Ciljne datoteke, vesti i stranice za određenu publiku

Ciljne datoteke, vesti i stranice za određenu publiku

Promovišite datoteke, uključujući stranice i vesti, određenoj publici sa ciljom na modernuSharePoint Online. Možete da konfigurišete jednu ili više grupa kao publiku za svaku datoteku.

Napomena: Neke funkcionalnosti se postepeno uvecu u organizacije koje su se odlučile u programu ciljane objave. To znači da možda još uvek ne vidite ovu funkciju ili da ona izgleda drugačije od onoga što je opisano u člancima pomoći.

Prvo, omogućite ciljanje korisnika lokacije za biblioteku

Prvo, omogućite ciljanje gledalaca koji će kreirati svojstvo korisnika lokacije.

 1. Idite u biblioteku. Na primer, ako radite sa stranicama ili vestima, izaberite stavku Postavke, a zatim Sadržaj sajta, stranice lokacija.

 2. Iz biblioteke izaberite stavku Postavke, a zatim Postavke biblioteke.

 3. U okviru Opšte postavkeizaberite stavku Postavke za ciljanje gledalaca.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu omogućite ciljni sadržaj.

Zatim izaberite publiku za datoteku

Iz biblioteke izaberite datoteku i u oknu detalji izaberite vrednost za svojinu korisnika . Ponovo objavite stranice i ažurirajte objavljene objave.

Bezbednosne grupe definišu publiku. Ako je potrebno, kreirajte Office 365 grupu za članove publike. Ako ste administrator, možete da kreirate bezbednosnu grupu iz Microsoft 365 centra administracije.

Vesti će se sada filtrirati po publici na SharePoint početnom stranici i na kartici vesti u SharePoint mobilnom telefonu. Omogućite ga na Veb segmentima sa sledećim koracima.

Omogućavanje ciljanja korisnika Veb segmenta

Veb segment istaknutog sadržaja i ciljanje gledalaca podrške za vesti na sajtukada se omogući.

 1. Uređivanje postojeće stranice ili kreiranje nove

 2. Dodavanje ili uređivanje Veb segmenta

 3. U odeljku Filter omogućite ciljanje korisnika

 4. Objavljivanje ili ponovno objavljivanje stranice

Napomene: 

Pregled

Ako koristite ciljnu grupu korisnika lokacije, možete da prikazujete sadržaj kao što su stavke liste ili biblioteka, veze za navigaciju i drugi sadržaj za određene grupe osoba. Ovo je korisno kada želite da predstavite informacije koje su relevantne samo za određenu grupu osoba. Na primer, možete da dodate sadržaj u biblioteku dokumenata koja je promovisana u jedno odeljenje.

Bilo koja stavka na listi SharePoint ili u biblioteci može biti usmerena ka određenoj publici. Da biste to uradili, koristite Veb segment upita sadržaja. Drugi tipovi Veb segmenta i njihov sadržaj takođe mogu da se ciljaju na publiku.

Pored toga, možete da ciljate na veze navigacije lokacije sa publikom. Ciljanje veza pojednostavljuje iskustvo korisnika, zato što oni vide samo veze navigacije koje su im važne.

Da biste identifikovali ciljnu publiku, možete da koristite neku od sledećih radnji:

 • SharePoint grupe

 • Liste za distribuciju

 • Bezbednosne grupe

 • Globalne grupe korisnika lokacije

  Globalna publika su gledaoci koje održavaju SharePoint administratori.

Svako ko ima najmanje dozvola za saradnike može da navede ciljnu publiku, dok god je ime publike poznato. Možete da tražite publiku po imenu, pseudonima ili opisu tako što ćete kliknuti na dugme potraži nema na listi ciljane publike .

Vrh stranice

Ciljne liste ili stavke biblioteke u publiku

Sledeća procedura prikazuje primer kako se ciljaju sve stavke sa određene liste gde je tip liste biblioteka dokumenata. Veb segment upita sadržaja vam omogućava da prikažete sve stavke sa lokacije i njene podlokacije ili da prikažete stavke sa svih lokacija u kolekciji lokacija. Zatim možete da napravite upit da biste uključili ciljanje gledalaca koje ste odredili na stavkama na lokacijama ili kolekciji lokacija.

Ciljanje stavki sa liste ili biblioteke na određenu publiku zahteva tri koraka:

1. prvi: omogućite ciljanje gledalaca na listi ili u biblioteci

Kada omogućite ciljanje korisnika lokacije na listi ili u biblioteci, svaku stavku na listi ili u biblioteci možete da usmerite na publiku.

Napomena: Ako je SharePoint lista ili biblioteka već omogućena za ciljanje korisnika lokacije, pojavljuje se kolona ciljne grupe gledalaca .

 1. Kliknite na listu ili biblioteku koja sadrži stavku koju želite da ciljate.

 2. Za SharePoint online ili SharePoint Server 2019izaberite stavku Postavkei izaberite stavku postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

  Meni "Postavke" sa izabranim postavkama biblioteke ili Meni "Postavke" sa istaknutim postavkama liste

  Za SharePoint 2016, 2013, 2010 ili 2007, na traci sa alatkama lista ili biblioteka kliknite na dugme Postavke, a zatim izaberite stavku postavke liste ili Postavke biblioteke dokumenata.

  Postavke liste na traci ili Dugmad "Postavke" za SharePoint biblioteku na traci

 3. U okviru Opšte postavkeizaberite stavku Postavke za ciljanje gledalaca.

  Postavke za usmeravanje gledalaca u okviru opšte na stranici biblioteke ili postavke liste
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu omogućite ciljni sadržaj.

  Polje za potvrdu omogućavanje korisnika za popunjavanje

2.2: navedite ciljnu publiku na stavkama

Kada omogućite listu ili biblioteku za ciljanje gledalaca, možete da konfigurišete pojedinačne stavke na listi ili u biblioteci da se prikažu nekoj publici.

 1. Za SharePoint Online ili SharePoint Server 2019kliknite sa leve strane stavke koju želite da promenite, izaberite ikonu detalji Informacije ili otvaranje okna sa detaljima , a zatim izaberite stavku Uredi sve po svojstvima.

  Za SharePoint 2016, 2013, 2010 i 2007, kliknite na strelicu ili tri tačke (...) pored imena stavke na listi ili u biblioteci, a zatim izaberite stavku Uredi svojstva ili Svojstva. Neke verzije sistema SharePoint, možda ćete morati da kliknete na drugi komplet tri tačke (...).

 2. Na listi ciljana korisnika lokacije dodajte jednu ili više osoba.

  Dodavanje neke ciljane grupe korisnika lokacije

  Napomena: Ako je odobravanje sadržaja ili tok posla omogućen na listi ili u biblioteci, možda će biti potrebno da prođe kroz proces odobravanja.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Treći broj: Prikaz stavke u Veb segmentu za SharePoint 2016, 2013, 2010 ili 2007

Da biste stavku SharePoint liste ili biblioteke prikazala u određenoj publici, možete da koristite Veb segment upita sadržaja. Veb segment upita sadržaja omogućava vam da napravite upit koji može da filtrira stavke liste i biblioteke.

Napomena: Za SharePoint Online, Veb segmenti možda neće biti vidljivi.

Ovaj primer vam pokazuje kako da prikazujete sve stavke sa određene liste ciljnoj publici. Tip liste je biblioteka dokumenata.

 1. Na stranici na kojoj želite da se nalazi stavka, kliknite na Slika dugmeta ili postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Za SharePoint 2010, 2013 i 2016, kliknite na karticu Umetanje , a zatim izaberite stavku Veb segment

  Umetanje veb segmenta

  U SharePoint 2007 izaberite stavku Dodaj Veb segment, a zatim u okviru podrazumevanoizaberite stavku Veb segment upita sadržaja.

  U okviru zbirne vrednostiizaberite stavku upit za sadržaj.

  Dodavanje Veb segmenta upita sadržaja

  Napomena: Ako upit sadržaja ne postoji, obratite se SharePoint administratoru.

 3. Kliknite na dugme Dodaj.

 4. Za SharePoint 2010, 2013 i 2016, kliknite na strelicu nadole Veb segment za uređivanje strelice nadole sa desne strane Veb segmenta, a zatim u meniju izaberite stavku Uredi Veb segment .

  U SharePoint 2007 izaberite stavku Urediili kliknite na dugme Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili okno sa alatkama za Veb segment.

  Meni Veb segmenta za izbor uređivanja Veb segmenta
 5. U okviru upit u oknu sa alatkama uradite sledeće

  Lista svojstava Veb segmenta upita sadržaja sa tri oblačića
  1. Izaberite stavku Prikaži stavke sa sledeće liste , a zatim navedite lokaciju liste.

   Napomena: U ovom primeru precizirajte određenu listu. Opseg možete da proširite da biste na liste dodali stavke sa više lokacija tako što ćete izabrati neku od drugih opcija.

  2. U okviru potreban tip listeOdaberite tip liste sa kojim je stavka član. U ovom primeru izaberite stavku biblioteka dokumenata. Upit obrađuje samo stavke u tipu liste koje odaberete.

  3. U okviru ciljanje publikeuradite sledeće.

   Za izvršavanje sledeće radnje

   Uradite sledeće

   Prikaz stavki liste u ciljnoj publici koju ste naveli u okviru koraka 2: navedite ciljnu publiku na stavkama kada je trenutni korisnik član publike.

   Potvrdite izbor u polju za potvrdu Primenjivanje filtriranja gledalaca . Ovo je neophodno da bi upit ispravno funkcionisao.

   Takođe, prikaz stavki na listi koje nemaju navedenu ciljnu grupu korisnika. Ove stavke se prikazuju svima.

   Potvrdite izbor u polju za potvrdu Dodaj stavke koje nisu ciljane . To je opcionalno.

   Kada se prikaže stranica, sadržaj u Veb segmentu se pojavljuje samo sa trenutnim korisnicima koji su članovi korisnika koje ste naveli.

Vrh stranice

Ciljanje Veb segmenta na publiku

SharePoint Veb segmenti se mogu prikazati samo osobama koje su članovi određene grupe ili publike. Na ovaj način možete da kreirate prilagođene stranice za određene grupe.

Napomena: Kao i sa svim Veb segmentima, Veb segment upita sadržaja ima ciljnu listu gledalaca u odeljku Napredno okno okna sa alatkama. Ova postavka određuje da li je Veb segment vidljiv trenutnom korisniku. Ako nije, nijedna od drugih postavki se ne primenjuje.

Gledaoci mogu da se identifikuju pomoću SharePoint grupe, liste distribucije, bezbednosne grupe ili globalne publike.

 1. Na stranici na kojoj želite da se nalazi stavka, kliknite na Slika dugmeta ili postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , a zatim izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Za SharePoint 2010, 2013 i 2016, kliknite na strelicu nadole Veb segment za uređivanje strelice nadole sa desne strane Veb segmenta, a zatim izaberite stavku Uredi Veb segment.

  Meni Veb segmenta za izbor uređivanja Veb segmenta

  U SharePoint 2007 izaberite stavku Urediili kliknite na dugme Izmeni deljeni Veb segment da biste otvorili okno sa alatkama za Veb segment.

 3. U okviru Više opcijadodajte imena korisnika na listu ciljanih gledalaca .

  Napredni odeljak svojstva Veb segmenta sa istaknutim ciljnim korisnicima

Kada se prikaže stranica, Veb segment se prikazuje samo osobama koje su članovi korisnika lokacije koje ste naveli.

Vrh stranice

Ciljanje veze za navigaciju ka publici

Navigacija na SharePoint serveru može biti na meti tako da se pojavljuje samo osobama koje su članovi određene grupe ili publike. Potrebno je da imate bar dozvolu za dizajniranje da biste izmenili postavke navigacije sajta.

 1. Na stranici na kojoj želite da prikazujete stavku, izaberite stavku Slika dugmeta ili postavke Dugme „Postavke“ na naslovnoj traci u sistemu SharePoint 2016. , izaberite stavku Postavke lokacije. Ako ne vidite Postavke sajta, izaberite stavku informacije o sajtu, a zatim izaberite stavku Prikaži sve postavke sajta.

 2. Kliknite na dugme Navigacija u okviru izgled idoživljaj ili izaberite stavku Izmeni navigaciju.

 3. Na stranici " Postavke navigacije sajta " u okviru strukturne navigacije: uređivanje i sortiranje izaberite stavku Dodaj vezu.

  U okviru strukturne navigacije u postavkama navigacije, sa markiranjem dugmeta Dodavanje
 4. U dijalogu Povezivanje navigacije otkucajte naslov i URL adresu veze, a zatim dodajte jedno ili više imena gledalaca na listu gledalaca .

  Svojstva povezivanja navigacije sa istaknutim "dobro".

  Za URLmožete da ga kopirate u ostavu tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na vezu, a zatim izabrati stavku Kopiraj prečicu. Ako nemate tu opciju u pregledaču, pređite na stranicu sa kojom želite da se povežete i kopirajte traku adresa.

Kada se prikaže stranica, karika za navigaciju se prikazuje samo osobama koje su članovi korisnika lokacije koje ste naveli.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×