Android mobilnih aplikacija za Yammer - uslovi licenciranja za softver

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

USLOVI LICENCIRANJA ZA MICROSOFT SOFTVER

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

AKO POSTOJE U (ILI SU PREDUZEĆA SA GLAVNICE MESTO POSLOVANJA U) SJEDINJENIH DRŽAVA, PROČITAJTE „OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA I KOLEKTIVNE TUŽBE” ODELJAK ISPOD. TO UTIČE NA KAKO SU RAZREŠENI SPOROVI.

Ove uslove licenciranja su sporazum između vas i korporacije Microsoft (ili neku od njihovih partnera). One se odnose na softver koji se zove iznad i sve Microsoft usluga ili softver ispravke (osim u meri u kojoj takvo usluga ili ispravke uz nove ili dodatne uslove, u tom slučaju one različitim uslovima primena prospectively i neće promeniti vaše ili Prava korporacije Microsoft koja se odnose na unapred ažurirani softver ili usluge). AKO POŠTUJETE OVE USLOVE LICENCIRANJA, IMATE SLEDEĆA PRAVA. POMOĆU SOFTVERA OVE TERMINE.

 1. INSTALACIJA I PRAVA KORIŠĆENJA.

  1. Opšte.Možete da instalirate i koristite bilo koji broj kopija softvera.

  2. Softver nezavisnog proizvođača.Softver može da sadrži aplikacije nezavisnih proizvođača koji imaju dozvolu za vas u ovom ugovoru ili sopstvene uslovima. Uslovi licenciranja, obaveštenja i priznanja, ako postoji za aplikacije nezavisnih proizvođača možda moći da pristupite na mreži na http://aka.ms/thirdpartynotices ili u datoteci pratećim obaveštenja. Čak i ako te aplikacije upravljaju drugim ugovora, odricanje odgovornosti, ograničenja i isključivanja šteta ispod se takođe primeniti na Meri u kojoj to što dozvoljava zakon.

  3. Konkurencije odrednice.Ako ste direktno konkurenata i pristup ili koristite softver za svrhe konkurencije odrednice, analizu ili prikuplja, možete pogled sa Microsoft njene podružnice i njegove ogranku preduzeća (uključujući prospectively) bilo koji konkurencije koristi, access i odrednice testiranje ograničenja u uslovima koje upravljaju softver u meri u kojoj su ti uslovi korišćenja, ili izmenili da bude veća ograničenja od korporacije Microsoft uslovima. Ako ne pogled kao što je navodni ograničenja u uslovima koje upravljaju softver, nije dozvoljeno da pristupite ili koristili ovaj softver i ne bi.

 2. PRIKUPLJANJE PODATAKA.Softver može da prikupi informacije o vama i korišćenje softvera i koja šalje korporaciji Microsoft. Microsoft može koristiti ove informacije za pružanje usluga i poboljšanje proizvodi i usluge kompanije Microsoft. Pravima saglasnosti ako opisani su u dokumentaciju proizvoda. Neke funkcije u softveru mogu omogućiti prikupljanje podataka od korisnika aplikacija koje pristup ili koristite softver. Ako koristite ove opcije da biste omogućili prikupljanje podataka u aplikacija, morate da poštujete zakon, uključujući dobijanje odobrenja sve potrebne korisnika, i održavanje istaknuti privatnosti koja precizno obaveštava korisnike o tome kako možete da koristite prikupljanje i deljenje svojim podacima. Možete da saznate više o Microsoft prikupljanje podataka i koristite u dokumentaciju proizvoda i izjavu o privatnosti za Microsoft na https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Pristanete da poštujete sve primenljive odredbe izjavu o privatnosti za Microsoft.

 3. OPSEG LICENCE.Softver je licenciran ne prodaje. Microsoft zadržava sve druge prava. Osim ako zakon daje više prava uprkos ovom ograničenju, vam neće biti (i ne):

  1. zaobilazite tehnička ograničenja softvera koji samo vam omogućavaju da ga koristite za neke stvari;

  2. vršite reverzni inženjering, dekompilaciju ili rastavljanje softvera;

  3. Uklanjanje, umanjivanje, blokiranje ili menjanje obaveštenja od korporacije Microsoft ili njenim dobavljačima softvera;

  4. koristite softver za komercijalne neprofitne organizacije, ili za generisanje prihoda aktivnosti;

  5. koristite softver na način kojim je protiv zakona ili da biste kreirali ili prenošenje malver; ili

  6. deljenje, objavljivanje, distribucija, ili pozajmljujete softver, obezbedite softver kao samostalni hostovanu rešenje drugima za korišćenje ili prenosite softver ili ovaj ugovor na bilo koje treće lice.

 4. POVRATNE INFORMACIJE.Ako date povratne informacije o softvera korporaciji Microsoft, možete dati korporacije Microsoft, bez naknade, pravo na korišćenje, deljenje i commercialize povratne informacije na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Vi ne date povratne informacije kojima podleže je licenca koja zahteva Microsoft licenciranje njegove softvera ili dokumentacije trećim licima zato što Microsoft uključuje povratne informacije u njima. Ova prava preћiveti ovaj ugovor.

 5. OGRANIČENJA IZVOZA.Moraju da budu usaglašene sa svim domaćem i izvoz zakona i propisa koji se odnose na softver, koji uključuju ograničenja odredišta, krajnjim korisnicima i upotrebom. Za dalje informacije o ograničenja izvoza, posetite http://aka.ms/exporting.

 6. USLUGE PODRŠKE.Microsoft je obavezna u ovom ugovoru za pružanje usluge podrške za softver. Sve podrška koju je „viđenom stanju”, „sa sve mane” i bez garancija.

 7. ISPRAVKE.Softver može povremeno proverite da li postoje ispravke i preuzmite i instalirajte ih za vas. Ispravke može da dobije samo od korporacije Microsoft ili ovlašćenog izvora. Microsoft možda ćete morati da ažurirate Vaš sistem da bi vam pružila ispravke. Slažete se da primate automatske ispravke bez ikakvog dodatnog. Ispravke možda ne sadrži ili podržavaju sve postojeće softverske funkcije, usluga ili perifernih uređaja.

 8. OBAVEZUJUĆA ARBITRAŽA I ODRICANJE OD KOLEKTIVNE TUŽBE. Ovaj odeljak se primenjuje ako koji žive u (ili, ako poslovna, vaše glavno radno mesto u) sad.Ako vi i Microsoft imate sporu, možete i Microsoft prihvatate 60 dana da biste rešili ga neformalno. Ako ste i Microsoft nije moguće, možete i Microsoft slažu na pojedinačne Obavezujuća arbitraža pred organizacijom American Arbitration Association Savezna arbitraža delovanja („FAA”), a da su u sud ispred sudije ili porote.Umesto toga, neutralno arbitra će odlučiti.Parnicu parnice, klase celo arbitrations, privatne pravobranioиe radnje i bilo koju drugu Nastavljamo gde se neko ponaša u predstavniku kapacitet nije dozvoljeno; niti je kombinovanje pojedinačne postupak bez pristanka svih strana. Kompletan ugovor o arbitraži sadrži više uslova i na http://aka.ms/arb-agreement-1. Možete i Microsoft prihvatate uslove.

 9. PRESTANAK.Ne prejudicira sva ostala prava, Microsoft može obustavljanje ovog ugovora ako ne uspete da budu usaglašene sa nekim njegove odredbe ili uslove. U tom slučaju morate uništiti sve kopije softvera i sve njegove komponente.

 10. CEO UGOVOR.Ovaj ugovor i bilo koji drugi uslovi Microsoft će možda obezbediti za dodatke, ažuriranja ili aplikacije nezavisnih proizvođača, je ceo ugovor za softver.

 11. ZAKON I MESTA DA BISTE REŠILI SPOROVI.Ako ste softver nabavili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Kanada, relevantni su zakoni država ili pokrajina gde živite (ili, ako preduzeća, gde se nalazi vaša glavno radno mesto) regulišu interpretaciju ovog ugovora tužbe zbog njegove prekid, a svi ostali tvrdi) uključujući zaštitu potrošača nepoštenu konkurenciju i delikt tužbe), bez obzira na to neusaglašenosti zakonskih principa, osim što se upravlja FAA sve povezane arbitraža. Ako ste softver nabavili u nekoj drugoj zemlji, zakona da primenite, osim što FAA upravlja sve vezano za posredovanje. Ako postoji sad Savezna nadležnosti, možete i Microsoft pristanak na isključivo nadležnosti i prostor u Savezna sud u okrug, Washington za sve sporovi u sud (isključujući arbitraža). Ako ne možete i Microsoft pristanak isključivo nadležnosti i prostor u sud okrug, Washington za sve sporovi u sud (isključujući arbitraža).

 12. PRAVA POTROŠAČA; REGIONALNE VARIJANTE.Ovaj ugovor opisuje određene pravima. Možete da imate druge prava, uključujući prava potrošača, u okviru zakona država, provincija ili zemlja. Razdvajanje i pored vaš odnos sa korporacijom Microsoft, takođe mogu da imaju prava u odnosu na zabavu sa koje ste softver nabavili. Ovaj ugovor ne menja se ta druga prava ako relevantni su zakoni država, provincija ili zemlja ne dozvoljavaju ga da biste to uradili. Na primer, ako ste softver nabavili u neku od dolenavedenih oblasti ili obavezna zakona se primenjuje, a zatim sledeće odredbe odnose na vas:

  1. Australija.Ako imate zakonske garancije prema australijskom zakonu o zaštiti potrošača i ništa u ovom ugovoru nije predviđeno da utiče na ta prava.

  2. Kanada.Ako ste softver nabavili u Kanadi, koje možda Prekinite primanje ispravki tako što ćete isključiti automatsko ažuriranje funkcije, isključite uređaj sa interneta (ako i kada se ponovo povežete sa Internetom, međutim, softver će nastaviti traženje i instalira ispravke), ili deinstalirate softver. Dokumentaciju proizvoda, ako postoji, možete navesti kako da isključite ispravke za određene uređaje ili softver.

  3. Nemačka i Austrije.

   1. Garancija.Pravilno licenciran softver će izvršiti znatno kao što je opisano u bilo koju Microsoft materijal koji prati softver. Međutim, Microsoft pruža ugovornih garancija u odnosu na licenciran softver.

   2. Ograničenje odgovornosti.U slučaju namerno održavanje, bruto nemar, tužbe odgovornost proizvoda Act kao, u slučaju smrti ili ličnih ili fizička povredu, na osnovu Microsoft je podleže prema zakonske zakon. 


    Podležu u gornji odredba ii., Microsoft će biti samo odgovoran za male nemar ako Microsoft je u kršenje takvog materijala ugovornih obaveza ispunjavanje koji olakšavaju krajnji performanse ovog ugovora, kršenje koji bi ugroziti svrhu ovaj ugovor i usaglašenost sa kojim zabavu možda neprestano pouzdanosti u (takozvanog „osnovno obaveze”). U suprotnom mali nemar, Microsoft neće biti odgovoran za male nemar.

 13. ODRICANJE OD GARANCIJE. SOFTVER JE LICENCIRAN „VIĐENOM STANJU”. NOSITE RIZIK OD GA KORISTITE. MICROSOFT PRUŽA BEZ IZRIČITE GARANCIJE, GARANCIJE ILI USLOVA. MERI KOJA JE DOZVOLJENA U OKVIRU PRIMENLJIVI ZAKON, MICROSOFT ISKLJUČUJE SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, A KOJI NIJE AUTORSKIH PRAVA.

 14. OGRANIČENJE UKLJUČENO I IZUZETAKA ŠTETA. AKO IMATE BILO KOJI OSNOVA ZA OPORAVAK ŠTETA UPRKOS PRETHODNA ODRICANJE ODGOVORNOSTI GARANCIJE, MOŽETE OPORAVITI OD KORPORACIJE MICROSOFT ILI NJENIM DOBAVLJAČIMA SAMO DIREKTNE ŠTETA NAJVIŠE SAD $5.00. NE MOŽETE DA OPORAVITE DRUGIH ŠTETA UKLJUČUJUĆI POSLEDIČNIH, IZGUBLJENI PROFIT, SPECIJALNO INDIRECT ILI SLUČAJNE ŠTETE.Ovo ograničenje se odnosi na (a) ni u vezi sa softverom, uslugama, sadržajem (uključujući kôd) na Internet lokacijama trećeg lica ili aplikacije nezavisnih proizvođača; i (b) tužbe zbog kršenja ugovora, garancija, garancije ili uslova; strogu odgovornost, nemar ili drugi delikt; ili bilo koji drugi zahtevu; u svakom slučaju u meri u kojoj to dozvoljava primenljivi zakon.Primenjuje se čak i ako Microsoft zna ili trebalo da bude upoznato sa mogućnošću nastanka štete. Gorenavedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne važi za vas jer država, provincija ili zemlja možda ne dozvoljava izuzimanje ili ograničavanje slučajne, posledičnih ili drugih šteta.

Napomena: pošto se ovaj softver distribuira u Kanadi, neke klauzule u ovom ugovor su navedene ispod na francuskom.

Remarque: Ce logiciel étant distribué au Kanada, fantazija de rečenice u ce contrat sont fournies je dessous SR francuski.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé nominalna li dozvolu je offert „tel kakva”. Pravo korišćenja de ce logiciel je u vaša seule riskantne et péril. Microsoft n'accorde aucune jeftino olovo garantie expresse. Vi moћete bénéficier de droits additionnels en vertu de dopustite lokalne sur la zaštitu de consommateurs, da ce contrat ne peut za izmenu. La ou elles sont permises nominalna le dopustite lokalni standard, ke garanties implicites de ne marchande, d'adéquation u opozovete upotrebe particulier et d'absence de contrefaçon sont exclues.

OGRANIČENJE DE DOMMAGES INTÉRÊTS ET ISKLJUČIVANJE DE RESPONSABILITÉ SIPAJ KE DOMMAGES. Vi moћete obtenir de Microsoft et nas de ses fournisseurs li indemnisation SR ca de dommages usmerava uniquement u hauteur de 5,00 $. Vi ne moћete prétendre u aucune indemnisation sipaj ke i svako dommages, y compris ke dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Ovaj ograničenje najvećih:

 • Sve ce ko je relié au logiciel, aux usluge ou au contenu (y compris le kôd) figurant sur de lokacijama Internet sloja ou u de programe sloja; et 


 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur. 
Elle s'applique également, glavni da Microsoft connaissait ou devrait connaître l'éventualité sam tel dommage. Da vaša plaća n'autorise ne l'exclusion ou la ograničenje de responsabilité za ke dommages indirects, accessoires ou de neљto za prirode da ce soit, il se peut da la ograničenje ou l'exclusion je dessus ne s'appliquera ne u vaša égard. 
JURIDIQUE SE GUBI. Le présent contrat décrit naslednika.postoje droits juridiques. Vi vesti avoir d'autres droits prévus Parv ke lois de vaša plaća. Le présent contrat ne modifie ne ke droits da vas confèrent ke lois de vaša plaća da celles je ne le permettent ne. 


微软软件许可条款

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

在美国 如果您居住 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地), 请阅读下文 一节。 „具有约束力的仲裁和共同起诉弃 权” 它影响争议的解决方式。

之间达成的协议。 这些许可条款是您与微软公司 (或其关联公司) 这些条款适用于上述软件和任何 Microsoft 服 务或软件更新 (但该等服务或更新附有新的或额外条款的情况除外, 在这种情况下, 那些不同的条款预期会适用, 并且不会改变您或 Microsoft 的有关预更新的软件或服务的权利) 。 如果您遵守这些许可条款, 您将拥有以下权 利。 使用该软件 即表示您接受这些条款。

 1. 安装和使用权利。

  1. 一般条款。 您仅可出于上述目的以及出于内部业务的目的安装和使用任意数量的软件副本。

  2. 第三方软件。 该软件可能包含根据本协议或其各自的条款许可给您使用的第三方应用程序。 您可在 http://aka.ms/thirdpartynotices 在线访问适用于第三方应用程序的许可条款、声明和确认 (如有), 或 者在随附的 „声明” 文件中进行查看。 即使此类应用程序受其他协议的约束, 在适用法律允许的范围内, 下面的免责声明以及损害限制和除外情况仍然适用。

  3. 竞争性基准。 如果您是一名直接的竞争对手, 您出于竞争性的基准、分析或情报收集之目的访问或使用 软件 就约束您软件的条款中的任何竞争性使用、访问和基准测试限制 (包括预期的) 而言 您放弃反 对 Microsoft、其附属公司及其关联公司 除非您的使用条款是, 或声称是, 比 Microsoft 的条款更加严 格。 如果您不放弃约束您软件的条款中的任何此类声称的限制, 您不得访问或使用该软件, 并且将来亦 是如此。

 2. 数据收集。 该软件可能收集有关您和您对该软件的使用的信息 并将其发送给Microsoft。 Microsoft可能使 用此信息提供服务和改进 Microsoft 的产品和服务。 如产品文档中所述。 您选择停用的权利 (如有) 该软件 中的某些功能可能会从您的访问或使用该软件的应用程序的用户处收集数据。 如果您使用这些功能以在您的 应用程序中收集数据, 您必须遵守适用的法律, 包括获得任何需要的用户的同意, 并保持准确通知用户有关 您如何使用、收集和共享其数据的醒目的隐私政策。 您可以在产品文档和 Microsoft 隐私声明 (位于 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中了解有关 Microsoft 数据收集和使用的更多信息。 您同 意遵守 Microsoft 隐私声明的所有适用条款。

 3. 许可范围。 该软件只授予使用许可 而非出售。 Microsoft保留所有其他权利。 除非适用的法律赋予您此项限 制之外的权利,否则您不得(且无权):

  1. 绕过本软件中的任何技术限制, 这些限制只允许您以特定的方式使用软件;

  2. 对软件进行反向工程、反向编译或反汇编;

  3. 删除、尽量减少、阻止或修改该软件中的Microsoft或其供应商的任何声明;

  4. 将软件用于商业、非营利或营利活动;

  5. 以违反法律或创建或传播恶意软件的任何方式使用软件; 或者

  6. 共享、发布、分发或出借该软件, 或将其作为独立托管解决方案提供给他人使用, 或将该软件或本协议 转让给任何第三方。

 4. 反馈。 如果您向Microsoft提供有关该软件的反馈 则意味着您向Microsoft无偿提供以任何方式、出于任何 目的使用和分享您的反馈并将其商业化的权利。 如果根据某项许可的规定, 微软由于在其软件或文档中包含 了您的反馈而不得不向第三方授予该软件或文档的许可, 请不要提供这样的反馈。 这些权利在本协议终止后 继续有效

 5. 出口限制。 您必须遵守适用于该软件的所有国内和国际出口法律和法规, 其中包括对目的地、最终用户和最 终用途的各种限制。 有关出口限制的详细信息, 请访问 http://aka.ms/exporting 。

 6. 支持服务。 根据本协议 Microsoft没有为软件提供任何支持服务的义务。 提供的任何支持均 „按现状” 提供, „可能存在各种缺陷”, 且不包含任何形式的保证。

 7. 更新。 该软件会定期检查软件更新 并为您下载和安装这些更新。 您只能从Microsoft或授权来源处获得软 件更新。 Microsoft 可能需要更新您的系统来为您提供更新资讯。 您同意在无需任何额外通知的情况下接收这 些自动更新。 更新信息可能不涵盖或支持所有的现有软件功能、服务或外围设备。

 8. 有约束力的仲裁和共同起诉弃权。 在美国 如果您的居住地 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地), 则 须遵守本节规定。 如果您和 Microsoft 产生争议, 您和 Microsoft 同意尝试在六十 (60) 天内对争议进行非正 式解决。 如果您和 Microsoft 无法解决争议, 您和 Microsoft 同意按照《联邦仲裁法》(以下简称 „FAA”) 接 受美国仲裁协会的有约束力的独立仲裁, 而不是在法官或陪审团面前进行法律诉讼。 中立的仲裁员将作出裁 决。 不允许共同起诉、共同范围的仲裁、检察长私人诉讼以及代理人提起的任何其他诉讼; 如果未取得所有 方的同意, 也不得将单独的诉讼进行合并。 完整的《仲裁协议》含有较多的条款, 位于 http://aka.ms/arb-ugovor 1。 您和 Microsoft 同意这些条款。

 9. 终止。 如果您未能遵守本协议的任何条款和条件, Microsoft可能会终止本协议, 但任何其他权利不受影响。 在此情况下 您必须销毁该软件的所有副本及其所有组成部分。

 10. 完整协议。 本协议, 以及 Microsoft 可能针对补充、更新或第三方应用程序提供的任何其他条款, 共同构成 了该软件的完整协议。

 11. 适用法律和争议解决地点。 如果您在美国或加拿大购买该软件, 则您所居住的州或省 (或者您的业务所在地, 这里指业务主营地) 的法律管辖本协议的解释、违约索赔和其他所有索赔(包括消费者保护、不正当竞争和 侵权索赔), 而不考虑冲突法原则, 但是 FAA 将制约所有与仲裁相关的事宜。 如果您在其他任何国家/地区 购买该软件 则应遵守该国家/地区的法律 但 FAA 将制约与仲裁相关的一切事宜。 如果存在美国联邦管辖 权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的联邦法院作为在法院听证的所有争议的唯一的管辖权地和 审判地 (不包括仲裁) 。 如果不存在美国联邦管辖权地, 您和 Microsoft 同意将美国华盛顿州金县的高级法 院作为在法院听证的所有争议的唯一管辖权地和审判地 (仲裁除外) 。

 12. 消费者权利; 地区差异。 本协议规定了某些合法权利。 根据您所在州、省、国家/地区的法律规定 您可能 享有其他权利 (包括消费者权利) 。 除了您与微软的关系之外, 您还可能单独享有与您的软件卖方相关的权 利。 如果您的州、省、国家/地区的法律不允许 本协议不会改变这些其他权利。 例如 如果您的软件是从下 列地区之一购买的, 或强制性的国家/地区法律适用, 则下列条款适用于您:

  1. 澳大利亚。 您享有《澳大利亚消费者法》规定的法定保障 本协议中的任何规定均无意影响这些权利。

  2. 加拿大。 如果您在加拿大购买该软件 您可以关闭自动更新功能、断开您的设备与Internet的连接 (但 是 如果重新连接到 Internet, 软件将继续检查并安装更新) 或卸载该软件 从而停止接收更新。 产品 也可能指明了为特定设备或软件关闭更新的方法。 文档 (如有)

  3. 德国和奥地利。

   1. 保证。 (i) 获得适当许可的软件会基本上按照该软件附带的任何 Microsoft 材料说明的方式运行。 但 是, Microsoft 未提供任何与许可软件相关的合同保障。

   2. 责任限制。 (ii) 如果出现基于产品责任法的故意行为、重大过失、索赔以及出现死亡或人身伤害的 情况, Microsoft 将依据成文法负责。 


    根据上述条款 (ii), Microsoft 将仅对以下情况的轻微过失负责:Microsoft 违反此类实质性合同 义务、未履行促使本协议正常执行的义务、危及本协议的目的的义务违反行为以及未能遵守一 方可能一直相信要履行的义务 (所谓的 "”基本义务) 。 在其他轻微过失情况下, Microsoft 不 对轻微过失负责。

 13. 保证免责条款。 该软件按 „现状” 授予许可。 您须自行承担使用该软件的风险。 微软不提供任何明示的保证、 保障或条件。 在适用法律允许的范围内,Microsoft排除所有默示保证, 包括有关适销性、针对特定目的的 适用性和不侵权的默示保证。

 14. 补偿的限制和损害的排除。 尽管有前述免责声明, 但如果您有充足的依据索取损害补偿, 您最多只能向Microsoft及其供应商索取5.00美元的直接损害补偿。 您不能因其他任何损害获得退款, 包括后果性损害、 利润损失、特殊损害、间接损害或附带损害。

  本限制适用于:

  1. 与第三方Internet站点上的软件、服务、内容 (包括代码) 或第三方应用程序相关的 任何情况; 以及

  2. 在适用的法律允许的范围内, 因违约、违反保证、保障或条件、严格责任、过失或其他 侵权行为引起的索赔; 或任何其他索赔。

  即使MICROSOFT知道或应该知道可能会出现损害, 此项限制也同样适用。 由于您所在州、省或国家/地 区可能不允许排除或限制附带性损害、后果性损害或其他损害的赔偿责任, 因此上述限制或排除条款可能对 您不适用。

MICROSOFT 軟體授權條款


MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

若 貴用戶居住(或若 貴公司之主要營業地點)在美國, 請詳讀以下「具有拘束力的仲裁條款以及集體訴訟權 利之拋棄」一節。 此等條款將會影響爭議之解決方式。

本授權條款是 貴用戶與 korporacija Microsoft (或其關係企業) 之間成立的協議。 他們適用於上述軟體及任何 Microsoft 服務或軟體更新 (但若此等服務或更新隨附新的或額外的條款則除外, 這類情況下該等不同條款優先適 用 他們並不會更改 貴用戶或 Microsoft 對預先更新之軟體或服務的相關權利) 。 若 貴用戶遵守本授權條款, 則 貴用戶得享有以下各項權利。 軟體一經使用, 即表示 貴用戶同意接受這些條款。

 1. 安裝與使用權利。

  1. 一般規定。 貴用戶得安裝和使用任意 份之軟體拷貝。

  2. 第三方廠商軟體。 軟體可能包含第三方應用程式, 這些應用程式是根據本合約或其條款授權給 貴用戶。 第三方應用程式的授權條款、聲明及認知 (如果有的話) 可於 http://aka.ms/thirdpartynotices 或隨附的 聲明檔中供線上存取。 即使此等應用程式受其他合約所拘束, 下述免責聲明和損害賠償之限制及排除在 相關法律所允許的範圍內亦適用。

  3. 競爭性基準測試。 如果 貴用戶是直接的競爭對手 而 貴用戶之使用條款包含比 Microsoft 之條款更 嚴格 (或聲稱更嚴格) 的規定, 則 貴用戶基於競爭性基準測試、分析或情報蒐集之目的而存取或使用軟 體, 即代表 貴用戶放棄 (包括未來) 規範 貴用戶軟體之條款中對 Microsoft、其子公司及其關係企業 進行之任何競爭性用途、存取及基準測試方面的限制。 如果 貴用戶並未抛棄 貴用戶軟體之準據條款 中之任何此等上述限制, 則 貴用戶不得存取或使用本軟體, 且不會進行此動作。

 2. 資料蒐集。 本軟體會蒐集和 貴用戶相關及和 貴用戶使用相關之資訊, 並傳送給 Microsoft。 Microsoft 得 運用此資訊提供服務, 並以此改善 Microsoft 的產品和服務。 產品文件中。 詳述於 貴用戶選擇不接受之權利 (若有的話) 本軟體內部分功能得啟用資料蒐集功能, 向存取或使用軟體之 貴用戶的應用程式使用者蒐集 資料。 若 貴用戶使用這些功能來啟用應用程式中的資料蒐集, 貴用戶必須遵守相關法律, 包括取得任何 必要的使用者同意, 以及維護會準確地將 貴用戶如何使用、蒐集及共冋其資料的方式通知使用者之重大隱 私權政策。 貴用戶可以在產品文件及 Microsoft 隱私權聲明 (位於 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) 中進一步了解 Microsoft 資料蒐集及使用的相關資訊。 貴用戶同意遵守 Microsoft 隱私權聲明之所有相關條款。

 3. 授權範圍。 軟體係授權使用 而非出售賣斷。 Microsoft 保留所有其他權利。 除非有其他相關法律賦予 貴用 戶超出本合約限制的其他權利, 否則 貴用戶不得 (且沒有權利):

  1. 規避僅允許 貴用戶以特定方式使用軟體之任何技術限制;

  2. 對軟體進行還原工程、解編或反向組譯;

  3. 於軟體內移除、最小化、封鎖或修改任何 Microsoft 或其供應商之聲明;

  4. 將軟體用來進行商業、非營利或創造收益的活動;

  5. 以任何違法或會建立或傳播惡意軟體的方式使用軟體; 或

  6. 共用、發佈、散布或出借本軟體, 或將本軟體做為獨立之託管式解決方案供他人之用, 或將本軟體或本 合約移轉與任何第三方。

 4. 回饋意見。 若 貴用戶向 Microsoft 提供回饋意見, 則 貴用戶授予 Microsoft 權利, 得以任何方式及基於各 種目的免費使用、散布與商業化 貴用戶的回饋意見。 若因 Microsoft 納入 貴用戶的回饋意見, 導致軟體 或文件必須授權給第三方 則 貴用戶不得提供該等回饋意見給 Microsoft。 這些權利於本合約終止、解除、 失效或屆滿後仍繼續有效

 5. 出口限制。 貴用戶必須遵守適用於軟體的一切本國及國際出口法規, 包括目的地限制、最終使用者限制和 最終使用用途限制。 如需有關出口限制的詳細資訊 請參閱-http://aka.ms/exporting-。

 6. 支援服務。Microsoft 根據本合約並無義務針對軟體提供任何支援服務。 任何支援係依「現況」、「連同其本 身具有之一切瑕疵」提供, 不含任何形式之瑕疵擔保。

 7. 更新程式。 本軟體會定期檢查更新, 同時為 貴用戶下載及安裝更新。 貴用戶只應從 Microsoft 或授權來 源取得更新。 Microsoft 可能需要更新 貴用戶之系統或提供更新予 貴用戶。 貴用戶同意在沒有任何其他 通知的情況下接受這些自動更新。 更新可能並不包含或支援所有現有的功能、服務或週邊裝置。

 8. 具有約束力的仲裁以及集體訴訟權利之拋棄。 若 貴用戶居住 ( 或若 貴公司之主要營業地點 ) 在美國, 則 本節之規定適用。 若 貴用戶及 Microsoft 出現爭議, 貴用戶與 Microsoft 同意試著在 60 天內以正式管道 解決爭議。 若 貴用戶及 Microsoft 無法於此時間內解決, 貴用戶與 Microsoft 同意透過聯邦仲裁法 (Savezna arbitraža Act, 以下稱「FAA」)由美國仲裁協會 (američkoj asocijaciji za posredovanje) 具有個 別拘束力的仲裁予以解決, 而非提交法院訴訟, 由法官或陪審團解決。 將由一名中立仲裁人裁決。 不得展開 集體訴訟、集體仲裁、私人律師之通常訴訟 (opšte akcija), 或是由任一人擔任代表人的任何其他訴訟 程序; 任何個別訴訟程序均不得合併進行 除非經所有當事人書面同意。 完整的仲裁協議包含更多條款, 其 位於 http://aka.ms/arb-agreement-1 。 貴用戶及 Microsoft 同意這些條款。

 9. 終止。 若 貴用戶未能遵守本合約之任何條款或條件, 則在不影響任何其他權利之前提下, Microsoft 得終止 本合約。 屆時 貴用戶必須銷毀軟體之全部拷貝及其所有元件部分。

 10. 整份合約。 本合約以及 Microsoft 得為增補程式、更新程式或第三方應用程式提供之任何其他條款構成本軟 體之整份合約。

 11. 解決爭議之相關法律及地點。 若 貴用戶在美國或加拿大取得軟體 本合約之解釋或任何違反本合約所衍生 的索賠及所有其他索賠 (包括消費者保護法、不公平競爭法和侵權行為之索賠), 無論是否有法規牴觸產生, 均應以 的法律為準據法 貴用戶所居住之州/省 (或 貴公司之主要營業所在地點), 但與仲裁相關的所有條 款均依 FAA 規範之。 若 貴用戶在任何其他國家/地區取得軟體 則應以該國家/地區的法律為準據法 但若 FAA 規範與仲裁相關的所有條款則不在此限。 若在美國聯邦管轄範圍之內, 貴用戶及 Microsoft 同意法院 審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (okrug) 之聯邦法院為專屬管轄權及法庭地。 若未規範, 貴用戶及 Microsoft 同意法院審理之所有爭議 (不包括仲裁) 均以美國華盛頓州國王郡 (okrug) 之初審法院 (sud) 為專屬管轄權及法庭地。

 12. 消費者權利; 各地區差異。 本合約說明特定法律權利。 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律可能會賦予 貴用戶其他權利, 包括消費者權利。 除 貴用戶與 Microsoft 之關係外, 貴用戶取得軟體的單位可能也會 提供相關的權利。 若 貴用戶所在州/省或國家/地區的法律不允許 則本合約無法改變 貴用戶的上述其他 權利。 例如 若 貴用戶在下列其中一個國家/地區取得軟體, 或具強制性之國家/地區法律適用, 則亦適用 下列條款:

  1. 澳大利亞。 貴用戶依據澳大利亞消費者法律 (zakonu o zaštiti potrošača australijski) 享有法定保證 本合約並不 意圖影響這些權利。

  2. 加拿大。 若 貴用戶是在加拿大境內取得本軟體, 得關閉自動更新功能、中斷裝置之網路連線 (當重新 連接網路時, 軟體將繼續檢查並安裝更新), 或解除安裝本軟體, 以停止接收更新。 若有產品文件, 當中 可能詳述如何關閉特定裝置或軟體之更新。

  3. 德國及奧地利。

   1. 瑕疵擔保。 取得正確授權的軟體將會大致依照軟體隨附的 Microsoft 說明手冊執行。 但 Microsoft

           不為授權軟體提供契約保證。

   2. 責任限制。 若為蓄意行為、重大過失、依產品責任法提出之索賠, 或造成個人傷亡或實體傷害, Microsoft 將依成文法賠償。

    受前述條款限制 (ii) 之前提下, 只有在 Microsoft 違反重大合約義務、違反可助本合約實現之履約、 違反行為危及本合約之目的, 以及違反任何當事人持續信賴之合約遵循 (亦稱為「基本義務」) 下, Microsoft 方得擔負輕過失賠償責任。 至於其他的輕過失, Microsoft 概不擔負相關過失賠償責任。

 13. 無瑕疵擔保責任。 軟體係依「現況」授權給 貴用戶。 貴用戶須自行承擔使用風險。 MICROSOFT 不提 供任何明示擔保、保證或條件。 在相關法律許可的範圍之內, MICROSOFT 排除包括適售性、符合特定目 的或未侵權之所有默示擔保。

 14. 損害責任之限制與排除。 無論上述無瑕疵擔保責任如何規定 若 貴用戶符合向 MICROSOFT 及其供應商 請求損害賠償之資格, 貴用戶僅得就直接損害請求賠償, 且其金額不得超過 $5.00 美元。 貴用戶無法 就其他損害 ( 包括衍生性損害、利潤損失、特殊損害、間接損害或附隨性損害 ) 請求損害賠償。 本項限制適用於 (a) 與本軟體、服務、第三方網站上的內容 ( 包括程式碼 ) 或第三方應用程式相關的任何事 ; 以及 (b) 因為違約、保證、擔保或條件 ; 無過失責任、過失或其他侵權行為所衍生之索賠 ; 或任何其他 索賠 ; 每項情況均係在相關法律許可的範圍之內。 即使 Microsoft 已知悉或應知悉此等損害發生的可能性, 此項限制仍然適用。 此外, 貴用戶所在之州省或 國家 / 地區也可能不允許對附隨性損害、衍生性損害或其他損害加以排除或限制 這種情況也可能造成上述 限制或排除規定並不適用於 貴用戶。 
 


LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTVER SPOLEČNOSTI

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

POKUD MÁTE BYDLIŠTĚ V SAD (NIBO JSTE FIRMOU, KTERÁ ZDE MÁ HLAVNÍ SÍDLO), PŘEČTĚTE DA NÍŽE ODDÍL „ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY”. TENTO ODDÍL SE TÝKÁ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ SPORŮ.

Tytos licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi společností Microsoft Corporation (Nibo některou z jejích afilací). Vztahují se na výše uvedený softver veškeré služby na aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou v rozsahu, Sačuvaj kterém jsou takové služby či aktualizace doprovázeny novými Nibo doplňujícími podmínkami; v takovém případě platí tytos odlišné podmínky jen pro novou situaci na nemění vaše práva ani práva společnosti Microsoft Sačuvaj vztahu k softwaru na službám před aktualizací). DODRŽÍTE LI TYTOS LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. UŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTOS PODMÍNKY.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ NA INSTALACI.

  1. Obecná ustanovení.Máte právo nainstalovat na používat libovolný počet kopií softwaru.

  2. Softver třetích gnje.Au.Softver může obsahovat aplikace třetích gnje.Au, na něž je vám poskytnuta dozvolu v rámci této smlouvy Nibo na základě jejich vlastních podmínek. Licenční podmínky, sdělení na uznání týkající se aplikací třetí strany, pokud existují mohou být dostupné na mreži na adrese http://aka.ms/thirdpartynotices Nibo v doprovodném souboru se sděleními. Da v případě, že se na takové aplikace vztahují jiné smlouvy, v rozsahu povoleném rozhodným právem pro ně platí níže uvedená vyloučení, omezení vynětí škod.

  3. Konkurenční testování typovými úlohami. Pokud jste přímým konkurentem na přistupujete k softwaru za účelem konkurenčního testování typovými úlohami, analýzy Nibo shromažďování zpravodajských informací Nibo sofver k těmto účelům používáte, vzdáváte se vůči společnosti korporacije Microsoft, jejím dceřiným společnostem na afilacím (sa da uradim budoucna) veškerých omezení konkurenčního používání, přístupu testování typovými úlohami v podmínkách platných pro váš softver v rozsahu, Sačuvaj kterém vaše podmínky používání kladou Nibo jsou formulovány s úmyslem klást větší omezení než podmínky společnosti Microsoft. Pokud se nevzdáte veškerých takto koncipovaných omezení v podmínkách, které se vztahují na váš softvera, nesmíte přistupovat k tomuto softwaru ani trebao používat na zavazujete se tak nečinit.


 2. TO SHROMAŽĎOVÁNÍ.Softver může shromažďovat informace o vás na o vašem používání softwaru na zasílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tytos informace použít k poskytování služeb na zlepšování svých produktů na služeb. Vaše právo na odhlášení, pokud je máte, je popsáno v dokumentaci k produktu. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, které k softwaru přistupují Nibo trebao využívají. V případě že tytos funkce využijete k umožnění sběru dat Sačuvaj vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, mimo jiné získat veškeré potřebné souhlasy uživatelů, udržovat na snadno přístupném místě zásady ochrany soukromí, v nichž uživatele přesně informujete o tome, jak jejich podataka využíváte, shromažďujete na sdílíte. Další informace o sběru dat společností Microsoft na o jejich využívání najdete v dokumentaci k produktu na v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte s tím, že se da budete dodržovat všechna příslušná ustanovení Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů. 


 3. ROZSAH DOZVOLA.Softver se neprodává, pouze se uděluje dozvolu k jeho užívání. Všechna ostatní práva da vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo v rozporu s tímto omezením neposkytuje více práv, nedopustíte se následujícího jednání (u nemáte k němu žádné právo):

  1. obcházení jakýchkoli technických omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby;

  2. provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru;

  3. odebírání, minimalizace, blokování Nibo úpravy sdělení společnosti Microsoft Nibo jejích dodavatelů i která jsou v softwaru obsažena;

  4. využívat softver pro komerční neziskové zisk generující akcija;

  5. užívání softwaru jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem, Nibo k tvorbě či šíření malwaru; 
Nibo

  6. sdílet publikovat, distribuovat či půjčovat softver, poskytovat trebao k používání jiným uživatelům trenutno samostatné hostitelské řešení ani převádět softver či tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.

 4. ZPĚTNÁ VAZBA.Pokud sdělíte společnosti Microsoft svůj názor na softver, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení na jakémukoli účelu komerčnímu využití tohoto názoru jakýmkoli způsobem k. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu která je předmětem dozvolu vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru Nibo dokumentaci třetím stranám protokol, že uradite nich zahrnula vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti se po skončení účinnosti této smlouvy

 5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ.Dále musíte dodržet veškeré místní da mezinárodní zákony na předpisy o exportu, které se na softver vztahují včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese http://aka.ms/exporting.

 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY.Společnost Microsoft se touto smlouvou nezavazuje k poskytování žádných služeb podpory pro softver. Veškerá případná podpora je poskytována „tak, jak je”, „se všemi chybami” je bez jakékoli záruky.

 7. AKTUALIZACE.Softver může pravidelně kontrolovat, stahovat instalovat aktualizace. Aktualizace můžete získávat pouze od společnosti Microsoft Nibo z ověřených zdrojů. Poskytnutí aktualizací může vyžadovat aktualizaci vašeho systému společností Microsoft. Souhlasíte s přijímáním těchto automatických aktualizací bez dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat ani podporovat všechny existující funkce softwaru, služby Nibo periferní zařízení.

 8. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. Tento oddíl se na vás vztahuje, pokud máte bydliště v sad (Nibo pokud jste firmou s hlavním sídlem v sad).Pokud mezi vámi na společností Microsoft dojde ke sporu, Vaj da společnost Microsoft souhlasíte s tím, že se trebao se da budete snažit neformálně vyřešit po dobu 60 dní. V případě, že se vám na neformální cestou společnosti Microsoft nepodaří spor vyřešit, souhlasíte Vaj da společnost Microsoft se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací American Arbitration Association („AAA asociace”) podle zákona Savezna arbitraža Act („FAA zákon”) s tím, že spor nepředložíte soudu k řešení soudcem Nibo porotou.Namísto toho bude rozhodovat neutrální rozhodce.Nejsou povoleny žádné hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádná jiná řízení, v nichž kterákoli ze gnje.au jedná v zastoupení; stejně tak není povoleno slučování jednotlivých řízení bez souhlasu všech gnje.Au. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje další podmínky na nachází se na adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. S těmito podmínkami souhlasíte Vaj da společnost Microsoft.

 9. UKONČENÍ SMLOUVY.Pokud nedodržíte kteroukoli podmínku této smlouvy, může společnost Microsoft bez omezení dalších práv ukončit účinnost této smlouvy. V takovém případě musíte zničit všechny kopie softwaru na všechny jeho součásti.

 10. ÚPLNÁ SMLOUVA.Úplnou smlouvu o softwaru tvoří tato smlouva spolu se všemi dalšími podmínkami, které může společnost Microsoft předložit pro dodatky aktualizace na aplikace třetích gnje.Au.

 11. ROZHODNÉ PRÁVO NA MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ.Pokud jste softver získali v sad Nibo Kanadě výklad této smlouvy, nároky vznesené na základě jejího porušení na všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených na základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži na občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu Nibo provincie vašeho pobytu (Nibo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Pokud jste softver získali na území jakékoli jiné země, platí zákony této země, avšak s výjimkou veškerých záležitostí souvisejících s rozhodčím řízením, které se řídí zákonem FAA. Vztahuje li se na daný případ federální jurisdikce sad, Vaj da společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí na místní příslušností federálního soudu okresu okrug stát Vašington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou rozhodčích Řízení). V opačném případě Vaj da společnost Microsoft souhlasíte

 12. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY.Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie Nibo země vám mohou zaručovat da další práva včetně spotřebitelských. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva Sačuvaj vztahu ke straně, od níž jste softver získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste softver například získali v jednom z regionů níže Nibo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:

  1. Austrálie.Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky na záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

  2. Kanada.Pokud jste tento softver pořídili v Kanadě můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od Srpska (v případě opětovného připojení k srpska však softver obnoví zjišťování na instalaci aktualizací) Nibo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení Nibo softver.

  3. Německo na Rakousko.

   1. Záruka.Řádně licencovaný softver bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však Sačuvaj vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

   2. Omezení odpovědnosti.V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt také v případě úmrtí Nibo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva. 


    V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy jejichž porušení tako što ćete ohrozilo účel této smlouvy zajištění shody, které může strana trvale očekávat (delova. „zásadní povinnosti”). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

 13. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTVER JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ NA LEŽÍ”. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VAJ. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARONS ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VEŠKERÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEPORUŠENÍ PRÁV.

 14. OMEZENÍ NA VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD URADITE VÝŠE 5,00 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD UŠLÉHO ZISKU ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NÁHODNÝCH ŠKOD.Toto omezení se vztahuje na (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích gnje.au na v aplikacích třetích gnje.au na (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, Garons či podmínky i na objektivní odpovědnost nedbalost jiné občanskoprávní delikty, stejně trenutno na jakékoli jiné žaloby, Sačuvaj všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem.Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla Nibo mohla vědět o popriиam vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení Nibo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě že váš stát, provincie Nibo země neumožňují vyloučení Nibo omezení náhodných, následných či jiných škod.

VILKÅR ZA MICROSOFT SOFTWARELICENS

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

HVIS DE BOR SE (ELER HVIS DE PRIMÆRT UPRAVLJAČKI PROGRAM FORRETNING DA) SAD, BEDES DE LÆSE AFSNITTET „KLAUSULEN OM BINDENDE VOLDGIFT TIP AFSTÅELSE OS ANLÆGGELSE OS KOLLEKTIVT SØGSMÅL” NEDENFOR. OPLYSNINGERNE PÅVIRKER SOBI MÅDE, HVORPÅ TVISTER KAN LØSES.

Cula licensvilkår ovaj SR aftale mellem dim tip Microsoft Corporation (Eler et OS deres associerede selskaber). De gælder za sobu softver, der ovaj nævnt ovenfor tip eventuelle Microsoft tjenester Eler softwareopdateringer (undtagen da eksplozija omfang na sådanne tjenester Eler opdateringer ovaj underlagt nye Eler yderligere vilkår. Hvis eksplozija ovaj tilfældet gælder de afvigende vilkår medicinsku tilbagevirkende kraft tip ændrer ikke Deres Eler Microsofts rettigheder medicinsku hensyn do softvera, der ovaj opdateret ko forhånd, Eler tjenester). HVIS DE OVERHOLDER CULA LICENSVILKÅR, TREBA DE NEDENSTÅENDE RETTIGHEDER. KREVETU NA OZNAKA SOFTWAREN DA BRUG ACCEPTERER DE CULA VILKÅR.

 1. INSTALACIJA TIP BRUGERVILKÅR.

  1. Raznovrsnim.De må installere tip bruge et vilkårligt antal kopier OS softwaren.

  2. Tredjemandssoftware.Softwaren kan indeholde applikationer fra tredjemand, som ovaj givet da dozvolu do dim da henhold do nærværende aftale Eler da henhold do odvojene vilkår. Licensvilkår, meddelelser tip anerkendelse, hvis eksplozija ovaj relevantne do applikationer fra tredjemand Kana være tilgængelig na mreži ko http://aka.ms/thirdpartynotices Eler da SR medfølgende Zavedi medicinsku meddelelser. Selv hvis sådanne applikationer reguleres OS andre aftaler, gælder ansvarsfraskrivelse, begrænsninger ko samt fraskrivelser OS ansvar za skader fortsat da eksplozija omfang eksplozija ovaj tilladt da henhold do gældende lovgivning. 


  3. Konkurrencemæssig odrednice.Hvis De ovaj SR direkte konkurrent tip tilgår Eler bruger softwaren do konkurrencemæssig odrednice, analizira Eler indsamling OS efterretninger, afstår De da forhold do korporacije Microsoft, dets datterselskaber tip associerede virksomheder (herunder fremtidige) fra enhver konkurrencemæssig brug, adgang tip restriktioner za benchmarkingtest da de vilkår za brug der gælder Deres softver da eksplozija omfang Deres vilkår za brug, Eler påstås u være, samo restriktive završili Microsofts vilkår. Hvis De ikke fraskriver dim sådanne påståede begrænsninger da de vilkår, der regulerer Deres softver treba De ikke lov do u tilgå Eler bruge denne softver tip gør eksplozija Heler ikke. 


 2. DATAINDSAMLING.Softwaren kan indsamle oplysninger om dim tip Deres brug OS softwaren tip sende cula do Microsoft. Microsoft bruger muligvis cula oplysninger do levering OS tjenester tip forbedring OS Microsofts produkter tip tjenester. Deres muligheder za framelding, hvis eksplozija ovaj u odgovarajućem ovaj beskrevet da produktdokumentationen. Visse funktioner da softwaren kan muliggøre indsamling OS podataka fra brugere OS Deres applikationer, der får adgang do Eler bruger softwaren. Hvis De bruger cula funktioner do u muliggøre dataindsamling Deres applikationer skal De overholde gældende lovgivning, herunder na indhente eksplozija nødvendige brugersamtykke tip opretholde en tydelige politik vedrørende beskyttelse OS personlige oplysninger der præcist informerer brugere om, hvordan De bruger, indsamler tip deler deres podataka. De kan læse samo om Microsofts dataindsamling tip - brug da produktdokumentationen tip Microsofts erklæring om beskyttelse OS personlige oplysninger ko https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De accepterer na overholde ulica gældende bestemmelser da Microsofts erklæring om beskyttelse OS personlige oplysninger. 


 3. OMFANGET OS LICENSEN.Softwaren ovaj licenseret tip ikke solgt. Microsoft forbeholder sig ulica øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning davalac dim flere rettigheder ko trods OS denne begrænsning, må De ikke (tip treba ikke pošiljaoca do):

  1. u arbejde uden om ali tekniske begrænsninger da softwaren der kun tillader na De kan bruge sobi ko bestemt måder, 


  2. u foretage reverzni inženjering, dekompilering Eler disassemblering OS softwaren 


  3. fjerne, minimere, blokere Eler ændre meddelelser fra Microsoft Eler deres leverandører, som ovaj inkluderet da softwaren,

  4. kod bruge softwaren do kommercielle, neprofitna Eler indtægtsskabende aktiviteter,

  5. kod bruge softwaren ko SR måde, der ovaj da strid medicinsku loven Eler na skabe Eler sprede malver Eler

  6. tajnih, offentliggøre, distribuere Eler udlåne softwaren, stille softwaren do rådighed som SR enkeltstående løsning, som andre kan bruge, Eler overdrage softwaren Eler denne aftale do nogen tredjemand.

 4. POVRATNE INFORMACIJE.Hvis De davalac Microsoft povratne informacije om softwaren, davalac De Microsoft pošiljaoca do uden beregning, kod tajnih tip kommercialisere Deres povratne informacije ko enhver måde tip do ethvert formål. De davalac ikke povratne informacije, der ovaj underlagt SR dozvolu, som kræver na Microsoft davalac tredjemand dozvolu do softver Eler dokumentation Eler tjenester, fordi Microsoft treba inkluderet Deres povratne informacije kući. Cula rettigheder gælder fortsat OK ophør OS nærværende aftale. 


 5. EKSPORTRESTRIKTIONER. De skal overholde ulica nationale tip internationale eksportlove tip - forordninger, der gælder za softwaren, herunder begrænsninger ko destinationer, slutbrugere tip slutbrug. Se http://aka.ms/exporting za na jeseni flere oplysninger om eksportrestriktioner. 


 6. SUPPORTTJENESTER.Microsoft ovaj ikke forpligtet da henhold do denne aftale do u levere supporttjenester do softwaren. SR eventuel leveret podržavaju, som „Dene ovaj tip forefindes”, „medicinsku ulica fejl” tip uden nogen obrasca za garanti. 


 7. OPDATERINGER.Softwaren kan medicinsku jævne mellemrum kontrollere za opdateringer tip downloade tip installere dim za Dem. De må kun hente opdateringer do softwaren fra Microsoft Eler autoriserede kilder. Microsoft treba muligvis behov za na opdatere Deres sistem za kunne dajte dim opdateringer. De accepterer u modtage denne tip automatiske opdateringer uden yderligere varsel. Opdateringer omfatter Eler understøtter muligvis ikke ulica softwarefunktioner, tjenester Eler perifere enheder. 


 8. BINDENDE VOLDGIFT TIP AFSTÅELSE OS ANLÆGGELSE OS GRUPPESØGSMÅL. Dette afsnit gælder, hvis De bor da (Eler hvis De treba SR virksomhed, tip virksomhedens primære forretningsområde da li) sad.Tip Hvis De Microsoft treba SR tvist, indgår De tip Microsoft SR aftale om, u VII forsøge u løse sobi ko uformel pogledu inden za 60 Dejdža. Hvis dette ikke ovaj muligt za dim tip Microsoft, indgår De tip Microsoft SR aftale om na indgå da SR bindende individuel voldgift za American Arbitration Association u okviru tip Savezna arbitraža Act („FAA”) ikke na anlægge sag hos SR domstol za sr Dommer broj Eler porote. Da stedet skal ulica tvister løses za SR neutralno voldgiftsmand.Kollektive søgsmål, kollektiv voldgift, privatni advokat opšte søgsmål tip andre sager, hvor SR osoba repræsenterer en anden, ovaj ikke tilladt.Ej Heler ovaj eksplozija tilladt na kombinere individuelle sager uden samtykke fra ulica dela. Soba samlede voldgiftsaftale indeholder flere vilkår tip findes ko http://aka.ms/arb-agreement-1. Tip de Microsoft accepterer cula vilkår. 


 9. OPHØR.Microsoft treba uden præjudice za eventuelle andre rettigheder pošiljaoca do u ophæve nærværende aftale, såfremt De misligholder nogen som kraрe OS vilkårene tip betingelserne da Dene. Da sådanne tilfælde skal De destruere ulica kopier OS softwaren tip ali jazbinama komponentdele. 


 10. HELE AFTALEN.Denne aftale tip andre vilkår, Microsoft leverer da forbindelse medicinsku supplementer opdateringer Eler tredjemandsapplikationer, ovaj Dene fuldstændige aftale za softwaren.

 11. GÆLDENDE LOVGIVNING TIP STED ZA LØSNING OS TVISTER.Såfremt De treba erhvervet softwaren da sad Eler Kanada ovaj denne aftale, ali krav vedrørende overtrædelse OS sobi tip ali andre krav (inklusive forbrugerbeskyttelse, illoyal konkurrence tip erstatningskrav da forbindelse medicinsku delikt) underlagt lovgivningen da Dene odmah Eler provins, hvor De bor (Eleru, hvis eksplozija drejer sig om SR virksomhed, da virksomhedens primære forretningsområde), uanset principperne za lovkonflikter medicinsku sobi undtagelse u FAA styrer alternativni medicinsku hensyn do voldgift. Hvis De treba erhvervet softwaren da et andet zemlje, gælder eksplozija pågældende zemljama lovgivning medicinsku sobi undtagelse u FAA styrer alternativni medicinsku hensyn do voldgift. Hvis der findes en føderal jurisdiktion, accepterer De tip Microsoft sobi eksklusive jurisdiktion tip værneting da forbundsdomstolen da okrug da Washington da forbindelse medicinsku ulica tvister, der behandles OS domstolen (ikke voldgift). [Hvis ikke, accepterer De tip Microsoft sobi eksklusive jurisdiktion tip værneting da Dene øverste domstol da okrug da Washington da forbindelse medicinsku ulica tvister, der behandles OS domstolen (ikke voldgift).]

 12. FORBRUGERRETTIGHEDER, REGIONALE FORSKELLE.Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De treba muligvis andre rettigheder, herunder forbrugerrettigheder da henhold do lovgivningen i Deres odmah, provins Eler zemlju. Særskilt tip uafhængigt da forhold do Deres forhold do Microsoft treba De muligvis også rettigheder medicinsku hensyn do sobi segment, som De treba erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke cula andre rettigheder, hvis lovgivningen se Deres odmah, provins Eler doći ikke tillader en sådan tilsidesættelse. Hvis De f.eks. Treba købt softwaren da SR OS nedenstående regioner, Eler hvis obligatorisk landelovgivning gælder, gælder følgende bestemmelser za dim:

  1. Australien.De treba lovbestemte garantier da henhold do sobi australske forbrugerlovgivning, tip intet da denne aftale ovaj påtænkt na skulle påvirke cula rettigheder.

  2. Kanada.Hvis De treba erhvervet denne softver da Kanada, kan De stoppe medicinsku na modtage automatiske opdateringer krevetu na Eler deaktivere internetadgang (hvis tip når De aktiverer internetadgangen igen, fortsætter softwaren medicinsku na kontrollere za tip installere opdateringer) deinstallere softwaren. Produktdokumentationen hvis en sådan foreligger, kan også angive, hvordan De kan slå opdateringer fra Deres specifikke enhed Eler softver.

  3. yskland tip Østrig.

   1. Garanti.Dene korrekt licenserede softver VII fungere som sobi skal som beskrevet da eksplozija Microsoft materiale, der medfølger softwaren. Microsoft yder ingen kontraktmæssig garanti da forbindelse medicinsku sobi licenserede softver.

   2. Ansvarsbegrænsning.Da forbindelse medicinsku forsætlig adfærd, grov uagtsomhed krav baseret ko proizvoda odgovornost deluju samt tilfælde OS dødsfald Eler osoba Eler fysisk skade, ovaj Microsoft ansvarlig da henhold do almindelig lov. 


    Da henhold do den foregående klausul (ii) ovaj Microsoft kun ansvarlige za veoma prost uagtsomhed, hvis Microsoft bryder væsentlige kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse ovaj påkrævet za korrekt udførelse OS aftalen, tip hvor et brud grad kompromittere aftalens formål tip overholdelsen, som SR tredjemand beror ko (såkaldte „Primære forpligtelser”). Da andre tilfælde OS veoma prost uagtsomhed Kana Microsoft ikke holdes ansvarlig za veoma prost uagtsomhed.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. SOFTWAREN HITNE GIVET DA DOZVOLU „SOM SOBI HITNE TIP FOREFINDES”. DE BÆRER RISIKOEN ZA BRUG OS SOFTWAREN. MICROSOFT DAVALAC INGEN UDTRYKKELIGE INDESTÅELSER, GARANTIER ELER BETINGELSER. SÅFREMT EKSPLOZIJA HITNE TILLADT DA HENHOLD DO GÆLDENDE LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER, HERUNDER ZA SALGBARHED I EGNETHED DO ET BESTEMT FORMÅL TIP IKKE KRÆNKELSE OS IMMATERIELLE RETTIGHEDER. 


 14. BEGRÆNSNING TIP FRASKRIVELSE OS ERSTATNING. HVIS DE TREBA GRUNDLAG ZA NA JESENI DÆKKET KARTICU KO TRODS OS FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE KAN DE FRA MICROSOFT TIP JAZBINAMA LEVERANDØRER KUN OPNÅ DIREKTE ERSTATNINGSBELØB KO OPERACIJA DO USD 5,00. DE KAN IKKE JESENI DÆKKET ANDRE KRAV KO ERSTATNING HERUNDER ERSTATNING ZA FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELER HÆNDELIGE SKADER. 
Denne begrænsning gælder za (a) ethvert forhold vedrørende softver, tjenester, indhold (herunder kode) ko tredjeparts websteder Eler tredjepartsapplikationer tip (b) erstatningskrav za kontraktbrud garantibrud Eler manglende overholdelse OS betingelser objektivt ansvar uagtsomhed Eler andre erstatningskrav za delikt Eler andre krav, tip da ethvert tilfælde kun da eksplozija omfang, eksplozija ovaj tilladt da henhold do gældende lovgivning. 
Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde Eler burde imaju haft kendskab do risikoen za tabene. Ovenstående begrænsning Eler udelukkelse gælder muligvis Heler ikke za dim, fordi der se Deres odmah, provins Eler doći ikke tillades udelukkelse Eler begrænsning OS hændelige skader, følgeskader Eler andre skader. 


SOFTWARELICENTIEBEPALINGEN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

LIS INDIEN U WOONT U (OD HOOFDVESTIGING SAVIJENA UPOZNALI VIDEO VIDEO IME KOMPANIJE U) DE VERENIGDE STATEN, HET ARTIKEL „BINDENDE ARBITRAЋI EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN” HIERONDER. DEZE HEBBEN GEVOLGEN TRAЋIM DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN VORDENA BESLECHT.

Deze licentievoorwaarden vormen video overeenkomst tussen u SR Microsoft Corporation (od video van haar gelieerde ondernemingen). Ze su van toepassing operacija de bovengenoemde softver SR Microsoft diensten od ispravke softvera (uitgezonderd traћim zover deze diensten od ispravke vergezeld sada van nieuwe od aanvullende voorwaarden u Velk geval deze andere voorwaarden vanaf dat momenata van toepassing su SR ne verandering aanbrengen u рavola rechten od umri van Microsoft ispunjeni betrekking dete de punи ne bijgewerkte sa softverom diensten). INDIEN U CIRIHU OBOJE IZBOR DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, AKO U DE ONDERSTAANDE RECHTEN. VRATA DE SOFTVER TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD ISPUNJEN DEZE VOORWAARDEN.

 1. INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN.

  1. Algemeen.U okvir jelena gewenst aantal exemplaren van de softver.

  2. Softver van Derden. U de softver ovo su toepassingen van video derde partij su opgenomen umri izbor u iz licentie Vordena gegeven operacija grond van deze overeenkomst, od operacija grond van Ejgen voorwaarden. Licentiebepalingen kennisgevingen en erkenningen, indien van toepassing, traћim de toepassingen van derden su mogelijk na mreži te raadplegen operacija http://aka.ms/thirdpartynotices od u video begeleidend mededelingenbestand. Zelfs indien andere overeenkomsten van toepassing su operacije dergelijke toepassingen, gelden Vidi de onderstaande afwijzing en beperkingen SR uitsluitingen van schadevergoedingen, traћim zover toegestaan operacija grond van het toepasselijk veruj mi.

  3. Competitieve odrednice. Indien u video directe uporedne van Microsoft savijena SR toegang ako dete od gebruikmaakt van de softver deset behoeve van competitieve odrednice, analizira od informatieverzameling doet u tegenover korporacije Microsoft, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (upoznali inbegrip van toekomstige) afstand van beperkingen betreffende competitief gebruik, toegang SR het verrichten van benchmarktests u de voorwaarden umire van toepassing su operacije рavola softver traћim zover рavola gebruiksvoorwaarden beperkender su, od beogen beperkender te su, dan de voorwaarden van Microsoft. Indien u ne afstand doet van dergelijke beperkingen u de bepalingen umri van toepassing su operacije рavola softver je het u ne toegestaan u toegang te verschaffen dete deze softver SR deze te gebruiken, en zult u dat vidi ne niљta.

 2. GEGEVENSVERZAMELING.De softver kan informatie preko u SR рavola gebruik van de softver verzamelen SR deze da Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken traћim het leveren van usluga SR het verbeteren van producten SR diensten van Microsoft. Рavola mogelijkheden om hiervan OS te zien Vordena beschreven u de productdocumentatie. Sommige functies u de softver ovo su de verzameling van gegevens van gebruikers van рavola toepassingen umri toegang verkrijgen dete od gebruikmaken van de softver mogelijk Mekejna. Indien u deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens u рavola toepassingen mogelijk te Mekejna, dient u te voldoen izbor de voorschriften van het toepasselijk veruj mi, ispunjeni inbegrip van het verkrijgen van ti vereiste toestemming van de gebruiker, sr video da si zichtbaar privacybeleid te onderhouden dat de gebruikers nauwkeurig informeert preko de wijze waarop u Huna gegevens verzamelt, gebruikt en deelt. Mi informatie preko de verzameling SR het gebruik van gegevens vrata Microsoft leљ u iz de productdocumentatie SR u de Privacyverklaring van Microsoft operacija https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. U stemt ermee u ulica toepasselijke bepalingen van de Privacyverklaring van Microsoft na te est.

 3. DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE.De softver wordt ne verkocht, to u licentie gegeven. Microsoft mama Cirihu ulica andere rechten traћim. Tenzij het toepasselijke veruj mi u mi rechten verleent ondanks deze beperking, je het u ne toegestaan (SR ako u ne het veruj mi):

  1. de technische beperkingen u de softver umri ervoor zorgen dat u deze po operacija bepaalde manieren neprijatnom gebruiken te omzeilen;

  2. de softver te unazad-engineeren, decompileren od disassembleren;

  3. mededelingen van Microsoft od haar leveranciers u de softver te verwijderen, te verkleinen, te blokkeren od te wijzigen;

  4. de softver te gebruiken traћim commerciële, neprofitna od inkomsten genererende activiteiten;

  5. de softver operacija video onwettige manier te gebruiken od gebruiken om malver te verspreiden; od

  6. de softver te delen, distribueren od uit te lenen, de softver izbor te bieden als zelfstandige gehoste oplossing traћim gebruik vrata anderen, de softvera od deze overeenkomst iznad te dragen izbor video derde partij.

 4. POVRATNE INFORMACIJE.ALS u Microsoft povratne informacije geeft preko de softvera, geeft u Microsoft kosteloos het veruj mi om рavola povratne informacije te gebruiken, te delen SR traћim commerciële doeleinden te gebruiken operacija elke manier SR traћim Los doeleinde. U geeft ne povratne informacije umri onderhevig je izbor video licentie waarvoor Ejgen Microsoft softver za documentatie u licentie moet na koju si izbor derden omdat Microsoft рavola povratne informacije hierin opneemt. Deze rechten ћiv gelden nadat deze overeenkomst je beëindigd.

 5. EXPORTBEPERKINGEN.U dient Cirihu te bi preћiveo izbor ulica nationale SR internationale exportwetten en - voorschriften umri van toepassing su operacije de softvera, ispunjeni inbegrip van beperkingen ispunjen betrekking dete bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Ne. http://aka.ms/exporting traћim mi informatie preko exportbeperkingen.

 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES.Korporacija Microsoft je operacija grond van deze overeenkomst ne verplicht ondersteunende diensten te leveren traћim de softver. Eventuele ondersteuning wordt geboden „zoals deze”, „ispunjen ulica tekortkomingen” SR mogu da radim bez svet vorm van garantie.

 7. ISPRAVKE.De softver kan zo ne SR dan controleren operacija ažurira SR deze traћim u downloaden en installeren. U okvir ažurira uitsluitend verkrijgen van Microsoft od geautoriseerde bronnen. Het kan nodig su dat рavola systeem vrata Microsoft wordt bijgewerkt alvorens deze ažurira Vordena verstrekt. U stemt ermee u deze automatische ažurira te ontvangen mogu da radim bez voorafgaande kennisgeving. U de ispravke Vordena mogelijk ne ulica bestaande softwarefuncties, diensten od randapparaten ondersteund.

 8. BINDENDE ARBITRAЋI EN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN. Dit artikel je van toepassing indien u woont u (od, u het geval van video ime kompanije, indien рavola hoofdvestiging Cirihu bevindt u) de Verenigde Staten.Indien u SR Microsoft video geschil hebben, stemmen u SR Microsoft ermee u 60 Degan te proberen dit informeel te schikken. Indien u SR Microsoft daarin ne slagen, stemmen u SR Microsoft u upoznali bindende individuele arbitraћi vrata de American Arbitration Association („AAA”) operacija grond van de Savezna arbitraža Act („FAA”), sr ne gerechtelijk problema sa cenama izbor te spannen 10 overstaan van video rechter žirija. U sa mnom daarvan wordt de beslissing overgelaten izbor video neutrale arbiter. Collectieve processen collectieve arbitraћi, processen u het algemeen belang SR andere processen waarbij nekoga optreedt u video vertegenwoordigende hoedanigheid su ne toegestaan.Het combineren van afzonderlijke processen mogu da radim bez de instemming van ulica partijen je evenmin toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat en bepalingen mi je te vinden operacija http://aka.ms/arb-agreement-1. U SR Microsoft stemmen u upoznali deze bepalingen.

 9. BEËINDIGING.Onverminderd ulica overige rechten Kana de Microsoft deze overeenkomst beëindigen indien u svet voorwaarde Irvan ne nakomt. Indien dit Cirihu voordoet, moet u ulica kopieën van de softver SR ulica onderdelen daarvan vernietigen.

 10. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.Deze overeenkomst en eventuele andere voorwaarden umri Microsoft verstrekt traћim aanvullingen, ažurirane verzije toepassingen van derden, vormen de volledige overeenkomst traћim de softver.

 11. TOEPASSELIJK VERUJ MI EN SA MNOM TRAЋIM GESCHILLENBESLECHTING.Indien de softver je verkregen u de Verenigde Staten Kanade, je het veruj mi van de je da je od provincie waarin u woont (od, u ime video kompanije geval van waar de hoofdvestiging van het ime kompanije Cirihu bevindt) traћim de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen operacija grond van schending Irvan, sr ulica overige vorderingen (upoznali inbegrip van vorderingen terzake consumentenbescherming mededingingsrecht en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van het internationaal privaatrecht, upoznali dien dat verstande ulica zaken ispunjeni betrekking dete arbitraћi su onderworpen izbor de FAA. Indien u de softver ako verkregen u video ander je wetgeving van dat zemlja van toepassing, upoznali dien verstande dat de FAA zeggenschap pamet iznad ulica zaken ispunjen betrekking dete arbitraћi. Indien het Amerikaans federaal veruj mi van toepassing je stemmen u SR Microsoft u upoznali de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het saveznik gerechtshof u okrug Vašington traћim ulica geschillen umri izbor video rechtbank Vordena voorgelegd (uitgezonderd arbitraћi). Indien dat ne het geval je stemmen u SR Microsoft u upoznali de exclusieve rechtsbevoegdheid en zitting van het sud van kralj okruga, Washington traћim ulica geschillen umri izbor video rechtbank Vordena voorgelegd (uitgezonderd arbitraћi).

 12. CONSUMENTENRECHTEN, REGIONALE VERSCHILLEN.U deze overeenkomst Vordena bepaalde rechten beschreven. Je mogelijk dat u beschikt preko andere rechten, waaronder consumentenrechten u рavola je da je, provincie funkcionisanje sistema. Los van рavola relatie ispune Microsoft beschikt u mogelijk vidi preko rechten ispunjen betrekking dete de partij bolje u de softver ako verkregen. Deze overeenkomst brengt ne wijziging izbor u deze overige rechten indien de wetten u рavola je da je, provincie od zemlje dit ne toestaan. Indien u de softver bijvoorbeeld ako verkregen u video van de onderstaande regio, od nationale wetgeving van toepassing, gelden de volgende bepalingen traћim u:

  1. Australië.u beschikt preko wettelijke garanties u het kader van de australijskom zakonu o zaštiti potrošača SR ne u deze overeenkomst pamet de bedoeling afbreuk te niљta izbor deze rechten.

  2. Kanada.Indien u deze softver ako verkregen u Kanadi, neprijatnom u de ontvangst van ažurira uitschakelen vrata de functie Automatische ispravke uit te schakelen, de verbinding van рavola apparaat ispune internet te verbreken (indien SR kada u de verbinding ispune internet herstelt, zal de softver het zoeken da SR installeren van ažurira echter hervatten) od de softver te verwijderen. De productdocumentatie, indien van toepassing, bevat mogelijk vidi mi informatie preko het uitschakelen van ažurira traћim рavola specifieke apparaat softvera.

  3. Duitsland en Oostenrijk.

   1. Garantie.De da behoren gelicentieerde softver werkt u grote lijnen overeenkomstig ovo je beschreven Microsoft materiaal dat ћelimo de softver wordt geleverd. Microsoft geeft echter ne contractuele garantie ispunjen betrekking dete de gelicentieerde softver.

   2. Aansprakelijkheidsbeperking.U geval van opzettelijk handelen, Grov nalatigheid vorderingen operacija osnova van de mokra Productaansprakelijkheid alsmede u geval van overlijden od persoonlijk od lichamelijk letsel, Microsoft aansprakelijk overeenkomstig de wetgeving. 
Onderworpen izbor de voorgaande bepaling (ii) je Microsoft uitsluitend aansprakelijk traћim geringe nalatigheid indien Microsoft contractuele verplichtingen schendt, bolje de vervulling de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk Mekejna, bolje de schending het Doelu van deze overeenkomst u gevaar biste brengen, sr operacija de naleving bolje video partij voortdurend biste moeten ovo su vertrouwen (zogeheten „kardinale plichten”). U andere gevallen van geringe nalatigheid je Microsoft ne aansprakelijk.

 13. NE GARANTIE. DE SOFTVER WORDT U LICENTIE GEGEVEN „ZOALS DEZE JE”. U GEBRUIKT DEZE OPERACIJA EJGEN RISICO. MICROSOFT WIJST ULICA GARANTIES VOORWAARDEN VAN DE KONTROLI. TRAЋIM ZOVER JE TOEGESTAAN OPERACIJA GROND VAN HET TOEPASSELIJK VERUJ MI, WIJST MICROSOFT ULICA IMPLICIETE GARANTIES, UPOZNALI INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID TRAЋIM VIDEO BEPAALD DOELU EN NE INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE RUKE.

 14. BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. INDIEN U NIETTEGENSTAANDE DE VOORGAANDE AFWIJZING VAN GARANTIE GROND AKO OM ЉEJD TE VERHALEN, NEPRIJATNOM U SLECHTS DIRECTE ЉEJD DETE VIDEO BEDRAG VAN SAD $5,00 VERHALEN OPERACIJA MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS. U NEPRIJATNOM NE ANDERE ЉEJD VERHALEN, ISPUNJENI INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, ЉEJD VRATA WINSTDERVING, JE I INDIRECTE OD INCIDENTELE ЉEJD.

Deze beperking geldt traћim (a) iznad svega ispunjeni betrekking dete de softvera, diensten, inhoud (inclusief kôd) van internetsites van derden od toepassingen van derden; sr (b) vorderingen u wanprestatie verband ispunjen, garantie voorwaarden, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid od andere onrechtmatige daad od enig andere vordering u Los geval traћim zover je veruj za toepasselijk van het za mi toegestaan operacija grond.

De beperking geldt zelfs als Microsoft operacija de hoogte je operacije de hoogte imali moeten su van de mogelijkheid van dergelijke Љejd. Bovengenoemde beperking od uitsluiting geldt traћim u wellicht ne omdat u zemlji рavola regio de uitsluiting od beperking van incidentele Šejd, gevolgschade od andere Љejd ne je toegestaan.

MICROSOFT OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

DЋOS ASIAKAS ASUU (TAJ YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA NA) YHDYSVALLOISSA, HÄNEN TULEE JÄLJEMPÄNÄ KOHTA „SITOVA VÄLIMIESMENETTELY DA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN”. SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan da välillä Microsoft Corporationin (taj sen konserniyhtiön). Ne koskevat edellä nimettyä ohjelmistoa da kaikkia Microsoftin palveluja taj ohjelmiston päivityksiä (lukuun ottamatta sitä että kyseisiin palveluihin taj päivityksiin liittyy uusia taj täydentäviä ehtoja, jolloin kyseisiä eri ehtoja sovelletaan ennakoivasti eivätkä ne muuta asiakkaan taj Microsoftin etukäteen päivitettyihin ohjelmistoihin taj palveluihin liittyviä oikeuksia). DЋOS ASIAKAS HYVÄKSYY TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT, HÄNELLÄ NA ALLA MAINITUT OIKEUDET. KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ EHDOT.

 1. ASENNUS - JA KÄYTTÖOIKEUDET.

  1. Yleistä.Asiakas SSP asentaa da käyttää tämän ohjelmiston kuinka montaa tahansa kopiota.

  2. Kolmannen osapuolen ohjelmisto.Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten sovelluksia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla taj omilla ehdoillaan. Mahdolliset kolmansien osapuolten sovelluksia koskevat käyttöoikeusehdot, ilmoitukset da hyväksynnät voivat Ola saatavilla osoitteessa (http://aka.ms/thirdpartynotices) taj mukana toimitetussa ilmoitukset sisältävässä tiedostossa. Vaikka näitä sovelluksia koskisivatkin muut sopimukset, alla oleva vastuuvapautus sekä vahingonkorvausvastuun rajoitukset sekä pois sulkeminen ovat myös voimassa sovellettavan leћao sallimassa laajuudessa.

  3. Kilpaileva vertailu.Mikäli asiakas na suora kilpailija joka käyttää ohjelmistoa kilpailevaan vertailuun, analyysiin taj tietojen keräämiseen, asiakas luopuu Microsoftia, sen tytäryhtiöitä da konserniyhtiöitä (myös tulevia) kohtaan kaikista kilpailevaa käyttöä, pääsyä ja vertailutestausta koskevista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa siltä ratnika svirep asiakkaan käyttöehdot ovat taj niiden na tarkoitus Ola Microsoftin ehtoja rajoittavampia. Dћos asiakas Zdravo luovu tällaisista rajoituksista asiakkaan ohjelmistoa koskevissa ehdoissa, asiakas Zdravo SSP avata taj käyttää tätä ohjelmistoa, eikä asiakas meta niin.

 2. TIETOJEN KERÄÄMINEN.Ohjelmisto ti kerätä tietoja asiakkaasta da asiakkaan ohjelmiston käytöstä da lähettää ne Microsoftille. Microsoft ti käyttää näitä tietoja toimittamaan palveluita da kehittämään Microsoftin tuotteita da palveluita. Ovo oikeudet mahdolliset Asiakkaan esitetään tuotedokumentaatiossa. Ohjelmiston eräät toiminnot voivat ottaa käyttöön tietojen keräämisen asiakkaan sovellusten käyttäjiltä, jotka avaavat ohjelmiston da käyttävät sitä. Dћos asiakas käyttää näitä toimintoja tietojen keräämisen käyttöönottoon sovelluksissa, asiakkaan tulee täyttää sovellettavassa laissa säädetyt vaatimukset, kuten hankkia mahdollisesti edellytetyt käyttäjän suostumukset i da asiakkaalla tulee Ola selvästi näkyvillä oleva tietosuojakäytäntö jossa tiedotetaan käyttäjiä siitä, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään da jaetaan. Microsoftin harjoittamasta tietojen keräämisestä da niiden käytöstä na saatavilla lisätietoja tuotedokumentaatiossa da Microsoftin tietosuojalausekkeessa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas suostuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausekkeen soveltuvia ehtoja.

 3. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS.Ohjelmistoa Zdravo myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Jollei asiakkaalla ole sovellettavan leћao perusteella enemmän oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, asiakas Zdravo SSP (eikä hänellä ole oikeutta):

  1. kiertää ohjelmistoon kuuluvia mahdollisia teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi ohjelmistoa ti käyttää sujetan tietyillä tavoilla;

  2. selvittää ohjelmiston valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa taj hajottaa ohjelmistoa;

  3. poistaa, pienentää, estää taj muuttaa Microsoftin taj sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

  4. käyttää ohjelmistoa kaupalliseen, yleishyödyllisiin taj voittoa tuottaviin tarkoituksiin;

  5. käyttää ohjelmistoa millään lainvastaisella samnom taj luoda taj välittää haittaohjelmistoja; taj

  6. jakaa julkaista, levittää taj lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käyttöön taj siirtää ohjelmistoa taj tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

 4. PALAUTE.Dћos asiakas antaa ohjelmistoa koskevaa palautetta Microsoftille asiakas antaa Microsoftille ilman veloitusta oikeuden käyttää, jakaa da kaupallistaa asiakaspalautetta haluamallaan samnom haluamaansa tarkoitukseen. Asiakas Zdravo Ana sellaista tietyn käyttöoikeuden alaisuuteen kuuluvaa palautetta, jonka hyödyntäminen Microsoftin ohjelmistossa taj ohjeissa edellyttää Microsoftia myöntämään ohjelmistonsa taj ohjeensa käyttöoikeuden kolmansille osapuolille. Nämä oikeudet ovat voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

 5. VIENTIRAJOITUKSET.Asiakkaan noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia da kansainvälisiä vientilakeja da - säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä da loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja vientirajoituksista na osoitteessa http://aka.ms/exporting.

 6. TUKIPALVELUT.Tämä sopimus Zdravo velvoita Microsoftia tarjoamaan ohjelmiston tukipalveluja. Mahdollinen samo toimitetaan „sellaisenaan” ja „mahdollisine vikoineen” ilman minkäänlaisia takuita.

 7. PÄIVITYKSET.Ohjelmisto ti ajoittain tarkistaa ohjelmistopäivityksien varalta da ladata da asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas ti hankkia nämä päivitykset taљt Microsoftilta taj Microsoftin valtuuttamilta lähteiltä. Microsoftin na ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä, jotta se ti päivittää ominaisuuden. Asiakas suostuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta. Päivitykset eivät ehkä sisällä taj Uto kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, taj oheislaitteita palveluita.

 8. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY DA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMINEN. Tätä kohtaa sovelletaan, Dћos asiakas asuu (taj yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka na) Yhdysvalloissa.Dћos asiakkaalla da Microsoftilla na riita asiakas da Microsoft yrittävät ratkaista Seb 60 päivän aikana vapaamuotoisesti. Dћos ratkaisua Zdravo synny, asiakas da Microsoft suostuvat sitovaan tapauskohtaiseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationissa Savezna arbitraža deluju - leћao mukaisesti („FAA”), eikä kumpikaan nosta kannetta tuomioistuimessa.Sen sijaan azijski ratkaisee puolueeton välimies.Ryhmäkanteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet yleisen edun nimissä menettelyt muut ja, joissa joku muu toimii edustajana na kielletty.Yksittäisiä menettelyitä Zdravo SSP yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. Täydellinen välityssopimus sisältää enemmän ehtoja da se na saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas da Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

 9. VOIMASSAOLON PÄÄTTÄMINEN. Dћos asiakas Zdravo noudata tämän sopimuksen ehtoja da määräyksiä, Microsoft ti irtisanoa sopimuksen ostalim oikeuksiin vaikuttamatta. Tällaisessa tapauksessa Asiakkaan na hävitettävä kaikki ohjelmiston kopiot da kaikki ohjelmisto-osat.

 10. KOKO SOPIMUS.Ohjelmistoa koskeva koko sopimus muodostuu tästä sopimuksesta da mahdollisista muista Microsoftin esittämistä täydennysosien, päivitysten taj kolmannen osapuolen sovellusten ehdoista.

 11. SOVELLETTAVA LAKI DA RIIDANRATKAISUPAIKKA.Dћos asiakas na hankkinut ohjelmiston Yhdysvalloissa taj Kanadassa, asiakkaan asuinosavaltion taj - provinssin (taj yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan) lakeja sovelletaan sopimuksen tulkintaan, sen rikkomista koskeviin vaateisiin da kaikkiin ostalim vaateisiin (mukaan lukien kuluttajansuojaan, vilpilliseen kilpailuun da oikeudenvastaiseen tekoon perustuvat vaateet), lakikollisiota koskevista periaatteista huolimatta, tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. Dћos asiakas hankkii ohjelmiston jossakin muussa maassa, sovelletaan kyseisen Man lakeja tämän vaikuttamatta kuitenkaan siihen, että kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään sovelletaan FAA lakia. Dћos Yhdysvaltain liittovaltiolla na asiassa toimivaltaa, asiakas da Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin kralj Countyssa sijaitsevalla liittovaltion tuomioistuimella na yksinomainen asiallinen da alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta). Dћos Yhdysvaltain liittovaltiolla Zdravo ole asiassa toimivaltaa, asiakas da Microsoft suostuvat siihen, että Washingtonin kralj Countyssa sijaitsevalla nadređeni Courtilla (ylioikeus) na yksinomainen asiallinen da alueellinen toimivalta kaikissa tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa (välimiesmenettelyä lukuun ottamatta).

 12. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET VARIAATIOT.Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla ti Ola myös muita paikallisten, alueellisten taj kansallisten lakien mukaisia oikeuksia mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaan da Microsoftin suhteen ulkopuolella asiakkaalla ti niin ikään Ola oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus Zdravo muuta näitä oikeuksia, Dћos paikallinen alueellinen taj kansallinen laki Zdravo niin salli. Dћos asiakas esimerkiksi na hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista taj Dћos pakollinen Man laki na voimassa seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

  1. Australija.Asiakkaalla na australijskom kuluttajalaista johtuvia takuita, eikä tätä sopimusta ole tarkoitettu vaikuttamaan kyseisiin oikeuksiin.

  2. Kanada.Dћos asiakas na hankkinut ohjelmiston Kanadassa asiakas ti estää päivitykset asettamalla automaattisen päivitystoiminnon pois päältä, katkaisemalla laitteensa yhteyden Internetiin (Dћos da kun asiakas yhdistää laitteen uudelleen Internetiin ohjelmisto ti kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista da asentamista) taj poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotedokumentaatiossa mikäli sellainen na voidaan myös selittää tarkemmin, miten asiakkaan laitteen taj ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

  3. Saksa da Itävalta.

   • (i) Takuu.Ohjelmisto, jollaonasianmukainenkäyttöoikeus, toimiioleellisesti, kutenohjelmiston Mukani toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Microsoft Zdravo kuitenkaan myönnä sopimuksellista takuuta käyttöoikeuden alaiseen ohjelmistoon.

   • (ii) Vastuunrajoitus.Dћos kyseessä na tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset taj kuolemantapaus, vammautuminen taj fyysinen vaurio, Microsoft na korvausvelvollinen Lane mukaan. 


    Mikäli edellä olevasta (ii) kohdasta Zdravo muuta johdu, Microsoft na korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta taљt Dћos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan joiden rikkominen ti vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen da joiden noudattamiseen osapuoli ti luottaa (niin kutsutut „merkittävät velvollisuudet”). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa Microsoft Zdravo ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

 13. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUS MYÖNNETÄÄN SELLAISENAAN. ASIAKAS SSP KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT ZDRAVO MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, TAJ EHTOJA SITOUMUKSIA. SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MICROSOFT SULKEE POIS KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUU TAVARAN SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SEN SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAJ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

 14. VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITUS DA POISSULKEMINEN. DЋOS ASIAKKAALLA NA PERUSTEITA SAADA VAHINGONKORVAUKSIA EDELLÄ ESITETYSTÄ TAKUUN POIS SULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS TI SAADA MICROSOFTILTA DA SEN TOIMITTAJILTA KORVAUKSIA AINOASTAAN SUORISTA VAHINGOISTA DA KORVAUSSUMMA NA ENINTÄÄN VIISI YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKKAALLA ZDRAVO OLE OIKEUKSIA OSTALIM VAHINGONKORVAUKSIIN HUOLIMATTA SIITÄ OVATKO KYSEESSÄ VÄLILLISET, ERITYISET, EPÄSUORAT TAJ SATUNNAISET VAHINGOT TAJ LIIKEVOITON MENETTÄMINEN.Tämä rajoitus koskee (a) kaikkea, mikä liittyy ohjelmistoon, palveluihin, sisältöön (mukaan lukien koodiin) kolmansien osapuolten Internet sivustoissa taj kolmansien osapuolten sovelluksissa; da (b) väitteitä sopimusrikkomuksesta, takuusta, sitoumuksesta taj ehdosta; ankaraa vastuuta, laiminlyöntiä taj muuta oikeudenvastaista tekoa; taj mitä tahansa muuta vaadetta; kussakin tapauksessa sovellettavan leћao sallimassa laajuudessa.Rajoitus na voimassa myös tilanteissa, joissa Microsoft na tiennyt taj sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainitun vahingonkorvausvastuun poissulkeminen da rajoittaminen Zdravo ole sallittua joissakin osavaltioissa, taj maissa provinsseissa, joten edellä mainittuja rajoituksia taj poissulkemisia Zdravo ehkä voida soveltaa asiakkaaseen näissä osavaltioissa, provinsseissa taj maissa.

vsaraTERMES de CONTRAT DE dozvolu LOGICIEL MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

DA LI RÉSIDEZ (OU DA VAŠA SIÈGE DRUŠTVENE SE TROUVE) AUX UDARI-JEDINICA VEUILLEZ LIRA ATTENTIVEMENT LA ODREDBA „ARBITRAŽA CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX RADNJE KOLEKTIVA” DE L'ARTICLE JE-DESSOUS, OVDE AFFECTE VOS DROITS EN CA DE LITIGE.

Ke présents termes de contrat de dozvolu sastavni opozovete contrat entre vas et Microsoft Corporation (ou l'un de ses affiliés). Oni s'appliquent au logiciel désigné je-dessus et aux usluge ou nedostaje u dan de logiciels fournis Parv Microsoft (a se da smo da d'autres termes n'accompagnent ces éléments, auquel ca ces derniers s'appliquent prospectivement et ne modifient ne vos droits ni ceux de Microsoft SR ce ko najvećih ke logiciels ou usluge mis u dan au préalable). DA LI VAS CONFORMEZ AUX PRÉSENTS TERMES DE CONTRAT DE DOZVOLU, VI IMATE KE DROITS JE-DESSOUS. SR UTILISANT LE LOGICIEL, VI ACCEPTEZ CES TERMES.

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

  1. Uslova générales.Instalacioni program za vas moћete et utiliser opozovete ime illimité de kopira de logiciel.

  2. Logiciel sloja. Le logiciel peut inclure de aplikacije de sloja ko vas sont concédées su dozvolu SR vertu de présent contrat ou sam contrat de dozvolu različitih. Ke uslove de dozvolu, avis et i svako déclarations relatifs aux aplikacije de sloja, le ca échéant, sont accessibles u l'adresse http://aka.ms/thirdpartynotices ou u le fichier de obaveštenja accompagnant le logiciel. Glavni da ces aplikacije sont régies Parv d'autres contrats, ke isključivanja et ograničenja je posle, notamment concernant ke dommages, s'appliquent également.

  3. Testovi d'évaluation concurrentielle.Da li jeste opozovete uporedne direktne, et accédez au logiciel ou l'utilisez u de peraja de testova d'évaluation concurrentielle, d'analyse ou de collecte d'informations, vi renoncez u l'encontre de Microsoft, ses filiales et ses affiliés (y compris prospectivement) u ograničenja Toutes pašu d'utilisation concurrentielle, d'accès et de testira d'évaluation concurrentielle u ke termes ko régissent l'utilisation de logiciel, u la mesure gde vos uslove d'utilisation sont, znam prétendent ou, kao i restrictives da ke uslovi prévues Parv Microsoft. Da li ne renoncez ne auxdites ograničenja u ke termes régissant l'utilisation de vaša logiciel, vi n' jeste ne autorisé u accéder u ce logiciel ni u l'utiliser et li vas engagez a ne ne le treba.

 2. COLLECTE DE DONNÉES.Le logiciel peut skupljac de informacije sur vas et vaša korišćenja de logiciel et ke envoyer u Microsoft. Microsoft je podložne d'utiliser ces informacije za fournir de usluge et améliorer ses produits et usluge. Vos droits de désactivation, le ca échéant, sont indiqués u la dokumentaciju de produit. Fantazija fonctionnalités de logiciel koja.nisu permettre la collecte de données auprès de utilisateurs de aplikacije ko accèdent au logiciel ou l'utilisent. Da li utilisez ces fonctionnalités sipaj permettre la collecte de données u vos aplikacije, vi devez le treba SR kako conformité sa la réglementation primenljivo, notamment SR obtenant le consentement de l'utilisateur et SR li li politique de confidentialité dobro vidljive ko informe ke utilisateurs de l'utilisation, de la collecte et de partage de leurs données. Consultez la Déclaration de Confidentialité de Microsoft u l'adresse https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 et la dokumentaciju de produit sipaj plus d'informations sur la collecte et l'utilisation de vos données. Vi acceptez de vas conformer u toutes ke odredbe applicables de la Déclaration de Confidentialité de Microsoft.

 3. ЉAMPIONE D'APPLICATION DE LA DOZVOLU.Le logiciel zar ne vendu ali concédé su dozvolu. Microsoft se réserve svi ke i svako droits. S vaљim da la réglementation primenljivo vas confère d'autres droits, nonobstant la présente ograničenje, vi n' jeste ne autorisé u:

  1. contourner ke ograničenja tehnike contenues u le logiciel ko vas permettent de l'utiliser koji certaine façon;

  2. reconstituer la logique de logiciel, le décompiler ou le désassembler;

  3. supprimer, réduire, bloquer ou za izmenu kako pominjanje légale de Microsoft ou de ses fournisseurs u le logiciel;

  4. utiliser le logiciel za de da, ali commerciales, qu'elles soient u, ali nije lucratif ou lucratif;

  5. utiliser le logiciel koji stiћu naprotiv u la législation ou sipaj créer ou propager de logiciels malveillants; Ou

  6. partager, publier, distribuer ou prêter le logiciel ou le fournir SR tant da rešenje hébergée autonome utilisable nominalna autrui, ou transférer le logiciel ou ce contrat u opozovete sloja.

 4. COMMENTAIRES.Da li poloћite deo de vos commentaires concernant le logiciel u Microsoft, vi concédez gracieusement u Microsoft le dopustite d'utiliser, de partager et de commercialiser vos commentaires de neљto za façon da ce soit et u kako peraje. Vi ne fournirez ne de commentaires faisant l'objet koji dozvolu ovde nametne u Microsoft de concéder su dozvolu sin logiciel ou sesoto dokumentaciju u de sloja de on da mi y incluons vos commentaires. Ces droits survivent au présent contrat.

 5. OGRANIČENJA U L'EXPORTATION.Vi devez vas conformer u toutes ke lois et d ' réglementations et internationales en matière d'exportation concernant le logiciel, ovde contiennent de ograničenja SR matière de odredišta, d'utilisateurs finaux et d'utilisation finala. Sipaj plus d'informations sur ke ograničenja u l'exportation, consultez le lokacije http://aka.ms/exporting.

 6. USLUGA D'ASSISTANCE TEHNIKU.Microsoft n'a aucune obavezu de fournir de usluge d'assistance tehnika sipaj le logiciel SR vertu de ce contrat. Ke usluge d'assistance tehnika sont fournis „SR l' йtat”, „sa toutes ke mane” et sans aucune garantie.

 7. NEDOSTAJE U DANA.Le logiciel peut régulièrement rechercher de nedostaje u dan, šta télécharge et installe automatiquement. Vi ne moћete obtenir de nedostaje u dan qu'auprès de Microsoft ou de izvori autorisées. Microsoft peut avoir besoin de mettre u dan vaša système sipaj vas fournir ke nedostaje u dana. Vi acceptez de recevoir ces nedostaje u dan automatiques sans jeftino olovo préavis. Ces nedostaje u dan ne koja.nisu ne inclure ou prendre SR naplatiti svi ke usluge, fonctionnalités logicielles ou périphériques existants.

 8. ARBITRAЋI CONTRAIGNANT ET RENONCIATION AUX RADNJE KOLEKTIVA. Le présent članak s'applique da vas résidez (ou, u le ca koji organizator, da vaša siège društvene se trouve) aux udari-jedinice.SR ca de litige mi opposant, vi et mi consentons a mi accorder opozovete délai de soixante (60) dana sipaj sobi de régler le différend u l'amiable, de stiћu informelle. SR l'absence d'entente zastarela ce délai, vi i mi consentons u soumettre le litige u li procédure individuelle d'arbitrage exécutoire devant l'American asocijaciji za posredovanje (l' „AAA”) selon ke principes de la loi fédérale d'arbitrage („Savezna Posredovanje Act” ou „FAA”), et koji nisu u la compétence sam sudija ou sam porotu. Le litige Sara soumis u opozovete arbitre neutre. Ni vi ni mi ne tenterons de résoudre neљto za litige da ce soit u le kadar koji radnju de groupe, sam arbitraћi collectif, koji radnju intentée nominalna opozovete procureur general privé ou de kako jeftino olovo procédure u rade li de zabave agirait u titre représentatif. L'intégralité de Contrat d'Arbitrage contient plus de uslova et je odgovorna sur le lokacije http://aka.ms/arb-agreement-1. Vi i mi acceptons ke présentes uslova.

 9. RÉSILIATION. Bez préjudice de svi i svako droits Microsoft pourra résilier le présent contrat da vas n'en respectez ne ke uslova générales. U ce ca, vi devrez détruire svi ke exemplaires de logiciel et svi ses composants.

 10. INTÉGRALITÉ DE SPORAZUM.Le présent contrat to je ke uslove concernant ke suppléments, ke nedostaje u dan ou ke aplikacije de sloja sastavni l'intégralité de sporazum SR ce ko najvećih le logiciel.

 11. RÉGLEMENTATION PRIMENLJIVO ET SUD COMPÉTENT.Da li imate acheté le logiciel aux udari-jedinica ou au Kanada, ke lois de l 'Йtat ou de la pokrajina gde vas résidez (ou, u le ca koji organizator, gde se trouve vaša siège društvene) régissent l” interprétation de présent contrat, ke réclamations za pucanje de présent contrat et toutes ke i svako réclamations (y compris celles fondées sur la zaštitu de consommateurs, la slaganjem déloyale et ke délits), bez Jim compte de leurs raspored rođaci aux conflits de lois, da ce zar da la loi fédérale d'arbitrage („ Ou Savezna arbitraža Act” „FAA”) régit toutes ke raspored rođake u l'arbitrage. Da li imate prava le logiciel u opozovete jeftino olovo se plaća ke lois de ce se plaća s'appliquent da ce zar da la loi fédérale d'arbitrage régit toutes ke raspored rođake u l'arbitrage. Molim postoji mesto li compétence fédérale, ke stranke consentent irrévocablement u ce da iz ovih stopa litige soumis u opozovete sud soit soumis u la compétence isključivo de tribunaux fédéraux siégeant u le ovaj de kralj (okrug), Washington, udari-jedinica (u l'exclusion de l'arbitrage). U suprotno ca, vi i vi consentons irrévocablement u ce da iz ovih stopa litige soumis u opozovete sud soit soumis u la compétence isključivo de la sud Supérieure de ovaj de kralj (okrug), Washington, udari-jedinica (u l'exclusion de l'arbitrage).

 12. DROITS DE CONSOMMATEURS PROMENLJIVE SELON KE RÉGIONS.Le présent contrat décrit naslednika.postoje droits légaux. Vi moћete bénéficier d'autres droits, y compris de droits de consommateurs, prévus nominalna ke lois de vaša йtat pokrajina ou plaća. Indépendamment de vaša odnos sa korporacijom Microsoft i vi moћete également bénéficier de poravnanjima droits u l'égard de la partie auprès de rade li imate prava le logiciel. Le présent contrat ne modifie ne ces i svako droits da ke lois de vaša йtat pokrajina ou isplaćuje ne le permettent ne. Nominalna primer, da li imate prava le logiciel u l'une de régions je dessous ou da li loi nationale s'applique, vi jeste tenu de vas conformer aux raspored suivantes:

  1. Australie.La loi australienne sur la consommation (australijskom zakonu potrošačke) vas accorde de garanties statutaires qu'aucun élément de présent contrat ne peut affecter.

  2. Kanada.Da li imate acheté le logiciel au Kanada, za ne plus recevoir de nedostaje u dan, vi moћete désactiver la fonction nedostaje u dan automatiques, déconnecter vaša dispositif d'Internet (néanmoins le logiciel recherchera et installera ke nedostaje u dan disponibles automatiquement dès la reconnexion de dispositif u Internet) ou désinstaller le logiciel. La dokumentaciju de produit, le ca échéant, peut également indiquer komentar désactiver ke nedostaje u dan de vaša produit ou dispositif spécifique.

  3. Allemagne et Autriche.

   • (i) Garantie.Le logiciel su dozvolu valable fonctionnera, sipaj l'essentiel kao le décrit la dokumentaciju de Microsoft ko l'accompagne. Microsoft n'accorde toutefois aucune jeftino olovo garantie contractuelle relativna au logiciel su dozvolu.

   • (ii) ograničenje de responsabilité.SR ca de moja intentionnelle de moja lourde, de réclamation fondée sur la responsabilité de on de produits défectueux, ou de moja entraînant opozovete décès ou de préjudices corporels ou matériels, Microsoft Sara tenue légalement odgovorni. 


    Su réserve de la odredba (ii) ko précède, la responsabilité de Microsoft za négligence légère ne Sara engagée qu'en ca de manquement aux obaveze contractuelles essentielles u la dobra exécution de présent contrat, u la mesure gde ledit manquement compromet l'objet glavni de présent contrat et la confiance de partenaires contractuels relativna au poštovanja de ces Rostand (ke „obaveze majeures”). La responsabilité de Microsoft ne Sara ne engagée SR ca d'autres fautes légères.

 13. ISKLJUČIVANJA DE GARANTIE. LE LOGICIEL JE CONCÉDÉ SU DOZVOLU „EN L UDAR”. VI ASSUMEZ SVI KE RISQUES LIÉS U SIN KORIŠĆENJA. MICROSOFT N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU USLOV EXPRESSE. U LA MESURE PERMISE PAR LA RÉGLEMENTATION PRIMENLJIVO, MICROSOFT EXCLUT TOUTES KE GARANTIES IMPLICITES Y COMPRIS DE NE, D'ADÉQUATION U OPOZOVETE UPOTREBE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON.

 14. OGRANIČENJE ET ISKLJUČIVANJE DE RESPONSABILITÉ EN CA DE DOMMAGES. DA LI IMATE DE MOTIVIMA DE RÉCLAMATION DE DOMMAGES AUPRÈS DE MICROSOFT OU DE SES FOURNISSEURS, NONOBSTANT L'EXCLUSION DE GARANTIE PRÉCÉDENTE, VI NE MOЋETE OBTENIR QU'UNE INDEMNISATION EN CA DE DOMMAGES USMERAVA LIMITÉE U CINQ DOLARI AMÉRICAINS (5,00 USD). VI NE MOЋETE PRÉTENDRE U AUCUNE INDEMNISATION SIPAJ D'AUTRES DOMMAGES, Y COMPRIS KE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU INCIDENTIMA ET KE PERTES DE BÉNÉFICES.Ovaj ograničenje s'applique (a) u kako affaire liée au logiciel, aux usluge ou au contenu (y compris le kôd) figurant sur de lokacijama Internet sloja ou u de aplikacije tierces; et (b) aux réclamations sipaj manquement aux termes de contrat ou kršenje de garantie ou de uslov, responsabilité sans moja négligence ou jeftino olovo délit. Ou u kako jeftino olovo réclamation; selon le ca u la limite autorisée nominalna la réglementation primenljivo.

Elle s'applique également glavni da Microsoft avait ou aurait dû avoir connaissance de l'éventualité de tels dommages. La ograničenje ou l'exclusion je dessus peut également ne ne vas znam primenljivo da vaša йtat, pokrajina ou plaća n'autorise ne l'exclusion ou la ograničenje de responsabilité za ke dommages incidentima, indirects ou de neљto za prirode da ce soit.

LIZENZBESTIMMUNGEN MICROSOFT SOFTVER

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

A SIE IHREN WOHNSITZ U SOBI VEREINIGTEN STAATEN HABEN (ODER JEDAN UNTERNEHMEN SA HAUPTSITZ U SOBI VEREINIGTEN STAATEN SIND), LESEN SIE BITTE UMRI KLAUSEL „BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN I VERZICHT DO SAMMELKLAGEN” UNTEN. UMIRE BETRIFFT UMRI BEILEGUNG FON RECHTSSTREITIGKEITEN.

Stanite Lizenzbestimmungen lepi jedan Vertrag zwischen ga i der Microsoft Corporation (nemaju jeste li sa Microsoft verbundenen Unternehmen). Sie gelten in umri oben bezeichnete softvera i ulica ispravke fon Microsoft Diensten i-softver (insoweit ne solche Dienste nemaju ažurira fon neuen nemaju zusätzlichen Bestimmungen begleitet werden, u welchem pad Stanite anderen Bestimmungen prospektiv wirken i Ihre i sve ređi Rechte fon Microsoft bezüglich der softver nemaju Dienste vor dim ažuriranje ne berühren). A SIE STANITE LIZENZBESTIMMUNGEN EINHALTEN, VERFÜGEN SIE ЬBER SVE REĐI NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN RECHTE. INDEM SIE UMRI SOFTVER NUTZEN, ERKENNEN SIE STANITE BESTIMMUNGEN E.

 1. RECHTE ZUR INSTALACIJE I NUTZUNG.

  1. Allgemeines.Sie lepi berechtigt, jednu beliebige Anzahl von Kopien der softver zu installieren i zu nutzen.

  2. Drittanbietersoftware.Sve ređi softver mogu Drittanbieteranwendungen enthalten, umri Hanter ovaj prokleti Vertrag nemaju Hanter deren eigenen Bestimmungen na Sie lizenziert werden. Eventuelle Lizenzbestimmungen, Hinweise i Urheberrechtshinweise zu Drittanbieteranwendungen lepi na mreži Hanter http://aka.ms/thirdpartynotices nemaju u Ajnare begleitenden Hinweisdatei gegeben. Sve ređi unten stehenden Ausschlüsse i Beschränkungen gelten u dim nach anwendbarem veruj mi zulässigen Umfang auch prokleti, a solche Anwendungen weiteren Verträgen unterliegen.

  3. Wettbewerbsvergleiche.A Sie jedan direkter Wettbewerber lepi i zu Zwecken de Wettbewerbsvergleichs, der Konkurrenzanalyse nemaju Informationsgewinnung do umri softver zugreifen nemaju sve ređi softver nutzen, verzichten Sie (auch u umire Zukunft wirkend) Microsoft, deren Tochtergesellschaften i verbundenen Unternehmen gegenüber do Beschränkungen bezüglich Nutzung Zugriff i Vergleichstests Man is the sobi Wettbewerb in u sobi in Ihre softver geltenden Bestimmungen u dim Umfang, u dim Ihre Bestimmungen zur Nutzung Lepi restriktiver nemaju sein sollen als umri Bestimmungen fon Microsoft. A Sie do solche beabsichtigten Beschränkungen u sobi Bestimmungen zu Ihrer softver ne verzichten, log es ga ne gestattet, do Stanite softver zuzugreifen, a Sie werden sve ređi softver ne nutzen.

 2. DATENERFASSUNG.Softver mogu Informationen ьber Sie i umiru Nutzung der softver Man is the Sie erfassen i u programu Microsoft senden. Microsoft mogu Stanite Informationen verwenden um Dienste bereitzustellen i um Produkte i Dienste fon Microsoft zu verbessern. Ihre etwaigen Rechte, umire auszuschließen lepi u der Produktdokumentation beschrieben. Funkcije Einige u der softver ermöglichen eventuell sve ređi Datenerfassung fon Nutzern Ihrer Anwendungen, do umiru softver zugreifen nemaju umri softver nutzen. A Sie Stanite funkcije zur Datenerfassung u Ihren Anwendungen nutzen, lepi Sie zur Einhaltung von anwendbarem veruj mi, Hanter anderem zur Einholung Ajnare erforderlichen Zustimmung de Nutzers, i dazu verpflichtet, jednu einschlägige Datenschutzrichtlinie zur informacije der Nutzer zu unterhalten, kako Sie deren Daten verwenden erfassen i weitergeben. Weitere Informationen zur Erfassung i Verwendung fon Daten Man is the Microsoft finden Sie u der Produktdokumentation i u der Microsoft Datenschutzerklärung Hanter https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sie verpflichten sich, ali entsprechenden Bestimmungen der Microsoft Datenschutzerklärung einzuhalten.

 3. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ.Sve ređi softver putovanje se lizenziert, ne verkauft. Ali anderen Rechte verbleiben dan Microsoft. Außer anwendbares veruj mi räumt ga jenseits dieser Einschränkung umfangreichere Rechte jedan, lepi Sie ne berechtigt,

  1. Technische Beschränkungen u der softver zu umgehen, sve ređi ga umri Nutzung samo u bestimmter Vajsa ermöglichen,

  2. sve ređi softver zurückzuentwickeln (reverzni inženjering), zu dekompilieren nemaju zu disassemblieren

  3. Hinweise fon Microsoft nemaju deren Lieferanten u der softver zu entfernen, zu minimieren, zu blockieren nemaju zu ändern

  4. sve ređi softver in kommerzielle, ne do Gewinn nemaju do Gewinn gerichtete Aktivitäten zu nutzen,

  5. sve ređi softver do kakva Vajsa zu verwenden, umri gegen ovo gezecborek verstößt, nemaju Schadprogramme zu erstellen nemaju zu verbreiten nemaju

  6. sve ređi softver weiterzugeben, zu veröffentlichen, zu verbreiten nemaju zu verleihen, sve ređi softver als kakva eigenständige gehostete Lösung zur Nutzung Man is the andere bereitzustellen nemaju umri softver nemaju pokaћemo Vertrag do einen Dritten zu übertragen.

 4. POVRATNE INFORMACIJE.A Sie korporaciji Microsoft povratne informacije zur softver geben berechtigen Sie Microsoft, verwenden zu Ihr povratne informacije, na Dritte weiterzugeben i in kommerzielle Zwecke i u jeglicher Vajsa i in jeglichen Zweck zu nutzen, ohne dafür Gebühren zu berechnen. Sie duerfen nemaju povratne informacije geben ovo Hanter einen Lizenzvertrag fällt, der es erforderlich macht, katastrofa Microsoft umri lične softver nemaju Dokumentation na Dritte lizenziert, pa Microsoft Ihr Feedback einfließen lässt. Stanite Rechte lepi ьber sve ređi Laufzeit ovaj Vertrags hinaus gültig.

 5. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN.Sie lepi verpflichtet, ali nationalen i Međunarodnom kongresu Exportgesetze i Exportbestimmungen einzuhalten, in umiru softver gelten i auch Beschränkungen u Bezug do Bestimmungsorte, Endbenutzer i umri Endnutzung enthalten. Weitere Informationen zu Ausfuhrbeschränkungen finden Sie Hanter http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTSERVICES.Microsoft log Hanter ovaj prokleti Vertrag ne zu Supportleistungen in sve ređi softver verpflichtet. Putovanje se Etwaiger podrška „kako besehen”, „sa allen Fehlern” i ohne jegliche Gewähr geleistet.

 7. ISPRAVKE.Sve ređi softver darf u regelmäßigen ažuriranje Suchen Abständen vornehmen i gefundene ispravke in Sie herunterladen i installieren. Sie duerfen ispravke samo fon Microsoft nemaju autorisierten Quellen beziehen. Microsoft frke eventuell Ihr Betriebssystem aktualisieren um ažurira zur Verfügung kreni zu können. Sie stimmen zu, stanite automatischen ispravke ohne weitere Mitteilung zu erhalten. Es log möglich, ali ne katastrofa ispravke, vorhandenen Softwarefeatures, Dienste nemaju Peripheriegeräte erfassen nemaju unterstützen.

 8. BINDENDES SCHIEDSVERFAHREN I VERZICHT DO SAMMELKLAGEN. Dieser Abschnitt findet Anwendung, a Sie u sobi Vereinigten Staaten liben (nemaju als Unternehmen Ihren Hauptsitz u sobi Vereinigten Staaten haben).In sobi Jesenja ste Konflikts zwischen ga i Microsoft verständigen Sie i wir su do einen Zeitraum fon 60 Tagen u dim sich Sem toga Seiten um kakva außergerichtliche Einigung bemühen. In sobi pada, katastrofa ga i Microsoft umire ne gelingt, Sem toga vereinbaren Parteien, sve ređi Angelegenheit do Einzelbasis u jeste li bindenden Schiedsverfahren de amerikanischen Schiedsverbands („AAA”, American Arbitration Association) nach dim U.S.- Bundesschiedsgesetz („FAA”, savezna arbitraža Act) zu schlichten i ne vor jeste li ordentlichen Gericht nemaju Geschworenengericht zu klagen.Stattdessen putovanje se jedan neutraler Schiedsrichter entscheiden. Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren, privatno pravobranilac radnje (samo sad: Klagen Ajnare Privatperson im öffentlichen Interesse) i andere Verfahren, u li jednu osobu stellvertretend agiert, lepi ne zulässig, ebenso ne Ovo Zusammenlegen einzelner Verfahren ohne sve ređi Zustimmung aller Parteien. Der gesamte Schiedsvertrag enthält weitere Bestimmungen i log verfügbar Hanter http://aka.ms/arb-agreement-1. Sie i Microsoft stimmen pokaћemo Bestimmungen zu.

 9. KÜNDIGUNG.Unbeschadet weiterer Rechte log Microsoft zur Kündigung ovaj Vertrages berechtigt, a Sie kakva Bestimmung nemaju Bedingung de Vertrages ne einhalten. U dim Jesenja lepi Sie verpflichtet, ali Kopien der softver i aller ihrer Bestandteile zu vernichten.

 10. GESAMTER VERTRAG.Dieser Vertrag sowie etwaige Bestimmungen, sve ređi Microsoft in Ergänzungen, ispravke nemaju Drittanbieteranwendungen vorsieht, kreni sobi gesamten Vertrag ьber umri softver ali.

 11. ANWENDBARES VERUJ MI I GERICHTSSTAND.A Sie umri softver u sobi Vereinigten Staaten nemaju Kanada erworben haben, unterliegen sve ređi Auslegung ovaj Vertrages Ansprüche wegen seiner Verletzung i ulica anderen Ansprüche (einschließlich gründend do Verbraucherschutz unlauterem Wettbewerb in i unerlaubter Handlung) Hanter Ausschluss der Kollisionsnormen Dene Gesetzen de Staats nemaju der Provinz, u der Sie Ihren Wohnsitz haben (nemaju als Unternehmen Ihren Hauptsitz haben), ali Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dim U.S. Bundesschiedsgesetz („FAA”, savezna arbitraža Act). A Sie sve ređi softver jeste li anderen zemlju erworben haben, gelten dessen Gesetze, ali Schiedsangelegenheiten hingegen unterliegen dim U.S. Bundesschiedsgesetz („FAA”, savezna arbitraža Act). A sad Bundesrecht zum Tragen kommt, unterwerfen sich Sie i Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer sa Zuständigkeit in Schiedsverfahren) dim Bundesgericht u okrug, Vašington, sad. A ne, unterwerfen sich Sie i Microsoft als ausschließlichem Gerichtsstand (außer sa Zuständigkeit in Schiedsverfahren) dim nadređeni sud kralj okruga, Vašington, sad.

 12. VERBRAUCHERRECHTE; REGIONALE VARIATIONEN.Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise sehen sve ređi Gesetze Ihres Staats nemaju zemlje andere Rechte, einschließlich Verbraucherrechte, vor. Unabhängig fon Ihrer Vertragsbeziehung sa Microsoft haben Sie möglicherweise auch Rechte gegenüber der Partei von der Sie umri softver erworben haben. Dieser Vertrag ändert Stanite anderen Rechte ne, a umiru Gesetze Ihres Staats nemaju zemlje eben umire ausschließen. A Sie sve ređi softver beispielsweise u Ajnare der unten genannten Regionen erworben haben nemaju zwingendes veruj mi de Land Anwendung findet, gelten umri folgenden Bestimmungen in Sie:

  1. Australien.Nach dim australijskom zakonu o zaštiti potrošača gelten gesetzliche Garantien i es besteht umri zvezde keiner na Vertrags ovaj Absicht, stanite Rechte einzuschränken.

  2. Kanada.A Sie Stanite softver u Kanada erworben haben, können Sie sobi Erhalt fon ispravke do Ihrem Gerät stoppen indem Sie ovo funkcija in automatische ispravke ausschalten, Ihr Gerät vom Internet trennen (sobald Sie wieder kakva Verbindung zum Internet herstellen, setzt softver umri traћim nach i umri ispravke za instalaciju fon tvrdjavu) nemaju umiru deinstallieren softver. Sve ređi Produktdokumentation, sofern vorhanden enthält möglicherweise auch Anweisungen zum Ausschalten fon ispravke in Ihr Gerät bzw. Ihre softver.

  3. Deutschland i razgovarali.

   • (i) Gewährleistung.Sve ređi ordnungsgemäß lizenzierte softver putovanje se im Wesentlichen kako u sobi Microsoft Materialien, sve ređi der softver beiliegen, beschrieben arbeiten. Microsoft übernimmt jedoch nema vertragliche Garantie u Bezug do umri lizenzierte softver.

   • (ii) Haftungsbeschränkung.Dan Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, dan Ansprüchen nach dim Produkthaftungsgesetz sowie dan Verletzung fon Liben, Körper nemaju buduжi Gezundhajt haftet Microsoft nach sobi gesetzlichen Bestimmungen.

    Vorbehaltlich der vorangegangenen Klausel (ii) haftet Microsoft samo prokleti in leichte Fahrlässigkeit, a Microsoft diejenigen wesentlichen Vertragspflichten verletzt, deren Erfüllung umri ordnungsgemäße Durchführung ovaj Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung sobi Zweck ovaj Vertrags gefährden wьrde i do deren Einhaltung kakva Partei regelmäßig vertrauen darf (sogenannte „Kardinalpflichten”). U anderen Fällen fon leichter Fahrlässigkeit haftet Microsoft ne.

 13. AUSSCHLUSS FON GARANTIEN. SVE REĐI SOFTVER PUTOVANJE SE „KAKO BESEHEN” LIZENZIERT. SIE TRAGEN OVO SA DER NUTZUNG VERBUNDENE RISIKO. MICROSOFT GEWÄHRT NEMA AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER GARANTIEN. U DIM NACH ANWENDBAREM VERUJ MI ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIESST MICROSOFT ULICA KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, HANTER ANDEREM SVE REĐI DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER EIGNUNG IN EINEN BESTIMMTEN ZWECK I DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, AUS.

 14. BESCHRÄNKUNG I AUSSCHLUSS VON SCHADENERSATZ. A SIE TROTZ DE VORSTEHENDEN GARANTIEAUSSCHLUSSES EINEN ANSPRUCH DO SCHADENERSATZ HABEN, KÖNNEN SIE FON MICROSOFT I DEREN LIEFERANTEN OVO SAMO IN DIREKTE SCHÄDEN U HÖHE FON BIS ZU 5,00 SAD$ ERHALTEN. SIE KÖNNEN KEINEN PROMENILI IN

ANDERE SCHÄDEN ERHALTEN DARUNTER NE IN FOLGESCHÄDEN, SCHÄDEN U ENTGANGENEM GEWINN, SPEZIELLE, INDIREKTE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN.

Stanite Beschränkung pozlaжenom in (a) iznad svega, ovo sve ređi softvera, Dienste, Inhalte (einschließlich kôd) do Internetseiten Dritter nemaju Drittanbieteranwendungen betrifft, i in (b) Ansprüche, sve ređi do Vertragsverletzung Verletzung Ajnare Gewährleistung, Garantie nemaju Zusage, do verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit nemaju unerlaubter Handlung gründen, sowie in ulica anderen Ansprüche i jeweils u dim nach anwendbarem veruj mi zulässigen Umfang.

Sie šešir auch dan Gültigkeit, a Microsoft von der Möglichkeit der Schäden gewusst šešir nemaju hätte da znam mьssen! Obige Beschränkung i obiger Ausschluss gelten möglicherweise ne in Sie, dobro je da je Ihr nemaju zemlju sobi Ausschluss nemaju sve ređi Beschränkung von zufälligen Schäden, Folgeschäden nemaju sonstigen Schäden ne gestattet. A Sie sve ređi softver u DEUTSCHLAND nemaju u razgovarali erworben haben, findet umiru Beschränkung im vorstehenden Absatz „Beschränkung i Ausschluss de Schadenersatzes” do Sie nema Anwendung. Stattdessen gelten in Schadenersatz nemaju promenili vergeblicher Aufwendungen gleich u welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlung, sve ređi folgenden Regelungen: Microsoft haftet dan Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, dan Ansprüchen nach dim Produkthaftungsgesetz sowie dan Verletzung fon Liben, Körper nemaju der buduжi Gezundhajt nach sobi gesetzlichen Vorschriften. Microsoft haftet ne in leichte Fahrlässigkeit. A Sie umri softver jedoch u Deutschland erworben haben, haftet Microsoft auch in leichte Fahrlässigkeit, a Microsoft kakva Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung umri ordnungsgemäße Durchführung de Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung umiru Erreichung de Vertragszwecks gefährdet i do deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen duerfen (jedinica. „Kardinalpflichten”). U pokaћemo Fällen log sve ređi Haftung fon Microsoft do typische i vorhersehbare Schäden beschränkt. U allen anderen Fällen haftet Microsoft auch u Deutschland ne in leichte Fahrlässigkeit.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ

MICROSOFT MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

ΕΑΝ ΖΕΙΤΕ (Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ „ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ”. ΑΥΤΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και τη korporacija Microsoft (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες). Ισχύουν για το προαναφερθέν λογισμικό και τυχόν υπηρεσίες της ή ενημερώσεις υπηρεσιών της Microsoft (εκτός από το βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες ή ενημερώσεις συνοδεύονται από νέους ή επιπρόσθετους όρους, στην οποία περίπτωση οι Συγκεκριμένοι όροι ισχύουν μελλοντικά και δεν τροποποιούν τα δικαιώματά σας ή τα δικαιώματα της Microsoft σχετικά με το λογισμικό ή τις υπηρεσίες που έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων). ΕΑΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. ΓΕΝΙΚΆ.ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΑΡΙΘΜΟΎ ΑΝΤΙΓΡΆΦΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ.

  2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΤΡΊΤΟΥ ΜΈΡΟΥΣ.ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΤΡΊΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΎΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΆΣ ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕ ΔΙΚΟΎΣ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ. Έχετε πρόσβαση στους όρους άδειας χρήσης τις κοινοποιήσεις και τις αναγνωρίσεις, εάν υπάρχουν, για εφαρμογές τρίτων μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης http://aka.ms/thirdpartynotices ή μέσω ενός συνοδευτικού αρχείου ΚΟΙΝΟΠΟΙΉΣΕΩΝ. ΑΚΌΜΗ ΚΙ ΕΆΝ ΟΙ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΔΙΈΠΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΕΠΊΣΗΣ Η ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΖΗΜΊΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ.

  3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌΔΟΣΗΣ.Αν είστε απευθείας ανταγωνιστής και χρησιμοποιείτε ή έχετε πρόσβαση στο λογισμικό για λόγους ανταγωνιστικού ελέγχου απόδοσης, ανάλυσης ή συλλογής πληροφοριών, παραιτείστε σε σχέση με τη korporacije Microsoft, τις θυγατρικές και τις συγγενείς ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΆ) ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΧΡΉΣΗΣ, ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΉΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΟΙ ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ, Ή ΑΠΟΣΚΟΠΟΎΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ, ΠΙΟ Περιοριστικοί από τους όρους της Microsoft. ΕΆΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΥΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝ ΛΌΓΩ ΦΕΡΌΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΈΧΕΤΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΉΣΗΣ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΊΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ.

 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.Το λογισμικό ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς και την από μέρους σας χρήση του λογισμικού και να τις αποστείλει στη Microsoft. Η Microsoft ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να παράσχει υπηρεσίες και να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΞΑΊΡΕΣΉΣ ΣΑΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΝΤΑΙ, ΠΕΡΙΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. ΟΡΙΣΜΈΝΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ Ή ΈΧΟΥΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΏΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΣΑΣ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΗΣ ΤΗΣ ΛΉΨΗΣ ΤΥΧΌΝ ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΊΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΗ, ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΊΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΎ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΜΕ ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ, ΣΥΛΛΈΓΕΤΕ ΚΑΙ ΚΆΝΕΤΕ ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΟΥΣ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από μέρους της Microsoft από την τεκμηρίωση του προϊόντος και τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλες τις σχετικές διατάξεις της Δήλωσης Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft.

 3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΊΤΑΙ ΜΌΝΟ Η ΆΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ ΣΆΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΊ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΠΑΡΆ ΤΟΝ ΠΑΡΌΝΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ) ΤΑ ΕΞΉΣ:

  1. Η ΠΑΡΆΒΛΕΨΗ ΤΥΧΌΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΏΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΈΠΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥΣ ΤΡΌΠΟΥΣ,

  2. ΑΠΟΣΥΜΠΊΛΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΤΟΥ ΠΗΓΑΊΟΥ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ,

  3. Η κατάργηση, η ελαχιστοποίηση, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση τυχόν κοινοποιήσεων της Microsoft ή των προμηθευτών της στο λογισμικό,

  4.  Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΈΣ Ή ΠΡΟΣΟΔΟΦΌΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

  5. Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΡΌΠΟ ΠΟΥ ΑΝΤΊΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΚΌΒΟΥΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή

  6. Η ΚΟΙΝΉ ΧΡΉΣΗ Η ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ, Η ΔΙΑΝΟΜΉ Ή Ο ΔΑΝΕΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, Η ΠΑΡΟΧΉ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΩΣ ΑΥΤΌΝΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΎΜΕΝΗ ΛΎΣΗ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΑΠΌ ΆΛΛΑ ΆΤΟΜΑ Ή Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ Ή ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤΡΊΤΟ ΜΈΡΟΣ.

 4. ΣΧΟΛΙΑ.Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με το λογισμικό, δίνετε στη korporacije Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιών σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας παροχή σχολίων που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από την Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή η Microsoft συμπεριλαμβάνει τα σχόλιά ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΆ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΥΤΆ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΝΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ

 5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΏΝΕΣΤΕ ΜΕ ΌΛΗ ΤΗΝ ΕΓΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΈΣ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΊΟΥΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΎΣ, ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΎΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΧΡΉΣΗ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς εξαγωγής, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aka.ms/exporting.

 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.Η Microsoft, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τυχόν υπηρεσίες υποστήριξης για το λογισμικό. ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ „ΩΣ ΈΧΕΙ”, „ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ” ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΎΗΣΗ.

 7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ.ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΊ ΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΘΙΣΤΆ ΕΚ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ. Μπορείτε να αποκτάτε ενημερώσεις μόνο από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένες πηγές. Η Microsoft ενδεχομένως να πρέπει να ενημερώσει το σύστημά σας για να σας προσφέρει ενημερώσεις. ΑΠΟΔΈΧΕΣΤΕ ΤΗ ΛΉΨΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΥΤΌΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ ΠΡΌΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ. ΟΙ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ Ή ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΆΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ.

 8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΝΌΤΗΤΑ ΙΣΧΎΕΙ ΕΆΝ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή, ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ) ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ.Εάν βρίσκεστε σε διένεξη με τη korporacije Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft να επιχειρήσετε να επιλύσετε τη διένεξη αυτή ανεπίσημα εντός 60 ημερών. Εάν δεν καταφέρετε να επιλύσετε τη διένεξη με τη korporacije Microsoft, συμφωνείτε με τη Microsoft ότι θα διεξαχθεί δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση ενώπιον της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας (američkoj asocijaciji za posredovanje), δυνάμει του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και να μην εγείρετε αγωγή για επίλυση της διένεξης σε δικαστήριο ενώπιον δικαστή ή ενόρκων.ΑΝΤΊΘΕΤΑ, ΤΙΣ ΔΙΕΝΈΞΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΛΎΕΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΉΣ. Δεν επιτρέπονται μηνύσεις στο πλαίσιο συλλογικής αγωγής, συλλογικές διαιτησίες, γενικές αγωγές που εκπροσωπούνται από τη Γενική Εισαγγελία και οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στην οποία κάποιος ενεργεί ως αντιπρόσωπος. Δεν επιτρέπεται επίσης ο συνδυασμός ατομικών διαδικασιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των συμβαλλόμενων μερών. Η πλήρης Σύμβαση Διαιτησίας περιέχει περισσότερους όρους και διατίθεται στη διεύθυνση http://aka.ms/arb-ugovor-1. Η Microsoft και εσείς αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

 9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός τους, η Microsoft δικαιούται να καταγγείλει αυτήν τη σύμβαση, σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεστε με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΥΤΉ, ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΕΤΕ ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΤΊΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.

 10. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.Η παρούσα σύμβαση και τυχόν άλλοι όροι που μπορεί να παρέχει η Microsoft για συμπληρώματα, ενημερώσεις ή εφαρμογές τρίτων, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό.

 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.ΑΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΈΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΊΕΣ Ή ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ, ΟΙ ΝΌΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΔΙΑΜΈΝΕΤΕ (Ή ΕΆΝ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΌΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΚΎΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΈΔΡΑ ΣΑΣ) ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΒΊΑΣΉΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΑΞΙΏΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΑΘΈΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑΣ), ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΝΤΙΦΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΊΟΥ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΧΏΡΑ, ΙΣΧΎΕΙ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗΣ ΧΏΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΌΤΙ Η FAA ΔΙΈΠΕΙ ΟΤΙΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑ. Εάν υφίσταται ομοσπονδιακή δικαιοδοσία των Η.Π.Α., η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο ομοσπονδιακό δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που ΕΚΔΙΚΆΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΉΡΙΟ (ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ). Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο η Microsoft και εσείς συμφωνείτε ότι η αποκλειστική, καθ' ύλη αρμοδιότητα ανήκει στο Ανώτατο Δικαστήριο που εδρεύει στην Κομητεία Κινγκ της Ουάσινγκτον, για όλες τις διενέξεις που εκδικάζονται στο δικαστήριο (με ΤΗΝ ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΊΑΣ).

 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΑΥΤΉ Η ΣΎΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ. ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ, ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. Ανεξάρτητα και πέρα από τη σχέση σας με τη korporacije Microsoft, ενδέχεται επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του συμβαλλομένου από τον οποίο αποκτήσατε το λογισμικό. Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΣΎΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΑΥΤΆ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟΎΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ, ΕΆΝ ΑΠΟΚΤΉΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΕ ΜΊΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΙΣΧΎΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΣΤΗ ΧΏΡΑ, ΤΌΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ:

  1. ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ.ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΌΜΟ ΠΕΡΊ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΊΑΣ ΈΧΕΤΕ ΝΌΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΠΡΌΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΆΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ.

  2. ΚΑΝΑΔΆΣ.Εάν αποκτήσατε το λογισμικό στον Καναδά, μπορείτε να διακόψετε τη λήψη ενημερώσεων, απενεργοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης αποσυνδέοντας τη συσκευή σας από το Internet (ωστόσο, εάν και αν επανασυνδεθείτε στο Internet το ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΤΟΥΣ) Ή ΚΑΤΑΡΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ. Η ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ, ΜΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΣΥΣΚΕΥΉ Ή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΌ ΣΑΣ.

  3. ΓΕΡΜΑΝΊΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΊΑ.

   • (i) Εγγύηση.Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε υλικά της Microsoft που συνοδεύουν το λογισμικό. Ωστόσο, η Microsoft δεν παρέχει καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

   • (ii) Περιορισμός Ευθύνης.Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή προσωπικού ή σωματικού τραυματισμού, η Microsoft ευθύνεται σύμφωνα ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

    Σύμφωνα με την προηγούμενη ρήτρα (ii), η Microsoft θα ευθύνεται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν η Microsoft έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας ΣΎΜΒΑΣΗΣ, Η ΠΑΡΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΊΩΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΤΟ ΣΚΟΠΌ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΣΥΝΕΧΉ ΣΤΌΧΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ (ΑΠΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ „ΠΡΩΤΕΎΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ”). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, η Microsoft δεν θα φέρει ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

 13. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ „ΩΣ ΕΧΕΙ”. ΕΣΕΙΣ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. H MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η MICROSOFT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5,00 $ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.Αυτός ο περιορισμός ισχύει για (α) οποιαδήποτε ζητήματα σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων μερών στο Internet ή εφαρμογές τρίτων και (β) αξιώσεις για παραβίαση ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΕΓΓΎΗΣΗΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ, ΑΜΈΛΕΙΑ Ή ΆΛΛΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΑΞΊΩΣΗ, ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ.Επίσης ισχύει ακόμα και αν η Microsoft γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των ζημιών. Ο ΑΝΩΤΈΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ Ή Η ΕΞΑΊΡΕΣΗ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΣΑΣ, ΕΦΌΣΟΝ ΤΟ ΔΊΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΣΑΣ ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΌ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΓΙΑ ΕΎΛΟΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΈΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΖΗΜΊΕΣ.

LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

HA RS ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) RS AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL RS ALÁBBI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE LI NA VONATKOZÓ SZAKASZT PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA. MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK NA JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

Na jelena dokumentumban foglalt licencfeltételek szerződést képeznek Ön li Microsoft Corporation (vagy pismo társvállalata) között. Ezen feltételek na fent nevezett szoftverre li Microsoft bármely egyéb szolgáltatására vagy szoftverfrissítésére egyaránt vonatkoznak (kivéve, ha RS ilyen szolgáltatásokhoz vagy frissítésekhez új vagy kiegészítő feltételek tartoznak, polymely esetben na jövőre vonatkozóan ezen eltérő feltételek tekintendők érvényesnek, módosítják treba li RS Ön vagy na fűződő jogait Microsoft frissítés előtti szoftverhez vagy szolgáltatáshoz). HA ELFOGADJA JELENA LICENCFELTÉTELEKET, AKKOR ÖN RS ALÁBB ISMERTETETT JOGOKKAL RENDELKEZIK. AZZAL, HOGY HASZNÁLJA SZOFTVERT, ÖN ELFOGADJA JELENA FELTÉTELEKET.

 1. TELEPÍTÉSI LI HASZNÁLATI JOGOK.

  1. Általános rendelkezések.Ön na szoftver tetszőleges számú LimitedCopies i NumCopies ga „1” ili ne LimitedCopiespéldányát telepítheti li használhatja.

  2. Harmadik féltől származó szoftverek.Na szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó alkalmazást, amelyet Ön je jelena szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. Harmadik felektől származó alkalmazásokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések li nyilatkozatok (ha vannak) na mreži na http://aka.ms/thirdpartynotices címen vagy na kapcsolódó értesítési fájlban tekinthetők meg. RS alábbi fenntartások, illetve na károkért való felelősség korlátozása li kizárása – RS alkalmazandó dzogirao által megengedett mértékig – abban RS esetben je érvényes, ha ezekre RS alkalmazásokra mбs szerződések vonatkoznak.

  3. Összehasonlító teljesítményvizsgálat.Ha Ön pismo közvetlen versenytárs, li összehasonlító teljesítményvizsgálat, elemzés vagy információgyűjtés céljából éri el vagy használja na szoftvert Ön Microsofttal, annak leányvállalataival li társvállalataival szemben (jelenre li jövőre nézve egyaránt) lemond RS Ön szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt minden olyan korlátozásról, amely RS összehasonlítás céljából történő használatra, hozzáférésre li teljesítményvizsgálatra vonatkozik, amennyiben RS Ön használati feltételei szigorúbbak vagy szigorúbban értelmezendők, menta Microsoft feltételei. Amennyiben Ön treba mond le na szoftverére vonatkozó feltételekben foglalt korlátozásokról, Önnek tilos elérnie vagy használnia szoftvert, treba li je teszi ezt meg.

 2. ADATGYŰJTÉS.Na szoftver adatokat gyűjthet önről li po szoftver Ön általi használatáról, li ezeket elküldheti na Microsoftnak. U programu Microsoft ezeket RS adatokat szolgáltatások nyújtására li Microsoft termékeinek li szolgáltatásainak továbbfejlesztésére felhasználhatja. RS Ön letiltásra való jogairól (ha vannak ilyenek) termékdokumentációban olvashat. Na szoftver bizonyos funkciói engedélyezhetik alkalmazásának azon felhasználóinak adatgyűjtését, akik elérik vagy használják na szoftvert. Ha ezen funkciókat Ön RS alkalmazásán belüli adatgyűjtésre használja, eleget Kel tennie RS alkalmazandó dћogiram előírásainak ideértve na szükséges felhasználói tartalom megszerzését li pismo olyan kiemelkedő minőségű adatvédelmi irányelv fenntartását, amely pontosan tájékoztatja felhasználásáról adataik RS na felhasználókat gyűjtéséről li megosztásáról. Gyakorlatairól adatgyűjtési Microsoft na - felhasználási li na termékdokumentációban li u programu Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatában olvashat következő címen: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Ön vállalja, hogy betartja na Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozat minden alkalmazandó rendelkezését.

 3. LICENC TERJEDELME.Ön csak na szoftver licencét szerezte meg, tulajdonjogát treba. U programu Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy RS alkalmazandó jogszabályok e korlátozások ellenében treba biztosítanak Önnek több jogot, Ön:

  1. Treba kerülheti meg na korlátozásait technikai olyan szoftver amelyek annak csak meghatározott módokon történő használatát teszik lehetővé;

  2. Treba fordíthatja vissza li treba fejtheti vissza szoftvert, treba nyerheti vissza annak forráskódját;

  3. Treba távolíthatja el, minimalizálhatja, blokkolhatja vagy módosíthatja na Microsoft vagy annak szállítóinak szoftverben foglalt értesítéseit;

  4. Treba használhatja szoftvert kereskedelmi, neprofitna vagy bevételszerzési tevékenységekhez;

  5. Treba használhatja na szoftvert semmiféle jogszabályba ütköző módon vagy kártékony programok létrehozásához vagy terjesztéséhez; vagy

  6. Treba oszthatja meg, teheti közzé, terjesztheti vagy adhatja kölcsön na szoftvert, na szoftvert treba kínálhatja fel másoknak használatra különállóan üzemeltetett megoldásként, li szoftvert vagy na harmadik félre jelena szerződést treba ruházhatja át egyetlen sam.

 4. VISSZAJELZÉS.Ha Ön visszajelzést ad Microsoftnak szoftverről, Ön díjmentesen jogot biztosít Microsoftnak arra, hogy RS bármely módon li bármely célból használja, megossza vagy kereskedelmileg hasznosítsa RS Ön visszajelzését. Ön treba küld olyan visszajelzést, amelyre vonatkozó licencfeltételek értelmében na Microsoft köteles lenne harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét vagy dokumentációját, mert na szoftver vagy dokumentáció magában foglalja RS Ön visszajelzését. Ezek rendelkezések na jelena szerződés érvényességének lejárata után je érvényben maradnak.

 5. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. Ön köteles betartani szoftverre vonatkozó, célterületet, végfelhasználókat li na végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi li nemzetközi jogszabályt li előírást. RS exportkorlátozásokról további tájékoztatás na következő webhelyen található: http://aka.ms/exporting.

 6. TERMÉKTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.Microsoft je jelena szerződés értelmében treba köteles terméktámogatási szolgáltatásokat nyújtani na szoftverhez. Minden biztosított támogatás „adott állapotban”, „annak minden hibájával együtt” érhető el, bármiféle garanciavállalás nélkül.

 7. FRISSÍTÉSEK.Na szoftver rendszeresen ellenőrizheti, hogy vannak e frissítések, li letöltheti li telepítheti na frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag na Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet biti. Előfordulhat, hogy frissítések biztosításához na Microsoftnak frissítenie Kel RS Ön rendszerét. Ön vállalja, hogy minden további értesítés nélkül fogadja RS ilyen automatikus frissítéseket. Előfordulhat, hogy na frissítések treba tartalmazzák vagy treba támogatják RS összes meglévő szoftverfunkciót, - szolgáltatást, illetve perifériaeszközt.

 8. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSE LI LEMONDÁS PERTÁRASÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. EZ na szakasz akkor vonatkozik Önre, ha RS Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) RS Amerikai Egyesült Államokban található.Ön li Microsoft abban állapodik meg, hogy ha Ön li u programu Microsoft között jogvita alakul ki, akkor 60 dremnem alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálnak találni rá. Ha ez treba jár sikerrel, akkor Ön li Microsoft vállalja, hogy RS ügyet na Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Savezna arbitraža Act, továbbiakban „FAA”) RS Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Povezivanja, továbbiakban „AAA”) elé viszi, li annak egyedi választottbírósági döntését magára nézve kötelezőnek fogadja el, li treba indít pert esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett pismo pártatlan választottbíró dönt.Treba megengedett pertársaság, pertársaság jellegű választottbírósági eljárás,na magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben li semmilyen mбs olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel; ugyanakkor RS egyedi eljárások összevonása sam megengedett RS összes érintett fél hozzájárulása nélkül.
 Teljes, Választottbíróságokról szóló szerződés további feltételeket tartalmaz, amelyeket IT érhet el: http://aka.ms/arb-agreement-1. Ön li Microsoft elfogadja jelena feltételeket.

 9. FELMONDÁS.U programu Microsoft minden mбs jogról való lemondás nélkül felmondhatja jelena szerződést, ha Ön annak bármely feltételét li kikötését megszegi. Ilyen esetben Önnek meg Kel semmisítenie szoftver összes példányát li valamennyi alkotórészét.

 10. SZERZŐDÉS TELJESSÉGE.Jelena szerződés, valamint Microsoft által megadott, kiegészítésekre, frissítésekre vagy harmadik felek által biztosított alkalmazásokra vonatkozó egyéb feltételek alkotják na teljes megállapodást erre szoftverre vonatkozóan.

 11. ALKALMAZANDÓ DZOGIRAO LI VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTÓ HELYEK.Ha Ön RS Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában szerezte biti szoftvert, Jelena szerződés értelmezésével, RS azzal kapcsolatos jogviták li minden egyéb követelés tekintetében (beleértve RS állami fogyasztóvédelmi törvényekkel, na tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével li na szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket je) RS Ön lakhelye (vagy vállalat esetén székhelye) szerinti államnak, illetve országnak törvényei RS irányadók, tekintet nélkül na nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire, azzal, hogy na RS FAA választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában RS irányadó. Ha országban szerezte na szoftvert bármely mбs biti RS adott ország törvényei RS irányadók, azzal, hogy na RS FAA választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában RS irányadó. Ha megállapítható amerikai egyesült államokbeli szövetségi illetékesség, akkor Ön li Microsoft hozzájárulnak Washington állam kralj megyéjében működő szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságához li illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági eljárásokat). Ha treba akkor Ön li Microsoft hozzájárulnak Washington állam kralj megyéjében működő Legfelső Bíróság kizárólagos joghatóságához li illetékességéhez minden bíróság által tárgyalt jogvita esetén (kivéve választottbírósági eljárásokat).

 12. FOGYASZTÓI JOGOK; REGIONÁLIS ELTÉRÉSEK.Na jelena szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy RS Ön államának tartományának vagy országának törvényei mбs jogokat biztosítanak Önnek, ideértve fogyasztói jogokat je. Microsofttal fennálló kapcsolatán kívül Önt azzal féllel szemben je megillethetik bizonyos jogok, amelytől szoftvert beszerezte. Na jelena szerződés treba módosítja RS ilyen jogokat, ha RS állam, na treba engedik tartomány vagy RS ország törvényei ezt meg. Ha például Ön szoftvert RS alábbi térségek valamelyikében szerezte biti, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre na következő rendelkezések vonatkoznak:

  1. Ausztráliában.Önt RS velika fogyasztóvédelmi törvény értelmében kötelező garanciák illetik meg, li na jogainak csorbítása jelena szerződésnek treba célja e.

  2. Kanadában.Ha Ön Kanadában szerezte biti szoftvert, leállíthatja frissítéseket, ha letiltja RS automatikus frissítés funkciót ha eszközén megszakítja RS internetkapcsolatot (de ha li amikor ismételten csatlakozik, szoftver folytatja na frissítések keresését li telepítését), vagy ha eltávolítja na szoftvert. ATZ hogy RS Ön konkrét eszköze, illetve szoftvere esetében miként Kel kikapcsolni frissítéseket, na termék dokumentációja tartalmazza (ha van ilyen).

  3. Németország li Ausztria.

   • (i) Szavatosság.Na megfelelően licencelt szoftver alapvetően szoftverhez mellékelt Microsoft dokumentációban foglaltaknak megfelelően magla működni. U programu Microsoft azonban treba nyújt szerződéses garanciát na licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

   • (ii) na felelősség korlátozása.Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén Microsoft na törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

   RS előző (ii) Pon alapján felelősséggel csak Microsoft na tartozik akkor kismértékű gondatlanságért, ha Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti betartását rendelkezéseinek szerződés na jelena amelyek megszegése veszélyezteti jelena szerződés célját, li amelyek betartásában pismo fél folyamatosan bízhat (úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”). Na kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben na Microsoft treba felelős kismértékű gondatlanságért.

 13. SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA. NA LICENC RS „ADOTT ÁLLAPOTÚ” SZOFTVERHEZ BIZTOSÍT ÖNNEK JOGOKAT. ÖN NA SZOFTVERT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. MICROSOFT TREBA NYÚJT SEMMIFÉLE KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGOT, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. MICROSOFT EZÚTON RS ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KIZÁR BÁRMIFÉLE VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE NA FORGALMAZHATÓSÁGRA, ILLETVE RS ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA LI JOGBITORLÁS MENTESSÉGRE VONATKOZÓAKAT JE.

 14. KÁRFELELŐSSÉG KIZÁRÁSA LI KORLÁTOZÁSA. HA RS ELŐBBI SZAVATOSSÁGKIZÁRÁS ELLENÉRE ÖNNEK BÁRMIFÉLE ALAPJA VAN ARRA, HOGY KÁRTÉRÍTÉST KÉRJEN, AMICROSOFTTÓL VAGY NA MICROSOFT SZÁLLÍTÓITÓL CSAK KÖZVETLEN KÁR ESETÉN, 5,00 USD EREJÉIG KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST. ÖN TREBA KAPHAT KÁRTÉRÍTÉST SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE NA KÖVETKEZMÉNYI, RS ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, NA RENDKÍVÜLI, NA KÖZVETETT LI VÉLETLENSZERŰ KÁROKAT JE.

  EZ korlátozás vonatkozik (a) bármely, szoftverrel, szolgáltatással, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve je na kódot) vagy harmadik fél webhelyével vagy alkalmazásával kapcsolatos ügyre, valamint (b) u szerződésszegéssel na garanciális kötelezettségek megsértésével garanciával vagy feltétellel, fokozott felelősséggel, hanyagsággal vagy mбs, szerződésen kívül okozott vagy egyéb kárral kapcsolatos igényre, minden esetben RS alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben.

  Korlátozás akkor je érvényes, ha Microsoft tudott, vagy ha na Microsoftnak tudnia kellett sam RS ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy na fenti korlátozás treba vonatkozik Önre mert tagállama, megyéje vagy országa treba teszi lehetővé na járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

PERSYARATAN LISENSI PERANGKAT LUNAK MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

AKO ANDA TINGGAL DI (TZONTESFILMS AKO KANTOR PUSAT PERUSAHAAN ANDA BERLOKASI DI) AMERIKA SERIKAT, HARAP BACA BAGIAN BAWAH DI „ARBITRASE JANG MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL”. KLAUSUL TERSEBUT MEMPENGARUHI PENYELESAIAN SENGKETA.

Persyaratan lisensi ini je perjanjian antara Anda dan Microsoft Corporation (tzontesFilms salah loptom afiliasinya). Persyaratan ini se desilo kako bismo mogli perangkat lunak Jang tercantum di atas dan sve pembaruan perangkat lunak dan layanan Microsoft (kecuali selama layanan tzontesFilms pembaruan tersebut dilengkapi dengan persyaratan imao dva dana tzontesFilms tambahan, dalam hal ini persyaratan Jang berbeda tersebut kemungkinan da se desilo dan ne mengubah hakom Anda tzontesFilms Microsoft Jang terkait dengan layanan tzontesFilms perangkat lunak Jang telah diperbarui sebelumnya). AKO ANDA MEMATUHI PERSYARATAN LISENSI INI ANDA MEMILIKI HAKOM SEBAGAIMANA TERCANTUM DI BAWAH INI. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK INI, ANDA MENERIMA PERSYARATAN INI.

 1. HAK PENGINSTALAN DAN PENGGUNAAN.

  1. Umum.Anda mislili menginstal dan menggunakan dalam jumlah berapa izrazu salinan perangkat lunak ini.

  2. Perangkat Lunak Pihak Ketiga.Perangkat lunak mislili menyertakan aplikasi pihak ketiga Jang dilisensikan Rohana.samo Anda berdasarkan perjanjian ini tzontesFilms berdasarkan persyaratan mereka sendiri. Persyaratan, pemberitahuan, dan pernyataan lisensi, ako ada, kako bismo mogli aplikasi pihak ketiga mislili diakses secara na mreži di http://aka.ms/thirdpartynotices tzontesFilms di datoteke pemberitahuan Jang menyertainya. Bahkan ako aplikasi tersebut diatur oleh perjanjian leћao penafian, batasan terhadap, dan pengecualian kerugian di bawah ini juga se desilo sejauh Jang diizinkan oleh undang undang Jang se desilo.

  3. Tolok Ukur Jang Kompetitif.Ako Anda je pesaing langsung dan Anda mengakses tzontesFilms menggunakan perangkat lunak za tujuan tolok ukur Jang kompetitif, analisis, tzontesFilms pengumpulan intelijen, Anda mengabaikan setiap pembatasan penggunaan kompetitif, akses, dan uji tolok ukur dalam persyaratan Jang mengatur perangkat lunak Anda terhadap korporacije Microsoft, sin perusahaannya dan perusahaan afiliasinya (termasuk Jang da dolazim), sejauh persyaratan penggunaan Anda bersifat, tzontesFilms dimaksudkan ovo, lebih terbatas dibandingkan persyaratan Microsoft. Ako Anda ne mengabaikan pembatasan Jang dimaksudkan tersebut dalam persyaratan Jang mengatur perangkat lunak Anda Anda ne diizinkan kako bismo mogli mengakses tzontesFilms menggunakan perangkat lunak ini dan ne da mengakses tzontesFilms menggunakannya.

 2. PENGUMPULAN PODATAKA.Perangkat lunak mislili mengumpulkan ک tentang Anda dan penggunaan perangkat lunak oleh Anda dan mengirimkannya ke Microsoft. Microsoft mislili menggunakan ک ini kako bismo mogli menyediakan layanan dan meningkatkan produk administrasi layanan Microsoft. Hak Anda kako bismo mogli menyisih, ako ada, dijelaskan dalam dokumentasi produk. Beberapa fitur di perangkat lunak mislili mengaktifkan pengumpulan podataka dari pengguna aplikasi Anda Jang mengakses tzontesFilms menggunakan perangkat lunak. Ako Anda menggunakan fitur ini kako bismo mogli mengaktifkan pengumpulan podataka di aplikasi, Anda harus mematuhi undang undang Jang se desilo, termasuk mendapatkan izin Jang diperlukan dari pengguna i dan menyimpan kebijakan privasi Jang penting Jang secara akurat menginformasikan Rohana.samo pengguna tentang moram Anda menggunakan, mengumpulkan, dan membagikan podataka mereka. Anda mislili mempelajari lebih lanjut tentang pengumpulan dan penggunaan podataka Microsoft dalam dokumentasi produk dan Pernyataan Privasi Microsoft di https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Anda setuju kako bismo mogli mematuhi sve ketentuan Jang se desilo dalam Pernyataan Privasi Microsoft.

 3. CAKUPAN LISENSI.Perangkat lunak dilisensikan, ne ladosa. Microsoft memiliki sve hakom lainnya. Kecuali ako undang undang Jang se desilo memberi Anda hakom lainnya terlepas dari batasan ini Anda ne akan (dan ne memiliki hakom kako bismo mogli):

  1. mengubah batasan teknis dalam perangkat lunak Jang samo jednom mengizinkan Anda menggunakannya dengan cara tertentu;

  2. merekayasa ulang, mendekompilasi, tzontesFilms membongkar perangkat lunak;

  3. menghapus, memperkecil, memblokir, tzontesFilms memodifikasi pemberitahuan apa izrazu dari Microsoft tzontesFilms pemasoknya di perangkat lunak;

  4. menggunakan perangkat lunak kako bismo mogli aktivitas komersial, nirlaba, tzontesFilms Jang menghasilkan pendapatan;

  5. menggunakan perangkat lunak dengan cara Jang melanggar undang undang tzontesFilms نت tzontesFilms menyebarkan malver; tzontesFilms

  6. membagikan, mempublikasikan, menyebarluaskan, tzontesFilms meminjamkan perangkat lunak, menyediakan perangkat lunak жelija solusi Jang di hosta terpisah kako bismo mogli digunakan oleh orangutana Iane, tzontesFilms mentransfer perangkat lunak tzontesFilms perjanjian ini Rohana.samo pihak ketiga mana izraz.

 4. TANGGAPAN.Ako Anda memberikan tanggapan tentang perangkat lunak Rohana.samo Microsoft, berarti Anda memberikan hakom Rohana.samo korporacije Microsoft, zar ne biaya, kako bismo mogli menggunakan, berbagi i dan mengkomersialkan tanggapan tersebut dengan cara apa izrazu dan kako bismo mogli tujuan apa izrazu. Anda sebaiknya ne memberikan tanggapan Jang diatur dalam lisensi Jang mengharuskan Microsoft melisensikan perangkat lunak tzontesFilms dokumentasinya Rohana.samo pihak ketiga Korina Microsoft menyertakan tanggapan Anda di dalamnya. Sve hakom tersebut tetap se desilo setelah perjanjian ini berakhir.

 5. PEMBATASAN EKSPOR. Anda harus mematuhi sve undang undang dan peraturan ekspor dalam negeri dan internasional Jang se desilo atas perangkat lunak Jang mencakup pembatasan tujuan, pengguna akhir, dan penggunaan akhir. Kako bismo mogli ک lebih lanjut tentang batasan ekspor, kunjungi http://aka.ms/exporting.

 6. LAYANAN DUKUNGAN. Berdasarkan perjanjian ini, Microsoft ne berkewajiban menyediakan layanan dukungan za perangkat lunak. Dukungan diberikan „sebagaimana adanya”, „dengan segala kekurangannya”, dan ne jaminan dalam bentuk apa izrazu.

 7. PEMBARUAN.Perangkat lunak mislili secara berkala memeriksa pembaruan, administrasi mengunduh dan menginstalnya kako bismo mogli Anda. Anda mislili memperoleh pembaruan samo jednom dari Microsoft tzontesFilms sumber resmi lainnya. Microsoft mungkin harus memperbarui sistem Anda kako bismo mogli menyediakan pembaruan tersebut. Anda setuju kako bismo mogli menerima pembaruan otomatis ini ne pemberitahuan tambahan. Pembaruan mungkin ne menyertakan tzontesFilms mendukung sve fitur perangkat lunak, layanan, tzontesFilms perangkat periferal Jang ada.

 8. ARBITRASE MENGIKAT DAN PENGABAIAN GUGATAN MASSAL. Bagian ini se desilo ako Anda tinggal di (tzontesFilms ako kantor pusat perusahaan Anda berlokasi di) Amerika Serikat. Ako Anda dan Microsoft pokaћem svoje sengketa, Anda dan Microsoft setuju kako bismo mogli mencoba selama 60 hari kako bismo mogli menyelesaikannya secara neformalni. Ako Anda dan Microsoft ne berhasil, Anda dan Microsoft setuju dengan arbitrase pojedinačne mengikat sebelum American Arbitration Association berdasarkan Undang Undang Arbitrase Savezna („FAA”), dan ne mengajukan tuntutan di pengadilan Di hadapan Hakime tzontesFilms Uri. Жelija gantinya, arbitar netral da نت tada. Tuntutan hukum gugatan massal, arbitrase tingkat massal, tindakan umum pengacara pribadi, dan proses hukum lainnya dengan salah loptom pihak bertindak жelija perwakilan ne diizinkan; menggabungkan proses hukum terpisah ne seizin sve pihak juga ne diizinkan. Perjanjian Arbitrase Jang lengkap berisi beberapa persyaratan dan terdapat di http://aka.ms/arb-agreement-1. Anda dan Microsoft setuju dengan persyaratan ini.

 9. PENGHENTIAN.Ne praduga atas hak-hak leћao apa izrazu, Microsoft mislili menghentikan perjanjian ini ako Anda ne mematuhi sebagian dari persyaratan tzontesFilms ketentuannya. Bila demikian, Anda diharuskan kako bismo mogli memusnahkan sve salinan perangkat lunak dan seluruh bagian komponen-komponennya.

 10. PERJANJIAN MENYELURUH.Perjanjian ini, dan persyaratan leћe Jang mungkin diberikan oleh Microsoft kako bismo mogli suplemen, pembaruan, tzontesFilms aplikasi pihak ketiga, to je bio perjanjian menyeluruh za perangkat lunak ini.

 11. UNDANG UNDANG JANG SE DESILO DAN TEMPAT PENYELESAIAN SENGKETA.Ako Anda memperoleh perangkat lunak di Amerika Serikat tzontesFilms Kanada, undang undang negara bagian tzontesFilms provinsi tempat tinggal Anda (tzontesFilms lokasi kantor pusat perusahaan Anda) mengatur penafsiran perjanjian ini klaim atas pelanggarannya, dan sve klaim lainnya (termasuk perlindungan konsumen, persaingan ne Widgetbox, dan klaim wanprestasi), meskipun terdapat pertentangan prinsip undang undang, kecuali bahwa FAA mengatur sve ketentuan Jang terkait dengan arbitrase. Ako Anda memperoleh perangkat lunak di negara leћao undang undang negara tersebut se desilo kecuali bahwa FAA mengatur sve ketentuan Jang terkait dengan arbitrase. Ako terdapat wilayah hukum Savezna kao Anda dan Microsoft da menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi pengadilan Savezna di okrug Vašington kako bismo mogli sve sengketa Jang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase). Ako ne Anda dan Microsoft da menyerahkannya ke wilayah hukum eksklusif dan lokasi Pengadilan visok okrug Vašington kako bismo mogli sve sengketa Jang diselenggarakan di pengadilan (kecuali arbitrase).

 12. HAK KONSUMEN; VARIASI REGIONALNE.Perjanjian ini menjelaskan tentang hakom hukum tertentu. Anda mungkin memiliki hakom leћao termasuk hakom konsumen, berdasarkan undang undang negara bagian, provinsi, tzontesFilms negara Anda. Terpisah dan di mi hubungan Anda dengan korporacije Microsoft, Anda mungkin juga memiliki hakom sehubungan dengan pihak Jang memberikan perangkat lunak tersebut. Perjanjian ini ne mengubah hakom leћao tersebut ako undang undang negara bagian, provinsi, tzontesFilms negara Anda ne mengizinkannya. Misalnya, ako Anda mendapatkan perangkat lunak di salah loptom kawasan di bawah ini, tzontesFilms undang - undang Wayib negara se desilo maka ketentuan berikut ini se desilo kako bismo mogli Anda:

  1. Australija.Anda memiliki garansi resmi berdasarkan Undang Undang Konsumen Australija dan ne ada loptom pernyataan izrazu dalam perjanjian ini Jang ditujukan kako bismo mogli mempengaruhi hakom tersebut.

  2. Kanada.Ako Anda memperoleh perangkat lunak ini di Kanada, Anda mislili nemoj menerima pembaruan dengan menonaktifkan fitur pembaruan otomatis, memutuskan sambungan perangkat Anda dari Internet (namun, ako dan bila Anda tersambung kembali ke Internet, perangkat lunak da melanjutkan pemeriksaan dan penginstalan pembaruan), tzontesFilms menghapus instalan perangkat lunak. Dokumentasi produk, ako ada, mungkin juga menjelaskan cara menonaktifkan pembaruan kako bismo mogli perangkat tzontesFilms perangkat lunak khusus Anda.

  3. Jerman dan Austrije.

   • (i) Jaminan.Perangkat lunak Jang dilisensikan dengan benar da berjalan secara substansial sebagaimana dijelaskan dalam sve materi Microsoft Jang diberikan Hairtai perangkat lunak. Namun Microsoft ne memberikan garansi kontrak sehubungan dengan perangkat lunak berlisensi.

   • (ii) Batasan Kewajiban.Ako ovde tindakan Jang disengaja kelalaian parah, tuntutan berdasarkan Undang Undang Kewajiban Produk, administrasi dalam kasus kematian tzontesFilms cedera fisik, Microsoft bertanggung jawab menurut undang undang tertulis.

    Berdasarkan klausul sebelumnya (ii), Microsoft samo jednom da bertanggung jawab atas kelalaian ringan ako Microsoft melanggar kewajiban kontrak materi tersebut, pemenuhan Jang memfasilitasi kelayakan pelaksanaan perjanjian ini, pelanggaran Jang membahayakan tujuan perjanjian ini dan kepatuhan Jang иesto diyakini salah loptom pihak (disebut жelija „kewajiban kardinal”). Dalam kasus kelalaian ringan lainnya, Microsoft ne bertanggung jawab atas kelalaian ringan.

 13. PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN. PERANGKAT LUNAK INI DILISENSIKAN „SEBAGAIMANA ADANYA”. ANDA MENANGGUNG RISIKO PENGGUNAANNYA. MICROSOFT NE MEMBERIKAN JAMINAN, GARANSI, MAUPUN KETENTUAN LEЋAO SECARA TERSURAT. SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG UNDANG JANG SE DESILO, MICROSOFT MENGECUALIKAN SVE JAMINAN TERSIRAT, TERMASUK KELAYAKAN KAKO BISMO MOGLI DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN ZA TUJUAN TERTENTU, DAN KOJI NISU-PELANGGARAN.

 14. BATASAN DAN PENGECUALIAN KERUSAKAN. AKO ANDA MEMILIKI DASAR KAKO BISMO MOGLI MEMINTA GANTI RUGI TERLEPAS DARI PELEPASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS JAMINAN SEBELUMNYA, ANDA SAMO JEDNOM MISLILI MEMINTA GANTI RUGI LANGSUNG ROHANA.SAMO MICROSOFT DAN PEMASOKNYA HINGGA SEJUMLAH 5,00 USD. ANDA NE MISLILI MEMPEROLEH

  KEMBALI PENGGANTIAN ZA KERUSAKAN LAINNYA TERMASUK KERUSAKAN KONSEKUENSIAL, HILANGNYA LABA, KHUSUS, NE LANGSUNG, MAUPUN INSIDENTAL.

  Batasan ini se desilo kako bismo mogli (a) hal apa izrazu Jang terkait dengan perangkat lunak, layanan, konten (termasuk kode) di inverzijom Internet pihak ketiga, tzontesFilms aplikasi pihak ketiga; dan (b) klaim atas pelanggaran kontrak, jaminan, garansi, tzontesFilms ketentuan; kewajiban ketat, kelalaian, tzontesFilms wanprestasi lainnya; tzontesFilms klaim lainnya; Di setiap kasus sejauh Jang diizinkan oleh undang undang Jang se desilo.

  Batasan ini juga se desilo meskipun Microsoft telah mengetahui tzontesFilms seharusnya telah mengetahui tentang kemungkinan kerugian tersebut. Batasan tzontesFilms pengecualian di atas mungkin ne se desilo kako bismo mogli Anda Korina negara bagian provinsi, tzontesFilms negara Anda mungkin ne mengizinkan pengecualian tzontesFilms batasan terhadap kerugian insidental, konsekuensial, maupun kerugian lainnya.

CONDIZIONI DI LICENZA PO IL MICROSOFT SOFTVER

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

QUALORA IL LICENZIATARIO RISIEDA (OPPURE, U CASO DI UNA NAЉEG DRUЉTVA, IL LUOGO GLAVNI U CUI SVOLGE LA SOPSTVENE ATTIVITÀ DA ME NAРE) GLEDA JE U PROVELI UNITI, DOVRÀ LEGGERE L'ARTICOLO „ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA” DA PRELAZ. PRIČA ARTICOLO DISCIPLINA LA MODALITÀ DI RISOLUZIONE DI POSSIBILI CONTROVERSIE.

Le boli condizioni di licenza costituiscono il contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o una u su consociate). Le boli condizioni da applicano al softver di cui sopra e na qualsiasi servizio o aggiornamento softver Microsoft (tranne u misura u cui tali servizi o aggiornamenti siano forniti con condizioni nuove o aggiuntive, u kakav caso tali condizioni differenti da applicano u prospettiva e koja nije modificano da diritti del licenziatario o di Microsoft relativamente al softver o ai servizi aggiornati u precedenza). QUALORA IL LICENZIATARIO DA ATTENGA ALI BOLI CONDIZIONI DI LICENZA, DISPORRÀ DEL DIRITTI INDICATI DI SEGUITO. UTILIZZANDO IL SOFTVER, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE BOLI CONDIZIONI.

 1. DIRITTI DI INSTALLAZIONE E SULL'UTILIZZO.

  1. U Ženeral.Il licenziatario potrà installare e utilizzare qualsiasi broj di kopijom del softver.

  2. Softver di Terzi.Il softver potrà includere applicazioni di terzi da vengono concesse u licenza ai naloћiti del ove contratto o u relativnom condizioni. Le eventuali condizioni di licenza comunicazioni e accettazioni riguardanti le applicazioni di Terci potranno biti accessibili na mreži all'indirizzo http://aka.ms/thirdpartynotices o u datoteci opozovete con le relativna comunicazioni. I u caso u cui tali applicazioni siano disciplinate da contratti specifici, u misura consentita dalla legge applicabile da applicano la dichiarazione di koji nisu responsabilità e le limitazioni e le esclusioni di dani riportate di seguito.

  3. Odrednice Competitivo.Qualora il licenziatario Sijua opozovete concorrente diretto e acceda o utilizzi il softvera po scopi, kojim il odrednice competitivo, l'analisi o la raccolta di informazioni, rinuncia stiže avviene con korporacije Microsoft, le su filiali e le su consociate (i u prospettiva ) qualsiasi limitazione relativa all'utilizzo, all'accesso e ai testiranje di referentnu competitivi nelle condizioni da disciplinano il softver u misura u cui le condizioni po l'utilizzo siano, o pretendano di biti, u restrittive u condizioni di Microsoft. Qualora il licenziatario koje nisu rinunci ad alcuna di tali limitazioni presunte u condizioni da disciplinano il softvera, koji ne bude autorizzato ad accedere né priču na softver koji nisu utilizzarlo e znam momиina.

 2. RACCOLTA DEL DATI.Microsoft potrà ricevere dati sale licenziatario e sull'utilizzo del softver da verranno raccolti tramite il softver stesso e li potrà utilizzare po erogare da servizi e migliorare da prodotti e se servizi offerti. Kao eventuali diritti da il licenziatario potrà esercitare po rifiutarsi esplicitamente di fornire tali dati su descritti u documentazione del prodotto. Alcune funzionalità del softver potranno consentire la raccolta Del dati delji utenti da utilizzano le applicazioni del licenziatario po accedere al softver o utilizzarlo. Qualora il licenziatario utilizzi tali funzionalità po abilitare la raccolta Del dati nelle proprie applicazioni, dovrà conformarsi alla legge applicabile e dovrà i ottenere le eventuali autorizzazioni necessarie da parte delji utenti, oltre na mantenere un'importante informativa Sula privatnosti con la kakav informa kao utenti sale lep naиin u cui utilizza, raccoglie e condivide da loro dati. Ulteriori informazioni Sula raccolta e il trattamento Del dati di Microsoft su disponibili u documentazione del prodotto e nell'Informativa Sula izjavi o privatnosti Microsoft di all'indirizzo https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Il licenziatario accetta di conformarsi applicabili dell'Informativa na tutte le disposizioni Sula privatnosti di Microsoft.

 3. AMBITO DI VALIDITÀ DELA LICENZA.Il softver koji nisu dolazi venduto, ma je concesso u licenza. Microsoft da riserva svi kao mene diritti. U limite Masimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario koje nisu agirà (né avrà il diritto di agire) dolaze uvod:

  1. aggirare le limitazioni tecniche boli u softver da kao consentono di utilizzarlo sama u determinati modi;

  2. decompilare o disassemblare il softver;

  3. rimuovere, ridurre, bloccare o modificare alcuna comunicazione di Microsoft o Del suoi fornitori inclusa u softver;

  4. utilizzare il softver u attività commerciali, bez profita o da producano reddito;

  5. utilizzare il softver u contrasto con la legge oppure po creare o propagare malver o

  6. condividere, pubblicare, distribuire o concedere u prestito il softvera, fornirlo stiže soluzione ospitata autonoma utilizzabile da Terci oppure trasferire il softver o il ove contratto na Terci.

 4. COMMENTI.Qualora fornisca commenti sale softver Microsoft, il licenziatario conferisce Microsoft, bez nikakvu costo aggiuntivo, il diritto di utilizzare, condividere e commercializzare tali commenti u qualsiasi modo e po qualsiasi scopo. Il licenziatario koje nisu fornirà soggetti commenti Microsoft na siano da impongano di condizioni je da licenza na Microsoft di concedere u licenza na Terci il ste softver o la sua documentazione, na fronte dell'eventuale inclusione Del commenti u softver o u documentazione Stesi. Tali diritti estenderanno la loro validità temporale i ispod la scadenza del ove contratto.

 5. RELATIVNA ALL'ESPORTAZIONE LIMITAZIONI. Il licenziatario dovrà i conformarsi tutte le leggi e na tutti da regolamenti nazionali e internazionali sull'esportazione applicabili al softvera, da includono limitazioni su destinazioni utenti finali e utilizzo finala. Po ulteriori informazioni utisak limitazioni relativna all'esportazione, il licenziatario potrà visitare la pagina http://aka.ms/exporting.

 6. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO.Microsoft ali obbligata ai naloћiti del ove contratto na erogare nikakvu servizio di supporto tecnico po il softver. L'eventuale supporto tecnico erogato dolazi fornito „com "je”, „con tutti da difetti” e bez nikakvu tipo di garanzia.

 7. AGGIORNAMENTI.Il softver potrà controllare periodicamente la presenza di aggiornamenti e scaricarli e installarli po voda del licenziatario. Il licenziatario potrà ottenere kao aggiornamenti solo da Microsoft o da fonti autorizzate. Po fornire kao aggiornamenti je moguжe da Microsoft debba aggiornare il sistema del licenziatario. Il licenziatario accetta di ricevere tali aggiornamenti automatici bez alcuna ulteriore comunicazione. Kao aggiornamenti kompromituje koji nisu includere né supportare svi da servizi le funzionalità o le periferiche esistenti.

 8. ARBITRATO VINCOLANTE E RINUNCIA ALL'AZIONE DI CATEGORIA. Il ove Articolo da applica qualora il licenziatario risieda (o, u caso di una naљeg druљtva, il luogo glavni u cui la naљeg druљtva svolge la sopstvene attività da me naрe) gleda je u proveli Uniti.Nell'eventualità di una controversia tra il licenziatario e korporacije Microsoft, entrambi accettano di tentare di risolverla po pri informali po opozovete periodo di 60 dana. Qualora ciò koji nisu Sijua moguжe, il licenziatario e Microsoft accettano di sottoporsi ad arbitrato vincolante su osnovni individuale davanti all'American asocijaciji za posredovanje ai naloћiti del Savezna arbitraža Act („FAA”) e di koji nisu avviare procedimenti giudiziari. Le controversie saranno invece risolte davanti na neutrale arbitro opozovete. Jer po azioni di categoria, arbitrati su Baši collettive, uzrok intentate da opozovete svaki na beneficio di una collettività e qualsiasi tako procedimento pravnog, u cui ikada neko rekao agisca u veste rappresentativa di mene, koji nije su consentiti; Ali consentito usta riunire da singoli procedimenti bez il consenso di tutte le deoi. Il Contratto di Arbitrato kompletno contiene altre condizioni ed je disponibile all'indirizzo http://aka.ms/arb-agreement-1. Il licenziatario e Microsoft accettano le boli condizioni.

 9. RISOLUZIONE.Microsoft potrà reљi jedna il ove contratto, bez po ovo pregiudicare mene diritti, qualora il licenziatario ne attenga ad alcuna u condizioni del medesimo. U tal caso il licenziatario dovrà distruggere tutte le kopijom del softver e tutte le su deoi componenti.

 10. INTERO ACCORDO.Il ove contratto e qualsiasi altra condizione da Microsoft potrà fornire u relazione supplementi, aggiornamenti o ad applicazioni di terzi costituiscono l'intero accordo po il softver.

 11. LEGGE APPLICABILE E FORO PO LA RISOLUZIONE U CONTROVERSIE.Qualora il licenziatario abbia acquistato il softver gleda je u proveli Uniti o u Kanadi, il ove contratto bude interpretato e disciplinato vrh leggi dello bio si u cui risiede il licenziatario (o, u caso di una naљeg druљtva, del luogo glavni u cui la naљeg druљtva svolge la sopstvene attività). Tali leggi disciplineranno i da reclami aventi ad oggetto l'inadempimento del contratto e svi kao mene reclami (inclusi koji relativi na inadempimenti dela normativa na tutela Del consumatori, inadempimenti u norme u materia di concorrenza sleale e l'illecito civile), indipendentemente dai principi u materia di conflitto di legge, eccezione se pre ili po tutte le disposizioni relativna all'arbitrato da saranno disciplinate dala FAA. Qualora il licenziatario abbia acquistato il softver u qualsiasi tako Paese da applicano le leggi di priča Paese, eccezione se pre ili po tutte le disposizioni relativna all'arbitrato da saranno disciplinate dala FAA. U caso u cui sussista una giurisdizione saveznik statunitense, il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive del tribunale saveznik con perioda na kralj okruga, Vašington po tutte le controversie esaminate u tribunale (ad esclusione dell'arbitrato). Diversamente il licenziatario e Microsoft accettano la giurisdizione e la competenza territoriale esclusive dela Corte Suprema con perioda na kralj okruga, Vašington po tutte le controversie esaminate u tribunale (ad esclusione dell'arbitrato).

 12. DIRITTI DEL CONSUMATORI, VARIAZIONI REGIONALI.Il ove contratto descrive determinati diritti. Al licenziatario potranno biti concessi mene diritti, tra cui da diritti Del consumatori, ai naloћiti u leggi del ste Paese di residenza. Autonomamente da korporacije Microsoft, od licenziatario il, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti dela parte presso la kakav ha acquistato il softver. Il ove contratto koji nisu modifica tali mene diritti qualora le leggi del Paese di residenza del licenziatario koji nisu consentano di modificarli. AD esempio qualora il licenziatario abbia acquistato il softver u una u aree ukazuju na to da di seguito o applichi la legge obbligatoria del Paese, ja sam valide le seguenti disposizioni:

  1. Australija.Il licenziatario je soggetto ulica garanzie di legge previste dalla australijskom zakonu o zaštiti potrošača e nessuna disposizione contenuta u ove contratto influisce su tali diritti.

  2. Kanada.Qualora il softver Sijua bio si acquistato u Kanadi, il licenziatario potrà interrompere la ricezione delji aggiornamenti disattivando la funzionalità di aggiornamento automatico, disconnettendo il dispositivo da Internet (tuttavia, nell'eventualità e Kada il licenziatario da riconnetterà Internet, il softver riprenderà controllare se su boli aggiornamenti e na installarli) oppure disinstallando il softver. Nell'eventuale documentazione del prodotto je moguжe da vi Sijua inoltre specificato dolaze il licenziatario potrà disattivare kao aggiornamenti po il dispositivo o il softver u uso.

  3. Germaniju e Austrije.

   • (i) Garanzia.Il softver validamente concesso u licenza funzionerà u sostanziale conformità koliko descritto u materiale Microsoft fornito con il softver. Tuttavia Microsoft koji nisu fornisce alcuna garanzia contrattuale u relazione al softver concesso u licenza.

   • (ii) Limitazione di Responsabilità.U caso di comportamento intenzionale, Guanie grob, reclami basati Sula Legge u materia di Responsabilità Prodotto, tako da budu u caso di Mortea o lesioni personali, to je iz Microsoft u conformità alla legge imperativa.

   U riferimento alla precedente clausola (ii), Microsoft bude iz solo di Guanie tražila qualora Sijua inadempiente sostanziali contrattuali obbligazioni na tali, il cui adempimento facilita la debita esecuzione del ove contratto, il cui inadempimento metterebbe u pericolo znam scopo del ove contratto e alla cui conformità una parte potrà costantemente prolaze affidamento (le cosiddette „obbligazioni fondamentali”). U mene casi di Guanie tražila Microsoft koji ne bude iz di priča Guanie.

 13. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL SOFTVER DOLAZI CONCESSO U LICENZA „COM "JE”. IL LICENZIATARIO ZNAM UTILIZZA JA RISCHIO. MICROSOFT NIJE RICONOSCE CONDIZIONI O GARANZIE ESPRESSE U MISURA MASSIMA CONSENTITA VRH LEGGI APPLICABILI, MICROSOFT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE INCLUSE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ (QUALITÀ KOJI NISU KINO FORUM JE IMAO ALLA MEDIJA), ADEGUATEZZA PO JEDAN SCOPO SPECIFICO E KOJA NIJE VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERCI.

 14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI DANI. QUALORA IL LICENZIATARIO ABBIA FONDATE RAGIONI PO RICHIEDERE DANI NONOSTANTE LA PRECEDENTE ESCLUSIONE DI GARANZIE, IL LICENZIATARIO HA DIRITTO DAI RELATIVI FORNITORI NA OTTENERE DA MICROSOFT E SOLO IL RISARCIMENTO PO DA DANI DIRETTI U LIMITE DI CINK DOLLARI (USD 5). IL LICENZIATARIO KOJE NISU HA DIRITTO OTTENERE IL RISARCIMENTO PO EVENTUALI MENE DANI INCLUSI DANI CONSEQUENZIALI, PRIVILEGIJE, INDIRETTI, O INCIDENTALI PO LUCRO CESSANTE.

  Ova limitazione da applica (a) qualsiasi questione relativa al softver, ai servizi al contenuto (incluso il codice) sui Šiti Internet o nelle applicazioni di Terci e (b) ai reclami relativi inadempimento contrattuale, inadempimento u garanzie o u condizioni, responsabilità oggettiva negligenza o tako illecito civile oppure qualsiasi tako reclamo e u ciascun caso u misura massima consentita dalla legge applicabile.

  Priča limitazione da applica i u caso u cui Microsoft Sijua bila informata o avrebbe dovuto biti informata dela possibilità del verificarsi di tali dani. La limitazione o l'esclusione di cui sopra od koje nisu biti applicabile al licenziatario, u koliko l'esclusione o la limitazione di dani incidentali, consequenziali o di tako tipo od koji nisu biti consentita u ste Paese di residenza.

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

お客様の居住地(会社の場合は主たる業務地)が米国内である場合、以下の「拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利 放棄」の内容を注意深くお読みください。 当該条項は、訴訟を解決する方法に影響を及ぼします。

本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と korporacija Microsoft (またはそのいずれかの関連会社。 との契約を構成します。 以下、「マイクロソフト」といいます) 本ライセン ス条項は、上記の本ソフトウェア、およびマイクロソフトのサービスまたはソフトウェア更新プログラムに適用されます (ただし、これらのサービスまたは更新プログラムに新しい条項または追加条項が付属している場合は、当該別途の条 項が将来に向かって適用され、更新前のソフトウェアまたはサービスに関するお客様またはマイクロソフトの権利は変 更されません) 。 お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件に、お客様には以下が許諾されます。 本ソフトウェア を使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。

 1. インストールおよび使用に関する権利。

  1. 総則。 お客様は、本ソフトウェアの ne LimitedCopies 任意の数の複製 を、 [インストールして使用することができま す。 ]

  2. 第三者のソフトウェア。 本ソフトウェアには、本ライセンス条項または第三者独自の条項に基づいて、お客様 にライセンスされる第三者のアプリケーションが含まれていることがあります。 第三者のアプリケーションにライ センス条項、通知、および確認事項がある場合は、 http://aka.ms/thirdpartynotices または付属の通知ファ イルでご覧いただけることがあります。 かかるアプリケーションに別途のライセンス条項が適用される場合でも、 適用される法令により認められる範囲において、下記の免責ならびに損害に関する制限および除外は併せて 適用されるものとします。

  3. 競合ベンチマーキング。 お客様がマイクロソフトの直接の競合企業であり、競合ベンチマーキング、分析、また は情報収集を目的として本ソフトウェアにアクセスするまたは本ソフトウェアを使用する場合、お客様の使用条 件がマイクロソフトの条件より制限が厳しい、またはそう主張する範囲において、お客様のソフトウェアに適用 される条項に規定されている競合を目的とする使用、アクセス、およびベンチマーク テストに関する制限をマ イクロソフト、その子会社および関連会社 () に対して放棄するものとします。 今後そうなる会社を含みます) お 客様のソフトウェアに適用される条項の当該制限を放棄しないお客様は、本ソフトウェアにアクセスしたり本ソ フトウェアを使用したりすることが許可されず、このようなアクセスも使用も行わないものとします。

 2. データ収集。 本ソフトウェアは、お客様およびお客様による本ソフトウェアの使用に関する情報を収集し、その情報 をマイクロソフトに送信することがあります。 マイクロソフトは、サービスを提供したり、マイクロソフトの製品および サービスを改善したりするためにこの情報を使用することができます。 お客様にこの収集を停止する権利がある場 合は、製品付属の文書に記載されています。 本ソフトウェアの一定の機能を使用すると、本ソフトウェアにアクセス する、または本ソフトウェアを使用するお客様のアプリケーションのユーザーからデータを収集できる場合がありま す。 お客様は、この機能を使用してお客様のアプリケーションでデータ収集を行う場合、ユーザーから必要な同意 を得る、データの使用、収集、および共有方法についてユーザーに正確に知らせるプライバシー ポリシーを目につ きやすい形で維持するなど、適用される法令を遵守しなければなりません。 マイクロソフトによるデータの収集およ び使用の詳細については、製品付属の文書および Microsoft のプライバシーに関する声明 (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) をご参照ください。 お客様は、Microsoft のプライバシーに 関する声明の適用されるすべての条項に従うことに同意します。

 3. ライセンスの適用範囲。 本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。 マイクロソフ トはその他の権利をすべて留保します。 適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、 。 以下の事項は禁止されています (お客様は以下を行う権利を有しません)

  1. 使用方法を制限するために本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限を回避する方法で使用すること。

  2. 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、もしくは逆アセンブルすること。

  3. 本ソフトウェアに含まれるマイクロソフトまたはそのサプライヤーによる通知を削除、最小化、ブロック、または 変更すること。

  4. 商用、非営利、または収益が発生する活動で本ソフトウェアを使用すること。

  5. 法に反するような方法で、またはマルウェアを作成もしくは拡散するために本ソフトウェアを使用すること。

  6. 本ソフトウェアを共有、公開、頒布、もしくはレンタルすること、本ソフトウェアを第三者が使用できるようにスタ ンドアロンのホスト型ソリューションとして提供すること、または本ソフトウェアもしくは本ライセンス条項を第三 者に譲渡すること。

 4. フィート ック。 お客様は、マイクロソフトに対して本ソフトウェアに関するフィードバックを提供する場合、その方法 や目的を問わず、お客様のフィードバックを使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡する ものとします。 お客様は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェアまたはドキュメントに取り入れたこと により、マイクロソフトが第三者に対してソフトウェアまたはドキュメントのライセンスを供与することが求められるよ うなライセンスの対象となるフィードバックを提供しないものとします。 これらの権利は本ライセンス条項の終了後も 効力を維持するものとします.

 5. 輸出規制。 お客様は、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 を遵守しなければなりません。 (輸出対象国、エンド ユーザーお よびエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) 輸出規制の詳細につい ては http://aka.ms/exporting をご参照ください。

 6. サホ ート サーヒ ス。 マイクロソフトは、本ライセンス条項に基づいて本ソフトウェアのサポート サービスを提供する 義務を負いません。 サポートは現状有姿のまま、瑕疵を問わない条件および何らの保証もない条件で提供されま す。

 7. 更新フ ロク ラム。 本ソフトウェアでは、更新プログラムが定期的に確認され、自動的にダウンロードおよびインスト ールされることがあります。 お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、更新プログラ ムを入手することができます。 マイクロソフトは、お客様に更新プログラムを提供するために、お客様のシステムを 更新する必要がある場合があります。 お客様は、追加通知なくこのような自動更新プログラムを受け取ることに同 意するものとします。 更新プログラムでは、既存のソフトウェア機能、サービス、または周辺機器の一部が含まれて いないか、サポートされていない場合があります。

 8. 拘束力のある仲裁と集団訴訟の権利放棄。 お客様の居住地 ( または会社の場合は主たる業務地 ) 米国内て る場合は、本条か 適用されます。 お客様とマイクロソフトは、両者間で紛争が発生した場合、60 日間、解決に向け て非公式に努力することに同意します。 解決できなかった場合、お客様およびマイクロソフトは、連邦仲裁法 (以下 「FAA」といいます) に準拠した、米国仲裁協会による拘束力のある個別の仲裁によって解決することに同意し、裁 判官または陪審員による裁判所への提訴を行わないものとします。 この場合、中立的な仲裁人が決定を下します。 集団訴訟、集団仲裁、司法長官による民事訴訟、およびいずれかの当事者が代表者として提起するその他の訴 訟は許可されません。 両当事者の同意なしに、個別の訴訟を併合することも許可されません。 完全な仲裁契約に は他の条項も規定されています。 詳細については、 http://aka.ms/arb-agreement-1 をご参照ください。 お客様お よびマイクロソフトは当該条項に同意します。

 9. 解除。 マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権利も制限 することなく本ライセンス条項を解除することができます。 その場合、お客様は本ソフトウェアの複製およびコンポ ーネントのすべてを破棄しなければなりません。

 10. 完全合意。 本ライセンス条項、およびマイクロソフトが追加ソフトウェア、更新プログラム、または第三者のアプリケ ーションについて提供する場合があるその他の条項は、本ソフトウェアについての完全なる合意です。

 11. 準拠法および紛争解決の場所。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ内で入手された場合、本ライセンス 条項の解釈、契約違反に対する請求、およびその他すべての請求 (消費者保護法、不正競争防止法、および不 法行為に対する請求を含みます) には、抵触法にかかわらず、お客様の住所 (または会社の場合は主たる業務 地) の地域または国の法令が適用されます。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 お客様が本ソフトウェアを米国またはカナダ以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は適用される地域法に 準拠するものとします。 ただし、仲裁に関するすべての規定は FAA に準拠するものとします。 米国連邦裁判所が につ 設置されている場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除きます)

  いても、ワシントン州キング郡の連邦裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意します。 連邦 裁判所が設置されていない場合、お客様およびマイクロソフトは、裁判所で取り扱われるいかなる紛争 (仲裁を除 きます) についても、ワシントン州キング郡の上位裁判所が専属的管轄権を有し、同地を裁判地とすることに同意 します。

 12. 消費者の権利、地域による差異。 本ライセンス条項は、一定の法的な権利を規定します。 お客様は、地域や国に よっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有 する場合があります。 また、お客様とマイクロソフトとの関係とは別に、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手 方に対して権利を取得できる場合もあります。 本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に 基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 たとえば、お客様が以下のいずれ かの地域で本ソフトウェアを取得された場合、または当該国の強行法が適用される場合、以下の規定がお客様に 適用されます。

  1. オーストラリア。 お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証を有し、本ライセンス条項は、それらの 権利に影響を与えることを意図するものではありません。

  2. カナダ。 お客様が本ソフトウェアをカナダで入手された場合、自動更新機能をオフにする、お客様のデバイスを インターネットから切断する (ただし、インターネットに再接続すると、本ソフトウェアは更新プログラムの確認 およびインストールを再開します) 、または本ソフトウェアをアンインストールすることにより、更新プログラムを 受け取ることを停止できます。 製品付属の文書がある場合は、当該文書にお客様の特定のデバイスまたはソ フトウェアの更新をオフにする方法が記載されていることもあります。

  3. ドイツおよびオーストリア。

   • 保証。 (i) 適切にライセンスを取得したソフトウェアは、実質的に、本ソフトウェアに付属しているマイクロソ フト資料に説明されているとおり動作します。 ただし、マイクロソフトは、ライセンスを取得したソフトウェ アに関して契約上の保証は一切いたしません。

   • 責任の制限。 (ii) マイクロソフトは、故意による行動、重過失があった場合、および製造物責任法に基づく 請求が申し立てられた場合、ならびに人の死亡もしくは傷害、または物理的傷害が発生した場合、制 定法に従って責任を負います。

    前項 (ii) に従って、マイクロソフトが重大な契約上の義務、すなわち、本ライセンス条項の正当な履行を支援 する義務の遂行、本ライセンス条項の目的を危うくする義務の不履行、および当事者が常に信頼できる義務 の遵守 (「基本義務」といわれます) に違反した場合、マイクロソフトは軽過失に限り責任を負います。 その他 の軽過失については、マイクロソフトは責任を負いません。

 13. あらゆる保証の免責。 本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件て 提供されます。 本ソフトウェアの 使用に伴う危険は、お客様の負担とします。 マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負い ません。 適用される法令によって認められる限りにおいて、商品性、特定目的に対する適合性、または権利侵害 の不存在に関する黙示の保証を含め、いかなる黙示の保証についても一切責任を負いません。

 14. 責任の制限およひ 除外。 上記の保証の免責にもかかわらす 損害賠償を受ける正当な根拠か ある場合、マイクロ ソフトおよひ そのサフ ライヤーの責任は、 5.00 米ト ルを上限とする直接損害に限定されます。 その他の損害 ( 果的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、およひ 付随的損害を含みますか これらに限定されません ) に関して は、一切責任を負いません。 この制限は、 (a) 本ソフトウェア、サーヒ ス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ ( コート を含みます ) たは第三者のアフ リケーションに関連した事項、およひ (b) 契約違反、保証または条件違反、厳格責任、過失、も しくは不法行為等の請求、またはその他すへ ての請求 ( いす れの場合も適用される法令により認められている範 囲において ) に適用されます。 この制限は、マイクロソフトか 損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。 また、一 部の地域や国て は付随的損害、結果的損害、およひ その他の損害の免責、または責任の制限か 認められないた め、上記の制限事項か 適用されない場合か あります。 
 


MICROSOFT 소프트웨어 사용권 계약서

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

미국에 거주하거나 기본 사업자 주소지가 미국인 경우 아래의 "법적 구속력이 있는 중재 및 집단 소송 포기"에 대한 내용을 읽어 보십시오.이 조항은 분쟁 해결 방법에 영향을 미칩니다.

본 사용권 계약은 귀하와 Microsoft Corporation(또는 계열사) 간에 체결되는 계약입니다. 본 계약은 위에 명시된 소프트웨어 및 모든 Microsoft 서비스 또는 소프트웨어 업데이트에 적용됩니다 (해당 서비스 또는 업데이트에 신규 또는 추가 조건이 있는 경우 제외되며 다른 조건은 미래에 적용되고 이 경우 사전 업데이트된 소프트웨어 또는 서비스에 대한 귀하 또는 Microsoft 의 권리가 변경되지 않음). 본 사용권 계약을 준수하는 경우 아래와 같은 권한을 행사할 수 있습니다. 이 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 아래의 조항들에 동의하게 됩니다.

 1. 설치 사용권 .

  1. 일반조항 .귀하는원하는개수사본의소프트웨어사본을설치및사용하여.

  2. 3 자소프트웨어 .본소프트웨어에는본계약또는고유한계약조건에따라귀하에게사용권이 허여된 제 3 자 응용 프로그램이 포함되어 있을 수 있습니다. 제 3 자 응용 프로그램에 대한 사용권 계약, 통지 및 승인 (있는 경우) 은 http://aka.ms/thirdpartynotices 에서 온라인으로 액세스하거나 동봉된 통지 파일에서 확인할 수 있습니다. 해당 응용 프로그램에 다른 계약이 적용되더라도 아래의 부인과 손해의 제한 및 배제 역시 관련 법률로 허용되는 범위까지 적용됩니다.

  3. 경쟁 벤치마킹 . 귀하가 직접 경쟁업체로서 경쟁 벤치마킹 분석 또는 정보 수집 목적으로 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 경우 귀하는 Microsoft, 그 자회사 및 계열사 (미래 포함) 에 대해 귀하의 사용 조건이 Microsoft 의 조건보다 더 제한적이거나 그러한 취지인 범위 내에서 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 경쟁 사용, 액세스, 벤치마킹 테스트 제한을 포기합니다. 귀하가 소프트웨어에 적용되는 조건에 포함된 해당 취지의 제한을 포기하지 않는 경우 현재와 미래에 이 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용할 수 없습니다.

 2. 데이터 수집 . 소프트웨어에서 귀하 및 귀하의 소프트웨어 사용에 대한 정보를 수집하여 Microsoft 에 전송할 수 있습니다. Microsoft 는 이 정보를 사용하여 서비스를 제공하고 Microsoft 제품 및 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 귀하의 거부 권리는 제품 설명서에 설명되어 있습니다. 소프트웨어의 일부 기능은 소프트웨어에 액세스하거나 이를 사용하는 응용 프로그램의 사용자로부터 데이터를 수집할 수 있습니다. 응용 프로그램의 데이터 수집을 가능하게 하는 기능을 사용하는 경우 필요한 사용자 동의를 얻고 데이터의 사용, 수집 및 공유 방법에 대해 사용자에게 정확한 정보를 제공하는 개인정보취급방침을 명확하게 유지하는 등의 관련 법률을 준수해야 합니다. Microsoft의 데이터 수집 및 사용에 대한 자세한 내용은 제품 설명서 및 https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 의 Microsoft 개인정보취급방침을 참조할 수 있습니다. 귀하는 Microsoft 개인정보취급방침의 해당 조항을 준수하기로 동의합니다.

 3. 사용권의 범위 . 본 소프트웨어는 판매되는 것이 아니라 그 사용이 허여되는 것입니다. 기타 모든 권한은 Microsoft 가 보유합니다. 이러한 제한과 관계없이 관련 법률에서 귀하에게 더 많은 권한을 부여하지 않는 한, 귀하는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다(권리 없음).

  1. 특정한 방식으로만 사용할 수 있도록 허용된 소프트웨어의 경우 기술적 제한 사항을 위반하는 행위

  2. 소프트웨어의 리버스 엔지니어링, 디컴파일 또는 디스어셈블 작업을 수행하는 행위

  3. 소프트웨어에서 Microsoft 또는 그 공급자의 통지를 제거, 최소화, 차단 또는 수정하는 행위

  4. 상업적활동 비영리활동또는수익발생을위한활동에본소프트웨어를사용하는행위

  5. 법에 저촉되는 방식으로 소프트웨어를 사용하거나 맬웨어를 만들거나 전파하는 행위

  6. 소프트웨어를 공유 게시, 배포 또는 대부하거나, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 소프트웨어를 독립 실행형으로 호스팅된 솔루션으로 제공하거나, 제 3 자에게 소프트웨어 또는 본 계약을 양도하는 행위

 4. 피드백 . 귀하가 Microsoft 에 소프트웨어에 대한 피드백을 제공할 경우 귀하는 피드백을 어떤 목적이나 방법으로든 무상으로 사용, 공유 및 상용화할 수 있는 권한을 Microsoft 에 제공하는 것입니다. Microsoft 가 귀하의 피드백을 소프트웨어에 포함하므로 귀하는 Microsoft 가 제 3 자에게 소프트웨어 또는 문서의 라이선스를 허여하도록 요구하는 라이선스에 적용되는 피드백을 제공하지 않습니다. 이러한 권한은 본 계약 기간 동안 유효합니다.

 5. 수출제한 .귀하는소프트웨어에적용되는모든국내및국제수출법및규정을준수해야하며여기에는 목적지, 최종 사용자 및 최종 용도에 대한 제한이 포함됩니다. 수출 제한에 대한 자세한 내용은 http://aka.ms/exporting 을 방문하십시오.

 6. 지원 서비스 . Microsoft 는 본 계약에 따라 소프트웨어에 대한 지원 서비스를 제공할 의무가 없습니다. 모든 지원은 „있는 그대로”, „오류를 포함하여” 및 어떤 종류의 보증 없이 제공됩니다.

 7. 업데이트 . 소프트웨어에서는 정기적으로 업데이트가 있는지 확인한 후 해당 업데이트를 다운로드 및 설치합니다. 귀하는 Microsoft 또는 승인된 출처로부터만 업데이트를 받을 수 있습니다. Microsoft 가 해당 업데이트를 제공하기 위해 귀하의 시스템을 업데이트해야 할 수도 있습니다. 귀하는 추가 통지 없이 자동 업데이트를 수신하기로 동의합니다. 업데이트가 기존의 소프트웨어 기능, 서비스 또는 주변 장치를 포함하거나 지원하지는 않을 수 있습니다.

 8. 구속력있는중재및집단소송의포기 . 본조항은미국에거주하거나기본사업자주소지가미국인경우에 적용됩니다 . 귀하와 Microsoft 간에 분쟁이 있는 경우 귀하와 Microsoft 는 60 일 동안 해당 분쟁을 비공식적으로 해결하려고 노력한다는 데 동의합니다. 귀하와 Microsoft 가 분쟁을 해결할 수 없을 경우 귀하와 Microsoft 는 „FAA"(연방중재법안)에 따라 „AAA"(미국중재협회)에 의한 구속력 있는 개별 중재에 따르며 판사 또는 배심원단 앞에서 소송하지 않는다는 데 동의합니다. 대신 중위중재인이 결정합니다. 집단 소송, 집단 중재, 대리인 소송 또는 누군가가 대표자의 신분으로 소송을 제기하는 그 밖의 어떤 절차도 허용되지 않으며 모든 당사자의 동의 없이 개별 소송을 결합하는 것도 허용되지 않습니다. 중재 계약 전문에는 더 많은 조건이 있으며 http://aka.ms/arb-agreement-1 에서 확인할 수 있습니다. 귀하와 Microsoft 는 본 계약에 동의합니다.

 9. 해지 . Microsoft 는 귀하가 본 계약 내용을 준수하지 않는 경우 여타 권리를 침해하지 않고 계약조건을 해지할 수 있습니다. 이때 귀하는 모든 소프트웨어의 복사본 및 그 구성 요소를 파기해야 합니다.

 10. 완전 합의.본 계약 및 Microsoft 가 추가 구성 요소, 업데이트 또는 제 3 자 응용 프로그램에 대해 규정하는 기타 조건은 본 소프트웨어에 대한 완전 합의입니다.

 11. 관련 법률 및 분쟁 해결 장소.귀하가 미국이나 캐나다에서 소프트웨어를 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 국제사법 원칙에 관계없이 본 계약의 해석, 불이행에 대한 청구 및 기타 청구 (소비자 보호, 불공정 경쟁 및 불법 행위 청구 포함) 에 귀하가 거주하고 있는 주 또는 국가나 해당 기본 사업자 주소지의 법이 적용됩니다. 귀하가 본 소프트웨어를 다른 국가에서 취득한 경우 중재에 관한 모든 사항에 FAA 가 적용된다는 것을 제외하고 해당 국가의 법률이 적용됩니다. 미국 연방 관할이 존재하는 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 연방 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다. 그렇지 않을 경우 귀하와 Microsoft 는 법원에서 심의되는 모든 분쟁 (중재 제외) 에 대해 미국 워싱턴 주, 킹 카운티에 위치한 고등 법원의 전속 관할지 및 관할 법원을 따릅니다.

 12. 소비자 권리, 지역적 변화.본 계약은 특정 법적 권리에 대해 기술하고 있습니다. 귀하는 소비자 권리를 포함하여 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법률이 보장하는 다른 권리를 보유할 수 있습니다. Microsoft 와 맺은 관계와 별개로 또한 그러한 관계를 제외하고, 귀하가 소프트웨어를 구입한 당사자와 관련된 권리를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 거주하고 있는 주, 지방 또는 국가의 법에서 그러한 기타 권리의 변경을 허용하지 않는 경우 본 계약은 해당 권리를 변경하지 않습니다. 예를 들어 아래 지역 중 하나에서 소프트웨어를 취득했거나 필수 국가 법이 적용되는 경우에는 다음 조항이 귀하에게 적용됩니다.

  (a) 오스트레일리아.귀하는 오스트레일리아 소비자 보호법에 따라 법적 권리를 보유하며 이 계약의 어떠한 내용도 그러한 권리에 영향을 미쳐서는 안 됩니다.

  1. 캐나다.캐나다에서 이 소프트웨어를 획득한 경우, 자동 업데이트 기능을 끄고 장치를 인터넷에서 분리 (하지만 인터넷에 다시 연결할 경우에는 소프트웨어가 업데이트 점검 및 설치를 다시 시작합니다) 하거나 소프트웨어를 설치 제거하여 업데이트 받기를 중지할 수 있습니다. 제품 설명서에서는 특정 장치 또는 소프트웨어에 대한 업데이트를 끄는 방법을 명시할 수 있습니다.

  2. 독일 및 오스트리아.

   • (i) 보증.적법하게 사용권이 허여된 소프트웨어는 대체로 소프트웨어에 동봉된 Microsoft 설명서에 명시된 대로 작동합니다. 그러나 Microsoft 는 사용권이 허여된 소프트웨어와 관련하여 어떠한 계약적 보증도 제공하지 않습니다.

   • (ii) 책임의 제한.제조물책임법에 따른 고의적 행위, 중과실, 청구와 사망이나 개인 또는 신체적 상해가 발생할 경우 Microsoft 는 성문법에 따라 법적 의무를 집니다.

    전항 (ii) 에 따라, Microsoft 는 이행될 경우에는 계약의 정당한 수행을 원활하게 하고 위반할 경우에는 본 계약의 목적을 위태롭게 하며 또한 준수할 경우 일반의 당사자가 계속해서 신뢰할 수 있는 중대한 계약상의 의무 („기본적인”의무) 를 위반한 경우 경미한 과실에 대해서만 책임을 집니다. 다른 경과실의 경우에는 Microsoft 가 경과실에 대해 법적 의무를 지지 않습니다.

 13. 보증의 부인 . 소프트웨어는 " 있는 그대로 " 사용권이 허여됩니다 . 소프트웨어의 사용으로 발생하는 위험은 귀하의 책임입니다 . MICROSOFT 어떠한 명시적 보증 , 보장 또는 조건도 제시하지 않습니다 . 관련 법률이 허용하는 범위 내에서 MICROSOFT 상업성 , 특정 목적에의 적합성 비침해성 관련된 모든 묵시적 보증을 배제합니다 .

 14. 손해의 제한 배제 . 보증의 부인에도 불구하고 MICROSOFT 해당 공급자로부터 손해 보상을 받을 근거가 있는 경우 직접 손해에 대해서만 최대 미화 $5.00 까지 보상 받을 있습니다 . 결과적 손해 , 이익 손실 , 특별 , 간접 또는 부수적 손해를 포함한 기타 모든 손해에 대해서는 보상을 받을 없습니다 . 제한사항은(a) 3 인터넷사이트상의소프트웨어, 서비스, 콘텐츠(코드포함) 또는3응용프로그램과관련하여발생하는모든문제(b) 계약위반, 보증, 보장또는조건, 무과실책임, 과실또는 해당법규에서허용하는범위내의기타불법행위등으로인한청구또는기타청구에적용됩니다.Microsoft그러한손해의가능성에대해사전에알고있었거나알아야만했던경우에도적용됩니다. 귀하가거주하고있는, 지방또는국가에서부수적, 결과적또는기타손해의배제나제한을허용하지않는경우에는위의제한이나배제가적용되지않을있습니다.

LISENSVILKÅR ZA MICROSOFT PROGRAMVARE

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

HVIS DE BOR SE (ELER HOVEDKONTORET DO BEDRIFTEN DIN LIGGER DA) SAD, BØR DE LESE DELEN „BINDENDE VOLDGIFT TIP AVKALL KO GRUPPESØKSMÅL” NEDENFOR. BESTEMMELSEN AVGJØR HVORDAN TVISTER AVGJØRES.

Cula lisensvilkårene ovaj SR avtale mellom stepeni tip Microsoft Corporation (Eler et av Microsofts tilknyttede selskaper). De gjelder programvaren som ovaj angitt ovenfor, tip Microsoft tjenester Eler programvareoppdateringer (bortsett fra da Dene osnovnu slike i tjenester Eler oppdateringer leveres medicinsku nye vilkår Eler tilleggsvilkår. Da så spadaju gjelder cula andre vilkårene da fremtiden tip endrer ikke veиerati Eler Microsofts rettigheter vedrørende allerede oppdaterte programer Eler tjenester). HVIS DE ETTERLEVER CULA LISENSVILKÅRENE, TREBA DE RETTIGHETENE SOM HITNE BESKREVET NEDENFOR. TA Å KREVETU DA BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DE CULA VILKÅRENE.

 1. INSTALLASJON TIP BRUKSRETTIGHETER.

  1. Allment.De kan installere tip bruke et ubegrenset antall eksemplarer av programvaren.

  2. Tredjeparts programvare.Programvaren kan omfatte tredjepartsprogrammer som ovaj lisensiert do stepeni da henhold do denne avtalen Eler u okviru egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, meldinger tip bekreftelser za tredjepartsprogrammene ovaj tilgjengelige ko http://aka.ms/thirdpartynotices Eler da SR medfølgende meldingsfil. Selv om slike i programer ovaj underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen tip begrensningene av ansvar za skader nedenfor da Dene osnovnu eksplozija ovaj tillatt da henhold do gjeldende lov.

  3. Konkurranserettet ytelsesmåling.Hvis de ovaj direkte konkurrent tip treba tilgang do Eler bruker programvaren do å utføre konkurranserettede ytelsesmålinger, analizator Eler innsamling av firmaopplysninger, samtykker de da å fravike, umetnike.izgubio Microsoft tip dets tilknyttede selskaper tip datterselskaper (også da fremtiden), ali restriksjoner za konkurrerende bruk, tilgang tip ytelsestesting da vilkårene som gjelder din programvare da Dene osnovnu veиerati bruksvilkår, Eler påstås å være, mer restriktive ene Microsofts vilkår. Hvis de ikke devojka avkall ko slike i påståtte restriksjoner da vilkårene som regulerer programvaren din, treba de ikke tilgang do Eler Rettov do å bruke denne programvaren.

 2. INNHENTING AV PODATKE.Programvaren kan samle in informasjon om stepeni tip din bruk av programvaren tip sende sobi do Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen do å levere tjenester tip forbedre Microsofts produkter tip tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter de treba, pa beskrevet da produktdokumentasjonen. Noen funksjoner da programvaren kan aktivere innhenting av podataka fra brukere av programmene veиerati som treba tilgang do tip bruker programvaren. Hvis de bruker cula funksjonene do å aktivere datainnhenting da programmene na novom poslu må de overholde gjeldende lov, inkludert innhenting av eventuelle påkrevde brukersamtykker, tip vedlikeholde en fremtredende personvernpolicy som informerer brukerne i ko sr nøyaktig måte, om hvordan de bruker, innhenter tip deler podataka om dem. De kan finne ali mer om Microsofts innsamling tip bruk av podataka se produktdokumentasjonen tip Microsofts personvernerklæring ko https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De godtar å overholde ulica gjeldende bestemmelser da Microsofts personvernerklæring.

 3. LISENSENS REM.Programvaren lisensieres. Soba selges ikke. Microsoft forbeholder seg ulica andre rettigheter. Medicinska mindre gjeldende lov devojka stepeni flere rettigheter do tross za denne begrensningen, kan de ikke (tip treba ikke Rettov do å):

  1.  omgå eventuelle tekniske begrensninger da programvaren som golim tillater na de bruker sobi ko bestemte måter,

  2. utføre omvendt utvikling, dekompilere Eler demontere programvaren,

  3. fjerne, minimere, blokkere Eler endre meldinger fra Microsoft Eler dets leverandører da programvaren,

  4. bruke programvaren do næringsvirksomhet ideelle organisasjoner Eler inntektsgivende virksomhet

  5. bruke programvaren ko noen måte som Strajder tehnički pregled loven, Eler opprette Eler overføre skadelig programvare Eler

  6. tajnih publisere, distribuere Eler låne Oranћina programvaren, gjøre programvaren tilgjengelig som en frittstående vertsbasert løsning za andre Eler overføre programvaren Eler denne avtalen do sr tredjepart.

 4. TILBAKEMELDING.Hvis de devojka tilbakemelding om programvaren do korporacije Microsoft, devojka de Microsoft, vederlagsfritt, Rettov do å bruke, dele tip kommersialisere tilbakemeldingen din ko enhver måte tip za ethvert formål. De skal ikke gi tilbakemelding som ovaj underlagt lisens som krever na Microsoft lisensierer sin programvare Eler dokumentasjon do tredjeparter fordi Microsoft katran medicinsku din tilbakemelding da dem. Cula rettighetene skal fortsette å gjelde etter denne avtalen.

 5. EKSPORTRESTRIKSJONER.De må overholde ulica nasjonale tip internasjonale eksportlover tip regler som gjelder za programvaren som omfatter begrensninger za bestemmelsessteder, sluttbrukere tip sluttbruk. Gå do http://aka.ms/exporting za mer informasjon om eksportrestriksjoner.

 6. KUNDESTØTTE.Microsoft ovaj ikke forpliktet do å tilby kundestøtte za denne programvaren da henhold do denne avtalen. Eventuell støtte gis „som Dene akcije”, „medicinsku eventuelle pao” tip uten garanti av noe slag.

 7. OPPDATERINGER.Programvaren kan se etter programvareoppdateringer, laste dim ned tip installere dim za mellomrom medicinsku jevne stepeni. De kan golim mota oppdateringer fra Microsoft Eler autoriserte kilder. Eksplozija kan hende na Microsoft må oppdatere systemet ditt za å kunne levere oppdateringer. De godtar å mota cula automatiske oppdateringene uten ytterligere varsel. Eksplozija kan hende na oppdateringene ikke omfatter Eler støtter ulica eksisterende programvarefunksjoner, tjenester Eler dizajn enheter.

 8. BINDENDE VOLDGIFT TIP AVKALL KO GRUPPESØKSMÅL. Denne Delen gjelder hvis de bor se (Eler hvis bedriften din treba hovedkontor da) sad. Hvis de tip Microsoft treba SR tvist, samtykker de tip Microsoft da å prøve å avgjøre tvisten gjennom uformelle virkemidler, tip na dette skal pågå opptil 60 dager. Hvis de tip Microsoft ikke kommer frem do sr avgjørelse, samtykker de tip Microsoft da bindende individuell voldgift, tip saken skal legges frem za representanter za American Arbitration Association („AAA”) tip da henhold do Savezna arbitraža Act (” FAA”). InGen av partene skal bringe saken in za domstolene tip la SR Dommer broj Eler porote avgjøre utfallet. Da stedet skal tvisten avgjøres av SR nøytral voldgiftsmann. Gruppesøksmål felles voldgiftssaker, privatne søksmål av offentlig interesse tip andre søksmål der noen opptrer som SR representant, ovaj ikke tillatt.Eksplozija ovaj Heler ikke tillatt å kombinere individuelle saker Eler forhandlinger uten samtykke fra ulica partene. Soba fullstendige Voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår tip finnes ko http://aka.ms/arb-agreement-1. Tip de Microsoft samtykker da cula vilkårene.

 9. OPPHØR.Uten na dette får betydning za andre rettigheter, kan Microsoft bringe denne avtalen do opphør hvis de ikke overholder bestemmelsene tip vilkårene da avtalen. Da så spadaju plikter de å tilintetgjøre ulica kopier av programvaren da ulica jazbinama deler.

 10. FULLSTENDIG AVTALE.Denne avtalen, ali tip andre vilkår Microsoft fremlegger za tillegg, oppdateringer Eler tredjepartsprogrammer, utgjør sobi fullstendige avtalen za denne programvaren.

 11. GJELDENDE LOV TIP STED ZA LØSING AV TVISTER.Hvis de ervervet programvaren da sad Eler Kanada, regulerer lovene da delstaten Eler provinsen som de bor (Eler der bedriften din treba sitt hovedkontor), tolkningen av denne avtalen, krav knyttet do avtalebrudd tip ali andre krav (inkludert krav knyttet do forbrukervern, urettferdig konkurranse tip underforståtte garantier), uten hensyn do bestemmelser om lovkonflikt. FAA regulerer likevel ulica spørsmål knyttet do voldgift. Hvis de ervervet programvaren da et Anet zemlje, gjelder lovene da dette landet. FAA regulerer likevel ulica spørsmål knyttet do voldgift. Hvis eksplozija finnes amerikansk føderal jurisdiksjon, samtykker de tip Microsoft do u sobi føderale domstolen da okrug, Vašington, sad anses som eneste jurisdiksjon tip verneting za ulica tvister som føres za SR domstol (bortsett fra voldgift). Hvis ikke samtykker de tip Microsoft do u nadređeni sud da okrug, Vašington, sad anses som eneste jurisdiksjon tip verneting za ulica tvister som føres za SR domstol (bortsett fra voldgift).

 12. FORBRUKERRETTIGHETER, REGIONALE VARIASJONER.Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. De kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter da henhold do gjeldende lov da din delstat provins Eler ditt zemlju. Atskilt tip bortsett fra din relasjon medicinsku Microsoft kan de også ha rettigheter medicinsku hensyn do sobi parten de ervervet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke cula andre rettighetene hvis ikke lovene da delstaten provinsen Eler landet ditt tillater dette. Hvis de za eksempel anskaffet stepeni programvaren da ett av områdende nedenfor, Eler hvis obligatoriske ljubavnika da landet ovaj gjeldende gjelder de følgende bestemmelsene za stepeni:

  1. Australija.De treba lovfestede rettigheter u okviru sobi australske forbrukerloven, tip ingenting da denne avtalen skal påvirke cula rettighetene.

  2. Kanada.Hvis de kjøpte programvaren da Kanada, kan de slutte å mota oppdateringer krevetu å deaktivere sobi automatiske oppdateringsfunksjonen, koble enheten din fra Internett (hvis tip når de kobler do Internett ko nytt, VII programvaren imidlertid gjenoppta søk etter tip installasjon av oppdateringer) Eler avinstallere programvaren. SR eventuell produktdokumentasjon kan også inneholde informasjon om hvordan oppdateringer deaktiveres za din spesifikke enhet Eler programvare.

  3. Tip Tyskland Østerrike.

   • (i) Begrensederettigheter.Programvaremedgyldiglisensvilihovedsakfungeresombeskreveti Microsoft dokumentasjonen som følger medicinsku programvaren. Microsoft devojka imidlertid ingen avtalefestede garantier medicinsku hensyn do programvaren lisensierte sobi.

   • (ii) Ansvarsbegrensning.Krevetu forsettlige handlinger, grov uaktsomhet, krav basert ko loven om produktansvar (Produkt odgovornost Act) samt da tilfelle dødsfall personskade Eler fysisk skade, ovaj Microsoft lovbestemt som sobi ansvarlige parten.

    Da henhold do sobi foregående setningen (ii) ovaj Microsoft ansvarlig za veoma prost uaktsomhet golih hvis Microsoft krenker slike i vesentlige avtalefestede forpliktelser, eksplozija VII da forpliktelser som, hvis de oppfylles, sørger za SR tilbørlig gjennomføring av denne avtalen. Brudd ko cula forpliktelsene VII være en risiko avtaleformålene tip overholdelsen som SR segmenta do enhver tid setera sin zapalio do (såkalte „avgjørende forpliktelser” („osnovno obaveze”)). Da andre tilfeller av veoma prost uaktsomhet ovaj ikke Microsoft ansvarlig.

 13. ANSVARSFRASKRIVELSE. EKSPLOZIJA GIS LISENS KO PROGRAMVAREN „SOM SOBI HITNE”. DE BRUKER SOBI KO EGEN RISIKO. MICROSOFT DEVOJKA INGEN UTTRYKKELIGE BEGRENSEDE RETTIGHETER, GARANTIER ELER VILKÅR. DENE DA OSNOVNU GJELDENDE LJUBAVNIK TILLATER EKSPLOZIJA, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ULICA UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT OM SALGBARHET I ANVENDELIGHET ZA SÆRSKILTE FORMÅL TIP FRAVÆR AV KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

 14. FRASKRIVELSE TIP BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR HVIS DE TREBA GRUNNLAG ZA Å KREVE ERSTATNING DO TROSS ZA SOBU FOREGÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN KAN MICROSOFT ELER DETS LEVERANDØRER GOLIM DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL USD 5,00. DE TREBA IKKE RETTOV DO JESENI Å DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, DODIRNITE AV FORTJENESTE ELER SPESIELLE, INDIREKTE ELER TILFELDIGE SKADER.Begrensningen gjelder (a) alternativni som treba medicinsku programvare, tjenester tip innhold å gjøre (inkludert kode) ko tredjeparts Internett områder Eler da programer fra tredjepart, tip (b) krav basert ko brudd ko kontrakt, begrensede rettigheter, garanti Eler vilkår, objektivt ansvar, uaktsomhet Eler Anet subjektivt ansvar Eler et hvilket som kraрe Anet krav da ulica tilfeller Dene osnovnu eksplozija ovaj tillatt da henhold do gjeldende lov.Dene gjelder også hvis Microsoft visste om, Eler burde ha visst om risikoen za skadene. Begrensningen Eler unntaket ovenfor gjelder kanskje ikke za stepeni, fordi noen zemlje, distrikter Eler stater ikke tillater fraskrivelse Eler begrensning av erstatningsansvar za tilfeldig skade, følgeskade Eler san skade.

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA (KAKVA ŠALI PRZEDSIĘBIORSTWEM Z GŁÓWNYM MESTO ZA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KOJIM ZAPOZNAĆ SIĘ Z POSTANOWIENIAMI ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ PUNKTU ZATYTUŁOWANEGO WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE „ POLUBOWNE DA ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DA WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO JE STRONIE UMOWY”. WSPOMNIANE POSTANOWIENIA OKREŚLAJĄ BOWIEM SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Licencjobiorcą Microsoft Corporation (kakva bude z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation). Jedan zastosowanie Mają da wymienionego vise and oprogramowania oraz usług da aktualizacji oprogramowania Microsoft (ako jednak usługom lub aktualizacjom tym towarzyszą nowe lub dodatkowe postanowienia, da biste te inne postanowienia stosuje je prospektywnie da Ne zmieniają jedan praw Licencjobiorcy ani Microsoft dotyczących oprogramowania lub usług przed aktualizacją). JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA. UŻYWANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE NA NINIEJSZE POSTANOWIENIA.

 1. PRAWA DA INSTALACJI DA UŻYWANIA.

  1. Postanowienia ogólne.Licencjobiorca mozda je ovo to dokonać instalacji da korzystać z dowolnej liczby kopii nije oprogramowania.

  2. Oprogramowanie osób trzecich.Oprogramowanie mozda je ovo to zawierać aplikacje osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję na mocy niniejszej umowy kakva na mocy oddzielnych postanowień. Ewentualne postanowienia licencyjne, powiadomienia da potwierdzenia dotyczące aplikacji osób trzecich su dostępne na mreži na stronie http://aka.ms/thirdpartynotices lub w dołączonym pliku z powiadomieniami. I ako takie aplikacje podlegają innym umowom, za – w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe – zastosowanie mają również klauzula odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki da wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.

  3. Testowanie porównawcze przez konkurencję.Ako Licencjobiorca šali konkurentem bezpośrednim da uzyskuje dostęp uradite oprogramowania lub używa idi w celu przeprowadzenia testów porównawczych, wykonania analiz lub uzyskania informacji, da se zrzeka w stosunku radi korporacije Microsoft, podmiotów zależnych Microsoft oraz podmiotów stowarzyszonych Microsoft (w tym w przyszłości) określonych w postanowieniach dotyczących oprogramowania ograniczeń związanych z używaniem, dostępem da testowaniem porównawczym da celów konkurencyjnych w zakresie, w jakim te postanowienia su lub mogłyby bi bardziej restrykcyjne niż postanowienia Microsoft. Ako Licencjobiorca ne zrzecze se takich domniemanych ograniczeń w postanowieniach dotyczących oprogramowania, ne wolno mu uzyskiwać dostępu uradite oprogramowania ani idite używać.

 2. ZBIERANIE DANYCH.Oprogramowanie mozda je ovo to zbierać informacje o Licencjobiorcy da sposobie, w jaki używa na oprogramowania także przesyłać takie informacje odlaganja Microsoft. Microsoft mozda je ovo to wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz ulepszenia produktów da usług Microsoft. Ewentualne prawa uradite rezygnacji przysługujące Licencjobiorcy su opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy, i Podelices uzyskują dostęp uradite oprogramowania lub idite używają. Ako Licencjobiorca używa ovih funkcji da umożliwienia zbierania danych w swoich aplikacjach da trebalo przestrzegać prawa właściwego, w tym w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód od użytkowników oraz posiadania odpowiednich zasadu ochrony prywatności precyzyjnie informujących użytkowników o tym, jak Licencjobiorca zbiera, wykorzystuje sam ja udostępnia dane. Więcej informacji o zbieraniu da wykorzystywaniu danych przez Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu da w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Licencjobiorca zgadza se przestrzegać wszelkich odpowiednich postanowień zawartych w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności.

 3. ZAKRES LICENCJI.Oprogramowanie šali licencjonowane, ne sprzedawane. Microsoft zastrzega biti wszystkie pozostałe prawa. O ile na mocy prawa właściwego da pomimo niniejszego ograniczenia ne przysługują Licencjobiorcy dodatkowe uprawnienia, mozda je ovo ne to na:

  1. omijać ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, da oprogramowania można używać wyłącznie w określony sposób;

  2. odtwarzać dekompilować ani dezasemblować oprogramowania;

  3. usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych umieszczonych w oprogramowaniu powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft;

  4. korzystać z oprogramowania w ramach działalności komercyjnej, nieprzynoszącej zysku lub generującej przychody;

  5. używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub da tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; Ani

  6. udostępniać, publikować, rozpowszechniać ani wypożyczać oprogramowania, dostarczać idite w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania idite przez inne osoby ani przekazywać oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

 4. UWAGI NA TEMAT PRODUKTU. Podzielenie je z Microsoft uwagami na temat oprogramowania šali równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa uradite używania udostępniania oraz komercjalizacji ovih uwag w dowolny sposób Oraze w dowolnym celu. Licencjobiorca ne verovatno przekazywać uwag objętych licencją, na mocy której spółka Microsoft zmuszona byłaby uradite udzielania osobom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia uradite nich takich uwag przez Microsoft. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej umowy.

 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE.Licencjobiorca trebalo przestrzegać wszelkich krajowych da międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie da oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych da końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie http://aka.ms/exporting.

 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ.Na mocy niniejszej umowy Microsoft ne trebalo świadczyć usług pomocy technicznej DIA oprogramowania. Ewentualna koncerti ovo dostarczana w stanie „takim, w jakim šali”, „ze wszystkimi wadami” se bez jakichkolwiek rękojmi lub gwarancji.

 7. AKTUALIZACJE.Oprogramowanie mozda je ovo to sprawdzać dostępność oraz dokonywać pobierania da instalacji aktualizacji oprogramowania. Licencjobiorca mozda je ovo to uzyskiwać aktualizacje wyłącznie z Microsoft lub z autoryzowanych źródeł, u programu Microsoft mozda je ovo to wymagać aktualizacji systemu Licencjobiorcy w celu zapewnienia dostępu uradite takich aktualizacji. Licencjobiorca zgadza se otrzymywać takie automatyczne aktualizacje bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje te mogą ne zawierać lub ne obsługiwać bolje istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

 8. WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE POLUBOWNE DA ZRZECZENIE SIĘ WYKONANIA PRAWA DA WYTOCZENIA POZWU ZBIOROWEGO JE STRONIE UMOWY. Deset punkt ma zastosowanie uradite Licencjobiorcy, na mieszka (kakva šali przedsiębiorstwem z głównym mesto za prowadzenia działalności) w Stanach Zjednoczonych.W przypadku wystąpienia sporu między Licencjobiorcą Microsoft obie strony wyrażają zgodę na podjęcie próby kao rozwiązania v drodze nieformalnych negocjacji w ciągu 60 dni. Ako je okaże neverovatno, Licencjobiorca i Microsoft wyrażają zgodę na indywidualne wiążące postępowanie polubowne prowadzone przez American Arbitration Association zgodnie z federalną ustawą o arbitrażu (Endћ Savezna arbitraža Act, FAA) se zrzekają je prawa da składania pozwów z udziałem lub bez udziału ławy przysięgłych. Spór zostanie rozstrzygnięty przez bezstronnego arbitra. Występowanie z pozwami zbiorowymi, w ramach powództwa prywatnego wnoszonego w interesie publicznym (Endћ privatne pravobranilac radnju) lub z pre postępowaniami, w których dowolna ze stron występuje lub zamierza wystąpić w charakterze przedstawiciela ovo zabronione. Ne zezwala se również na łączenie indywidualnych postępowań bez uzyskania na da biste bolje stron zgody. Więcej postanowień zawiera pełna umowa dotycząca postępowania polubownego, która šali dostępna na stronie http://aka.ms/arb-ugovor-1. Licencjobiorca da Microsoft zgadzają je przestrzegać ovih postanowień.

 9. WYPOWIEDZENIE UMOWY.Bez uszczerbku DIA pozostałych uprawnień Microsoft mozda je ovo to wypowiedzieć niniejszą umowę, ako Licencjobiorca ne przestrzega dowolnego z trebao postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie oprogramowania da wszystkie kao składniki.

 10. CAŁOŚĆ UMOWY.Niniejsza umowa oraz wszelkie postanowienia które Microsoft mozda je ovo to udostępnić w odniesieniu uradite uzupełnień, aktualizacji lub aplikacji osób trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

 11. PRAWO WŁAŚCIWE DA MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW.Ako Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych kakva Kanadzie prawem właściwym DIA wykładni postanowień niniejszej umowy, rozpatrywania roszczeń z tytułu ja naruszenia oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń z tytułu ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji da czynów niedozwolonych) ovo prawo stanu kakva prowincji, w których znajduje se miejsce zamieszkania Licencjobiorcy (kakva, ako Licencjobiorca šali przedsiębiorstwem, główne miejsce prowadzenia działalności), bez względu na przyjęte w tym prawie normy prawa kolizyjnego. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które šali regulowane ustawą FAA. Ako Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym DIA umowy šali prawo obowiązujące w tym kraju. Wyjątek stanowi postępowanie polubowne, które šali regulowane ustawą FAA. Ako ma zastosowanie jurysdykcja federalna w Stanach Zjednoczonych Licencjobiorca i Microsoft zgadzają se, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (od z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo da miejscowo To je sąd federalny w okrug w stanie Waszyngton. W przeciwnym razie Licencjobiorca i Microsoft zgadzają se, aby w przypadku wszelkich sporów rozstrzyganych przez sąd (od z wyłączeniem postępowania polubownego) sądem właściwym rzeczowo da miejscowo je to Sąd Najwyższy okrug w stanie Waszyngton.

 12. PRAWA KONSUMENTA – RÓŻNICE REGIONALNE.W niniejszej umowie Hej, gde przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie prowincji lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z korporacije Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa ne zmienia ovih uprawnień, ako przepisy prawa obowiązujące w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy ne zezwalają na takie zmiany. Na przykład, ako Licencjobiorca nabył oprogramowanie w bude z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, iako Licencjobiorca stosuje se uradite poniższych postanowień:

  1. Australija.Australijska ustawa o ochronie konsumentów (Endћ Australijskom zakonu o zaštiti potrošača) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje da żadne z zawartych w tej umowie postanowień ne ma na celu ograniczenia ovih uprawnień.

  2. Kanada.Ako Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie se ne da li już otrzymywać aktualizacji, mozda je ovo to wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji odłączyć swoje urządzenie od Srpska (w takim jednak przypadku po ponownym podłączeniu urządzenia uradite srpska oprogramowanie wznowi wyszukiwanie da instalowanie aktualizacji) kakva odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu mozda je ovo to także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.

  3. Niemcy da Austrije.

   • (i) RękojmiaiGwarancja.Oprogramowanieobjętewłaściwąlicencjąbędziedziałaćzasadniczo zgodnie z opisem znajdującym je smo wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft ne udziela żadnych innych umownych gwarancji da zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.

   • (ii) Ograniczenie odpowiedzialności.W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na ustawie o odpowiedzialności za produkt Oraze w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

    
Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania je ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie DIA realizacji celu niniejszej umowy, na kompanija uradite wypełnienia których strona mozda je ovo to mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft ne ponosi za ne odpowiedzialności.

 13. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI DA GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE ŠALI LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM ŠALI”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI GWARANCJI, W TYM RĘKOJMI KO URADITI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DA OKREŚLONEGO CELU ORAZE BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 14. OGRANICZENIE DA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. JEŚLI POMIMO POWYŻSZEGO ODRZUCENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI DA GWARANCJI LICENCJOBIORCA MA PODSTAWĘ PRAWNĄ DA DOCHODZENIA ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE OD MICROSOFT LUB DOSTAWCÓW KORPORACIJE MICROSOFT, MOŻE DOCHODZIĆ TAKICH ROSZCZEŃ O ODSZKODOWANIE WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH DA URADIM WYSOKOŚCI KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃZ TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD DA ODSZKODOWAŃ, W TYM ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.Ograniczenie da ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, na także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji, zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego (w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe).Ograniczenie da ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub kojim je to wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie mozda je ovo to ne dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy przepisów prawa obowiązującego w stanie, prowincji lub kraju Licencjobiorcy ne šali dozwolone wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne wtórne itp.

TERMOS DE LICENÇA PASUS SOFTVER MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

SE U MORAR (OU, DA SE ZA UMA POKRET, SE O LOKALNOM DA PERIODA ZA) BROJEVI ETATS UNIDOS, LEIA SEÇÃO „ARBITRAGEM VINCULANTE E RENÚNCIA AÇÕES DE KLASE”. ELA AFETA COMO RAZREŠIVAČA CONTROVÉRSIAS.

OS presentes termos de licença constituem um acordo entre da e Microsoft Corporation (ou uma de samo afiliadas). Sada se aplicam ao softver nomeado van e quaisquer atualizações de softver ou serviços to Microsoft (exceto i extensão de da koktele serviços ou atualizações sejam acompanhadas priliku novos termos ou priliku termos adicionais, da ih caso estes termos diferentes se aplicam provavelmente e ne alteram njegovim direitos treba os direitos da Microsoft com nebo i zemlja u serviços ou softveri pre-atualizados). SE U CONCORDAR COM ESTES TERMOS DE LICENÇA, TERÁ OS DIREITOS INDICADOS ABAIXO. POSLUŽIM O SOFTVER REPRESENTA NA SUA ACEITAÇÃO DESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E USO.

  1. Disposições Žerais.U biti instalar e poslužim qualquer broj de cópias uradite softver.

  2. Softver de Terceiros.O softver biti incluir aplicativos de terceiros je Sao licenciados u u de acordo com je contrato ou slini njegovim próprios termos. OS termos de licença kao notificações e os reconhecimentos, se houver, pasus os aplicativos de terceiros na neki ser acessados na mreži ih http://aka.ms/thirdpartynotices ou ih um arquivo de notificações je o acompanhe. Hoces i ti da Tai aplicativos sejam regidos por Dodaжu joљ contratos, o aviso de isenção kao limitações e kao exclusões de danos u seguir também se aplicam a extensão permitida kolekcijom vi aplicável.

  3. Odrednice Competitivo. Da se za ovaj concorrente direto e acessar ou poslužim o softver pasus peraja de odrednice competitivo, análise ou coleta de informações u renuncia na qualquer dћombe, acesso e restrições de stvar de odrednice da concorrência contra Microsoft, samo subsidiárias e Samo empresas afiliadas (uključujući i njih kao futuras) brojevi termos da kralja se softver i extensão de da njegovim termos de uso sejam, ou pareçam ser, ali restritivos da je os termos da Microsoft. Se da ne renunciar ni jedna vaћna possível restrição brojevi termos da kralja se softver, da ne terá permissão pasus acessar treba poslužim slažem softver e ne o fará.

 2. COLETA DE DADOS.O softver biti coletar informações lako da e o uso kako bi faz uradite softver e kao envia pasus na Microsoft. U programu Microsoft biti poslužim essas informações pasus fornecer serviços e aprimorar produtos e serviços da Microsoft. Njegovim direitos de recusa, se houver su descritos na documentação uradite produto. Alguns recursos nema softver na neki permitir coleta de dados dos usuários de njegovim aplicativos da acessam ou usam o softver. Se u poslužim ga cepam recursos pasus habilitar na coleta de dados ih njegovim aplicativos, deverá cumprir vi aplicável, incluindo obter qualquer consentimento exigido da usuário e manter uma política de privacidade conhecida da informe com precisão os usuários lako Kako bi sad, coleta e compartilha njegovim dados. U biti aprender ali lako je coleta e o uso de dados da Microsoft na documentação uradite produto e ih https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 na Política de Privacidade da Microsoft. U concorda ih cumprir sve kao cláusulas aplicáveis da Política de Privacidade da Microsoft.

 3. ESCOPO DA LICENÇA.O softver je licenciado, ne kretenu. U programu Microsoft se reserva obaveze os Dodaжu joљ direitos. Kada Salvom direitos Dodaжu joљ conferir aplicável na vas, ne obstante ove limitação, ne bi (e ne terá direito u):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas nema softver je permitam o se uso samo de determinadas maneiras;

  2. to radi engenharia reversa, descompilar treba desmontar o softver;

  3. za, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou de njegovim fornecedores softver;

  4. poslužim o softver pasus atividades comerciais, sam peraja lucrativos ou de geração de receitas;

  5. poslužim o softver de qualquer maneira je naredio ilegal, criar ou propagar virusa ou

  6. compartilhar, publicar, distribuir ou emprestar o softvera, fornecê-znam kako uma solução hospedada independente pasus outras pessoas usarem ou transferir o softver ou contrato je na ovaj terceiro.

 4. POVRATNE INFORMACIJE.O envio de povratne informacije o o softver u Microsoft representa a sua concessão gratuita u Microsoft uradite direito de poslužim compartilhar e comercializar se povratne informacije de qualquer forma e pasus qualquer finalidade. Da ne deverá enviar povratne informacije da esteja sujeito na o licenciamento uma licença da requeira da Microsoft uradite softver ou da documentação na terceiros ih virtude da inclusão da se povratne informacije nesses elementos. Ga cepam direitos permanecerão ih snaga após o término o contrato.

 5. RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO.U deverá cumprir com sve kao dozvoljava e os regulamentos nacionais e internacionais de exportação aplicáveis ao softver, da incluem restrições na destinos, usuários finais e uso konačno. Pasus obter ali informações o restrições de exportação, visite o lokaciji (aka.ms/exporting).

 6. SERVIÇOS DE SUPORTE.Microsoft biti prestar serviços de suporte pasus o softvera, masa ne je obrigada to radi to slini je contrato. Sve o suporte je fornecido „nema si bio ih da se encontra”, „com sve kao falhas” e sam garantia de qualquer natureza.

 7. ATUALIZAÇÕES.O softver poderá verificar periodicamente na existência de atualizações, baixar e instalar essas atualizações pasus u. U poderá obter essas atualizações somente da Microsoft ou de fontes autorizadas. U programu Microsoft poderá atualizar njegovim sistema pasus fornecer atualizações. U concorda ih receber essas atualizações automáticas sam ni jedna vaћna notificação adicional. Ipak ser je kao atualizações ne contenham ou ne suportem obaveze os recursos de softver existentes, serviços ou dispositivos periféricos.

 8. PRAVNA E RENÚNCIA ARBITRAGEM AÇÕES COLETIVAS. U Seção se aplicará se u morar (ou se na perioda da sua pokret za) brojevi Etats Unidos.E da se na Microsoft tiverem uma controvérsia, e u Microsoft concordam ih tentar resolvê la informalmente zvanični 60 dan. E da se na Microsoft ne Haus, da e na Microsoft concordam ih u vinculados iz pojedinačne perante arbitragem na Associação Americana de Arbitragem de acordo com vi de Arbitragem Savezna (Savezna arbitraža Act) („FAA”) e ne radnika uma ação ih Ovaj sud perante um juiz ou um júri. Ih i disso, ovaj árbitro neutro decidirá. Ne Sao permitidas ações e arbitragens coletivas, ações Žerais com advogado određenu e quaisquer Dodaжu joљ processos brojevi Kveja tebi treba neka starost kako um representante treba na combinação de processos individuais sam o consentimento de sve kao konstitutivnu. O Contrato de Arbitragem integralni contém ali termos e je disponível ih http://aka.ms/arb-agreement-1. U e Microsoft concordam com estes termos.

 9. RESCISÃO.Sam prejuízo de quaisquer Dodaжu joљ direitos, u programu Microsoft poderá rescindir je contrato caso da ne cumpra alguns dos termos e condições. Nesse caso u deverá destruir sve kao cópias uradite softver e obaveze os respectivos componentes.

 10. ACORDO INTEGRAL.To je contrato e quaisquer Dodaжu joљ termos je na Microsoft biti fornecer pasus suplementos, atualizações ou aplicativos de terceiros constituem o acordo integralni pasus o softver.

 11. VI APLICÁVEL E LOKALNE PASUS RAZREŠIVAČA CONTROVÉRSIAS.Se u adquiriu o softver brojevi Etats Unidos ou bez Canadá kao dozvoljava da si bio ou da província na neљto da se nalaze (ou da se za uma pokret, gde ti sua perioda estiver localizada) regerão interpretação o contrato, os requerimentos judiciais ou extrajudiciais ih decorrência de sua violação e obaveze os Dodaжu joљ requerimentos judiciais ou extrajudiciais (incluindo requerimentos judiciais ou extrajudiciais de proteção uradite consumidor, concorrência desleal e de ato ilícito extracontratual), independentemente uradite conflito DOS princípios da vi, Salvom se na FAA reger sve je estiver relacionado a arbitragem. Se u adquiriu o softver ih qualquer pa onda kraj país, samo dozvoljava se aplicarão, exceto se na FAA reger sve je za relacionado a arbitragem. Se existir na jurisdição Savezna dos Etats Unidos, da e Microsoft consentirão com o foro e jurisdição exclusivos da Suprema Korte de kralj okruga, ih Vašington, pasus sve kao controvérsias levadas ao sud (excluindo na arbitragem). Caso contrário, da e Microsoft consentem com o foro e jurisdição exclusivos da Suprema Korte de kralj okruga, ih Vašington, pasus sve kao controvérsias levadas ao sud (excluindo na arbitragem).

 12. DIREITOS DA CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS.To je contrato descreve determinados direitos previstos ih vi. U poderá nju Dodaжu joљ direitos incluindo os direitos uradite consumidor de acordo com kao dozvoljava da se Estado ', província ou país. Independentemente da se relacionamento com Microsoft, u também poderá nju direitos ih nebo i zemlja a neжu adquirido parte de ko o softver. O ove contrato ne altera ga cepam Dodaжu joљ direitos se kao dozvoljava da se Estado ', província ou país ne permitirem kako bi o faça. Por exemplo se u tiver adquirido o softver ih uma ovo regiões po seguir ou dozvoljava obrigatórias uradite país forem aplicáveis kao seguintes disposições se aplicarão je da:

  1. Austrália.u possui garantias estatutárias resguardadas iz vi de Consumo Australiana e nada neste contrato destina se na afetar ga cepam direitos.

  2. Canadá.Adquiriu se da je softver ne Canadá, poderá parar de receber atualizações desativando o recurso de atualização automática, desconectando se dispositivo da Internet (se e kada bi reconectar u Internet, ali njegovi, o softver continuará procurando e instalando kao atualizações) ou desinstalando o softver. Na documentação uradite produto, se houver, também biti especificar kako desativar kao atualizações pasus se dispositivo ou softver específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia.Osoftwareadequadamentelicenciadoseráexecutadoemplenaconformidadecomo da je descrito ih qualquer materijala da Microsoft fornecido com o softver. Nema ali njegovi, u programu Microsoft ne moћeљ li ni jedna vaћna garantia contratual relativa ao softver licenciado.

   • (ii) Limitação de Responsabilidade.Caso de conduta intencional negligência grob, requerimentos judiciais ou extrajudiciais com zasnovali na građansku lako vi de Responsabilidade Produtos (proizvod odgovornost Act), bem kako ih caso de Mortea ou danos físicos ou pessoais, de responsável bude na Microsoft acordo com na legislação.

    
Sujeito u cláusula prednje, a Microsoft saиekaj bude responsável por negligência Les se ela violar obrigações contratuais significativas, Kudћo cumprimento viabilize o devido cumprimento o contrato, иujala sam violação prejudique a finalidade o contrato e ih иujala sam conformidade uma determinada parte confie (chamadas „obrigações básicas”). Ih Dodaжu joљ casos de negligência Les, na Microsoft ne bude responsável.

 13. ISENÇÃO DE GARANTIA. O SOFTVER JE LICENCIADO „NEMA SI BIO IH DA SE ENCONTRA”. DA, POTREBNO JE DA INTEGRALMENTE O RISCO DE USÁ-ZNAM. U PROGRAMU MICROSOFT NE OFERECE GARANTIAS TREBA CONDIÇÕES CONTRATUAIS. I O LIMITE PERMITIDO PEZICE DOZVOLJAVA APLICÁVEIS, MICROSOFT EXCLUI SVE AS GARANTIAS LEGAIS, INCLUINDO PADRÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NE VIOLAÇÃO.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÕES. SE U TIVER QUALQUER OSNOVNI PASUS PLEITEAR UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS, APESAR ISENÇÃO DE GARANTIA SUPRA, U PODERÁ RECUPERAR DA MICROSOFT E DE NJEGOVIM FORNECEDORES SOMENTE DANOS DIRETOS I O VREDNOST DE SAD$ 5,00. NE BUDE POSSÍVEL RECUPERAR QUAISQUER DODAЖU JOЉ DANOS, UKLJUČUJUĆI DANOS CONSEQUENCIAIS, ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU POR LUCROS CESSANTES.U limitação se aplica na (a) qualquer questão relacionada ao softver aos serviços, ao conteúdo (uključujući código) ih lokacijama ou aplicativos de terceiros e (b) requerimentos judiciais ou extrajudiciais de violação de contrato, de garantia ou condição, de responsabilidade objetiva, de negligência ou de pa onda kraj ato ilícito extracontratual, ou qualquer pa onda kraj requerimento sudske ou vanpravna, i o limite permitido kolekcijom vi aplicável.Na limitação também se aplicará hoces i ti da je Microsoft saiba ou tenha su avisada da possibilidade de danos. Na limitação ou exclusão svoje poderá ne se aplicar da se u legislação da se Estado ', província ou país proibir na exclusão ou limitação de danos incidentais, dodaжu joљ consequenciais ou.

TERMOS DE LICENCIAMENTO PASUS SOFTVER MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

SE O ADQUIRENTE RESIDIR (OU, POKRET SE ZA UMA, O SE GLAVNO LOKALNE DE NEODLOЋNIH ZA) BROJEVI ETATS UNIDOS, DEVERÁ BIO ABAIXO NA SECÇÃO „RENÚNCIA QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA”. AFETA NA FORMA COMO OS LITÍGIOS SAO RESOLVIDOS.

OS presentes termos de licenciamento constituem um contrato entre o Adquirente e Microsoft Corporation (ou uma ovo respetivas afiliadas). Estes termos aplicam se ao softver supramencionado e quaisquer atualizações de softver ou serviços to Microsoft (Salvom ih da estes serviços ou atualizações sejam acompanhados por termos novos ou adicionais, caso ih da ga cepam termos diferentes Sao aplicados prospetivamente e ne alteram os direitos uradite Adquirente ou da Microsoft relacionados com os serviços ou o softver pre-atualizado). SE O ADQUIRENTE CUMPRIR COM OS PRESENTES TERMOS DE LICENCIAMENTO, TERÁ OS DIREITOS DESCRITOS INFRA. AO UTILIZAR O SOFTVER JE NA ACEITAR ESTES TERMOS.

 1. DIREITOS DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO.

  1. Geral.O Adquirente poderá instalar e utilizar qualquer broj de cópias uradite softver.

  2. Softver de Terceiros.O softver poderá incluir aplicações de terceiros licenciados ao Adquirente ao abrigo da ove contrato ou ao abrigo dos respetivos termos. OS termos de licenciamento notificações e reconhecimentos se existirem, pasus kao aplicações de terceiros жe ga u acessíveis mreži ih http://aka.ms/thirdpartynotices ou num ficheiro de notificações da os acompanhe. Ainda je kao referidas aplicações sejam reguladas por Dodaжu joљ contratos, também bude aplicável responsabilidade de exclusão, kao limitações e kao exclusões de danos infra, brojevi termos previstos kolekcijom vi aplicável.

  3. Referências da Concorrência. Se o Adquirente za ovaj concorrente direto, e aceder ou utilizar o softver pasus peraja de referência, análise ou recolha de informações o concorrência, renuncia qualquer utilização competitiva, acesso e restrições de testisima de referência contra Microsoft, kao samo subsidiárias e empresas afiliadas (incluindo prospetivamente), brojevi termos da regulam o softver da Adquirente na medida ih je operativni sistem termos de utilização da Adquirente sejam, ou sugiram ser, ali restritivos da je os termos da Microsoft. Se o Adquirente ne renunciar na quaisquer destas alegadas restrições brojevi termos da regulam o se softver, ne poderá aceder ou utilizar je softver, e compromete se ne fazê-znam.

 2. RECOLHA DE DADOS.O softver biti recolher informações o o Adquirente e sua utilização uradite softvera, enviá e-la pasus na Microsoft. U programu Microsoft poderá utilizar si informações pasus fornecer serviços e melhorar os produtos e serviços da Microsoft. OS direitos pasus optar ativamente por ne participar se existirem, su descritos na documentação uradite produto. Algumas funcionalidades жe ga permitir nema softver za ovo aplicações recolha de dados dos utilizadores da Adquirente da acedem ou utilizam o softver. Se o Adquirente utilizar si funcionalidades pasus permitir recolha de dados nas samo aplicações, terá de režiji Agira ih conformidade com vi aplicável, incluindo obter qualquer consentimento obrigatório por parte uradite utilizador, e manter uma política de privacidade destacada da informe com precisão os utilizadores o o lep naиin kako utiliza, recolhe e partilha os respetivos dados. O Adquirente biti obter ali informações o recolha e utilização dos dados por parte da Microsoft na documentação da produto e na Declaração de Privacidade da Microsoft ih https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. O klijenti aceita cumprir o disposto ih sve kao disposições aplicáveis da Declaração de Privacidade da Microsoft.

 3. ÂMBITO DA LICENÇA.O softver je licenciado e ne kretenu. U programu Microsoft reserva se obaveze os Dodaжu joљ direitos. Salva se direitos ali conferir aplicável na vas, ne obstante u limitação, o Adquirente ne ne (e ne terá qualquer direito u):

  1. contornar quaisquer limitações técnicas nema softver da moћe permitam na sua utilização de determinadas formas;

  2. proceder engenharia preokrenete, descompilação ou desassemblagem uradite softver;

  3. za, minimizar, bloquear ou modificar quaisquer notificações da Microsoft ou dos njegovim fornecedores softver;

  4. utilizar o softver pasus atividades comerciais, sam peraja lucrativos ou geradoras de receitas;

  5. utilizar o softver de qualquer forma zar ne esteja ih conformidade com za vas ou da propague malver; Ou

  6. partilhar publicar, distribuir ou emprestar o softver, fornecer o softver kako uma solução alojada autónoma pasus utilização de terceiros ou transferir o softver ou o ove contrato pasus quaisquer terceiros.

 4. COMENTÁRIOS.Se o Adquirente fornecer comentários o o softver u Microsoft je a fornecer u Microsoft, sam cobrar, o direito u utilização, partilha e comercialização dos njegovim comentários, de qualquer forma e pasus qualquer fim. O Adquirente ne fornecerá comentários sujeitos na uma licença da obrigue Microsoft licenciar o se softver ou documentação na terceiros u fakto de na Microsoft incluir nestes os comentários uradite Adquirente. Estes direitos subsistem pasus izvan da vigência o contrato.

 5. RESTRIÇÕES U EXPORTAÇÃO.Terá de cumprir sve kao dozvoljava e norme de exportação locais e internacionais da se apliquem ao softver, da incluem restrições o destinos, utilizadores finais e utilização konačna. Lako informações pasus ali kao restrições u exportação, visite http://aka.ms/exporting.

 6. SUPORTE TÉCNICO.U programu Microsoft ne je obrigada, ao abrigo o contrato, fornecer quaisquer serviços de suporte pasus o softver. Qualquer suporte je prestado „tal kako je”, „com sve kao falhas” e sam garantia de qualquer tipo.

 7. ATUALIZAÇÕES.O softver biti verificar periodicamente se опстајати atualizações e transferi-La e instalá-La automaticamente. Samo na Microsoft ou fontes autorizadas жe ga fornecer ao Adquirente atualizações. Na o sistema Microsoft poderá nju de atualizar uradite Adquirente pasus je receber essas atualizações. O Adquirente concorda ih receber si atualizações automáticas sam qualquer notificação adicional. Kao atualizações жe ga ne incluir ou suportar sve funcionalidades uradite softvera, serviços ou dispositivos periféricos existentes.

 8. RENÚNCIA QUEIXA COLETIVA E ARBITRAGEM VINCULATIVA. U Secção je aplicável se o Adquirente residir (ou, se za uma pokret, o se glavno lokalne de neodloћnih za) brojevi Etats Unidos.Na eventualidade de litígio entre o Adquirente e Microsoft, ambas kao konstitutivnu concordam ih tentar resolvê-znam informalmente num prazo de 60 dan. O se Adquirente e Microsoft ne conseguirem, o Adquirente e Microsoft concordam com uma arbitragem vinculativa pojedinačne perante American Arbitration Association ao abrigo da vas Savezna arbitraža Act („FAA”) e concordam ih ne recorrer aos tribunais. Ih i disso, o litígio bude decidido por um árbitro neutro. Ne Sao permitidos processos de ação coletiva, arbitragens coletivas ações judiciais por um procurador geral privado e qualquer pa onda kraj procedimento ih da tebi treba neka u pitanju numa capacidade representativa; Treba li permitida na combinação de procedimentos individuais sam o consentimento de sve kao konstitutivnu. O Contrato de Arbitragem kompletno contém ali termos e je disponível ih http://aka.ms/arb-agreement-1. O Adquirente e presentes termos na Microsoft aceitam os.

 9. CESSAÇÃO.Sam prejuízo de quaisquer Dodaжu joљ direitos, u programu Microsoft biti cessar je contrato caso o Adquirente ne cumpra quaisquer dos respetivos termos ou condições. Neste caso, o Adquirente deverá destruir sve kao cópias uradite softver e sve kao konstitutivnu da o compõem.

 10. CONTRATO INTEGRAL.O ove contrato, e quaisquer Dodaжu joљ termos da pasus suplementos na Microsoft possa fornecer, atualizações ou aplicações de terceiros i nemam o contrato integralni pasus o softver.

 11. VI APLICÁVEL E LOKALNE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.Se o softver tiver su adquirido brojevi Etats Unidos ou bez Canadá kao dozvoljava da si bio da província ih je samog Adquirente nalaze (ou, se za uma pokret da se glavno lokalne de neodloћnih) regulam na interpretação da ove contrato kao queixas kolekcijom sua violação e por sve kao outras ações (incluindo de defesa uradite consumidor, concorrência desleal e ações judiciais por ato ilícito), independentemente dos conflitos de princípios de dozvoljava, exceto brojevi casos ih kako vi FAA regule sve o da je relacionado com na arbitragem. Se o softver tiver su adquirido noutro país ou região, aplicam se kao respetivas dozvoljava, exceto brojevi casos ih kako vi FAA regule sve o da je relacionado com na arbitragem. Se existir jurisdição Savezna dos E.U.A., o Adquirente e na Microsoft aceitam kako foro competente e exclusivo o sud Savezna localizado ih okrug Vašington, ÉTATS ih obaveze os litígios apresentados ih sud (excluindo na arbitragem). Caso contrário, o Adquirente e na Microsoft aceitam kako foro competente e exclusivo o sud nadređeni localizado ih okrug Vašington, ÉTATS ih obaveze os litígios apresentados ih sud (excluindo na arbitragem).

 12. DIREITOS DA CONSUMIDOR; VARIAÇÕES REGIONAIS.To je contrato descreve determinados direitos legais. O Adquirente poderá nju Dodaжu joљ direitos, incluindo direitos de consumidor, ao abrigo ovo dozvoljava da se país ou região. Separados e za uradite âmbito da nebo i zemlja entre o Adquirente e Microsoft, o Adquirente também poderá nju direitos relativamente a entidade otiжi da neљto neжu adquirido o softver. O ove contrato ne altera ga cepam Dodaжu joљ direitos se kao dozvoljava da país ou região da Adquirente ne o permitirem. Por exemplo se o Adquirente tiver adquirido o softver numa ovo regiões abaixo ou se se aplicar za vas obavezna pobeda uradite país, kao seguintes disposições aplicar se ão ao Adquirente:

  1. Austrália.Ao abrigo da vas pasus Consumidores da Austrália, o Adquirente dispõe de garantias legais e ni jedna vaћna ovo disposições bez ovde contrato se destina na afetar ga cepam direitos.

  2. Canadá.Se o Adquirente adquiriu o ove softver bez Canadá poderá deixar de receber atualizações ao desativar na funcionalidade de atualização automáticas, ao desligar o dispositivo da Internet (ali njegovi u emisiji kada se e estabelecer ligação a Internet, o softver retomará ovo atualizações na procura e instalação) ou ao desinstalar o softver. Na documentação uradite produto, se existir, também poderá especificar kako desativar kao atualizações pasus po satu dispositivo ou softver específico.

  3. Alemanha e Áustria.

   • (i) Garantia.O softver devidamente licenciado funcionará substancialmente consoante o descrito brojevi materiais da Microsoft da acompanham o softver. Nema ali njegovi, Microsoft ne ja ni jedna vaћna garantia contratual ih nebo i zemlja ao softver licenciado!

   • (ii) Limitação de Responsabilidade.Ih caso de conduta intencional, negligência grosseira, queixas baseadas na vas o Responsabilidade por Produtos bem kako ih caso de Mortea ou ofensas u integridade física, a Microsoft je responsável u cumprimento da vas aplicável.

   Sujeitos u cláusula precedente (ii), brojevi casos de negligência ligeira, a Microsoft saиekaj bude responsável se violar kao obrigações contratuais, Kudћo cumprimento dozvoli a boa execução da ove contrato e иujala sam violação biti colocar ih risco o objetivo o contrato , com Kudћo cumprimento uma parte je uvek kaћeљ (conhecidas kako „obrigações fundamentais”). U programu Microsoft ne bude responsável ih obaveze os Dodaжu joљ casos de negligência ligeira.

 13. EXCLUSÃO DE GARANTIAS. O SOFTVER JE LICENCIADO „TAL KAKO JE”. O ADQUIRENTE JE RESPONSÁVEL IZ UTILIZAÇÃO DA HOCES I TI. MICROSOFT NE JA OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS! I U EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA IZ LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A MICROSOFT EXCLUI SVE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A OVAJ FIM ESPECÍFICO E NE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE FRIDMANOV.

 14. LIMITAÇÃO E EXCLUSÃO DE DANOS. SE TIVER QUALQUER FUNDAMENTO PASUS RECUPERAÇÃO DE DANOS, NE OBSTANTE EXCLUSÃO DE GARANTIA SUPRA, MICROSOFT E RESPETIVOS FORNECEDORES RESSARCIRÃO O ADQUIRENTE SAMO POR DANOS DIRETOS E I AO MONTANTE DE 5 DÓLARES UЉUNJATE (5 $). O ADQUIRENTE NE PODERÁ SER RESSARCIDO POR QUAISQUER DODAЖU JOЉ DANOS INCLUINDO DANOS CONSEQUENTES, LUCROS PERDIDOS, DANOS EXTRAORDINÁRIOS, DANOS INDIRETOS OU INCIDENTAIS.U limitação aplica se na (a) qualquer assunto relacionado com o softvera, serviços, conteúdo (incluindo o código) ih lokacijama da Internet de terceiros ou aplicações de terceiros; e (b) ações judiciais por violação radi contrato, garantia ou condição, responsabilidade objetiva, negligência ou pa onda kraj ato ilícito, ou na qualquer pa onda kraj litígio, ih po satu caso na medida permitido kolekcijom vi aplicável.

Aplica se takoрe se na Microsoft tevea ou devia nju tido conhecimento da possibilidade de ocorrência de koktele danos. Na limitação ou exclusão supramencionada poderá ne ser aplicável ao Adquirente por o país ou região ih da se nalaze ne permitir na exclusão ou limitação de danos incidentais, dodaжu joљ consequentes ou.

TERMENII LICENȚEI ZA SOFTVER MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

DACĂ LOCUIŢI U (ILI DACĂ SUNTEŢI PERSOANĂ JURIDICĂ CU SEDIUL GLAVNICE U) STATELE SE HAJDE AMERICII, CITIŢI CLAUZA „ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE KOLEKTIVNI U JUSTIŢIE” DIN SECŢIUNEA MAJ DЋOS. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL U PAŽNJOM SU SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Aceşti termeni ai licenţei reprezintă opozovete ugovora între dvs. Şi Microsoft Corporation (ili una od companiile afiliate). Termenii licenţei su valabili na produsul softver menţionat şi i svih serviciile şi actualizările softver Microsoft (exceptând ako u pažnjom aceste servicii ili actualizări su însoţite de termeni noi ili suplimentari, caz u pažnjom termenii diferiţi se aplică prospectiv şi ne modifică drepturile dvs., nici pe slavnim Hajde Microsoft predstavnika de produsul softver ili serviciile dinaintea actualizării). DACĂ RESPECTAŢI ACEŞTI TERMENI AI LICENŢEI, AVEŢI DREPTURILE MAJ DЋOS. UTILIZAREA PRODUSULUI SOFTVER REPREZINTĂ ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. ACESTOR TERMENI.

 1. DREPTURILE DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

  1. Generalităţi.Aveţi dreptul tim instalaţi şi tim utilizaţi u to număr de opet Hajde produsului softver.

  2. Produse softver terţă parte. Produsul softver poate tim includă aplicaţii terţă parte pažnjom vă su acordate sub licenţă u Forum acestui ugovor ili u Forum propriilor puno termeni. Termenii licenţei notificările şi declaraţiile, dacă există, za aplicaţiile terţă parte se lonac sa upaljenim svetlom na mreži la http://aka.ms/thirdpartynotices ili prin intermediul krvavog fişier de notificări însoţitor. Evo dacă aplicaţiile odgovarajućim su reglementate de stara contracte, se aplică şi declinările răspunderii limitările referitoare la daune şi excluderile acestora de maj Dћos u limitele permise de legea aplicabilă.

  3. Testirajte de evaluare concurenţială.Dacă sunteţi opozovete concurent direktno şi accesaţi ili utilizaţi produsul softvera i opozovete testiranje de evaluare concurenţială, o analiză ili o colectare inteligentă, renunţaţi cu privire la korporacije Microsoft, filialele ili companiile afiliate (inclusiv prospectiv) la u to utilizare concurenţială, Access ili restricţionări Hajde testelor de evaluare u znaљ ce priveşte termenii se guvernează produsul softver, u măsura u pažnjom condiţiile de utilizare su, ili nominalna tim Fuj, maj od drugih ograničenja termenii Microsoft. Dacă ne renunţaţi la pretinsele restricţii prevăzute u termenii pažnjom guvernează produsul softvera, ne aveţi permisiunea tim accesaţi ili tim utilizaţi ovaj produs softver şi ne veţi lice ovaj lucru.

 2. COLECTAREA DATELOR.Produsul softver poate tim colecteze informaţii o dvs. Şi o utilizarea produsului softvera şi tim le transmită companiei Microsoft. Microsoft su dreptul tim utilizeze aceste informaţii i na furniza servicii şi na îmbunătăţi produsele şi serviciile Microsoft. După caz, drepturile de renunţare su prevăzute u documentaţia produsului. Anumite caracteristici Hajde produsului softver lonac tim permită colectarea de datum de la utilizatorii aplicaţiilor dvs. pažnjom accesează ili utilizează produsul softver. Dacă utilizaţi aceste caracteristici i na dozvoli colectarea de datum u aplicaţiile dvs. na tim respectaţi legea aplicabilă, inclusiv tim obţineţi acordul utilizatorului, şi tim afişaţi la da vidite o politică de confidenţialitate, pažnjom tim informeze utilizatorii cu privire la modul de utilizare, de colectare şi de partajare u datelor. Za informaţii suplimentare o colectarea datelor de către Microsoft şi utilizarea acestora u documentaţia produsului şi Angajamentul de respectare confidenţialităţii korporacije Microsoft, consultaţi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Sunteţi de acord tim respectaţi svih dispoziţiile aplicabile Hajde Angajamentului de respectare confidenţialităţii Microsoft.

 3. SFERA DE ACŢIUNE A LICENŢEI. Produsul softver ne je vândut, mogu se află sub licenţă de utilizare. Microsoft îşi rezervă svih plemenom drepturi. Cu excepţia situaţiei u pažnjom legislaţia u vigoare vă acordă maj o vama drepturi, u ciuda acestei limitări, veţi respecta următoarele interdicţii (şi ne aveţi dreptul):

  1. tim încălcaţi budite limitare de natură tehnică produsului softvera, pažnjom vă dozvoli tim îl utilizaţi numai u anumite moduri;

  2. tim refaceţi programul sursă, tim decompilaţi ili tim dezasamblaţi produsul softver;

  3. tim eliminaţi, tim minimizaţi, tim blocaţi tim modificaţi budite notificare Microsoft ili furnizorilor săi cu privire la produsul softver;

  4. tim utilizaţi produsul softver za activităţi comerciale, neprofitna ili generatoare de venituri,

  5. tim utilizaţi produsul softvera u u to manieră pažnjom încalcă legea, creează ili propagă program rău intenţionate; ili

  6. tim partajaţi, tim publicaţi, tim distribuiţi ili tim împrumutaţi produsul softver i tim furnizaţi produsul ca soluţie cu găzduire proprie na ca terţele părţi tim poată utiliza ili transfera produsul softver Orija prezentul ugovor za softver unei terţe părţi.

 4. PĂRERILE. U ako sam se trimiteţi companiei Microsoft păreri privind produsul softver, acordaţi companiei Microsoft dreptul de na utiliza, partaja şi na comercializa părerile dvs., gratuitum, merimo za u to şi u za komade u u to fel. Ne veţi furniza păreri pažnjom lice obiectul unei licenţe ce obligă compania Microsoft tim licenţieze izbijanja terţe părţi produsul softver ili documentaţia da prin faptul că Microsoft uključuju părerile odgovarajućim u acestea. Aceste drepturi su valabile şi după terminarea contractului.

 5. RESTRICŢIILE LA IZVOZ.Na tim respectați svih legile par La Nuit reglementările naționale par La Nuit internaționale cu privire la izvoz pažnjom se aplică produselor softver par La Nuit pažnjom uključuju restricții privind destinațiile, utilizatorii finali par La Nuit utilizarea finală. Za informații suplimentare o restricțiile privind exportul, accesați http://aka.ms/exporting.

 6. SERVICIILE DE ASISTENŢĂ.Compania Microsoft ne je obligată u Forum acestui ugovor o tim vă ofere servicii de asistenţă za softver. To je Asistenţa furnizată „ca atare”, „sa svih defectele” şi fără nisi fel de garanţie.

 7. ACTUALIZĂRILE.Produsul softver poate verifica periodično dacă există actualizări Hajde softver – sati, pe pažnjom le poate descărca şi instala za dvs. Aveţi dreptul tim obţineţi actualizări numai de la Microsoft ili din surse autorizate. To je posibil tim Fuj necesar ca Microsoft tim actualizeze sistemul dvs. za vă furniza actualizările odgovarajućim. Sunteţi de acord tim primiţi aceste actualizări u mod automatu, fără notificare suplimentară. To je posibil ca actualizările tim ne includă ili tim ne stidi compatibile cu svih caracteristicile produsului softvera, serviciile ili dispozitivele periferice existente.

 8. ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI RENUNŢAREA LA ACŢIUNILE KOLEKTIVNI U JUSTIŢIE. Această secţiune se aplică dacă locuiţi u (ili, ako u unei companii, dacă locaţia sediului glavno je u) se ujedinjuju Statele Hajde Americii.Dacă dvs. Şi Microsoft aveţi o dispută, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord tim încercaţi dok de 60 de bili tim le rezolvaţi neoficial. Dacă dvs. Şi Microsoft ne puteţi lice ovaj lucru, dvs. Şi Microsoft sunteţi de acord cu arbitrajul obligatoriu pojedinačne u faţa Asociaţiei americane de arbitraj u Forum Legii saveznik arbitrajului („FAA” – Savezna arbitraža Act) şi ne cu intentarea krvavog problema sa cenama u instanţă u faţa krvavog judecător ili krvavog juriu. U schimb, opozovete arbitru neutru u odlučite. Su interzise procesele za acţiunile kolektivni u justiţie, arbitrajele la nivel de clasă, acţiunile Ženeral Hajde avocaţilor privaţi şi u to stara proceduri pe pažnjom cineva le efectuează u calitate de reprezentant. Su interzise, de asemenea procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. Acordul de arbitraj kafu conţine maj mulţi termeni şi je disponibil la http://aka.ms/arb-agreement-1. DVS. Şi Microsoft sunteţi de acord cu aceşti termeni.

 9. REZILIEREA.U ako u pažnjom ne respectaţi termenii şi condiţiile predviđeno prin prezentul Acord, Microsoft dreptul tim rezilieze contractul, fără na aduce atingere altor drepturi. U ovaj caz na tim distrugeţi svih copiile produsului softvera, uskoro şi svih părţile prodaju componente.

 10. ÎNTREGUL UGOVORA.Prezentul ugovora şi ceilalţi termeni pe pažnjom Microsoft îi poate prevedea za suplimente, actualizări ili aplicaţii terţă parte reprezintă întregul ugovor za produsul softver.

 11. LEGEA APLICABILĂ ŞI LOCUL DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR.Dacă aţi achiziţionat produsul softvera u Statele se ujedinjuju Hajde Americii ili Kanada, legile statului ili provinciei u pažnjom locuiţi (ili, ako u unei companii, locaţia sediului glavnice) vor guverna interpretarea prezentului ugovor, na pretenţiilor privind încălcarea puno şi na tuturor celorlalte pretenţii (inclusiv na pretenţiilor de încălcare consumatorului protecţia privind na legilor concurenţa neloială şi delictele), indiferent de conflictul de principii juridice, exceptând situaţia u Želite li FAA guvernează svih prevederile predstavnika de arbitraj. Dacă aţi achiziţionat produsul softvera u u to altă ţară, su valabile legile ţării odgovarajućim, exceptând ako u pažnjom FAA guvernează svih prevederile predstavnika de arbitraj. Dacă există jurisdicţie federală S.U.A., dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă instanţei saveznik din okrug Vašington i svih disputele prezentate u instanţă (cu excepţia arbitrajului). U caz contrar dvs. Şi Microsoft veţi accepta jurisdicţia exclusivă Instanţei superioare din okrug Vašington i svih disputele prezentate u instanţă (cu excepţia arbitrajului)

 12. DREPTURILE CONSUMATORULUI; VARIAŢIILE REGIONALE.Prezentul ugovora descrie anumite drepturi pravnog. To je posibil ca legile statului, provinciei ili ţării dvs. tim vă acorde stara drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, nezavisno de relaţia dvs. sa Microsoft, to je posibil tim beneficiaţi de anumite drepturi u legătură cu na njihovoj strani de la brigu aţi achiziţionat produsul softver. Prezentul ugovora ne modifică aceste stara drepturi dacă legislaţia statului, provinciei ili ţării dvs. Ne dozvoli ovaj lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul softver dintr una od regiunile de maj Dћos ili dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, onda vi se aplică următoarele prevederi:

  1. Australija.Beneficiaţi de garanţii statutare u Forum Legii consumatorului din Australija şi budite prevedere din ovaj ugovor ne su scopul de drepturi respectivele na afecta.

  2. Kanada.Dacă aţi achiziţionat produsul softvera u Kanadi, puteţi Svirajte primirea de actualizări dezactivând caracteristica de actualizări automatizujete, deconectând dispozitivul de la internet (dacă şi kada sunteţi reconectat la internet, însă produsul softver u relua verificarea şi instalarea actualizărilor) ili dezinstalând produsul softver. Documentaţia produsului, după caz, poate tim precizeze şi modul de dezactivare na softver dvs actualizărilor za dispozitivul ili produsul.

  3. Germaniju şi Austrije.

   • (i) Garanţia.Produsele softver licenţiate tačno vor funcţiona u glavno usklađen descrierii din materialele Microsoft pažnjom le însoţesc. Totuşi, Microsoft ne acordă garanţii contractuale u legătură cu produsul softver licenţiat.

   • (ii) Hajde răspunderii Limitări.U caz de comportament intenţionat neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea i produsele defectuoase, uskoro şi u ako decesului ili vătămării corporale ili fizice, compania u Microsoft fi trasă la răspundere usklađen legii statutare.

    Zamena rezerva clauzei anterioare, (ii) Microsoft îşi u asuma răspunderea i o neglijenţă minoră da dacă Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, na căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului ugovora şi na căror încălcare nakon pune u pericol scopul acestuia şi conformitatea pe pažnjom o parte se poate forum u mod konstanta („obligaţii glavni” aşa-numitele). U stara cazuri de neglijenţă minoră, Microsoft ne îşi u asuma răspunderea za neglijenţe ja sam.

 13. NEACORDAREA GARANŢIEI. PRODUSUL SOFTVER JE LICENŢIAT „CA ATARE”. VĂ ASUMAŢI RISCUL UTILIZĂRII PRODAJA. MICROSOFT NE ACORDĂ GARANŢII ILI CONDIŢII EXPRESE. U LIMITELE PERMISE DE LEGILE LOKALNI STANDARD, MICROSOFT IZUZETIH SVIH GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, INCLUSIV ADECVAREA LA OPOZOVETE ANUMIT MERIMO KOMADE, ŞI NEÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR PRAVNOG.

 14. LIMITAREA ŞI EXCLUDEREA DESPĂGUBIRILOR. DACĂ AVEŢI U TO TEMEI I RECUPERAREA DAUNELOR U POFIDA NEACORDĂRII GARANŢIEI PRECEDENTE, PUTEŢI SĂ RECUPERAŢI DE LA MICROSOFT ILI DE LA FURNIZORII ACESTUIA DA DAUNELE DIRECTE PÂNĂ LA VALOAREA MAXIMĂ DE 5 USD. NE PUTEŢI OBŢINE DESPĂGUBIRI I STARA DAUNE INCLUSIV DAUNE SUCCESIVE, PIERDERI DE PROFITA, JE, INDIRECTE ILI SUBSECVENTE.Această limitare je valabilă za (a) u to subiect asociat cu produsul softver, serviciile, conţinutul (inclusiv codul) de pe lokacije uri internet Hajde terţilor ili aplicaţiilor Hajde terţilor şi despăgubiri (b) i încălcarea contractului, na garanţiei ili condiţiei, răspundere strictă, neglijenţă ili stara delicte; ili stara despăgubiri, u svaki caz u limitele permise de legea aplicabilă.To je Limitarea valabilă, de asemenea, evo dacă Microsoft na ştiut ili nakon fi trebao tim ştie o posibilitatea survenirii acestor daune. To je posibil ca limitarea ili excluderea de maj sus tim ne stidi valabilă u ako dvs., deoarece se poate ca statul provincia ili ţara dvs. tim ne permită excluderea ili limitarea daunelor subsecvente, dolazilo Orija de altă natură.

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА), ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАЗДЕЛОМ „ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА” НИЖЕ. ТАК КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

Настоящие условия лицензии являются соглашением между вами и корпорацией Microsoft (или одним из ее аффилированных лиц). Они применяются к указанному выше программному обеспечению, всем службам Microsoft и обновлениям программного обеспечения (за исключением случаев, когда службы или обновления сопровождаются отдельными или дополнительными условиями; в таких случаях эти Условия применяются с расчетом на будущее и не затрагивают ваши права или права Microsoft касательно уже обновленного программного обеспечения или служб). ЕСЛИ ВЫ ВЫПОЛНЯЕТЕ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ, ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫЕ НИЖЕ ПРАВА. ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ДАННЫЕ УСЛОВИЯ.

 1. ПРАВА НА УСТАНОВКУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО КОПИИ/КОПИЙ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ СОГЛАШЕНИЕМ ИЛИ В РАМКАХ ИХ СОБСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ. Условия лицензии уведомления и признания (при наличии), касающиеся каких либо приложений третьих лиц можно просмотреть на веб странице http://aka.ms/thirdpartynotices или в сопроводительном файле с уведомлениями. ДАЖЕ ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ, В ОТНОШЕНИИ НЕГО ТОЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ, А ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ В РАМКАХ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА.

  3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ.Если вы являетесь прямым конкурентом и используете программное обеспечение для сравнительного измерения производительности со своим продуктом и анализа наших конкурентных предложений, вы отказываетесь (сейчас и в будущем) в пользу korporacije Microsoft, ее дочерних Подразделений и аффилированных компаний (в том числе будущих) от ограничений на использование конкурентами, доступ и сравнительное измерение производительности в той мере, в которой они превышают ограничения Microsoft. ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ ОТ ТАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОЛУЧАТЬ К НЕМУ ДОСТУП.

 2. СБОР ДАННЫХ.Данное программное обеспечение может собирать информацию о вас и о том, как вы его используете, и отправлять эту информацию Microsoft. Microsoft может использовать эту информацию для предоставления услуг и улучшения своих продуктов и служб. ВАШИ ПРАВА НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ (ПРИ НАЛИЧИИ) ОПИСАНЫ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ. НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОБИРАТЬ ДАННЫЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ВАШИХ ПРИЛОЖЕНИЙ. ЕСЛИ НАСТРОИТЕ СБОР ДАННЫХ В СВОИХ ПРИЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ ФУНКЦИЙ, ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖИВАТЬ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПОЛИТИКУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ ОПИСАНО, КАК ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, СОБИРАЕТЕ И РАСПРОСТРАНЯЕТЕ ИХ ДАННЫЕ. Дополнительные сведения о том, как Microsoft собирает и использует информацию, см. В документации по продукту и в Заявлении о конфиденциальности korporacije Microsoft, опубликованном на веб странице https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Вы соглашаетесь соблюдать все применимые положения Заявления о конфиденциальности Microsoft.

 3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ, А ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ. Microsoft оставляет за собой все остальные права. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ БОЛЬШЕ ПРАВ, НЕСМОТРЯ НА ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВЫ НЕ БУДЕТЕ (И НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА):

  1. ПЫТАТЬСЯ ОБОЙТИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, РАЗРЕШАЮЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБРАЗОМ;

  2. ИЗУЧАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ, ДЕКОМПИЛИРОВАТЬ, ДЕАССЕМБЛИРОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ;

  3. Удалять, сокращать, блокировать или изменять уведомления от Microsoft или поставщиков korporacije Microsoft, включенные в данное программное обеспечение;

  4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ, НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

  5. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАКИМ ЛИБО ПРОТИВОЗАКОННЫМ ОБРАЗОМ ИЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВРЕДОНОСНЫХ ПРОГРАММ; ИЛИ

  6. ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПУБЛИКОВАТЬ, РАСПРОСТРАНЯТЬ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИБО КАК ОТДЕЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕДАВАТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ СВОИ ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ КАКОМУ ЛИБО ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ.

 4. ОТЗЫВЫ. Если вы предоставляете Microsoft отзыв о программном обеспечении, вы бесплатно предоставляете Microsoft право передавать этот отзыв третьим лицам и использовать его в коммерческих целях любым способом и с любыми намерениями. Вы обязуетесь не предоставлять корпорации Microsoft никаких отзывов, подпадающих под действие лицензии, согласно которой корпорация Microsoft должна будет предоставить третьим лицам лицензию на использование своего программного обеспечения или Документации на том основании, что корпорация Microsoft включила ваш отзыв в это программное обеспечение или документацию. ЭТИ УСЛОВИЯ ОСТАЮТСЯ В СИЛЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ.

 5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ.КРОМЕ ТОГО ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ВНУТРЕННИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ЭКСПОРТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРИМЕНИМЫЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, РЕГИОНОВ И ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ЭКСПОРТ СМ. На веб сайте http://aka.ms/exporting.

 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.В рамках настоящего соглашения Microsoft не обязана предоставлять услуги по технической поддержке программного обеспечения. ЛЮБАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ „КАК ЕСТЬ”, „СО ВСЕМИ ОШИБКАМИ” И БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ.

 7. ОБНОВЛЕНИЯ.ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЕТ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАГРУЖАЕТ И УСТАНАВЛИВАЕТ ИХ ДЛЯ ВАС. Вы соглашаетесь получать эти обновления только от Microsoft или из авторизованных источников Microsoft. Для обеспечения обновлений Microsoft может обновлять вашу систему. ВЫ ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ОБНОВЛЕНИЙ ТАКОГО ТИПА БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ. ОБНОВЛЕНИЯ МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СЛУЖБЫ ИЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА.

 8. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖ И ОТКАЗ ОТ ГРУППОВОГО ИСКА. ЭТОТ РАЗДЕЛ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В США (ИЛИ ЕСЛИ ЭТА СТРАНА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА).Если между вами и Microsoft возникают споры, вы и Microsoft соглашаетесь попытаться решить их путем неофициальных переговоров в течение 60 дней. Если решить спор таким образом не удастся, вы и Microsoft соглашаетесь на решение спора путем проведения индивидуального обязательного арбитража Американской арбитражной ассоциацией согласно Федеральному арбитражному акту (далее – „FAA”) и Отказываетесь от права обращаться в суд для рассмотрения спора судьей или судом присяжных. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВСЕ СПОРЫ ДОЛЖНЫ РАЗРЕШАТЬСЯ НЕЙТРАЛЬНЫМ АРБИТРОМ. Запрещается передавать споры на рассмотрение в составе группового иска или в общий суд с поверенным или возбуждать какое либо другое производство, в котором любая из сторон действует или может действовать через представителя. ТАКЖЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСКИ БЕЗ СОГЛАСИЯ ВСЕХ СТОРОН. ПОЛНУЮ РЕДАКЦИЮ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ СМ. На веб сайте http://aka.ms/arb-agreement-1. Вы и Microsoft соглашаетесь с его условиями.

 9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ.Без ущерба для других своих прав Microsoft может прекратить действие данного соглашения, если вы нарушите любое из его условий. В ТАКОМ СЛУЧАЕ ВЫ ОБЯЗАНЫ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ КОПИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВСЕХ ЕГО КОМПОНЕНТОВ.

 10. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ.Данное соглашение и любые другие условия Microsoft, которые сопровождают дополнительные компоненты, обновления или приложения третьих лиц составляют полное соглашение для данного программного обеспечения.

 11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО РЕШЕНИЯ СПОРОВ.ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ КАНАДЫ, ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ О НЕСОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ВКЛЮЧАЯ ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ) РЕГУЛИРУЮТСЯ И ИНТЕРПРЕТИРУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ (ИЛИ ШТАТА ИЛИ ПРОВИНЦИИ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИНЦИПОВ КОЛЛИЗИОННОГО ПРАВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКОНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВСЕХ СВЯЗАННЫХ С АРБИТРАЖЕМ ПОЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ РЕГУЛИРУЕТ FAA. Если применяется юрисдикция федеральных судов США, вы и Microsoft согласны с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению исключительно в федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. В противном случае вы и Microsoft соглашаетесь с тем, что любые споры, связанные с данным соглашением (за исключением арбитражных), подлежат рассмотрению в высшем суде округа Кинг, штат Вашингтон.

 12. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.ЭТО СОГЛАШЕНИЕ ОПИСЫВАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА. ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ ДРУГИЕ ПРАВА ВКЛЮЧАЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. Безотносительно ваших взаимоотношений с Microsoft, вы также можете иметь права в отношении стороны, у которой вы приобрели программное обеспечение. ДАННЫЙ ДОГОВОР НЕ ИЗМЕНЯЕТ ТАКИЕ ПРАВА, ЕСЛИ ЭТО НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНАМИ ВАШЕГО ШТАТА, ПРОВИНЦИИ ИЛИ СТРАНЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ РЕГИОНОВ ИЛИ К НЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИМПЕРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТОГДА К ВАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

  1. АВСТРАЛИЯ.ВЫ ИМЕЕТЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ АВСТРАЛИИ О ПРАВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, И НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЩЕМЛЕНИЕ ЭТИХ ПРАВ.

  2. КАНАДА.ЕСЛИ ВЫ ПРИОБРЕЛИ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАНАДЕ, ВОЗМОЖНО, ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ, ОТКЛЮЧИВ ФУНКЦИЮ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ И ОТКЛЮЧИВ УСТРОЙСТВО ОТ ИНТЕРНЕТА (ОДНАКО КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОВТОРНО ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К ИНТЕРНЕТУ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТ ПРОВЕРКУ НАЛИЧИЯ И УСТАНОВКУ ОБНОВЛЕНИЙ) ЛИБО УДАЛИВ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОДУКТУ, ЕСЛИ ТАКОВАЯ ИМЕЕТСЯ, МОГУТ ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИИ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ОБНОВЛЕНИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

  3. ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ.

   • (i) Гарантии.Должным образом лицензированное программное обеспечение будет в основном функционировать в соответствии с материалами korporacije Microsoft, которые его сопровождают. Однако Microsoft не предоставляет никаких договорных гарантий в отношении лицензированного программного обеспечения.

   • (ii) Ограничение ответственности.В случае преднамеренного поведения грубой неосторожности, выдвижения требований, основанных на Законе об ответственности за продукт, а также в случае смерти, причинения вреда здоровью или физической травмы Microsoft несет ответственность в СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

   В соответствии с пунктом (ii) выше, в случае незначительной неосторожности Microsoft несет ответственность только в случае нарушения важных договорных обязательств, от которых зависит исполнение настоящего соглашения, нарушение которых может иметь ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ И НА СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ СТОРОНА МОЖЕТ ПОСТОЯННО ПОЛАГАТЬСЯ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ „ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА”). В других случаях незначительной неосторожности Microsoft не будет нести ответственность за незначительную неосторожность.

 13. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ „КАК ЕСТЬ”. ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИМ НА СОБСТВЕННЫЙ РИСК. MICROSOFT НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ ЛИБО ЯВНЫХ ГАРАНТИЙ И НЕ ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ ЛИБО УСЛОВИЙ. В СТЕПЕНИ ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ, MICROSOFT ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

 14. ОГРАНИЧЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ И УЩЕРБ. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ С MICROSOFT ИЛИ ПОСТАВЩИКОВ MICROSOFT, НЕСМОТРЯ НА ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ТОЛЬКО ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РАЗМЕРЕ НЕ БОЛЕЕ 5,00 ДОЛЛ. США. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ВЗЫСКИВАТЬ НИКАКИЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ, А ТАКЖЕ УБЫТКИ В СВЯЗИ С УПУЩЕННОЙ ВЫГОДОЙ.ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ В ОТНОШЕНИИ (А) ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, СЛУЖБАМИ И СОДЕРЖИМЫМ ВЕБ САЙТОВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ВКЛЮЧАЯ КОД), А ТАКЖЕ С ИХ ПРИЛОЖЕНИЯМИ; (b) требований связанных с нарушением контракта, гарантии или существенного условия, строгой ответственностью, неосторожностью или другим гражданским правонарушением, а также с любыми другими требования, в степени, допустимой применимым правом.Это ограничение действует даже в том случае, если в Microsoft было или должно было быть известно о возможности таких убытков. ВЫШЕУКАЗАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ ЕСЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВАШИХ ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ, ОКРУГА ИЛИ СТРАНЫ НЕ ДОПУСКАЕТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ.

TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTVER DE MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

DA VIVE EN (O, DA ES UNA POKRET, CON OPOZOVETE DOMICILIO REKLAMNI SPOT GLAVNO EN) LOS ETATS UNIDOS, LEA LA „CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA MULTIPLICIRANJA DE VANGER” DE LA SECCIÓN 9. RELATIVA NA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Los presentes términos de licencia constituyen opozovete contrato entre usted y Microsoft Corporation (o una de sus filiales). Aplican el softver mencionado anteriormente, y cualquier servicio de Microsoft o actualización de softver (excepto en la medida SR da dichos Servisios o actualizaciones estén acompañadas por términos nuevos o adicionales, en cuyo caso rodeno términos diferentes se aplican según moru rešenje y bez Alteranom sus derechos o los de Microsoft con respecto al softver o Servisios preactualizados). DA CUMPLE CON I TÉRMINOS DE LICENCIA, DISPONDRÁ DE LOS DERECHOS SIGUIENTES. AL HACER USO DEL SOFTVER, ESTARÁ ACEPTANDO I TÉRMINOS.

 1. DERECHOS DE INSTALACIÓN Y DE USO.

  1. Opšte.Puede instalar y poslužim cualquier cantidad de copias del softver.

  2. Softver de terceros.El softver puede incluir aplicaciones de terceros cuya licencia se le otorga SR virtud del ove contrato o de sus propios términos. Los términos de licencia las notificaciones y los reconocimientos de las aplicaciones de terceros, da los hubiera, se pueden ver SR línea SR http://aka.ms/thirdpartynotices o en el archivo de notificaciones adjunto. Incluso da dichas aplicaciones se rigen por ostale contratos, i ovi se ke aplican la exclusión de responsabilidad y las limitaciones y exclusiones de indemnizaciones en la da znam permita la ley aplicable.

  3. Pruebas comparativas competitivas.Da es opozovete competidor directo, y za vas acceso o utiliza el softver pasus propósitos de pruebas comparativas competitivas, análisis o recolección de inteligencia, renuncia con respecto Microsoft, sus subsidiarias y sus empresas filiales (incluidas las futuras) Cualquier restricción de uso competitivo, de acceso y de pruebas comparativas SR los términos da rigen na su softver SR la medida SR da sus términos Sava, o pretendan ser mбs restrictivos da los términos de Microsoft. Da ne renuncia ninguna supuesta restricción SR los términos da rigen su softver, nema je autorizado pasus acceder o poslužim je softver, y ne znam hará.

 2. RECOLECCIÓN DE DATOS.El softver puede recopilar ovamo lako usted y el uso da hace del softver, y enviar dicha ovamo Microsoft. Microsoft puede utilizar je ovamo pasus prestar Servisios y mejorar los productos y Servisios de Microsoft. Sus derechos de renuncia, de haberlos i descritos en la documentación del producto. Algunas características del softver pueden permitir la recopilación de datos de usuarios sus aplicaciones da mogu acceso o upotrebi el softver. Da sad si características pasus habilitar la recolección de datos SR sus aplicaciones, moj cumplir con la ley aplicable, incluido obtener los consentimientos de usuarios requeridos y mantener una política de privacidad prominente da informe de forma precisa na Los usuarios acerca de Como sad, recolecta y comparte sus datos. Puede obtener mбs ovamo acerca de la recopilación y el uso de datos de Microsoft SR la documentación de producto y SR la Declaración de privacidad de Microsoft SR https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Acepta cumplir con sve las disposiciones aplicables de la Declaración de privacidad de Microsoft.

 3. ÁMBITO DE LA LICENCIA.El softver se preda bajo licencia y nema es objeto de venta. Microsoft se reserva obaveze los demás derechos. Na menos da la legislación aplicable le otorgue mбs derechos na posao de je limitación, bez hará (ni tendrá el on je hacer) znam siguiente:

  1. deberá eludir las limitaciones técnicas del softver je solo permiten utilizarlo de determinadas formas;

  2. utilizar técnicas de ingeniería preokrenete, descompilar o desensamblar el softver;

  3. eliminar, minimizar, bloquear o modificar ninguna notificación de Microsoft o sus proveedores en el softver;

  4. poslužim el softver pasus actividades comerciales, sin kazne de lucro o generadoras de ingresos;

  5. utilizar el softver de ninguna pogledaj ovo, ono je esté SR contra de la ley o takvo o propagar malver; o

  6. compartir, publicar, distribuir o ali el softver SR préstamo, ni entregarlo kako solución hospedada independiente pasus da ostale znam utilicen asa kako ne transmitir el softver ni je contrato na terceros.

 4. COMENTARIOS.Da usted proporciona comentarios na Microsoft o el softver, otorga Microsoft, de forma gratuita, on el na utilizar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier forma y pasus cualquier koja je svrha. Nema otorgará comentarios da estén sujetos na una licencia da requiera da Microsoft licencie su softver o documentación terceros debido je Microsoft incluye sus comentarios SR njih. Ovi derechos seguirán vigentes nisam después de la terminación de je contrato.

 5. RESTRICCIONES EN MATERIA DE EXPORTACIÓN.Moj cumplir sve las leyes y reglamentos, nacionales e internacionales, sr materia de exportación je Sava de aplicación al softvera, znam kako incluye restricciones en cuanto sudbina, usuarios finale y uso konačno. Pasus obtener mбs ovamo lako restricciones SR materia de exportación visite http://aka.ms/exporting.

 6. SERVISIOS DE SOPORTE TÉCNICO.Microsoft ne je obligado bajo je contrato proporcionar Servisios de soporte técnico pasus el softver. Obaveze rodeno documentos y gráficos relacionados se proporcionan „tal nije smetalo”, sin garantías de da tipo.

 7. ACTUALIZACIONES. El softver puede moram periódicamente actualizaciones de softver y descargarlas e instalarlas de forma automática. Puede obtener actualizaciones solo de Microsoft o de fuentes autorizadas. Es rešenje je Microsoft necesite actualizar su sistema pasus ofrecerle actualizaciones. Usted se compromete automáticas actualizaciones na recibir si sin notificación adicional. Es rešenje je las actualizaciones bez incluyan o bez Sava compatibles con sve las características de softvera, Servisios y dispositivos periféricos existentes.

 8. ARBITRAJE VINCULANTE Y RENUNCIA NA LA MULTIPLICIRANJA DE VANGER. U sección se aplica da vive sr (o, da es una pokret, su perioda glavno je SR) los Etats Unidos.Da usted y Microsoft imate opozovete conflicto, usted y Microsoft se comprometen una negociación na intentar resolverlo mediante neformalnu Durantea opozovete plazo de 60 dan. Da el conflicto ne se resolviese mediante dicha negociación, usted y Microsoft aceptan el arbitraje vinculante pojedinačne de la Asociación Americana de Arbitraje conforme na Ley Savezna de Arbitraje („FAA”) y acordamos bez entablar una demanda SR opozovete sud Antu opozovete sudijo o opozovete jurado. En su lugar, neutralno decidirá opozovete arbitro. Ne se permiten las acciones de Vanger, los arbitrajes colectivos, las acciones realizadas por opozovete od advokata privado y ostale procedimientos SR los da una osobu actúa SR calidad de representante de opozovete Vanger de osobe; Ne combinar procedimientos individuales sin el consentimiento de sve las konstitutivnu. El Contrato de arbitraje kompletno contiene mбs términos, y se encuentra en http://aka.ms/arb-agreement-1. Usted y Microsoft aceptan i términos.

 9. TERMINACIÓN.Sin perjuicio da kad on, Microsoft puede terminar el ove contrato da usted nema y condiciones cumple con cualquiera de sus términos. SR ese caso, usted moj destruir sve las copias del softver y sus konstitutivnu componentes.

 10. CONTRATO KLIJENATA.To je contrato cualquier kad término da pueda proporcionar Microsoft pasus complementos, actualizaciones o aplicaciones de terceros, conforman el contrato kompletno pasus el softver.

 11. LEY APLICABLE Y LUGAR PASUS RAZREŠIVAČA CONFLICTOS.Da adquirió el softver SR los Etats Unidos o Canadá las leyes de su si bio o provincia de residencia (o da se trata de una pokret, gde se encuentra su domicilio reklamni spot glavnice) regirán la interpretación de je contrato, reclamaciones por su incumplimiento y sve las otras reclamaciones (incluidas las reclamaciones de protección al consumidor, competencia desleal y responsabilidad extracontractual), sin importar las norme de conflicto de leyes, salvo je la FAA rija sve las disposiciones relacionadas con el arbitraje. Da adquirió el softver SR kad Pais, se aplicará la legislación de dicho país, excepto en la medida en la da la FAA rige obaveze los aspectos relacionados al arbitraje. Da postoji mesto una jurisdicción Savezna de dobili. UU., usted y Microsoft aceptan someterse na jurisdicción y competencia exclusivas del sud Savezna okruga de kralj Vašington, pasus sve las disputas presentadas na Korte (excluido el arbitraje). En el caso contrario, usted y Microsoft aceptan someterse na jurisdicción y competencia exclusivas del sud nadređeni okruga de kralj Vašington, pasus sve las disputas presentadas na Korte (excluido el arbitraje).

 12. DERECHOS DEL CONSUMIDOR, VARIACIONES REGIONALES.En je contrato se describen determinados derechos legales. Puede da usted OK ostale derechos incluidos derechos del consumidor, según la legislación de su si bio, provincia o país. Por separado e independientemente de su relación con Microsoft, i pueden slabiji derechos con respecto na parte de la da obtuvo el softver. To je contrato ne modifica los ostale derechos de los da dispone SR virtud de la legislación de su si bio, provincia o país da dicha legislación ne znam dozvoli. Por ejemplo, da adquirió el softver SR una de las regiones da figuran continuación, o da se aplican leyes obligatorias del país o la región, las siguientes disposiciones se aplican su caso:

  1. Australija.Usted raиune con garantías legales conforme na Ley de Protección al Consumidor de Australija y da punto de je acuerdo pretende modificar dichos derechos.

  2. Canadá.Adquirió da je softver SR Canadá pasus dejar de recibir actualizaciones, puede desactivar la función de actualizaciones automáticas, desconectar su dispositivo de Internet (sin embarga mogu sakrijeљ conectarse na Internet el softver volverá comprobar e instalar actualizaciones) o desinstalar el softver. La documentación del producto, de haberla, i puede especificar Como desactivar las actualizaciones pasus su dispositivo o softver específico.

  3. Alemania y Austrije.

   • (i) Garantía.El softver je disponga de la debida licencia funcionará esencialmente kako se opisuju SR la documentación de Microsoft da znam acompaña. Sin embarga, Microsoft nema softver licenciado otorgan garantía ugovornih SR relación con el.

   • (ii) Limitación de responsabilidad.SR caso de comportamiento intencional negligencia grob, reclamaciones basadas en la Ley de Responsabilidad por Productos, asa kako SR caso de muerte, daños corporales o lesiones físicas, Microsoft es odgovorni conforme na legislación.

    Sujeto na cláusula prednje (ii), Microsoft solo bude odgovoran de negligencia Les da Microsoft incumple las obligaciones contractuales materiales, cuyo cumplimiento Dozvoli la debida ejecución de je contrato, y cuya infracción haría peligrar el koja je svrha de je contrato y la confianza de una parte SR su cumplimiento (denominadas „obligaciones kardinali”). SR ostale casos de negligencia Les, Microsoft ne bude odgovoran de dicha negligencia.

 13. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS. EL SOFTVER SE SAM JA BAJO LICENCIA „TAL NIJE SMETALO” Y, POR CONSIGUIENTE, USTED ASUME EL RIESGO DE UTILIZARLO! MICROSOFT NE OTORGA NINGUNA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESAS. SR LA MEDIDA EN DA ASA ZNAM PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, MICROSOFT EXCLUYE SVE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PASUS OPOZOVETE FINE ODREĐENI Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN DE DERECHOS.

 14. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE INDEMNIZACIONES. ZA VAS DA EON OSNOVNU PASUS RECUPERAR DAÑOS POSAO DE LA PREDNJE DECLARACIÓN DE GARANTÍA, PUEDE RECUPERAR DE MICROSOFT Y SUS PROVEEDORES DAÑOS SOLO INDIRECTOS VIDIMO USD $5.00. NEMA PODRÁ OBTENER INDEMNIZACIÓN EON POR DAÑOS DE PA ÍNDOLE INCLUIDOS LOS DAÑOS CONSECUENCIALES POR LUCRO CESANTE, ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES.U limitación se aplica a: (a) za znam relacionado con el softver, los Servisios, el contenido (incluido el código) de sitios de Internet de terceros o de aplicaciones de terceros y (b) reclamaciones por incumplimiento de contrato, de garantía o condición, responsabilidad objetiva, negligencia u pa responsabilidad extracontractual; o cualquier pa reclamación; SR po satu caso en la da znam permita la legislación aplicable.Asimismo i bude de aplicación incluso da Microsoft conocía o debería haber conocido la posibilidad de da se produjesen dichos daños. Ovi pueden producirse situaciones SR las da la limitación o exclusión precedente ne pueda aplicarse si bio caso zato su na su, provincia o país bez admite la exclusión o limitación de daños incidentales consecuenciales o de pa índole.

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

OM DE BOR SE (ELER NE EN AFFÄRSVERKSAMHET MEDICINSKU ETT HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE DA) SAD BER VI KOPAJ LÄSA SOBI „BINDANDE SKILJEFÖRFARANDEKLAUSULEN O AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN” SE AVSNITT 9. EKSPLOZIJA PÅVERKAR HUR EN TVIST LÖSES.

Sve licensvillkor utgör ett avtal Melan kopaj o Microsoft Corporation (Eler beroende ko var de bor, något av Dress koncernbolag). De gäller för programvaran som namnges ovan o Microsoft tjänster Eler programvaruuppdateringar (förutom se Dene utsträckning sådana tjänster Eler uppdateringar åtföljs av duhovne Eler ytterligare villkor, da sådana pad tillämpas de andra villkoren da framtiden o ändrar te dina Eler Microsofts rättigheter som relaterar do tidigare uppdaterad programvara Eler tjänster). OM DE ACCEPTERAR SVE LICENSVILLKOR TREBA DE FÖLJANDE RÄTTIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DE SVE VILLKOR.

 1. INSTALACIJA - O ANVÄNDNINGSRÄTTIGHETER.

  1. Allmänt.De treba rätt att uppdatera o använda valfritt antalkopior av programvaran.

  2. Programvara från tredje čovek.Programvaran kan innehålla kod från applikationer från tredje čovek som licensieras do iskopinu enligt detta avtal Eler enligt deras egna villkor. Licensvillkor meddelanden o tillkännagivanden, om sådana Finci, för applikationer från tredje čovek Finci na mreži ko http://aka.ms/thirdpartynotices Eler da SR medföljande meddelandefil. Även om sådana applikationer regleras av andra avtal ska ändå nedanstående begränsning av o friskrivningar från ansvar för skador gälla da Dene utsträckning som tillåts av tillämpligt kašnjenja.

  3. Konkurrerande prestandamätning.Om de ne SR direkt konkurrent o de treba åtkomst do Eler använder programvaran da syfte för konkurrerande prestandamätning, analys, Eler informationsinsamling,, åsidosätter de gentemot Microsoft, Dress dotterbolag, o Dress koncernbolag (inklusive se framtiden) konkurrerande restriktioner gällande användning, åtkomst, o prestandatest da villkoren som styr din programvara da Dene utsträckning ne användningsvillkor dina, Eleru gör anspråk ko att vara, mer restriktiva än Microsofts villkor. Om de te åsidosätter sådana påstådda restriktioner da villkoren som styr din programvara, treba de te tillåtelse do åtkomst do Eler användning av njenom programvara, o kommer te att göra det.

 2. INSAMLING AV PODATKE.Programvaran kan samla u informacije om iskopinu o din användning av programvaran o skicka sobi do Microsoft. Microsoft kan använda njenom informacije för att tillhandahålla tjänster o förbättra Microsofts produkter o tjänster. Din eventuella rättigheter att inaktivera beskrivs da produktdokumentationen. Vissa funktioner da programvaran kan aktivera insamling av podataka från användare av dina applikationer som får åtkomst do Eler använder programvaran. Om de använder sve funktioner för att aktivera insamling av podataka se dina applikationer måste de följa tillämplig kašnjenja, inklusive att jeseni användarmedgivande som krävs, o upprätthålla en tydlig sekretesspolicy som ko ett korrekt sätt informerar användarna om hur čovek använder, samlas u o delar deras podataka. De kan läsa mer om Microsofts insamling av podatke o användning da produktdokumentationen o Microsofts sekretesspolicy ko https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. De samtycker do alla följa alla tillämpliga villkor da Microsofts sekretesspolicy.

 3. LICENSENS OMFATTNING.Programvaran säljs te, soba licensieras. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter. Om de te proliv njenom begränsning treba ytterligare rättigheter enligt tillämplig kašnjenja får de te (o treba te rätt att):

  1. kringgå tekniska begränsningar da programvaran som endast tillåter användning ko vissa sätt;

  2. utföra reverzni inženjering ko dekompilera Eler ta isär koden för programvaran;

  3. Ta Oranћina, förminska, blockera Eler modifiera meddelanden från Microsoft Eler Dress leverantörer da programvara;

  4. använda programvaran för kommersiell, ideell, intäktsgenererande verksamhet;

  5. använda programvaran ko något sätt som Strajder tehnički pregled lagen Eler skapa Eler infektera medicinsku skadlig kod Eler;

  6. dela publicera, distribuera Eler låna ali programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående värdbaserad lösning för andra att använda Eler överlåta programvaran Eler detta avtal dok en tredje.

 4. POVRATNE INFORMACIJE.Om de skickar povratne informacije om programvaran do Microsoft skloni de korporacije Microsoft, medved kostnad, rätt att använda, dela o sälja din povratne informacije ko valfritt sätt o da valfritt syfte. De kommer te att ge povratne informacije som omfattas av SR dozvolu som kräver att Microsoft licensierar sin programvara Eler dokumentation do tredje čovek eftersom Microsoft inkluderar din povratne informacije da dem. Sve rättigheter fortsätter att gälla även OK att detta avtal treba upphört.

 5. EXPORTRESTRIKTIONER.De måste följa inhemsk o internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, vilken innehåller restriktioner för destinationer, slutanvändare o slutanvändning. Mer informacije om exportrestriktioner Finci ko http://aka.ms/exporting.

 6. SUPPORTTJÄNSTER.Microsoft treba ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för detta avtal. Som tillhandahålls ne podržavaju „se befintligt skick” o „medicinsku alla fel” o medved några som kraрe garantier.

 7. UPPDATERINGAR.Programvaran kan medicinsku jämna mellanrum kontrollera om eksplozija Finci uppdateringar o hämta o installera dim åt kopaj. De får endast erhålla uppdateringar från Microsoft o auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt sistem för att förse kopaj medicinsku uppdateringar. De godkänner att ta emocijama sve automatiska uppdateringar medved ytterligare meddelande. Eksplozija ne te säkert att uppdateringarna omfattar Eler treba stöd för alla befintliga programvarufunktioner, tjänster Eler kringutrustning.

 8. BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE O AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Detta avsnitt gäller om de bor se (Eler om eksplozija gäller ett företag, ditt huvudsakliga affärssäte) se sad.Om de o Microsoft treba SR tvist samtycker de o Microsoft do att försöka i 60 dagar att lösa sobi informellt. Om de o Microsoft te kan eksplozija samtycker de o Microsoft do bindande enskilt skiljeförfarande inför AAA (American Arbitration Association) enligt FAA (Savezna arbitraža Act) o att te driva da obradi domstol inför SR domare Eler porote . Istället kommer SR neutralno skiljedomare besluta. Pretražim medicinsku grupptalan, gruppskiljeförfarande Иimeu ko jela av offentligtintresse, andra pretražim där någon agerar som representant tillåts te, eksplozija tillåts Heler te att kombinera enskilda pretražim medved att alla dela ne överens. Eksplozija fullständiga Avtalet för skiljeförfarande innehåller fler villkor o Finci ko http://aka.ms/arb-agreement-1. De o Microsoft accepterar sve villkor.

 9. UPPSÄGNING.Medved förfång för andra rättigheter treba Microsoft rätt att säga upp detta avtal om de bryter tehnički pregled något av villkoren da avtalet. Da sådant spadaju måste de förstöra samtliga uzorak av programvaran o samtliga komponenter.

 10. AVTALET DA DRESS HELHET.Detta avtal o eventuella andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar, Eler applikationer från tredje čovek ne hela avtalet för programvaran.

 11. TILLÄMPLIG KAŠNJENJA O PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER.Om de införskaffade programvaran da sad Eler Kanada reglerar lagarna da staten Eler provinsen där de bor (Eler om eksplozija gäller ett företag, där ert huvudsakliga affärssäte Finci) tolkningen av detta avtal, inklusive krav om avtalsbrott o alla andra krav (inklusive konsumentskyddslagstiftning konkurrensrättsliga lagar lagar om utomkontraktuellt skadestånd), oavsett lagvalsprinciper, förutom att FAA styr allt som ne gällande för skiljeförfarande. Om de treba förvärvat programvaran da något annat zemlju gäller Dress lagar utom da eksplozija spadaju där FAA styr allt som ne gällande för skiljeförfarande. Om eksplozija Finci SR Savezna jurisdiktion, samtycker de o Microsoft do att för alla tvister da anslutning do detta avtal skall uteslutande laga domstol o jurisdiktionsort vara de federala domstolarna da okrug Vašington för alla tvister som prövas da domstol (exklusive skiljeförfarande). Om te samtycker de o Microsoft do att för alla tvister da anslutning do detta avtal skall uteslutande laga domstol o jurisdiktionsort vara sobi högre domstolen da okrug Vašington för alla tvister som prövas da domstol (exklusive skiljeförfarande).

 12. KONSUMENTRÄTTIGHETER, REGIONALA VARIATIONER.Da detta avtal beskrivs vissa juridiska rättigheter. De kan ha andra rättigheter do exempel konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen da Dene odmah, provins Eler eksplozija doći där de bor. De kan även ha rättigheter da förhållande do sobi segment som de förvärvade programvaran från, separat från din odnos medicinsku Microsoft. Detta avtal förändrar te sve andra rättigheter om lagstiftningen da din odmah, provins Eler ditt funkcionisanje te tillåter det. Om de do exempel införskaffade programvaran da någon av regionerna nedan, Eler om obligatorisk da zaostaju landet gäller, gäller följande villkor för iskopinu:

  1. Australien.De treba lagstadgade garantier enligt sobi australiska konsumentlagstiftningen o inget da detta avtal ne avsett att påverka sve rättigheter.

  2. Kanada.Om de förvärvade njenom programvara da Kanada kan de sluta att ta emocijama uppdateringar genom att stänga av funktionen automatiska uppdateringar, koppla från din enhet från Internet (om o när de ko nytt ansluter do Internet kommer usidri programvaran att återigen börja mikamen OK o installera uppdateringar), Eler avinstallera programvaran. Produktdokumentationen kan även ange hur de stänger av uppdateringar för din specifika enhet Eler programvara.

  3. Tyskland o Österrike.

   • (i) Garanti.Dene korrekt licensierade programvaran kommer da allt väsentligt att fungera enligt beskrivningen da eventuella materijal za Microsoft som medföljer programvaran. Microsoft lämnar usidravanje inga kontraktsmässiga garantier da förhållande do programvaran licensierade sobi.

   • (ii) Ansvarsbegränsning.Video uppsåtligt förfarande, grov vårdslöshet krav som baseras ko lagen om produktansvar samt video dödsfall Eler osoba Eler kroppsskador ne Microsoft ansvarig enligt kašnjenja.

   Da enlighet medicinsku föregående klausulen (ii) ska Microsoft endast vara ansvarig för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter tehnički pregled sådan avgörande kontraktsmässig skyldighet, som video fullgörelse förenklar genomdrivande av detta avtal, som video brott skulle riskera syftet medicinsku detta avtal o sobi efterlevnad som SR segment kan förlita sig ko (så kallade „avgörande skyldigheter”). Da andra spadaju av ringa vårdslöshet ne Microsoft te ansvarig för ringa vårdslöshet.

 13. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS „SE BEFINTLIGT SKICK”. DE BÄR RISKEN FÖR ANVÄNDNING AV SOBI. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. DA DENE UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING MEDGER EKSPLOZIJA FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL O FRÅNVARO AV INTRÅNG DA TREDJE LJUDI RÄTTIGHETER.

 14. BEGRÄNSNING AV O FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR FÖR SKADOR. OM DE TREBA NÅGON JELA FÖR ATT JESENI ERSÄTTNING SOBI FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN FRÅN GARANTIANSVAR KAN DE JESENI ERSÄTTNING FRÅN MICROSOFT O DRESS LEVERANTÖRER FÖR DIREKTA SKADOR UPP DO 5,00 USD. DE FÅR TE ERSÄTTNING FÖR ANDRA SKADOR INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELER OFÖRUTSEDDA SKADOR.Njenom begräsning gäller (a) allt som rör programvaran tjänster, innehåll (inklusive kod) ko tredje delova webbsidor Eler tredje delova applikationer o (b) anspråk medicinsku avseende ko avtalsbrott, brott tehnički pregled garantin, strikt ansvar, skada orsakad av vårdslöshet Eler andra handlingar som skloni rätt do utomobligatoriskt skadestånd, Eler andra krav, da varje pad se Dene utsträckning som tillämplig lagstiftning medger det.Dene gäller även om Microsoft kände do Eler borde ha känt do risken för sådana skador. Om te sobi ovanstående begränsningen av Eler friskrivningen från ansvar för oförutsedda skador, följdskador Eler andra skador tillåts da din odmah, provins Eler zemlja gäller sobi te för kopaj.

MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE LÜTFEN YAŞIYORSANIZ (TE DA İŞ MERKEZİ BURADA OVEN BİR İŞLETME OLMANIZ DURUMUNDA), AŞAĞIDAKİ „BAĞLAYICI TAHKİM SAČUVAJ GRUP DAVASI FERAGATİ” MADDESİNİ OKUYUN. ANLAŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

Bu lisans koşulları, SIZ-a Sačuvaj Microsoft Corporation (veya bağlı kuruluşlarından klaрenju) arasında yapılan anlaşmayı oluşturur. Bu lisans koşulları, yukarıda adı geçen yazılıma Sačuvaj tüm Microsoft hizmetlerine veya yazılım güncelleştirmelerine (bu hizmetlerin te da güncelleştirmelerin Jeni veya ilave koşullar ile birlikte sağlanması hariç olmak üzere; aksi halde, söz konusu farklı uygulanır koşullar ileriye dönük olarak uygulanır Sačuvaj veličina veya Microsoft'a ait ön güncelleştirmeli yazılımlara veya hizmetlere ilişkin hakları değiştirmez). BU LİSANS KOŞULLARINA UYDUĞUNUZ TAKDİRDE AŞAĞIDAKİ HAKLARA SAHİP OLURSUNUZ. YAZILIMI KULLANMAKLA, ALI KOŞULLARI EDERSİNİZ.

 1. YÜKLEME SAČUVAJ KULLANIM HAKLARI.

  1. Genel.Yazılımın istediğiniz sayıda kopyasını yükleyebilir Sačuvaj kullanabilirsiniz.

  2. Üçüncü Kişi Yazılımı.Yazılım veličina işbu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslanmış Oven üçüncü kişi uygulamaları içerebilir. Üçüncü kişi uygulamalara ilişkin lisans koşullarına, bildirimlere Sačuvaj varsa, onaylara http://aka.ms/thirdpartynotices adresinden veya birlikte sağlanan bildirimler dosyasından erişilebilir. Bunun gibi uygulamaların başka anlaşmalara tabi olması durumunda knjigu, ilgili yasalar uyarınca izin verildiği ölçüde aşağıdaki bildirimler Sačuvaj tazminata ilişkin sınırlamalar Sačuvaj istisnalar da geçerli olur.

  3. Rekabet Amaçlı Kıyaslama Testleri.Doğrudan bir rakip olmanız Sačuvaj rekabet amaçlı kıyaslama testi, analiz veya istihbarat toplama amaçlı olarak bu yazılıma erişmeniz Sačuvaj yazılımı kullanmanız durumunda, Microsoft; Microsoft'un Jan kuruluşları Sačuvaj bağlı kuruluşları (ileride oluşacak olanlar dahil) aleyhine olması nedeniyle, njen türlü kullanımdan, erişimden Sačuvaj sizin yazılım koşullarınızın Microsoft'un koşullarından daha kısıtlayıcı olması veya olduğu iddiasında bulunması halinde yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki kıyaslama testi kısıtlamalarından feragat edersiniz. Yazılımınızın tabi olduğu koşullardaki bu gibi iddia edilen kısıtlamalardan feragat etmemeniz durumunda, ali yazılıma erişmenize veya yazılımı kullanmanıza izin verilmez Sačuvaj yazılıma erişemezsiniz veya yazılımı kullanamazsınız.

 2. VERİ TOPLAMA.Yazılım, sizin hakkınızda Sačuvaj yazılımı kullanımınız hakkında bilgi toplayıp Microsoft'a gönderebilir. Microsoft bu bilgileri, hizmet sağlamak Sačuvaj Microsoft'un ürünlerini Sačuvaj hizmetlerini iyileştirmek için kullanabilir. Mevcut olması durumunda, vazgeçme haklarınız ürün belgelerinde açıklanmaktadır. Yazılımdaki bazı özellikler uygulamalarınızın yazılıma erişen veya yazılımı kullanan kullanıcılarından istine toplamaya olanak sağlayabilir. Uygulamalarınızda istine toplamaya olanak sağlamak için bu özellikleri kullanırsanız gerekli tüm kullanıcı onaylarını almak Sačuvaj kullanıcı verilerini ne şekilde kullandığınız, topladığınız Sačuvaj paylaştığınız hakkında kullanıcıları doğru şekilde bilgilendiren belirgin bir gizlilik ilkesi sağlamak dahil, ilgili yasalara uymanız gerekir. Microsoft'un istine toplamasına Sačuvaj kullanımına ilişkin daha fazla bilgiyi ürün belgelerinde Sačuvaj https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 adreslerindeki Microsoft Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Microsoft Gizlilik Bildiriminin ilgili tüm hükümlerine uymayı Kabulu edersiniz.

 3. LİSANS KAPSAMI.Yazılımın satışı yapılmamakta lisansı verilmektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar veličina, ilave haklar sağlamıyorsa, şunları yapamazsınız (Sačuvaj yapma hakkınız olmayacaktır):

  1. Yazılımı sadece sizin belirli şekillerde kullanmanıza izin veren, yazılımdaki herhangi bir teknik sınırlamayı aşacak teknik çözümler üretmek;

  2. Yazılıma dahil edilmiş olabilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşullarının yalnızca gerekli gördüğü durumlar Sačuvaj izin verdiği ölçü dışında, yazılımı tersine mühendislik işlemine tabi tutmak, asembler diline çevirmek veya Kajnak koduna dönüştürmek;

  3. Microsoft veya tedarikçilerinin yazılımdaki herhangi bir bildirimini kaldırmak, küçültmek, engellemek veya değiştirmek;

  4. yazılımı, ticari; kâr amacı gütmeyen veya gelir türeten faaliyetler için kullanmak;

  5. Yazılımı yasalara aykırı bir şekilde veya kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak veya çoğaltmak için herhangi bir şekilde kullanmak veya

  6. Yazılımı paylaşmak yayımlamak, dağıtmak veya ödünç vermek, yazılımı başkalarının kullanımı için tek başına barındırılan bir çözüm olarak sağlamak veya yazılımı veya işbu anlaşmayı bir üçüncü kişiye devretmek.

 4. GERİ BİLDİRİM. Yazılım hakkında Microsoft'a geri bildirimde bulunursanız, Microsoft'a, ücretsiz olarak, verdiğiniz geri bildirimi herhangi bir yolla Sačuvaj herhangi bir amaçla kullanma, paylaşma Sačuvaj ticari olarak kullanma hakkını tanımış olursunuz. Microsoft, geri bildiriminizi bunların içerisine dahil ettiği için Microsoft'un yazılımını veya belgelerini üçüncü kişilere lisanslamasını gerektirecek şekilde lisansa tabi bir geri bildirim veremezsiniz. Bu haklar bu anlaşmanın bitiminden sonra da geçerlidir.

 5. İHRACAT SINIRLAMALARI.Hedef te, sin kullanıcı Sačuvaj sin kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli Oven tüm yurtu içi Sačuvaj uluslararası ihracat yasalarına Sačuvaj yönetmeliklerine Ujgun şekilde davranmanız gerekir. İhracat kısıtlamaları konusunda daha fazla bilgi için, http://aka.ms/exporting adresini ziyaret edin.

 6. DESTEK HİZMETLERİ.Microsoft, işbu anlaşma kapsamında bu yazılıma ilişkin herhangi bir destek hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. Tüm destekler „olduğu gibi”, „tüm hatalarıyla birlikte” Sačuvaj hiçbir garantileri olmadan sağlanmaktadır.

 7. GÜNCELLEŞTİRMELER.Yazılım güncelleştirmelerini düzenli sizin için aralıklarla denetler, indirir Sačuvaj yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklardan Temin ukazujući edebilirsiniz. Microsoft, güncelleştirmeleri veličina sağlayabilmek için, sisteminizi güncelleştirmeye ihtiyaç duyabilir. EK bildirim olmaksızın, ali tür otomatik güncelleştirmeleri almayı Kabulu edersiniz. Güncelleştirmeler mevcut tüm yazılım özelliklerini, hizmetleri veya çevre birimi cihazlarını içermeyebilir veya desteklemeyebilir.

 8. BAĞLAYICI TAHKİM SAČUVAJ GRUP DAVASI FERAGATİ. Bu Madde, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorsanız (te da iş merkezi burada Oven bir işletme olmanız durumunda) uygulanır.SIZ-a Sačuvaj Microsoft arasında herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda, bunu 60 gün içinde gayri resmi olarak çözümlemeye çalışmayı Kabulu edersiniz. Sizin Sačuvaj Microsoft'un uyuşmazlığı çözümleyememesi durumunda, Sačuvaj SIZ-a korporacije Microsoft, Sačuvaj Savezna Tahkim Yasası („FAA”) kapsamında Amerikan Tahkim Birliği nezdinde bağlayıcı bireysel tahkime başvurmayımahkemede bir Hakime veya jüri huzurunda dava açmamayı Kabulu edersiniz. Bunun yerine, tarafsız bir hakem karar verir. Grup davalarına, grup genelinde tahkimlere, özel avukat genel kovuşturmalarına Sačuvaj birisinin temsilci yetkisiyle hareket ettiği diğer davalara izin verilmez; tüm tarafların onayı olmaksızın münferit davalar birleştirilemez. Tahkim Anlaşmasının tamamı daha fazla koşul içerir Sačuvaj http://aka.ms/arb-agreement-1 adresinde bulunur. SIZ-a Sačuvaj Microsoft bu koşullara uymayı Kabulu edersiniz.

 9. FESİH.İşbu anlaşmanın herhangi bir koşuluna veya şartına uymamanız durumunda, Microsoft işbu anlaşmayı diğer haklara bakmaksızın feshedebilir. Bцyle bir durumda, yazılımın Sačuvaj bütün bileşen parçalarının tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir.

 10. ANLAŞMANIN TAMAMI.İşbu anlaşma Sačuvaj Microsoft'un ekler, güncelleştirmeler veya üçüncü kişi uygulamaları için sağlayabileceği diğer tüm koşullar, yazılıma ilişkin anlaşmanın tamamını oluşturur.

 11. İLGİLİ YASALAR SAČUVAJ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENECEĞİ TE.Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Kanada'da aldıysanız, tahkim ile ilgili türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, işbu anlaşmanın yorumlanması, işbu anlaşmanın ihlaline ilişkin iddialar Sačuvaj diğer tüm iddialar (tüketiciyi koruma, haksız rekabet Sačuvaj haksız začepljena iddiaları dahil), yaşadığınız eyaletin veya ilin (bir işletme olması durumunda, iş merkezinizin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. Bu yazılımı başka herhangi bir ülkede aldıysanız, tahkim ile ilgili türlü konunun FAA'ya tabi olması hariç olmak üzere, söz konusu ülkenin yasaları uygulanır. ABD Savezna mahkemesinin mevcut olması durumunda, Sačuvaj SIZ-a korporacije Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki kralj zemlja Savezna mahkemesinin münhasır yargı yetkisine Sačuvaj yargı yeri olduğuna onay verirsiniz. Aksi halde, Sačuvaj SIZ-a korporacije Microsoft, mahkemede görülen tüm uyuşmazlıklar bakımından (tahkim hariç) Washington'daki kralj zemlje Temyiz Mahkemesinin münhasır yargı yetkisine Sačuvaj yargı yeri olduğuna onay verirsiniz.

 12. TÜKETİCİ HAKLARI, BÖLGESEL DEĞİŞİMLER.Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız eyaletin, ilin veya ülkenin yasaları kapsamında tüketici hakları da dahil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Microsoft ile aranızdaki ilişkiden ayrı olarak Sačuvaj bu ilişkinin dışında ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. İşbu anlaşma eyaletinizin, ilinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

  1. Avustralya.Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır Sačuvaj bu anlaşmadaki hiçbir şey, ali hakları etkilemeyi amaçlamaz.

  2. Kanada.Bu yazılımı Kanada'da satın almış olmanız durumunda, otomatik güncelleştirme özelliğini kapatarak, cihazınızın internet bağlantısını keserek (öte yandan, natiurmortai yeniden bağlanmanız durumunda Sačuvaj bağlandığınızda, yazılım güncelleştirmeleri denetlemeye Sačuvaj yüklemeye devam edecektir) veya yazılımı kaldırarak güncelleştirmeleri almayı durdurabilirsiniz. Varsa ürün belgeleri de elinizde bulunan cihazın veya yazılımın güncelleştirmelerini kapatmaya ilişkin açıklamalara te verebilir.

  3. Sačuvaj Almanya Avusturya.

   • (i) Garanti.Ujgun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik Idn njen türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

   • (ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması.Kasıtlı davranışın, ağır ihmalin Ürün Sorumluluğu Kanununa dayalı iddiaların yanı sıra da kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda Microsoft, kanun uyarınca olarak sorumlu olur.

   Yukarıda anılan (ii) maddesine tabi olmak üzere Microsoft'un sözleşme yükümlülüklerini ciddi biçimde ihlal etmesi Sačuvaj bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek Sačuvaj bunlara uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca „temel yükümlülükler”) olması durumunda korporacije Microsoft, yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal hallerinde, Microsoft'un hafif ihmaller ile ilgili yükümlülüğü bulunmayacaktır.

 13. GARANTİ REDDİ BEYANI. YAZILIMIN LİSANSI „OLDUĞU GİBİ” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. MICROSOFT TARAFINDAN HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA TAAHHÜT VERİLMEMEKTE VEYA KOŞUL İLERİ SÜRÜLMEMEKTEDİR. MİCROSOFT İLGİLİ YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK SAČUVAJ İHLAL BULUNMAMASI DAHİL, TÜM ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

 14. SAČUVAJ SINIRLANDIRILMASI ZARARLARIN HARİÇ TUTULMASI. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİNE RAĞMEN, ZARARLARI TAZMİN ETMEYE YÖNELİK HERHANGİ BİR DAYANAĞINIZIN BULUNMASI DURUMUNDA, MICROSOFT'TAN SAČUVAJ MICROSOFT'UN TEDARİKÇİLERİNDEN YALNIZCA 5,00 ABD DOLARI'NA KADAR OVEN DOĞRUDAN ZARARLARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. NETİCEDE OLUŞAN ZARARLAR KAR KAYBI ZARARLARI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLARI GERİ ALAMAZSINIZ.Bu sınırlama, üçüncü (a) kişi internet sitelerinde vam da üçüncü kişi uygulamalarda yazılım hizmetler, içerik (kod dahil) ile bağlantılı herhangi bir şey Sačuvaj (b) sözleşme ihlali, garanti, taahhüt vam da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal te da diğer haksız začepljena vam da başka herhangi bir iddia için de olmak üzere, njen bir durumda, ilgili yasaların izin verdiği ölçüde geçerlidir.Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma eyaletiniz, şehriniz veya ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНО) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ, ОЗНАЙОМТЕСЯ З РОЗДІЛОМ „ОБОВ ' ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ” НИЖЧЕ. ЦІ ПОЛОЖЕННЯ ВПЛИВАЮТЬ НА СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

ЦІ УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ – ЦЕ УГОДА МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ (АБО ОДНІЄЮ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ). Вони застосовуються до зазначеного вище програмного забезпечення, будь яких оновлень програмного забезпечення та служб Microsoft (окрім випадків коли такі служби чи оновлення супроводжуються новими або додатковими умовами; у таких випадках ці відмінні УМОВИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ З РОЗРАХУНКОМ НА ЗАСТОСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ ТА НЕ ВПЛИВАЮТЬ НА ВАШІ ПРАВА АБО ПРАВА КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ СТОСОВНО ВЖЕ ОНОВЛЕНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЛУЖБ). У РАЗІ ДОТРИМАННЯ ЦИХ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ВИ МАЄТЕ ОПИСАНІ НИЖЧЕ ПРАВА. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ, ВИ ЗАСВІДЧУЄТЕ СВОЮ ЗГОДУ НА ЦІ УМОВИ.

 1. ПРАВА НА ІНСТАЛЯЦІЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.ВИ МАЄТЕ ПРАВО ІНСТАЛЮВАТИ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ ЯКУ КІЛЬКІСТЬ КОПІЇ/КОПІЙ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

  2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕТІХ СТОРІН.ДО СКЛАДУ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ МОЖУТЬ ВХОДИТИ ПРОГРАМИ ТРЕТІХ СТОРІН, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВАМ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ЇХНІМИ ВЛАСНИМИ УМОВАМИ. Умови ліцензії, а також відповідні повідомлення та згоди (за наявності) для програм третіх сторін можна знайти на веб сторінці http://aka.ms/thirdpartynotices або у файлі повідомлення, що надається разом із програмою. НАВІТЬ ЯКЩО НА ТАКІ ПРОГРАМИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ІНШИХ УГОД, НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ОБМЕЖЕННЯ Й ВИКЛЮЧЕННЯ СТОСОВНО ЗБИТКІВ ПРОДОВЖУЮТЬ ДІЯТИ В РАМКАХ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ.

  3. КОНКУРЕНТНЕ ПОРІВНЯННЯ.ЯКЩО ВИ – ПРЯМИЙ КОНКУРЕНТ І ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ ЗІ СВОЇМ ПРОДУКТОМ, АНАЛІЗУ ЧИ ЗБИРАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ВИ ВІДМОВЛЯЄТЕСЯ НА КОРИСТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ, ЇЇ ФІЛІАЛІВ І АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ (ЗОКРЕМА, МАЙБУТНІХ) ВІД ОБМЕЖЕНЬ НА ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТАМИ, ДОСТУП І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТІЄЮ МІРОЮ, ЯКОЮ ВАШІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВИЩУЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЯКЩО ВИ НЕ ВІДМОВИТЕСЯ ВІД ТАКИХ ОБМЕЖЕНЬ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИ НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ОТРИМУВАТИ ДОСТУП ДО НЬОГО.

 2. ЗБИРАННЯ ДАНИХ.ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МОЖЕ ЗБИРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВАС І ПРО ТЕ, ЯК ВИ ЙОГО ВИКОРИСТОВУЄТЕ, І НАДСИЛАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. Вона може використовувати цю інформацію для надання послуг і покращення продуктів і служб Microsoft. ВАШІ ПРАВА НА ВІДМОВУ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЗАЗНАЧЕНІ В ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРОДУКТУ. ДЕЯКІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДАЮТЬ ЗМОГУ ЗБИРАТИ ДАНІ КОРИСТУВАЧІВ ВАШИХ ПРОГРАМ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦІ ФУНКЦІЇ ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗБИРАННЯ ДАНИХ У СВОЇХ ПРОГРАМАХ, ВИ ПОВИННІ ДОТРИМУВАТИСЯ НАЛЕЖНОГО ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ, ЗОКРЕМА ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧІВ І ПІДТРИМУВАТИ ПОМІТНУ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЯКА ЗРОЗУМІЛО ПОЯСНЮЄ КОРИСТУВАЧАМ, ЯК САМЕ ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ, ЗБИРАЄТЕ ТА РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ЇХНІ ДАНІ. Додаткові відомості про збирання та використання даних корпорацією Майкрософт можна знайти в документації продукту та в Декларації корпорації Майкрософт про конфіденційність, доступній на веб сторінці https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ НАЛЕЖНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПОЛОЖЕННЯ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

 3. ОБСЯГ ЛІЦЕНЗІЇ. ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ НЕ ПРОДАЄТЬСЯ, А НАДАЄТЬСЯ В КОРИСТУВАННЯ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ. УСІ ІНШІ ПРАВА НАЛЕЖАТЬ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ. ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН НАДАЄ ВАМ ПОПРИ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ВИ НЕ БУДЕТЕ (І НЕ МАТИМЕТЕ ПРАВА):

  1. ОБМИНАТИ БУДЬ ЯКІ ТЕХНІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО ЛИШЕ ПЕВНИМ СПОСОБОМ;

  2. ЗДІЙСНЮВАТИ ЗВОРОТНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ДЕКОМПІЛЮВАТИ, ДИЗАСЕМБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ;

  3. ВИДАЛЯТИ, СКОРОЧУВАТИ, БЛОКУВАТИ АБО ЗМІНЮВАТИ БУДЬ ЯКІ ПОВІДОМЛЕННЯ ВІД КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ;

  4. ВИКОРИСТОВУВАТИ ТАКИЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНОЇ, НЕКОМЕРЦІЙНОЇ АБО ПРИБУТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  5. ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКИЙ ПРОТИЗАКОННИЙ СПОСІБ АБО ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ; АБО

  6. НАДАВАТИ СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, ПУБЛІКУВАТИ, РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ НАДАВАТИ ЙОГО В ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ АБО ЯК АВТОНОМНЕ РОЗМІЩЕНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНШИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ПЕРЕДАВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ АБО ЦЮ УГОДУ БУДЬ-ЯКІЙ ТРЕТІЙ СТОРОНІ.

 4. ВІДГУКИ.ЯКЩО ВИ НАДАЄТЕ ВІДГУК ПРО ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ МАЙКРОСОФТ, ВИ БЕЗКОШТОВНО НАДАЄТЕ МАЙКРОСОФТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ВІДГУК ТРЕТІМ СТОРОНАМ ТА ВИКОРИСТОВУВАТИ ЙОГО В КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЯХ БУДЬ ЯКИМ СПОСОБОМ І З БУДЬ ЯКОЮ МЕТОЮ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НЕ НАДАВАТИ ВІДГУКІВ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ЗА ЯКИМИ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ БУДЕ ЗМУШЕНА НАДАТИ ТРЕТІМ СТОРОНАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ВИКОРИСТАННЯ СВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ПІДСТАВІ ВКЛЮЧЕННЯ ДО НИХ ВАШОГО ВІДГУКУ. ЦІ УМОВИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ В СИЛІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ.

 5. ЕКСПОРТНІ ОБМЕЖЕННЯ.ВИ ЗОБОВ ' ЯЗУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЬ УСІХ ВІДПОВІДНИХ МІСЦЕВИХ І МІЖНАРОДНИХ ЗАКОНІВ І ПРАВИЛ ЩОДО ЕКСПОРТУ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОКРЕМА ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ І КІНЦЕВОГО ВИКОРИСТАННЯ. Додаткові відомості про експортні обмеження можна знайти на веб сайті http://aka.ms/exporting.

 6. ПОСЛУГИ ПІДТРИМКИ.ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ЗОБОВ ' ЯЗАНА НАДАВАТИ ПОСЛУГИ З ПІДТРИМКИ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ. БУДЬ ЯКА ПІДТРИМКА НАДАЄТЬСЯ НА УМОВАХ „ЯК Є”, „З УСІМА НЕДОЛІКАМИ” ТА БЕЗ БУДЬ ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

 7. ОНОВЛЕННЯ.ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОЖЕ ПЕРІОДИЧНО ПЕРЕВІРЯТИ НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ, А ТАКОЖ ЗАВАНТАЖУВАТИ Й ІНСТАЛЮВАТИ ДЛЯ ВАС ТАКІ ОНОВЛЕННЯ. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ ВІД МАЙКРОСОФТ АБО АВТОРИЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАС ОНОВЛЕННЯМИ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ОНОВЛЮВАТИ ВАШУ СИСТЕМУ. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ОТРИМУВАТИ АВТОМАТИЧНІ ОНОВЛЕННЯ ТАКИХ ТИПІВ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ. ОНОВЛЕННЯ МОЖУТЬ НЕ МІСТИТИ АБО НЕ ПІДТРИМУВАТИ ВСІ НАЯВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ, СЛУЖБИ АБО ПЕРИФЕРІЙНІ ПРИСТРОЇ.

 8. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АРБІТРАЖ І ВІДМОВА ВІД ПРАВА НА КОЛЕКТИВНІ ПОЗОВИ. ЦЕЙ РОЗДІЛ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЯКЩО ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗТАШОВАНЕ) У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ.У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ МІЖ ВАМИ ТА КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ ТА МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ПРОТЯГОМ 60 ДНІВ НАМАГАТИСЯ ВИРІШИТИ ЇХ ШЛЯХОМ НЕОФІЦІЙНИХ ПЕРЕГОВОРІВ. Якщо вирішити спір таким чином не вдасться, ви та корпорація Майкрософт погоджуєтеся на проведення індивідуального арбітражу в Американській асоціації арбітражу за Федеральним законом про арбітраж („FAA”) і відмовляєтеся від права подавати Позов у суд для розгляду суддею чи судом присяжних. НАТОМІСТЬ СПІР ВИРІШУВАТИМЕ НЕЙТРАЛЬНИЙ СУДДЯ АРБІТРАЖНОГО СУДУ. Колективні позови, групові арбітражі, загальні позови через повіреного та будь які інші провадження, у яких будь яка зі сторін діє через представника, заборонено. ТАКОЖ ЗАБОРОНЕНО ПОЄДНУВАТИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ ЗГОДИ ВСІХ СТОРІН. ПОВНИЙ ТЕКСТ АРБІТРАЖНОЇ УГОДИ МІСТИТЬ ДОДАТКОВІ УМОВИ. Його можна переглянути на веб сайті http://aka.ms/arb-agreement-1. ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ УМОВАМИ.

 9. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.ЗБЕРІГАЮЧИ ЗА СОБОЮ ВСІ ІНШІ ПРАВА, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ ПРИПИНИТИ ДІЮ ЦІЄЇ УГОДИ, ЯКЩО ВИ ПОРУШИТЕ БУДЬ ЯКІ З ЇЇ УМОВ І ПОЛОЖЕНЬ. У ТАКОМУ РАЗІ ВИ ПОВИННІ ЗНИЩИТИ ВСІ КОПІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ Й УСІХ ЙОГО КОМПОНЕНТІВ.

 10. ПОВНА УГОДА.ЦЯ УГОДА ТА БУДЬ ЯКІ ІНШІ УМОВИ МАЙКРОСОФТ ЩОДО ДОДАТКОВИХ КОМПОНЕНТІВ, ОНОВЛЕНЬ АБО ПРОГРАМ ТРЕТІХ СТОРІН СКЛАДАЮТЬ ПОВНУ УГОДУ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

 11. НАЛЕЖНИЙ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОН І МІСЦЕ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У США АБО КАНАДІ, УСІ ПРЕТЕНЗІЇ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ Й ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ (ЗОКРЕМА, СТОСОВНО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ, НЕЧЕСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ) РЕГУЛЮЮТЬСЯ ТА ІНТЕРПРЕТУЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ШТАТУ АБО ПРОВІНЦІЇ, ДЕ ВИ ПРОЖИВАЄТЕ (АБО ДЕ РОЗТАШОВАНО ОСНОВНЕ МІСЦЕ ВАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКЩО ЙДЕТЬСЯ ПРО БІЗНЕС), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИНЦИПІВ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ОКРІМ УСІХ АСПЕКТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, ЯКІ РЕГУЛЮЄ FAA. ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У БУДЬ ЯКІЙ ІНШІЙ КРАЇНІ, ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВО ЦІЄЇ КРАЇНИ, ОДНАК УСІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ АРБІТРАЖУ, РЕГУЛЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО FAA. ЯКЩО ІСНУЄ ЮРИСДИКЦІЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ США, ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДІВ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН. В ІНШОМУ РАЗІ ВИ ТА КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО БУДЬ ЯКІ СПОРИ, ПОВ ' ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ (ОКРІМ АРБІТРАЖНИХ), ЯКІ МАЮТЬ РОЗГЛЯДАТИСЯ В СУДІ НАЛЕЖАТЬ ВИКЛЮЧНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ ВИЩОГО СУДУ ОКРУГУ КІНҐ, ШТАТ ВАШИНГТОН.

 12. ПРАВА СПОЖИВАЧА; РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА.У ЦІЙ УГОДІ ВИКЛАДЕНО ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЗА ЗАКОНАМИ СВОГО ШТАТУ, СВОЄЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА, ЗОКРЕМА ПРАВА СПОЖИВАЧА. НЕЗАЛЕЖНО ВІД ВАШИХ ВІДНОСИН ІЗ КОРПОРАЦІЄЮ МАЙКРОСОФТ ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ПРАВА ЩОДО СТОРОНИ, У ЯКОЇ ПРИДБАЛИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ЦЯ УГОДА НЕ ЗМІНЮЄ ЦИХ ІНШИХ ПРАВ, ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ АБО КРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛЯЄ ТАКОЇ ЗМІНИ. НАПРИКЛАД, ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИДБАНО В ОДНОМУ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ РЕГІОНІВ АБО ДІЄ ОБОВ ' ЯЗКОВИЙ ЗАКОН КРАЇНИ, ДО ВАС ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. АВСТРАЛІЯ.ВИ МАЄТЕ ГАРАНТІЇ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ АВСТРАЛІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, І НІЩО В ЦІЙ УГОДІ НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ОБМЕЖЕННЯ ТАКИХ ПРАВ.

  2. КАНАДА.ЯКЩО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ У КАНАДІ, ВИ МОЖЕТЕ ПЕРЕСТАТИ ОТРИМУВАТИ ОНОВЛЕННЯ ЯКЩО ВИМКНЕТЕ ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВІДКЛЮЧИТЕ ПРИСТРІЙ ВІД ІНТЕРНЕТУ (ПРОТЕ КОЛИ ВИ ЗНОВУ ПІДКЛЮЧИТЕСЯ ДО ІНТЕРНЕТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОВИТЬ ПЕРЕВІРКУ НА НАЯВНІСТЬ ОНОВЛЕНЬ І ЇХ ІНСТАЛЯЦІЮ) АБО ВИДАЛИТЕ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ (ЗА НАЯВНОСТІ) МОЖЕ МІСТИТИ ІНСТРУКЦІЇ З ВИМКНЕННЯ ОНОВЛЕНЬ ДЛЯ ПЕВНОГО ПРИСТРОЮ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

  3. НІМЕЧЧИНА ТА АВСТРІЯ.

   • (i) Гарантія.НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ЛІЦЕНЗОВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАТИМЕ В ЦІЛОМУ ТАК, ЯК ЦЕ ОПИСАНО В МАТЕРІАЛАХ МАЙКРОСОФТ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ОДНАК МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ГАРАНТІЇ СТОСОВНО ЛІЦЕНЗОВАНОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.

   • (ii) Обмеження відповідальності.У ВИПАДКУ НАВМИСНОЇ ДІЇ ГРУБОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ, ПРЕТЕНЗІЙ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, А ТАКОЖ У РАЗІ СМЕРТІ ЧИ ТІЛЕСНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОГО ПРАВА.

    ЗГІДНО З ПУНКТОМ (ІІ) ВИЩЕ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗНАЧНУ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ У ВИПАДКУ ПОРУШЕННЯ З БОКУ МАЙКРОСОФТ ТАКИХ ІСТОТНИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ СПРОЩУЄ НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ, ПОРУШЕННЯ ЯКИХ МОЖЕ ПОСТАВИТИ ПІД ЗАГРОЗУ ЇЇ МЕТУ ТА НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ МОЖЕ ПОСТІЙНО СПИРАТИСЯ СТОРОНА (ТАК ЗВАНІ „ОСНОВНІ ЗОБОВ ' ЯЗАННЯ”). В ІНШИХ ВИПАДКАХ НЕЗНАЧНОЇ НЕОБЕРЕЖНОСТІ МАЙКРОСОФТ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЇ.

 13. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ „ЯК PRIJATELJIMA”. РИЗИК ЗА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. МАЙКРОСОФТ НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І УМОВ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНАМИ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ ТА НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ.

 14. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО (А) БУДЬ ЯКИХ АСПЕКТІВ, ПОВ ' ЯЗАНИХ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, СЛУЖБАМИ ТА ВМІСТОМ (ЗОКРЕМА, КОДОМ) НА ВЕБ САЙТАХ АБО В ПРОГРАМАХ ТРЕТІХ СТОРІН; (Б) ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ ' ЯЗАНЬ ЗА КОНТРАКТОМ, ГАРАНТІЇ АБО УМОВ; ОБ ' ЄКТИВНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕОБЕРЕЖНІСТЮ АБО ІНШИМ ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ; А ТАКОЖ ІЗ БУДЬ ЯКИМИ ІНШИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ; У КОЖНОМУ ВИПАДКУ – НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ.

  ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ТАКОЖ ДІЄ У ВИПАДКУ, ЯКЩО МАЙКРОСОФТ БУЛО ВІДОМО АБО МАЛО БУТИ ВІДОМО ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЯ НА ВАС ЯКЩО ЗАКОНОДАВСТВО ВАШОГО ШТАТУ, ВАШОЇ ПРОВІНЦІЇ ЧИ КРАЇНИ НЕ ПРИПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ, СПРИЧИНЕНІ АБО ІНШІ ЗБИТКИ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

MICROSOFT MOBILE ANDROID APLIKACIJA ZA YAMMER

NẾU BẠN SINH SỐNG Ở (HOẶC NJU DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH Ở) HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN „PHÂN XỬ RÀNG BUỘC VÀ KHƯỚC TỪ VỤ KIỆN TẬP THỂ” DƯỚI ĐÂY. ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp giấy phép này nju bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các IRA nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên bên trên và bất kỳ bản cập nhật phần mềm hoặc dịch vụ nào của Microsoft (ngoại trừ trong phạm vi mà những dịch vụ hoặc cập nhật đó được cung cấp bởi các điều khoản mới hoặc bổ Sunga trong trường hợp đó những điều khoản khác đó áp dụng tương ứng và không a thế quyền của bạn hoặc quyền của Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY THÌ BẠN CÓ CÁC QUYỀN ILI ĐÂY. SỬ DỤNG PHẦN MỀM NJU BẠN ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

 1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.

  1. Tổng quát.Bạn có thể cài đặt và sử dụng số lượng bản sao phần mềm bất kỳ.

  2. Phần mềm của bên thứ ba.Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép cho bạn Teo thỏa thuận này hoặc Teo các điều khoản riêng. Bạn có thể truy cập các điều khoản cấp phép thông báo và xác nhận, nếu có, cho các ứng dụng của bên thứ ba trực tuyến tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Kể cả khi những ứng dụng đó chịu sự IRA phối của các thỏa thuận khác, điều khoản miễn trừ, giới hạn cũng như loại trừ thiệt hại dưới đây vẫn được áp dụng trong phạm vi được cho phép bởi luật pháp hiện hành.

  3. Đánh giá về tính cạnh tranh.Nếu bạn nju đối thủ cạnh tranh trực tiếp và bạn truy cập hoặc sử dụng phần mềm nhằm mục đích đánh giá về tính cạnh tranh, phân tích hoặc Čet thập thông tin, bạn khước từ đối javite korporacije Microsoft, các đơn vị trực thuộc và công taj liên kết (kể cả trong tương lai) mọi giới hạn kiểm tra đánh giá, truy cập và sử dụng mang tính cạnh tranh về các điều khoản kiểm soát phần mềm trong phạm vi điều khoản sử dụng của bạn hoặc ngụ nije, hạn chế hơn các điều khoản của Microsoft. Nếu không khước từ bất kỳ giới hạn Teo yêu cầu nào như vậy trong các điều khoản IRA phối phần mềm, bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng phần mềm này và ћelimo da không làm như vậy.

 2. ČET THẬP DỮ LIỆU.Phần mềm có thể Čet thập thông limena về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm đồng thời gửi thông limena đó đến Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông limena này để cung cấp dịch vụ và cải tiến sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia của bạn, nếu có được mô tả trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng trong phần mềm có thể cho phép Čet thập dữ liệu từ người dùng ứng dụng của bạn, những người truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu bạn sử dụng những tính năng này để cho phép Čet thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cần được người dùng cho phép và Dujet trì chính sách về quyền riêng tư nổi bật ћelimo da thông báo chính xác cho ngư Ời dùng về cách bạn sử dụng, Čet thập và ka sẻ dữ liệu của im. Bạn có thể tìm hiểu thêm về bộ sưu tập dữ liệu của Microsoft và sử dụng trong tài liệu sản phẩm và Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft trên https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng nije tuân thủ tất cả các điều khoản áp dụng của Tuyên bố về Quyền riêng tư của Microsoft.

 3. PHẠM VI CẤP PHÉP.Phần mềm này được cấp phép, không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn ћelimo da không (và không có quyền):

  1. Điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm chỉ cho phép bạn sử dụng Teo một số cách nhất định;

  2. Đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm này;

  3. xóa, cắt giảm chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp trong phần mềm;

  4. sử dụng phần mềm cho các hoạt động thương mại, funkcija phi lợi nhuận hoặc tạo daljinska pomoć doanh Čet;

  5. sử dụng phần mềm Teo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hoặc phát tán phần mềm độc hại; hoặc

  6. ka sẻ xuất bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm như nju một giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hoặc chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

 4. PHẢN HỒI.Nếu bạn gửi phản hồi về phần mềm đến Microsoft, bạn đã cấp cho korporacije Microsoft, không tính phí, quyền sử dụng, ka sẻ và thương mại hóa phản hồi của bạn Teo mọi cách và cho mọi mục đích. Bạn ћelimo da không cung cấp những phản hồi phải tuân Teo giấy phép yêu cầu Microsoft cấp phép cho phần mềm của Microsoft hoặc tài liệu dành cho bên thứ ba vì Microsoft bao gồm phản hồi của bạn trong các tài liệu đó. Các quyền nêu trên Dujet trì hiệu lực của thoả thuận này.

 5. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU.Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các giới hạn về nơi đến, người dùng cuối và việc sử dụng cuối. Để biết thêm thông limena về giới hạn xuất khẩu, hãy truy cập http://aka.ms/exporting.

 6. CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ.Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm Teo thỏa thuận này. Mọi hỗ trợ được cung cấp „nguyên trạng”, „còn có lỗi” và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

 7. BẢN CẬP NHẬT.Phần mềm có thể kiểm tra định kỳ bản cập nhật rồi tải xuống và cài đặt cho bạn. Bạn chỉ được phép nhận bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể phải cập nhật hệ thống của bạn để cung cấp cho bạn bản cập nhật. Bạn đồng nije nhận những bản cập nhật tự động này mà không có bất kỳ thông báo bổ Sunga nào. Bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ tất cả các tính năng phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

 8. PHÂN XỬ RÀNG BUỘC BẰNG TRỌNG TÀI VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ TỐ TỤNG TẬP THỂ. Phần này áp dụng nếu bạn sống odmah (hoặc, nếu một doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh chính của bạn odmah) Hoa Kỳ.Nếu bạn và Microsoft có tranh chấp, bạn và Microsoft ћelimo da đồng nije tìm cách giải quyết tranh chấp không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu bạn và Microsoft không thể giải quyết, bạn và Microsoft đồng nije javite từng phân xử ràng buộc bằng trọng tài trước Hiệp hội Trọng tài Mỹ Teo Đạo luật Trọng tài của Liên praska („FAA”) chứ không kiện tụng odmah tòa án trước thẩm phán và bồi thẩm đoàn. A vào đó một trọng tài trung lập ћelimo da phán quyết. Không cho phép vụ kiện tập thể, phân xử tập thể bằng trọng tài, a quyền kiện tụng Noi chung và bất kỳ tố tụng nào khác trong đó một trong hai bên hành động javite tư cách đại diện; cũng như không kết hợp các tố tụng ka nhân mà không có sự đồng nije của tất cả các bên. Thỏa thuận Trọng tài hoàn chỉnh chứa các điều khoản khác và có trên http://aka.ms/arb-ugovor-1. Bạn và Microsoft đồng nije javite những điều khoản này.

 9. CHẤM DỨT.Nếu không gây thiệt hại đến các quyền khác, Microsoft có thể kết thúc thỏa thuận này nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào. Trong trường hợp này, bạn phải tiêu hủy tất cả các bản sao phần mềm và tất cả các cấu phần của phần mềm.

 10. TOÀN BỘ THỎA THUẬN.Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp về bổ sung, cập nhật hoặc ứng dụng của bên thứ ba, nju thỏa thuận đầy đủ cho phần mềm.

 11. LUẬT ÁP DỤNG VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.Nếu bạn mua phần mềm odmah Hoa Kỳ hoặc Kanada, luật pháp của tiểu praska hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính, nếu nju doanh nghiệp) ћelimo da IRA phối việc giải thích thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và lỗi ka nhân) bất kể sự xung đột giữa các quy định pháp luật, ngoại trừ trường hợp FAA IRA phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu bạn có được phần mềm này tại một quốc gia khác, luật pháp của quốc gia đó ћelimo da được áp dụng, ngoại trừ trường hợp FAA IRA phối mọi thứ liên quan đến phân xử bằng trọng tài. Nếu tồn tại khu vực thẩm quyền liên praska của Hoa Kỳ, thì bạn và Microsoft đồng nije javite khu vực thẩm quyền Dujet nhất tại tòa án liên praska của Hạt kralj, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được odmah tòa (không bao gồm phân xử). Nếu không, thì bạn và Microsoft đồng nije javite khu vực thẩm quyền Dujet nhất và địa điểm xét xử tại Tòa án Tối cao của Hạt kralj, Washington cho tất cả các tranh chấp nghe được odmah tòa (không bao gồm phân xử).

 12. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÁC NHAU THEO KHU VỰC.Thỏa thuận này mô tả về một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác bao gồm quyền người tiêu dùng, Teo luật của tiểu praska, tỉnh hoặc quốc gia. Ngoài mối quan hệ javite korporacije Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối javite bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này ћelimo da không koji đổi các quyền khác nêu trên của bạn nếu luật pháp của tiểu praska tỉnh hoặc quốc gia của bạn không cho phép làm điều đó. Vita dụ: nếu bạn mua phần mềm odmah một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản ili được áp dụng cho bạn:

  1. Úc.Bạn được bảo đảm pháp lý Teo Luật Người tiêu dùng của Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

  2. Kanada.Nếu bạn đã mua phần mềm này odmah Kanada, bạn có thể se nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại javite Internet, phần mềm ћelimo da tiếp tục kiểm tra và cà da đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm, nếu có cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

  3. Đức và Áo.

   • (i) Bảo hành.Phần mềm được cấp phép hợp lệ ћelimo da hoạt động phần lớn như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm javite phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm Teo hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

   • (ii) Giới hạn Trách nhiệm pháp lý.Trong trường hợp hành vi cố nije sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm về Sản phẩm, cũng như, trong trường hợp tử vong hoặc thương tích ka nhân hoặc thể chất, Microsoft ћelimo da chịu trách nhiệm pháp lý Teo luật định.

    Căn cứ Teo điều khoản nêu trên (ii), Microsoft ћelimo da chỉ chịu trách nhiệm pháp lý đối javite sơ suất nhỏ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng quan trọng này, thực hiện nghĩa vụ đó ћelimo da tạo điều kiện thực hiện đúng thỏa thuận này , vi phạm nghĩa vụ đó ћelimo da làm ảnh hưởng đến mục đích của thỏa thuận này và tuân thủ nghĩa vụ đó ћelimo da tăng sự tin cậy của một bên (còn gọi nju „nghĩa vụ cơ bản”). Trong các trường hợp sơ suất nhỏ khác, Microsoft ћelimo da không chịu trách nhiệm pháp lý đối javite sơ suất nhỏ.

 13. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP „NGUYÊN TRẠNG”. BẠN TỰ CHỊU RỦI DA KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH MẶC NHIÊN, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM.

 14. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ HƯ HỎNG. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG BẤT CHẤP MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA 5 ĐÔ LA MỸ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI DA HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN.Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ nội balege (bao gồm mã) trên trang Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm ka nhân khác; trong từng trường hợp Teo phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.Giới hạn này cũng được áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ daljinska pomoć phải biết về khả năng có thể xảy daljinska pomoć thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tiểu praska tỉnh của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại da ngẫu nhiên, hậu quả hoặc các thiệt hại khác.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×