Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke

Uvoz e-pošte, kontakata i kalendara iz Outlook .pst datoteke

Kada je aplikacija Outlook – kao što je Outlook 2016 – instalirana na računaru, možete je koristiti za premeštanje e-pošte, kontakata i kalendarskih stavki sa jednog naloga e-pošte na drugi.

Na primer, recimo da imate Office 365 poštansko sanduče i Gmail nalog. Možete da dodate oba u Outlook 2016. Zatim možete da koristite Outlook 2016 za izvoz stavki sa Gmail naloga i njihov uvoz u Office 365 poštansko sanduče.

Kako se u Outlook uvozi e-pošta, kontakti i kalendar iz .pst datoteke

Odaberite nešto sa sledeće liste uputstava za uvoz. Da biste napravili .pst datoteku, pogledajte uputstva za izvoz podataka e-pošte iz programa Outlook.

Office 365 poštansko sanduče možete dodati u Outlook aplikaciju, na primer u Outlook 2016 ili 2013. Zatim možete da koristite Outlook za premeštanje e-pošte, kontakata i kalendarskih stavki u Office 365 poštansko sanduče. Evo šta treba da uradite:

 1. Dodajte „izvorni“ nalog e-pošte u Outlook. Na primer, možete da dodate svoj Gmail nalog u Outlook 2016. Sačekajte malo dok se ne pojave sve e-poruke i kontakti.

 2. Dodajte svoj Office 365 nalog e-pošte u Outlook. Kad to uradite, Outlook će se automatski sinhronizovati sa uslugom Office 365. Videćete sadržaj svog Office 365 poštanskog sandučeta u programu Outlook.

 3. Odaberite nešto iz uputstava za izvoz da biste izvezli e-poštu sa izvornog naloga u .pst datoteku.

  Na primer, ako imate Outlook 2010, odaberite stavku „Outlook 2010: Izvoz Outlook stavki u .pst datoteku“.

 4. Odaberite neko od uputstava za uvoz (ispod) u ovom članku da biste uvezli e-poštu u Office 365.

  Na primer, ako imate Outlook 2016, odaberite stavku „Outlook 2013 i Outlook 2016: Uvoz Outlook stavki iz .pst datoteke“.

  Zbog toga što se Outlook sinhronizuje sa Office 365 nalogom e-pošte, kada uvezete e-poštu koristeći uputstva, e-pošta će ići direktno u Office 365 nalog e-pošte.

Ova uputstva pretpostavljaju da ste već izvezli Outlook e-poštu, kontakte i kalendar iz druge instance programa Outlook, a sada želite da ih uvezete u Outlook 2013, Outlook 2016 ili Office 365 poštansko sanduče.

 1. U vrhu trake programa Outlook 2016 ili 2013 odaberite stavku Datoteka.

  Ako traka nema opciju Datoteka u gornjem levom uglu, ne koristite aplikaciju Outlook instaliranu na računaru. Pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste pronašli svoju verziju programa Outlook i da biste dobili odgovarajuće korake za uvoz.

  Ovako izgleda traka u programu Outlook 2016.
 2. Odaberite stavke Otvaranje i izvoz > Uvoz/izvoz. Tako se pokreće čarobnjak.

  Odaberite stavku „Otvaranje i izvoz“, a zatim odaberite stavku „Uvoz/izvoz“.

 3. Odaberite stavku Uvoz iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Čarobnjak za uvoz i izvoz

 4. Odaberite stavku Outlook datoteka sa podacima (.pst), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Pronađite .pst datoteku za uvoz. U okviru Opcije odaberite kako želite da rukujete e-poštom i kontaktima, a zatim izaberite dugme Dalje.

  Odaberite .pst datoteku koju želite da za uvezete.

 6. Ako je Outlook datoteci sa podacima (.pst) dodeljena lozinka, unesite lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Ako uvozite sadržaj .pst datoteke u Office 365 poštansko sanduče, odaberite to poštansko sanduče ovde.

  Ako NE uvozite u Office 365 poštansko sanduče, odaberite Uvezi stavke u ovu fasciklu. Ovo uvozi podatke u trenutno izabranu fasciklu.

  Da biste uvezli e-poštu, kontakte i kalendar u Office 365 poštansko sanduče, odaberite to poštansko sanduče ovde.

 8. Odaberite stavku Završi. Outlook odmah počinje da uvozi sadržaj .pst datoteke. To će biti završeno kad polje sa tokom nestane.

  Ako uvozite .pst datoteku u Office 365 poštansko sanduče, možda ćete videti poruku da pokušava da se poveže sa uslugom Office 365. Ovo se dešava kada se Internet veza prekine, makar i na trenutak. Kada se ponovo uspostavi veza sa Internetom, Outlook će nastaviti sa uvozom .pst datoteke.

Savet :  Ako želite da preuzmete samo nekoliko poruka e-pošte ili kontakata iz Outlook datoteke sa podacima (.pst), možete da otvorite Outlook datoteku sa podacima, a zatim u okno za navigaciju, prevučete i otpustite e-poštu i kontakte iz .pst datoteke u postojeće Outlook fascikle.

Ako mislite da je vaša .pst datoteka oštećena, pogledajte članak Popravljanje Outlook datoteka sa podacima (.pst i .ost).

Ova uputstva pretpostavljaju da ste već izvezli Outlook e-poštu, kontakte i kalendar iz druge instance programa Outlook, a sada želite da ih uvezete u Outlook 2010 ili Office 365 poštansko sanduče.

 1. U vrhu trake programa Outlook odaberite karticu Datoteka.

  Ako traka nema opciju Datoteka u gornjem levom uglu, ne koristite verziju programa Outlook instaliranu na računaru. Pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste pronašli svoju verziju programa Outlook i da biste dobili odgovarajuće korake za uvoz.

  U programu Outlook 2010 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavke Otvori > Uvoz. Tako se pokreće čarobnjak.

  Odaberite stavku „Otvori“, a zatim stavku „Uvezi“.

 3. U čarobnjaku za uvoz i izvoz izaberite stavku Uvezi iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Odaberite uvoz iz drugog programa ili datoteke.

 4. Izaberite stavku Outlook datoteka sa podacima (.pst), a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Odaberite .pst uvoz

 5. Odaberite stavku Potraži, zatim odaberite .pst datoteku koju želite da uvezete, pa stavku Dalje.

  Napomene : 

  • U okviru Opcije, ako želite da uvezene informacije zamene duplirane stavke koje su već u programu Outlook, odaberite tu opciju. U suprotnom, odaberite stavku Ne uvozi duplikate.

  • Odaberite željenu .pst datoteku za uvoz

 6. Ako je Outlook datoteci sa podacima (.pst) dodeljena lozinka, biće zatraženo da unesete lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

 7. Podesite opcije za uvoz stavki. Odaberite stavku Filter ako želite da uvezete samo određene e-poruke. Odaberite karticu Više izbora ako želite da uvezete samo e-poruke koje su pročitane ili nepročitane.

  Podrazumevane postavke obično ne moraju da se menjaju. Automatski će biti izabrana fascikla na vrhu – obično Lične fascikle, Outlook datoteka sa podacima ili e-adresa.

  Odaberite stavku „Filter“ ako želite da uvezete samo određene e-poruke.

 8. Podrazumevano je izabrana opcija Uključi potfascikle. Biće uvezene sve fascikle u okviru izabrane fascikle.

 9. Izaberite jednu od opcija za odredište:

  • Uvezi stavke u ovu fasciklu – ova opcija uvozi podatke u trenutno izabranu fasciklu.

  • Uvezi stavke u istu fasciklu u – ova opcija uvozi podatke u odredišnu fasciklu sa istim imenom kao izvorna fascikla, npr. iz fascikle „Prijemno sanduče” u fasciklu „Prijemno sanduče”. Ako neka fascikla ne postoji u programu Outlook, biće napravljena.

 10. Odaberite stavku Završi. Outlook odmah počinje sa uvozom podataka. Znaćete da je gotovo kad se polje s tokom zatvori.

Savet :  Ako želite da preuzmete samo nekoliko poruka e-pošte ili kontakata iz Outlook datoteke sa podacima (.pst), možete da otvorite Outlook datoteku sa podacima, a zatim u okno za navigaciju, prevučete i otpustite e-poštu i kontakte iz .pst datoteke u postojeće Outlook fascikle.

Ako mislite da je vaša .pst datoteka oštećena, pogledajte članak Popravljanje Outlook datotekasa podacima (.pst i .ost).

Ova uputstva pretpostavljaju da ste već izvezli stavke iz programa Outlook 2007 kao rezervnu kopiju datoteke, a sada želite da ih vratite ili želite da ih uvezete u Office 365 poštansko sanduče.

 1. U vrhu trake programa Outlook 2007 odaberite stavku Datoteka.

  Ako traka nema opciju Datoteka u gornjem levom uglu, ne koristite verziju programa Outlook instaliranu na računaru. Pogledajte članak Koju verziju programa Outlook imam? da biste pronašli svoju verziju programa Outlook i da biste dobili odgovarajuće korake za uvoz.

  U programu Outlook 2007 odaberite karticu „Datoteka“.

 2. Odaberite stavku Uvoz i izvoz. Tako se pokreće čarobnjak.

  Odaberite stavku „Uvoz i izvoz“.

 3. U čarobnjaku za uvoz i izvoz izaberite stavku Uvezi iz drugog programa ili datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Izaberite stavku Datoteka ličnih fascikli (.pst), a zatim kliknite na dugme Dalje.

 5. Kliknite na dugme Potraži, a zatim odaberite datoteku koju želite da uvezete.

  Napomena :  U okviru Opcije, preporučuje se da izaberete stavku Ne uvozi duplikate osim ako ne želite da uvezene informacije zamene stavke koje se već nalaze u programu Outlook ili da naprave njihove duplikate.

 6. Kliknite na dugme Dalje.

 7. Ako je datoteci ličnih fascikli (.pst) dodeljena lozinka, biće zatraženo da unesete lozinku, a zatim kliknite na dugme U redu.

 8. Podesite opcije za uvoz stavki. Obično nema potrebe menjati podrazumevane postavke.

  • Automatski će biti izabrana fascikla na vrhu – obično Lične fascikle ili adresa e-pošte.

  • Podrazumevano je izabrana opcija Uključi potfascikle. Biće uvezene sve fascikle u okviru izabrane fascikle.

 9. Izaberite jednu od opcija za odredište:

  • Uvezi stavke u ovu fasciklu – ova opcija uvozi podatke u trenutno izabranu fasciklu.

  • Uvezi stavke u istu fasciklu u – ova opcija uvozi podatke u odredišnu fasciklu sa istim imenom kao izvorna fascikla, npr. iz fascikle „Prijemno sanduče” u fasciklu „Prijemno sanduče”. Ako neka fascikla ne postoji u programu Outlook, biće napravljena.

 10. Kliknite na dugme Završi.

Savet : Ako želite da preuzmete samo nekoliko stavki iz datoteke ličnih fascikli (.pst), možete da otvorite datoteku ličnih fascikli (.pst), a zatim da u okviru okno za navigaciju prevučete i otpustite e-poštu i kontakte iz fascikli datoteke ličnih fascikli (.pst) u postojeće Outlook fascikle.

Kad treba da izvezem/uvezem .pst datoteku?

.Pst datoteke se kreiraju kad izvezete ili napravite rezervnu kopiju e-pošte, kontakata i kalendara u vidu Outlook .pst datoteke. Evo kada bi trebalo da izvezete/uvezete .pst datoteku:

 • Želite da premestite e-poštu sa jednog naloga e-pošte na drugi.

  Na primer, recimo da imate stari Yahoo nalog e-pošte, bojanmar77@yahoo.com, i želite da premestite e-poštu na novi Office 365 nalog e-pošte, bojanmar78@contoso.com.

  Pomoću programa Outlook na računaru, možete da dodate oba naloga u Outlook. Sačekajte malo da se sve e-poruke pojave (ako ih imate mnogo, to može potrajati). Zatim koristite Outlook za izvoz e-pošte sa Yahoo naloga u .pst datoteku. Na kraju, uvezite .pst datoteku na Office 365 nalog.

 • Prelazite sa računara na računar: Premeštate e-poštu sa jednog računara na kom je instaliran Outlook na drugi računar na kom je instaliran Outlook.

  Na primer, recimo da je na starom računaru instaliran Outlook 2007 i upravo ste nabavili novi računar na kom je instaliran Outlook 2016. Izvezite podatke e-pošte iz programa Outlook 2007 i uvezite ih (kao što je opisano u ovom članku) u Outlook 2016.

 • Prelazite sa PC računara na Mac: Na primer, kada premeštate e-poštu iz programa Outlook na PC računaru i uvozite je u Outlook 2016 na Mac računaru.

 • Ako samo želite da premestite ili napravite rezervnu kopiju kontakata (adresa e-pošte), ne morate da uradite .pst izvoz/uvoz. Umesto toga, pogledajte članak Izvoz kontakata iz programa Outlook. On objašnjava kako da izvezete (što je, zapravo, kopiranje) kontakte u .csv datoteku, a zatim možete da ih uvezete na Outlook, Gmail ili neki drugi dobavljač e-pošte.

 • Ako želite da preuzmete samo nekoliko poruka e-pošte ili kontakata iz .pst datoteke, otvorite .pst datoteku, a zatim prevucite i otpustite e-poštu u trenutne Outlook fascikle. Kada završite, možete ponovo da zatvorite .pst datoteku.

Koji podaci se uvoze?

.Pst datoteke se kreiraju kada izvezete ili napravite rezervnu kopiju e-pošte, kontakata i kalendara u vidu Outlook .pst datoteke. Outlook pravi kopiju e-pošte u .pst datoteci.

 • Kada Outlook izvozi e-poštu u .pst datoteku, on obuhvata sve priloge. Dakle, prilikom uvoza .pst datoteke, videćete priloge.

 • Outlook ne izvozi metapodatke kao što su svojstva fascikle (prikazi, dozvole i postavke automatskog arhiviranja), pravila za poruke i liste blokiranih pošiljalaca. Dakle, oni neće ni biti uvezeni.

 • Kada Outlook izvozi e-poštu, kontakte i informacije o kalendaru u .pst datoteku, on pravi kopiju informacija. Ništa se ne briše iz programa Outlook. I dalje ćete videti e-poštu, kontakte i kalendar u programu Outlook i imaćete im pristup.

Nije uspelo?

Listu uobičajenih problema i rešenja potražite u članku Rešavanje problema sa uvozom Outlook .pst datoteke.

Srodne teme

Uvoz i izvoz Outlook e-pošte, kontakata i kalendara

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×