Grafikoni

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ako treba da promenite podatke u grafikonu, možete da uradite sa izvorom.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Kreiranje grafikona od tabele

 1. Izaberete ćelije koje želite da koristite.

 2. Izaberite stavke Umetanje > Preporučeni grafikoni.

 3. Izaberite željeni tip grafikona, a na dugme u redu.

Ažuriranje izvora u grafikonu

 • Pomoću tabela povezana sa grafikona, napravite ispravke u tabeli, a videćete promene u grafikonu.

Word

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu Word.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 4. Da biste promenili broj kolona i redova koji su uključeni u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Izbor više podataka za Office grafikon

 5. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 6. Da biste videli rezultate promene, prebacite se u programu Word.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu.  Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Prebaci red/kolonu.

  Prebaci red/kolonu dostupna je samo kada je tabela podataka na grafikon Excel otvori i samo za određene tipove grafikona. Ako Prebaci red/kolonu nije dostupna:

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka pored stavke legende (grupe), koristite nagore i nadole strelice da biste grupi Premesti nagore ili nadole na listi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 4. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Uklonite grupu

  U okviru stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni (-).

  Dodavanje grupe

  U okviru stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj (+), a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. Izaberite karticu Oblikovanje.

 4. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Oznake podataka.

 4. Izaberite željenu lokaciju u kojoj na oznaku podataka da se pojavi (na primer, izaberite stavku Spolja završetka).

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Tabela podataka.

 4. Izaberite željene opcije.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme ose, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije ose. Pojavljuje se okno Oblikovanje ose .

 4. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 5. U okviru Tip ose, izaberite datum ose.

 6. U okviru jedinice, u okviru padajuće liste baze izaberite dana, meseciili godina.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

PowerPoint

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu PowerPoint.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 3. Da biste promenili broj kolona i redova koji su uključeni u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Izbor više podataka za Office grafikon

 4. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 5. Da biste videli promene, prebacite se na PowerPoint.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu.  Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Prebaci red/kolonu.

  Prebaci red/kolonu dostupna je samo kada je tabela podataka na grafikon Excel otvori i samo za određene tipove grafikona. Ako Prebaci red/kolonu nije dostupna:

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka pored stavke legende (grupe), koristite nagore i nadole strelice da biste grupi Premesti nagore ili nadole na listi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Kliknite na karticu Dizajn grafikona , a zatim izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Uklonite grupu

  U okviru stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni (-).

  Dodavanje grupe

  U okviru stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj (+), a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje.

 3. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Oznake podataka.

 3. Izaberite željenu lokaciju u kojoj na oznaku podataka da se pojavi (na primer, izaberite stavku Spolja završetka).

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Tabela podataka.

 3. Izaberite željene opcije.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme ose, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije ose. Pojavljuje se okno Oblikovanje ose .

 3. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 4. U okviru Tip ose, izaberite datum ose.

 5. U okviru jedinice, u okviru padajuće liste baze izaberite dana, meseciili godina.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Excel

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon.

  Excel markira tabela podataka koji se koristi za grafikon. Siva popune ukazuje na red ili kolonu koja se koristi za ose kategorije. Crveni popune ukazuje neki red ili kolonu koja sadrži oznake grupe podataka. Plava popune ukazuje tačke podataka prikazane na grafikonu.

  Polja sa podacima u programu Excel

  Oblačić 1 Grupe oznaka podataka

  Oblačić 2 Vrednosti za ose kategorije

  Oblačić 3 Broj tačaka podataka prikazane na grafikonu

 2. Da biste promenili broj kolona i redova koji su uključeni u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Selecting more data for an Excel chart

  Savet: Da biste sprečili te podatke koji se prikazuju na grafikonu, možete da sakrijete redove i kolone u tabeli.

 3. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu.  Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Prebaci red/kolonu.

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka pored stavke legende (grupe), koristite nagore i nadole strelice da biste grupi Premesti nagore ili nadole na listi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Kliknite na karticu Dizajn grafikona , a zatim izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Uklonite grupu

  U okviru stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni (-).

  Dodavanje grupe

  U okviru stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj (+), a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i sve kolone za tu grupu podataka postaju izabrana...

 2. Izaberite karticu Oblikovanje.

 3. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Da biste se razlikuju boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim izaberite željeni Format karticu kliknite na dugme popunii u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu se razlikuju boja Point ili Menjaj boje isečaka polju za potvrdu. U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Oznake podataka.

 3. Izaberite željenu lokaciju u kojoj na oznaku podataka da se pojavi (na primer, izaberite stavku Spolja završetka).

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Tabela podataka.

 3. Izaberite željene opcije.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme ose, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije ose. Pojavljuje se okno Oblikovanje ose .

 3. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 4. U okviru Tip ose, izaberite datum ose.

 5. U okviru jedinice, u okviru padajuće liste baze izaberite dana, meseciili godina.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Word

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu Word.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci kliknite na strelicu pored stavke Uredi, a zatim izaberite stavku Uredi podatke u programu Excel.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 4. Da biste promenili broj kolona i redova koji su uključeni u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Izbor više podataka za Office grafikon

 5. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 6. Da biste videli rezultate promene, prebacite se u programu Word.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu.  Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci izaberite stavku Prikaži grupu po redovima Prikaz grupa po redovima ili Prikaži grupu po kolonama Prikaz grupe po kolonama .

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

  Ako opcija „Zameni prikaz u grafikonu“ nije dostupna

  Opcija „Zameni prikaz u grafikonu“ je dostupna samo kada je Excel tabela sa podacima otvorena i samo za određene tipove grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci kliknite na strelicu pored stavke Uredi, a zatim izaberite stavku Uredi podatke u programu Excel. Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Charts tab, Current Selection group

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku nalog, kliknite na ime grupe i zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu grafikoni .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. U okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Izaberi podatke u programu Excel.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

 4. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Uklonite grupu

  U okviru grupe, izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Dodavanje grupe

  U okviru grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim izaberite karticu Oblikovanje .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Za menjanje boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona . U okviru Trenutni izbor, kliknite na dugme Oblikuj selekciju. U oknu za navigaciju izaberite stavku Popunai u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu Menjaj boje Point ili u polju za potvrdu Menjaj boje isečaka . U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim gornji deo na listi, kliknite na tip oznake podataka koje želite.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

 4. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim u donjem delu na listi, kliknite gde želite na oznaku podataka da se pojavi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru oznake, Tabela podatakai zatim kliknite na željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 4. U okviru ose, kliknite na dugme ose, postavite pokazivač Horizontalne ose, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

  Chart Layout tab, Axes group

 5. U oknu za navigaciju izaberite stavku Podesi razmeru, a zatim u okviru tip horizontalnu osu, izaberite stavku datum.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

PowerPoint

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu PowerPoint.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci kliknite na strelicu pored stavke Uredi, a zatim izaberite stavku Uredi podatke u programu Excel.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 3. Da biste promenili broj kolona i redova koji su uključeni u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Izbor više podataka za Office grafikon

 4. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 5. Da biste videli promene, prebacite se na PowerPoint.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu.  Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci izaberite stavku Prikaži grupu po redovima Prikaz grupa po redovima ili Prikaži grupu po kolonama Prikaz grupe po kolonama .

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

  Ako opcija „Zameni prikaz u grafikonu“ nije dostupna

  Opcija „Zameni prikaz u grafikonu“ je dostupna samo kada je Excel tabela sa podacima otvorena i samo za određene tipove grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci kliknite na strelicu pored stavke Uredi, a zatim izaberite stavku Uredi podatke u programu Excel. Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Charts tab, Current Selection group

 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku nalog, kliknite na ime grupe i zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu grafikoni .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Izaberi podatke u programu Excel.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Uklonite grupu

  U okviru grupe, izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Dodavanje grupe

  U okviru grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim izaberite karticu Oblikovanje .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Za menjanje boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona . U okviru Trenutni izbor, kliknite na dugme Oblikuj selekciju. U oknu za navigaciju izaberite stavku Popunai u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu Menjaj boje Point ili u polju za potvrdu Menjaj boje isečaka . U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim gornji deo na listi, kliknite na tip oznake podataka koje želite.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

 3. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim u donjem delu na listi, kliknite gde želite na oznaku podataka da se pojavi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, Tabela podatakai zatim kliknite na željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 3. U okviru ose, kliknite na dugme ose, postavite pokazivač Horizontalne ose, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

  Chart Layout tab, Axes group

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku Podesi razmeru, a zatim u okviru tip horizontalnu osu, izaberite stavku datum.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Excel

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon.

  Excel markira tabela podataka koji se koristi za grafikon. Ljubičasta strukture ukazuje na red ili kolonu koja se koristi za ose kategorije. Zeleni strukture ukazuje neki red ili kolonu koja sadrži oznake grupe podataka. Plava strukture ukazuje tačke podataka prikazane na grafikonu.

  Excel data table for a chart

  Oblačić 1 Grupe oznaka podataka

  Oblačić 2 Vrednosti za ose kategorije

  Oblačić 3 Broj tačaka podataka prikazane na grafikonu

 2. Da biste promenili broj kolona i redova koji su uključeni u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Selecting more data for an Excel chart

  Savet: Da biste sprečili te podatke koji se prikazuju na grafikonu, možete da sakrijete redove i kolone u tabeli.

 3. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu.  Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci izaberite stavku Prikaži grupu po redovima Prikaz grupa po redovima ili Prikaži grupu po kolonama Prikaz grupe po kolonama .

  Excel Charts tab, Data group

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Charts tab, Current Selection group

 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku nalog, kliknite na ime grupe i zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu grafikoni .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru podataka, kliknite na dugme Izaberi.

  Excel Charts tab, Data group

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Da biste

  Izvršite sledeću radnju

  Uklonite grupu

  U okviru grupe, izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Dodavanje grupe

  U okviru grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim izaberite karticu Oblikovanje .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Za menjanje boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona . U okviru Trenutni izbor, kliknite na dugme Oblikuj selekciju. U oknu za navigaciju izaberite stavku Popunai u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu Menjaj boje Point ili u polju za potvrdu Menjaj boje isečaka . U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim gornji deo na listi, kliknite na tip oznake podataka koje želite.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

 3. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim u donjem delu na listi, kliknite gde želite na oznaku podataka da se pojavi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, Tabela podatakai zatim kliknite na željenu opciju.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 3. U okviru ose, kliknite na dugme ose, postavite pokazivač Horizontalne ose, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku Podesi razmeru, a zatim u okviru tip horizontalnu osu, izaberite stavku datum.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Takođe pogledajte

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×