Vodič za Power Query kontekstualne menije

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Napomena: Power Query je poznat kao Preuzimanje i transformacija u programu Excel 2016. Informacije koje su pružene ovde odnose se na oba. Da biste saznali više, pročitajte članak Preuzimanje i transformacija u programu Excel 2016.

Kontekstualni meniji su specifični za element, kao što je ćelija tabele, unutar okna uređivača. Kontekstualni meni definiše radnje koje će se izvršiti na izabranom elementu ili elementima.

U ovom članku

Kontekstualni meni ćelije

Broj ili tip datum/vreme

Zamena numeričke vrednosti ili vrednosti datum/vreme

Tekstualni tip

Zamena tekstualnih vrednosti

Logički tip

Zamena logičkih vrednosti

Tip "Tabela" ili "veza

Kontekstualni meni kolone

Izbor jedne kolone

Promena tipa sa kulturom

Izbor više kolona

Kontekstualni meni tabele

Kontekstualni meni koraka upita

Pretraga na mreži

Kontekstualni meni ćelije

Da biste primenili radnju na ćeliju, kliknite desnim tasterom miša na neku ćeliju. Svaki tip ćelije ima kontekstualni meni.

Tip „Broj“ ili „Datum/vreme“

Radnja

Opis

Filteri za brojeve

Filtrirajte tabelu na osnovu operatora:

 • Jednako je

 • Nije jednako

 • Veće od

 • Veće od ili jednako

 • Manje od

 • Manje od ili jednako

Zamena vrednosti

Zamenite jednu vrednost druge vrednosti u izabranim kolonama. Da biste zamenili numeričke vrednosti ili vrednosti datum/vreme, pogledajte članak Zamena numeričke vrednosti ili vrednosti datum/vreme.

Dubinski pretraži

Idite na sadržaj ćelije. Tako dodajete novi korak trenutnom upitu radi navigacije, a to se može otkazati uklanjanjem ovog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Kreirajte novi upit koristeći sadržaj ove ćelije kao vrednosti upita. Ime novog upita isto je što i zaglavlje kolone izabrane ćelije.

Zamena numeričke vrednosti ili vrednosti „Datum/vreme“

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju broja ili ćeliju „Datum/vreme“.

 2. Izaberite stavku Zameni vrednosti.

 3. U dijalog Zamena vrednosti unesite vrednosti Vrednost za pronalaženje i Zamena.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Tekstualni tip

Radnja

Opis

Filteri za tekst

Filtrirajte tabelu na osnovu operatora:

 • Jednako je

 • Nije jednako

 • Počinje sa

 • Završava se sa

 • Sadrži

 • Ne sadrži

Zamena vrednosti

Zamenite jednu vrednost druge vrednosti u izabranim kolonama. Zamena tekstualnih vrednosti, pogledajte članak Zamena tekstualnih vrednosti.

Dubinski pretraži

Idite na sadržaj ćelije. Tako dodajete novi korak trenutnom upitu radi navigacije, a to se može otkazati uklanjanjem ovog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Kreirajte novi upit koristeći sadržaj ove ćelije kao vrednosti upita. Ime novog upita isto je što i zaglavlje kolone izabrane ćelije.

Zamena tekstualnih vrednosti

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju za tekst.

 2. Izaberite stavku Zameni vrednosti.

 3. U dijalog Zamena vrednosti unesite vrednosti Vrednost za pronalaženje i Zamena.

 4. Izaberite opciju Podudaranje čitavog sadržaja ćelije da biste zamenili čitav sadržaj ćelija; u suprotnom izaberite Zameni vrednosti da biste zamenili sva podudaranja Vrednost za pronalaženje.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Logički tip

Radnja

Opis

Zamena vrednosti

Zamenite jednu vrednost drugom u izabranim kolonama. Da biste zamenili logičku vrednosti, pogledajte odeljak „Zamena logičkih vrednosti“.

Dubinski pretraži

Idite na sadržaj ćelije. Tako dodajete novi korak trenutnom upitu radi navigacije, a to se može otkazati uklanjanjem ovog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Kreirajte novi upit koristeći sadržaj ove ćelije kao vrednosti upita. Ime novog upita isto je što i zaglavlje kolone izabrane ćelije.

Zamena logičkih vrednosti

 1. Kliknite desnim tasterom miša na logičku ćeliju.

 2. Izaberite stavku Zameni vrednosti.

 3. U dijalog Zamena vrednosti unesite vrednosti Vrednost za pronalaženje i Zamena.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Tip „Tabela“ ili „Veza“

Radnja

Opis

Dubinski pretraži

Idite na sadržaj ćelije. Tako dodajete novi korak trenutnom upitu radi navigacije, a to se može otkazati uklanjanjem ovog koraka u oknu Koraci.

Dodaj kao novi upit

Kreirajte novi upit koristeći sadržaj ove ćelije kao vrednosti upita. Ime novog upita isto je što i zaglavlje kolone izabrane ćelije.

Kontekstualni meni kolone

Kliknite desnim tasterom miša na zaglavlja izabrane kolone da biste primenili radnju na sve ćelije u toj koloni. Svaki tip kolone ima kontekstualni meni.

Izbor jedne kolone

Radnja

Odnosi se na tip

Opis

Ukloni

Svi tipovi

Uklanjanje izabrane kolone iz prikaza i dalje upotrebe.

Ukloni druge kolone

Svi tipovi

Uklanja sve neizabrane kolone iz prikaza i dalje upotrebe.

Koristi prvi red kao zaglavlja

Svi tipovi

Svako ime zaglavlja tabele zamenjuje se vrednostima ćelija u prvom redu tabele.

Dupliraj kolonu

Svi tipovi

Kreira duplikat izabrane kolone sa desne strane tabele. Ime dato novoj koloni je kopiju < ime kolone >.

Podeli kolonu

(Dostupno u uređivača upita r ibbon)

Tekstualni tip

Kolona teksta može da se razdeli na više kolona na dva načina:

 • Pomoću znaka za razgraničavanje

 • Pomoću broja znakova

Više informacija o tome kako da razdelite tekstualnu kolonu potražite u članku Razdeljivanje kolone teksta.

Ukloni duplikate

(Dostupno u uređivača upita r ibbon )

„Tekst“, „Broj“, „Datum/vreme“,

Logički tipovi

Uklonite sve redove iz tabele gde vrednosti u izabranim kolonama duplirane starije vrednosti. Red sa prvu instancu skupa vrednosti se ne uklanja. Više informacija o tome kako da uklonite duplikate potražite u članku Uklanjanje duplikata.

Zameni vrednosti

(Dostupno u uređivača upita r ibbon )

„Tekst“, „Broj“, „Datum/vreme“,

Logički tipovi

Stavke u koloni zamenite neku drugu vrednost. Više informacija o tome kako da zamenite vrednosti potražite u članku Kontekstualni meni ćelije.

Promeni tip

(Dostupno u uređivača upita r ibbon )

„Tekst“, „Broj“, „Datum/vreme“,

Logički tipovi

Onemogućeno za tipove „Tabela“, „Veza“ i „Stavka“

Promena tipa izabrane kolone u novi tip:

 • Logički

 • Broj

 • Datum

 • Datum/vreme

 • Datum/vreme/vremenska zona

 • Vreme

 • Trajanje

 • Binarni

 • Tekst

 • Tipa sa kulturom. Više informacija o tome kako da promenite tip sa kulturu porekla potražite u članku Promena tipa sa kulturom.

Transformiši

Tipovi „Tekst“ i „Datum/vreme“

Onemogućeno za sve ostale tipove

Promenite način na koji se vrednosti u koloni prikazuju za tekstualnu vrednost:

 • Mala slova

 • VELIKA SLOVA

 • Svaku Reč Počni Velikim Slovom

 • Skrati

 • Očisti

 • JSON

 • XML

Promenite način na koji se vrednosti u koloni prikazuju za vrednost „Datum vreme“:

 • Datum

 • Vreme

 • Dan

 • Mesec

 • Godina

 • Dan sedmice

Umetni kolonu

Svi tipovi

Umeće novu kolonu nakon poslednje kolone tabele. Vrednosti u novoj koloni utvrđuju se izborom tipa kolone koja se umeće:

 • Prilagođeno (vi definišete formulu koja izračunava nove vrednosti)

 • Indeks

Dodatne informacije o umetanju kolone potražite u članku Umetanje prilagođene kolone u tabelu.

Grupiši po

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon )

„Tekst“, „Broj“, „Datum/vreme“,

Logički tipovi

Rezimira podatke po vrednostima redova. Na primer, ako u tabeli imate kolone „Država“, „Grad“ i „Stanovništvo“, mogli biste da:

 • Izvršite grupisanje po koloni „Država“ i izbrojite gradove u svakoj državi ili saberete populaciju gradova da biste dobili populaciju svake države

 • Izvršite grupisanje po koloni „Grad“ i izbrojite instance imena gradova.

Više informacija o tome kako da grupišete redove potražite u članku Grupisanje redova u tabeli.

Razgrupiši kolone

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon )

Svi tipovi

Transformiše izabrane kolone u parove atribut–vrednost. Informacije o tome kako da razgrupišete kolone potražite u članku Razgrupisavanje kolona.

Premesti

Svi tipovi

Premestite izabranu kolonu na drugu lokaciju u tabeli. Premestite izabranu kolonu:

 • Nalevo

 • Nadesno

 • Na početak

 • Na kraj

Takođe možete da kliknete na kolone i prevučete ih levo ili desno od izabrane kolone, a zatim ih otpustite.

Preimenuj

Svi tipovi

Preimenujte izabranu kolonu.

Dubinski pretraži

Svi tipovi

Idite na sadržaj kolone. Tako dodajete novi korak trenutnom upitu za izvršavanje ove navigacije, a to se može otkazati uklanjanjem ovog koraka u oknu „Koraci“.

Dodaj novi upit

Svi tipovi

Kreirajte novi upit koristeći sadržaj ove kolone kao vrednosti upita. To se radi putem upućivanja na originalni upit iz novog upita. Ime novog upita isto je kao i zaglavlje izabrane kolone.

Promena tipa sa kulturom

 1. Kliknite desnim tasterom miša na izabranu kolonu.

 2. Izaberite stavke Promeni tip > Tip sa kulturom.

 3. U dijalogu Promena tipa sa kulturom izaberite tip podataka da biste promenili i izabrali kulturu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Izbor više kolona

Izaberite (Ctrl+Click ili Shift+Click) dve ili više kolona, zatim desnim tasterom miša kliknite na neku od izabranih kolona da biste na izabrane kolone primenili radnju iz kontekstualnog menija za više kolona.

Napomena:  Za neke izbore više kolona, neke stavke kontekstualnog menija biće onemogućene.

Radnja

Opis

Ukloni kolone

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon )

Uklonite izabrane kolone iz prikaza i dalje upotrebe.

Ukloni druge kolone

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Uklanja sve neizabrane kolone iz prikaza i dalje upotrebe.

Ukloni duplikate

Uklonite sve redove iz tabele gde vrednosti u izabranim kolonama duplirane starije vrednosti. Red sa prvu instancu skupa vrednosti se ne uklanja. Više informacija o tome kako da uklonite duplikate potražite u članku Uklanjanje duplikata.

Zamena vrednosti

Stavke u koloni zamenite neku drugu vrednost. Više informacija o tome kako da zamenite vrednosti potražite u članku Kontekstualni meni ćelije.

Promeni tip

Promena tipa izabrane kolone u novi tip:

 • Logički

 • Broj

 • Datum

 • Datum/vreme

 • Datum/vreme/vremenska zona

 • Vreme

 • Trajanje

 • Binarni

 • Tekst

 • Tipa sa kulturom. Više informacija o tome kako da promenite tip sa kulturu porekla potražite u članku Promena tipa sa kulturom.

Transformiši

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Promenite način na koji se vrednosti u koloni prikazuju za tekstualnu vrednost:

 • Mala slova

 • VELIKA SLOVA

 • Svaku Reč Počni Velikim Slovom

 • Skrati

 • Očisti

 • JSON

 • XML

Promenite način na koji se vrednosti u koloni prikazuju za vrednost „Datum vreme“:

 • Datum

 • Vreme

 • Dan

 • Mesec

 • Godina

 • Dan sedmice

Objedini kolonu

Grupiši po

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Rezimira podatke po vrednostima redova. Na primer, ako u tabeli imate kolone „Država“, „Grad“ i „Stanovništvo“, mogli biste da:

 • Izvršite grupisanje po koloni „Država“ i izbrojite gradove u svakoj državi ili saberete populaciju gradova da biste dobili populaciju svake države

 • Izvršite grupisanje po koloni „Grad“ i izbrojite instance imena gradova.

Više informacija o tome kako da grupišete redove potražite u članku Grupisanje redova u tabeli.

Razgrupiši kolone

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Transformiše izabrane kolone u parove atribut-vrednost. Informacije o tome kako da razgrupisavanje kolona potražite u članku Razgrupiši kolone.

Premesti

Premestite izabranu kolonu na drugu lokaciju u tabeli. Premestite izabranu kolonu:

 • Nalevo

 • Nadesno

 • Na početak

 • Na kraj

Takođe možete da kliknete na kolone i prevučete ih levo ili desno od izabrane kolone, a zatim ih otpustite.

Vrh stranice

Kontekstualni meni tabele

Kontekstualni meni tabele, predstavljen ikonom tabele ( Ikona tabele ), izvršava radnje na nivou tabele.

Radnja

Opis

Koristi prvi red kao zaglavlja

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Podignite nivoe vrednosti iz prvog reda tabele na naslove kolone.

Ukloni duplikate

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Uklanja sve redove iz Power Query tabele kod kojih se vrednosti u izabranim kolonama podudaraju sa starijim vrednostima. Red sa prvim pojavljivanjem skupa vrednosti se ne uklanja.

Ukloni greške

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Uklonite redove koji sadrže greške u trenutno izabranim kolonama.

Umetni kolonu

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Umeće novu kolonu nakon poslednje kolone tabele. Vrednosti u novoj koloni utvrđuju se izborom tipa kolone koja se umeće:

 • Prilagođeno (vi definišete formulu koja izračunava nove vrednosti)

 • Indeks

Dodatne informacije o umetanju kolone potražite u članku Umetanje prilagođene kolone u tabelu.

Zadrži redove s vrha

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Navedite prvi broj redova koje želite da zadržite u tabeli.

Zadrži prvih 100 redova

Zadržite prvih 100 redova u tabeli.

Zadrži opseg redova

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Navedite opseg redova sa početkom u polju Prvi red praćen Brojem redova koji će se zadržati u tabeli.

Ukloni redove s vrha

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Uklonite prvih n redova iz tabele.

Ukloni alternativne redove

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

Uklonite alternativne redove iz tabele sa početkom u polju Prvi red za uklanjanje navodeći vrednosti Broj redova za uklanjanje i Broj redova za zadržavanje.

Objedini

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

U koordinatnoj mreži Pregled , kreirajte novi upit od dva postojeća upita. Jedan rezultat upita sadrži sve kolone iz primarnu tabelu sa jednom kolonom Primenjivanje kao jednu kolonu koja sadrži veze za navigaciju u povezanoj tabeli. Više informacija o tome kako da objedinjujete upite, pogledajte članak Objedinjavanje upita.

Dodaj

(Dostupno da n uređivača upita r ibbon)

U koordinatnoj mreži Pregled , kreirajte novi upit koji sadrži sve redove iz prvog upita iza kojih slede svi redovi iz drugog upita. Više informacija o tome kako da dodajete upite, pogledajte članak Dodavanje upita.

Vrh stranice

Kontekstualni meni koraka upita

Kliknite desnim tasterom miša na korak upita da biste izmenili korak upita i promenili poziciju koraka upita.

Radnja

Opis

Uređivanje postavki

Uredite vrednosti u funkciji koja definiše izabrani korak.

Preimenuj

Dajte ovom koraku novo ime. To je korisno ako želite da koraci imaju smislena imena ili ako želite da razlikujete više instanci iste radnje – umetanja kolone, na primer.

Izbriši

Uklonite ovaj korak iz toka. Napomena: to može stvoriti greške u sledećim koracima ako su koraci koji slede zavisni od ovog koraka.

Izbriši do kraja

Uklonite ovaj i sve naredne korake u ovom toku.

Premesti nagore

Premestite izabrani korak bliže početku toka za jednu poziciju.

Premesti nadole

Premestite izabrani korak dalje od početka toka za jednu poziciju.

Vrh stranice

Pretraga na mreži

U oknu Pretraga na mrežikliknite desnim tasterom miša na stavku rezimea izvora podataka.

Radnja

Opis

Idi na izvor

Idite na izvornu veb stranicu za izabranu stavku izvora podataka.

Uslovi korišćenja

Idite na stranicu „Uslovi korišćenja“ za izabranu stavku izvora podataka.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×