ACCRINT (funkcija ACCRINT)

Ovaj članak opisuje sintaksu formule i upotrebu funkcije ACCRINT u programu Microsoft Excel.

Opis

Vraća iznos akumulirane kamate za pokriće za koje se kamata isplaćuje periodično.

Sintaksa

ACCRINT(izdavanje, prva_kamata, poravnanje, stopa, par, učestalost, [osnova], [metod_računanja])

Važno: Datume treba unositi pomoću funkcije DATE ili na osnovu drugih formula ili funkcija. Na primer, koristite DATE(2008,5,23) za 23. maj 2008. Do problema može doći ako se datumi unesu kao tekst.

Sintaksa funkcije ACCRINT ima sledeće argumente:

 • Izdavanje    Obavezno. Datum izdavanja pokrića.

 • Prva_kamata    Obavezno. Datum dospeća prve kamate pokrića.

 • Poravnanje    Obavezno. Datum poravnanja pokrića. Datum poravnanja pokrića jeste datum nakon datuma izdavanja kada se pokriće ustupa kupcu.

 • Stopa    Obavezno. Godišnja stopa kupona za pokriće.

 • Segment    Obavezno. Redovna godišnja vrednost pokrića. Ako izostavite argument par, funkcija ACCRINT koristi vrednost od 1000 USD.

 • Učestalost    Obavezno. Godišnji broj uplata za kupone. Za godišnje uplate argument učestalost = 1; za polugodišnje, učestalost = 2; za kvartalne, učestalost = 4.

 • Osnova    Opcionalno. Tip osnovice za brojanje dana koji bi trebalo koristiti.

Osnovica

Dnevna osnovica za obračunavanje

0 ili izostavljena

Američki (NASD) 30/360

1

Stvarno/stvarno

2

Stvarno/360

3

Stvarno/365

4

Evropsko 30/360

 • Metod_računanja    Opcionalno. Logička vrednost koja navodi način izračunavanja ukupne akumulirane kamate kada je datum poravnanja kasniji od datuma prve kamate. Vrednost TRUE (1) vraća iznos akumulirane kamate od datuma izdavanja do datuma poravnanja. Vrednost FALSE (0) vraća iznos akumulirane kamate od datuma prve kamate do datuma poravnanja. Ako ne unesete argument, podrazumevano se unosi vrednost TRUE.

Primedbe

 • Microsoft Excel skladišti datume kao redne brojeve, tako da se oni mogu koristiti u izračunavanjima. Podrazumevano je da 1. januar 1900. ima redni broj 1, a 1. januar 2008. redni broj 39.448 zato što dolazi 39.448 dana nakon 1. januara 1900.

 • Izdavanje, prva_kamata, poravnanje, učestalost i osnova su zaokruženi na ceo broj.

 • Ako izdavanje, prva_kamata ili poravnanje nisu važeći datumi, ACCRINT daje grešku #VALUE!.

 • Ako je stopa ≤ 0 ili je par ≤ 0, ACCRINT daje grešku #NUM!.

 • Ako je učestalost bilo koji broj osim 1, 2, ili 4, ACCRINT daje grešku #NUM!.

 • Ako je osnova < 0 ili je osnova > 4, ACCRINT daje grešku #NUM!.

 • Ako je izdavanje ≥ poravnanje, ACCRINT daje grešku #NUM!.

 • ACCRINT se izračunava na sledeći način:

  Jednačina

  gde je:

  • Ai = broj akumuliranih dana za i-ti skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća.

  • NC = broj skraćenih kuponskih perioda kod nezaokruženog roka dospeća. Ukoliko ovaj broj sadrži razlomak, zaokružite ga na prvi naredni ceo broj.

  • NLi = normalna dužina u danima za skraćeni kuponski period kod nezaokruženog roka dospeća.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

Opis

39508

Datum izdavanja

39691

Datum dospeća prve kamate

39569

Datum obračunavanja

0,1

Kuponska stopa

1000

Nominalna vrednost

2

Učestanost je polugodišnja (pogledajte prethodno)

0

Osnova 30/360 (pogledajte prethodno)

Formula

Opis

Rezultat

=ACCRINT(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Akumulirana kamata za trezorski zapis pod gorenavedenim uslovima

16,666667

=ACCRINT(DATE(2008,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8,FALSE)

Akumulirana kamata pod gorenavedenim uslovima, osim što je datum izdavanja 5. mart 2008.

15,555556

=ACCRINT(DATE(2008, 4, 5), A3, A4, A5, A6, A7, A8, TRUE)

Akumulirana kamata pod gorenavedenim uslovima, osim što je datum izdavanja 5. april 2008, a izračunata je od datuma prve kamate do datuma poravnanja.

7,2222222

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×