Biranje teksta

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

U programu Word, možete da izaberite sav tekst u dokumentu (Ctrl + A) ili da izaberete određenog teksta ili stavke u tabeli pomoću miša ili tastature. Takođe možete izabrati tekst ili stavke koje se nalaze na drugim mestima. Na primer, možete izabrati pasusa na jednoj stranici i rečenicu na drugu stranicu.

Izbor celokupnog teksta

 1. Kliknite bilo gde unutar dokumenta.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A na tastaturi da biste izabrali sav tekst u dokumentu.

Izaberite stavku određeni tekst

Takođe možete izabrati određene reči, red teksta ili pasuse.

 1. Postavite kursor ispred prvo slovo u reči, rečenica ili pasusa koji želite da izaberete.

 2. Kliknite i držite dok prevlačite kursor da biste izabrali tekst koji želite.

Drugi načini da biste izabrali tekst

 • Da biste izabrali jednu reč, brzo kliknite dvaput da word.

 • Da biste izabrali red teksta, postavite kursor na početak reda, držite pritisnut taster Shift + strelica nadole.

 • Da biste izabrali pasus, postavite kursor na početak pasusa, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + strelica nadole.

Izaberite tekst pomoću miša

Izaberite tekst u telu dokumenta

Napomene: Da biste izabrali ceo dokument, uradite nešto od sledećeg:

 • Na kartici Početak, u grupi Uređivanje izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi sve.

 • Premeštanje pokazivača sa leve strane teksta dok ne uključuje u strelicu koja pokazuje, a zatim triput kliknite.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Bilo koja količina teksta

Kliknite na mesto na koje želite da započnete izbor, držite pritisnut levi taster miša, a zatim prevucite pokazivač preko teksta koji želite da izaberete.

U programu word

Kliknite dvaput bilo gde u reči.

Red teksta

Premeštanje pokazivača sa leve strane reda dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim kliknite na dugme.

Rečenicu

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na bilo koje mesto u rečenici.

Pasusa

Triput kliknite bilo gde u pasusu.

Više pasusa

Pomerite pokazivač levo od prvog pasusa dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje i zatim pritisnite i držite pritisnut levi taster miša dok prevlačite pokazivač nagore ili nadole.

Velike odlomka teksta

Kliknite na početak selekcije, pomerite se do kraja na izbor i zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknete na mesto na koje želite izbor da biste završili.

Ceo dokument

Pomerite pokazivač levo od teksta dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim triput kliknite.

Zaglavlja i podnožja

prikaz rasporeda za štampanje, kliknite dvaput na nedostupan tekst zaglavlja ili podnožja. Premeštanje pokazivača sa leve strane zaglavlja ili podnožja, dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim kliknite na dugme.

Fusnote i endnote

Kliknite na tekst fusnote ili endnote, premestite pokazivač levo od teksta dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim kliknite na dugme.

Uspravnog odlomka teksta

Držite pritisnut taster ALT dok prevlačite pokazivač preko teksta.

Okvir za tekst ili okvir

Postavite pokazivač iznad ivice na okvir ili okvir za tekst dok se pokazivač pretvori u ukrštene strelice, a zatim kliknite na dugme.

Izaberite stavke u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije

Kliknite na ćeliju. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberii zatim kliknite na dugme Izaberite ćeliju.

Sadržaj reda

Kliknite na dugme u redu. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi red.

Sadržaj kolone

Kliknite na kolonu. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi kolonu.

Sadržaj više ćelija, redova ili kolona

Kliknite u ćeliju, red ili kolonu, a zatim držite levi taster miša dok prevlačite preko svih ćelija, redova ili kolona koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete. Da biste izabrali sadržaj ćelije, redove ili kolone koje se ne nalaze jedan pored drugog, kliknite na prvu ćeliju, red ili kolonu, držite pritisnut taster CTRL i zatim kliknite na dugme dodatne ćelije, redove ili kolone koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete.

Sadržaj cele tabele

Kliknite unutar tabele. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izbor tabele.

Izaberite tekst na različita mesta

Možete da izaberete tekst ili stavke u tabeli koja se ne nalaze jedan pored drugog. Na primer, možete izabrati pasusa na jednoj stranici i rečenicu na drugu stranicu.

 1. Izaberite neki tekst ili stavke u tabeli.

 2. Držite pritisnut taster CTRL dok birate dodatne teksta ili stavke u tabeli koju želite.

Izaberite tekst u prikazu strukture

Da biste prikazali dokument u prikazu strukture, izaberite karticu Prikaz , a zatim kliknite na dugme " Prikaz strukture " u grupi Prikazi dokumenta .

Da biste izabrali

Premeštanje pokazivača na

Naslov

Sa leve strane naslova strelice koja pokazuje strelicu, a zatim izaberite stavku.

Naslov, podnaslov i telo teksta

Sa leve strane naslova dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje i kliknite dvaput na nju.

Pasusa u telu teksta

Sa leve strane pasusa dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim izaberite stavku.

Više naslova ili pasusa u telu teksta

Sa leve strane teksta dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim prevucite nagore ili nadole.

Napomene: 

 • U prikazu strukture jednom kliknete levo od pasusa, izabraćete ceo pasus umesto jednu liniju.

 • Ako izaberete naslov koji uključuje skupljeni podređeni tekst, skupljeni tekst će takođe biti izabran (čak i ako nije vidljiv). Sve promene koje izvršite u naslovu – kao što je premeštanje, kopiranje ili brisanje – takođe će uticati na skupljeni tekst.

Izaberite tekst pomoću tastature

Izaberite tekst u telu dokumenta

Napomena: Da biste izabrali ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan znak nadesno

Pritisnite taster SHIFT + strelica nadesno.

Jedan znak nalevo

Pritisnite taster SHIFT + strelica nalevo.

Reč od početka do kraja

Postavite mesto umetanja na početku reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadesno.

Reč od kraja do početka

Premeštanje pokazivača na kraj reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nalevo.

Red od početka do kraja

Pritisnite taster HOME, a zatim pritisnite taster SHIFT + END.

Red od kraja do početka

Pritisnite taster END, a zatim pritisnite taster SHIFT + HOME.

Jedan red nadole

Pritisnite taster END, a zatim pritisnite taster SHIFT + strelica nadole.

Nagore za jedan red

Pritisnite taster HOME, a zatim pritisnite taster SHIFT + strelica nagore.

Pasus od početka do kraja

Premeštanje pokazivača na početak pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadole.

Pasus od kraja do početka

Premeštanje pokazivača na kraj pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nagore.

Dokument od kraja do početka

Premeštanje pokazivača na kraj dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od početka do kraja

Premeštanje pokazivača na početak dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END.

Od početka do kraja prozora

Premeštanje pokazivača na početak prozora, a zatim pritisnite taster ALT + CTRL + SHIFT + strelica nadole.

Ceo dokument

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

Uspravnog odlomka teksta

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F8, a zatim koristite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Najbližeg znaka

Pritisnite taster F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster strelica nalevo ili strelica nadesno; Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Reč, rečenicu, pasusa ili dokumenta

Pritisnite F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster F8 jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu, tri puta da biste izabrali pasus ili četiri puta da biste izabrali dokument. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Izaberite stavke u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije nadesno

Pritisnite taster TAB.

Sadržaj ćelije sa leve strane

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB.

Sadržaj susednih ćelija

Držite pritisnut taster SHIFT i više puta pritisnite odgovarajući taster sa strelicom dok ne izaberete sadržaj svih ćelija koje želite.

Sadržaj kolone

Kliknite na kolonu sa vrha ili dna ćeliju. Držite pritisnut taster SHIFT i više puta pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole dok ne izaberete sadržaj kolone.

Sadržaj cele tabele

Kliknite na tabelu, a zatim pritisnite tastere ALT + 5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster NUM LOCK).

Zaustavljanje izbor cele reči

 1. Izaberite karticu Datoteka, a zatim kliknite na dugme Opcije.

 2. Izaberite stavku Više opcija.

 3. U okviru Opcije uređivanja, opozovite izbor u polju za potvrdu pored Automatski izaberi čitavu reč pri izboru.

Izaberite tekst pomoću miša

Izaberite tekst u telu dokumenta

Napomena: Da biste izabrali ceo dokument, uradite nešto od sledećeg:

 • Na kartici Početak, u grupi Uređivanje izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi sve.

  Slika trake u programu Word

 • Premeštanje pokazivača sa leve strane teksta dok ne uključuje u strelicu koja pokazuje, a zatim triput kliknite.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Bilo koja količina teksta

Kliknite na mesto na koje želite da započnete izbor, držite pritisnut levi taster miša, a zatim prevucite pokazivač preko teksta koji želite da izaberete.

U programu word

Kliknite dvaput bilo gde u reči.

Red teksta

Premeštanje pokazivača sa leve strane reda dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim kliknite na dugme.

Rečenicu

Držite pritisnut taster CTRL, a zatim kliknite na bilo koje mesto u rečenici.

Pasusa

Triput kliknite bilo gde u pasusu.

Više pasusa

Pomerite pokazivač levo od prvog pasusa dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje i zatim pritisnite i držite pritisnut levi taster miša dok prevlačite pokazivač nagore ili nadole.

Velike odlomka teksta

Kliknite na početak selekcije, pomerite se do kraja na izbor i zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknete na mesto na koje želite izbor da biste završili.

Ceo dokument

Pomerite pokazivač levo od teksta dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim triput kliknite.

Zaglavlja i podnožja

prikaz rasporeda za štampanje, kliknite dvaput na nedostupan tekst zaglavlja ili podnožja. Premeštanje pokazivača sa leve strane zaglavlja ili podnožja, dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim kliknite na dugme.

Fusnote i endnote

Kliknite na tekst fusnote ili endnote, premestite pokazivač levo od teksta dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim kliknite na dugme.

Uspravnog odlomka teksta

Držite pritisnut taster ALT dok prevlačite pokazivač preko teksta.

Okvir za tekst ili okvir

Postavite pokazivač iznad ivice na okvir ili okvir za tekst dok se pokazivač pretvori u ukrštene strelice, a zatim kliknite na dugme.

Izaberite stavke u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije

Kliknite na ćeliju. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberii zatim kliknite na dugme Izaberite ćeliju.

Sadržaj reda

Kliknite na dugme u redu. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi red.

Sadržaj kolone

Kliknite na kolonu. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izaberi kolonu.

Sadržaj više ćelija, redova ili kolona

Kliknite u ćeliju, red ili kolonu, a zatim držite levi taster miša dok prevlačite preko svih ćelija, redova ili kolona koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete. Da biste izabrali sadržaj ćelije, redove ili kolone koje se ne nalaze jedan pored drugog, kliknite na prvu ćeliju, red ili kolonu, držite pritisnut taster CTRL i zatim kliknite na dugme dodatne ćelije, redove ili kolone koje sadrže sadržaj koji želite da izaberete.

Sadržaj cele tabele

Kliknite unutar tabele. U okviru Alatke za tabelu izaberite karticu Raspored. U grupi tabele izaberite stavku Izaberi, a zatim izaberite stavku Izbor tabele.

Izaberite tekst na različita mesta

Možete da izaberete tekst ili stavke u tabeli koja se ne nalaze jedan pored drugog. Na primer, možete izabrati pasusa na jednoj stranici i rečenicu na drugu stranicu.

 1. Izaberite neki tekst ili stavke u tabeli.

 2. Držite pritisnut taster CTRL dok birate dodatne teksta ili stavke u tabeli koju želite.

Izaberite tekst u prikazu strukture

Da biste prikazali dokument u prikazu strukture, izaberite karticu Prikaz , a zatim kliknite na dugme " Prikaz strukture " u grupi Prikazi dokumenta .

Da biste izabrali

Premeštanje pokazivača na

Naslov

Sa leve strane naslova strelice koja pokazuje strelicu, a zatim izaberite stavku.

Naslov, podnaslov i telo teksta

Sa leve strane naslova dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje i kliknite dvaput na nju.

Pasusa u telu teksta

Sa leve strane pasusa dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim izaberite stavku.

Više naslova ili pasusa u telu teksta

Sa leve strane teksta dok se ne promeni u strelicu koja pokazuje, a zatim prevucite nagore ili nadole.

Napomene: 

 • U prikazu strukture jednom kliknete levo od pasusa, izabraćete ceo pasus umesto jednu liniju.

 • Ako izaberete naslov koji uključuje skupljeni podređeni tekst, skupljeni tekst će takođe biti izabran (čak i ako nije vidljiv). Sve promene koje izvršite u naslovu – kao što je premeštanje, kopiranje ili brisanje – takođe će uticati na skupljeni tekst.

Izaberite tekst pomoću tastature

Izaberite tekst u telu dokumenta

Napomena: Da biste izabrali ceo dokument, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A.

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Jedan znak nadesno

Pritisnite taster SHIFT + strelica nadesno.

Jedan znak nalevo

Pritisnite taster SHIFT + strelica nalevo.

Reč od početka do kraja

Postavite mesto umetanja na početku reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadesno.

Reč od kraja do početka

Premeštanje pokazivača na kraj reči, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nalevo.

Red od početka do kraja

Pritisnite taster HOME, a zatim pritisnite taster SHIFT + END.

Red od kraja do početka

Pritisnite taster END, a zatim pritisnite taster SHIFT + HOME.

Jedan red nadole

Pritisnite taster END, a zatim pritisnite taster SHIFT + strelica nadole.

Nagore za jedan red

Pritisnite taster HOME, a zatim pritisnite taster SHIFT + strelica nagore.

Pasus od početka do kraja

Premeštanje pokazivača na početak pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nadole.

Pasus od kraja do početka

Premeštanje pokazivača na kraj pasusa, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + strelica nagore.

Dokument od kraja do početka

Premeštanje pokazivača na kraj dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument od početka do kraja

Premeštanje pokazivača na početak dokumenta, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + END.

Od početka do kraja prozora

Premeštanje pokazivača na početak prozora, a zatim pritisnite taster ALT + CTRL + SHIFT + strelica nadole.

Ceo dokument

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+A.

Uspravnog odlomka teksta

Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F8, a zatim koristite tastere sa strelicama. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Najbližeg znaka

Pritisnite taster F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster strelica nalevo ili strelica nadesno; Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Reč, rečenicu, pasusa ili dokumenta

Pritisnite F8 da biste uključili Režim izbora, a zatim pritisnite taster F8 jedanput da biste izabrali reč, dvaput da biste izabrali rečenicu, tri puta da biste izabrali pasus ili četiri puta da biste izabrali dokument. Pritisnite taster ESC da biste isključili režim izbora.

Izaberite stavke u tabeli

Da biste izabrali

Uradite sledeće

Sadržaj ćelije nadesno

Pritisnite taster TAB.

Sadržaj ćelije sa leve strane

Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB.

Sadržaj susednih ćelija

Držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate odgovarajući taster sa strelicom TAB dok ne izaberete sadržaj svih ćelija koje želite.

Sadržaj kolone

Kliknite na kolonu sa vrha ili dna ćeliju. Držite pritisnut taster SHIFT dok pritiskate taster strelica nagore ili strelica nadole TAB dok ne izaberete sadržaj kolone.

Sadržaj cele tabele

Kliknite na tabelu, a zatim pritisnite tastere ALT + 5 na numeričkoj tastaturi (kada je isključen taster NUM LOCK).

Zaustavljanje izbor cele reči

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite stavku Više opcija.

 3. U okviru Opcije uređivanja, opozovite izbor u polju za potvrdu pored Automatski izaberi čitavu reč pri izboru.

Takođe pogledajte

Word se pomera prebrzo prilikom izbora teksta

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×