Zakazivanje obaveze

Zakazane obaveze predstavljaju aktivnosti koje se planiraju u kalendaru, a ne uključuju pozivanje drugih osoba ili rezervisanje resursa.

Ako svaku zakazanu obavezu označite opcijom „Zauzet”, „Slobodan”, „Uslovno” ili „Odsutan iz kancelarije”, drugi korisnici programa Outlook će znati kada ste dostupni.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje zakazane obaveze

Promena zakazane obaveze

Podešavanje postojeće zakazane obaveze kao periodične

Kreiranje zakazane obaveze

 1. U Kalendar izaberite karticu Početak.

 2. U grupi Novo kliknite na dugme Nova zakazana obaveza. Druga mogućnost je da na koordinatnoj mreži kalendara kliknete desnim tasterom miša na polje sa vremenom i izaberete stavku Nova zakazana obaveza.

  Komanda „Nova zakazana obaveza“ na traci

Tasterska prečica    Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+A da biste kreirali zakazanu obavezu.

 1. U polje Tema upišite opis.

 2. U polju Lokacija otkucajte lokaciju.

 3. Unesite vreme početka i završetka.

  Savet : Umesto datuma, u poljima „Vreme početka“ i „Vreme završetka“ možete da otkucate određene reči i fraze. Na primer, možete da otkucate „Danas”, „Sutra”, „Nova godina”, „Za dve sedmice računajući od sutra”, „Tri dana pre Nove godine”, kao i većinu imena praznika.

 4. Da biste drugim osobama pokazali da li ste dostupni tokom tog vremena, na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na polje Prikaži kao i izaberite stavku Slobodan, Rad na drugom mestu, Uslovno, Zauzet ili Odsutan iz kancelarije.

 5. Da biste zakazanu obavezu učinili periodičnom, na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje Slika dugmeta . Izaberite učestalost (Dnevno, Sedmično, Mesečno ili Godišnje) kojom će se zakazana obaveza ponavljati, a zatim izaberite opcije za učestalost. Kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Ako se zakazanoj obavezi zada ponavljanje, kartica Zakazana obaveza menja se u karticu Grupa zakazanih obaveza.

 6. Podsetnik se podrazumevano pojavljuje 15 minuta pre vremena početka zakazane obaveze. Da biste promenili vreme kada će se podsetnik pojavljivati, na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na strelicu pored polja Podsetnik i izaberite novo vreme podsetnika. Da biste isključili podsetnik, izaberite stavku Nijedan.

 7. Na kartici Zakazana obaveza, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Savet : Dvaput kliknite na praznu oblast na koordinatnoj mreži kalendara da biste kreirali novu zakazanu obavezu.

Vrh stranice

Promena zakazane obaveze

 1. Otvorite zakazanu obavezu koju želite da promenite.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Promena opcija za zakazanu obavezu koja nije deo grupe    

   • Promenite željene opcije, kao što su tema, lokacija i vreme.

  • Promena opcija za sve zakazane obaveze u grupi    

   1. Izaberite opciju Otvori seriju i potom promenite željene opcije.

   2. Da biste promenili opcije ponavljanja, na kartici Grupa zakazanih obaveza, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje, promenite opcije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • Promena opcija za jednu zakazanu obavezu koja je deo grupe    

   1. Izaberite opciju Samo ovaj.

   2. Na kartici Grupa zakazanih obaveza promenite opcije koje želite.

 3. Na kartici Zakazana obaveza ili Grupa zakazanih obaveza, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Savet : U modulu Kalendar zakazanu obavezu možete da prevučete na drugi datum. Takođe možete urediti temu tako što ćete izabrati tekst opisa, pritisnuti taster F2 i otkucati promene.

Vrh stranice

Podešavanje postojeće zakazane obaveze kao periodične

 1. Otvorite zakazanu obavezu koju želite da postavite tako da se ponavlja.

 2. Na kartici Zakazana obaveza, u grupi Opcije kliknite na dugme Ponavljanje. Slika dugmeta

 3. Izaberite željenu učestalost ponavljanja zakazane obaveze – Dnevno, Sedmično, Mesečno, Godišnje – a zatim izaberite opcije za učestalost.

 4. Na kartici Grupa zakazanih obaveza, u grupi Radnje kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×