Uvoz poruka ili naloga iz programa Outlook Express u Outlook

Microsoft Outlook Express je besplatni, osnovni program za e-poštu. E-poruke i informacije o nalogu možete da uvezete iz programa Outlook Express u Microsoft Outlook.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Uvoz poruka iz programa Outlook Express

Uvoz imena i postavki naloga iz programa Outlook Express

Uvoz poruka iz programa Outlook Express

U programu Outlook Express svaka poštanska fascikla odgovara pojedinačnoj datoteci. Na primer, fascikla „Prijemno poštansko sanduče“ u programu Outlook Express predstavlja pojedinačnu datoteku – Inbox.dbx. Nasuprot tome, Outlook svaku poruku skladišti kao pojedinačnu datoteku. Ako su programi Outlook Express i Outlook instalirani na različitim računarima, potrebno je da znate ovu informaciju tako da biste mogli pronaći i kopirati odgovarajuću fasciklu kada je to neophodno.

Da biste uvezli e-poruke, odaberite proceduru na osnovu toga da li su programi Outlook Express i Outlook instalirani na istom računaru ili na različitim računarima.

Šta uraditi kada su programi Outlook i Outlook Express instalirani na istom računaru?

 1. U programu Outlook, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz.

 2. Izaberite stavku Uvoz Internet pošte i adresa, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak za uvoz i izvoz

 3. Izaberite stavku Outlook Express.

 4. Potvrdite izbor Uvezi poštu.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na dugme Završi.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj u prijemnom poštanskom sandučetu da biste u prijemnom poštanskom sandučetu sačuvali kopiju rezimea o uvozu.

Šta uraditi kada su programi Outlook i Outlook Express instalirani na različitim računarima?

Da biste preneli poruke pomoću čarobnjaka za uvoz i izvoz, prvo morate da pronađete i kopirate odgovarajuće datoteke sa računara na kom je instaliran Outlook Express na računar na kom je instaliran Outlook.

Napomena : Kopiranje informacija iz programa Outlook Express na deljenu lokaciju nije dovoljno. Morate da kopirate fasciklu na računar na kom je instaliran Outlook.

Kopiranje fascikle programa Outlook Express

 1. Na računaru na kom je podešen Outlook Express nalog, u programu Outlook Express, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Izaberite karticu Održavanje.

  Dijalog „Opcije“ u programu Outlook Express

 3. Kliknite na dugme Fascikla za čuvanje, a zatim obeležite celu putanju koja je prikazana u polju dijaloga Lokacija za skladištenje.

  Dijalog „Lokacija za skladištenje“

  Savet : Sačuvajte ovu lokaciju da biste je kasnije mogli koristiti tokom ovog postupka. Ovo možete da uradite brzo tako što ćete izabrati informaciju u polju, pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+C za kopiranje, a zatim otvoriti program Beležnica i pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+V da biste je ovde zalepili.

 4. Ako je neophodno, izmenite podrazumevani prikaz u operativnom sistemu Windows Explorer da biste mogli videti skrivene fascikle. Fascikla programa Outlook Express nalazi se u skrivenoj fascikli.

  Prikaz skrivenih fascikli

  • Microsoft Windows XP ili Microsoft Windows Server 2003    

   1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj računar.

   2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.

   3. Izaberite karticu Prikaz, a zatim izaberite opciju Prikaži skrivene datoteke i fascikle.

    Dijalog „Opcije fascikle“

 5. Potražite lokaciju koju ste pronašli u dijalogu Lokacija za skladištenje.

 6. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Iskopirajte celu fasciklu programa Outlook Express na prenosivi medijum, kao što je disketa, DVD ili prenosni memorijski uređaj, a zatim je iskopirajte na računar na kom je instaliran Outlook.

   Napomena : Kada kopirate fasciklu programa Outlook Express na računar na kom je instaliran Outlook, odredište nije od presudnog značaja, zato što će informacije na njemu biti uskladištene samo privremeno. Kopirajte je na mesto na kom možete lako da je pronađete.

  • Kopirajte celu fasciklu programa Outlook Express na mrežnu lokaciju kojoj oba računara mogu pristupiti, a zatim je sa mrežne lokacije iskopirajte na računar na kom je instaliran Outlook.

 7. Na računaru na kom je instaliran Outlook otvorite Outlook Express. Ako budete upitani da kreirate nalog e-pošte, kliknite na dugme Otkaži.

 8. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 9. Izaberite karticu Održavanje.

  Dijalog „Opcije“ u programu Outlook Express

 10. Kliknite na dugme Fascikla za čuvanje, a zatim na dugme Promeni.

  Dijalog „Lokacija za skladištenje“

 11. Potražite lokaciju na koju ste kopirali fasciklu programa Outlook Express, a zatim je izaberite.

 12. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pronalaženje fascikle.

 13. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Lokacija za skladištenje.

 14. Kada budete upitani da li želite da koristite nove poruke ili želite da ih zamenite porukama sa stare lokacije za skladištenje, kliknite na dugme Da da biste se prebacili na to skladište.

 15. Izađite iz programa Outlook Express, a zatim ga ponovo pokrenite da biste dovršili proces.

Uvoz poruka iz programa Outlook Express u Outlook

 1. U programu Outlook, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz.

 2. Izaberite stavku Uvoz Internet pošte i adresa, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak za uvoz i izvoz

 3. Izaberite stavku Outlook Express.

 4. Potvrdite izbor Uvezi poštu.

 5. Kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na dugme Završi.

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj u prijemnom poštanskom sandučetu da biste u prijemnom poštanskom sandučetu sačuvali kopiju rezimea o uvozu.

Vrh stranice

Uvoz imena i postavki naloga iz programa Outlook Express

 1. U programu Outlook, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz.

 2. Izaberite stavku Uvoz postavki naloga Internet pošte, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Izaberite stavku Outlook Express, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Pratite preostala uputstva u čarobnjaku za uvoz i izvoz.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×