Vodič za sintaksu izraza

Kad koristite Microsoft Access, naići ćete na situacije u kojima treba da radite s vrednostima koje se ne nalaze direktno u podacima. Na primer, možda ćete morati da izračunate porez na promet u porudžbini ili ukupnu vrednost porudžbine. Te vrednosti možete da izračunate koristeći izraze.

Da biste koristili izraze, morate ih prvo napisati koristeći ispravnu sintaksu. Sintaksa je skup pravila na osnovu kojih se reči i simboli u izrazu ispravno kombinuju.

Mislite o tome ovako: kad želite da Access uradi nešto, morate da govorite njegovim jezikom. Na primer, pretpostavimo da želite da kažete programu Access: „Pogledaj polje ’Datum_rođenja’ u tabeli ’Klijenti’ i reci mi godinu rođenja klijenta“. Ovaj izraz možete da napišete kao DatePart("yyyy",[Klijenti]![Datum_rođenja]). Ovaj izraz se sastoji od funkcije DatePart i dve vrednosti argumenata – „yyyy” i [klijenti]![Datum_rođenja].

Hajde da detaljnije ispitamo taj izraz.

Primer izraza

1. DatePart je funkcija koja ispituje datum i vraća određeni deo.

Savet : Počevši od programa Access 2010, alatka „Izrada izraza“ ima IntelliSense, pa možete da vidite kakvi su argumenti neophodni za vaš izraz.

2. Argument za interval govori programu Access koji deo datuma da vrati – u ovom slučaju, „yyyy” govori programu Access da želite samo godinu iz datuma.

3. Argument za datum govori programu Access gde da traži vrednost datuma – u ovom slučaju, [Klijenti]![Datum_rođenja] govori programu Access da traži datum u polju „Datum_rođenja“ u tabeli „Klijenti“.

Kao što vidite, izrazi u programu Access koriste jezik koji je, u početku, malo težak za čitanje. Uz dobro razumevanje sintakse izraza i malo prakse, on postaje mnogo lakši.

Postoji nekoliko ključnih koncepata koje treba da razumete pre nego što pokušate da pišete izraze. Ovaj članak predstavlja koncepte koje treba da razumete da biste koristili odgovarajuću sintaksu i objašnjava sintaksu koju koristite u izrazima.

Ovaj članak ne govori o Structured Query Language (SQL) sintaksi niti je namenjen kao vodič za Visual Basic for Applications (VBA) sintaksu.

U ovom članku

Uvod

Objekti, kolekcije i svojstva

Identifikatori

Funkcije, operatori i konstante

Uvod

Da biste napravili izraz, kombinujte identifikatore pomoću funkcija, operatora i konstanti. Bilo koji važeći izraz mora da sadrži najmanje jednu funkciju ili bar jedan identifikator i može da sadrži i konstante ili operatore. Izraz možete da koristite i kao deo drugog izraza – obično kao argument neke funkcije.

 • Identifikatori u izrazima    Opšti oblik identifikatora u izrazu je [Ime kolekcije]![Ime objekta].[Ime svojstva].

  Napomena : Neophodno je da navedete samo dovoljno delova identifikatora da bi on bio jedinstven u kontekstu izraza. Nije neuobičajeno da identifikator ima oblik [Ime objekta].

 • Funkcije u izrazima    Opšti oblik izraza koji koristi funkciju jeste Funkcija(argument, argument), pri čemu je jedan od argumenata obično identifikator ili izraz.

  Napomena : Neke funkcije ne zahtevaju argumente.

  Pre nego što upotrebite određenu funkciju, pregledajte odgovarajući članak pomoći za određene informacije o sintaksi funkcije.

 • Operatori u izrazima    Opšti oblik izraza koji koristi operator jeste Identifikatoroperatoridentifikator. Postoje izuzeci od ovog oblika, kao što je objašnjeno u tabelama prikazanim u odeljku Operatori.

 • Konstante u izrazima    Opšti oblik izraza koji koristi konstantu jeste Identifikator operator_za_poređenje konstanta.

Vrh stranice

Objekti, kolekcije i svojstva

Sve tabele, upiti, obrasci, izveštaji i polja u Access bazi podataka pojedinačno su poznati kao objekti. Svaki objekat ima ime. Neki objekti su već imenovani, na primer tabela „Kontakti“ u bazi podataka napravljena od predloška „Kontakti“ u programu Microsoft Office Access. Kad pravite novi objekat, dajete mu ime.

Skup svih članova određenog tipa objekta poznat je kao kolekcija. Na primer, skup svih tabela u bazi podataka predstavlja kolekciju. Neki objekti koji su član kolekcije u bazi podataka mogu da budu i kolekcije koje sadrže druge objekte. Na primer, objekat tabele predstavlja kolekciju koja sadrži objekte polja.

Objekti imaju svojstva koja opisuju karakteristike objekta i pružaju način za njihovu promenu. Na primer, objekat upita ima svojstvo Podrazumevani prikaz koje opisuje i omogućava vam da navedete kako će upit izgledati kad ga pokrenete.

Sledeći dijagram ilustruje relaciju između kolekcija, objekata i svojstava:

Relacije između kolekcija, objekata i svojstava

1. Kolekcija

2. Objekat

3. Svojstvo

Vrh stranice

Identifikatori

Kad koristite neki objekat, kolekciju ili svojstvo u izrazu, na taj element upućujete koristeći identifikator. Identifikator sadrži ime elementa koji identifikujete i ime elementa kojem pripada. Na primer, identifikator za polje sadrži ime polja i ime tabele kojoj polje pripada. Primer takvog identifikatora nalazi se u prethodnom primeru izraza: [Klijenti]![Datum_rođenja].

U nekim slučajevima, ime elementa funkcionisaće samo kao identifikator. To važi kad je ime elementa jedinstveno u kontekstu izraza koji pravite. Ostatak identifikatora impliciran je kontekstom. Na primer, ako dizajnirate upit koji koristi samo jednu tabelu, imena polja će samostalno funkcionisati kao identifikatori jer imena polja moraju da budu jedinstvena u datoj tabeli. Budući da koristite samo jednu tabelu, ime tabele se podrazumeva u bilo kom identifikatoru koji koristite u upitu da biste uputili na polje.

U drugim slučajevima, morate biti eksplicitni u vezi sa delovima identifikatora za referencu na rad. To važi kad identifikator nije jedinstven u kontekstu izraza. Kad postoji dvosmislenost, morate izričito da navedete dovoljno delova identifikatora da bi on bio jedinstven u kontekstu. Na primer, recimo da dizajnirate upit koji koristi tabelu pod imenom „Proizvodi“ i tabelu pod imenom „Porudžbine“, a obe tabele imaju polje pod imenom „ID proizvoda“. U tom slučaju, identifikator koji koristite u upitu da biste uputili na bilo koje polje „ID proizvoda“ mora da sadrži ime tabele pored imena polja – na primer, [Proizvodi]![ID proizvoda].

Operatori identifikatora    Postoje tri operatora koje možete da koristite u identifikatoru.

 • Uzvičnik (!)

 • Tačka (.)

 • Uglaste zagrade ([ ])

Koristite ove operatore tako što ćete svaki deo identifikatora okružiti uglastim zagradama, a zatim ih povežite pomoću operatora u vidu uzvičnika ili tačke. Na primer, identifikator za polje pod imenom „Prezime“ u tabeli pod imenom „Zaposleni“ može da se izrazi kao [Zaposleni]![Prezime]. Uzvičnik govori programu Access da je ono što sledi objekat koji pripada kolekciji koja prethodi uzvičniku. U ovom slučaju, [Prezime] predstavlja objekat polja koji pripada kolekciji [Zaposleni] koja je sama objekat tabele.

Napomena : Konkretno, ne morate uvek da otkucate uglaste zagrade oko identifikatora ili delimičnog identifikatora. Ako u identifikatoru ne postoje razmaci ili drugi specijalni znakovi, Access automatski dodaje zagrade kad pročita izraz. Međutim, preporučuje se da sami otkucate zagrade – to vam pomaže da izbegnete greške, a funkcioniše i kao vizuelni nagoveštaj da je određeni deo izraza identifikator.

Vrh stranice

Funkcije, operatori i konstante

Da biste napravili izraz, nisu vam dovoljni identifikatori – morate da izvršite radnju neke vrste. Za izvršavanje radnji u izrazu koristite funkcije, operatore i konstante.

Funkcije

Funkcija je procedura koje možete da koristite u izrazu. Neke funkcije, na primer Date, ne zahtevaju nikakav unos da bi funkcionisale. Međutim, većina funkcija zahteva unos, koji se naziva argumenti. U primeru na početku ovog članka, funkcija DatePart koristi dva argumenta: argument interval (sa vrednošću „yyyy”) i argument datum (sa vrednošću [Klijenti]![„Datum_rođenja“]). Funkcija DatePart zahteva najmanje ova dva argumenta (interval i datum), a može da prihvati do četiri argumenta.

Napomena : Kad funkciju ima više od jednog argumenta, ti argumenti se razdvajaju zarezima.

Sledeća lista prikazuje neke funkcije koje se najčešće koriste u izrazima. Kliknite na vezu za svaku funkciju za više informacija o sintaksi koju koristite sa tom funkcijom.

 • Date Funkcija Date koristi se za umetanje trenutnog sistemskog datuma u izraz. Često se koristi zajedno sa funkcijom Format, kao i zajedno sa identifikatorima polja za polja koja sadrže podatke o datumu/vremenu.

 • DatePart Funkcija DatePart koristi se za određivanje ili izdvajanje dela datuma – obično datuma koji se dobija iz identifikatora polja, ali ponekad i vrednosti datuma koja se dobija putem neke druge funkcije, na primer Date.

 • DateDiff Funkcija DateDiff koristi se za određivanje razlike između dva datuma – obično između datuma koji se dobija iz identifikatora polja i datuma koji se dobija uz pomoć funkcije Date.

 • Format Funkcija Format koristi se za primenu oblikovanja na identifikator, kao i za primenu oblikovanja na rezultate neke druge funkcije.

 • IIf Funkcija IIf koristi se za procenu izraza kao što su true ili false, a zatim vraća jednu određenu vrednost ako je izraz tačan, a drugu određenu vrednost ako je izraz netačan.

 • InStr Funkcija InStr koristi se za pretragu za položajem znaka ili niska unutar druge niske. Niska koja se pretražuje obično se dobija iz identifikatora polja.

 • Left, Mid i Right Te funkcije se koriste za izdvajanje znakova iz niske, počevši od krajnjeg levog znaka (Left), određenog položaja u sredini (Mid) ili znaka krajnje desno (Right). One se često koriste zajedno sa funkcijom InStr. Niska iz koje te funkcije izdvajaju znakove obično se dobija iz identifikatora polja.

Kategorizovane liste funkcija potražite u članku Funkcije (raspoređene po kategorijama).

Operatori

Operator je reč ili simbol koji ukazuje na određeni aritmetički ili logički odnos između drugih elemenata izraza. Operatori mogu da budu:

 • Aritmetički, kao što je znak plus (+).

 • Operatori za poređenje, kao što je znak jednakosti (=).

 • Logički operatori, kao što je Not.

Operatori se obično koriste za označavanje relaciju između dva identifikatora. Sledeće tabele opisuju operatore koje možete da koristite u Access izrazima.

Aritmetički operatori    

Koristite aritmetičke operatore za izračunavanje vrednosti iz dva broja ili više njih ili za menjanje znaka broja iz pozitivnog u negativan.

Operator

Namena

Primer

+

Saberite dva broja.

[Međuvrednost] + [PorezNaPromet]

-

Pronađite razliku između dva broja ili ukažite na negativnu vrednost broja.

[Cena]-[Popust]

*

Pomnožite dva broja.

[Količina]*[Cena]

/

Podelite prvi broj drugim brojem.

[UkupnaVrednost]/[BrojStavki]

\

Zaokružite oba broja na cele brojeve, podelite prvi broj drugim brojem, a zatim skratite rezultat na ceo broj.

[Registrovano]\[Sobe]

Mod

Podelite prvi broj drugim, a zatim vratite samo ostatak.

[Registrovano] Mod [Sobe]

^

Podignite broj na stepen.

Broj ^ stepen

Operatori za poređenje    

Operatore za poređenje koristite za poređenje vrednosti i vraćanje rezultata čija je vrednost „true“, „false“ ili „Null“ (nepoznata vrednost).

Operator

Namena

<

Određuje da li je prva vrednost manja od druge vrednosti.

<=

Određuje da li je prva vrednost manja od druge vrednosti ili joj je jednaka.

>

Određuje da li je prva vrednost veća od druge vrednosti.

>=

Određuje da li je prva vrednost veća od druge vrednosti ili joj je jednaka.

=

Određuje da li je prva vrednost jednaka drugoj vrednosti.

<>

Određuje da li prva vrednost nije jednaka drugoj vrednosti.

U svim slučajevima, ako je prva ili druga vrednost „Null“, rezultat će takođe biti „Null“. Pošto „Null“ predstavlja nepoznatu vrednost, rezultat poređenja sa vrednošću „Null“ takođe će biti nepoznat.

Logički operatori    

Logičke operatore koristite za kombinovanje dve vrednosti i vraćanje rezultata „true“, „false“ ili „Null“. Logički operatori se takođe nazivaju i Bulovim operatorima.

Operator

Upotreba

Opis

And

Izraz1 And Izraz2

Vrednost „True“ kad su Izraz1 i Izraz2 tačni.

Or

Izraz1 Or Izraz2

Vrednost „True“ ako je izraz Izraz1 ili Izraz2 tačan.

Eqv

Izraz1 Eqv Izraz2

Vrednost „True“ kad su i Izraz1 i Izraz2 tačni ili kad su i Izraz1 i Izraz2 netačni.

Not

Not Izraz

Vrednost „True“ kad Izraz nije tačan.

Xor

Izraz1 Xor Izraz2

Vrednost „True“ kad je ili Izraz1 ili Izraz2 tačan, ali ne i oba.

Operatori spajanja    

Koristite operatore spajanja za kombinovanje dve tekstualne vrednosti u jednu nisku.

Operator

Upotreba

Opis

&

niska1 & niska2

Kombinuje dve niske da bi se formirala jedna niska.

+

niska1 + niska2

Kombinuje dve niske da bi se formirala jedna niska i prenosi polja bez vrednosti.

Posebni operatori    

Posebne operatore koristite kao što je opisano u sledećoj tabeli.

Operator

Opis

Više informacija

Is Null ili Is Not Null

Određuje da li je vrednost „Null“ ili „Not Null“.

„Obrazac“ Like

Pronalazi vrednosti niske pomoću džoker operatora ? i *.

Operator Like

Between vrednost1 And vrednost2

Određuje da li se numerička vrednost ili vrednost datuma nalaze unutar opsega.

Operator „Between...And“

In(niska1,niska2...)

Određuje da li se vrednost niske nalazi unutar skupa vrednosti niske.

Operator In

Konstante

Konstanta je poznata vrednost koja se ne menja i koju možete da koristite u izrazu. Postoje četiri uobičajene konstante u programu Access:

 • True    Ukazuje na nešto što je logički tačno.

 • False    Ukazuje na nešto što je logički netačno.

 • Null    Ukazuje na nedostatak poznate vrednosti.

 • "" (prazna niska)    Ukazuje na vrednost za koju je poznato da je prazna.

Konstante mogu da se koriste kao argumenti za funkciju i mogu da se koriste u izrazu kao deo kriterijuma. Na primer, možete da koristite konstantu prazne niske ("") kao deo kriterijuma za kolonu u upitu da biste procenili vrednosti polja za tu kolonu tako što ćete uneti sledeće kao kriterijum: <> "". U ovom primeru, <> je operator, a "" je konstanta. Kad se koriste zajedno, ukazuju na to da identifikator na koji su primenjeni treba uporediti sa praznom niskom. Izraz koji se dobija ima vrednost „true“ kad je vrednost identifikatora bilo šta drugo osim prazne niske.

Napomena : Budite pažljivi kad koristite konstantu Null. U većini slučajeva, korišćenje vrednosti Null zajedno sa operatorom za poređenje dovodi do greške. Ako želite da uporedite neku vrednost sa konstantom Null u izrazu, koristite operatore Is Null ili Is Not Null.

Više informacija o korišćenju izraza potražite u članku Pravljenje izraza.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×