Blokiranje pošiljaoca poruka

U okviru kriterijuma filtriranja, filter za neželjene e-pošte u programu Outlook proverava da li pošiljaoci poruka e-adrese i Internet domeni nisu naznačeni kao bezbedni ili da su blokirani. Filter možete prilagoditi da blokirate ili omogućite pošiljaoce ili druge tipove poruka.

Blokiranje pošiljaoca

Kad više ne želite da vidite poruke od neke osobe, možete da blokirate pošiljaoca.

 • Desnim tasterom kliknite na poruku pošiljaoca kojeg hoćete da blokirate, pa onda izaberite Neželjeno > Blokiraj pošiljaoca.

Komanda „Blokiraj pošiljaoca“ u listi poruka

Osoba čije ste poruke blokirali može i dalje da vam šalje poštu, ali bilo šta što stigne na vaš nalog e-pošte s adrese te osobe odmah se premešta u fasciklu Neželjena e-pošta. Buduće poruke ovog pošiljaoca otići ćete u fasciklu Neželjena e-pošta ili karantin za kraj korisnikaAko to omogući administrator.

Korisno je da s vremena na vreme načinite pregled e-poruka koje su prepoznate kao neželjene kako biste se uverili da vam nisu promakle važne poruke.

Ako kasnije odlučite da želite da deblokirate pošiljaoca, dobro će vam doći korišćenje filtera za neželjenu e-poštu da bi se kontrolisalo koje će poruke biti prikazane.

Poruke sa adresa ili imena domena u listi blokiranih pošiljalaca uvek se tretiraju kao neželjena imena. Outlook premešta bilo koju pronađenu dolaznu poruku iz pošiljalaca sa pošiljalaca sa liste Blokirani pošiljaoci u fasciklu " Neželjena e-pošta ", bez obzira na sadržaj poruke.

Napomena: Filter za neželjene e-pošte u programu Outlook ne sprečava isporuku neželjene e-pošte, već umesto prijemnog poštanskog sandučeta sumnja se na spam. Možete da učinite filter neželjene e-pošte strogim tako što ćete promeniti nivo zaštiteili neka rešenja nezavisnog proizvođača koji mogu da budu agresivniji.

Da biste dodali određenog pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca, kliknite na poruku od pošiljaoca. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme Neželjena , a zatim izaberite stavku Blokiraj pošiljaoca.

Da biste dodali imena na listu blokiranih pošiljalaca:

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme Neželjena, a zatim izaberite stavku Opcije neželjene e-pošte.

 2. Na kartici Blokirani pošiljaoci kliknite na dugme Dodaj.

  Dijalog za dodavanje adrese ili domena

 3. U polje Unesite e-adresu ili ime Internet domena da biste ga dodali na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, kao što je neko@primer.com

  • internet domen, kao što je @primer.com ili primer.com.

 4. Kliknite na dugme U redu i ponovite radnju za svaku stavku koju želite da dodate.

  Napomene: 

  • Ako imate postojeće liste pouzdanih imena i adresa, te informacije možete da premestite u Outlook. Izaberite stavku Uvoz iz datoteke i potražite datoteku sa željenim spiskom. Da biste kreirali datoteku sa trenutnim spiskom, izaberite stavku Izvoz u datoteku i navedite mesto na kojem želite da se sačuva nova datoteka.

  • Da biste promenili neko ime na spisku, izaberite ime koje želite da promenite i kliknite na dugme Uredi. Da biste uklonili neko ime, izaberite željeno ime i kliknite na dugme Ukloni.

  • Ako koristite Microsoft Exchange nalog, sva imena i e-adrese koji se nalaze u adresaru vaše organizacije  — koji je poznat i kao globalni spisak adresa  — automatski se smatraju bezbednima i ne mogu se dodati na listu blokiranih pošiljalaca.

Dodavanjem e-adresa i imena domena kojima verujete na listu pouzdanih pošiljalaca, naložili ste programu Outlook da se poruke iz tih izvora nikada ne smatraju neželjenom. Ako ste na nekim listama slanja ili listama distribucije, ta imena možete dodati na listu sigurnih primalaca.

Napomena: Ako je poštansko sanduče hostovano na Exchange ili Exchange mreži, promene koje izvršite na listi "Pouzdani pošiljaoci" neće biti prepoznatljive po Exchange ili Exchange mreži. To može dovesti do poruka iz domena ili pošiljalaca koje ste dodali na listu pouzdanih pošiljalaca koji se završava u vašoj fascikli neželjene e-pošte. Obratite se administratoru za dodatnu pomoć. 

Da biste dodali osobu na listu sigurnih pošiljalaca, kliknite na poruku od pošiljaoca. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme Neželjena, a zatim izaberite stavku nikada ne Blokiraj pošiljaoca.

Da biste dodali određenu adresu ili domen na listu "Pouzdani primaoci", kliknite na poruku od pošiljaoca. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme Neželjena, a zatim izaberite stavku nikada ne blokirate listu grupe ili slanja.

Da biste ručno dodali imena ili domene na ove liste, uradite sledeće:

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme Neželjena, a zatim izaberite stavku Opcije neželjene e-pošte.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali sigurne pošiljaoce, na kartici Sigurni pošiljaoci kliknite na dugme Dodaj.

  • Da biste dodali sigurne primaoce, na kartici Sigurni primaoci kliknite na dugme Dodaj.

   Dijalog za dodavanje adrese ili domena

 3. U polje Unesite e-adresu ili ime Internet domena da biste ga dodali na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, kao što je neko@primer.com

  • internet domen, kao što je @primer.com ili primer.com.

 4. Kliknite na dugme U redu i ponovite radnju za svaku stavku koju želite da dodate.

  • Ako želite da svi Kontakti budu smatrani sigurnim pošiljaocima, potvrdite izbor u polju za potvrdu vjeruj e-pošta iz mojih kontakata na kartici pouzdani pošiljaoci.

  • Moguće je da neke osobe sa kojima se dopisujete nisu navedene kao vaši kontakti. Ako želite da se sve osobe smatraju bezbednim pošiljaoci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski dodaj osobe koje e-poruke mogu da imaju na listu pouzdanih pošiljalaca .

  • Ako imate postojeće liste pouzdanih imena i adresa, te informacije možete da premestite u Outlook. Izaberite stavku Uvoz iz datoteke i potražite datoteku sa željenim spiskom. Da biste kreirali datoteku sa trenutnim spiskom, izaberite stavku Izvoz u datoteku i navedite mesto na kojem želite da se sačuva nova datoteka.

  • Da biste promenili neko ime na bilo kom spisku, izaberite ime koje želite da promenite i kliknite na dugme Uredi. Da biste uklonili neko ime, izaberite željeno ime i kliknite na dugme Ukloni.

  • Ako koristite Microsoft Exchange Server nalog, sva imena i e-adrese koji se nalaze u adresaru vaše organizacije  — koji je poznat i kao globalni spisak adresa  — automatski se smatraju bezbednima.

Možete da pronađete neželjene e-poruke iz određenih zemalja/regiona. Outlook vam omogućava da blokirate poruke iz tih oblasti – Lista blokiranih domena najvišeg nivoa omogućava vam da blokirate poruke iz e-adresa koje se završavaju određenim domenom najvišeg nivoa ili kodom države/regiona. Na primer, ako izaberete stavku ca [Kanada], sad [Sjedinjene Države]i MX [Mexico] polja za potvrdu na listi blokira poruke koje stižu iz e-adresa koje se završavaju na lokaciji ca, sad ili MX. Na listi postoje dodatne oznake domena za zemlje/regione.

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na dugme Neželjena, a zatim izaberite stavku Opcije neželjene e-pošte.

 2. Na kartici Međunarodno kliknite na dugme Lista blokiranih domena najvišeg nivoa.

  Dijalog „Lista blokiranih domena najvišeg nivoa“

 3. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored kodova zemalja/regiona koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 4. Kliknite na dugme u redu u otvorenim dijalozima...

Možete blokirati sve e-adrese u jezicima jezika – poznate i kao skupove znakovaili abecedu – koje navedete. Danas se većina neželjene e-pošte šalje u US-ASCII kodiranju. Ostatak se šalje različitim međunarodnim kodiranja. Korišćenjem liste blokiranih kodiranja možete da izdvojite neželjene e-poruke koje su prikazane na jezicima koje ne razumete.

 1. Na kartici Početak , u grupi Brisanje kliknite na strelicu pored stavke Neželjena, a zatim izaberite stavku Opcije neželjene e-pošte.

 2. Na kartici Međunarodno kliknite na dugme Lista blokiranih kodiranja.

  Dijalog „Lista blokiranih kodiranja“

 3. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored jezičkih kodiranja koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 4. Kliknite na dugme u redu u otvorenim dijalozima

  Napomene: 

  • Unikod kodiranja nisu uključena na listu blokiranih kodiranja.

  • Poruke koje koriste nepoznati tip kodiranja ili za koje tip kodiranja nije naveden filtriraju se pomoću uobičajenog filtera neželjene e-pošte.

Dodavanje neželjenih imena na listu blokiranih pošiljalaca

Možete lako da blokirate poruke od određenog pošiljaoca tako što ćete dodati e-adresu ili ime domena pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca. Poruke sa adresa ili imena domena na ovoj listi uvek se tretiraju kao neželjena. Outlook premešta sve dolazne poruke iz pošiljalaca sa pošiljalaca na listu "Blokirani pošiljaoci" u fasciklu " Neželjena e-pošta ", bez obzira na sadržaj poruke.

Blokirani pošiljaoci

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene postavke , u okviru e-poštaizaberite stavku Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Izaberite karticu Blokirani pošiljaoci .

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U polje Unesite e-adresu ili ime Internet domena da biste ga dodali na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, na primer someone@example.com

  • Internet domen, na primer @example. com ili jednostavno example.com.

 6. Kliknite na dugme U redu .

Dodavanje adrese ili domena

Napomene: 

 • Da biste brzo dodali pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca, kliknite desnim tasterom miša na e-poruku od tog pošiljaoca. U priručnom meniju izaberite stavku Neželjena e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dodaj pošiljaoca na listu blokiranih pošiljalaca.

 • Ako imate liste blokiranih imena i adresa, možete da ih premestite u Outlook. Više informacija potražite u članku Uvoz e-adresa u liste filtera neželjene e-pošte.

 • Da biste uklonili ime sa liste blokiranih pošiljalaca, na kartici Blokirani pošiljaoci u dijalogu opcije neželjene e-pošte kliknite na ime koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 • Da biste promenili ime na listi blokiranih pošiljalaca, na kartici Blokirani pošiljaoci kliknite na ime koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Uredi.

Možete da navedete e-adrese i imena domena za koja imate poverenja da se nalaze na listi pouzdanih pošiljalaca. Ako ih dodate na listu pouzdanih pošiljalaca, naložili ste programu Outlook da poruke iz tih izvora nikada ne budu tretirane kao neželjene.

Pouzdani pošiljaoci

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene postavke , u okviru e-poštaizaberite stavku Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog Opcije neželjene e-pošte .

 3. Izaberite karticu Pouzdani pošiljaoci .

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U polje Unesite e-adresu ili ime Internet domena da biste ga dodali na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, na primer someone@example.com

  • Internet domen, na primer @example. com ili jednostavno example.com.

 6. Kliknite na dugme U redu .

Dodavanje adrese ili domena

 • Ako želite da svi vaši Kontakti budu smatrani sigurnim pošiljaocima, potvrdite izbor u polju za potvrdu vjeruj e-pošta iz mojih kontakata na kartici pouzdani pošiljaoci.

 • Neke osobe sa kojima komunicirate možda neće biti navedene u kontaktima. Ako želite da se sve osobe smatraju bezbednim pošiljaoci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Automatski dodaj osobe koje e-poruke mogu da imaju na listu pouzdanih pošiljalaca . Više informacija potražite u članku Dodavanje osoba koje e-pošte imaju na listu pouzdanih pošiljalaca.

 • Ako je uključeno blokiranje automatske slike (podrazumevana postavka), poruke sa e-adrese ili imena domena koji se nalaze na listi "Pouzdani pošiljaoci", a lista "Pouzdani primaoci" će se tretirati kao izuzeci, a spoljni sadržaj (kao što su slike) neće biti blokiran. Izuzetak se vrši kada se Dozvoli dozvola za preuzimanje e-poruka od pošiljalaca i primaoci koji su definisani u listama pouzdani pošiljaoci i Pouzdani primaoci koje koristi filter neželjene e-pošte u dijalogu Automatsko preuzimanje slika .

 • Ako imate postojeće liste pouzdanih imena i adresa, te informacije možete da premestite u Outlook. Više informacija potražite u članku Uvoz e-adresa u liste filtera neželjene e-pošte.

 • Da biste brzo dodali pošiljaoca, ime domena ili listu slanja na listu pouzdanih pošiljalaca, kliknite desnim tasterom miša na poruku iz izvora koji smatrate bezbednim. U priručnom meniju koji se pojavi podesite stavku Neželjena e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dodaj pošiljaoca na spisak sigurnih pošiljalaca ili Dodaj domen pošiljaoca (@example. com) na spisak sigurnih pošiljalaca. Korisno je da periodično redigujete poruke premeštene u fasciklu Neželjena e-pošta za sve koje su greškom klasifikovane kao neželjena. Možete da oporavite poruke koje želite i dodate te pošiljaoce na spisak sigurnih pošiljalaca.

 • Da biste uklonili ime sa liste pouzdani pošiljaoci, na kartici Pouzdani pošiljaoci u dijalogu opcije neželjene e-pošte kliknite na ime koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 • Da biste promenili ime na listi pouzdani pošiljaoci, na kartici Pouzdani pošiljaoci , kliknite na ime koje želite da promenite, a zatim kliknite na dugme Uredi.

 • Ako koristite Microsoft Exchange nalog, sva imena i e-adrese koje se nalaze u adresaru organizacije (poznato i kao Globalni spisak adresa) se automatski smatraju bezbednim. (Microsoft Exchange je mnogo najčešći u poslovnim sistemima e-pošte i retko se koristi na kućnim ili ličnim nalozima.)

Ako pripadate listama slanja ili listama distribucije, možete da dodate ova imena na listu pouzdanih primalaca tako da sve poruke koje se šalju na te e-adrese ili imena domena nikada neće biti tretirane kao neželjena.

Pouzdani primalac

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene postavke , u okviru e-poštaizaberite stavku Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Kliknite na karticu Pouzdani primaoci .

 4. Kliknite na dugme Dodaj.

 5. U polje Unesite e-adresu ili ime Internet domena da biste ga dodali na listu , unesite ime ili adresu koju želite da dodate. Na primer, možete da dodate:

  • određenu e-adresu, na primer someone@example.com

  • Internet domen, na primer @example. com ili jednostavno example.com.

 6. Kliknite na dugme U redu .

Dodavanje adrese ili domena

Napomene: 

 • Da biste brzo dodali pošiljaoca, ime domena ili listu slanja na listu "Pouzdani primaoci", kliknite desnim tasterom miša na poruku iz izvora koji smatrate bezbednim. U priručnom meniju koji se pojavljuje, pritisnite stavku Neželjena e-pošta, a zatim kliknite na dugme Dodaj primaoca na listu "Pouzdani primaoci".

 • Da biste uklonili ime sa liste "Pouzdani primaoci", na kartici " Pouzdani primaoci " u dijalogu "Opcije neželjene e-pošte" kliknite na ime koje želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 • Da biste promenili ime na listi "Pouzdani primaoci", na kartici bezbedni primaoci kliknite na ime koje želite da promenite, a zatim izaberite stavku Uredi.

 • Ako koristite Exchange nalog (retki su u kućnim ili ličnim nalozima e-pošte), sva imena i e-adrese koje se nalaze u adresaru organizacije (poznato i kao Globalni spisak adresa) se automatski smatraju bezbednim.

Neželjene e-poruke možete da pronađete iz određenih zemalja/regiona. Outlook vam omogućava da blokirate poruke iz tih oblasti – Lista blokiranih domena najvišeg nivoa omogućava vam da blokirate poruke iz e-adresa koje se završavaju određenim domenom najvišeg nivoa ili kodom zemlje/regiona. Na primer, potvrdite izbor u polju ca [Kanada], sad [Sjedinjene Države]i MX [Meksiko] polja za potvrdu na listi blokira poruke koje stižu iz e-adresa koje se završavaju na lokaciji ca, sad ili MX. Na listi postoje dodatne oznake domena za zemlje/regione.

Međunarodno

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene postavke , u okviru e-poštaizaberite stavku Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Kliknite na međunarodnu karticu, a zatim izaberite stavku blokirani domen na najvišem nivou.

 4. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored kodova zemalja/regiona koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 5. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Lista blokiranih domena najvišeg nivoa

Možete da blokirate sve e-adrese u jezicima jezika (poznate i kao skupove znakovaili abecedu) koje navedete. Danas se većina neželjene e-pošte šalje u US-ASCII kodiranju. Ostatak se šalje različitim drugim međunarodnim kodiranja. Lista blokiranih kodiranja omogućava vam da filtrirate neželjene e-poruke prikazane na jezicima koje ne razumete.

Međunarodno

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije da biste otvorili dijalog opcije.

 2. Na kartici željene postavke , u okviru e-poštaizaberite stavku Neželjena e-pošta da biste otvorili dijalog opcije neželjene e-pošte.

 3. Kliknite na međunarodnu karticu, a zatim na listu blokiranih kodiranja.

 4. U listi potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored jezičkih kodiranja koje želite da blokirate ili kliknite na dugme Izaberi sve.

 5. Dvaput kliknite na dugme U redu.

Lista blokiranih kodiranja

Napomene: 

 • Unikod kodiranja nisu uključena na listu blokiranih kodiranja. (Unicode je standardizovani katalog digitalnih kodova koji predstavljaju znakove [slova i simbole] u abecedi svih 24 velika jezika širom sveta.)

 • Poruke koje su nepoznate ili Nenavedene kodiranja će biti podvrgnute filtriranjem pomoću uobičajenog filtera neželjene e-pošte.

Srodne teme

Označavanje e-poruke kao neželjenih ili blokiranih pošiljalaca u Outlook.com
filtriranju neželjene e-pošte i bezvredne pošte u programu Outlook na vebu

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×