Vreme i način korišćenja prikaza u programu PowerPoint 2010

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Pregled programa PowerPoint 2010 prikaza

Prikazi za uređivanje prezentacije

Prikazi za držanja prezentacije

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Postavljanje prikaza kao podrazumevanog

Pregled prikaza u programu PowerPoint 2010

Prikazi u Microsoft PowerPoint 2010 koje možete da koristite za uređivanje, štampanje i isporuka prezentacije su sledeći:

 • Normalan prikaz

 • Prikaz „Sortiranje slajdova“

 • Prikaz stranice sa napomenama

 • Prikaz projekcije slajdova (koji obuhvata prikaz za izlagača)

 • Prikaz za čitanje

 • Prikazi mastera: slajd, propratni sadržaj i beleške

Kao što je prikazano na snimku ekrana ispod, prikaze programa PowerPoint možete pronaći na dva mesta:

 • Na kartici Prikaz, u grupama Prikazi prezentacije i Prikazi mastera.

 • Na jednostavnoj traci na dnu prozora programa PowerPoint gde su dostupni glavni prikazi (normalan, sortiranje slajdova, čitanje i projekcija slajdova).

PowerPoint prikazi

Napomena : Ako nemate instaliran PowerPoint na računaru, možete da koristite PowerPoint Viewer 2010 da pregledaju prezentaciju. PowerPoint Viewer možete preuzeti sa Lokacije Microsoft Download Center.

Vrh stranice

Prikazi za uređivanje prezentacije

U programu PowerPoint postoje mnogi prikazi koji mogu da vam pomognu da kreirate profesionalnu prezentaciju.

Normalan prikaz

Normalan prikaz je glavni prikaz za uređivanje u kojem pišete i dizajnirate prezentacije. Normalan prikaz ima četiri radne oblasti:

Normalan prikaz

Kartica "Prikaz strukture" Ovo je sjajno mesto za početak pisanja sadržaja — da zabeležite svoje ideje, isplanirate kako želite da ih prikažete i premestite slajdove i tekst. Kartica "Prikaz strukture" prikazuje teksta na slajdu u obliku prikaza strukture.

Napomena : Da biste odštampali kopiju prikaza strukture prezentacije pomoću samo tekst (kao što se pojavljuje u prikazu strukture) i nijedna od grafike ili animaciju, prvo izaberite karticu datoteka .

Zatim, kliknite na dugme Odštampaj, izaberite stavku slajdovi preko cele stranice u okviru ostale postavke, izaberite stavku prikaz strukture i zatim kliknite na dugme Odštampaj na vrhu.

Kartica "Slajdovi"  Prikazivanje slajdova u prezentaciju kao sličica tokom uređivanja. Sličice olakšavaju vam da se krećete kroz prezentaciju i da biste videli efekte promena u dizajnu. Možete lako da prerasporedite, dodavanje ili brisanje slajdova ovde.

Okno "slajd" U gornjem desnom delu prozora u programu PowerPoint, okna za slajdove prikazuje uvećani prikaz trenutnog slajda. Trenutni slajd prikazane u ovom prikazu, možete da dodate tekst i Umetanje slike, tabele, SmartArt grafike, grafikona, crtanje objekata, okviri za tekst, filmovi, zvukove, hiperveze i animacije.

Okno za napomene U okno za napomene ispod okna za slajdove možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije, možete da odštampate beleške i da upućuju na njih dok držite prezentaciju. Takođe možete da odštampate beleške da biste dali korisnicima ili uključite beleške u prezentaciji koju šaljete gledaocima ili objavite na Veb stranicu.

Možete se prebacivati između slajdova i prikaz strukture kartice. Da biste povećali ili sakrili okno koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi", pogledajte članak upoznavanje sa radnim prostorom programa PowerPoint.

Napomena : Da biste prikazali lenjir ili koordinatne linije u normalnom prikazu, na kartici Prikaz, u grupi Prikazivanje potvrdite izbor u polju za potvrdu Lenjir ili Koordinatne linije.

Vrh stranice

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz „Sortiranje slajdova“ daje prikaz slajdova u obliku sličica. Ovaj prikaz olakšava sortiranje i organizovanje sekvence slajdova dok kreirate prezentaciju, kao i dok pripremate prezentaciju za štampanje.

Odeljke možete dodati i u prikazu „Sortiranje slajdova“, a zatim sortirati slajdove u različite kategorije ili odeljke.

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Vrh stranice

Prikaz stranice sa napomenama

Okno „Beleške“ se nalazi ispod okna „Slajd“. Možete da kucate beleške koje se odnose na trenutni slajd. Kasnije možete da odštampate te beleške i koristite ih kao reference tokom držanja prezentacije. Možete i da odštampate beleške koje ćete dati publici ili da uključite beleške u prezentaciju koju ste poslali publici ili objavili na Veb stranici.

Kada želite da prikažete beleške i radite s njima na celoj stranici, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije kliknite na dugme Stranica sa napomenama.

Vrh stranice

Prikazi mastera

Prikazi mastera obuhvataju prikaz slajda, propratnog sadržaja i beležaka. Oni predstavljaju glavne slajdove koji skladište informacije o prezentaciji, uključujući pozadinu, boju, fontove, efekte, veličine i pozicije čuvara mesta. Osnovna prednost rada u prikazu mastera jeste to što na masteru slajda, masteru beležaka ili masteru propratnog sadržaja možete da napravite univerzalne promene stila na svakom slajdu, stranici sa napomenama ili propratnom sadržaju u vezi sa prezentacijom.

Za više informacija o radu sa masterima pogledajte članak Primena više mastera slajda u prezentaciju i Kreiranje ili prilagođavanje mastera slajda.

Vrh stranice

Prikazi za vođenje prezentacije

Prikaz projekcije slajdova

Koristite prikaz projekcije slajdova da biste vodili prezentaciju pred publikom. Prikaz projekcije slajdova zauzima ceo ekran računara, baš kao što će prezentacija izgledati na velikom ekranu kada je publika bude gledala. Možete da vidite kako će grafika, podešavanja vremena, filmovi, animirani efekti i efekti prelaza izgledati tokom stvarne prezentacije.

Da biste napustili prikaz projekcije slajdova, pritisnite taster ESC.

Vrh stranice

Prikaz za izlagača

Prikaz za izlagača je osnovni prikaz zasnovan na projekciji slajdova koji možete da koristite tokom vođenja prezentacije. Ako koristite dva monitora, možete da pokrećete druge programe i prikazujete beleške govornika koje publika ne može da vidi.

Da biste koristili prikaz za izlagača, uverite se da računar ima mogućnost rada sa više monitora, uključite podršku za više monitora i uključite prikaz za izlagača.

Više informacija o korišćenju prikaza za izlagača potražite u članku Prikazivanje beležaka govornika privatno tokom održavanja prezentacije na više monitora.

Prikaz za čitanje

Koristite prikaz za čitanje kada ne vodite prezentaciju pred publikom (putem velikog ekrana, na primer), već pred nekom osobom koja prezentaciju prikazuje na svom računaru. Prikaz za čitanje možete da koristite i na svom računaru kada želite da prikažete prezentaciju, ali ne u prikazu projekcije slajdova preko celog ekrana, već u prozoru sa jednostavnim kontrolama koje olakšavaju pregled prezentacije. Ako želite da promenite prezentaciju, uvek možete da se iz prikaza za čitanje prebacite na neki od drugih prikaza.

Vrh stranice

Prikazi za pripremu i štampanje prezentacije

Da biste uštedeli papir i mastilo, želećete da pripremite materijal pre nego što ga odštampate. PowerPoint sadrži prikaze i postavke koji vam pomažu da navedete šta želite da odštampate (slajdove, propratni sadržaj ili stranice sa napomenama), kao i način na koji želite da to bude odštampano (u boji, u skali sivih tonova, crno-belo, sa okvirima i tako dalje).

Detaljnije informacije o štampanje i pregled u članku Štampanje slajdova ili propratnih sadržaja prezentacije.

Vrh stranice

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Prikaz „Sortiranje slajdova“ daje prikaz slajdova u obliku sličica. Ovaj prikaz olakšava sortiranje i organizovanje sekvence slajdova dok pripremate slajdove za štampanje.

Prikaz „Sortiranje slajdova“

Vrh stranice

Pregled pre štampanja

Pregled pre štampanja vam omogućava da navedete postavke za stavke koje želite da odštampate – propratni sadržaj, stranice sa napomenama i prikaz strukture – ili slajdove.

Vrh stranice

Podešavanje podrazumevanog prikaza

Kada promenite podrazumevani prikaz u neki koji odgovara onome što radite, PowerPoint će se uvek otvarati u tom prikazu. U prikaze koje možete da postavite kao podrazumevane spadaju prikaz „Sortiranje slajdova“, prikaz samo strukture, prikaz beležaka i varijante normalnog prikaza.

PowerPoint se podrazumevano otvara u normalnom prikazu i prikazuje sličice, beleške i prikaz slajda. Međutim, ako želite, možete da navedete da se PowerPoint otvara u nekom drugom prikazu, na primer u prikazu „Sortiranje slajdova“, prikazu projekcije slajdova, prikazu stranice sa napomenama i varijantama normalnog prikaza.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Sa leve strane ekrana kliknite na dugme Opcije, a zatim u levom oknu dijaloga Opcije programa PowerPoint izaberite stavku Više opcija.

 3. U okviru Prikaz, na listi Otvaraj sve dokumente pomoću ovog prikaza izaberite prikaz koji želite da postavite kao novi podrazumevani prikaz, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti može da sadrži greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×