Uvoz ili povezivanje sa podacima u na SharePoint listi

Uvoz ili povezivanje sa podacima u na SharePoint listi

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Podatke možete da prenesete iz programa SharePoint u Pristup na bilo koji od dva načina — uvoženjem ili povezivanjem.

Proces uvoza kreira kopiju SharePoint liste u Pristup bazi podataka. Tokom operacije uvoza možete da navedete liste koje želite da kopirate, i za svaku izabranu listu možete da navedete da li želite da uvezete čitavu listu ili samo određeni prikaz.

Proces povezivanja povezuje podatke u drugom programu, tako da možete da prikažete i uredite najnovije podatke i u programu SharePoint i u programu Pristup bez kreiranja i održavanja kopije podataka u programu Pristup. Ako ne želite da kopirate SharePoint listu u Pristup bazu podataka nego želite da pokrenete upite i generišete izveštaje na osnovu sadržaja te liste, trebalo bi da izvršite povezivanje sa podacima.

Ovaj članak opisuje korake i za uvoženje iz SharePoint liste, i za povezivanje sa SharePoint listom.

Napomena:  Ovaj članak se ne odnosi na Access veb aplikacije – to jest, na vrstu baze podataka koju dizajnirate pomoću programa Access i objavljujete na mreži.

Šta želite da uradite?

Uvoz SharePoint liste

Šta još treba da znam o uvozu?

Srodni zadaci za uvoz

Povezivanje sa SharePoint listom

Uvoz SharePoint liste

Kada uvozite podatke, Pristup kreira tabelu i kopira kolone i stavke iz izvorne liste (ili prikaza) u tabelu kao polja i zapise. Na kraju operacije uvoza možete odabrati da sačuvate detalje operacije uvoza u vidu specifikacije. Specifikacija uvoza vam pomaže da operaciju uvoza kasnije ponavljate, a da pri tom ne morate ponovo da prolazite kroz korake čarobnjaka za uvoz.

Ovo su neki od čestih razloga za uvoz SharePoint liste u Pristup bazu podataka:

 • Trajno premeštanje podataka, kao što je spisak kontakata, u Pristup bazu podataka, jer vam informacije više nisu potrebne na SharePoint lokaciji. Listu možete da uvezete u Pristup, a zatim izbrišete listu sa SharePoint lokacije.

 • U vašem odeljenju ili radnoj grupi koristi se Pristup, ali ste povremeno upućeni na SharePoint listu zbog dodatnih podataka koji moraju da se objedine sa nekom od vaših baza podataka.

Dovršite ove korake pre nego što uvezete listu

 1. Locirajte SharePoint lokaciju koja sadrži liste koje želite da kopirate, i zabeležite adresu lokacije.

  Važeća adresa lokacije počinje sa http:// ili https://, a nakon toga ide ime servera i na kraju putanja do određene lokacije na serveru.

 2. Identifikujte liste koje želite da kopirate u bazu podataka a zatim odlučite da li želite čitavu listu ili samo određeni prikaz. Možete da uvezete više listi sa jednom operacijom uvoza, ali možete da uvezete samo jedan prikaz od svake liste. Ako je to neophodno, kreirajte prikaz koji sadrži samo kolone i stavke koje vas zanimaju.

 3. Pregledajte kolone u izvornoj listi ili prikazu.

  Sledeća tabela objašnjava neke stvari koje treba uzeti u obzir tokom uvoženja različitih elemenata:

  Element

  Stvari koje treba uzeti u obzir

  Kolone

  Pristup uvozi samo prvih 256 kolona jer podržava samo 256 polja u tabeli. Da biste izbegli ovaj problem, kreirajte prikaz i dodajte mu samo kolone koje želite, proveravajući da ukupan broj kolona ne prevazilazi 256.

  Fascikle

  Svaka fascikla na SharePoint listi postaje zapis na Pristup tabeli. Stavke unutar fascikle se takođe pojavljuju kao zapisi, odmah ispod zapisa koji odgovara toj fascikli.

  Kolone za pronalaženje

  Ako izvorna kolona traži vrednosti u drugoj list, imate dva izbora:

  • Uvezite vrednosti prikaza kao deo samog polja. U ovom slučaju nije potrebno uvesti povezane liste.

  • Primorajte odredišno polje da pronađe drugu tabelu. U ovom slučaju ako baza podataka ne sadrži tabelu koja može da obezbedi vrednosti za pronalaženje, morate da uvezete i povezane liste.

  Napomena: Izvorna kolona tipa „Osoba“ ili „Grupa“ je specijalna kolona za pronalaženje. Ona traži vrednosti u listi korisničkih informacija, tako da morate da odlučite da li želite da uvezete listu korisničkih informacija zajedno sa drugim listama.

  Izračunate kolone

  Rezultati u izračunatoj koloni se kopiraju u polje čiji tip podataka zavisi od tipa podataka izračunatih rezultata. Izraz koji izvršava ovaj proračun se ne kopira.

  Prilozi

  Kolona priloga liste kopira se kao polje pod imenom „Prilozi“.

  Kolone sa više vrednosti

  Kolona tipa „Izbor“ ili „Pronalaženje“ može da sadrži višestruke vrednosti. Kada uvozite kolonu koja podržava višestruke vrednosti, Access kreira kolonu koja podržava višestruke vrednosti.

  Oblikovanje obogaćenog teksta

  Kolone koje sadrže oblikovanje obogaćenog teksta uvoze se u Pristup kao memo polja. Svojstvo Oblik teksta memo polja je podešeno na Obogaćeni tekst i oblikovanje je sačuvano. Napomena, počevši od programa Access 2013, polja memo podataka preimenovana su u polja dugačkog teksta.

  Relacije

  Pristup ne kreira automatski relacije između povezanih tabela na kraju operacije uvoza. Relacije između raznih novih i postojećih tabela morate da kreirate ručno pomoću opcija u prozoru Relacije. Da biste prikazali karticu Relacije na kartici Alatke baze podataka, u grupi Relacije kliknite na dugme Relacije.

 4. Identifikujte bazu podataka u koju želite da uvezete liste.

  Uverite se da posedujete potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka. Ako podatke ne želite da uskladištite u neku od postojećih baza podatka, kreirajte praznu bazu podataka.

 5. Pregledajte tabele u bazi podataka.

  Tokom operacije uvoza kreira se tabela koja ima isto ime kao i SharePoint lista. Ako se to ime već koristi, Pristup dodaje „1“ novom imenu tabele — na primer, za Kontakti1, ako je Kontakti1 već u upotrebi, Pristup će kreirati Kontakti2, i tako dalje.

Napomena: Pristup ne zamenjuje tabelu u bazi podataka kao deo operacije uvoza, i ne možete da dodate sadržaj liste ili prikaza postojećoj tabeli.

Uvoz liste

 1. Otvorite Access bazu podataka u koju će se uskladištiti uvezeni podaci. Ako podatke ne želite da uskladištite ni u jednu postojeću bazu podataka, napravite praznu bazu podataka.

 2. Lokacija čarobnjaka za uvoz ili povezivanje teksta razlikuje se u zavisnosti od verzije programa Access. Odaberite korake koji odgovaraju vašoj verziji programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju programa Access za pretplatu na Office 365, na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje izaberite stavku Novi izvor podataka > Iz drugih izvora > SharePoint lista.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Spoljni podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite dugme Još da biste prikazali padajuću listu opcija a zatim izaberite stavku SharePoint lista.

 3. Access otvara dijalog Preuzimanje spoljašnjih podataka – SharePoint lista.

  Izaberite uvoza ili povezivanja sa SharePoint sajtom u dijalogu „Preuzimanje spoljašnjih podataka – SharePoint sajt“.

 4. U čarobnjaku, navedite adresu izvorne lokacije.

 5. Izaberite opciju Uvezi izvorne podatke u novu tabelu u trenutnoj bazi podataka i kliknite na dugme Dalje.

 6. Iz liste koju čarobnjak prikazuje, izaberite liste koje želite da uvezete.

 7. U koloni Stavke za uvoz izaberite prikaz koji želite za svaku izabranu listu.

 8. Polje za potvrdu sa oznakom Uvezi vrednosti prikaza umesto ID-ova za polja koja pronalaze vrednosti uskladištene u drugoj listi kontroliše koji podaci se uvoze za kolone za pronalaženje u izabranim listama. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uvezli vrednosti za pronalaženje kao deo samog polja, potvrdite izbor u polju za potvrdu. U ovom slučaju, polje neće tražiti drugu tabelu zbog vrednosti.

  • Da bi odredišno polje tražilo vrednosti u drugoj tabeli, opozovite izbor u polju za potvrdu. Ova radnja će kopirati ID-ove redova vrednosti prikaza u odredišno polje. ID-ovi su neophodni za definisanje polja za pronalaženje u programu Pristup.

  Tokom uvoženja ID-ova, morate da uvezete liste koje trenutno pružaju vrednosti za kolone za pronalaženje (osim ako odredišna baza podataka već ima tabele koje bi služile kao tabele za pronalaženje).

  Operacija uvoza smešta ID-ove u odgovarajuća polja, ali ne podešava sva neophodna polja da bi načinio da polje funkcioniše kao polje za pronalaženje. Koraci za podešavanje svojstava za pronalaženje takvih polja su opisani u članku Podešavanje polja za pronalaženje.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Pristup uvozi liste a zatim prikazuje status operacije na poslednjoj stranici čarobnjaka. Ako planirate da ponovite operaciju uvoza kasnije, možete da sačuvate detalje kao specifikaciju uvoza.

Šta još treba da znam o uvozu?

Srodni zadaci za uvoz

Kada dovršite operaciju uvoza, razmislite o izvršavanju nekih dodatnih zadataka:

Proveravanje tipova podataka    Pristup bira odgovarajući tip podataka za svako polje koje odgovara izvornu kolonu. Proverite svako polje i njegove postavke da biste se uverili da su polja podešena onako kako želite.

Ispitivanje dodatnih polja    U zavisnosti od tipa liste na kojoj se tabela zasniva, možete da primetite prisustvo nekoliko dodatnih polja u tabeli (kao što su „Uredi“, „Izmenjeno“ i „Tip“). Za više informacija o ovim poljima i informacijama koje sadrže, pogledajte pomoć za SharePoint. Ako vam ova polja nisu potrebna u Pristup bazi podataka, možete bezbedno da ih izbrišete.

Podešavanje polja za pronalaženje    Ako ste uvezli ID-ove za kolone za pronalaženje, morate ručno da podesite svojstva za pronalaženje od odgovarajućih polja.

 1. U prikazu dizajna tabele, u listi polja Tip podataka, izaberite stavku Čarobnjak za pronalaženje.

 2. U čarobnjaku prihvatite podrazumevani izbor (Želim da polje za pronalaženje potraži vrednosti u tabeli ili upitu), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Izaberite tabelu ili upit koji će obezbediti vrednosti za pronalaženje za polje, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena:  Ova tabela može da bude nova uvezena tabela ili postojeća tabela.

 4. U oknu Lista polja, Izaberite ID polje i polje koje sadrži vrednosti prikaza, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Navedite redosled sortiranja i kliknite na dugme Dalje.

 6. Kliknite na dugme Završi , a zatim sačuvate promene dizajna.

Vrh stranice

Povezivanje sa SharePoint listom

Kada povezujete sa SharePoint listom, Pristup kreira novu tabelu (često se naziva povezana tabela) koja odražava strukturu i sadržaj izvorne liste. Za razliku od uvoženja, povezivanje kreira vezu samo ka listi, a ne za neke određene prikaze liste.

Povezivanje je moćnije od uvoženja na dva načina:

 • Dodavanje i ažuriranje podataka    Možete da unesete izmene u podatke ili pretraživanjem SharePoint lokacije ili radeći u prikazu lista sa podacima ili obrasca unutar programa Pristup. Izmene koje napravite na jednom mestu se održavaju na drugom. Ako želite da napravite strukturalne promene, na primer da uklonite ili promenite kolonu, morate to da uradite otvaranjem liste na SharePoint sajtu. Ne možete da dodate, izbrišete ili izmenite polja u povezanoj tabeli dok radite u programu Pristup.

 • Tabele za pronalaženje    Kada pravite veze ka SharePoint listi, Pristup automatski kreira povezane tabele za sve liste za pronalaženje (osim ako liste za pronalaženje već nisu povezane sa bazom podataka). Ako liste za pronalaženje sadrže kolone koje traže druge liste, te liste takođe su uključene u operaciju povezivanja, tako da lista za pronalaženje svake povezane tabele ima odgovarajuću povezanu tabelu u bazi podataka. Pristup takođe kreira relacije između ovih povezanih tabela.

Česti scenariji za povezivanje sa SharePoint listom

Obično pravite veze ka SharePoint listi iz Pristup baze podataka zbog ovih razloga:

 • Vaš sektor ili radna grupa koriste Pristup za obogaćeno izveštavanje i upitivanje, i koriste sistem Windows SharePoint Services za timsku saradnju i komunikaciju. Individualni timovi kreiraju listu za praćenje raznih stvari (kao što su kontakti i problemi), ali ova lista podataka često mora da se donese u bazu podataka zbog prikupljanja i izveštavanja. Povezivanje je odgovarajući izbor zato što korisnicima SharePoint lokacije i baze podataka omogućava da dodaju i ažuriraju podatke i uvek prikazuju i rade sa najnovijim podacima.

 • Vi ste korisnik programa Pristup koji je nedavno počeo da koristi sistem Windows SharePoint Services. Izvršili ste migraciju nekoliko baza podataka u SharePoint lokaciju vašeg tima, a većina tabela u ovim bazama podataka su povezane tabele. Od sada, umesto kreiranja lokalnih tabela, kreiraćete SharePoint liste, a zatim napraviti veze ka ovim listama iz vaše baze podataka.

 • Želite da nastavite sa uskladištavanjem listi na SharePoint lokacije, ali želite i da radite sa najnovijim podacima unutar programa Pristup da biste pokretali upite i štampali izveštaje.

Priprema za povezivanje sa SharePoint listom

 1. Locirajte SharePoint lokaciju koja sadrži liste koje želite da povežete, i zabeležite adresu lokacije.

  Važeća adresa lokacije počinje sa http:// ili https://, a nakon toga ide ime servera i na kraju putanja do određene lokacije na serveru.

 2. Identifikujte liste koje želite da povežete. Možete da povezujete sa više listi u jednoj operaciji povezivanja, ali ne možete da napravite vezu ka određenom prikazu liste.

  Napomena: Takođe nije moguće napraviti vezu ka anketama i diskusijama.

 3. Pregledajte kolone u izvornoj listi. Sledeća tabela objašnjava neke stvari koje treba uzeti u obzir tokom povezivanja sa različitim elementima:

  Element

  Stvari koje treba uzeti u obzir

  Kolone

  Pristup ne podržava više od 256 polja u tabeli, tako da povezane tabele obuhvataju samo prvih 256 kolona.

  Fascikle

  Svaka fascikla na SharePoint listi pojavljuje se kao zapis na Pristup tabeli. Stavke unutar fascikle takođe se pojavljuju kao zapisi, odmah ispod zapisa koji odgovara toj fascikli.

  Kolone za pronalaženje

  Ako izvorna kolona traži vrednosti u drugoj listi, a odgovarajuća lista još nije u bazi podataka, Pristup automatski kreira povezane tabele za srodne liste.

  Napomena: Izvorna kolona tipa osobe ili grupe je poseban tip kolone za pronalaženje koji traži vrednosti na listi informacija o korisnicima. Ako napravite vezu ka listi koja sadrži kolonu osobe ili grupe, Pristup automatski kreira povezanu tabelu za listu informacija o korisnicima.

  Izračunate kolone

  Rezultati izračunate kolone prikazuju se u odgovarajućem polju, ali formulu ne možete da prikažete niti izmenite u programu Pristup.

  Prilozi

  Kolona priloga liste prikazuje se kao polje pod imenom „Prilozi“.

  Kolone samo za čitanje

  Kolone koje su samo za čitanje u SharePoint listi će nastaviti da se samo za čitanje u Pristup. Pored toga, možda nećete moći da dodate, izbrišete ili izmenite kolone u Pristup.

  Kolone sa više vrednosti

  Kolona tipa izbora ili traženja može da sadrži više vrednosti. Za takve kolone operacija povezivanja kreira polja koja podržavaju više vrednosti. Kolone za pronalaženje sa više vrednosti kreiraju se u povezanoj tabeli ako je tip izvorne kolone „Pronalaženje“.

 4. Identifikujte bazu podataka u kojoj želite da kreirate povezane tabele. Uverite se da posedujete potrebne dozvole za dodavanje podataka u bazu podataka. Ako podatke ne želite da uskladištite ni u jednu postojeću bazu podataka, kreirajte novu, praznu bazu podataka.

 5. Pregledajte tabele u bazi podataka. Kada se povežete sa SharePoint listom, će se kreirati tabelu sa istim imenom kao izvorne liste. Ako to ime je već u upotrebi, Pristup dodate „1” u novo ime tabele – na primer, "kontakti1". (Ako "kontakti1" takođe je već u upotrebi, Pristup će kreirati "Kontakti2", itd.) Ista pravila za srodne liste.

  Napomena: U nastavku zapamtite da Pristup nikada ne zamenjuje tabelu u bazi podataka kao deo operacije povezivanja. Takođe, nije moguće dodati sadržaj SharePoint liste postojećoj tabeli.

Povezivanje sa podacima

 1. Otvorite odredišnu bazu podataka.

 2. Lokacija čarobnjaka za uvoz ili povezivanje teksta razlikuje se u zavisnosti od verzije programa Access. Odaberite korake koji odgovaraju vašoj verziji programa Access:

  • Ako koristite najnoviju verziju programa Access za pretplatu na Office 365, na kartici Spoljni podaci, u grupi Uvoz i povezivanje izaberite stavku Novi izvor podataka > Iz drugih izvora > SharePoint lista.

  • Ako koristite Access 2016, Access 2013 ili Access 2010, na kartici Spoljni podaci u grupi Uvoz i povezivanje kliknite dugme Još da biste prikazali padajuću listu opcija a zatim izaberite stavku SharePoint lista.

 3. Access otvara dijalog Preuzimanje spoljašnjih podataka – SharePoint lista.

  Izaberite uvoza ili povezivanja sa SharePoint sajtom u dijalogu „Preuzimanje spoljašnjih podataka – SharePoint sajt“.

 4. U čarobnjaku, navedite adresu izvorne lokacije.

 5. Izaberite opciju Poveži se sa izvorom podataka kreiranjem povezane tabele i kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak će prikazati liste koje su dostupne za povezivanje.

 6. Izaberite liste sa kojima želite da se povežete, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ako su neke liste već povezane sa trenutnom bazom podataka, polja za potvrdu koja odgovaraju tim poljima će biti izabrana. Ako želite da uklonite veze, opozovite izbor u polju za potvrdu od veza koje želite da uklonite.

  Pristup pokušava da kreira povezane tabele i za liste koje ste izabrali tokom ove operacije, i za svaku od povezanih lista. Takođe, Pristup pokušava da osveži povezane tabele koje odgovaraju listama koje su izabrane u čarobnjaku. Pristup takođe kreira relacije između tabela. Za razliku od operacije uvoza, operacija povezivanja održava postavke svojstva za pronalaženje između polja za pronalaženje i povezane tabele. Nije potrebno da ručno podesite svojstva polja za pronalaženje u prikazu dizajna tabele.

 7. Pregledajte nove povezane tabele u prikazu lista sa podacima. Proverite da li su sva polja i zapisi prikazani ispravno.

  Pristup izabira odgovarajući tip podataka za svako polje koje odgovara izvornoj koloni. Važno je da imate u vidu da svaki put kada otvorite povezanu tabelu ili izvornu tabelu, videćete najnovije podatke prikazane u njoj. Ali, strukturalne promene liste ne odražavaju se automatski na povezanu tabelu. Da biste ažurirali povezanu tabelu primenom najnovije strukture liste, kliknite desnim tasterom miša na tabelu u oknu za navigaciju, postavite pokazivač na stavku Više opcija i izaberite stavku Osveži listu.

Vrh stranice

Imajte na umu da se ovaj odeljak primenjuje samo na Access 2007.

Pregled

Premeštanjem baze podataka iz programa Access na SharePoint sajt, na tom sajtu pravite SharePoint liste koje su povezane sa tabelama u bazi podataka. Čarobnjak za premeštanje na SharePoint sajt pomaže da istovremeno premestite podatke iz svih tabela da biste održali relacije.

Kad se naprave SharePoint liste, sa njima se može raditi na SharePoint lokaciji ili u povezanim tabelama u programu Access a da se pritom funkcije SharePoint lokacije koriste za upravljanje podacima i da se bude u toku sa promenama.

Veze ka SharePoint listama skladište se u Access bazi podataka, a obrasci, upiti i izveštaji takođe ostaju u programu Access. Možete uneti podatke pomoću tabele ili obrasca u Access ili tako što ćete urediti listu na SharePoint sajtu.

Kako se podaci premeštaju

Kad god je moguće, čarobnjak za premeštanje na SharePoint sajt premešta podatke na liste zasnovane na predlošcima lista na SharePoint sajtu, kao što je lista Kontakti. Ako se tabela ne podudara sa predloškom lista, tabela postaje prilagođena lista u prikazu lista sa podacima na SharePoint sajtu.

U zavisnosti od veličine baze podataka, broja objekata i performansi sistema, operacija može potrajati neko vreme. Ako se predomislite tokom procesa, možete da kliknete na dugme Zaustavi da biste otkazali.

Čarobnjak kreira rezervnu kopiju baze podataka na računaru. U programu Access on kreira veze ka listama iz tabela tako da možete lako da pronađete podatke na SharePoint sajtu kada radite u programu Access. Gde je to moguće, relacije između tabela predstavljene su kao veze između SharePoint lista.

Ako se pojave neki problemi, čarobnjak za premeštanje na SharePoint sajt prijavljuje probleme i čuva ih u Access bazi podataka kao evidenciju tabele koju možete koristiti da biste lakše rešili probleme.

Korišćenje čarobnjaka za premeštanje na SharePoint sajt

 1. Na kartici Spoljni podaci u grupi SharePoint liste izaberite stavku Premesti u SharePoint.

 2. Sledite korake u čarobnjaku za premeštanje u SharePoint, uključujući i navođenje lokacije SharePoint sajta.

  Da biste otkazali proces, kliknite na dugme Zaustavi.

 3. Na poslednjoj stranici čarobnjaka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži detalje da biste videli više detalja o migraciji.

  Ova stranica čarobnjaka opisuje tabele koje su povezane sa listama i pruža informacije o lokaciji rezervne kopije i URL baze podataka. Takođe sadrži upozorenje ako je došlo do nekih problema u vezi sa migracijom i lokaciju tabele evidencije u kojoj možete videti više detalja o problemima.

 4. Kliknite na dugme Završi kada čarobnjak dovrši radnje.

  Ako čarobnjak prikaže upozorenje, treba da pregledate tabelu evidencije i izvršite neophodne radnje da biste se uverili da su podaci uspešno premeštebni. Na primer, određena polja možda nisu premeštena ili su konvertovana u drugi tip podataka kompatibilan sa SharePoint listom.

Napomena: Da biste prikazali svoje liste na SharePoint lokaciji, na traci za brzo pokretanje kliknite na dugme Liste ili izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije. Možda će biti potrebno da osvežite stranicu u Veb pregledaču. Da bi se liste pojavile na traci za brzo pokretanje na SharePoint lokaciji ili da biste promenili neke druge postavke, na primer omogućavanje praćenja verzija, možete promeniti postavke liste na SharePoint lokaciji. Više informacija potražite u pomoći na SharePoint lokaciji.

Ograničenja migracije

Kada čarobnjak za premeštanje na SharePoint sajt završi, videćete poruku ako je Access naišao na probleme sa podacima. Access kreira tabelu evidencije pod imenom Problemi sa premeštanjem na SharePoint sajt i dodaje tabelu u bazi podataka. Tabela Problemi sa premeštanjem na SharePoint sajt uskladištena je u bazi podataka, ali nije objavljena kao lista na SharePoint sajtu.

Sledeća tabela navodi ograničenja načina na koji se podaci migriraju, obično kada Access i SharePoint ne dele identične funkcije ili, u nekim slučajevima, ne dele tip podataka. Na primer, ako Access tabela podržava referencijalni integritet, nije nametnuto na listi na SharePoint sajtu. Informacije u sledećoj tabeli mogu vam pomoći da odlučite da li želite da prenesete podatke, a mogu biti korisne ako pregledate probleme prijavljene u tabeli Problemi sa premeštanjem na SharePoint sajt.

Tip podataka ili problem

Problem

Rezultat

Tip podataka COM objekta

SharePoint sajtovi ne podržavaju tip podataka COM objekta.

Polje nije premešteno.

Binarni tip podataka

SharePoint sajtovi ne podržavaju binarni tip podataka.

Polje nije premešteno.

Datum

SharePoint sajtovi ne podržavaju datume pre 1900.

Podaci sa datumi pre 1900. nisu premešteni.

Znakovi za novi red u tekstualnim poljima

SharePoint sajtovi ne podržavaju znakove za novi red u polju sa jednim redom teksta.

Polja se konvertuje u polje sa više redova teksta ili polje„Memo“.

Decimalni tip podataka

SharePoint sajtovi ne podržavaju decimalni tip podataka.

Polje „Broj“ ili „Dvostruki ceo broj“ koristi se umesto njega.

Tip podataka ID replikacije

SharePoint sajtovi ne podržavaju tip podataka ID replikacije.

Tip podataka „Jedan red teksta“ se koristi umesto toga, u zavisnosti od tipa podataka.

Referencijalni integritet

SharePoint sajtovi ne podržavaju referencijalni integritet.

Referencijalni integritet nije nametnut u novoj listi.

Podrazumevane vrednosti koje nisu podržane na SharePoint listi

SharePoint sajtovi prihvataju podrazumevane vrednosti koje su statične, kao što su tekst ili broj, kao i standardni datumi. Podrazumevane vrednosti programa Access koje su dinamičke se ne premeštaju.

Određena svojstva podrazumevanih vrednosti se ne premeštaju.

Validacija podataka polja ili tabele

Pravila za validaciju podataka ne premeštaju se na SharePoint sajtove.

Validacija podataka za polje ili tabelu ne premešta se niti se nameće.

Polja jedinstvenog indeksa

SharePoint sajtovi koriste jedno polje jedinstvenog indeksa za ID kolonu na listi.

Druga polja jedinstvenog indeksa ili skupovi polja se ne premeštaju.

Relacije sa kaskadnim brisanjem ili ispravkama

SharePoint sajtovi ne podržavaju kaskadno brisanje povezanih zapisa.

Brisanje nije kaskadno sa povezanim zapisima, a ispravke nisu kaskadne sa poljima u relaciji.

Relacije koje nameću referencijalni integritet

SharePoint sajtovi ne podržavaju referencijalni integritet.

Referencijalni integritet se ne nameće u relacije između podataka na listama.

Polja koja se automatski numerišu (osim polja „ID“)

SharePoint sajtovi podržavaju samo automatsko numerisanje za polje korišćeno za kolonu „ID“ na listi.

Automatsko numerisanje se ne primenjuje na kolone koje nisu kolona „ID“.

Relacije u kojima nije moguće kreirati pronalaženja

Neke relacije nisu podržane na SharePoint sajtovima, na primer kada se primarni ključ ne odnosi na kolonu „ID“ ili nije ceo broj.

Relacija se ne premešta.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×