Vreme i način korišćenja prikaza u programu PowerPoint 2010

U ovom članku

Pregled prikaza u programu PowerPoint 2010

Prikazi za uređivanje prezentacije

Prikazi za vođenje prezentacije

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Podešavanje podrazumevanog prikaza

Pregled prikaza u programu PowerPoint 2010

Prikazi u programu Microsoft PowerPoint 2010 koje možete da koristite za uređivanje, štampanje i vođenje prezentacije su sledeći:

 • Normalan prikaz

 • Prikaz „Sortiranje slajdova“

 • Prikaz stranice sa napomenama

 • Prikaz projekcije slajdova (koji obuhvata prikaz za izlagača)

 • Prikaz za čitanje

 • Prikazi mastera: slajd, propratni sadržaj i beleške

Kao što je prikazano na snimku ekrana ispod, prikaze programa PowerPoint možete pronaći na dva mesta:

 • Na kartici Prikaz, u grupama Prikazi prezentacije i Prikazi mastera.

 • Na jednostavnoj traci na dnu prozora programa PowerPoint gde su dostupni glavni prikazi (normalan, sortiranje slajdova, čitanje i projekcija slajdova).

PowerPoint views

Napomena   Ako na računaru nemate instaliran PowerPoint, možete da koristite PowerPoint Viewer 2010 da biste prikazali prezentaciju. Informacije o preuzimanju i upotrebi programa PowerPoint Viewer potražite u članku Instalacija i pokretanje programa PowerPoint Viewer 2010.

Vrh stranice

Prikazi za uređivanje prezentacije

U programu PowerPoint postoje mnogi prikazi koji mogu da vam pomognu da kreirate profesionalnu prezentaciju.

Normalan prikaz

Normalan prikaz je glavni prikaz za uređivanje u kojem pišete i dizajnirate prezentacije. Normalan prikaz ima četiri radne oblasti:

Normal View

Oblačić 1 Kartica „Prikaz strukture“    Ovo je odlično mesto na kojem možete da počnete da pišete sadržaj – da hvatate svoje ideje, planirate način njihovog predstavljanja i premeštate slajdove i tekst. Kartica „Prikaz strukture“ pokazuje tekst slajda u obliku prikaza strukture.

Napomena   Da biste odštampali kopiju prikaza strukture prezentacije samo sa tekstom (kao što je prikazan u prikazu strukture) i bez grafike ili animacije, prvo Izaberite karticu Datoteka. Zatim kliknite na dugme Odštampaj, izaberite stavku Slajdovi preko cele stranice, u okviru Ostale postavke izaberite stavku Prikaz strukture, a zatim kliknite na dugme Odštampaj na vrhu.

2 Kartica „Slajdovi“    Prikažite slajdove u prezentaciji kao sličice dok ih uređujete. Sličice vam olakšavaju kretanje kroz prezentaciju i prikaz efekata svih promena dizajna. Ovde takođe možete lako da prerasporedite, dodate ili izbrišete slajdove.

Okno „Slajd“    U gornjem desnom delu prozora programa PowerPoint, okno „Slajd“ prikazuje veliki prikaz trenutnog slajda. Dok je trenutni slajd prikazan u ovom prikazu, možete da dodajete tekst i umećete slike, tabele, SmartArt grafike, crteže, okvire za tekst, filmove, zvukove, hiperveze i animacije.

Okno „Beleške“    U oknu „Beleške“, ispod okna „Slajd“, možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete da odštampate te beleške i koristite ih kao reference tokom držanja prezentacije. Možete i da odštampate beleške koje ćete dati publici ili da uključite beleške u prezentaciju koju ste poslali publici ili objavili na Veb stranici.

Možete da se prebacujete između kartica „Slajdovi“ i „Prikaz strukture“. Da biste povećali ili sakrili okno koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“, pogledajte članak Upoznavanje sa radnim prostorom programa PowerPoint.

Napomena   Da biste prikazali lenjir ili koordinatne linije u normalnom prikazu, na kartici Prikaz, u grupi Prikazivanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Lenjir ili Koordinatne linije.

Vrh stranice

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz „Sortiranje slajdova“ daje prikaz slajdova u obliku sličica. Ovaj prikaz olakšava sortiranje i organizovanje sekvence slajdova dok kreirate prezentaciju, kao i dok pripremate prezentaciju za štampanje.

Odeljke možete dodati i u prikazu „Sortiranje slajdova“, a zatim sortirati slajdove u različite kategorije ili odeljke.

Slide sorter view

Vrh stranice

Prikaz stranice sa napomenama

Okno „Beleške“ se nalazi ispod okna „Slajd“. Možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete da odštampate te beleške i koristite ih kao reference tokom držanja prezentacije. Možete i da odštampate beleške koje ćete dati publici ili da uključite beleške u prezentaciju koju ste poslali publici ili objavili na Veb stranici.

Kada želite da prikažete beleške i radite s njima na celoj stranici, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije kliknite na dugme Stranica sa napomenama.

Vrh stranice

Prikazi mastera

Prikazi mastera obuhvataju prikaz slajda, propratnog sadržaja i beležaka. Oni predstavljaju glavne slajdove koji skladište informacije o prezentaciji, uključujući pozadinu, boju, fontove, efekte, veličine i pozicije čuvara mesta. Osnovna prednost rada u prikazu mastera jeste to što na masteru slajda, masteru beležaka ili masteru propratnog sadržaja možete da napravite univerzalne promene stila na svakom slajdu, stranici sa napomenama ili propratnom sadržaju u vezi sa prezentacijom.

Više informacija o radu sa masterima potražite u člancima Primena više mastera slajda na prezentaciju i Kreiranje ili prilagođavanje mastera slajda.

Vrh stranice

Prikazi za vođenje prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Koristite prikaz projekcije slajdova da biste vodili prezentaciju pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima ceo ekran računara, baš kao što će prezentacija izgledati na velikom ekranu kada je publika bude gledala. Možete da vidite kako će grafika, podešavanja vremena, filmovi, animirani efekti i efekti prelaza izgledati tokom stvarne prezentacije.

Da biste napustili prikaz projekcije slajdova, pritisnite taster ESC.

Vrh stranice

Prikaz za izlagača

Prikaz za izlagača je osnovni prikaz zasnovan na projekciji slajdova koji možete da koristite tokom vođenja prezentacije. Ako koristite dva monitora, možete da pokrećete druge programe i prikazujete beleške govornika koje publika ne može da vidi.

Da biste koristili prikaz za izlagača, uverite se da računar ima mogućnost rada sa više monitora, uključite podršku za više monitora i uključite prikaz za izlagača.

Više informacija o korišćenju prikaza za izlagača potražite u članku Privatno prikazivanje beležaka govornika pri vođenju prezentacije na više monitora.

Prikaz za čitanje

Koristite prikaz za čitanje kada ne vodite prezentaciju pred publikom (putem velikog ekrana, na primer), već pred nekom osobom koja prezentaciju prikazuje na svom računaru. Prikaz za čitanje možete da koristite i na svom računaru kada želite da prikažete prezentaciju, ali ne u prikazu projekcije slajdova preko celog ekrana, već u prozoru sa jednostavnim kontrolama koje olakšavaju pregled prezentacije. Ako želite da promenite prezentaciju, uvek možete da se iz prikaza za čitanje prebacite na neki od drugih prikaza.

Vrh stranice

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Da biste uštedeli papir i mastilo, želećete da pripremite materijal pre nego što ga odštampate. PowerPoint sadrži prikaze i postavke koji vam pomažu da navedete šta želite da odštampate (slajdove, propratni sadržaj ili stranice sa napomenama), kao i način na koji želite da to bude odštampano (u boji, u skali sivih tonova, crno-belo, sa okvirima i tako dalje).

Detaljnije informacije o štampanju i pregledu pre štampanja potražite u članku Štampanje slajdova ili propratnog sadržaja prezentacije.

Vrh stranice

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz „Sortiranje slajdova“ daje prikaz slajdova u obliku sličica. Ovaj prikaz olakšava sortiranje i organizovanje sekvence slajdova dok pripremate slajdove za štampanje.

Slide sorter view

Vrh stranice

Pregled pre štampanja

Pregled pre štampanja vam omogućava da navedete postavke za stavke koje želite da odštampate – propratni sadržaj, stranice sa napomenama i prikaz strukture – ili slajdove.

Vrh stranice

Podešavanje podrazumevanog prikaza

Kada promenite podrazumevani prikaz u neki koji odgovara onome što radite, PowerPoint će se uvek otvarati u tom prikazu. U prikaze koje možete da postavite kao podrazumevane spadaju prikaz „Sortiranje slajdova“, prikaz samo strukture, prikaz beležaka i varijante normalnog prikaza.

PowerPoint se podrazumevano otvara u normalnom prikazu i prikazuje sličice, beleške i prikaz slajda. Međutim, ako želite, možete da navedete da se PowerPoint otvara u nekom drugom prikazu, na primer u prikazu „Sortiranje slajdova“, prikazu projekcije slajdova, prikazu stranice sa napomenama i varijantama normalnog prikaza.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Sa leve strane ekrana kliknite na dugme Opcije, a zatim u levom oknu dijaloga Opcije programa PowerPoint izaberite stavku Više opcija.

 3. U okviru Prikaz, na listi Otvaraj sve dokumente pomoću ovog prikaza izaberite prikaz koji želite da postavite kao novi podrazumevani prikaz, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Primenjuje se na: PowerPoint 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik