Uvoz ili izvoz Web paketa

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Pretpostavimo da ste kreirali prilagođene liste, biblioteke i Veb stranice na lokaciji tima za skladištenje i praćenje statusa dokumenata tima. Ova prilagođavanja lokacija radio pa da želite da ih delite sa drugim timovima. Bilo bi sjajno ako bi jednostavno pakovanje i primenite rešenje tako da svaki tim nije potrebno da ponovo kreirate iste prilagođene liste, biblioteke i Veb stranice na svakoj lokaciji tima.

Sa Microsoft Office SharePoint Designer 2007, možete da koristite Web paketi da biste premestili sve delove Veb lokaciji kao prazan sadržaj. Prvo odaberete elemente koji lokacija za pakovanje i izvoz, a zatim uvezite i primenite paket Veb na drugoj lokaciji.

U ovom članku

Treba da koristim paketa Veb ili drugu funkciju pakovanje?

Izvoz paketa Veb

Uvoz paketa Veb

Mogu li da koristim paketa Veb da biste premestili ili delite sadržaj na lokaciji Office SharePoint Server 2007?

Mogu li da koristim paketa Veb da biste premestili sadržaj sa lokacije Windows SharePoint Services 2.0 na lokaciji Windows SharePoint Services 3.0?

Treba da koristim paketa Veb ili drugu funkciju pakovanje?

Postoje tri različite funkcije za pakovanje Veb lokacije: U Office SharePoint Designer 2007, možete da napravite rezervnu kopiju na lokaciji ili da kreirate Veb paket, a u pregledaču možete da sačuvate lokaciju kao predložak. Koju funkciju odaberete zavisi od toga šta želite da izvršite.

Paket Veb (.fwp datoteka)    Koristite ovu opciju kada želite da delite ili ponovno korišćenje Veb stranice ili lokaciju, listu ili biblioteku struktura. Sa Web paketi, možete da pakovanje čitavu lokaciju ili da odaberete samo određene stranice, liste ili biblioteke koje želite. Web paketi su sjajan način da duplirate strukturu lokacije, ali one ne mogu da sadrže podatke liste, podlokacije ili bezbednosti i postavke dozvola. Takođe, paketa Veb možete da uključite trake za prilagođene veze. Nakon što kreirate paket, možete da uvezete i primenite datoteku u sajtova onako kako želite.

Pravljenje rezervne kopije i vraćanja u prethodno stanje (.cmp datoteka)    Koristite ovu opciju kada želite da napravite rezervnu kopiju čitavu lokaciju ili podlokaciju ili kada želite da premestite čitavu lokaciju ili podlokaciju na drugi server ili lokaciju. Za razliku od Web paketi, pakete za migraciju sadržaja uključuju podatke liste, a ne možete odabrati da uključite elemente samo određene lokacije. Imajte na umu da možda će izgubiti neka prilagođavanja ili postavke u procesu. Na primer, rezervnu kopiju datoteke ne uključuje tokova posla, obaveštenja i svojstva uskladištene na nivou kolekcije lokacija. Rezervnu kopiju datoteke i ne obuhvata korpe za otpatke država ili objekata u njemu nalazi. Da biste koristili rezervne kopije i vraćanja u prethodno stanje, morate da imate dozvole administratora za tu lokaciju. Više informacija potražite u članku Pravljenje rezervne kopije, vraćanje u prethodno stanje, ili premeštanje na SharePoint lokaciji.

Predložak lokacije (.stp datoteka)    Koristite ovu opciju kada želite da kreirate više Veb lokacija koje počinju na isti osnovni sadržaj ili strukturu lokacije. Na primer, možda ćete želeti sve podlokacije napravljene na lokaciji da imaju slične strukturu lokacije, izgled i doživljaj i čak i sadržaj. Možete da učinite tako što ćete čuvanje lokacije kao predloška lokacije i ga dodati u galeriji predložaka lokacije tako da svako može da koristi lokaciju kao predložak. Za razliku od Web paketi, predlošci lokacije možete da uključite podatke liste. Morate imati obe administratorske dozvole na Veb lokaciju gde želite da kreirate predložak lokacije i pristup za pisanje Galerija predložaka lokacije. Pronalaženje veze ka više informacija o predlošcima lokacije u odeljku Takođe pogledajte .

Vrh stranice


Izvoz paketa Veb

Kada kreirate paket Veb, datoteke koje ste odabrali da biste uključili su spakovani i kombinovane u jednu .fwp datoteke. Web paketa možete da uključite liste, biblioteke, sve dokumente u tim listama i bibliotekama, Veb stranice i stranice sa Web segmentima. Međutim, kada je kao prazan sadržaj na Veb lokaciji, podatke liste koja je deo originalne Veb lokacije ne premestite sa Veb stranice u paketu. Na primer, u biblioteci mogu da sadrže kolone koje ste kreirali da biste pratili status planiranja dokumenata. Kada pakujete u biblioteku, paket uključuje dokumente, prilagođene kolone i postavki za tu kolonu, ali ne podataka koja pokazuje status dokumenata.

Web paketi nude dva ključa pogodnosti. Prvo, kada kreirate paket Veb, imate veliku fleksibilnost pri izboru koje datoteke da biste uključili u paketu. Možete da uključite čitavu lokaciju ili samo određene Veb stranice, liste ili biblioteke. Drugo, kada pakujete datoteke, možete lako identifikovati zavisnosti – datoteke koje su potrebne tako što ćete spakovan datoteke – i da ih automatski se dodaju Web paketa. Na primer, ako pakujete Veb stranicu koja sadrži listu koja koristi Prilagođeni obrasci lista, te povezane datoteke mogu biti automatski identifikujete i dodaje paket Veb.

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Otvori lokaciju.

 2. U dijalogu Otvaranje lokacije potražite stavku Veb lokacija koju želite da pakujete i zatim kliknite na dugme Otvori.

 3. U meniju datoteka postavite da izvezetei zatim kliknite na dugme Lične paket Veb.

 4. Da biste prikazali u zavisnosti od datoteke dok ih birate za uključivanje u paketu za Veb, kliknite na dugme Prikaži zavisnosti na dnu dijaloga.

  Zavisni elementi su dodatne, povezane datoteke koje zahtevaju izabrane datoteke kako biste funkcionisao.

 5. Na listi zavisnost provere uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali sve zavisne datoteke, izaberite stavku Proveri sve zavisnosti.

  • Da biste prikazali sve zavisne datoteke osim stranica povezanih hiperveze, kliknite na dugme Proveri sve zavisnosti, osim hiperveze.

   Napomena : Ova opcija isključuje takođe datoteke kaskadnog opisa stila. Da biste uključili kaskadnih opisa stila Kada izvezete paketa Veb, izaberite stavku Proveri sve zavisnosti.

  • Da biste ne prikazuju zavisni elementi i uključite samo određene datoteke koje ste izabrali, kliknite na dugme Ne proveravaj zavisnosti. Ova opcija vam pruža potpunu kontrolu nad tačno koje datoteke su dodate Web paketa.

 6. Na listi datoteka na Veb lokaciji izaberite datoteke ili fascikle koje želite da dodate Veb paket, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Zavisne datoteke se dodaju prema opcija koje ste odabrali u prethodnom koraku. Ova opcija određuje datoteka koje se dodaju paket, bez obzira na to da li kliknete Zavisnosti prikazivanje ili Skrivanje zavisnosti zapravo prikazivanje ili skrivanje liste zavisne datoteka.

 7. Da biste uklonili datoteke iz paketa za Veb, kliknite na dugme te datoteke na listi datoteka u paket i kliknite na dugme Ukloni.

  Napomena : Odabrati drugu opciju sa liste za proveru zavisnost ne uklonite datoteke koje ste već dodali Web paketa.

 8. Da biste uključili informacije o paket da bi i drugi možete da pregledate pre nego što oni uvoza, kliknite na dugme Svojstva, uradite nešto od sledećeg i zatim kliknite na dugme u redu:

  • U polje naslov otkucajte ime za paket Veb.

  • U polju Opis otkucajte opis paketa za Veb.

  • U polje Autor otkucajte ime koje želite da vidite kada su Prikaz svojstava za paket Veb drugi korisnici.

  • U okviru preduzeća , otkucajte ime preduzeća, ako je potrebno.

   Lista spoljnih zavisnosti prikazuje datoteke paketa Veb koristi, ali ne uključuje.

   Napomena : Pre nego što sačuvate paketa, morate da dodate ovaj informacije o svojstvima. Ne možete dodati za paket kasnije.

 9. Kada dodate sve datoteke koje želite u listi datoteka u paket , kliknite na dugme u redu.

 10. U polju ime datoteke unesite ime za paket Veb. Podrazumevano, ako ste kliknuli na dugme Svojstva i upisali naslov za paket Veb taj naslov se pojavljuje ovde kao ime datoteke.

 11. U dijalogu Čuvanje datoteke potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate Web paketa, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Napomene : 

  • Ne pakovanje SharePoint biblioteka za dokument ili sliku koje sadrže datoteke, osim ako ne želite te datoteke dodali odredišne Veb lokacije kada drugi korisnici uvoz Web paketa. Na primer, ako u biblioteci sadrži predložaka korisne dokumenta, možda ćete želeti da ih uključite u paketu za Veb, ali uverite se da ne paket biblioteke koja sadrži dokumente sa poverljivim informacijama.

  • Nemoj da dodaješ univerzalni Data Connection (UDC) datoteke u Web paket. UDC datoteka je XML datoteku koja je uskladištena u fascikli _fpdatasources i sadrži informacije o konfiguraciji za izvor podataka. UDC datoteka mogu da sadrže lozinki u formatu čistog teksta.

Vrh stranice


Uvoz paketa Veb

Da biste primenili paketa Veb, prvo otvorite odredišnu Veb lokacije, a zatim uvesti paket Veb lokacije.

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Otvori lokaciju.

 2. U dijalogu Otvaranje lokacije potražite i kliknite na Veb lokaciji gde želite da uvezete Web paketa i zatim kliknite na dugme Otvori.

 3. U meniju datoteka postavite za Uvozi zatim kliknite na dugme Lične paket Veb.

 4. Potražite i izaberite stavku Veb paket koji želite da uvezete, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 5. U polju odredište uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili paket Veb u Veb lokaciju, izbrišite samo ime datoteke paketa Veb. Na primer, promenite http://My Veb lokacije / paketa moj Vebhttp://My Veblokaciju.

  • Da biste primenili Web paketa u potfascikla tu lokaciju, koristite podrazumevano odredište, ili kliknite na dugme Pregledaj i odaberite neku drugu fasciklu na Veb lokaciji. Na primer, odredišnom URL može biti ili http: //My Veb lokacije / paketa moj Veb ili http://My Veb lokacije/tima dokumenata.

 6. U okviru stavke iz Web paketa za uvoz , opozovite izbor u poljima za potvrdu za datoteke koje ne želite da uvezete. Uverite se da je potvrđen izbor u poljima za potvrdu za datoteke koje želite da uvezete.

 7. Da biste prikazali informacije o svojstvima koji je unesen tako što ćete ko kreirali paket Veb, izaberite stavku Svojstva. Kada ste završili prikaz ove informacije, kliknite na dugme u redu.

  Na listi spoljne zavisnosti , možete da prikažete i datoteke koje koristi paket Veb, ali ne uključuje.

 8. Kliknite na dugme Uvezi.

 9. U dijalog Bezbednosno upozorenje , uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Pokreni da biste nastavili sa uvozom paket Veb.

  • Kliknite na dugme Ne da biste otkazali uvoz.

   Važno : Zato što Web paketa sadrže kôd koji može da se koristi zlonamerno, proverite da li paket bilo koje Veb koje ste uvezli potiče iz pouzdanog izvora.

 10. Ako postoje datoteke sa imenima identične datoteka u Web paketa i odredišne Veb lokacije, bićete upitani da li želite da "Ponovno korišćenje postojeće kompatibilne lista i njene podatke" ili "ponovo primenite novu instancu liste i preimenujte ' liste/veze" za "Liste/pravljenje rezervne kopije (1) veza". " Ako primenite novu datoteku, postojeća datoteka je preimenovana – na primer, objave postaje objave (1).

Vrh stranice


Mogu li da koristim paketa Veb da biste premestili ili delite sadržaj na lokaciji Office SharePoint Server 2007 ?

U okviru određenog ograničenja da. Možete da pakovanje, izvoz i uvoz sadržaja iz tima ili lične lokacije na portalu. Na portalu Microsoft Office SharePoint Server 2007 , podlokaciju ili lične lokacije (na primer, http://sps_server/personal/your_user ime /) se pojavljuje Office SharePoint Designer 2007 kao tipičnog Windows SharePoint Services lokacije. Međutim, Arhitektonski razlike u lokaciju mog portala sprečiti uvoz Web paketi sa Windows SharePoint Services lokacija. Do problema može doći ako paket Veb izvoženja sa Veb lokacije koja je drugačijeg tipa od Veb lokacije za koji želite da uvezete u. Na primer:

 • Web paket koji je izvezena iz Windows SharePoint Services lokacije mora biti uvezen druge Windows SharePoint Services lokacije.

 • Web paket koji je izvezena iz tima ili lične lokacije na Office SharePoint Server 2007 portala moraju da se uvezu u drugu tima ili lične lokacije na Office SharePoint Server 2007 portala.

Vrh stranice


Mogu li da koristim paketa Veb da biste premestili sadržaj sa lokacije Windows SharePoint Services 2.0 Windows SharePoint Services 3.0 lokacije?

Ne preporučujemo da ovo. Do problema može doći ako paket Veb izvoženja sa Veb lokacije koja je drugačijeg tipa od Veb lokacije za koji želite da uvezete u. Na primer:

 • Web paket koji je izvezena iz Windows SharePoint Services 3.0 lokacije treba da budu uvezene na drugu lokaciju Windows SharePoint Services 3.0 .

 • Web paket koji je izvezena iz Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 lokacije treba da budu uvezene na drugu lokaciju Windows SharePoint Services 2.0.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×