CONVERT (funkcija CONVERT)

Pretvara brojeve iz jednog mernog sistema u drugi. Na primer, CONVERT može da prevede tabelu rastojanja u miljama u tabelu rastojanja u kilometrima.

Sintaksa

CONVERT(broj,od_jedinice,do_jedinice)

Broj     je vrednost u argumentu od_jedinica koju treba konvertovati.

Od_jedinice    je jedinice za broj.

Do_jedinice    su jedinice za rezultat. Funkcija CONVERT prihvata sledeće tekstualne vrednosti (između znakova navoda) za argumente od_jedinice i do_jedinice.

Težina i masa

Od_jedinice ili do_jedinice

gram

"g"

slag (1 sg = 14,594 kg)

"sg"

funta (težina)

"lbm"

U (jedinica za atomsku masu)

"u"

unca (težina)

"ozm"

zrno

"grain"

američka (kratka) centa

"cwt" ili "shweight"

carska centa

"uk_cwt" ili "lcwt" ("hweight")

kamen

"stone"

Tona

"ton"

carska tona

"uk_ton" ili "LTON" ("brton")

Rastojanje

Od_jedinice ili do_jedinice

metar

"m"

milja

"mi"

nautička milja

"Nmi"

inč

"in"

stopa

"ft"

jard

"yd"

angstrem

"ang"

lakat

"ell"

svetlosna godina

"ly"

parsek

"parsec" ili "pc"

pajk (1/72 inča)

"Picapt" ili "Pica"

pajk (1/6 inča)

"pica"

američke milje (milje)

"survey_mi"

Vreme

Od_jedinice ili do_jedinice

godina

"yr"

dan

"day" ili "d"

čas

"hr"

minut

"mn" ili "min"

sekunda

"sec" ili "s"

Pritisak

Od_jedinice ili do_jedinice

paskal

"Pa" (ili "p")

atmosfera

"atm" (ili "at")

mm živinog stuba

"mmHg"

PSI

"psi"

tor

"Torr"

Sila

Od_jedinice ili do_jedinice

njutn

"N"

dajn

"dyn" (ili "dy")

sila 1 funte

"lbf"

pond

"pond"

Energija

Od_jedinice ili do_jedinice

džul

"J"

erg

"e"

kalorija

"c"

IT kalorija

"cal"

elektronvolt

"eV" (ili "ev")

konjska snaga–čas

"HPh" (ili "hh")

vatčas

"Wh" (ili "wh")

stopa funta

"flb"

BTU

"BTU" (ili "btu")

Snaga

Od_jedinice ili do_jedinice

konjska snaga

"HP" (ili "h")

konjska snaga

"PS"

vat

"W" (ili "w")

Magnetizam

Od_jedinice ili do_jedinice

tesla

"T"

gaus

"ga"

Temperatura

Od_jedinice ili do_jedinice

stepen Celzijusa

"C" (ili "cel")

stepen Farenhajta

"F" (ili "fah")

Kelvin

"K" (ili "kel")

stepen Rankina

"Rank"

stepen Reomira

"Reau"

Količina (ili mera tečnosti )

Od_jedinice ili do_jedinice

kafena kašika

"tsp"

moderna kafena kašika

"tspm"

kašika

"tbs"

unca

"oz"

šolja

"cup"

američka pinta

"pt" (ili "us_pt")

engleska pinta

"uk_pt"

kvart

„qt"

carski kvart (Velika Britanija)

"uk_qt"

galon

"gal"

carski galon (Velika Britanija)

"uk_gal"

litar

"l" ili "L" ("lt")

kubni angstrem

"ang3" ili "ang^3"

američki barel

"barrel"

američki bušel

"bushel"

kubna stopa

"ft3" ili "ft^3"

kubni inč

"in3" ili "in^3"

kubna svetlosna godina

"ly3" ili "ly^3"

kubni metar

"m3" ili "m^3"

kubna milja

"m3" ili "m^3"

kubni jard

"yd3" ili "yd^3"

kubna nautička milja

"Nmi3" ili "Nmi^3"

kubni pajk

"Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" ili "Pica^3"

bruto registriovana tona

"GRT" ("regton")

tona merenja (tona troškova prevoza)

"MTON"

Oblast

Od_jedinice ili do_jedinice

međunarodni akr

"uk_acre"

američki akr

"us_acre"

kvadratni angstrem

"ang2" ili “ang^2"

ar

"ar"

kvadratna stopa

"ft2" ili "ft^2"

hektar

"ha"

kvadratni inči

"in2" ili "in^2"

kvadratna svetlosna godina

"ly2" ili "ly^2"

kvadratni metri

"m2" ili "m^2"

jutro

"Morgen"

kvadratne milje

"mi2" ili "mi^2"

kvadratne nautičke milje

"Nmi2" ili "Nmi^2"

kvadratni pajk

"Picapt2", "Pica2", "Pica^2" ili "Picapt^2"

kvadratni jard

"yd2" ili "yd^2"

Informacije

Od_jedinice ili do_jedinice

bit

"bit"

bajt

"byte"

Brzina

Od_jedinice ili do_jedinice

admiralski čvor

"admkn"

čvor

"kn"

metri po času

"m/h" ili "m/hr"

metara u sekundi

"m/s" ili "m/sec"

milja po času

"mph"

Sledeći skraćeni prefiksi mogu se pripojiti bilo kojoj metričkoj veličini argumenta od_jedinice ili do_jedinice.

Prefiks

Množilac

Skraćenica

jota

1E+24

"Y"

zeta

1E+21

"Z"

eksa

1E+18

"E"

peta

1E+15

"P"

tera

1E+12

"T"

giga

1E+09

"G"

mega

1E+06

"M"

kilo

1E+03

"k"

hekto

1E+02

"h"

deka

1E+01

"da" ili "e"

deci

1E-01

"d"

centi

1E-02

"c"

mili

1E-03

"m"

mikro

1E-06

"u"

nano

1E-09

"n"

piko

1E-12

"p"

femto

1E-15

"f"

ato

1E-18

"a"

zepto

1E-21

"z"

jokto

1E-24

"y"

Binarni prefiks

Vrednost prefiksa

Skraćenica

Izvedeno od

jobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

"Yi"

jota

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

"Zi"

zeta

eksbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

"Ei"

eksa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

"Pi"

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

"Ti"

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

"Gi"

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

"Mi"

mega

kibi

2^10 = 1024

"ki"

kilo

Primedbe

  • Ako su tipovi unetih podataka pogrešni, CONVERT daje grešku #VALUE!.

  • Ako jedinica ne postoji, CONVERT daje grešku #N/A.

  • Ako jedinica ne podržava binarni prefiks, CONVERT daje grešku #N/A.

  • Ako jedinice pripadaju različitim grupama, CONVERT daje grešku #N/A.

  • Imena jedinica i prefiksa razlikuju mala i velika slova.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Formula

Opis

Rezultat

=CONVERT(1; "lbm"; "kg")

Pretvara 1 funtu u kilograme

0,4535924

=CONVERT(68; "F"; "C")

Pretvara 68 stepeni Farenhajta u stepene Celzijusa

20

=CONVERT(2,5; "ft"; "sec")

Podaci nisu istog tipa, pa se dobija greška

#nedostupno

=CONVERT(CONVERT(100;"ft";"m");"ft";"m")

Pretvara kvadratne stope u kvadratne metre.

9,290304

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×