CELL (funkcija CELL)

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije CELL u programu Microsoft Excel. Veze ka dodatnim informacijama o oblikovanju podataka u ćelijama i primeni stilova ćelija u okviru srodnih tema .

Opis

Funkcija CELL daje informacije o oblikovanju, lokaciji ili sadržaju ćelije. Na primer, ako pre izvršavanja računske operacije sa ćelijom želite da proverite da li ona sadrži numeričke vrednosti, a ne tekst, možete upotrebiti sledeću formulu:

= IF( CELL(„otkucati“, A1) = "v", A1 * 2, 0)

Ova formula izračunava A1*2 samo ako ćelija A1 sadrži numeričku vrednost, a daje 0 ako ćelija A1 sadrži tekst ili je prazna.

Sintaksa

CELL(tip_informacija, [referenca])

Sintaksa funkcije CELL ima sledeće argumente:

  • Info_1type    Obavezno. Tekstualna vrednost koja određuje tip informacije ćelije koji želite da dobijete. Sledeća lista prikazuje moguće vrednosti argumenta tip_informacija i odgovarajuće rezultate.

tip_informacija

Daje

„address“

Referencu prve ćelije u referenci, kao tekst.

„col“

Broj kolone ćelije u referenci.

„color“

Vrednost 1 ako je ćelija oblikovana u boji za negativne vrednosti; u suprotnom daje 0 (nulu).

Napomena: Ova vrednost nije podržana u Excel za veb, Excel mobilnom i programu Excel Starter.

„contents“

Vrednost gornje leve ćelije u referenci; ne formulu.

„filename“

Ime datoteke (uključujući celu putanju) datoteke koja sadrži referencu, kao tekst. Daje prazan tekst („") ako radni list koji sadrži referencu još uvek nije sačuvan.

Napomena: Ova vrednost nije podržana u Excel za veb, Excel mobilnom i programu Excel Starter.

„format“

Vrednost teksta koji odgovara formatu broja ćelije. Vrednosti teksta za različite formate su prikazani u sledećoj tabeli. Na kraju vrednosti teksta daje „-" ukoliko je ćelija oblikovana u boji za negativne vrednosti. Na kraju vrednosti teksta daje „()" ukoliko je ćelija oblikovana sa zagradama za pozitivne ili sve vrednosti.

Napomena: Ova vrednost nije podržana u Excel za veb, Excel mobilnom i programu Excel Starter.

„parentheses“

Vrednost 1 ako je ćelija oblikovana sa zagradama za pozitivne ili sve vrednosti; u suprotnom daje 0 (nulu).

Napomena: Ova vrednost nije podržana u Excel za veb, Excel mobilnom i programu Excel Starter.

„prefix“

Vrednost teksta koji odgovara prefiksu oznake ćelije. Daje apostrof (') ukoliko ćelija sadrži tekst sa levim poravnanjem, znak navoda („) ukoliko ćelija sadrži tekst sa desnim poravnanjem, karet (^) ukoliko ćelija sadži centriran tekst, obrnutu kosu crtu (\) ukoliko ćelija sadrži tekst poravnat s obe strane i prazan tekst („") ukoliko ćelija sadrži nešto drugo.

Napomena: Ova vrednost nije podržana u Excel za veb, Excel mobilnom i programu Excel Starter.

„protect“

Vrednost 0 ako ćelija nije zaključana; u suprotnom daje 1 ako je ćelija zaključana.

Napomena: Ova vrednost nije podržana u Excel za veb, Excel mobilnom i programu Excel Starter.

„row“

Broj reda ćelije u referenci.

„type“

Vrednost teksta koji odgovara vrsti podataka u ćeliji. Daje „b" za prazninu ukoliko je ćelija prazna, „l" za oznaku ukoliko ćelija sadrži tekstualnu konstantu i „v" za vrednost ukoliko ćelija sadrži nešto drugo.

„width“

Širina kolone za ćeliju koja je zaokružena na ceo broj. Svaka jedinica širine kolone jednaka je širini jednog znaka u podrazumevanoj veličini fonta.

Napomena: Ova vrednost nije podržana u Excel za veb, Excel mobilnom i programu Excel Starter.

  • Referenca    Opcionalno. Ćelija o kojoj želite da dobijete informacije. Ako se izostavi, dobijaju se informacije određene u argumentu tip_informacija za poslednju ćeliju koja je promenjena. Ako je argument referenca opseg ćelija, funkcija CELL daje samo informacije za gornju levu ćeliju opsega.

Kodovi formata funkcije CELL

Sledeća lista opisuje tekstualne vrednosti koje daje funkcija CELL kada je argument tip_informacija „format“, a argument reference je jedna ćelija oblikovana pomoću ugrađenog formata broja.

Ukoliko je Excel format

Funkcija CELL daje

Opšti format

„G“

0

„F0“

#,##0

„,0“

0,00

„F2“

#,##0,00

„,2“

$#.##0_);($#.##0)

„C0“

$#.##0_);[Red]($#.##0)

„C0-“

$#.##0.00_);($#.##0.00)

„C2“

$#.##0.00_);[Red]($#.##0.00)

„C2-"

0%

„P0“

0,00%

„P2“

0,00E+00

„S2“

# ?/? ili # ??/??

„G“

m/d/yy ili m/d/yy h:mm ili mm/dd/yy

„D4“

d-mmm-yy ili dd-mmm-yy

„D1“

d-mmm ili dd-mmm

„D2“

mmm yy.

„D3“

dd.mm.

„D5“

h:mm AM/PM

„D7“

h:mm:ss AM/PM

„D6“

h:mm

„D9“

h:mm:ss

„D8“

Napomena: Ukoliko je argument tip_informacija u funkciji CELL „format“, a na upućenu ćelije je kasnije primenjen drugi format, morate da ponovo izračunate radni list da biste ažurirali rezultate funkcije CELL.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

75

Zdravo svete!

Formula

Opis

Rezultat

=CELL("red";A20)

Broj reda ćelije A20

20

=CELL(„contents“; A3)

Sadržaj ćelije A3

Zdravo svete!

=CELL("tip", A2)

Tip podataka ćelije A2. Tip podatka "v" ukazuje na vrednost.

v

Srodne teme

Promena formata ćelije
Kreiranje ili promena reference za ćeliju
Funkcija ADDRESS
Dodavanje, promena, pronalaženje ili brisanje uslovnih oblikovanja u ćeliji

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×