Uvoz ili veza sa podacima u drugoj Access bazi podataka

Uvoz ili veza sa podacima u drugoj Access bazi podataka

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Možete da prenesete podatke iz jedne Access baze podataka u drugu na više načina. Kopiranje i lepljenje je najjednostavniji metod, ali uvoz i povezivanje obezbeđuju bolju kontrolu i fleksibilnost tokom podataka koje možete da prenesete i u kako možete da prenesete te podatke u odredišnoj bazi podataka.

Ovaj članak objašnjava kako da uvezete ili povezivanje sa podacima u drugoj Access bazi podataka.

U ovom članku

Razumevanje uvoza i povezivanja sa podacima iz druge baze podataka programa Access

Uvoz podataka iz druge Access baze podataka

Povezivanje sa podacima u drugoj Access bazi podataka

Razumevanje uvoza i povezivanja sa podacima iz druge baze podataka programa Access

Kada uvozite iz druge baze podataka, Access će kreirati kopiju podataka u odredišnoj bazi podataka ne menjajući izvor. Tokom operacije uvoza možete da odaberete objekte koje želite da kopirate, kontrolišete kako se uvoze tabele i upite, navedite da li relacije između tabela treba da budu uvezene, itd.

Možda ćete želeti da biste uvezli podatke na primer da kreirate neke tabele koje su slične tabelama koje se nalaze u drugu bazu podataka. Možda želite da kopirate celu tabelu ili samo definicije da biste izbegli ručno dizajniranje svih tabela. Kada odaberete da uvezete samo definiciju tabela, dobićete praznu tabelu. Drugim rečima, polja i svojstva polja se kopiraju u odredišnoj bazi podataka, ali ne podatke u tabeli. Druga prednost uvoza (u poređenju sa operacijom kopiranje i lepljenje) je da odaberete da uvezete relacije između tabela zajedno sa samim tabelama.

Ako je vaš cilj da biste dodali zapise iz jedne baze podataka u postojeću tabelu u drugu bazu podataka, trebalo bi da razmislite o uvozu zapise u novu tabelu, a zatim kreirate upit za dodavanje. Ne možete da dodate podatke u postojeću tabelu tokom operacije uvoza. Više informacija o upitima za dodavanje potražite u članku Dodavanje zapisa u tabelu pomoću upita za dodavanje.

Možda ćete želeti da se povežete sa podacima u drugoj Access bazi podataka, ako vaša organizacija koristi nekoliko Access baza podataka, ali podatke u nekim tabelama, kao što su zaposleni, treba da dele različite baze podataka. Umesto dupliranja tabele u svakoj bazi podataka, možete zadržati tabele u jednoj bazi podataka i povezivanje sa njim iz druge baze podataka. Druga radna grupa ili sektoru treba da budu u mogućnosti da biste dodali i korišćenje podataka u bazi podataka, ali želite da nastavite da posedujem strukturu tabele.

Uvoz podataka iz druge Access baze podataka

Proces uvoza podataka sledi ove opšte korake:

 • Priprema za operaciju uvoza

 • Pokrenite čarobnjak za uvoz

 • Opcionalno čuvanje postavki uvoza u vidu specifikacije uvoza za kasniju ponovnu upotrebu

Sledeći skup koraka objašnjava kako da izvršite ove radnje.

Priprema za operaciju uvoza

 1. Pronađite izvorne baze podataka i Identifikujte objekte koje želite da uvezete.

  Ako je izvorna baza podataka .mdb ili .accdb datoteka, možete da uvezete tabela, upite, obrasce, izveštaje, makroe i module. Ako je izvorna datoteka .mde ili .accde datoteke, možete da uvezete samo tabele.

 2. Ako je ovo prvi put uvozite podatke iz Access baze podataka, pogledajte sledeću tabelu neke korisne savete.

  Element

  Opis

  Više objekata

  Možete da uvezete više objekata u jednoj operaciji uvoza.

  Novi objekat

  Svaka operacija uvoza kreira novi objekat u odredišnoj bazi podataka. Ne možete da zamenite postojeći objekat ili dodate zapise u postojeću tabelu pomoću operacije uvoza.

  Uvoz povezane tabele

  Ako je izvorna tabela (na primer, Zaposleni1 u bazi podataka prodaje) zapravo povezana tabela (tabela koja se povezuje sa zaposlenima tabelu u bazi podataka platni spisak), trenutni operacije uvoza zamenjuje se operacija povezivanja. Na kraju operaciju, videćete povezanu tabelu (pod nazivom, na primer, Zaposleni1) koja povezuje originalnu izvornu tabelu ("Zaposleni" u bazi podataka platni spisak).

  Preskakanje polja i zapisa

  Ne možete da preskočite određena polja ili zapisa kada uvozite podatke iz tabele ili upita. Međutim, ako ne želite da uvezete zapise u tabeli, možete da uvezete samo definiciju tabela.

  Relationships

  Možete da odaberete da uvezete relacije između tabela izvora.

  Definicija tabele

  Možete da odaberete da uvezete celu tabelu ili samo definiciju. Kada uvozite samo definiciju, Access će kreirati tabelu koja ima ista polja kao izvorna tabela, ali bez podataka.

  Polja za pronalaženje

  Ako polje u izvornoj tabeli traži vrednosti u drugoj tabeli ili upitu, morate da uvezete povezanu tabelu ili upit ako želite da odredišno polje prikaže vrednosti za pronalaženje. Ako ne uvezete povezanu tabelu ili upit, odredišno polje će prikazivati samo za pronalaženje ID-ove.

  Queries

  Upit možete da uvezete kao upit ili tabelu. Ako ste uvezli upita kao upit, morate da uvezete osnovnim tabelama.

 3. Zatvorite izvornu bazu podataka. Uverite se da nijedan korisnik nije otvorio u isključivom režimu.

 4. Otvorite odredišnu bazu podataka. Uverite se da je baza podataka nije samo za čitanje i da li imate neophodne dozvole za dodavanje objekata i podataka u bazi podataka.

  Ako je izvorna baza podataka je zaštićena lozinkom, bićete upitani da unesete lozinku svaki put kada koristite kao izvor za operacije uvoza.

  Napomena: Ako želite da uvezete podatke u novu bazu podataka, morate da kreirate praznu bazu podataka koja ne sadrži tabele, obrasce ili izveštaje pre pokretanja operacije uvoza.

  Operacije uvoza neće zameniti ili izmeniti postojeće tabele ili objekte. Ako već postoji objekat sa istim imenom kao izvorni objekat u odredišnoj bazi podataka, Access će dodati broj (1, 2, 3 i tako dalje) da biste ime objekta uvoza. Na primer, ako ste uvezli problemi tabele u bazu podataka kojoj se već nalazi u tabeli pod imenom problema, uvezena tabela će biti pod imenom "Problemi1". Ako ime "Problemi1" već koristi, nova tabela će biti pod imenom "Problemi2" i tako dalje.

  Važno je da Imajte u vidu da ako želite da biste dodali zapise u izvornoj tabeli tabele u odredišnoj bazi podataka, morate da koristite upit za dodavanje umesto da pokrenete operaciju uvoza. Više informacija o upitima za dodavanje potražite u članku Dodavanje zapisa u tabelu pomoću upita za dodavanje.

Uvoz podataka

 1. Lokacija čarobnjaka za uvoz razlikuje se u zavisnosti od verzije programa Access. Odaberite korake odgovarajuće za vašu verziju programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju programa Access u okviru pretplate na Office 365, na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje izaberite stavku Novi izvor podataka > Iz datoteke > Access.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Spoljni podaci , u grupi Uvoz i povezivanje kliknite na dugme Access.

  • Ako koristite Access 2007, na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz izaberite stavku Access.

 2. Preuzimanje spoljašnjih podataka – Access baza podataka uvoza i povezivanja se čarobnjak.

  Snimak ekrana Preuzimanje spoljašnjih podataka – Access baza podataka čarobnjak za uvoz

 3. U okviru za tekst ime datoteke otkucajte ime izvorne baze podataka ili kliknite na dugme Pregledaj da biste prikazali dijalog Otvaranje datoteke .

 4. Izaberite stavku Uvezi tabele, upite, obrasce, izveštaje, makroe, i module u trenutnu bazu podataka i kliknite na dugme u redu.

  Otvara se dijalog Uvoz objekata .

  Izabrali objekte za uvoz u dijalogu Uvoz objekata

 5. U dijalogu Uvoz objekte , na kartici tabele izaberite tabele koje želite da uvezete. Ako želite da uvezete upiti, izaberite karticu upiti i izaberite upite koje želite da uvezete.

  Da biste opozvali izbor objekta, kliknite ponovo na njega.

 6. Kliknite na stavku Opcije da biste naveli dodatne postavke.

  Sledeća tabela opisuje na koji način svaka opcija utiče na rezultate operacije.

  Element

  Opis

  Polje za potvrdu Relacije

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste uvezli relacije između izabranih tabela.

  Polje za potvrdu Meniji i trake sa alatkama

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste uvezli sve prilagođene menije i trake sa alatkama koje postoje u izvornoj bazi podataka. Meniji i trake sa alatkama prikazuju se na kartici pod imenom Programski dodaci.

  Polje za potvrdu Specifikacije uvoza ili izvoza

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste uvezli sve sačuvane specifikacije uvoza ili izvoza koje postoje u izvornoj bazi podataka.

  Polje za potvrdu Grupe okna za navigaciju

  Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste uvezli sve prilagođene grupe okna za navigaciju koje postoje u izvornoj bazi podataka.

  Dugme opcije Definicija i podaci

  Izaberite ovu opciju da biste uvezli strukturu i podatke svih izabranih tabela.

  Dugme opcije Samo definicija

  Izaberite ovu opciju da biste uvezli samo polja iz izabranih tabela. Izvorni zapisi se ne uvoze.

  Dugme opcije Kao upite

  Izaberite ovu opciju da biste uvezli izabrane upite kao upite. U ovom slučaju ne zaboravite da uvezete sve osnovne tabele zajedno sa upitima.

  Dugme opcije Kao tabele

  Izaberite ovu opciju da biste uvezli upite kao tabele. U ovom slučaju ne morate da uvozite osnovne tabele.

 7. Kliknite na dugme U redu da biste završili operaciju.

  Access kopira podatke i prikazuje poruke o greškama, ako naiđe na bilo kakve probleme. Ako operacija uspe da uveze podatke, poslednja stranica čarobnjaka omogućava da sačuvate detalje operacije kao specifikaciju uvoza za buduću upotrebu.

Povezivanje sa podacima u drugoj Access bazi podataka

Povezivanje omogućava da se povežete sa podacima u drugu bazu podataka bez izvršavanja uvoza, tako da možete da prikažete i izmenite najnovije podatke u izvornoj i odredišnoj bazi podataka bez kreiranja i održavanja kopije iste podatke. Možete povezati samo sa tabelama u drugoj Access bazi podataka. Ne možete se povezati upite, obrasce, izveštaje, makroe ili module.

Kada povežete tabele u Access bazi podataka, Access će kreirati novu tabelu koja se zove povezane tabele, što održava vezu sa izvornim zapisima i poljima. Sve promene koje napravite podataka iz baze podataka se odražavaju na povezanu tabelu u odredišnoj bazi podataka, i obrnuto. Međutim, ne možete da promenite strukturu povezane tabele u odredišnoj bazi podataka. Drugim rečima, ne možete da izvršite promene u povezanu tabelu kao što su Dodavanje ili brisanje polja ili menjanje tipa podataka polja.

Povezivanje sa podacima u drugoj Access bazi podataka proces sledi ove opšte korake:

 • Priprema za operaciju veza

 • Pokrenite čarobnjak za povezivanje

Sledeći skup koraka objašnjava kako da izvršite ove radnje.

Priprema za povezivanje tabela u Access bazi podataka

 1. Pronađite izvorne baze podataka.

  Format datoteke može biti MDB, MDE, ACCDB ili ACCDE. Ako je izvorna baza podataka je zaštićena lozinkom, bićete upitani da unesete lozinku tokom operacije povezivanja.

 2. Identifikujte tabele na koji želite da se povežete. Možete da povežete sa tabelama, ali ne možete se povezati upite, obrasce, izveštaje, makroe ili module. Ako je ovo prvi put povezujete sa tabelama u drugoj Access bazi podataka, pogledajte sledeću tabelu neke korisne savete.

  Element

  Opis

  Više objekata

  Možete da kreirate veze ka više tabela u jednoj operaciji povezivanja. Povezane tabele se kreira za svaku izvornu tabelu.

  Povezane tabele kao izvor

  Ne možete se povezati sa tabelom koja se već nalazi na povezanu tabelu u izvorne baze podataka.

  Na primer, ako je Zaposleni1 tabelu koju želite da se povežete u bazi podataka prodaje zapravo povezane tabele koja je povezuje sa zaposlenima tabelu u bazi podataka platni spisak, ne možete da koristite Zaposleni1 tabelu u bazi podataka prodaje kao izvornu tabelu. Umesto toga treba da povezujete direktno u tabelu "Zaposleni" u bazi podataka platni spisak.

  Novu ili postojeću tabelu

  Svakom operacijom povezivanja kreira novu povezanu tabelu za svaku izvornu tabelu. Ne možete da zamenite ili dodavanje podataka u postojeću tabelu pomoću operacije povezivanja.

  Relationships

  Ako izaberete više tabela izvora, relacije između tabela su automatski prenete u odredišnu bazu podataka. Međutim, ne možete da promenite ili izbrišete relacije u odredišnoj bazi podataka.

  Polja za pronalaženje

  Ako polje u izvornoj tabeli traži vrednosti u drugoj tabeli, morate da ne zaboravite da se povežete sa povezanom tabelom ako želite da odredišno polje prikaže vrednosti za pronalaženje. Ako se ne povezujete sa povezanu tabelu ili upit, odredišno polje prikazuje samo za pronalaženje ID-ove.

 3. Zatvorite izvornu bazu podataka. Uverite se da nijedan drugi korisnik ima bazu podataka otvorili u isključivom režimu.

 4. Otvorite odredišnu bazu podataka. Uverite se da Odredišna baza podataka nije samo za čitanje i da li imate neophodne dozvole za dodavanje objekata i podataka u bazi podataka.

  Napomena: Ako želite da kreirate veze u novoj bazi podataka, morate da kreirate praznu bazu podataka (onaj koji ne sadrži tabele, obrasce ili izveštaje) pre nego što pokrenete operaciju povezivanja.

  Operacija ne zamenite ili izmenite postojeće tabele ili objekte. Ako već postoji objekat sa istim imenom kao izvorni objekat u odredišnoj bazi podataka, Access će dodati broj (1, 2, 3 i tako dalje) da biste ime povezane tabele. Na primer, ako se povezujete sa tabeli sporne stavke iz baze podataka kojoj se već nalazi u tabeli pod imenom problema, povezana tabela će biti pod imenom "Problemi1". Ako ime "Problemi1" već koristi, nova tabela će biti pod imenom "Problemi2" i tako dalje.

  Imajte na umu ako želite da biste dodali zapise u izvornoj tabeli tabele u odredišnoj bazi podataka, morate da koristite upit za dodavanje umesto da pokrenete operaciju povezivanja.

  Više informacija o upitima za dodavanje potražite u članku Dodavanje zapisa u tabelu pomoću upita za dodavanje.

Povezivanje sa podacima

 1. Čarobnjak za povezivanje na lokaciju razlikuje se neznatno zavisno od vaše verzije programa Access. Odaberite korake koji se podudara sa verzijom programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju programa Access u okviru pretplate na Office 365, na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje izaberite stavku Novi izvor podataka > Iz datoteke > Access.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Spoljni podaci , u grupi Uvoz i povezivanje kliknite na dugme Access.

  • Ako koristite Access 2007, na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz izaberite stavku Access.

 2. Preuzimanje spoljašnjih podataka – Access baza podataka uvoza i povezivanja se čarobnjak.

  Snimak ekrana Preuzimanje spoljašnjih podataka – Access baza podataka čarobnjak za uvoz

 3. U okviru za tekst ime datoteke otkucajte ime izvorne baze podataka ili kliknite na dugme Pregledaj da biste prikazali dijalog Otvaranje datoteke .

 4. Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka kreiranjem povezane tabele i kliknite na dugme U redu.

  Otvara se dijalog Povezivanje tabela .

  Izaberite tabelu za povezivanje u dijalogu Povezivanje tabela

 5. U dijalogu Veza tabele izaberite tabele koje želite da se povežete.

  Da biste otkazali izbor, ponovo kliknite na tabelu.

 6. Kliknite na dugme U redu da biste završili operaciju.

  Access kreira povezane tabele.

 7. Otvorite povezane tabele u prikazu lista sa podacima da biste se uverili da podaci izgledaju ispravno.

Šta još treba da znam?

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×