Web segment za prikaz liste

Važno: Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ne postoji veb segment pod nazivom „Prikaz liste“. Kada kreirate novu lokaciju na osnovu predloška lokacije, veb segmenti se automatski dodaju na njenu matičnu stranicu. Na primer, lokacija tima sadrži veb segmente za objave, kalendar i veze. Ovi veb segmenti su instance veb segmenta za prikaz liste koje koriste unapred konfigurisani predložak liste kako bi prikazivali podatke sa liste.

Na sličan način, kada kreirate listu ili biblioteku na vašoj lokaciji, automatski se kreira i veb segment za prikaz liste pod istim imenom kao i lista ili biblioteka. Na primer, ako kreirate listu pod imenom „Ugovori“, veb segment za prikaz liste pod imenom „Ugovori“ će biti dostupan na putanji Ime lokacije galerija. Veb segment automatski prikazuje podatke sadržane u listi ili biblioteci koju ste kreirali.

U ovom članku

Načini na koje možete da koristite veb segment za prikaz liste

Prilagođavanje prikaza liste ili biblioteke u veb segmentu

Povezivanje veb segmenta za prikaz liste sa drugim veb segmentom

Podržani tipovi lista koji se mogu povezati

Podržani tipovi kolona liste koji se mogu povezati

Prilagođena svojstva veb segmenta za prikaz liste

Zajednička svojstva veb segmenata

Načini korišćenja Web segmenta za prikaz liste

Web segment za prikaz liste možete da upotrebite za prikazivanje i uređivanje podataka liste ili biblioteke na vašoj lokaciji ili da biste ga povezali sa drugim Web segmentima, među kojima mogu da budu i drugi Web segmenti za prikaz liste. Liste predstavljaju informacije koje delite sa članovima tima i često se prikazuju u obliku tabele. Prikazi liste prikazuju ove informacije na različite načine, u zavisnosti od namene, kao što su filtriranje, sortiranje ili biranje određenih kolona.

Većinu listi i Web segmenata za prikaz liste možete da prikažete u jednom od dva tabelarna prikaza: u standardnom prikazu, koji je dostupan svakom korisniku, kao i u prikazu lista sa podacima. Prikaz lista sa podacima zahteva program ili kontrolu kompatibilnu sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što su Microsoft Office Access 2007 i podrška za ActiveX kontrola.

Web segment za prikaz liste možete da upotrebite da biste uradili sledeće.

 • Prikaz podataka u obliku tabele na stranici sa Web segmentima da biste brzo sortirali, filtrirali, izolovali i ažurirali podatke.

 • Prikaz, u Web segmentu za prikaz liste, onih dokumenata koji su spremni za timsko redigovanje ili onih koje vaša grupa često koristi.

 • Praćenje podataka projekta u Web segmentu za prikaz liste i filtriranje ili sortiranje podataka po koloni koja sadrži ime osobe ili dodeljeni posao iz podudarne kolone u Web segmentu za prikaz liste „Kontakti“.

 • Pronalaženje detaljnih informacija o službeniku na osnovu podataka iz Web segmenta za prikaz liste „Osnovni podaci o službenicima“ koji sadrži imena službenika i njihove ID brojeve. Ove detaljne informacije, među kojima su podaci o beneficijama, porodičnom statusu i zdravstvenom osiguranju, dobijaju se iz povezanog Web segmenta za prikaz liste „Detaljni podaci o službenicima“.

 • Pregledajte kompletnu porudžbinu kupca u dva povezana veb segmenta za prikaz liste: veb segmentu za prikaz liste „Porudžbina“ koji sadrži informacije o porudžbini i veb segmentu za prikaz liste „Detalji porudžbine“ koji sadrži sve stavke za tu porudžbinu.

 • Vizuelno poboljšanje osnovnih informacija o osobi u Web segmentu za prikaz liste „Kontakti“ preko prikazivanja slike te osobe u povezanom Web segmentu slike, ili mape do poslovne adrese te osobe u povezanom Web segmentu za mape.

Veze ka dodatnim informacijama o prilagođavanju različitih tipova Web segmenata potražite u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Prilagođavanje prikaza liste ili biblioteke u Web segmentu

Posle dodavanja veb segmenta za prikaz liste na stranicu sa veb segmentima, možete prilagoditi prikaz da bi prikazivao samo informacije koje želite da budu prikazane na stranici. Trenutni prikaz se uređuje na stranici sa veb segmentima.

Takođe možete kreirati prilagođene prikaze liste ili biblioteke koje možete koristiti za prikazivanje različitih skupova informacija u različitim instancama veb segmenta za tu listu ili biblioteku. Prilagođeni prikazi liste ili biblioteke se kreiraju pomoću menija Prikaz u Meni „Prikaz“ listi ili biblioteci koju želite da prilagodite. Pronađite veze za više informacija o kreiranju prilagođenih prikaza liste ili biblioteke u odeljku Takođe pogledajte.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Kliknite na meni veb segmenta za Meni Veb segmenta veb segment koji želite da prilagodite, a zatim izaberite stavku Izmeni deljeni veb segment.

 3. U oknu sa alatkama izaberite stavku Uredi trenutni prikaz.

 4. U odeljku Kolone možete prikazati ili sakriti kolone tako što ćete izabrati odgovarajuća polja za potvrdu. Pored imena kolone unesite broj redosleda kolone u prikazu.

 5. U odeljku Sortiranje odaberite da li želite da se informacije sortiraju. Za sortiranje možete da koristite dve kolone, kao što je prvo po autoru, a zatim po imenu datoteke za svakog autora.

 6. U odeljku Filtriranje odaberite da li želite da filtrirate informacije i kako želite da ih filtrirate. Filtrirani prikaz prikazuje manji izbor, kao što su stavke koje je kreiralo određeno odeljenje ili koje imaju status „Odobreno“.

 7. U odeljku Grupiši po možete grupisati stavke sa istim vrednostima u odvojeni odeljak, kao što je proširivi odeljak za dokumente određenog autora.

 8. U odeljku Ukupne vrednosti možete izračunati broj stavki u koloni, na primer ukupan broj problema. U nekim slučajevima, možete rezimirati ili sažeti dodatne informacije, kao što su prosečne vrednosti.

 9. U odeljku Stil izaberite stil koji želite za prikaz, kao što je osenčena lista u kojoj je svaki drugi red osenčen.

 10. Ako vaša lista ili biblioteka sadrži fascikle možete kreirati prikaz koji ne uključuje fascikle. Takav prikaz se ponekad naziva ravnim prikazom. Da biste prikazali sve vaše stavke liste na istom nivou, izaberite stavku Prikaži sve stavke bez fascikli.

 11. Ako je vaša lista ili biblioteka velika možete ograničiti broj datoteka koje će biti prikazane u listi ili biblioteci ili broj datoteka koje će biti prikazane na istoj stranici. U odeljku Maksimalni broj stavki izaberite opcije koje želite.

 12. Izaberite željene opcije u odeljku Mobilni uređaj ako planirate da listu ili biblioteku prikažete na mobilnom uređaju.

 13. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Povezivanje Web segmenta za prikaz liste sa drugim Web segmentom

Većinu listi i Web segmenata za prikaz liste možete da prikažete u jednom od dva tabelarna prikaza: u standardnom prikazu, koji je dostupan svakom korisniku, kao i u prikazu lista sa podacima. Prikaz lista sa podacima zahteva program ili kontrolu kompatibilnu sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što su Office Access 2007 i podrška za ActiveX kontrole.

Bez obzira da li koristite standardni prikaz ili prikaz lista sa podacima, Web segment za prikaz liste možete da povežete sa drugim Web segmentom, da ga snabdete podacima i promenite način prikazivanja podataka u drugom Web segmentu, koji može da bude još jedan Web segment za prikaz liste.

 1. U meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Uredi stranicu.

 2. Izaberite meni veb segmenta Meni Veb segmenta , a zatim postavite pokazivač na stavku Veze.

 3. Postavite pokazivač na stavku Prosledi red do ili Preuzmi sortiranje/filtriranje od, a zatim izaberite ime segmenta sa kojim želite povezivanje.

Ključ za komande iz podmenija Veze

Komanda u podmeniju

Opis

Obezbedi red za

Veb segment za prikaz liste možete povezati sa drugim veb segmentom tako što ćete izabrani red podataka proslediti u drugi veb segment. U zavisnosti od toga kako je kreiran drugi veb segment i kako on dobavlja podatke, drugi veb segment može prikazivati podatke reda ili koristiti podatke reda kao vrednost filtera ili parametra.

U standardnom prikazu će kolona Izaberi stavku koja sadrži dugmad opcija biti automatski dodata kada povežete veb segment za prikaz liste, tako da možete da označite koje redove treba dodati u drugi veb segment. Možete izabrati samo jedan po jedan red u standardnom prikazu. Neke kolone, kao što je kolona Uredi nisu dostupne za upotrebu u vezi veb segmenta.

U prikazu lista sa podacima možete izabrati više redova, ali će samo jedan red biti dodat u drugi veb segment. Ako je izabrano više redova, red koji sadrži aktivnu ćeliju će biti dodat u drugi veb segment, a svi ostali redovi će biti zanemareni. Ne možete obezbediti podatke iz Redu sa ukupnom vrednošću ili Novog reda u drugom veb segmentu.

Sa ovim tipom veze možete imati više od jednog veb segmenta povezanog sa veb segmentom za prikaz liste.

Obezbedi podatke za

Možete povezati veb segment za prikaz liste sa drugim veb segmentom koji radi sa podacima liste. U tom slučaju, veb segment za prikaz liste predstavlja izvor podataka za drugi veb segment.

U standardnom prikazu i prikazu lista sa podacima su samo podaci u prikazu obezbeđeni drugom veb segmentu.

Sa ovim tipom veze možete imati više od jednog veb segmenta povezanog sa veb segmentom za prikaz liste.

Preuzmi Sortiranje/Filter iz

U standardnom prikazu i prikazu lista sa podacima, veb segment za prikaz liste možete povezati sa drugim veb segmentom koji mu može obezbediti sledeće informacije:

 • Ime jedne ili više kolona i parova vrednosti podataka koji filtriraju podatke u veb segmentu za prikaz liste.

 • Kolona podataka za sortiranje podataka po rastućem redosledu ili opadajućem redosledu u veb segmentu za prikaz liste.

Sa ovim tipom veze samo jedan veb segment može biti povezan sa veb segmentom za prikaz liste.

Svi veb segmenti za prikaz liste na vašoj lokaciji su obično dostupni na putanji Ime lokacije Galerija. Kada dodate veb segment za prikaz liste iz galerije veb segmenata na stranicu sa veb segmentima prvi put, stranica sa veb segmentima prikazuje podrazumevani prikaz liste u veb segmentu. Da biste prikazali podatke koje želite u veb segmentu za prikaz liste, kao i u drugom povezanom veb segmentu, možda ćete morati da uredite prikaz liste. Na primer, možda ćete želeti da filtrirate, sortirate ili grupišete podatke na drugačiji način ili da prikažete drugačije kolone.

Postoje dva načina za promenu prikaza liste pomoću prilagođenih svojstava iz odeljka Prikazi liste okna sa alatkama:

 • Izaberite drugačiji prikaz iz svojstva Izabrani prikaz.

 • Kliknite na vezu Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutni prikaz.

Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Međutim, podaci liste ostaju isti.

Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

Vrh stranice

Podržani tipovi liste koji mogu da se povezuju

Iako možete da prikažete sve tipove liste u veb segmentu za prikaz liste, podržani su samo određeni tipovi liste kada kreirate vezu veb segmenta. Obično su podržani tipovi liste koji prikazuju podatke u obliku tabele, kao što je tip „Kontakti“. Nisu podržani tipovi koji prikazuju podatke u obliku koji nije tabela, kao što je prikaz fascikle. Podržani i nepodržani tipovi liste su navedeni ispod.

Podržani tipovi liste

Nepodržani tipovi liste

 • Objave

 • Kontakti

 • Događaji

 • Problemi

 • Veze

 • Zadaci

 • Prilagođene liste

 • Liste koje sadrže podatke uvezene iz unakrsne tabele

 • Biblioteke dokumenata

 • Biblioteke obrazaca

 • Liste „Događaji“ u prikazu kalendara

 • Diskusione table

 • Ankete

 • Biblioteke slika

 • Katalozi predložaka lokacija i lista

 • Galerije Web segmenata

 • Izvori podataka

Vrh stranice

Podržani tipovi kolona liste koji mogu da se povezuju

Iako u Web segmentu za prikaz liste mogu da se prikažu svi tipovi kolona liste, za povezivanje Web segmenata podržani su samo određeni tipovi kolona liste. Slede tipovi kolona liste koji su podržani i oni koji nisu podržani.

Podržani tipovi kolona liste

Nepodržani tipovi kolona liste

 • Jedan red teksta

 • Opcija

 • Broj

 • Valuta

 • Datum i vreme

 • Hiperveza ili slika

 • Pronalaženje

 • Da/ne

 • Izračunato

 • Hiperveza ili slika (za filtriranje)

 • Više redova teksta

 • Uređivanje

Vrh stranice

Prilagođena svojstva Web segmenta za prikaz liste

Prilagođena svojstva Web segmenta za prikaz liste navedena su ispod.

Napomena: Ne možete prikazivati ni uređivati nijedno od ovih prilagođenih svojstava u ličnom prikazu.

Svojstvo

Opis

Izabrani prikaz

Vodite računa pri prebacivanju iz trenutnog prikaza u neki drugi prikaz. Može se desiti da izbrišete promene koje ste izvršili u trenutnom prikazu i da onemogućite veze veb segmenata koje zavise od kolona u trenutnom prikazu. Ako zamenite prikaze biće vam zatraženo da potvrdite zamenu.

Precizira prikaz liste koji će Web segment koristiti. Možete da izaberete neki od sledećih:

 • Ime „Sve liste“ ili „Svi dokumenti“     Ovo svojstvo prikazuje sve kolone u listi ili biblioteci u zavisnosti od tipa liste.

  Napomena: Izaberite stavku <Trenutni prikaz> pre nego što kliknete na dugme U redu ili dugme Primeni da biste vratili poslednji korišćeni prikaz i zanemarili nesačuvane promene kopije dizajna prikaza liste. Nakon što kliknete na dugme U redu ili Primeni, promene koje ste načinili biće primenjene na novi trenutni prikaz i sačuvane sa Web segmentom za prikaz liste.

 • Explorer prikaz     Ovo svojstvo prikazuje sadržaj dokumenta koristeći samo ikone, slično programu Windows Explorer. Ovaj prikaz dostupan je samo za biblioteke dokumenata.

 • <Prikaz rezimea>     Ovim svojstvom prikazuje se rezime liste. Ovaj prikaz se razlikuje, u zavisnosti od tipa liste na koju je primenjen.

 • Dodatni prikazi liste    Ovo svojstvo prikazuje korisnički definisane prikaze ili druge podrazumevane prikaze, u zavisnosti od tipa liste.

Uredi trenutni prikaz

Kliknite na vezu Uredi trenutni prikaz da biste uredili trenutno korišćeni prikaz u Web segmentu, uključujući prikazane kolone, redosled sortiranja i korišćeni filter, prikazivanje zbirova i ograničenje stavki.

Svaki put kada izaberete ili uređujete prikaz liste, pravi se kopija originalnog dizajna liste lokacije koja se čuva sa Web segmentom za prikaz liste. Podaci liste, međutim, ostaju isti.

Tip trake sa alatkama

Precizira kako se prikazuje traka sa alatkama liste i da li se uopšte prikazuje. Izaberite jednu od tri opcije:

Traka sa alatkama rezimea     Ova opcija prikazuje traku sa alatkama za rezime trenutno izabranog prikaza liste. Ovo je podrazumevana opcija za većinu tipova liste, izuzev prilagođenih listi.

Čitava traka sa alatkama     Ova opcija prikazuje celu traku sa alatkama za trenutno izabrani prikaz liste. Ovo je podrazumevana opcija za prilagođene liste.

Bez trake sa alatkama     Traka sa alatkama se ne prikazuje.

Vrh stranice

Zajednička svojstva Web segmenata

Svi veb segmenti dele zajednički skup svojstava koja kontrolišu njihov izgled, raspored i napredne karakteristike.

Napomena:  Zajednička svojstva veb segmenata koja vidite u oknu sa alatkama mogu se razlikovati od onih dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Projektant veb segmenta je možda odabrao da za određeni veb segment ne prikazuje neka od tih zajedničkih svojstava ili je možda odabrao da kreira i prikaže dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.

 • Neke postavke dozvola i svojstava mogu da onemoguće ili sakriju svojstva veb segmenta.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Stanje ležišta

Navodi da li se ceo veb segment prikazuje na stranici kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Stanje ležišta podrazumevano ima vrednost Normalno i prikazuje se ceo veb segment. Kada stanje ima vrednost Umanjeno, prikazuje se samo naslovna traka.

Tip ležišta

Navodi da li se prikazuju naslovna traka i ivica okvira veb segmenta.

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveni tekst

Navodi da li je veb segment vidljiv kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Ako se potvrdi izbor u polju za potvrdu, veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i ima sufiks (Skriveno) pored naslova.

Veb segment možete da sakrijete ako želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta, ali ne želite da prikažete veb segment.

Smer

Navodi smer teksta u sadržaju veb segmenta. Na primer, na arapskom jeziku se piše zdesna nalevo, a na engleskom i većini drugih evropskih jezika piše se sleva nadesno. Ova postavka možda nije dostupna za sve tipove veb segmenata.

Zona

Navodi zonu na stranici sa veb segmentima u kojoj se nalazi veb segment.

Napomena: Zone na stranici sa veb segmentima nisu navedene u okviru sa listom kada nemate dozvolu za menjanje zone.

Indeks zone

Navodi poziciju veb segmenta u zoni kada zona sadrži više veb segmenata.

Da biste naveli redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje na vrhu zone. Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje sa leve strane zone.

Na primer, kada dodate veb segment u praznu zonu sa rasporedom od vrha ka dnu, indeks zone je 0. Kada dodate drugi veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi veb segment.

Napomena: Svaki veb segment u zoni mora imati jedinstvenu vrednost indeksa zone. Zbog toga promena vrednosti indeksa zone za trenutni veb segment može da promeni vrednost indeksa zone za druge veb segmente u toj zoni.

Napredna instalacija

Svojstvo

Opis

Dozvoli umanjivanje

Navodi da li je veb segment moguće umanjiti.

Dozvoli zatvaranje

Navodi da li je veb segment moguće ukloniti sa stranice sa veb segmentima.

Dozvoli skrivanje

Navodi da li je veb segment moguće sakriti.

Dozvoli promenu zone

Navodi da li je veb segment moguće premestiti u drugu zonu.

Dozvoli veze

Navodi da li veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim veb segmentima.

Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu

Navodi da li je svojstva veb segmenta moguće izmeniti u ličnom prikazu.

Režim izvoza

Navodi nivo podataka koji može da se izveze za ovaj veb segment. U zavisnosti od konfiguracije, ova postavka možda neće biti dostupna.

URL naslova

Navodi URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o veb segmentu. Datoteka se prikazuje u posebnom prozoru pregledača kada kliknete na naslov veb segmenta.

Polje „Opis“

Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada postavite pokazivač miša na naslov veb segmenta ili ikonu veb segmenta. Vrednost ovog svojstva se koristi kada tražite veb segmente pomoću komande Pretraži u meniju Pronalaženje veb segmenata u oknu sa alatkama u sledećim galerijama veb segmenata: Lokacija, Virtuelni server i stranica sa veb segmentima.

URL pomoći

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći za veb segment. Informacije pomoći prikazuju se u posebnom prozoru pregledača kada u meniju veb segmenta izaberete komandu Pomoć.

Režim pomoći

Navodi način na koji pregledač prikazuje sadržaj pomoći za veb segment.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

 • Modalni Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu.

 • Bez određenog režima Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.

 • Navigacija Otvara veb stranicu u trenutnom prozoru pregledača.

Napomena: Iako prilagođeni Microsoft ASP.NET veb segmenti podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane Windows SharePoint Services 3.0 teme pomoći otvoriće se samo u odvojenom prozoru pregledača.

URL slike ikone kataloga

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona veb segmenta na listi veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

URL slike ikone naslova

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

Poruka o grešci pri uvozu

Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem pri uvozu veb segmenta.

Vrh stranice

Poslednji put ažurirano 2014-6-16

Napomena: Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×