Brisanje jednog ili više zapisa iz baze podataka

Brisanjem netačnih ili zastarelih podataka možete ubrzati rad vaše Pristup baze podataka i lakše je koristiti. Na primer, ako premestite podatke iz prethodnog kalendara ili fiskalnog kvartala u skup tabela arhive u drugoj bazi podataka, možete da smanjite veličinu radne baze podataka i ubrzate njen rad. Ako uklonite netačne ili duplirane podatke, možete da smanjite troškove poslovanja.

Ovaj članak objašnjava kako da izbrišete podatke iz Pristup baze podataka. On takođe objašnjava kako da izbrišete podatke iz pojedinačnih polja – relativno jednostavan proces, kao i kako da izbrišete čitave zapise – proces koji može da bude mnogo složeniji.

Napomena: Da biste razumeli i koristili informacije u ovom članku, prvo morate da razumete koncepte primarnih i sporednih ključeva. Uvodne informacije o primarnim i sporednim ključevima potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

U ovom članku

Osnovni podaci o brisanju podataka

Brisanje podataka u polju

Brisanje podataka sa liste

Brisanje nepovezanih zapisa iz baze podataka

Brisanje povezanih zapisa iz baze podataka pomoću upita za brisanje

Osnovni podaci o brisanju podataka

Access pruža nekoliko tipova ili nivoa brisanja podataka. Možete da izbrišete podatke iz pojedinačnih tačaka podataka iz zapisa, možete da izbrišete čitave zapise iz tabele, kao i da izbrišete cele tabele.

Možete da izbrišete pojedinačne vrednosti kada želite da neke ili sve tačke podataka u zapisu budu prazne, ali da i dalje zadržite sam zapis (red) na svom mestu u tabeli. Brisanje vrednosti podataka relativno je lako – možete da izaberete deo podataka ili sve podatke u polju i pritisnete taster DELETE.

Kada izbrišete ceo zapis, uklanjate sve podatke iz svih polja, kao i ključnu vrednost koja zapis čini jedinstvenim. Ovaj proces uklanja ceo red iz tabele. Možete ručno da izbrišete pojedinačne zapise ili možete da kreirate upite za brisanje koji uklanjaju veliki broj zapisa odjednom.

Ako zapisi koje želite da izbrišete nisu povezani ni sa kakvim podacima u bazi podataka, proces brisanja je prilično jednostavan. Možete da izaberete ceo red i pritisnete taster DELETE ili možete da kreirate i pokrenete upit za brisanje. Međutim, ako su zapisi koje treba izbrisati povezani sa drugim podacima i ako se nalaze na „jednoj“ strani relacije jedan-prema-više, morate da izvršite neke dodatne korake – zato što vam Access podrazumevano ne dozvoljava da izbrišete povezane podatke. Takođe, zapamtite da kada jednom izbrišete ceo zapis, ne možete da opozovete to brisanje. Zbog toga bi uvek trebalo da pravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete podatke.

Brisanje celih tabela nije tako složen proces kao brisanje podataka iz polja ili brisanje celih zapisa, ali ne zaboravite da kada izbrišete celu tabelu, možete da prekinete funkcionalnost nekih –a moguće i svih – baza podataka ako neispravno uklonite tabelu. Pored toga, trajno ćete izgubiti sve podatke u izbrisanoj tabeli. Zbog toga bi uvek trebalo da pravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete tabelu.

Na kraju, možete da izbrišete podatke za kraće vreme i sa većom preciznošću ako razumete dizajn relacione baze podataka. Ako ste novi u programu Access ili generalno u bazama podataka, pogledajte članak Osnove dizajniranja baza podataka.

Procedure u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da izbrišete podatke iz pojedinačnih polja, kako da izbrišete čitave zapise i kako da izbrišete čitave tabele. Svaki odeljak pruža dodatne informacije koje su potrebne za dovršavanje datog zadatka.

Brisanje podataka u polju

Podatke iz pojedinačnih polja možete da izbrišete kada imate tabele ili upite koji su otvoreni u prikazu lista sa podacima Slika dugmeta i kada imate obrasce za unos podataka otvorene u obrascu Slika dugmeta i prikazima Slika dugmeta rasporeda.

Brisanje podataka iz lista sa podacima

 1. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na tabelu ili upit koji želite da koristite. Ovo otvara tabelu ili upit u prikazu lista sa podacima.

 2. Izaberite podatke koje želite da izbrišete.

  Možete da istaknete deo podataka ili sve podatke ili samo postavite kursor u polje.

 3. Ako izaberete sve podatke u polju, pritisnite taster DELETE.

  – ili –

  Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Izbriši.

  – ili –

  Ako postavite kursor u polje, pritisnite taster DELETE ili BACKSPACE po potrebi.

Brisanje podataka iz obrasca

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na obrazac koji želite da koristite. Otvoriće se obrazac u prikazu obrasca.

  – ili –

  U oknu za navigaciju izaberite obrazac koji želite da koristite, a zatim na kartici Početak, u grupi Prikazi izaberite stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 2. Izaberite podatke koje želite da izbrišete.

  Možete da istaknete deo podataka ili sve podatke ili samo postavite kursor u polje.

 3. Ako izaberete sve podatke u polju, pritisnite taster DELETE.

  – ili –

  Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Izbriši.

  – ili –

  Ako postavite kursor u polje, pritisnite taster DELETE ili BACKSPACE po potrebi.

  Napomene: Access može prikazati poruku o grešci i sprečiti brisanje podataka. Nekoliko faktora može da spreči brisanje:

  • Po dizajnu, ne možete da izbrišete podatke iz nekih tipova upita    Na primer, ne možete da uređujete podatke koje je vratio unakrsni upit i ne možete da uredite ili uklonite izračunata polja – vrednosti koje formula računa kada koristite bazu podataka, ali se ne nalaze u tabeli. Ako je obrazac zasnovan na upitu koji ne može da izbriše podatke, nećete moći da izbrišete podatke iz obrasca.

  • Nemate neophodne dozvole za brisanje podataka     Obratite se administratoru sistema ili dizajneru baze podataka.

  • Polje ne prihvata prazne ili „null“ vrednosti     Ako imate neophodne dozvole, otvorite tabelu u prikazu dizajna, a zatim promenite svojstvo tabele Obavezno iz Da u Ne.

  • Pokušavate da izbrišete informacije sa liste     U listu sa podacima za obrazac uvek možete da uočite listu zato što Access postavlja strelicu nadole na jednom kraju, na primer: Prazna lista za pronalaženje . Za više informacija o brisanju vrednosti na listi pogledajte sledeći odeljak ovog članka.

Vrh stranice

Brisanje podataka na listi

Podatke možete da izbrišete sa dve vrste lista: lista vrednosti i lista za pronalaženje. Liste vrednosti prikazuju skup unapred definisanih vrednosti – vrednosti koje vi ili dizajner baze podataka unosite ručno. Nasuprot tome, liste za pronalaženje koriste upit za preuzimanje vrednosti iz druge tabele ili drugog upita, a zatim te vraćene vrednosti popunjavaju listu.

Stavke na liste vrednosti nalaze se u istoj tabeli kao i druge vrednosti u zapisu. Nasuprot tome, podaci na listi za pronalaženje nalaze se u jednoj ili više drugih tabela. Da biste uklonili podatke sa liste vrednosti, možete da otvorite tabelu i uredite stavke.

Uklanjanje podataka sa liste za pronalaženje zahteva dodatne korake, a oni zavise od toga da li upit za liste za pronalaženje preuzima podatke iz tabele ili drugog upita. Ako se upit za listu za pronalaženje zasniva na tabeli, možete da identifikujete tu tabelu i polje koje sadrži podatke koji se pojavljuju na listi. Zatim otvorite izvornu tabelu i uredite podatke u tom polju.

Ako se upit za listu za pronalaženje zasniva na drugom upitu, morate da otvorite drugi upit, nađete izvornu tabelu i polje iz kojeg drugi upit preuzima podatke i da promenite vrednosti u toj tabeli.

Sledeće procedure objašnjavaju kako da izbrišete podatke sa liste vrednosti i liste za pronalaženje.

Uklanjanje podataka sa liste vrednosti

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje tabele koje sadrži listu vrednosti.

 3. U donjem delu koordinatne mreže izaberite karticu Traženje, a zatim pronađite svojstvo Izvor reda.

  Dvostruki znaci navoda podrazumevano okružuju stavke na listi vrednosti, a tačka i zarez razdvajaju sve stavke: "Excellent";"Fair";"Average";"Poor"

 4. Po potrebi, uklonite stavke sa liste. Ne zaboravite da izbrišete znakove navode koji se nalaze oko svake izbrisane stavke. Takođe, nemojte ostaviti tačku i zarez na početku, ne uklanjajte parove tačke i zareza (;;), a ako uklonite poslednju stavku na listi, izbrišite poslednju tačku i zarez.

  Napomena: Ako izbrišete stavku sa liste vrednosti, a zapisi u tabeli već koriste tu izbrisanu stavku, izbrisana stavka ostaje deo zapisa dok je ne promenite. Na primer, pretpostavimo da vaše preduzeće ima magacin u gradu A, a onda proda tu zgradu. Ako uklonite „Grad A” sa liste magacina, videćete „Grad A” u tabeli dok ne promenite te vrednosti.

Uklanjanje podataka sa liste za pronalaženje

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu koju želite da promenite, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U gornjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite polje za pronalaženje.

 3. U donjem delu koordinatne mreže dizajna izaberite karticu Traženje, a zatim pronađite svojstva Tip izvora reda i Izvor reda.

  Svojstvo Tip izvora reda trebalo bi da prikazuje Tabela/upit, a svojstvo Izvor reda mora da sadrži upit koji upućuje na tabelu ili drugi upit.

  Napomena: Upiti za polja za pronalaženje uvek počinju rečju SELECT.

  Obično (ali ne uvek), upit za izdvajanje koristi ovu osnovnu sintaksu: SELECT [table_or_query_name].[field_name] FROM [table_or_query_name].

  U ovom slučaju, upit sadrži dve odredbe (SELECT i FROM). Prva odredba upućuje na tabelu i polje u toj tabeli; nasuprot tome, dok se druga odredba odnosi samo na tabelu. Stvar koju treba zapamtiti: Odredba FROM će vam uvek pokazivati ime izvorne tabele ili upita. Odredbe SELECT možda neće uvek sadržati ime tabele ili upita, mada uvek sadrže ime barem jednog polja. Međutim, sve odredbe FROM moraju da upućuju na tabelu ili upit.

 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako upit u polju za pronalaženje upućuje na drugi upit, kliknite na dugme Napravi (na kartici Podaci na listu sa svojstvima kliknite na dugme Dugme „Graditelj“ Dalje) da biste otvorili upit u prikazu dizajna. Zabeležite ime tabele koja se pojavljuje u gornjem delu dizajnera upita, a zatim pređite na 5. korak.

  • Ako upit u polju za pronalaženje upućuje na tabelu, zabeležite ime tabele, a zatim pređite na 5. korak.

 5. U oknu za navigaciju dvaput kliknite na izvornu tabelu da biste je otvorili u prikazu lista sa podacima.

 6. Pronađite polje koje sadrži podatke korišćene na listi za pronalaženje, a zatim ih uredite po potrebi.

Vrh stranice

Brisanje nepovezanih zapisa iz baze podataka

Kada izbrišete čitave zapise iz baze podataka, brišete podatke u svakom polju, kao i ključnu vrednost  – vrednost koja zapis čini jedinstvenim. Ako zapis nije povezan sa drugim zapisima (tj. ako se ključna vrednost ne nalazi ni u jednom drugom zapisu ili tabeli u bazi podataka), možete da izbrišete zapis tako što ćete ga izabrati i pritisnuti taster DELETE. Ako želite da izbrišete veliki broj nepovezanih zapisa – radije nego da ih brišete ručno – možete da koristite upit za brisanje da biste ih uklonili. Procedure u sledećim odeljcima objašnjavaju kako da izvršite oba zadatka.

Ručno brisanje nepovezanih zapisa

 1. U prikazu lista sa podacima otvorite tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite da izbrišete.

 2. Pronađite zapis (red) koje želite da izbrišete, a zatim kliknite na dugme Izaberi sve – kvadrat koji se nalazi sa leve ili desne strane zapisa. Možete da izaberete pojedinačne redove ili da kliknete i prevučete da biste izabrali susedni skup redova ili da pritisnete taster CTRL i kliknete mišem da biste izabrali više nesusednih redova.

  Access postavlja ivice oko čitavog zapisa (ceo red) ili bloka izabranih zapisa.

 3. Pritisnite taster DELETE.

  – ili –

  Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Izbriši.

  – ili –

  Kliknite desnim tasterom miša na stavku Izaberi sve i izaberite stavku Izbriši zapis.

  Ako ne možete da kliknete na dugme Izaberi sve, postavite kursor u polje u zapisu. Zatim na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na strelicu nadole pored stavke Izbriši i kliknite na dugme Izbriši zapis.

  Napomena: Na ovom mestu, Access može da prikaže poruku o grešci koja saopštava da ne možete da izbrišete zapis zato što je povezan sa drugim podacima. Ako vidite ovakvu poruku, kliknite na dugme U redu i idite na odeljak Brisanje povezanih zapisa iz baze podataka pomoću upita za brisanje, u nastavku ovog članka.

 4. Kada Access zatraži da potvrdite brisanje, kliknite na dugme Da.

Brisanje nepovezanih zapisa pomoću upita za brisanje

Kada koristite upit za brisanje da biste uklonili podatke, sledite isti proces za nepovezane i povezane zapise – možete najpre kreirati upit za izdvajanje, a zatim se uveriti da on vraća samo zapise koje želite da izbrišete. Na kraju konvertujte upit za izdvajanje u upit za brisanje. Dodatne informacije i koraci u sledećem odeljku objašnjavaju kako da izbrišete nepovezane zapise.

Brisanje povezanih zapisa iz baze podataka pomoću upita za brisanje

Proces brisanja povezanih zapisa sledi ove opšte korake.

 • Planirajte brisanje. Uverite se da imate neophodne dozvole za brisanje podataka, uverite se da su svi drugi korisnici zatvorili objekte koji koriste tabele na koje se ovo odnosi, a zatim napravite rezervnu kopiju baze podataka.

 • Promenite relaciju između tabela koje su uključene u brisanje. Tačnije, omogućite opcije Referencijalni integritet i Kaskadno brisanje srodnih zapisa. Ovo omogućava brisanju da prođe kroz sve tabele na koje ovo utiče i ukloni sve povezane podatke.

 • Napravite upit za izdvajanje, a zatim po potrebi dodajte kriterijume dok upit ne vrati odgovarajući skup zapisa.

 • Konvertujte upit za izdvajanje u upit za brisanje, a zatim ga koristite da biste izbrisali podatke.

Pogledajte članak Kreiranje i pokretanje upita za brisanje da biste dobili kompletno objašnjenje ovog procesa.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×