Grafikoni

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete morati da promenite njegove izvorne podatke na radni list. Ubacite ove promene u grafikonu, Microsoft Excel pruža različite načine za ažuriranje grafikona. Odmah možete da ažurirate grafikon sa promenjenim vrednostima ili dinamički možete da promenite izvorne podatke. Grafikon možete da ažurirate i tako što ćete dodati, menjanje ili uklanjanje podataka.

Promena osnovnih podataka zasnovane na grafikonu

Kada ažurirate osnovnih podataka grafikona, izgleda i podataka na grafikon se menja. Obim te promene zavisi od toga kako vi definišete izvor podataka na grafikon. U programu Excel, možete da automatski ažuriraj promenjene radnog lista vrednosti u grafikonu, ili možete da koristite načina da se dinamički promene osnovnog izvora podataka u grafikonu.

Automatsko ažuriranje promenjene vrednosti radnog lista u postojećem grafikonu

Vrednosti u grafikonu su povezane sa podacima radnog lista sa koje je kreiran grafikon. Sa izračunavanja opcije podešene tako da automatski (u programu Excel, kliknite na karticu datoteka > Opcije > na kartici formule , dugme Opcije za izračunavanje ), promene koje unesete podatke radnog lista automatski se pojavljuju u grafikonu.

Napomena: U Excel 2007, kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta > Excel opcije> formule > izračunavanja > Opcije izračunavanja.

 1. Otvorite Radni list koji sadrži podatke koji su prikazani na grafikonu.

 2. U ćeliji koja sadrži vrednost koju želite da promenite, otkucajte novu vrednost.

 3. Pritisnite taster ENTER.

Dinamički promena osnovnog izvora podataka u postojećem grafikonu

Ako želite izvora podataka na grafikon da biste dinamički raste, postoje dva pristupi. Grafikon možete da zasnujete na podatke u Excel tabeli ili mogu da se zasniva na definisano ime.

Zasnovano na grafikonu Excel tabele

Ako kreirate grafikon zasnovan na opseg ćelija, ažuriranja podataka u okviru originalni opsega odražavaju u grafikonu. Da, ali da biste razvili veličinu opsega, tako što ćete dodati redove i kolone i menjanje izgleda i podataka na grafikon, morate ručno da promenite izvor podataka u grafikonu tako što ćete promeniti grafikon zasnovan na opseg ćelija.

Ako želite da promenite podatke na grafikon i izgled kada se razvija izvora podataka, možete da koristite Excel tabele kao osnovnog izvora podataka.

 1. Kliknite na grafikon za koju želite da promenite opseg ćelija sa izvornim podacima.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka obratite pažnju na lokaciju opsega podataka, a zatim kliknite na dugme u redu.

 4. Idite na lokaciju opsega podataka i kliknite na bilo koju ćeliju u opsegu podataka.

 5. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele izaberite stavku Tabela.

  Slika glavne trake programa Excel

  Tasterska prečica: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + L ili CTRL + T.

Zasnovano na grafikonu definisano ime

Drugi pristup dinamički promena izgleda i podataka na grafikon kada izvora podataka se razvija jeste da koristite definisano ime sa funkciju OFFSET. Ovaj pristup je korisna kada je potrebno rešenje koje radi i sa prethodnim verzijama programa Excel.

Više informacija potražite u članku Kako da koristite definisanih imena da biste automatski ažurira grafikon opsega u programu Excel.

Dodavanje podataka u postojećem grafikonu

Možete da koristite jedan od nekoliko načina da uključite dodatne izvornih podataka u postojećem grafikonu. Brzo, možete da dodate drugi grupa podataka, Prevucite regulatore veličine od opsega da biste uključili podatke u grafikonu ugrađenu na istom radnom listu ili kopirajte podatke iz radnog lista dodatne ugrađeni grafikon ili odvojene list sa grafikonom.

Dodavanje grupe podataka grafikonu

 1. Kliknite na grafikon kojem želite da dodate drugi grupe podataka.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka u okviru Stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj.

 4. U dijalogu Uredi grupu , uradite sledeće:

  • U polju ime grupe , otkucajte ime koje želite da koristite za grupu ili izaberite ime na radnom listu.

  • U okviru grupe vrednosti otkucajte referencu opsega podataka grupe podataka koje želite da dodate ili izaberete opseg na radnom listu.

   Možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , krajnje desno od okvira ime grupe ili grupe vrednosti i zatim izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

   Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Prevucite regulatore veličine od opsega da biste dodali podatke u ugrađeni grafikon

Ako ste kreirali ugrađeni grafikon iz susednih ćelija radnog lista, možete da dodate podatke tako što ćete prevući regulatore veličine opsega izvora podataka. Grafikon mora biti na istom radnom listu kao podatke koje ste koristili za kreiranje grafikona.

 1. Na radnom listu, otkucajte podatke i oznake koje želite da dodate u grafikon u ćelijama koje su susedne postojeće podatke radnog lista.

 2. Kliknite na grafikon da biste prikazali regulatora oko izvornim podacima na radnom listu.

 3. Na radnom listu postupite na neki od sledećih načina:

  • Da biste dodali nove kategorije i grupe podataka na grafikon, prevucite plavi regulator da biste uključili nove podatke i oznake u pravougaonika.

  • Da biste dodali nove podatke grupe samo, prevucite zeleni regulator da biste uključili nove podatke i oznake u pravougaonika.

  • Da biste dodali nove kategorije i tačke podataka, prevucite ljubičastom regulator da biste uključili nove podatke i kategorija u pravougaonika.

Kopirajte podatke iz radnog lista u grafikon

Ako ste kreirali ugrađeni grafikon iz selekcija nesusednih ćelija ili ako je grafikon na posebni list sa grafikonom, možete da kopirate podatke dodatne radnog lista u grafikon.

 1. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da dodate u grafikon.

  Ako želite da se oznaka za kolonu ili red za nove podatke pojavi na grafikonu, u selekciju uključite ćeliju koja sadrži oznaku.

 2. Na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

  Slika trake u programu Excel

  Tasterska prečica: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 3. Kliknite na list grafikona ili ugrađeni grafikon u koji želite da nalepite kopirane podatke.

 4. Uradite sledeće:

  • Da biste nalepili podatke u grafikonu, na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na dugme Nalepi Slika dugmeta .

   Tasterska prečica: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V.

  • Da biste naveli kako kopirane podatke bi trebalo da budu prikazane na grafikonu, na kartici Početak , u grupi Ostava kliknite na strelicu na dugmetu Nalepi ", izaberite stavku Specijalno lepljenje", a zatim izaberite željene opcije.

Menjanje podataka u postojećem grafikonu

Možete da promenite postojeći grafikon tako što ćete promeniti grafikon zasnovan na opseg ćelija ili tako što ćete urediti pojedinačne grupe podataka koji su prikazani na grafikonu. Možete da promenite i oznake ose na horizontalne ose (kategorija).

Menjanje opsega ćelija koje je zasnovano na grafikonu

 1. Kliknite na grafikon za koju želite da promenite opseg ćelija sa izvornim podacima.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka uverite se da je izabrana celu referencu u okviru opseg podataka za grafikon .

  Možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , sa desne strane okvira za opseg podataka za grafikon , i zatim izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

 4. Na radnom listu izaberite ćelije koje sadrže podatke koje želite da se pojave na grafikonu.

  Ako želite da se oznake kolone ili reda pojave u grafikonu uključite u izbor i ćelije koje ih sadrže.

  Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Preimenovanje ili uređivanje grupe podataka koji se prikazuje u grafikonu

Možete da izmenite ime i vrednosti postojeće grupa podataka, bez uticaja na podatke na radnom listu.

 1. Kliknite na grafikon koji sadrži grupu podataka koju želite da promenite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka , u okviru Stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da promenite i zatim kliknite na dugme Uredi.

 4. Da biste preimenovali grupu podataka, u polju ime grupe , otkucajte ime koje želite da koristite za grupu ili izaberite ime na radnom listu. To ime se pojavljuje u legendu grafikona, ali se ne dodaje se u radni list.

 5. Da biste promenili opseg podataka za grupu podataka, u okviru grupe vrednosti , otkucajte referencu opsega podataka grupe podataka koje želite da dodate, izaberete opseg na radnom listu ili u polja Unesite vrednosti. Vrednosti koje otkucate se ne dodaju se u radni list.

  Ako je grafikon u xy grafikon, pojavljuju se u poljima za vrednosti za grupu X i Y vrednosti grupe tako da možete da promenite opseg podataka za te vrednosti. Ako je grafikon sa mehurićima, pojavljuju se u poljima za potvrdu X vrednosti grupe, grupe Y vrednostii veličine mehurića za grupu tako da možete da promenite opseg podataka za te vrednosti.

Za svaku grupu polja, možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , krajnje desno od okvira ime grupe ili grupe vrednosti i zatim izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Promena redosleda grupa podataka

 1. Kliknite na grafikon koji sadrži grupu podataka koju želite da promenite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka , u okviru Stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da premestite na drugu lokaciju u nizu.

 4. Kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole strelice da biste se premestili na grupu podataka.

 5. Ponovite korake 3 i 4 za sve grupe podataka koje želite da premestite.

Promena na horizontalnoj osi (kategorija) oznake za ose

Kada pređete na horizontalnoj osi (kategorija) oznaka za ose, sve oznake horizontalne ose će se promeniti. Ne možete da promenite pojedinačne, horizontalne ose.

 1. Kliknite na grafikon koji sadrži oznake horizontalne ose koje želite da promenite.

  Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci izaberite stavku Izbor podataka

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U okviru stavke Oznake horizontalne ose (kategorija), kliknite na dugme Uredi.

 4. U polju opseg oznaka ose otkucajte referencu opsega podataka grupe podataka koje želite da koristite za oznake horizontalne ose ili izaberete opseg na radnom listu.

  Možete da kliknete na Skupi dijalog dugme Slika dugmeta , krajnje desno od okvira ime grupe ili grupe vrednosti i zatim izaberite opseg koji želite da koristite za tabelu na radnom listu. Kada završite, kliknite na dugme Skupi dijalog ponovo da biste prikazali ceo dijalog.

  Ako koristite tastere sa strelicama da biste postavili pokazivač da biste otkucajte referencu, možete da pritisnite taster F2 da biste se uverili da ste u režimu uređivanja. Ponovo pritisnuti taster F2 vrši nazad na tačku režim. Možete da proverite trenutni režim na statusnoj traci.

Uklanjanje podataka iz grafikona

Pomoću opcije za izračunavanje podešena da automatski podatke koji se brišu iz radnog lista će automatski biti uklonjeni iz grafikona. Podatke možete da uklonite iz grafikona bez uticaja na izvornim podacima na radnom listu.

Brisanje izvorne podatke na radnom listu

 • Na radnom listu izaberite ćeliju ili opseg ćelija koji sadrži podatke koje želite da uklonite iz grafikona, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Ako uklonite podatke iz izabranih ćelija, prazne ćelije su prikazane na grafikonu. Možete da promenite način prazne ćelije prikazuju tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na grafikon, a zatim izabrati skrivene i prazne ćelije.

  • Ako izbrišete kolone, grupa ceo podataka se uklanja iz grafikona. Ako izbrišete red, možda ćete dobiti poruku o grešci. Kada kliknete na dugme u redu, grafikon može da prikazuje tačke podataka jednu ili više grupa podataka koje ste izbrisali. Kliknite na dugme tih tačaka podataka i zatim pritisnite taster DELETE.

Uklanjanje grupe podataka iz grafikona

 1. Kliknite na grafikon ili grupu podataka koju želite da uklonite ili uradite sledeće da biste izabrali na grafikon ili grupu podataka sa liste elemenata grafikona:

  1. Kliknite na grafikon.

   Prikazaće se kontekstualna kartica Alatke za grafikone, a ispod nje će se pojaviti kartice Dizajn, Raspored i Oblikovanje.

  2. Na kartici Oblikovanje , u grupi Trenutni izbor kliknite na strelicu pored polja za Polje grafikona , a zatim kliknite na element grafikona koji želite da koristite.

   Grupa „Trenutni izbor“ na kartici „Raspored“ (Alatke za grafikone)

 2. Uradite sledeće:

  1. Ako ste izabrali grafikon, uradite sledeće:

   1. Na kartici Dizajn, u grupi Podaci kliknite na dugme Izaberi podatke.

    Slika glavne trake programa Excel

   2. U dijalogu Izbor izvora podataka , u okviru Stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite i zatim kliknite na dugme Ukloni.

  2. Ako ste izabrali grupe podataka na grafikonu, pritisnite taster DELETE.

Word

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu Word.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 4. Da biste promenili broj redova i kolona koje su uključene u grafikonu, postavite pokazivač na u donjem desnom uglu izabrane podatke, a zatim prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru, tabele je razvijena da uključite dodatne kategorije i podataka grupe.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 6. Da biste videli rezultate promene, prebacite se u programu Word.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete želeti da promenite način na koji to redova i kolona tabele su prikazane na grafikonu.  Na primer, u prvu verziju grafikona mogu da prikažete redove podataka iz tabele na grafikonu vertikalnu osu (vrednost) i kolone podataka na horizontalne ose (kategorija). U sledećem primeru, grafikon naglašava prodaje tako što ćete instrument.

Chart showing sales by category

Međutim, ako želite da grafikon da biste naglasili prodaje po mesecu, možete da opozovete onako kako su prikazani na grafikonu.

Chart showing sales by month

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Prebaci red/kolonu.

  Prebaci red/kolonu dostupna je samo kada je tabela podataka na grafikon Excel otvori i samo za određene tipove grafikona. Ako Prebaci red/kolonu nije dostupna:

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 4. U dijalogu Izbor izvora podataka pored stavke legende (grupe), koristite nagore i nadole strelice da biste grupi Premesti nagore ili nadole na listi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 4. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Željena radnja

  Postupite na sledeći način

  Uklonite grupu

  U okviru stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni (-).

  Dodavanje grupe

  U okviru stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj (+), a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 5. Kliknite na dugme U redu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. Izaberite karticu Oblikovanje.

 4. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Oznake podataka.

 4. Izaberite željenu lokaciju u kojoj na oznaku podataka da se pojavi (na primer, izaberite stavku Spolja završetka).

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Tabela podataka.

 4. Izaberite željene opcije.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme ose, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije ose. Pojavljuje se okno Oblikovanje ose .

 4. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 5. U okviru Tip ose, izaberite datum ose.

 6. U okviru jedinice, u okviru padajuće liste baze izaberite dana, meseciili godina.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

PowerPoint

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu PowerPoint.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 3. Da biste promenili broj redova i kolona koje su uključene u grafikonu, postavite pokazivač na u donjem desnom uglu izabrane podatke, a zatim prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru, tabele je razvijena da uključite dodatne kategorije i podataka grupe.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 5. Da biste videli promene, prebacite se na PowerPoint.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete želeti da promenite način na koji to redova i kolona tabele su prikazane na grafikonu.  Na primer, u prvu verziju grafikona mogu da prikažete redove podataka iz tabele na grafikonu vertikalnu osu (vrednost) i kolone podataka na horizontalne ose (kategorija). U sledećem primeru, grafikon naglašava prodaje tako što ćete instrument.

Chart showing sales by category

Međutim, ako želite da grafikon da biste naglasili prodaje po mesecu, možete da opozovete onako kako su prikazani na grafikonu.

Chart showing sales by month

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Prebaci red/kolonu.

  Prebaci red/kolonu dostupna je samo kada je tabela podataka na grafikon Excel otvori i samo za određene tipove grafikona. Ako Prebaci red/kolonu nije dostupna:

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Uredi podatke u programu Excel.

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka pored stavke legende (grupe), koristite nagore i nadole strelice da biste grupi Premesti nagore ili nadole na listi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Kliknite na karticu Dizajn grafikona , a zatim izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Željena radnja

  Postupite na sledeći način

  Uklonite grupu

  U okviru stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni (-).

  Dodavanje grupe

  U okviru stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj (+), a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje.

 3. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Oznake podataka.

 3. Izaberite željenu lokaciju u kojoj na oznaku podataka da se pojavi (na primer, izaberite stavku Spolja završetka).

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Tabela podataka.

 3. Izaberite željene opcije.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme ose, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije ose. Pojavljuje se okno Oblikovanje ose .

 3. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 4. U okviru Tip ose, izaberite datum ose.

 5. U okviru jedinice, u okviru padajuće liste baze izaberite dana, meseciili godina.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Excel

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon.

  Excel markira tabela podataka koji se koristi za grafikon. Siva popune ukazuje na red ili kolonu koja se koristi za ose kategorije. Crveni popune ukazuje neki red ili kolonu koja sadrži oznake grupe podataka. Plava popune ukazuje tačke podataka prikazane na grafikonu.

  Polja sa podacima u programu Excel

  Oblačić 1 Grupe oznaka podataka

  Oblačić 2 Vrednosti za ose kategorije

  Oblačić 3 Broj tačaka podataka prikazane na grafikonu

 2. Da biste promenili broj redova i kolona koje su uključene u grafikonu, postavite pokazivač na u donjem desnom uglu izabrane podatke, a zatim prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru, tabele je razvijena da uključite dodatne kategorije i podataka grupe.

  Selecting more data for an Excel chart

  Savet: Da biste sprečili te podatke koji se prikazuju na grafikonu, možete da sakrijete redove i kolone u tabeli.

 3. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete želeti da promenite način na koji to redova i kolona tabele su prikazane na grafikonu.  Na primer, u prvu verziju grafikona mogu da prikažete redove podataka iz tabele na grafikonu vertikalnu osu (vrednost) i kolone podataka na horizontalne ose (kategorija). U sledećem primeru, grafikon naglašava prodaje tako što ćete instrument.

Chart showing sales by category

Međutim, ako želite da grafikon da biste naglasili prodaje po mesecu, možete da opozovete onako kako su prikazani na grafikonu.

Chart showing sales by month

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , kliknite na dugme Prebaci red/kolonu.

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Na kartici Dizajn grafikona , izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. U dijalogu Izbor izvora podataka pored stavke legende (grupe), koristite nagore i nadole strelice da biste grupi Premesti nagore ili nadole na listi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. Kliknite na karticu Dizajn grafikona , a zatim izaberite stavku Izaberi podatke.

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Željena radnja

  Postupite na sledeći način

  Uklonite grupu

  U okviru stavke legende (grupe), izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni (-).

  Dodavanje grupe

  U okviru stavke legende (grupe), kliknite na dugme Dodaj (+), a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

 1. U grafikonu, izaberite grupa podataka. Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i sve kolone za tu grupu podataka postaju izabrana...

 2. Izaberite karticu Oblikovanje.

 3. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Da biste se razlikuju boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim izaberite željeni Format karticu kliknite na dugme popunii u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu se razlikuju boja Point ili Menjaj boje isečaka polju za potvrdu. U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Oznake podataka.

 3. Izaberite željenu lokaciju u kojoj na oznaku podataka da se pojavi (na primer, izaberite stavku Spolja završetka).

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, a zatim izaberite stavku Tabela podataka.

 3. Izaberite željene opcije.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 2. Kliknite na dugme Dodaj Element grafikona, kliknite na dugme ose, a zatim kliknite na dugme Dodatne opcije ose. Pojavljuje se okno Oblikovanje ose .

 3. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 4. U okviru Tip ose, izaberite datum ose.

 5. U okviru jedinice, u okviru padajuće liste baze izaberite dana, meseciili godina.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Word

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu Word.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici " grafikoni ", u okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Uređivanje podataka u programu Excel.

  Charts tab, Data group

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 4. Da biste promenili broj redova i kolona koje su uključene u grafikonu, postavite pokazivač na u donjem desnom uglu izabrane podatke, a zatim prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru, tabele je razvijena da uključite dodatne kategorije i podataka grupe.

  Selecting more data for an Office chart

 5. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 6. Da biste videli rezultate promene, prebacite se u programu Word.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete želeti da promenite način na koji to redova i kolona tabele su prikazane na grafikonu.  Na primer, u prvu verziju grafikona mogu da prikažete redove podataka iz tabele na grafikonu vertikalnu osu (vrednost) i kolone podataka na horizontalne ose (kategorija). U sledećem primeru, grafikon naglašava prodaje tako što ćete instrument.

Chart showing sales by category

Međutim, ako želite da grafikon da biste naglasili prodaje po mesecu, možete da opozovete onako kako su prikazani na grafikonu.

Chart showing sales by month

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici " grafikoni " u okviru podataka, kliknite na dugme Prikazivanje grupe po redu   Plot series by row ili Prikazivanje grupe po koloni   Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Ako prikažete prekidač nije dostupna

  Prebacivanje između grafikona je dostupna samo kada Excel tabele podataka na grafikon je otvori i samo za određene tipove grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici " grafikoni ", u okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Uređivanje podataka u programu Excel. Charts tab, Data group

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Charts tab, Current Selection group

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku nalog, kliknite na ime grupe i zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu grafikoni .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. U okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Izaberi podatke u programu Excel.

  Charts tab, Data group

 4. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Željena radnja

  Postupite na sledeći način

  Uklonite grupu

  U okviru grupe, izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Dodavanje grupe

  U okviru grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim izaberite karticu Oblikovanje .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 3. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Za menjanje boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona . U okviru Trenutni izbor, kliknite na dugme Oblikuj selekciju. U oknu za navigaciju izaberite stavku Popunai u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu Menjaj boje Point ili u polju za potvrdu Menjaj boje isečaka . U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim gornji deo na listi, kliknite na tip oznake podataka koje želite.

  Chart Layout tab, Labels group

 4. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim u donjem delu na listi, kliknite gde želite na oznaku podataka da se pojavi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru oznake, Tabela podatakai zatim kliknite na željenu opciju.

  Chart Layout tab, Labels group

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 4. U okviru ose, kliknite na dugme ose, postavite pokazivač Horizontalne ose, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

  Chart Layout tab, Axes group

 5. U oknu za navigaciju izaberite stavku Podesi razmeru, a zatim u okviru tip horizontalnu osu, izaberite stavku datum.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

PowerPoint

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu u programu PowerPoint.

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici " grafikoni ", u okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Uređivanje podataka u programu Excel.

  Charts tab, Data group

  Excel se otvara i prikazuje tabelu podataka za grafikon.

  Data table for an Office chart

 3. Da biste promenili broj redova i kolona koje su uključene u grafikonu, postavite pokazivač na u donjem desnom uglu izabrane podatke, a zatim prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru, tabele je razvijena da uključite dodatne kategorije i podataka grupe.

  Selecting more data for an Office chart

 4. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

 5. Da biste videli promene, prebacite se na PowerPoint.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete želeti da promenite način na koji to redova i kolona tabele su prikazane na grafikonu.  Na primer, u prvu verziju grafikona mogu da prikažete redove podataka iz tabele na grafikonu vertikalnu osu (vrednost) i kolone podataka na horizontalne ose (kategorija). U sledećem primeru, grafikon naglašava prodaje tako što ćete instrument.

Chart showing sales by category

Međutim, ako želite da grafikon da biste naglasili prodaje po mesecu, možete da opozovete onako kako su prikazani na grafikonu.

Chart showing sales by month

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici " grafikoni " u okviru podataka, kliknite na dugme Prikazivanje grupe po redu   Plot series by row ili Prikazivanje grupe po koloni   Plot series by column .

  Charts tab, Data group

  Ako prikažete prekidač nije dostupna

  Prebacivanje između grafikona je dostupna samo kada Excel tabele podataka na grafikon je otvori i samo za određene tipove grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici " grafikoni ", u okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Uređivanje podataka u programu Excel. Charts tab, Data group

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Charts tab, Current Selection group

 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku nalog, kliknite na ime grupe i zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu grafikoni .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru podataka, kliknite na strelicu pored uredite, a zatim izaberite stavku Izaberi podatke u programu Excel.

  Charts tab, Data group

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Željena radnja

  Postupite na sledeći način

  Uklonite grupu

  U okviru grupe, izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Dodavanje grupe

  U okviru grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim izaberite karticu Oblikovanje .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Za menjanje boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona . U okviru Trenutni izbor, kliknite na dugme Oblikuj selekciju. U oknu za navigaciju izaberite stavku Popunai u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu Menjaj boje Point ili u polju za potvrdu Menjaj boje isečaka . U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim gornji deo na listi, kliknite na tip oznake podataka koje želite.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim u donjem delu na listi, kliknite gde želite na oznaku podataka da se pojavi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, Tabela podatakai zatim kliknite na željenu opciju.

  Chart Layout tab, Labels group

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 3. U okviru ose, kliknite na dugme ose, postavite pokazivač Horizontalne ose, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

  Chart Layout tab, Axes group

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku Podesi razmeru, a zatim u okviru tip horizontalnu osu, izaberite stavku datum.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Excel

Nakon što kreirate grafikon, možete da uredite podatke u Excel list. Promene će se odraziti na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon.

  Excel markira tabela podataka koji se koristi za grafikon. Ljubičasta strukture ukazuje na red ili kolonu koja se koristi za ose kategorije. Zeleni strukture ukazuje neki red ili kolonu koja sadrži oznake grupe podataka. Plava strukture ukazuje tačke podataka prikazane na grafikonu.

  Excel data table for a chart

  Oblačić 1 Grupe oznaka podataka

  Oblačić 2 Vrednosti za ose kategorije

  Oblačić 3 Broj tačaka podataka prikazane na grafikonu

 2. Da biste promenili broj redova i kolona koje su uključene u grafikonu, postavite pokazivač na u donjem desnom uglu izabrane podatke, a zatim prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru, tabele je razvijena da uključite dodatne kategorije i podataka grupe.

  Selecting more data for an Excel chart

  Savet: Da biste sprečili te podatke koji se prikazuju na grafikonu, možete da sakrijete redove i kolone u tabeli.

 3. Da biste dodali podatke u ili uređivanje podataka u ćeliji, kliknite na ćeliju, a zatim unesite željene promene.

Nakon što kreirate grafikon, možda ćete želeti da promenite način na koji to redova i kolona tabele su prikazane na grafikonu.  Na primer, u prvu verziju grafikona mogu da prikažete redove podataka iz tabele na grafikonu vertikalnu osu (vrednost) i kolone podataka na horizontalne ose (kategorija). U sledećem primeru, grafikon naglašava prodaje tako što ćete instrument.

Chart showing sales by category

Međutim, ako želite da grafikon da biste naglasili prodaje po mesecu, možete da opozovete onako kako su prikazani na grafikonu.

Chart showing sales by month

 1. Kliknite na grafikon.

 2. Na kartici " grafikoni " u okviru podataka, kliknite na dugme Prikazivanje grupe po redu   Plot series by row ili Prikazivanje grupe po koloni   Plot series by column .

  Excel Charts tab, Data group

Da biste promenili redosled grupe podataka, morate da radite na grafikon koji sadrži više od jedne grupe podataka.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu Raspored grafikona .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Trenutni izbor, izaberite stavku Oblikuj selekciju.

  Charts tab, Current Selection group

 3. U oknu za navigaciju izaberite stavku nalog, kliknite na ime grupe i zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

  Napomena: Za većinu tipova grafikona, Promena redosleda grupa podataka utiče na legenda i sam grafikon.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim kliknite na karticu grafikoni .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru podataka, kliknite na dugme Izaberi.

  Excel Charts tab, Data group

 3. Uradite nešto od sledećeg u dijalogu Izbor izvora podataka .

  Željena radnja

  Postupite na sledeći način

  Uklonite grupu

  U okviru grupe, izaberite grupu podataka koju želite da uklonite, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

  Dodavanje grupe

  U okviru grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim u u Excel radnom listu, izaberite sve podatke koje želite da uključite u grafikonu.

 1. U grafikonu izaberite grupa podatakai zatim izaberite karticu Oblikovanje .

  Na primer, u stubičastom grafikonu, kliknite na kolonu i postaju izabrane sve kolone za tu grupu podataka.

 2. U okviru Stilovi Element grafikona, kliknite na strelicu pored stavke Popuna  Fill Color button , a zatim izaberite željenu boju.

  Savet: Za menjanje boje tačaka podataka u grafikon koji sadrži samo jednu grupu podataka, kliknite na grupu, a zatim kliknite na karticu Raspored grafikona . U okviru Trenutni izbor, kliknite na dugme Oblikuj selekciju. U oknu za navigaciju izaberite stavku Popunai u zavisnosti od grafikona, izaberite stavku u polju za potvrdu Menjaj boje Point ili u polju za potvrdu Menjaj boje isečaka . U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Možete dodati oznake da biste prikazali podatke postavite vrednosti iz Excel lista na grafikonu.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim gornji deo na listi, kliknite na tip oznake podataka koje želite.

  Chart Layout tab, Labels group

 3. U okviru oznake, izaberite stavku Oznake podataka, a zatim u donjem delu na listi, kliknite gde želite na oznaku podataka da se pojavi.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. U okviru oznake, Tabela podatakai zatim kliknite na željenu opciju.

  Chart Layout tab, Labels group

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Kada kreirate grafikon od podataka koji koristi datume i datumi su prikazane duž horizontalne ose na grafikonu, Office automatski menja horizontalne ose na datum (vremenska skala) osu. Možete da promenite i ručno horizontalnu osu na osu datuma. Osa sa datumima prikazuje datume u hronološkom redosledu u intervalima ili osnovnim jedinicama, kao što su broj dana, meseci ili godina, čak i ako datumi na listu Excel ne u redosledu ili u istim osnovnim jedinicama.

Podrazumevano Office koristi najmanju razliku između dva datuma u podacima da biste utvrdili osnovnih jedinica datuma ose. Na primer, ako imate podatke za cene akcija gde najmanju razliku između datuma sedam dana, Office postavlja osnovna jedinica dana. Međutim, možete da promenite osnovna jedinica u mesecima ili godinama ako želite da vidite performanse akcija tokom duže vremena.

 1. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 2. Za osu koju želite da promenite, uverite se da je oznake za ose prikazuju.

 3. U okviru ose, kliknite na dugme ose, postavite pokazivač Horizontalne ose, a zatim kliknite na dugme Opcije ose.

 4. U oknu za navigaciju izaberite stavku Podesi razmeru, a zatim u okviru tip horizontalnu osu, izaberite stavku datum.

  U zavisnosti od tipa grafikona, neke opcije možda neće biti dostupna.

Napomena: Ako sledite ovu proceduru i grafikona ne prikazuje datume kao vremensku osu, uverite se da su oznake ose napisane u formatu datuma u programu Excel tabele, na primer 05/01/08 ili maj-08. Da biste saznali više o tome kako da biste oblikovali ćelije kao datumi, pogledajte članak prikaz datuma, vremena, valute, razlomaka, ili procenata.

Takođe pogledajte

Kreiranje grafikona

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×