Vodič za bolje razumevanje prisutnosti

Ovo je vaš vodič za bolje razumevanje prisutnosti. Sadrži osnovne informacije koje su vam neophodne za razumevanje prisutnosti, na kom principu radi i kako je možete upotrebiti u svoju korist da biste kontaktirali sa drugima, dozvolili drugima da kontaktiraju vas i da biste kontrolisali prekidanja da biste bili produktivniji.

Saznajte u ovoj temi

Pregled prisutnosti

Pet najboljih načina kako prisutnost može da vam pomogne

Na šta se odnosi dugmad za prisutnost?

Koji su sve atributi prisutnosti koji opisuju kontakt?

Kako ručno promeniti informacije o prisutnosti

Kako se ažurira prisutnost pomoću Outlook kalendara

Kako se ažurira prisutnost na osnovu vaše aktivnosti

Kako se ažurira prisutnost na osnovu vaše neaktivnosti

Kako se kontrolišu informacije o prisutnosti tako da ih jedni vide, a drugi ne

Kako se vaše informacije o prisutnosti pojavljuju drugima na osnovu nivoa prisutnosti

Pregled prisutnosti

Prisutnost osobe određuje se pomoću skupa atributa koji opisuju status, aktivnost, lokaciju, spremnost na komunikaciju te osobe i informacije o kontaktu. Informacije o prisutnosti vam pomažu da stupite u kontakt s drugim osobama i da im pomognete da dođu do vas.

A person's presence is determined by a collection of attributes.

Office Communicator nudi čitav skup atributa o prisutnosti osobe koje možete da prilagodite i učinite dostupnim drugim korisnicima da biste im pomogli da komuniciraju sa vama. Neki atributi prisutnosti koje možete da podesite uključuju vaš status o prisutnosti, lokaciju, ličnu napomenu i broj mobilnog telefona.

Presence attributes include status, location, note, and mobile phone number. To enter your phone numbers, click the Menu button, then click Tools > Options > Phones tab.

Informacije o prisutnosti smeštaju kontakt u određeni kontekst i pomažu vam da odlučite koji je najbolji način da komunicirate sa kontaktom. Na primer, pretpostavimo da morate da razmotrite neku ponudu sa kolegom. Pogledate status te osobe u spisku kontakata i vidite da je kontakt dostupan. Mogli biste da prošetate niz hodnik i porazgovarate sa tom osobom licem u lice, ali primetite da indikator lokacije i lična napomena naznačuju da osoba radi od kuće, stoga odlučite da umesto toga pošaljete hitnu poruku kontaktu.

Communicator prikazuje razne delove informacija o svakom kontaktu, tako da možete da smestite kontakta u kontekst – da li je dostupan; na sastanku; slobodan na sat vremena; radi od kuće – i možete da iskoristite taj kontekst pri donošenju odluke koji je najbolji način da komunicirate sa kontaktom. Na primer, ako je kontakt na sastanku i morate hitno da razmotrite neki posao, možete da mu pošaljete hitnu poruku.

Communicator displays various bits of information about each contact.

Vrh stranice

Pet najboljih načina kako prisutnost može da vam pomogne

 • Možete da utvrdite da li je kontakt dostupan kako biste dobili hitan odgovor.

 • Možete da odredite status osobe („Dostupan“, „U poslu sam“ ili „Nisam tu“ ) kako biste mogli da odlučite koji je najbolji način komunikacije.

 • Možete brzo da pronađete dodatne informacije o kontaktu kao što su broj mobilnog ili nekog drugog telefona.

 • Možete da vidite informacije o zauzetosti kontakta da biste znali kada je dostupan.

 • Možete da podesite status na „Ne uznemiravaj“ da biste kontrolisali prekidanja i obavili posao.

Vrh stranice

Na šta se odnosi dugmad za prisutnost?

Svaki kontakt ima dugme za prisutnost koje odražava status kontakta. Dugme za prisutnost kontakta menja boju na osnovu više činilaca, kao što je opisano u sledećoj tabeli.

Dugme za prisutnost

Statusni tekst

Opis

Available

Dostupan

Kontakt je na mreži i može da učestvuje u razgovorima. Ovaj status korisnik može ručno da podesi.

Busy

U poslu sam
Ima poziv
Učestvuje u konferenciji
Na sastanku

Kontakt je dostupan ali zauzet drugim aktivnostima. Aktivnosti uključuju:

 • Ima poziv    Kontakt obavlja telefonski, glasovni ili video razgovor.

 • Učestvuje u konferenciji     Kontakt obavlja telefonski, glasovni ili video poziv sa više korisnika.

 • Na sastanku     Office Outlook kalendar prikazuje da kontakt u rasporedu ima sastanak.


Ovaj nivo prisutnosti korisnik može ručno da podesi.

Do not disturb

Ne uznemiravaj

Ovaj status kontakta vidite ako vam kontakt nije dodelio nivo pristupa Tim i ispunjen je jedan od sledećih uslova:

 • Kontakt je ručno podesio svoj status na Ne uznemiravaj.

Urgent interruptions only

Samo hitni prekidi

Ovaj status kontakta vidite ako vam je kontakt dodelio nivo pristupa „Tim“ i postoji sledeći uslov

 • Kontakt je ručno podesio svoj status na Ne uznemiravaj.

Away

Nisam tu
Van kancelarije

Kontakt verovatno nije dostupan. Ovaj status se prikazuje iz sledećih razloga:

 • Računar kontakta je u stanju mirovanja više od postavljenog vremenskog perioda mirovanja – podrazumevani period je 15 minuta.

  Napomena : Prelaz iz statusa „Dostupan“ u status „Neaktivan“ podrazumevano traje pet minuta. Zatim, posle još 15 minuta status se menja u „Odsutan“ ako i dalje nema aktivnosti na računaru.

 • Office Outlook kalendar ili pomoćnik za odsustvovanje označavaju da kontakt nije u kancelariji.

 • Kontakt trenutno nije dostupan. Čim bude otkrivena aktivnost na računaru kontakta, Communicator 2007 automatski postavlja status prisutnosti u odgovarajuće stanje.

 • Kontakt je ručno podesio svoj status na „Nisam tu“.

Inactive

Neaktivan

Kontakt je možda dostupan, ali njegov ili njen računar je u stanju mirovanja više od postavljenog vremenskog perioda mirovanja – podrazumevani period je pet minuta. U ovom stanju, kontakt je na mreži i prelazi iz statusa „Dostupan“, kao što je naznačeno dugmetom koje pola zeleno, a pola žuto. Ovaj status postavlja Communicator.

Busy Inactive

U poslu sam (Neaktivan)

Kontakt je na sastanku ili je prema rasporedu na sastanku (kao što je naznačeno u Outlook kalendaru), ali njegov ili njen računar je neaktivan više od postavljenog vremenskog perioda mirovanja – podrazumevani period je pet minuta.Ovaj status postavlja Communicator.

Offline

Van mreže

Kontakt nije dostupan. Ovaj status se prikazuje iz sledećih razloga:

 • Kontakt je ručno podesio svoj status na „Nisam na mreži“. („Nisam na mreži“ nije podrazumevano na raspolaganju. Administrator sistema mora da omogući taj status za preduzeće tako što će upotrebiti grupnu smernicu: OmogućiStatusNisamNaMreži.)

 • Program Communicator ne radi na računaru kontakta ili kontakt nije prijavljen.

 • Kontakt vas je blokirao tako da ne možete da vidite njegov status prisutnosti.

Presence unknown

Prisustvo nepoznato

Communicator ne može da utvrdi status kontakta. Ovaj status se obično prikazuje zato što je status prisutnosti kontakta sačuvan u sistemu nekog drugog računara, kao što je računar organizacije koja nije spoljni partner.

Blocked

Blokiran

Dugme je prikazano u vašem spisku kontakata pored imena kontakta koji ste blokirali. Za osobu koju ste blokirali, vaš status će biti „Van mreže“.

Vrh stranice

Koji su sve atributi prisutnosti koji opisuju kontakt?

Informacije o prisutnosti uključuju skup različitih atributa koji opisuju dostupnost kontakta, aktivnost, informacije o kontaktu, raspored, lokaciju i napomene, lične i izvan kancelarije. Tabela koja sledi nudi punu listu atributa prisutnosti programa Communicator. Leva strana tabele prikazuje atribute prisutnosti, dok desna strana prikazuje da li je atribut dostupan za dati nivo pristupa, što ćemo objasniti kasnije u okviru ove teme.

Informacije o prisutnosti

Blokiran

Javni

Preduzeće

Tim

Lični

Prisutnost van mreže

Prisutnost

Ime za prikaz

E-adresa

Zvanje *

Telefon na poslu *

Mobilni telefon *

Telefon kod kuće *

Drugi telefon

Preduzeće *

Kancelarija *

Adresa na poslu *

SharePoint Web lokacija *

Lokacija sastanka

Tema sastanka

Zauzetost

Radno vreme

Lokacija krajnjeg čvorišta

Napomene (napomena „Odustan iz kancelarije“)

Napomene (Lične)

Poslednji put aktivan

Napomena : *Ako su ovi atributi definisani u okviru imenika Microsoft Active Directory, onda su vidljivi svim kontaktima u vašem preduzeću, bez obzira na nivo pristupa koji imaju. Takođe su vidljivi kontaktima iz povezanog preduzeća, u zavisnosti od dodeljenog nivoa pristupa. Nisu vidljivi kontaktima javne razmene hitnih poruka.

Vrh stranice

Kako ručno promeniti informacije o prisutnosti

Communicator nudi skup atributa prisutnosti koje možete da menjate ručno. Na primer, možete da uređujete i objavljujete brojeve telefona da biste ih delili sa drugima; možete da dodate ličnu napomenu ako ste na obuci tog dana. Takođe, ako imate važan rok, možete da promenite status prisutnosti na Ne uznemiravaj da biste kontrolisali prekidanja.

Promenite svoj status prisutnosti

 • Kliknite na svoje dugme za prisutnost i izaberite status u padajućem meniju.

Set your presence status from the Presence button drop-down menu.

Uredite ili dodajte broj mobilnog i/ili nekog drugog telefona

 1. kliknite na dugme Meni, postavite pokazivač miša na stavku Alatke, a zatim izaberite stavku Opcije.

 2. Kliknite na karticu Telefoni, a zatim na dugme Telefon za broj koji želite da dodate.

 3. Nakon što dodate broj telefona, kliknite na dugme Objavi ovaj broj telefona. Nakon što dodate brojeve telefona, trebalo bi da podesite nivoe pristupa za one kontakte sa kojima želite da podelite brojeve telefona. Pogledajte odeljak „Kako se kontrolišu informacije o prisutnosti tako da budu dostupne jednima, ali ne i drugima“ kasnije u okviru ove teme.

Kreiranje lične napomene

 • Kliknite u okvir Upišite belešku i unesite belešku. Kliknite izvan okvira kada otkucate belešku.

  Vašu ličnu belešku moći će da vide svi kontakti na nivoima pristupa „Preduzeće“, „Tim“ ili „Lični“.

Dodavanje napomene „Odsutan iz kancelarije“

 • U programu Office Outlook, u meniju Alatke izaberite stavku Pomoćnik za odsustvovanje.

 • Izaberite opciju Odsutan iz kancelarije, otkucajte poruku za odsustvovanje i kliknite na dugme U redu.

Napomena : Poruka Odsutan iz kancelarije će zameniti bilo koju Ličnu belešku koju ste uneli pre toga, ali poruka Odsutan iz kancelarije neće biti ažurirana dok se ne odjavite i ponovo prijavite u program Communicator. Kada to budete uradili, može biti potrebno do 30 minuta da poruka prođe kroz sistem prisutnosti. Pored toga, Communicator klijent vam mora raditi na uređaju koji može da se poveže na Exchange server da bi se informacija raširila po sistemu.

Prikaz vaše lokacije

Communicator vam omogućava da prikažete svoju lokaciju kao deo vaših informacija o prisutnosti. Možete da odredite svoju trenutnu lokaciju kao Kuća ili Kancelarija ili možete da kreirate prilagođenu lokaciju.

 • Kliknite na vaše dugme za prisutnost, postavite pokazivač na stavku Trenutna lokacija i izaberite lokaciju ili izaberite stavku Kreiraj prilagođenu lokaciju.

Informacije o vašoj lokaciji su vidljive samo onim kontaktima kojima dodelite nivo pristupa Tim ili Lično. Pogledajte temu datu kasnije u ovom odeljku Kako se vaše informacije o prisutnosti pojavljuju drugima na osnovu nivoa pristupa za više informacija o dodeljivanju nivoa pristupa kontaktima.

Vrh stranice

Kako se ažurira prisutnost pomoću Outlook kalendara

Vaš status o prisutnosti podrazumevano je povezan sa Outlook kalendarom. Te tako, ako je trenutno zakazan sastanak u vašem Outlook kalendaru, vaš status se pojavljuje kao Na sastanku sam u programu Communicator. kao što je prikazano na sledećoj ilustraciji. Za više informacija pogledajte Postavke ličnih opcija.

If a meeting is scheduled in your Outlook calendar, your status in Communicator is set to: In a meeting.

Vrh stranice

Kako se ažurira prisutnost na osnovu vaše aktivnosti

Kada imate audio ili video poziv ili konferenciju, Communicator ažurira vašu prisutnost. Vaše dugme za prisutnost pokazuje zauzetost a vaš status je ažuriran ili na Ima poziv ili Učestvuje u konferenciji.

Your status string automatically updates when you are in an audio or video call, or conference.

Vrh stranice

Kako se ažurira prisutnost na osnovu vaše neaktivnosti

Korisnici programa Communicator često se pitaju o značenju dugmadi za prisutnost koja su pola žuta pola narandžasta i pola zelena pola žuta.

Dugme za prisutnost

Opis

Busy Inactive

Dugme za prisutnost „U poslu sam (Neaktivan)     Pojavljuje se kada je korisnik programa Communicator na sastanku ili je ručno postavio svoj status na „U poslu sam“ i Communicator nije otkrio nijedan unos u računar (na bilo kom računaru korisnika gde je pokrenut Communicator) u poslednjih pet minuta. Ako korisnik pomeri miša ili pritisne neki taster na tastaturi, na primer, status se menja na „U poslu sam“.

Inactive

Dugme za prisutnost „Neaktivan“     Pojavljuje se kada je kontakt možda dostupan, ali njegov ili njen računar je u stanju mirovanja više od postavljenog vremenskog perioda mirovanja – podrazumevani period je pet minuta. U ovom stanju, kontakt je na mreži i prelazi iz statusa „Dostupan“, kao što je naznačeno dugmetom koje pola zeleno pola žuto. Ovaj status postavlja Communicator.

Away

Dugme za prisutnost Nisam tu“ je postavljeno ako Communicator ne otkrije nikakav unos računaru korisnika gde je pokrenut Communicator 15 minuta. Kada računar korisnika primi unos, dugme za prisutnost i status se vraćaju na prethodno stanje.

Vrh stranice

Kako se kontrolišu informacije o prisutnosti tako da ih jedni vide, a drugi ne

Communicator nudi nivoe pristupa koje možete da dodelite kontaktima da biste kontrolisali količinu i vrstu informacija o prisutnosti koje su im dostupne. Na primer, verovatno želite da broj vašeg mobilnog telefona vide vaše najbliže kolege, ali ne i celo preduzeće. Osim toga, možda ćete želeti da članovi vašeg tima znaju vašu lokaciju, ali ne i celo preduzeće. Da biste kontrolisali pristup vašim informacijama o prisutnosti, Communicator obezbeđuje nivoe pristupa. Možete da dodelite nivoe pristupa na neki od sledećih načina:

 • U spisku kontakata, kliknite na kontakt kome želite da dodelite nivo pristupa, usmerite pokazivač miša na Promeni nivo pristupa i izaberite nivo pristupa za kontakt.

  To control access to your presence information, Communicator provides access levels.

 • Kliknite na dugme Promeni način prikazivanja kontakata i kliknite na stavku Nivoi pristupa. Možete da dodelite nivoe pristupa kontaktima prevlačenjem i otpuštanjem kontakata u nivoe pristupa.

 • Kada vas neko doda u svoj spisak kontakata, dobijete obaveštenje koje vam omogućava da prihvatite ili odbijete zahtev te osobe da vas doda u svoj spisak kontakata. Da biste dodelili nivo pristupa preko obaveštenja, izaberite nivo pristupa u okviru Nivo pristupa ove osobe i kliknite na dugme U redu.

When someone adds you to their Contact List, you receive an alert.

Vrh stranice

Kako se vaše informacije o prisutnosti pojavljuju drugima na osnovu nivoa prisutnosti

Sledeći primeri su navedeni da bi vam pomogli da razumete kako se vaše informacije o prisutnosti pojavljuju drugima i kako nivoi pristupa mogu da odrede informacije o prisutnosti koje su dostupne drugima.

Promenili ste status sa „Dostupan“ na „Nisam tu“

Vaše dugme za prisutnost izgleda ovako

Change your status from Available to Away.

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Preduzeće vidi

Company access level

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Tim vidi

Team access level

Objavili ste broj vašeg mobilnog telefona

Broj vašeg mobilnog telefona prikazan je na kartici Telefoni

Your mobile number is published in the Phones tab.

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Preduzeće vidi

Company access level

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Tim vidi

Team access level

Podesili ste status na Ne uznemiravaj

Vaše dugme za prisutnost izgleda ovako

Set your status to Do not disturb

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Preduzeće vidi

Company access level

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Tim vidi

Team access level

Na sastanku ste zakazanom u Outlook kalendaru

Vaš status prisutnosti automatski je ažuriran na U poslu sam - Na sastanku

Set to Busy - In a meeting

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Preduzeće vidi

Company access level

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Tim vidi

Team access level

Na mreži ste ali nije bilo unosa na vašem računaru u poslednjih pet minuta

Vaš status prisutnosti automatski je ažuriran na Neaktivan

Inactive status

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Preduzeće vidi

Company access level

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Tim vidi

Team access level

Na sastanku ste ali nije bilo unosa na vašem računaru u poslednjih pet minuta

vaše dugme za prisutnost automatski je ažurirano na „U poslu sam“ (Neaktivan)

Inactive - In a meeting

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Preduzeće vidi

Company access level

Kontakt kome ste dodelili nivo pristupa Tim vidi

Team access level

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×