Brisanje podataka iz Access baze podataka korišćenjem upita

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Da biste brzo izbrisali velikih količina podataka ili redovno izvršite iste operacija brisanja, razmislite o korišćenju upita. Upit može pomoći da proverite da li da brišete ispravne podatke, i možete biti sačuvana i zatim lako ponavlja.

Napomena: Ako želite da uklonite mali broj zapisa – količinu čije slobodno možete izbrisati ručno – možete da otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima, izaberite polja ili redove koje želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

Važno: Uverite se da imate rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete podatke.

U ovom članku

Izbor tipa upita na osnovu podataka koje želite da izbrišete

Kreiranje i korišćenje upita za brisanje

Kreiranje i korišćenje upita za ažuriranje

Brisanje podataka iz povezanih tabela

Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje

Dodatne informacije

Izbor tipa upita na osnovu podataka koje želite da izbrišete

Imate opciju da koristite upit za ažuriranje ili upita za brisanje u zavisnosti od tipa brisanja koji treba da izvršite.

Brisanje upita

Korišćenje upita za brisanje za brisanje celih zapisa (redova) iz jedne tabele ili iz dve povezane tabele u jednu operaciju. Upiti za brisanje brišu sve podatke iz svih polja, uključujući vrednost ključa koja zapis čini jedinstvenim.

Napomena: Ako zapise koje želite da izbrišete nalaze na strani „jedan” relacije "jedan-prema-više", možda ćete morati da promenite relaciju pre nego što pokrenete upit za brisanje. Potražite u odeljku Brisanje podataka iz povezanih tabela u ovom članku.

Upit za ažuriranje

Korišćenje upita za ažuriranje za brisanje pojedinačnih vrednosti polja iz tabele, upit za ažuriranje vam omogućavaju da izbrišete vrednosti tako što ćete ažurirati postojećih vrednosti ili vrednost "null" (to jest, nema podataka) ili niske nulte dužine (par dvostrukih navodnika između kojih nema razmaka).

Vrh stranice

Kako da proverim pre korišćenja upita za brisanje podataka

 • Uverite se da datoteka baze podataka nije samo za čitanje. Da biste to uradili, u programu Windows Explorer, kliknite desnim tasterom miša na datoteku baze podataka, a zatim izaberite stavku Svojstva.

 • Proverite da li imate potrebne dozvole za brisanje zapisa iz baze podataka. Ako niste sigurni, obratite se administratoru sistema ili dizajneru baze podataka.

 • Uverite se da ste omogućili sadržaj u bazi podataka. Access podrazumevano sprečava svi radni upiti (upiti brisanje, ažuriranje i pravljenje tabele) osim ako prvo verujete bazi podataka. Informacije o poverenje u bazu podataka potražite u članku Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit u nastavku ovog članka.

 • Zatražite od drugih korisnika baze podataka da zatvore sve tabele, obrasce, upite i izveštaje koji koriste podatke koje želite da obrišete. To će pomoći da se izbegnu kršenja zaključavanja.

 • Pre nego što uredite ili izbrišete zapise, napravite rezervnu kopiju baze podataka. Ne možete da opozovete operacija koje se izvršavaju tako što ćete izbrisati i ažuriranje upita, tako da napravite rezervnu kopiju, uvek možete možete da poništite efekat promena.

Savet: Ako veliki broj korisnika da se poveže sa bazom podataka, možda ćete morati da zatvorite bazu podataka, a zatim ga ponovo otvorite u isključivom režimu.

Da biste bazu podataka otvorili u isključivom režimu:

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Otvori.

 2. Pronađite i izaberite bazu podataka, kliknite na strelicu pored dugmeta Otvori i zatim kliknite na Otvori isključivo.

  Otvaranje datoteke u isključivom režimu

Pravljenje rezervne kopije baze podataka

 1. Kliknite na karticu datoteka , postavite pokazivač na stavku Čuvanje i objavljivanje, a zatim u okviru Sačuvaj bazu podataka kao, kliknite na dugme Napravi rezervnu kopiju baze podataka.Access zatvara originalnu datoteku, kreira rezervnu kopiju i ponovo otvara originalnu datoteku.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao precizirajte ime i lokaciju rezervne kopije, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Da biste se vratili na rezervnu kopiju, zatvorite i preimenujte originalnu datoteku kako bi rezervna kopija mogla da koristi ime originalne verzije. Rezervnoj kopiji dodelite ime originalne verzije i otvorite preimenovanu rezervnu kopiju u programu Access.

Kreiranje i korišćenje upita za brisanje

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da kreirate i koristite upit za brisanje za brisanje celih zapisa iz tabele:

 1. Na na Kreiranje kartica u na upiti grupu, kliknite na dugme Dizajn upita.

Na pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele .

 1. Kliknite dvaput na svaku tabelu iz koje želite da izbrišete zapise, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Tabela se pojavljuje u vidu prozora u gornjem delu koordinatne mreže za dizajn upita. U prozoru su navedena sva polja u izabranoj tabeli.

 1. Dvaput kliknite na zvezdicu (*) da biste dodali sva polja iz tabele u koordinatnu mrežu za dizajn.

Opcionalno, kliknite dvaput na svako polje koje želite da koristite da biste naveli kriterijume za brisanje, unesite jedan ili više kriterijuma u polju red kriterijumi dizajnera, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži za svako polje kriterijuma.

Na primer, pretpostavimo da je kupac prestao sa radom i morate da uklonite sve na čekanju porudžbine za tog kupca. Da biste pronašli samo te zapise, dodate ID kupca i datum porudžbine polja u koordinatnoj mreži za dizajn i zatim unesite broj ID kupca koji nije iz preduzeća i datum na kojoj njegove porudžbine postale nevažeće.

Važno: Koristite kriterijume da biste vratili samo zapise koje želite da obrišete. Upit za brisanje će u suprotnom obrisati sve zapise iz tabele.

 1. Na kartici Dizajn , u grupi Rezultati kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. Proverite da li upit vraća zapise koje želite da obrišete i pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali upit.

 3. Da biste izvršili upit dvaput kliknite na njega u oknu za navigaciju.

Vrh stranice

Kreiranje i korišćenje upita za ažuriranje

Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da koristite upit za ažuriranje da biste izbrisali pojedinačna polja iz tabele na strani „više” relacije "jedan-prema-više". Takođe možete da pratite ove korake da biste izbrisali podatke iz tabela koje nisu povezane sa drugim podacima. Ne zaboravite da pokretanje upita za ažuriranje da biste izbrisali podatke će promeniti postojećih vrednosti ili polje bez vrednosti ili niske nulte dužine (znaci navoda bez razmaka između), u zavisnosti od kriterijume koje ste naveli.

 1. Na na Kreiranje kartica u na upiti grupu, kliknite na dugme Dizajn upita.

Na pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele .

 1. Izaberite tabelu koja sadrži podatke koje želite da izbrišete (ako je povezane tabele, izaberite tabelu sa strane „jedan” relacije), kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

Tabela se pojavljuje u vidu prozora u gornjem delu koordinatne mreže za dizajn upita. U prozoru su navedena sva polja u izabranoj tabeli.

 1. Kliknite dvaput na simbol zvezdice (*) da biste dodali sva polja u tabelu na koordinatnu mrežu za dizajn. Dodavanje svih polja tabele omogućava upitu za brisanje da ukloni čitave zapise (redove) iz tabele.

  Opcionalno, možete da unesete kriterijume za jednu ili više polja u polju red kriterijumi dizajnera, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži za svako polje kriterijuma. Više informacija o korišćenju kriterijuma potražite u članku Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje tabele.

Napomena: Kriterijume koristite da biste vratili samo zapise koje želite da promenite. U suprotnom, upit za ažuriranje svaki zapis u svakom od polja u upitu postavlja na polje bez vrednosti.

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

 2. Proverite da li upit vraća zapise koje želite da postavite na polje bez vrednosti ili niske nulte dužine (par dvostrukih znakova navoda između kojih nema razmaka („”).

 3. Ako treba, ponovite korake od 3 do 5 i menjajte polja ili kriterijume sve dok upit ne vrati samo podatke koje hoćete da obrišete. Nakon toga pritisnite kombinaciju tastera CTRL+S da biste sačuvali upit.

 4. Dvaput kliknite na upit u oknu za navigaciju da biste ga izvršili.

Vrh stranice

Brisanje podataka iz povezanih tabela

Ako želite da izbrišete podatke iz nekoliko srodnih tabela, morate da omogućite na Referencijalni integritet i opcije Kaskadno Izbriši povezane zapise za svaki odnos. Ovo omogućava upitu da biste izbrisali podatke iz tabela sa strane „jedan” i „više” relacije. Priprema za izbrisane povezanih podataka zahteva verifikaciju od sledećeg:

 • Utvrdite koji se zapisi nalaze na strani „jedan“ relacije, a koji se nalaze na strani „više“.

 • Ako je potrebno da izbrišete zapise na strani „jedan“ relacije i zapise koji su u relaciji na strani „više“, omogućite skup pravila koji se naziva „Referencijalni integritet“, kao i kaskadno brisanje. Koraci u ovom odeljku sadrže objašnjenja o referencijalnom integritetu, kao i o načinu izvršavanja oba zadatka.

 • Ukoliko je potrebno da izbrišete zapise samo na strani „jedan“ relacije, prvo izbrišite tu relaciju, a zatim izbrišite podatke.

  –ili–

Ako je potrebno da uklonite samo podatke na strani „više“ relacije, možete da kreirate i pokrenete upit za brisanje bez menjanja relacije.

Određivanje relacija

Da biste odredili koji zapisi stoje sa strane „jedan” i „više” relacije:

 • Na na na kartici Alatke baze podataka , u grupi Relacije , kliknite na dugme Relacije.

Na karticu odnosi se pojavljuje i prikazuje sve tabele u bazu podataka, kao i relacije između svake tabele i svake druge tabele. Svaka relacija je predstavljena kao liniju koja povezuje tabele između polja.

Sledeća slika prikazuje tipične relacije. Većina njih, ako ne i sve relacije u bazi podataka ima „jedan” relacije i sa strane „više”. Dijagram relacija označava strane „jedan” sa brojeva (1) i na strani „više” simbolom za beskonačno ().

Relacija između dve tabele

Po pravilu, kada izbrišete zapise na strani „jedan“ relacije, brišete i sve povezane zapise na strani „više“. Međutim, kada izbrišete zapise na strani „više“ relacije, obično ne brišete zapise na strani „jedan“.

Osim toga, Access podrazumevano primenjuje skup pravila koja se zovu referencijalni integritet. Ova pravila obezbeđuju da sporedni ključevi u bazi podataka sadrže ispravne vrednosti. Sporedni ključ je kolona čije vrednosti odgovaraju vrednostima u koloni primarnog ključa druge tabele.

Uređivanje relacije

Pratite ove korake kada je potrebno da izbrišete podatke na stranama relacije „jedan“ i „više“.

 1. Na na kartici Alatke baze podataka , u na grupa " Relacije ", kliknite na dugme Relacije.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na relaciju (liniju) koja povezuje tabele uključene u operaciju brisanja, a zatim kliknite na dugme Uredi relaciju u priručnom meniju.

Na pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija .

 1. Uverite se da je je potvrđen izbor za potvrdu Nametni referencijalni integritet .

 2. Izaberite na za potvrdu Kaskadno Izbriši povezane zapise .

Napomena: Sve dok ponovo ne onemogućite ovo svojstvo, brisanjem zapisa na strani „jedan“ relacije će se brisati i svi povezani zapisi na strani „više“ relacije.

 1. Kliknite na dugme u redu, zatvori na okno " Relacije ", a zatim na sledeći skup koraka.

Brisanje relacije

 1. Ako to već niste uradili, otvorite na okno " Relacije ".

 2. Na na kartici Alatke baze podataka , u na grupa " Relacije ", kliknite na dugme Relacije.

Zabeležite koja su polja uključena u relaciju kako biste mogli da je obnovite nakon što obrišete podatke.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na relaciju (liniju) koja povezuje tabele uključene u operaciju brisanja, a zatim kliknite na dugme Brisanje u priručnom meniju.

Napomena: Da biste vratili relaciju, sledite prethodne korake da biste otvorili na okno " Relacije ", a zatim prevucite polje primarnog ključa sa „jedan” tabele i otpustite ga u polje sporednog ključa tabele „više”. Na pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija . Ako je stara relacija primenjena referencijalni integritet, izaberite Nametni referencijalni integritet, a zatim kliknite na dugme Kreiraj. U suprotnom, jednostavno kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Primeri kriterijuma za upite za izdvajanje

U sledećoj tabeli navedeni su neki primeri kriterijuma koje možete da koristite u upitima za izdvajanje kada želite da budete sigurni kako brišete samo podatke koje želite da obrišete. U nekim od tih primera koriste se džoker znakovi.

Kriterijumi

Efekat

> 234

Vraća sve brojeve veće od 234. Koristite < 234 da biste pronašli sve brojeve manje od 234

>= "Kalinović"

Daje sve zapise od zapisa Kalinović do kraja abecede.

Between #02.02.2010# And #01.12.2010#

Daje datume od 2. februara 2010. do 1. decembra 2010. (ANSI-89). Ako baza podataka koristi ANSI-92 džoker znakove, upotrebite jednostruke navodnike (') umesto znakova za broj (#). Primer: Between '02/02/2010' And '01/12/2010'.

Not "Nemačka"

Pronalazi sve zapise u kojima tačan sadržaj polja nije u potpunosti jednak terminu „Nemačka“. Kriterijum vraća zapise koji osim termina „Nemačka“ sadrže i druge znakove, na primer, „Nemačka (evro)“ ili „Evropa (Nemačka)

Not "T*"

Pronalazi sve zapise osim onih koji počinju slovom T. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

Not "*t"

Pronalazi sve zapise koji se ne završavaju slovom t. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

In(Kanada;SAD)

Pronalazi sve zapise na listi koji sadrže termine „Kanada“ ili „SAD“

Like "[A-D]*"

U polju tipa „Tekst“ pronalazi sve zapise koji počinju slovima od A do D. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise koji sadrže niz slova „ar“. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite znak za procenat (%) umesto zvezdice (*)

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise koji počinju sa „Maison“ i sadrže drugu nisku od 5 slova u kojoj su prva 4 slova „Dewe“, a poslednje slovo je nepoznato. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, upotrebite donju crtu (_) umesto znaka pitanja (?)

#02.02.2010#

Pronalazi sve zapise za 2. februar 2010. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, datum stavite između jednostrukih znakova navoda ('02/02/2010') umesto između znakova za broj (#).

< Date() - 30

Korišćenjem funkcije Date vraćaju se svi datumi stariji od 30 dana

Date()

Korišćenjem funkcije Date vraćaju se svi zapisi koji sadrže današnji datum

Between Date() And DateAdd("M"; 3; Date())

Korišćenjem funkcija Data i DateAdd vraćaju se svi zapisi za period između današnjeg datuma i tri meseca od današnjeg datuma

Is Null

Vraća sve zapise koji sadrže polje bez vrednosti (praznu ili nedefinisanu vrednost)

Is Not Null

Vraća sve zapise koji sadrže bilo koju vrednost (koji nisu bez vrednosti)

""

Vraća sve zapise koji sadrže nisku nulte dužine. Nisku nulte dužine koristite kada je potrebno da u zahtevano polje dodate vrednost, ali još uvek ne znate koja je to vrednost. Na primer, polje možda zahteva broj faksa, ali neki kupci nemaju faks mašine. U tom slučaju, umesto broja unesite par dvostrukih znakova navoda bez razmaka između njih ("")

Vrh stranice

Dodatne informacije

Zašto vidim ovu poruku o grešci i kako da je otklonim?

Ako upit za brisanje kreirate pomoću više tabela, a svojstvo upita Jedinstveni zapisi je postavljeno na Ne, Access će prikazati poruku o grešci Nije bilo moguće brisanje iz navedenih tabela kada pokrenete upit.

Da biste rešili ovaj problem postavite svojstvo Jedinstveni zapisi na Da.

 1. Otvorite upit za brisanje u prikazu dizajna.

 2. Ako list sa svojstvima upita nije otvoren, pritisnite taster F4 da biste ga otvorili.

 3. Kliknite na dizajner upita da biste prikazali svojstva upita (umesto svojstava polja).

 4. U listu sa svojstvima upita pronađite svojstvo Jedinstveni zapisi i postavite ga na Da.

Vrh stranice

Sprečavanje onemogućenog režima da blokira upit

Ukoliko otvorite bazu podataka kojoj niste dodelili status pouzdanosti ili koja se ne nalazi na pouzdanoj lokaciji, Access će podrazumevano blokirati pokretanje svih radnih upita.

Ako pokušate da pokrenete radni upit i ako izgleda kao da se ništa ne događa, proverite da li na Access statusnoj traci postoji sledeća poruka:

Onemogućeni režim je blokirao ovu radnju ili događaj.

Kada vidite ovu poruku, preduzmite sledeće korake da biste omogućili blokiran sadržaj:

 • Na traci sa porukama Bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Omogući sadržaj, i ponovo pokrenite upit.

vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×