Zahtevi za mrežu Office klijenta

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Zahtevi za mrežu Office klijenta

Office klijenti koriste internet vezu da biste izvršili aktivaciju, preuzimanja i sinhronizacije na mreži.

  1. Ažuriranje vašeg zaštitnog zida odlaznog dozvoli lista direktan povezivanja.

  2. Konfigurisanje proxy servera PAC datoteka da biste upravljali izlazne saobraćaj mreže.

  3. Upravljanje mesečni krajnje tačke promene.

Povezivanje sa Office 365 kroz zaštitni zidovi i proxy serveri.

Office 365 ProPlus aplikacija pružaju osnovne aplikacije iskustva. Svaki aplikacija je dizajniran za rad u različitim scenarijima, uključujući države kada nema pristup mreži je dostupna. Kada je na računar povezan sa mrežom, aplikacije koje se automatski povezati sa niz usluge zasnovane na Vebu za pružanje poboljšana funkcionalnost. Ovaj članak opisuje koji krajnje tačke i URL adresa aplikacije pokušavaju da stupite u kontakt i usluge. Ove informacije je korisna kada rešavanje problema sa mrežnim konfiguracijom i postavljanje smernica za mrežu proxy servere. Za detalje se koje su namenjene pohvale Office 365 URL ADRESE i adrese opseg članak.

Pogledajte članak Office 365 URL adrese i opsezi adresa za informacije o vremenu promena i za više informacija o tome kako da koristite ove krajnje tačke u konfiguraciji lista dozvola zaštitnog zida ili proxy servera. RSS feed i XML datoteka u glavnom članku Office 365 URL adrese i opseg adresa uključuju ove krajnje tačke. Možete da pregledate RSS feed da biste videli istoriju promena.

Poslednji put ažurirano: 31.03.2017.

Da biste koristili ovu aplikaciju, morate da budete u mogućnosti da se povežete sa krajnjim tačkama koje su opisane u daljem tekstu. Da biste videli IP adrese, razvijte odeljak IP adresa ispod tabele koja opisuje protok saobraćaja.

Ako ste zainteresovani da zaobiđete CDN za primenu, možete da izgradite internu tačku instalacije.

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Potvrda identiteta i identitet

Pogledajte članak Office 365 potvrda identiteta i identitet

2

Obavezno: Ova URL adresa je neophodna za obnovu šifre proizvoda otprilike na svakih 30 dana

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

activation.sls.microsoft.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

3

Obavezno: Ova URL adresa je neophodna za proveru valjanosti certifikata tokom aktivacije

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

crl.microsoft.com

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

4

Obavezno: Obavezno za usluge identiteta i konfiguracije

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

5

Obavezno: Ova URL adresa predstavlja Office uslugu licenciranja, koja se koristi tokom aktivacije i održavanja pretplate

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

ols.officeapps.live.com

Da

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

+CDN IP adrese nisu pružene.

TCP 443

6

Obavezno: Vreme pokretanja konfiguracije klijenta

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Da

TCP 443

7

Obavezno: Ova FQDN imena su obavezna da bi preusmeravanje u aplikaciji bilo podržano.

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Ne

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 i 443

8

Obavezno: Ovo FQDN ime je obavezno da bi funkcija nedavno korišćenih dokumenata bila podržana.

Samo Office klijenti | Lokalni sistem

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Ne

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Obavezno: Sadrži Office 365 ProPlus izvorne medije korišćene za instaliranje i/ili ažuriranja. Ako su u podrazumevanim postavkama konfigurisane automatske ispravke, prilikom preuzimanja ispravki koristi se nalog lokalnog sistema.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

10

Obavezno: Pomoć u aplikaciji.

Samo Office klijenti | Anonimno

ocsa.officeapps.live.com

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

11

Obavezno: Bing pretraga slika.

Samo Office klijenti | Anonimno

insertmedia.bing.office.net

Ne

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

12

Obavezno: Ova URL adresa se koristi za preusmeravanje na veb sadržaj kao što su pomoć na mreži i informacije o kodu greške.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

go.microsoft.com

Support.office.com

Da

Nije primenljivo

TCP 80 i 443

13

Obavezno: Discovery i EmailHRD usluge.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

Samo Office klijenti | Anonimno

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Ne

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 i 443

14

Obavezno: Roaming usluge.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Ne

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 i 443

15

Obavezno: Usluge konfiguracije.

Samo Office klijenti | Prijavljeni korisnik

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Ne

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 i 443

Dolenavedene IP adrese moraju biti dostupne klijentima.

Office 365 ProPlus IPv4 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

Office 365 Liste opozvanih certifikata (osnovne URL adrese)

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Red

Namena

Izvor | Akreditivi

Odredište

CDN

ExpressRoute za Office 365

IP adresa odredišta

Port odredišta

1

Obavezno: Potvrda identiteta i identitet

Pogledajte članak Office 365 potvrda identiteta i identitet

2

Obavezno: Portal i deljene stavke

Pogledajte članak Office 365 portal i deljene stavke, uključujući dobro poznate osnovne CRL-ove certifikata.

3

Obavezno: SharePoint Online krajnje tačke koje su iznad navedene kao obavezne

Pogledajte SharePoint Online

4

Obavezno: OneNote beležnice

OneNote | Prijavljeni korisnik

www.onenote.com

Ne

Ne

OneNote Online IP adrese.

TCP 443

5

Obavezno: OneNote beležnice (džokeri)

OneNote | Prijavljeni korisnik

*.onenote.com

Ne

Ne

OneNote Online IP adrese.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Ne

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

6

Obavezno: OneNote beležnice

OneNote | Prijavljeni korisnik

cdn.onenote.net

Akamai

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

7

Obavezno: OneNote pomoćne usluge

OneNote | Prijavljeni korisnik

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

8

Opcionalno: OneNote pomoćne usluge

OneNote | Prijavljeni korisnik

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Da

Ne

Nije primenljivo

TCP 443

OneNote IPv4 krajnje tačke samo sa mogućnošću usmeravanja putem interneta

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Sledeće URL i IP adrese koristi Office 365 ProPlus uz Office 365 kojim upravlja 21 Vianet. Svi portovi su TCP 80 i 443.

Opsezi IP adresa

URL adrese

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Office 2016 for Mac aplikacije pružaju osnovne aplikacije iskustva na macOS platformi. Svaki aplikacija je dizajniran za rad u različitim scenarijima, uključujući države kada nema pristup mreži je dostupna. Kada je na računar povezan sa mrežom, aplikacije koje se automatski povezati sa niz usluge zasnovane na Vebu za pružanje poboljšana funkcionalnost. Ovaj članak opisuje koji end-points i URL adresa aplikacije pokušavaju da stupite u kontakt i usluge. Ove informacije je korisna kada rešavanje problema sa mrežnim konfiguracijom i postavljanje smernica za mrežu proxy servere. Za detalje se koje su namenjene pohvale Office 365 URL ADRESE i adrese opseg članak.

Većina ovog članka sastoji se od tabela sa detaljima mreže URL adrese, tip i opis usluge ili funkciju koju obezbeđuje taj krajnje tačke. Svaka od Office aplikacije mogu da se razlikuju u njihovu upotrebu usluge i krajnje tačke. Sledeće aplikacije su definisani u tabelama u nastavku:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Tip URL-a se definiše na sledeći način:

  • ST: Statični – URL je fiksno kodiran u klijentsku aplikaciju

  • SS: Polustatični – URL se kodira kao deo veb stranice ili preusmerivač

  • CS: Usluga konfiguracije – URL se vraća kao deo Office usluge konfiguracije

Podrazumevana konfiguracija programa Office 2016 za Mac

Instalacija i ažuriranje

Sledeće krajnje tačke mreže se koriste za preuzimanje Office 2016 za Mac instalacionog programa iz Microsoft mreže za isporuku sadržaja (CDN).

URL

Tip

Opis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Usluga prosleđivanja veze Office 365 Portala za instalaciju do najnovijih instalacionih paketa.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Lokacija instalacionih paketa na mreži za isporuku sadržaja.

Prvo pokretanje aplikacije

Sledeće krajnje tačke mreže se kontaktiraju pri prvom pokretanju Office aplikacije. Ove krajnje tačke pružaju poboljšanu funkcionalnost sistema Office za korisnike i URL adrese se kontaktiraju bez obzira na tip licence (uključujući količinski licencirane instalacije).

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

„Flighting” konfiguracija – omogućava uključivanje funkcija i eksperimentisanje.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

„Flighting” test konfiguracije mreže

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Usluga konfiguracije programa Office – Glavna lista krajnjih tačaka usluge.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Preuzimanje telemetrije pravila programa Office – obaveštava klijenta koje podatke i događaje da otpremi u uslugu telemetrije.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Izveštavanje otpremanja Office telemetrije – Događaji „otkucaja” i grešaka koji se javljaju na klijentu se otpremaju na uslugu telemetrije.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Office Online usluga predložaka – korisnicima pruža na mreži predloške dokumenata.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Preuzimanja Office predložaka – skladište PNG slika predložaka.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfiguracija prodavnice za Office aplikacije.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Katalog usluga integracije Office dokumenata (lista usluga i krajnjih tačaka).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifesti Microsoft automatskog ažuriranja – proverava da li su dostupne ispravke.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Konfiguracija aplikacije Vikipedija za Office i resursi za nju.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Konfiguracija aplikacije Bing mapa za Office i resursi za nju.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Konfiguracija aplikacije People Graph za Office i resursi za nju.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Sadržaj „Šta je novo” za OneNote.

Napomena : Važno je da razumete da se Office usluga za konfiguraciju (http://officeclient.microsoft.com) ponaša kao usluga automatskog otkrivanja za sve Microsoft Office klijente (ne samo za Mac). Konkretno, krajnje tačke koje se vraćaju u odgovoru su polustatične u kojima je promena veoma retka, ali i dalje moguća.

Prijavljivanje

Sledeće krajnje tačke mreže se kontaktiraju prilikom prijavljivanja u skladište zasnovano na tehnologiji oblaka. U zavisnosti od tipa naloga mogu da budu kontaktirane različite usluge.

  • MSA: Microsoft nalog – najčešće se koristi za potrošačke i maloprodajne scenarije

  • OrgID: Nalog organizacije – najčešće se koristi za komercijalne scenarije

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Pomoćnik za prijavljivanje za MSA i OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Usluga Windows autorizacije

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Usluga za prijavu u Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Usluga za prijavu u Microsoft nalog (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Pomoćnik za uslugu za prijavu u Microsoft nalog (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Brendiranje prijave u Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Lokator skladišta dokumenata i mesta

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Usluga za nedavno korišćena dokumenta (MRU)

Napomena : Za licence zasnovane na pretplati i maloprodajne licence, prijavljivanje istovremeno aktivira proizvod i omogućava pristup resursima u oblaku kao što je OneDrive. Za količinski licencirane instalacije, od korisnika se i dalje zahteva da se prijave (podrazumevano), ali to je samo potrebno za pristup resursima u oblaku, pošto je proizvod već aktiviran.

Aktivacija proizvoda

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se na Office 365 pretplatu i aktivacije maloprodajnih licenci. Tačnije, ovo se NE primenjuje na količinski licencirane instalacije.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Office usluga licenciranja

Sadržaj „Šta je novo”

Sledeće krajnje tačke se primenjuju samo na Office 365 pretplatu.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Sadržaj HTML stranice „Šta je novo”

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Pomoćne JavaScript biblioteke

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Pomoćni JSON podaci

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Pomoćni JSON podaci

https://c.bing.net

WXPN

CS

Pomoćni JSON podaci

Pametno pronalaženje

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Veb usluga za uvide

https://www.bing.com

WXPN

CS

Dobavljač sadržaja za uvide

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Dobavljač sadržaja za uvide

Pošalji osmeh

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Usluga Pošalji osmeh

Sačuvaj kao PDF i OpenDocument

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Usluga konverzije Word dokumenata (PDF i OpenDocument tekst)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Usluga konverzije Excel unakrsne tabele (OpenDocument unakrsna tabela)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Usluga konverzije PowerPoint prezentacije (OpenDocument prezentacija)

Office aplikacije (poznate kao programski dodaci)

Sledeće krajnje tačke mreže primenjuju se i na Office 365 pretplatu i na aktivacije maloprodajnih/količinskih licenci kada su programski dodaci Office aplikacija pouzdani.

URL

Aplikacije

Tip

Opis

https://store.office.com

WX

CS

Konfiguracija prodavnice Office aplikacija.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Resursi aplikacije Vikipedija

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Resursi aplikacije Bing mape

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Resursi aplikacije People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

JavaScript biblioteke za Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetrija i usluga izveštavanja za Office aplikacije

https://ajax.microsoft.com

W

SS

JavaScript biblioteka za Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

JavaScript biblioteka za Microsoft Ajax

https://*.wikipedia.org

W

SS

Resursi stranica Vikipedije

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Resursi za medije Vikipedije

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Okvir sandbox okruženja za Vikipediju

https://*.virtualearth.net

X

SS

Predlošci mape

Izveštavanje o padu

Sledeća krajnja tačka mreže odnosi se na sve Office 2016 aplikacije i tipove licence. Kada proces neočekivano padne, generiše se izveštaj i šalje se usluzi Watson.

URL

Tip

Opis

https://watson.microsoft.com

ST

Microsoft usluga izveštavanja o greškama

Mogućnosti za smanjivanje mrežnih zahteva i saobraćaja

Podrazumevana konfiguracija sistema Office 2016 za Mac pruža najbolje iskustvo korisnika, kako u smislu funkcionalnosti, tako i u održavanju računara ažurnim. U nekim slučajevima, IT administratori mogu da spreče aplikacije da kontaktiraju krajnje tačke mreže. Ovaj odeljak opisuje mogućnosti da se to uradi.

Telemetrija

Office 2016 za Mac u redovnim intervalima šalje informacije telemetrije korporaciji Microsoft. Podaci se otpremaju u krajnju tačku „Nexus”. Telemetrijski podaci pomažu inženjerskom timu u proceni ispravnosti i bilo kakvih neočekivanih ponašanja svake Office aplikacije. Postoje dve kategorije telemetrije:

  • Otkucaj – ona sadrži informacije o verziji i licenci i šalje se odmah nakon pokretanja aplikacije.

  • Upotreba – ona sadrži informacije o tome kako se aplikacije koriste i o greškama koje nisu fatalne. Ovi podaci se šalju svakih 60 minuta.

Microsoft veoma ozbiljno shvata vašu privatnost. Možete da pročitate više o smernicama prikupljanja podataka korporacije Microsoft na https://privacy.microsoft.com Da biste sprečili aplikacije da šalju telemetriju „Upotreba”, postavka SendAllTelemetryEnabled može da se prilagodi. Postavka je za svaku aplikaciju posebno i može da se postavi putem macOS konfiguracionih profila ili ručno iz terminala:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetrija otkucaja se uvek šalje i ne može da se onemogući.

Izveštavanje o padu

Kada dođe do fatalne greške aplikacije, aplikacija će se neočekivano obustaviti i otpremiće izveštaj o padu usluzi „Watson”. Izveštaj o padu se sastoji od naslaganih poziva, što je lista koraka koje je aplikacija obrađivala i koja je dovela do pada. Ovi koraci pomažu inženjerskom timu da identifikuju tačnu funkciju koja nije uspela, kao i zašto nije uspela.

U nekim slučajevima, sadržaj dokumenta će dovesti do pada aplikacije. Ako aplikacija identifikuje da je dokument uzrok, ona će pitati korisnika da li je u redu da pošalje dokument uz naslagane pozive. Korisnici mogu da naprave kvalifikovan izbor na ovo pitanje. IT administratori možda imaju stroge zahteve za prenos dokumenata i mogu da donesu odluku u ime korisnika da se dokumenta nikad ne šalju. Sledeća postavka može da se podesi da onemogući slanje dokumenata i da spreči pojavu upita korisniku:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Napomena : Ako je SendAllTelemetryEnabled postavljeno na NETAČNO, sva izveštavanja o padu za taj proces su onemogućena.

Ispravke

Microsoft izdaje ispravke za Office 2016 za Mac u redovnim intervalima (obično jednom mesečno). Preporučujemo korisnicima i IT administratorima da održavaju mašine ažurnim, kako bi najnovije bezbednosne ispravke bile instalirane. U slučajevima gde IT administratori žele da pažljivo kontrolišu i upravljaju ispravkama mašina, može se podesiti sledeća postavka kako bi se sprečilo da proces automatskog ažuriranja automatski detektuje i nudi ispravke proizvoda:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Evo kratke veze koju možete da koristite da biste se vratili: https://aka.ms/macofficeendpoints

Sledeće krajnje tačke su potrebni za mobilni klijenti Office.

Ovo je trenutna lista FQDN-ova potrebnih za Outlook aplikaciju na Android i iOS uređajima.

Red

Namena

Odredište

Port odredišta

1

Obavezno: Outlook za Android i iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Obavezno: Potvrda identiteta

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Obavezno: Outlook REST

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Obavezno: OneDrive for Business

login.windows.net

TCP 443

5

Obavezno: Korisnička integracija usluge Outlook.com i usluge OneDrive

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Obavezno: Google integracija

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Obavezno: Yahoo integracija

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Obavezno: DropBox integracija

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Obavezno: Box integracija

app.box.com

TCP 443

10

Obavezno: Facebook integracija

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Obavezno: Evernote integracija

www.evernote.com

TCP 443

12

Obavezno: WunderList integracija

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Opcionalno: Privatnost u programu Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

Opcionalno: User voice integracija

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Opcionalno: Integracija otpremanja evidencija

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

Opcionalno: Podrška za integraciju otpremanja evidencija

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Opcionalno: Aria integracija evidencija

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

Opcionalno: Flurry integracija evidencija

data.flurry.com

TCP 443

19

Opcionalno: Prilagodite integraciju

app.adjust.com

TCP 443

20

Opcionalno: Hockey integracija evidencija

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

Opcionalno: Helpshift integracija

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Opcionalno: Play Store integracija (samo za Android)

play.google.com

TCP 443

Ovo je trenutna lista URL adresa za Office Mobile. Office Mobile se pokreće na Android, Windows Phone i iPhone uređajima. Ako mogućnost povezivanja iPad uređaja filtrirate drugačije nego za druge računare na mreži, možete da koristite samo ovu listu URL adresa da biste napravili te liste dozvola.

URL adrese sistema Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×