Alatke za učenje u programu Word

Alatke za učenje su dizajnirane da vam pomognu da poboljšate veštine čitanja unapređivanjem ispravnog izgovora reči kako biste čitali brzo i tačno i da biste razumeli ono što čitate.

Znamo iz istraživanja da čitanje zahteva sledeće sposobnosti:

 • Dekodiranje: Sposobnost izgovora reči na pravi način.

 • Tečnost: Sposobnost da pročitate brzo i tačno.

 • Razumevanje: Sposobnost razumevanja onoga što čitate.

Alatke za učenje u Word mogu vam pomoći da razvijete i poboljšate sposobnosti za čitanje.

Napomena: Više informacija o istraživanju vezanom za čitanje potražite u članku Korišćenje Alatki za učenje da biste poboljšali veštine čitanja i pisanja.

Šta je novo u vezi sa Alatkama za učenje

„Novi u programu Word“ je mogućnost korišćenja funkcija Alatki za učenje dok uređujete ili pišete dokument. Alatke za učenje dodaju vizuelne promene kako biste mogli da sa sigurnošću radite na dokumentu znajući da će se odštampati normalno i da koautori i dalje mogu da uređuju dokument u originalnom prikazu.

Dostupno pretplatnicima u verziji 1707 (verzija 8326.2058)

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo ako imate pretplatu na Office 365. Ako ste pretplatnik na Office 365, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office.

Alatke za učenje u programu Word 2016 pružaju sledeće alatke koje pružaju pomoć oko tečnosti i razumevanja pri čitanju.

 • Čitanje naglas vam omogućava da čujete dokumentu i videli svaku reč istaknutu istovremeno u dokumentu.

  Napomena: Čitanje naglas ne podržava jezike čija je orijentacija zdesna nalevo. Čitanje naglas čita tekst na podrazumevanom jeziku operativnog sistema. Za informacije o tome kako da dodate dodatne glasove za pretvaranje teksta u govor pogledajte članak Preuzimanje jezika za pretvaranje teksta u govor za Windows

 • Komanda Slogovi prikazuje prelom između slogova reči u sadržaju. To može poboljšati prepoznavanje i izgovor reči.

  Napomena: Podela na slogove je dostupna za baskijski, brazilski, bugarski, katalonski, hrvatski, češki, danski, holandski, engleski, estonski, finski, francuski, galicijski, nemački, grčki, mađarski, islandski, italijanski, kazaški, letonski, litvanski, norveški (bukmol), norveški (ninorsk), poljski, portugalski, rumunski, ruski, srpski, slovački, slovenački, španski, švedski, turski, ukrajinski i velški. Tekst mora biti ispravno podešen. Više detalja potražite u članku „Podešavanje željenih opcija jezika“. Ako je tekst postavljen na neki od jezika koji nije podržan, neće biti podeljen na slogove, čak i ako bi tekst trebalo da bude podržan. Primer: Ako se engleski tekst kopira u kineski dokument, engleski tekst mora da bude izabran i podešen na engleski; u suprotnom, tekst neće biti podeljen na slogove.

 • Komanda Razmaci u tekstu povećava razmak između reči, znakova i redova. To vam može pomoći da lako skenirate tekst, a pomaže i kod tečnog čitanja.

  Napomena: Razmaci u tekstu su dostupni za sve jezike, osim onih pisanih složenim ili povezanim pismima. Na primer, arapski nije podržan.

 • Komanda Širina kolone može da se koristi da biste promenili širinu reda. To vam pomaže da smanjite negativne efekte vizuelnog pretrpavanja i omogućava poboljšani fokus i razumevanje reči i znakova u dokumentu bogatom tekstom.

 • Boja stranice se može podesiti na Sepija (bledožuta stranica koja izgleda kao da je odštampana), Inverzno (crna pozadina sa belim tekstom), što omogućava lakše skeniranje i korišćenje teksta ili se može ostaviti na Nijedna.

„Novi u programu Word“ je mogućnost korišćenja funkcija Alatki za učenje dok uređujete ili pišete dokument. Alatke za učenje dodaju vizuelne promene kako biste mogli da sa sigurnošću radite na dokumentu znajući da će se odštampati normalno i da koautori i dalje mogu da uređuju dokument u originalnom prikazu.

 1. Na kartici Prikaz u grupi Sveobuhvatno izaberite stavku Alatke za učenje.

  Alatke za učenje na kartici „Prikaz“

  Alatke za učenje

  Preći ćete u prikaz Veb raspored programa Word sa automatski omogućenim funkcijama Alatki za učenje. Funkcije Razmaci u tekstu i Uska kolona automatski se primenjuju kada prvi put posetite ovaj prikaz.

 2. Uradite bilo koju od sledećih radnji ili sve njih, u zavisnosti od toga kako želite da se fokusirate na sadržaj u dokumentu:

  • Podesite stavku Boja stranice na Sepija (bledožuta stranica koja izgleda kao da je odštampana), Inverzno (crna pozadina sa belim tekstom), što omogućava lakše skeniranje i korišćenje teksta ili ostavite na Nijedna.

  • Izaberite komandu Širina kolone da biste promenili širinu reda. U ovom prikazu postoje četiri opcije: Veoma usko, Usko, Umereno ili Široko. Koristite postavku koja vam najviše odgovara.

  • Izaberite komandu Slogovi da biste prikazali prelom između slogova reči u sadržaju. Dok ste u ovom režimu za uređivanje, možete da otkucate i napravite izmene u dokumentu i oznake sloga će se pojaviti u realnom vremenu dok kucate ili dodajete sadržaj.

  • Izaberite komandu Čitanje naglas da bi dokument bio pročitan naglas i da biste videli svaku reč istaknutu istovremeno u dokumentu. Ako počnete da kucate dok je Čitanje naglas uključeno, Narator će se pauzirati da biste mogli da uređujete, a zatim lako možete da nastavite čitanje kada unesete željene promene.

Napomena: Čitanje naglas je takođe dostupno na kartici „Redigovanje“ programa Word, pa možete da koristite funkciju Narator u bilo kom prikazu programa Word; ne morate biti u prikazu „Alatke za učenje“ da biste koristili ovu funkciju.

Komanda Čitanje naglas u programu Word omogućava vam da čujete čitanje dokumenta naglas i da vidite svaku reč istaknutu istovremeno u dokumentu. Odaberite karticu Redigovanje i izaberite stavku Čitanje naglas da biste započeli slušanje dokumenta.

Možete da koristite sledeću dugmad koja se pojavljuje u gornjem desnom uglu ekrana da biste kontrolisali čitanje.

Postavke Alatki za učenje
 • Odaberite ikonu Reprodukuj/Pauziraj za pokretanje/zaustavljanje čitanja. Izaberite ikonu Dalje ako želite da Narator preskoči trenutnu rečenicu i počne čitanje od sledećeg pasusa. Izaberite ikonu Prethodno ako želite da Narator preskoči trenutnu rečenicu i počne čitanje od prethodnog pasusa. Možete da promenite brzinu čitanja i glas pomoću menija Postavke.

  Ikona Zatvori zaustavlja čitanje i izlazi iz režima čitanja naglas.

  Narator podrazumevano počinje čitanje od položaja kursora u prikazima za uređivanje programa Word ili od vrha stranice u režimu za čitanje programa Word, osim ako ste izabrali reč, u kom slučaju će započeti čitanje od izabrane reči. Takođe možete da izaberete blok teksta pre nego što pokrenete Čitanje naglas, što će ograničiti Narator samo na taj izbor.

  Možete da koristite sledeće tasterske prečice za Čitanje naglas:

  1. CTRL + ALT + RAZMAKNICA:  Početak/izlaz iz Čitanja naglas

  2. CTRL+RAZMAKNICA:  Pauziranje Čitanja naglas

  3. ALT+STRELICA NADESNO:  Povećanje brzine čitanja

  4. ALT + STRELICA NALEVO: Smanjenje brzine čitanja

  5. CTRL+STRELICA NADESNO: Čitanje prethodnog pasusa

  6. CTRL+STRELICA NALEVO: Čitanje sledećeg pasusa

  Kliknite na karticu Alatke za učenje da biste videli opcije ispod:

 • Izaberite komandu Slogovi da biste prikazali prelom između slogova reči u sadržaju. To može poboljšati prepoznavanje i izgovor reči.

 • Izaberite komandu Razmaci u tekstu da biste povećali razmak između reči, znakova i redova. To vam može pomoći da lako skenirate tekst, a pomaže i kod tečnog čitanja.

 • Odaberite komandu Širina kolone da biste promenili širinu reda. To vam pomaže da smanjite negativne efekte vizuelnog pretrpavanja i omogućava poboljšani fokus i razumevanje reči i znakova u dokumentu bogatom tekstom.

 • Podesite stavku Boja stranice na Sepija (bledožuta stranica koja izgleda kao da je odštampana), Inverzno (crna pozadina sa belim tekstom), što omogućava lakše skeniranje i korišćenje teksta ili ostavite na Nijedna.

Alatke za učenje u režimu čitanja mogu se koristiti samo tokom čitanja dokumenta.

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Prikazi izaberite stavku Režim čitanja.

  Read Mode_C3_2017610132925

 2. Odnosno, izaberite Režim čitanja na statusnoj traci.

  Read Mode Status Bar_C3_2017610132942

 3. U meniju Prikaz uradite bilo koju od sledećih radnji ili sve njih, u zavisnosti od toga kako želite da se fokusirate na sadržaj u dokumentu:

  Learning Tools Read Mode View tab_C3_201761013307

 • Izaberite komandu Slogovi da biste prikazali prelom između slogova reči u sadržaju.

 • Izaberite komandu Razmaci u tekstu da biste povećali razmak između reči, znakova i redova.

 • Izaberite komandu Čitanje naglas da bi dokument bio pročitan naglas i da biste videli svaku reč istaknutu istovremeno u dokumentu.

Napomena: U režimu čitanja, opcije Širina kolone i Boja stranice dostupne su samo ako ste izabrali stavku Raspored kolona u odeljku Raspored.

Srodne informacije

Korišćenje Alatki za učenje da biste poboljšali veštine čitanja i pisanja

Čitanje dokumenata u programu Word

Šta je novo u vezi sa pristupačnošću u programu Word

Učinite Word dokumente pristupačnim

Nove Alatke za učenje pomažu nastavnicima da naprave inkluzivniju atmosferu u učionici

Recite nam šta mislite o Alatkama za učenje u programu Word 2016 i predložite poboljšanja

Prosledite predloge pomoćupolja za predloge za Word za Windows (aplikacija za računare)

Koristite Alatke za učenje u Word Online dokumentu

 1. Na kartici Prikaz u grupi Prikazi dokumenta izaberite stavku Koncentrisani čitalac.

  Koncentrisani čitalac

  Dokument se otvara u funkciji Koncentrisani čitalac.

 2. U funkciji Koncentrisani čitalac možete da uradite jednu ili više sledećih radnji, u zavisnosti od toga kako želite da se fokusirate na sadržaj u dokumentu:

  • Izaberite stavku Reprodukuj u dnu prozora da bi dokument bio pročitan naglas i da biste istovremeno videli istaknuti tekst. Narator podrazumevano počinje čitanje od vrha stranice, osim ako ste izabrali reč, u kom slučaju će započeti čitanje od izabrane reči. Izaberite stavku Pauziraj da biste zaustavili čitanje.

   Izaberite stavku Opcije govora u gornjem desnom uglu dokumenta da biste promenili brzinu čitanja.

   Postavke glasa
  • Opcije teksta   

   Možete da promenite izgled dokumenta tako što ćete koristiti stavku Opcije teksta. Izbori koje napravite u odeljku „Opcije teksta“ mogu da vam pomognu da privučete više pažnje na sadržaj i uklonite vizuelne elemente koji odvlače pažnju.

   Podesite stavke Veličina teksta, Razmak, Font i Teme tako da odgovaraju vašim potrebama za učenje. Možete da povećate ili smanjite veličinu teksta i razmak između slova i reči. Boja teme koju izaberete postaje boja pozadine dokumenta.

   Opcije teksta
  • Vrste reči   

   Izaberite neku od sledećih opcija:

   • Slogovi – za podelu reči na slogove.

   • Imenice – za isticanje imenica u dokumentu ljubičastom bojom.

   • Glagoli – za isticanje glagola u dokumentu crvenom bojom.

   • Pridevi – za isticanje prideva u dokumentu plavozelenom bojom.

    Vrste reči

 3. Kliknite na ikonu Zatvori ikonu da biste izašli iz funkcije Koncentrisani čitalac.

Srodne informacije

Korišćenje Alatki za učenje da biste poboljšali veštine čitanja i pisanja

Čitanje dokumenata u programu Word

Šta je novo u vezi sa pristupačnošću u programu Word

Učinite Word dokumente pristupačnim

Nove Alatke za učenje pomažu nastavnicima da naprave inkluzivniju atmosferu u učionici

Recite nam šta mislite o Alatkama za učenje u usluzi Word Online i predložite poboljšanja

Šaljite predloge na wacltcrew@microsoft.com

Koristite Alatke za učenje u Word dokumentu na iPad uređaju

Napomena: Ova funkcija je dostupna samo Office 365 pretplatnicima koji su se pridružili programu Office Insider. Ako ste pretplatnik na Office 365, proverite da li imate najnoviju verziju sistema Office.

Alatke za učenje u programu Word za iPad sadrži komplet alatki koje pružaju pomoć oko tečnosti i razumevanja pri čitanju. U programu Word, pronađite alatke za učenje na kartici Prikaz.

Prevucite nadesno da biste pokrenuli karticuAlatke za učenje.

Prikazuje karticu „Prikaz“ u dokumentu

Na kartici Alatke za učenje imate sledeće alatke koje vam mogu pomoći prilikom čitanja ili uređivanja dokumenta.

 • Komanda Širina kolone može da se koristi da biste promenili širinu reda. To vam pomaže da smanjite negativne efekte vizuelnog pretrpavanja i omogućava poboljšani fokus i razumevanje reči i znakova u dokumentu bogatom tekstom.

  Prikazuje opcije za širinu kolona za alatke za učenje
 • Boja stranice se može podesiti na „Sepija“ (bledožuta stranica koja izgleda kao da je odštampana), „Inverzno“ (crna pozadina sa belim tekstom), što omogućava lakše skeniranje i korišćenje teksta ili se može ostaviti na „Nijedna“.

  Prikazuje opcije boja stranice za alatke za učenje

 • Čitanje naglas vam omogućava da čujete dokument i vidite svaku reč istaknutu istovremeno u dokumentu.

  Napomena: Čitanje naglas ne podržava jezike čija je orijentacija zdesna nalevo. Čitanje naglas čita tekst na podrazumevanom jeziku operativnog sistema. Za informacije o tome kako da dodate dodatne glasove za pretvaranje teksta u govor pogledajte članak Preuzimanje jezika za pretvaranje teksta u govor za Windows

  Prikazuje ReadAloud u okviru alatki za učenje

  Možete da koristite dugmad koja se pojavljuju u donjem desnom uglu ekrana da biste kontrolisali čitanje. Odaberite ikonu Reprodukuj/Pauziraj za pokretanje/zaustavljanje čitanja. Izaberite ikonu Dalje ako želite da Narator preskoči trenutnu rečenicu i počne čitanje od sledećeg pasusa. Izaberite ikonu Prethodno ako želite da Narator preskoči trenutnu rečenicu i počne čitanje od prethodnog pasusa. Možete da promenite brzinu čitanja pomoću menija Postavke.

Recite nam šta mislite o Alatkama za učenje u usluzi Word za iPad i predložite poboljšanja

Šaljite predloge na wacltcrew@microsoft.com

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×