Ažuriranje podataka u bazi podataka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak objašnjava kako da ažurirate postojeće podatke. Microsoft Office Access 2007 pruža niz alatki za ažuriranje postojećih zapisa, uključujući listove sa podacima, obrasce, upite i pronalaženje i zamena.

Imajte u vidu da ažuriranje podataka nije isti proces kao unošenje novih podataka. Informacije o unosu nove podatke u bazi podataka, potražite u članku Dodavanje jednog ili više zapisa u bazu podataka.

U ovom članku

Kako dizajn baze podataka utiče na ažuriranje

Kako tipovi podataka utiču na ažuriranje

Kako svojstva polja utiču na ažuriranje

Koristite obrazac za ažuriranje podataka

Korišćenje lista sa podacima da biste ažurirali podatke

Koristite upit za ažuriranje da biste promenili postojeće podatke

Koristite upit za dodavanje da biste dodali zapise u tabele

Korišćenje kaskadnog ažuriranja da biste promenili primarnog i sporednog ključa vrednosti

Kako dizajn baze podataka utiče na ažuriranje

Pročitajte ovaj odeljak ako ste novi u programu Access ili nepoznate sa konceptima relacionih baza podataka. Masovno ažuriranje postaju mnogo lakše da izvršite kada razumete osnovni principi dizajna baze podataka.

Access baze podataka nije datoteke u smislu Microsoft Office Word 2007 dokumenta ili Microsoft Office PowerPoint 2007 slajdova. Umesto toga, tipične Access baze podataka je na predstavlja kolekciju tabela, kao i skup objekata izgrađenih oko tih tabela – obrasci, izveštaji, upiti i tako dalje.

Pored toga, tih objekata moraju biti u skladu sa skupom principa dizajniranja ili baze podataka će funkcionisati loše ili funkcionisati. Naizmenično, ti principi dizajniranja utiču na način unosa podataka. Zapamtite ove činjenice o objekata baze podataka i dizajna u nastavku.

 • Uz neke izuzetke (kao što je tip liste koja se naziva lista vrednosti), Access skladišti sve podatke u jednu ili više tabela. Broj tabela zavisi od dizajna i složenosti baze podataka. Iako možete prikazati ili ažurirati podatke u obrascu, izveštaju ili rezultatima upita, Access skladišti podatke samo u tabelama.

 • Svaka tabela bi trebalo da uskladištite podatke za jedan problem, kategoriju ili svrhu. Na primer, tabela informacija o poslovnim kontaktima ne bi trebalo da sadrži informacije o prodaji. Ako je tako, pronalaženje ispravnih informacija može biti teško, ako ne nikako ne mogu.

 • Svako polje u tabeli trebalo bi da prihvati samo jedan tip podataka. Na primer, ne bi trebalo da skladištite beleške u polje postavljeno da prihvata brojeve. Ako pokušate da unesete tekst u takvo polje, Access prikazuje poruku o grešci.

 • Sa jednim izuzetkom polja u zapisu bi trebalo da prihvataju samo jednu vrednost. Na primer, ispravno dizajnirana baza podataka, sprečiće unesete više adresa u polje za adresu. Ovo je za razliku od Microsoft Office Excel 2007, koji podrazumevano dozvoljava unos proizvoljnog broja imena, adrese ili slike u jednoj ćeliji, osim ako postavite da prihvata ograničene tipove podataka.

  Međutim, Office Access 2007 obezbeđuje novu funkciju koja se zove polje. Koristite polja sa više vrednosti za prilaganje više podataka jedan zapis i za kreiranje listi koje prihvataju više vrednosti. Na primer, možete da priložite tekstualnu datoteku, Office PowerPoint 2007 slajdova i proizvoljan broj slika u zapis u bazi podataka. Možete da kreirate listu imena i izaberete onoliko imena po potrebi. Upotreba polja sa više vrednosti možda izgleda prekinuti pravila dizajniranja baze podataka zato što možete da uskladištite više od jednog dela podataka po polja u tabeli, ali ga zapravo ne uspe, zato što Access će nametnuti ta pravila „u pozadini” skladištenjem podataka u specijalne skrivene tabele.

Sledeće veze vas odvesti do članaka koji pružaju više informacija o temama i opcije pomenute u ovom odeljku.

Vrh stranice

Kako tipovi podataka utiču na ažuriranje

Pročitajte ovaj odeljak ako ste novi u programu Access ili nepoznate sa konceptima relacionih baza podataka. Masovno ažuriranje postaju mnogo lakše da izvršite kada razumete osnovni principi dizajna baze podataka.

Kada dizajnirate tabelu baze podataka, izaberite tip podataka za svako polje u toj tabeli, što je proces koji vam pomaže da obezbedite precizniji unos podataka. Na primer, pretpostavimo da navedete broj tip podataka za polje jer vam je potreban da biste izračunali podatke o prodaji. Ako neko pokuša da unesete tekst u tom polju, Access prikazuje poruku o grešci i će vam omogućiti korisniku da sačuva promenjeni zapis, korak koji pomaže u zaštiti iznosa.

Prikaz načina za pregled tipova podataka

Access sada pruža dva načina za prikaz tipova podataka za polje tabele. Možete da koristite komande na kartici sa podacima ili možete da otvorite tabelu u prikazu dizajna. Sledeći skup koraka objašnjava kako da koristite obe tehnike.

Prikaz tipova podataka pomoću komandi na kartici sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da koristite.

 2. Kliknite na polje koje želite da istražite.

 3. Na kartici lista sa podacima , u grupi tip podataka i oblikovanje , kliknite na strelicu nadole na listi Tip podataka da biste prikazali postavljeno za polje tip podataka.

Prikaz tipova podataka u prikazu dizajna

 • U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Access otvara tabelu u koordinatnoj mreži dizajna, a gornjem delu koordinatne mreže prikazuje se ime i tip podataka za svako polje tabele.

  Polja u prikazu dizajna

Tip podataka za svako polje tabele pruža prvi nivo kontrole nad ono što možete i ne možete da unesete u polje. U nekim slučajevima, postavka tipa podataka sprečava da unosite sve informacije u svakom. Sledeća tabela navodi tipove podataka tog Office Access 2007 pruža i opisuje kako ona utiču na unos podataka.

Tip podataka

Uticaj na unos podataka

Tekst

Tekstualna polja prihvataju tekstualne i numeričke znakove, kao i razgraničenu listu stavki. Tekstualno polje prihvata manji broj znakova od Memo polja – od 0 do 255 znakova. U nekim slučajevima, možete da koristite funkcije za konverziju da biste izvršili izračunavanja na osnovu podataka u polju za tekst.

Memo

Možete da unesete velikim količinama teksta i numeričke podatke u ovaj tip polja. Takođe, ako dizajner baze podataka na polje za podršku oblikovanje obogaćenog teksta, možete da primenite tipove oblikovanja koji se obično nalaze u programima za obradu teksta, kao što su Office Word 2007. Na primer, možete da primenite različite fontove i veličine fonta na određene znakove u tekstu i da ih učinite podebljano ili kurziv i tako dalje. Takođe možete da dodate Hypertext Markup Language (HTML) oznake podataka.

Više informacija o korišćenju oblikovanje obogaćenog teksta u Memo polja potražite u članku Oblikovanje podataka u redovima i kolonama.

Tekstualna polja, kao što su funkcije za konverziju možete da pokrenete i na podatke u Memo polja.

Broj

U ovaj tip polja možete da unesete samo brojeve i možete da izvršite izračunavanja na osnovu vrednosti u polju za broj.

Datum/vreme

Možete da unesete samo datume i vremena u ovaj tip polja. U zavisnosti od toga kako je dizajner baze podataka postavlja polje, možete naići na ovim uslovima:

 • Ako dizajner baze podataka postavi masku unosa za polje (niz literala i čuvara mesta za znakove koji se pojavljuju kada izaberete polje), morate da unesete podatke u razmaka i format koji obezbeđuje maska za unos. Na primer, ako vidite masku kao što su dd_mmm_yyyy, morate upišete datum u tom formatu u prostoru – na primer, 11 OKT 2006. Ne možete da otkucate puno ime meseca (kao što su jul) ili dve cifre godine vrednosti.

 • Ako dizajner nije kreirao masku za unos da biste kontrolisali kako da unesete datum ili vreme, možete uneti vrednost koristeći bilo koji važeći format datuma ili vremena. Na primer, možete da upišete 11 oktobra 2006, 11/10/06 ili 11 oktobar 2006.

 • Dizajner baze podataka mogu da se primene oblika prikaza u polje. U tom slučaju, ako nema maske za unos, možete uneti vrednost u bilo kom formatu, ali Access prikazuje datume u skladu sa format prikaza. Na primer, možete da otkucate 10/11/2006, ali format prikaza možda podešena tako da prikazuje vrednost kao 11 OKT 2006.

  Više informacija o maskama za unos potražite u članku Oblikovanje podataka u redovima i kolonama.

Valuta

Možete da unesete samo vrednosti valute u ovaj tip polja. Takođe, ne morate da ručno unesite simbol valute. Podrazumevano, Access primenjuje simbol valute (y, £, $ i tako dalje) naveden u regionalnim postavkama operativnog sistema Windows.

Automatsko numerisanje

Ne možete da unesete ili da promenite podatke u ovaj tip polja u bilo kom trenutku. Access povećava vrednosti u polju "Automatsko numerisanje" svaki put kada dodate novi zapis u tabelu.

Da/ne

Kada kliknete na polje koje je postavljeno na ovaj tip podataka, Access prikazuje polje za potvrdu ili padajuću listu, u zavisnosti od toga kako oblikujete polja. Ako oblikujete polja da biste prikazali listu, možete izabrati opciju da ili ne, True ili False, ili na ili isključili sa liste, ponovo u zavisnosti od format koji je primenjen na polje. Ne možete da Unesite vrednosti na listi ili promenite vrednosti na listi direktno iz obrasca ili tabele.

OLE objekat

Koristite ovaj tip polja kada želite da prikažete podatke iz datoteke kreirane u drugom programu. Na primer, možete da prikažete tekstualnu datoteku, Excel grafikon ili PowerPoint niz slajdova u polju "OLE objekat".

Prilozi pružaju brži, lakšu i fleksibilniju način za prikazivanje podataka iz drugih programa. Pogledajte stavku prilog, kasnije u ovoj tabeli za više informacija.

Hiperveza

Možete uneti podatke u ovaj tip polja, a Access će ga oblikovati Veb adresu. Na primer, ako otkucate vrednost u polje, Access će tekst sa tekstom na Uniform Resource Locator (URL), kao što je prikazano: http://www. your_text.com. Ako unesete važeću Web adresu, veza će funkcionisati – u suprotnom, veza će izazvati poruku o grešci. Takođe, uređivanje postojećih hiperveza može biti teško zato što ćete kliknuti na polje "Hiperveza" uz pomoć miša pokreće Veb pregledač i vodi vas do lokacije navedene u vezu. Da biste uredili polje hiperveze, izaberite susedno polje, koristite tastere TAB ili strelica da biste premestili fokus na polje "Hiperveza" i pritisnite taster F2 da biste omogućili uređivanje.

Prilog

Možete da priložite podatke iz drugih programa za ovaj tip polja, ali ne možete da otkucate ili u suprotnom unesite tekstualne ili numeričke podatke.

Informacije o korišćenju polja priloga potražite u članku Prilaganje datoteka i grafike zapisima u bazi podataka.

Čarobnjak za pronalaženje

Čarobnjak za pronalaženje nije tip podataka. Umesto toga, možete da koristite čarobnjak za kreiranje dva tipa padajućih lista: vrednosti i polja za pronalaženje. Lista vrednosti koristi razgraničenu listu stavki koje ste uneli ručno kada koristite čarobnjak za pronalaženje. Te vrednosti može da bude nezavisno od podataka ili objekta u bazi podataka.

Međutim, polje za pronalaženje koristi upit za preuzimanje podataka iz neke druge tabele u bazi podataka ili na drugoj lokaciji, kao što su na serveru na Windows SharePoint Services 3.0. Polje za pronalaženje zatim prikazuje podatke u padajućoj listi. Čarobnjak za pronalaženje podrazumevano postavlja polje tabele tip podataka "broj".

Možete da radite sa poljima za pronalaženje direktno u tabelama, kao i u obrascima i izveštajima. Podrazumevano, vrednosti u polja za pronalaženje se pojavljuju u tipu kontrole liste po imenu kombinovanog okvira – listu koja sadrži padajuću strelicu: Prazna lista za pronalaženje . U zavisnosti od toga kako je dizajner baze podataka postavio polje za pronalaženje i kombinovani okvir, možete da uredite stavke na listi i dodavanje stavki na listi. Da biste to uradili, dizajner baze podataka morate da postavite svojstvo polja za pronalaženje (svojstvo se naziva Ograniči na listui dizajner mora da biste ga isključili).

Ako ne možete direktno urediti vrednosti u listu za pronalaženje, morate da dodate ili promenite podatke u listi unapred definisanih vrednosti ili u tabeli koja služi kao izvor za polje za pronalaženje. Za informacije o tome, pogledajte odeljak pod nazivom „Uređivanje stavki u polje za pronalaženje” u članku Dodavanje jednog ili više zapisa u bazu podataka.

Na kraju, kada kreirate polje za pronalaženje, možete opcionalno možete je podesiti da podrži više vrednosti. Kada to uradite, na listi prikazuje polje za potvrdu pored svake stavke na listi i možete da potvrdite ili opozovete izbor onoliko stavki po potrebi. Ova slika prikazuje listu tipične više vrednosti:

Lista sa poljima za potvrdu

Informacije o kreiranju polja za pronalaženje sa više vrednosti i korišćenju rezultujuće liste, potražite u člancima Korišćenje liste koja skladišti više vrednosti i Vodič za polja sa više vrednosti.

Vrh stranice

Kako svojstva polja utiču na ažuriranje

Pročitajte ovaj odeljak ako ste novi u programu Access ili nepoznate sa konceptima relacionih baza podataka. Nije moguće izvršiti velike ispravke uspešno ako ne razumete kako svojstava za polja tabele utiču na ažuriranje.

Prilikom dizajniranja baze podataka, obično počinjete dizajniranjem jedne ili više tabela. Odlučite koje vrste podataka će sadržati svaka tabela, postavite primarni ključevi – polje koje jedinstveno identifikuje svaki zapis (red) – za svaku tabelu i kreirate relacije među tabelama.

U sklopu procesa, možete da postavite svojstva za polja u svakoj tabeli. Na primer, možete da postavite polje za tekst da prihvati više od 50 znakova, a možete da podesite broj polja da biste prihvatili samo vrednosti valuta.

Možete da postavite većinu svojstava polja u prikazu dizajna. Međutim, neka svojstva možete da postavite pomoću komandi u grupama na traci, deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent. Na primer, možete da postavite vizuelnim formatima za tekst "i" Memo polja tako što ćete koristiti komande u grupi " Font " na kartici " Početak ". Više informacija o korišćenju tih komandi potražite u članku Oblikovanje podataka u redovima i kolonama.

Prikaz načina za postavljanje ili menjanje svojstava za polje tabele.

Access sada pruža dva načina da biste prikazali svojstva za polje tabele – možete da koristite komande na kartici sa podacima , ili možete da otvorite tabelu u prikazu dizajna. Sledeći skup koraka objašnjava kako da koristite obe tehnike.

Prikaz svojstava tabele tako što ćete koristiti komande na kartici sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu koju želite da koristite.

 2. Izaberite karticu lista sa podacima i koristite komande u grupi tip podataka i oblikovanje da biste prikazali svojstva za svako polje tabele.

Prikaz svojstava tabele u prikazu dizajna

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na tabelu i izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Access otvara tabelu u koordinatnoj mreži za dizajn.

 2. U donjem delu koordinatne mreže, u okviru Svojstva polja, kliknite na kartici Opšte postavke , ako već nije izabrana.

  – ili –

  Da biste videli svojstva za polje za pronalaženje, izaberite karticu Pronalaženje .

  Polje za pronalaženje je polje tabele koje koristi fiksno kodiranim listu vrednosti ili upit koji preuzima vrednosti iz jedne ili više tabela u bazi podataka. Podrazumevano polje za pronalaženje predstavlja te vrednosti u vidu liste. U zavisnosti od toga kako je dizajner baze podataka postavi polje za pronalaženje, možete da izaberete jednu ili više stavki sa liste.

  Polja za pronalaženje često mešate nove korisnike programa Access jer pojavljuje se lista stavki na jednoj lokaciji (lista koju Access kreira na osnovu podataka u polju za pronalaženje), ali podaci se mogu nalaziti na drugoj lokaciji (tabela koja sadrži podatke). Imajte na umu da kada ažurirate podatke u polje za pronalaženje, morate da ažurirate izvornu tabelu (drugu lokaciju). Nije moguće ažurirati polje za pronalaženje sa liste.

Sledeća tabela navodi Svojstva tabele koja najviše utiču na unos podataka i objašnjava njihov uticaj.

Svojstvo

Lokaciju u koordinatnoj mreži za dizajn tabele

Moguće vrednosti

Ponašanje kada pokušate da unesete podatke

Veličina polja

Kartica Opšte postavke

0 255

Ograničenje broja znakova se primenjuje samo na polja postavljena na tip podataka "tekst". Ako pokušate da unesete više od navedenog broja znakova, polje ih odseca.

Obavezno

Kartica Opšte postavke

Da/ne

Kada je uključena, ovo svojstvo vam nameće da unesete vrednost u polje, a Access će neće dozvoliti da sačuvate nove podatke dok ne dovršite polje. Kada isključena, u polje prihvata vrednosti "null", što znači da polje može da ostane prazna.

Napomena: Vrednost "null" nije isto što i nula. Nula je cifra i Access je može koristiti u izračunavanjima. "Null" je vrednosti koje nedostaju, nedefinisanu ili nepoznato.

Dozvoli niske nulte dužine

Kartica Opšte postavke

Da/ne

Kada je uključena, možete da unesete niske dužine 0 – niske bez znakova. Da biste kreirali niske dužine 0, otkucate par dvostrukih navodnika između kojih nema razmaka („”) i pritisnite taster ENTER.

Indeksirano

Kartica Opšte postavke

Da/ne

Kada indeksirate polje tabele, Access sprečava Dodavanje dupliranih vrednosti.

Maska unosa

Kartica Opšte postavke

Unapred definisani ili prilagođeni skupovi literala i čuvara mesta znakova

Maske za unos vam nameće da unesete podatke u unapred definisanom formatu. Maske se pojavljuju kada izaberete polje u tabeli ili kontrolu u obrascu. Na primer, pretpostavimo da kliknite na polje sa datumom i vidite ovaj skup znakova: DD-DD-YYYY. Taj skup znakova je poznat kao maske za unos. To vam nameće da unesete mesec vrednosti kao skraćenica tri slova, kao što je OKT., a vrednost za godinu kao četiri cifre, umesto dva. Ako vidite masku, unesete datum kao što je OKT-15-2006.

Napomena: Imajte na umu da maske za unos kontrolišu samo kako da unesete podatke, ne način na koji Access prikazuje te podatke. Na primer, možete da unesete datum kao OKT-15-2006, ali Access može da uskladišti vrednost kao 10152006 – to jest, ne oblikovanja znakova. Zatim, kada prikazujete datum u tabelu, obrazac ili izveštaj, Access može biti postavljen da biste ga prikazali kao 10/15/2006.

Više informacija o kreiranju i korišćenju maski za unos potražite u članku Oblikovanje podataka u redovima i kolonama.

Kontrola prikaza

Kartica " Pronalaženje "

Vrednosti zavise od postavljeno za polje tip podataka

Za tekst i polja sa brojem, možete da birate između okvira za tekst, okvira sa listom ili kombinovanog okvira. Za da/ne polja, možete da birate između polja za potvrdu, okvir za tekst ili kombinovanog okvira.

Napomena: Ako ne izaberete Okvir sa listom ili Kombinovanog okvira, Access će sakriti preostala svojstva na kartici Pronalaženje .

Tip izvora reda

Kartica " Pronalaženje "

Tabelu/upit
vrednost liste
lista polja

Ako postavite na polje za svojstvo Prikaži kontrole Okvira sa listom ili Kombinovanog okvira, možete da postavite ovo svojstvo Tabelu/upit, Vrednost listu ili u Listi polja. Ovo svojstvo kontrole tip vrednosti koje možete da koristite u svojstvo Izvor reda . Pogledajte sledeću stavku.

Izvor reda

Kartica " Pronalaženje "

Zavisi od svojstva Tip izvora reda .

Ako postavite svojstva Tip izvora reda u Tabelu/upit, ovo polje za svojstvo može da sadrži ime tabele ili upita. Ako postavite svojstvo na Listi vrednosti, ovo svojstvo sadrži listu vrednosti razdvojenih tačkom i zarezom (;). Ako postavite svojstva Tip izvora reda na Listi polja, ovo svojstvo sadrži ime tabele, upita ili Structured Query Language (SQL) izjavu.

Ograniči na listu

Kartica " Pronalaženje "

Da/ne

Kada je podešeno na da, Access pronađe vrednosti koje se podudaraju dok korisnici unose tekst u kontrolu kombinovanog okvira. Drugim rečima, postavka da omogućava kucanje unapred. Postavka da takođe sprečava korisnike da uređuju stavke na listi direktno sa listom ili kombinovani okvir. Umesto toga, korisnici moraju uređivanje stavki u polju za svojstvo Izvor reda ili u slučaju polja za pronalaženje, uređivanje stavki u tabeli koja sadrži izvorne podatke za polje za pronalaženje. Više informacija o korišćenju polja za pronalaženje, pogledajte odeljak pod nazivom „Uređivanje stavki u polje za pronalaženje” u članku Dodavanje jednog ili više zapisa u bazu podataka.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Kartica " Pronalaženje "

Da/ne

Omogućava ili onemogućava komandu Uredi stavke liste za listu vrednosti, ali ne i za polja za pronalaženje. Da biste omogućili ovu komandu za polja za pronalaženje, Unesite važeće ime obrasca u svojstvu Obrazac za uređivanje stavki liste . Komanda "Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima" se pojavljuje na priručnom meniju koji se otvara tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša za ili kombinovani okvir sa listom. Kada pokrenete komandu, pojavljuje se dijalog Uređivanje stavki liste . Alternativno, ako navedete ime obrasca u polje za svojstvo Obrazac za uređivanje stavki liste , Access će pokrenuti taj obrazac umesto dijalogu.

Možete da pokrenete komandu Uredi stavke liste iz okvira sa listom i kontrole kombinovanog okvira koji se nalazi u obrascima i iz kontrole kombinovanog okvira koja se nalazi u tabele i rezultata upita postavlja. Obrasci mora biti otvoren u prikazu dizajna ili prikazu za pregledanje; tabele i rezultata upita mora biti otvoren u prikazu lista sa podacima.

Obrazac za uređivanje stavki u listi

Kartica " Pronalaženje "

Ime obrasca za unos podataka

Ako navedete ime obrasca za unos podataka u ovom svojstvu tabele, taj obrazac se otvara kada korisnik pokrene komandu Uredi stavke liste . U suprotnom, pojavljuje se dijalog Uređivanje stavki sa liste kada korisnici pokrenu komandu.

Više informacija o dizajniranju tabela baze podataka i postavljanje svojstava potražite u sledećim člancima.

 • Osnove dizajniranja baze podataka sadrži objašnjenja osnovnih koncepata kao što je planiranje baze podataka, dizajniranje podataka i normalizovanje – proces deljenja podataka u srodnim tabelama i eliminisanju suvišnih podataka.

 • Kreiranje tabela u bazi podataka sadrži objašnjenja o tome kako da kreirate tabele, Dodajte primarni ključevi (polja koja jedinstveno identifikuje svaki red ili zapis u tabeli) i kako da postavite tipove podataka i svojstva tabele.

Vrh stranice

Koristite obrazac za ažuriranje podataka

Koristite obrazac za ažuriranje malih količina podataka. U ovom slučaju”, mala „znači bilo koji broj zapisa koje želite da ažurirate ručno. Obrasci mogu omogućavaju lakše, brže i tačnije za uređivanje i ažuriranje malih količina podataka.

Kako koristiti obrazac za uređivanje podataka zavisi od dizajna obrasca. Obrasci mogu da sadrže bilo koji broj Kontrola kao što su liste, okviri za tekst, dugmad i listovima sa podacima – koordinatne mreže koje izgledaju kao Excel radni listovi. Naizmenično, svaka kontrola u obrascu čita podatke iz ili upisuje podatke za osnovno polje tabele. Šta da radite sa datom kontrolom zavisi od tipa podataka za polje osnovne tabele, svojstava postavljenih za to polje i možda od nekoliko svojstava koje je dizajner baze podataka za svaku kontrolu. Više informacija o tome kako tipovi podataka i svojstva polja utiču na unos podataka potražite u članku Kako tipovi podataka utiču na način da unesete podatke i Kako svojstva polja utiču na način da unesete podatke, ranije u ovom članku.

U sledećim odeljcima objašnjavaju kako da koristite uobičajenih kontrola za unos podataka. Ako imate pitanja o određenim bazu podataka, obratite se administratoru sistema ili dizajneru baze podataka.

Dodavanje ili uređivanje teksta u okviru za tekst

Access pruža jednu kontrolu teksta za korišćenje sa tekstom "i" Memo polja. Obično, to možete zaključiti ako osnovnog polja je tekst ili memo po veličini kontrole koja obično odražava veličinu osnovnog polja tabele. Na primer, ako povežete kontrolu u polje za tekst da prihvati više od 50 znakova, možete da promenite veličinu kontrole u skladu sa tim. Međutim, ako kontrolu povežete Memo polja, možete da promenite veličinu kontrole da biste prikazali jedan ili dva pasusa teksta bez potrebe da se pomerate.

Pored toga, možete da podesite Memo polja za podršku oblikovanje obogaćenog teksta. Zatim možete da primenite različite fontove, veličine, stilove i boje na tekst.

Uređivanje teksta u okviru za tekst

 • Postavite kursor u okvir za tekst i promeniti podatke. Imajte na umu da ne mogu da izvrši izračunavanja na brojevima u polju za tekst ili odobrenje.

Primenite oblikovanje obogaćenog teksta

Napomena: Možete da pratite ove korake samo kada okvir za tekst povezan sa Memo polja. Pogledajte korake u odeljku Prikaz svojstava za polje tabele, ranije u ovom članku.

 1. Dok je tabela otvorena u prikazu, izaberite Memo polja. Obično možete da potražite polje pod imenom”„Komentari”, beleške” ili „Opis”.

 2. Na kartici Početak , u grupi Font koristiti dugmad i meniji da biste oblikovali tekst.

  Možete da primenite različite fontove i veličine, bi tekst podebljano ili kurziv, promenite boje i tako dalje.

Vrh stranice

Korišćenje lista sa podacima da biste ažurirali podatke

Možete da promenite podatke direktno u prikazu lista sa podacima (reda i kolone koordinatne mreže slično kao u Excel radnom listu). Možete da promenite podatke u tabelama, skupove rezultata upita i obrasce koji prikazuju listove sa podacima.

Obično koristite listove sa podacima kada je potrebno da biste promenili samo mali broj zapisa ili delove jedan zapis. Ako ste upoznati sa programom Excel, listove sa podacima trebalo bi da bude lako da razumeju i možete izvršiti promene bez ikakvog dublji znanja programa Access, kao što je mogućnost kreiranje i pokretanje upita.

Zapamtite ove činjenice za nastavak.

 • Ne morate da sačuvate promene. Access će ih primeniti tabele kada premestite kursor u novo polje u istom redu ili kada pomerite pokazivač na drugi red.

 • Podrazumevano, polja u Access bazi podataka bi trebalo da bude podešen da prihvata određeni tip podataka, kao što su tekst ili brojeve. Morate uneti tip podataka polja podešena da biste prihvatili. Ako ne, Access prikazuje poruku o grešci.

 • Polje možda primenjena maska za unos. Za maske za unos je skup literala i čuvara mesta za znakove koje morate da unesete podatke u određenom formatu. Na primer, masku za unos za poštanski broj može zahtevati podatke koji odgovaraju francuskom formatu, dok maska za unos za broj telefona može zahtevati da unosite brojeve u nemačkom formatu.

  Više informacija o maskama za unos potražite u članku Oblikovanje podataka u redovima i kolonama.

 • Izuzev priloga i liste sa više vrednosti, možete uneti samo jednu vrednost u većini polja. Ako ne znate da li polje prihvata priloge, obratite se dizajneru baze podataka ili administratoru sistema. Listu sa više vrednosti uvek možete da identifikujete zato što Access prikazuje polje za potvrdu pored svake stavke na listi.

Promena podataka u listu sa podacima

 1. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na tabelu ili upit koji sadrži podatke koje želite da promenite.

  Podrazumevano, Access otvara tabelu ili upit u prikazu lista sa podacima – koordinatna mreža koja liči na Excel radnom listu.

 2. Kliknite na dugme, ili u suprotnom fokus na prvo polje koje želite da promenite i uredite podatke.

 3. Da biste se premestili u sledeće polje, pritisnite taster TAB, koristite jedan od tastera sa strelicama ili kliknite na polje next.

  Kada pritisnete taster TAB, podrazumevano, Access koristi regionalne postavke operativnog sistema Windows da biste utvrdili da li je Premešta kursor levo ili desno. Ako je računar podešen da koristi jezik koji se čita sleva nadesno, kursor se premešta nadesno kada pritisnete taster TAB. Ako je računar postavljen na jezik koji se čita zdesna nalevo, kursor se premešta nalevo.

Primena oblikovanja na podatke u Memo polja obogaćenog teksta

 1. Rezultatom tabelu ili upit otvoren u prikazu lista sa podacima, izaberite Memo polja.

  Obično možete da potražite polje pod imenom „Komentari”, „Beleške” ili „Opis”. Ako i dalje ne možete da pronađete Memo polja, pogledajte korake u odeljku Prikaz svojstava za polje tabele, ranije u ovom članku.

 2. Na kartici Početak , u grupi Font koristiti dugmad i meniji da biste oblikovali tekst.

  Možete da primenite različite fontove i veličine, bi tekst podebljano ili kurziv, promenite boje i tako dalje.

Vrh stranice

Koristite upit za ažuriranje da biste promenili postojeće podatke

Korišćenje upita za ažuriranje za dodavanje, promena ili brisanje segmenta (ali ne svi) postojećeg zapisa. Možete da shvatite upita za ažuriranje kao moćne obrasca dijaloga Pronalaženje i zamena . Unesite kriterijum za izbor (grubi ekvivalent niske za pretraživanje) i kriterijum za ažuriranje (grubi ekvivalent niske za zamenu). Za razliku od dijaloga, upita za ažuriranje možete da prihvati više kriterijuma, dozvoljavaju vam da ažurirate veliki broj zapisa odjednom i omogućavaju vam da promenite zapise u više tabela.

Imajte na umu da ne možete da koristite upita za ažuriranje da biste dodali cele zapise. Da biste to uradili, koristite upit za dodavanje.

Više informacija potražite u članku Dodavanje zapisa u tabelu pomoću upita za dodavanje.

Napomena: Najbezbedniji način da koristite upit za ažuriranje jeste da prvo kreirate upit za izdvajanje koji testira kriterijum za izbor. Na primer, pretpostavimo da želite da ažurirate niz da/ne polja iz ne na da za dati klijenta. Da biste to uradili, dodajete kriterijume upita za izdvajanje dok ne vrati sve željene zapise bez za tu klijenta. Kada ste sigurni da imate ispravne zapise, koji zatim Konvertovanje upita za izdvajanje u upit za ažuriranje, unesite kriterijume za ažuriranje i zatim pokrenete upit za ažuriranje izabranih vrednosti. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da kreirate upit za izdvajanje, a zatim konvertuje u upit za ažuriranje.

Kreiranje upita za izdvajanje

 1. Otvorite bazu podataka koja sadrži zapise koje želite da ažurirate.

 2. Na kartici Pravljenje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

  Otvara se dizajner upita i pojavljuje se kartica Dizajniranje otvara se dijalog Prikazivanje tabele .

 3. Izaberite tabelu ili tabele koje sadrže zapise koje želite da ažurirate i kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Tabela se pojavljuju kao jedan ili više prozora u gornjem odeljku koordinatne mreže za dizajn upita, a u prozorima navedena sva polja u svakoj tabeli. Sledeća slika prikazuje dizajner upita sa tipična tabela.

  Tabela u dizajneru upita

 4. Kliknite dvaput na polja koja želite da ažurirate. Izabrana polja se pojavljuju u redu polje u donjem delu dizajnera upita.

  Možete da dodate jedno polje tabele po koloni u donjem delu, ili možete da dodate sva polja u tabeli brzo tako što ćete kliknuti dvaput na zvezdicu (*) na vrhu liste polja tabele. Sledeća slika prikazuje dizajner upita sa svim dodatim poljima.

  Upit sa svim dodatim poljima tabele

 5. Opcionalno možete da unesete neke kriterijume u red Kriterijumi u koordinatnoj mreži dizajna. U sledećoj tabeli su prikazani neki primeri kriterijuma i objašnjen je efekat koji oni imaju na upit.

Kriterijumi

Efekat

> 234

Daje sve brojeve veće od 234. Koristite kriterijum < 234 da biste pronašli sve brojeve manje od 234.

>= "Kalinović"

Daje sve zapise od Kalinović do kraja abecede

Between #2/2/2006# And #12/1/2006#

Vraća datume od 2-Feb.-06 kroz 1 – Dec-06 (ANSI-89). Ako baza podataka koristi ANSI-92 džoker znakova, koristite jednostruke navodnike (') umesto znakove za broj. Primer: Između ' 2/2/2006' i ' 12/1/2006 '

Not "Nemačka"

Pronalazi sve zapise u kojima tačan sadržaj polja nije u potpunosti jednak terminu „Nemačka“. Kriterijum daje zapise koji osim termina „Nemačka“ sadrže i druge znakove, na primer „Nemačka (evro)“ ili „Evropa (Nemačka)“.

Not "T*"

Pronalazi sve zapise osim onih koji počinju slovom „T“. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, koristite znak procenta (%) umesto zvezdice.

Not "*t"

Pronalazi sve zapise koji se ne završavaju slovom „t“. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, koristite znak procenta (%) umesto zvezdice (*).

In(Kanada,SAD)

Pronalazi sve zapise na listi koji sadrže termine „Kanada“ ili „SAD“.

Like "[A-D]*"

U tekstualnom polju pronalazi sve zapise koji počinju slovima od A do D. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, koristite znak za procenat (%) umesto zvezdice.

Like "*ar*"

Pronalazi sve zapise koji sadrže niz slova „ar“. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, koristite znak procenta (%) umesto zvezdice.

Like "Maison Dewe?"

Pronalazi sve zapise koji počinju terminom „Maison“ i takođe sadrže nisku od 5 slova u kojoj su prva 4 slova „Dewe“, a poslednje slovo je nepoznato. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, koristite donju crtu (_) umesto znaka pitanja.

#2/2/2006#

Pronalazi sve zapise za 2. februar 2006. Ako baza podataka koristi ANSI-92 skup džoker znakova, datum stavite između jednostrukih znakova navoda ('2/2/2006') umesto između znakova funte.

< Date() - 30

Daje sve datume koji su stariji od 30 dana.

Date()

Daje sve zapise koji sadrže tekući datum.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Daje sve zapise za period između tekućeg datuma i tri meseca od tekućeg datuma.

Bez vrednosti

Daje sve zapise koji sadrže polje bez vrednosti (praznu ili nedefinisanu vrednost).

Nije bez vrednosti

Daje sve zapise koji sadrže vrednost.

""

Daje sve zapise koji sadrže nisku nulte dužine. Nisku nulte dužine koristite kada je potrebno da u obavezno polje dodate vrednost, ali još uvek ne znate koja je to vrednost. Na primer, polje možda zahteva broj faksa, ali neki klijenti možda nemaju faks mašine. U tom slučaju, umesto broja unesite znake navoda bez razmaka ("").

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Proverite da li je upit vratio samo zapise koje želite da ažurirate. Ako je potrebno, možete da izaberete polja koja ne želite i pritisnite taster DELETE da biste ih uklonili, možete da prevučete dodatna polja u koordinatnu mrežu dizajna i možete da promenite kriterijume dok ne budete zadovoljni sa rezultate upita.

 2. Pređite na sledeće korake.

Ažuriranje zapisa

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Ažuriranje.

  Ovo menja upit za izdvajanje u upit za ažuriranje. Access dodaje red Ažuriraj u u donjem delu dizajnera upita.

  Upit za ažuriranje sa jednim kriterijumom za ažuriranje

 2. Pronađite polje koje sadrži podatke koje želite da promenite i unesite izraz (što će promeniti podatke) u red Ažuriraj u za to polje.

  U ovoj tabeli prikazani su neki primeri izraza, kao i objašnjenja načina na koji oni menjaju podatke.

Izraz

Rezultat

"Prodavac"

U polju tipa „Tekst“ menja tekstualnu vrednost u „Prodavac“.

#8/10/06 #

U polje” Datum/vreme ", menja vrednost datuma u 10 avgust 06.

Da

U polju tipa „Da/Ne“ menja vrednost Ne u vrednost Da.

"BD" & [BrojDela]

Dodaje „BD“ na početak svakog navedenog broja dela.

[Cena po jedinici] * [Količina]

Množi vrednosti u poljima koja se zovu „Cena po jedinici“ i „Količina“.

[Troškovi prevoza] * 1,5

Povećava vrednosti u polju koje se zove „Troškovi prevoza“ za 50 procenata.

DSum("[Količina] * [Cena po jedinici]";
"Detalji porudžbine"; "[ID proizvoda]=" & [ID proizvoda])

Gde se IDProizvoda vrednosti u ovoj tabeli podudaraju IDProizvoda vrednosti u tabeli pod imenom Detalji porudžbine, ovaj izraz ažurira ukupne vrednosti prodaje množenjem vrednosti u polju pod imenom Količina po vrednostima u polje pod imenom "CenaPoJedinici".

Right([Poštanski broj za otpremu], 5)

Odseca krajnje leve znakove u tekstualnoj ili numeričkoj niski i ostavlja pet krajnjih desnih znakova.

IIf(IsNull([Cena po jedinici]), 0, [Cena po jedinici])

Menja vrednost "null" (sa nepoznatom ili nedefinisanom vrednošću) u nulu (0) u polje pod imenom "CenaPoJedinici".

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Poruka upozorenja koja se pojavljuje. Sledeća slika prikazuje poruku:

  Poruka obaveštenja upita za ažuriranje

 2. Kliknite na dugme da biste pokrenuli upit.

  Napomena: Možete da isključite poruke obaveštenja. Da biste to uradili, kliknite na Dugme Microsoft Office Slika dugmeta „Office“ , izaberite stavku Access opcije, izaberite stavku Više opcijai u okviru Potvrdi, opozovite izbor u polju za potvrdu radni upiti .

 3. Da biste videli rezultate upita za ažuriranje, na Početak karticu ili karticu Dizajn , u grupi Prikazi kliknite na Prikazi zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima. Takođe možete kliknuti na dugme Prikaz lista sa podacima koja se nalazi na statusnoj traci programa Access.

  Napomena: Kada pokrenete upit, primetićete da se neka polja ne nalaze u skupu rezultata. Ako upit sadrži polja koja ne ažurirate, Access podrazumevano uklanja ta polja. Na primer, možete da uključite ID polja iz dve tabele da biste obezbedili da upit vraća i radi sa ispravnim zapisima. Ako ne ažurirate ta ID polja, Access će ih ukloniti.

Vrh stranice

Koristite upit za dodavanje da biste dodali zapise u tabele

Jedna od najčešćih primena upita za dodavanje jeste da biste dodali grupe zapisa iz jedne ili više tabela u izvorne baze podataka jedan ili više tabela u odredišnoj bazi podataka. Na primer, pretpostavimo da dobijete nove kupce i bazu podataka koja sadrži tabelu sa informacijama o njima. Da biste izbegli ručno unošenje podataka, možete da ih dodate u odgovarajuću tabelu ili tabele u bazi podataka. Takođe možete da koristite upite da biste:

 • Dodavanje zapisa na osnovu kriterijuma. Na primer, možda ćete želeti da dodate samo imena i adrese kupaca sa otvorenim porudžbinama.

 • Dodavanje zapisa kada neka polja iz jedne tabele ne postoje u drugoj tabeli. Na primer, pretpostavimo da vaša tabela "Kupci" ima 11 polja i polja u tabeli "Klijenti" u drugu bazu podataka podudaraju 9 11 polja. Možete da koristite upit za dodavanje da biste dodali samo podaci u podudarna polja i zanemarili.

Proces kreiranja upita za dodavanje u cilju dodavanja podataka iz jedne baze podataka u drugu bazu podataka sledi ove osnovne korake:

 • Otvaranje baze podataka (bazu podataka koja sadrži zapise koje želite da dodate) i kreirajte upit za izdvajanje koji daje samo zapise da li želite da dodate.

 • Konvertovanje upita za izdvajanje u upit za dodavanje.

 • Dodajte odredišne tabele i polja u upit za dodavanje. Ako zapise dodajete u drugu bazu podataka, najpre otvorite tu bazu podataka i izaberite tabele.

 • Pokrenite upit da biste dodali zapise.

Napomena: Pre nego što počnete, napravite rezervnu kopiju podataka. Ako napravite grešku, možete da izbrišete dodate zapise iz odredišne tabele, ali ručno brisanje velikog broja zapisa može da traje dugo. Na raspolaganju imate rezervnu kopiju može pomoći da ispravite greške u manje vremena.

Kreiranje upita za izdvajanje

 1. Otvorite izvornu bazu podataka – bazu podataka koja sadrži zapise koje želite da dodate.

 2. Na kartici <ui>Kreiranje</ui>, u grupi <ui>Ostalo</ui> kliknite na dugme <ui>Dizajn upita</ui>.

  Pojavljuje se u koordinatnoj mreži za dizajn upita i pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele .

 3. Izaberite tabelu koja sadrži zapise koje želite da dodate, kliknite na dugme Dodaji zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Tabela se pojavljuje kao prozor u gornjem odeljku koordinatne mreže za dizajn upita. U prozoru su navedena sva polja u tabeli. Na ovoj slici je prikazana tipična tabela u dizajneru upita:

  Tabela u dizajneru upita

 4. Prevucite polja koja želite da dodate iz tabele u red polje u donjem delu koordinatne mreže za dizajn upita.

  Možete da dodate jedno polje tabele po koloni u donjem delu. Da biste brzo dodali sva polja, kliknite na zvezdicu (*) na vrhu liste polja tabele. Ova slika prikazuje dizajner upita sa nekoliko dodatih polja tabele:

  Upit sa tri polja u koordinatnoj mreži dizajna

  Ova slika prikazuje dizajner sa svim dodatim poljima:

  Upit sa svim poljima tabele

 5. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Proverite da li je upit vratio zapise koje želite da dodate. Ako je potrebno, možete da opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži ili pritisnite taster DELETE da biste uklonili neželjeni polja. Dodatna polja u koordinatnu mrežu možete da prevučete dok ne budete zadovoljni sa rezultate upita.

 6. Pređite na sledeće korake.

Konvertovanje upita u upit za dodavanje

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Dodavanje.

  Pojavljuje se dijalog Dodavanje.

 2. U ovom trenutku, možete da dodate zapise iz jedne tabele u drugu u istoj bazi podataka ili dodavanje zapisa u tabelu u drugu bazu podataka.

  • Dodavanje zapisa u tabelu u istoj bazi podataka

   1. U dijalogu Dodavanje izaberite stavku Aktuelna baza podataka (ako već nije izabrana), a zatim sa liste Ime tabele izaberite odredišnu tabelu.

   2. Kliknite na dugme U redu.

    U koraku 4 prethodnog odeljka, dodali deo ili sva polja u izvornoj tabeli u koordinatnoj mreži za dizajn upita. Ako ste dodali celu tabelu koraku, Access sada dodaje celu odredišnu tabelu u red Dodaj da biste kao što je prikazano ovde:

    Upit za dodavanje koji obuhvata sva polja iz dve tabele

    – ili –

    Ako ste dodali pojedinačna polja u koraku 4 u prethodnom odeljku, a imena polja u izvornoj i odredišnoj tabeli se podudaraju, Access automatski dodaje imena odredišnih polja u red Dodaj u kao što je prikazano ovde:

    Upit za dodavanje sa poljima koja se podudaraju

    – ili –

    Ako ste dodali pojedinačna polja, a neka ili sva imena u izvornoj i odredišnoj tabeli se ne podudaraju, Access ostavi praznu neodgovarajući polja u red Dodaj u . Kliknite na svako prazno polje i izaberite izvor polje sa liste rezultata, kao što je prikazano ovde.

    Odabir odredišnih polja za upit za dodavanje

   3. Da biste pregledali promene, izaberite stavku Prikaz.

   4. Vratite se u prikaz dizajna i zatim kliknite na dugme Pokreni da biste dodali zapise.

  • Dodavanje zapisa u tabelu u drugu bazu podataka

   1. U dijalogu Dodavanje izaberite stavku Druga baza podataka.

   2. U polje Ime datoteke otkucajte lokaciju i ime odredišne baze podataka.

   3. U polje Ime tabele otkucajte ime u odredišnoj tabeli i zatim kliknite na dugme u redu.

    – ili –

    Kliknite na dugme Pregledaj i drugi dijalog Dodavanje Pronađite odredišnu bazu podataka. Nakon što ste pronađite i izaberite odredišnu bazu podataka, kliknite na dugme u redu . Ovo zatvara drugi dijalog. U prvom dijalogu, u polje Ime tabele unesite željeno ime u odredišnoj tabeli i zatim kliknite na dugme u redu.

    Otkucajte ime odredišne tabele, a zatim kliknite na dugme u redu da biste zatvorili prvi dijalog Dodavanje .

    U koraku 4 prethodnog odeljka, dodali deo ili sva polja iz izvorne tabele u red polje u koordinatnoj mreži za dizajn upita. Ako ste dodali celu tabelu koraku, Access sada dodaje celu odredišnu tabelu u red Dodaj da biste kao što je prikazano ovde:

    Upit za dodavanje koji obuhvata sva polja iz dve tabele

    – ili –

    Ako ste dodali pojedinačna polja u koraku 4 i imena polja u izvorne i odredišne tabele se podudaraju, Access automatski dodaje imena odredišnih polja u red Dodaj u izgleda ovako:

    Upit za dodavanje sa poljima koja se podudaraju

    – ili –

    Ako ste dodali pojedinačna polja, a neka ili sva imena u izvornoj i odredišnoj tabeli se ne podudaraju, Access ostavi praznu neodgovarajući polja u red Dodaj u . Kliknite na svako prazno polje i sa liste rezultata izaberite odredišno polje koje želite kao što je prikazano:

    Odabir odredišnih polja za upit za dodavanje

   4. Da biste pregledali promene, izaberite stavku Prikaz.

   5. Prebacite se na prikaz dizajna, a zatim kliknite na dugme Pokreni da biste dodali zapise.

Vrh stranice

Korišćenje dijaloga „Pronalaženje i zamena“ za promenu podataka

U dijalogu Pronalaženje i zamena pruža još jedan način da biste promenili malih količina podataka za kraće vreme i uz manje truda. Objašnjava kako da koristite dijalog je izvan opsega ovog članka.

Za informacije o korišćenju dijaloga "", potražite u članku koristite pronalaženje i zamena dijalog da biste promenili podatke.

Vrh stranice

Korišćenje kaskadnog ažuriranja da biste promenili primarnog i sporednog ključa vrednosti

Ponekad, možda ćete morati da ažurirate vrednost primarnog ključa. Ako primarni ključ koristite kao sporedni ključ, možete automatski da ažurirate promene kroz sve podređene instance sporedni ključ.

Kao podsetnik, primarni ključ je vrednost koja jedinstveno identifikuje svaki red (zapis) u tabelu baze podataka. Sporedni ključ je kolona koja se podudara sa primarni ključ. Obično, sporedni ključevi nalaze u drugim tabelama i omogućavaju vam da kreirate relaciju (vezu) između podataka u tabelama.

Na primer, pretpostavimo da koristite ID broj proizvoda kao primarni ključ. Jedan ID broj jedinstveno identifikuje jedan proizvod. Takođe možete koristite taj ID broj kao sporedni ključ u tabeli sa podacima o porudžbini. Na taj način, možete da pronađete sve porudžbine koje sadrže bilo koji proizvod zato što bilo kada neko postavlja porudžbine za taj proizvod ID postaje deo redosled.

Ponekad se ID brojevi (ili drugi tipovi primarnih ključeva) promenite. Kada se to desi, možete da promenite vrednost primarnog ključa i promene će biti automatski kaskadno sve podređene zapise u relaciji. Ovo ponašanje omogućite tako što ćete uključiti referencijalnog integriteta i kaskadnog ažuriranja između dve tabele.

Zapamtite ova pravila za nastavak:

 • Možete da omogućite kaskadnog ažuriranja samo za polja primarnog ključa postavljena na tekst ili broj tipove podataka. Ne možete da koristite kaskadnog ažuriranja za polja postavljena na tip podataka "Automatsko numerisanje".

 • Možete da omogućite kaskadnog ažuriranja samo između tabela sa relacijom jedan-prema-više.

Sledeći koraci objašnjavaju kako da kreirate relacije i Omogućavanje kaskadnog ažuriranja za tu relaciju.

Kreiranje relacije

 1. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Relacije , kliknite na dugme Prikazivanje tabele.

  Pojavljuje se dijalog Prikazivanje tabele .

 3. Ako već nije izabrana, izaberite karticu tabele , izaberite tabele koje želite da promenite, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

  Možete da pritisnete taster SHIFT da biste izabrali više tabela ili možete da dodate svaku tabelu pojedinačno. Izaberite samo tabele sa strane „jedan” i „više” relacije.

 4. U prozoru " Relacije ", prevucite primarni ključ iz tabele sa strane „jedan” relacije i otpustite ga u polje sporednog ključa tabele na strani „više” relacije.

  Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija . Sledeća slika prikazuje dijalog:

  Dijalog „Uređivanje relacija“

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet i kliknite na dugme Kreiraj.

 6. Pređite na sledeći skup koraka.

Omogućavanje kaskadnog ažuriranja u primarni ključevi

 1. Ako niste pratili korake u prethodnom odeljku, otvorite bazu podataka koja sadrži vezu koju želite da promenite.

 2. Na kartici Alatke baze podataka, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Relacije.

  Prozor " Relacije " pojavljuje se i prikazati spojeve (prikazane kao linije spajanja) između tabela u bazi podataka. Sledeća slika prikazuje tipične relacije:

  Relacija između dve tabele

 3. Kliknite desnim tasterom miša na spoj između nadređene i podređene tabele i izaberite stavku Uredi relaciju.

  Pojavljuje se dijalog Uređivanje relacija . Sledeća slika prikazuje dijalog:

  Dijalog „Uređivanje relacija“ u postojećoj relaciji

 4. Izaberite Kaskadno Ažuriraj povezana polja, uverite se da u polju za potvrdu Nametni referencijalni integritet je izabrana, a zatim kliknite na dugme u redu.

Za više informacija o kreiranju relacija. potražite u sledećim člancima:

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×