Uvod u uslugu InfoPath Forms Services

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Sinopsis     InfoPath Forms Services je server tehnologija koja omogućava ljudima da popunjavaju obrasce u Veb pregledaču. Tako što ćete upravljati obrazaca u centralnu lokaciju, možete da pojednostavljivanje poslovnih procesa i da poboljša odnose sa klijentima, partnerima i dobavljačima.

Pregled programa InfoPath Forms Services

Stupite u kontakt klijente, partnerima i dobavljačima jednostavne obrasce

Unapređivanje zasnovanih na obrascima poslovnih procesa

Upravljanje obrascima i predlošcima obrazaca u centralizovane lokacije

Pregled usluge InfoPath Forms Services

Korisnici ne moraju da imaju instaliran na svom računaru za popunjavanje obrazaca omogućenih za pregledač predložak InfoPath, niti je potrebno da preuzmu neki dodatni sa Veba. Im je potreban pristup pregledač, kao što je Windows Internet Explorer, Apple Safari ili Mozilla Firefox. InfoPath Forms Services takođe omogućava vam da uskladištite i upravljate obrazaca i predložaka obrazaca u centralnu lokaciju. InfoPath Forms Services se zasniva i zahteva Windows SharePoint Services 3.0, što vam omogućava da objavljuju predloške obrazaca koje ste dizajnirali na zajedničku lokaciju u organizaciji. Pored toga, korisnici mogu proslediti obrasce u SharePoint biblioteke, koje predstavljaju fascikle skladište kolekcije datoteka i gde datoteke često koristite isti predložak. Takođe je moguće integracija obrazaca za upravljanje dokumentima i životnog ciklusa zadatke kao što je tok posla i upravljanje pravima.

InfoPath Forms Services tehnologija je dostupan u Microsoft Office SharePoint Server 2007 Enterprise CAL i takođe, posebno u Microsoft Office Forms Server 2007.

Dizajnerski aspekt

Predlošci obrazaca koji mogu da se popunjavaju u pregledaču zovu se predlošci obrazaca omogućeni za pregledač. Da biste kreirali ovaj tip predloška obrasca, u programu InfoPath dizajniraćete predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, objaviti ga na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services, a zatim ga omogućiti za korišćenje na Webu.

U nekim slučajevima, predložak obrasca ćete omogućiti za korišćenje na Webu potvrđivanjem izbora Omogući popunjavanje ovog obrasca pomoću pregledača u InfoPath čarobnjaku za objavljivanje. U ostalim slučajevima, predložak obrasca morate da objavite na deljenoj lokaciji na mreži vašeg preduzeća i da zatim kontaktirate administratora farme servera kako bi vam pomogao da omogućite predložak obrasca i učinite ga dostupnim na serveru.

Odobrenje administratora neophodno je u sledećim slučajevima:

 • Predložak obrasca sadrži kontrolisani kôd.

 • Predložak obrasca zahteva nivo bezbednosti „Potpuna pouzdanost“, što obrascima zasnovanim na njemu omogućava da na računarima korisnika imaju pun pristup sistemskim resursima, kao što su datoteke i postavke.

 • Predložak obrasca koristi podatke za povezivanje kojima upravlja administrator.

 • Predložak obrasca omogućen je za prikazivanje na mobilnim uređajima.

Ukoliko je potrebno odobrenje administratora, čarobnjak za objavljivanje vodi vas kroz postupak pripreme predloška obrasca za predavanje administratoru.

Nakon što predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem bude omogućen za pregledač, korisnici mogu da upotrebe svoje pregledače za popunjavanje obrazaca zasnovanih na tom predlošku obrasca.

Korisnički aspekt

Sa stanovišta korisnika, popunjavanje obrasca u pregledaču gotovo je identično popunjavanju obrasca u programu InfoPath. Na primer, kontrole kao što su ponavljajuće sekcije i funkcije kao što su formule i uslovno oblikovanje funkcionišu na isti način u oba okruženja.

Iako popunjavanje obrasca u pregledaču liči na popunjavanje obrasca u programu InfoPath, postoji jedna ključna razlika. U Web pregledaču, InfoPath meniji i trake sa alatkama zamenjene su trakom sa alatkama pri vrhu obrasca, koja se prostire celom širinom obrasca i prikazuje opcije za čuvanje, zatvaranje, štampanje i ažuriranje obrasca. Ova traka pojavljuje se i pri dnu obrasca, tako da korisnici ne moraju da se pomeraju nazad na vrh dugačkog obrasca da bi završili njegovo popunjavanje.

Ukoliko za vaš predložak obrasca omogućite omogućite opcije prosleđivanja, korisnici će na traci sa alatkama videti i dugme Prosledi. Kada se klikne na ovo dugme, podaci obrasca prosleđuju se direktno izvoru podataka koji ste naveli prilikom dizajniranja predloška obrasca, na primer Web usluzi ili u SharePoint listu. U slučaju da vaš predložak obrasca ima više od jednog prikaz, korisnici će na traci sa alatkama videti i listu Prikaz.

Otvaranje obrasca u pregledaču

1. Korisnici prosleđuju podatke spoljnim izvorima podataka klikom na dugme Prosledi na traci sa alatkama.

2. Korisnici se prebacuju između prikaza biranjem stavke iz liste Prikaz na traci sa alatkama.

Prilikom dizajniranja predloška obrasca, u dijalogu Opcije obrasca možete da prilagodite postavke trake sa alatkama. Na primer, možete da uklonite jedno ili više dugmadi ili da sakrijete traku sa alatkama pri dnu obrasca.

U sledećim odeljcima saznaćete više o koristima od korišćenja usluge InfoPath Forms Services.

Vrh stranice

Doprite do klijenata, poslovnih partnera i dobavljača uz pomoć korisnički orijentisanih obrazaca

Kada predložak obrasca objavite na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services, osim na internoj mreži preduzeća, možete da ga distribuirate i na spoljne Web lokacije, kao što su ekstranet lokacije i Web lokacije preduzeća. To vam omogućava da podatke prikupljate od klijenata, poslovnih partnera, dobavljača i ostalih osoba koje su značajne za uspeh vašeg posla. Na primer, veliko osiguravajuće društvo može da koristi jedan predložak obrasca omogućenog za pregledač za prikupljanje i obradu zahteva za naplatu osiguranja. Klijent osiguravajućeg društva može da upotrebi pregledač da bi na Web lokaciji preduzeća popunio obrazac zahteva. Umesto toga, u slučaju da klijent pozove osiguravajuće društvo da bi podneo zahtev, njihov službenik može da upotrebi InfoPath da bi popunio isti obrazac zahteva na internoj mreži preduzeća. Slično tome, vladina agencija može da prikuplja podatke od građana tako što će na svojoj Web lokaciji postaviti predloške obrazaca omogućene za pregledač.

Kada korisnici pristupe obrascu, bilo navigacijom do biblioteke, bilo unosom URL-a obrasca u pregledaču, može se desiti jedna od dve stvari:

 • Obrazac se otvara u pregledaču    U slučaju da na računaru korisnika nije instaliran InfoPath, obrazac se otvara u pregledaču, gde može da se popuni na isti način kao i bilo koji drugi obrazac zasnovan na Webu.

 • Obrazac se otvara u programu InfoPath    U slučaju da je na računaru korisnika instaliran InfoPath, obrazac se otvara u njemu i može da se popunjava kao i bilo koji drugi InfoPath obrazac. Zbog toga što obrazac popunjavaju u programu InfoPath, ovi korisnici imaće dodatnu pogodnost korišćenja celog spektra InfoPath funkcija za popunjavanje obrazaca, od kojih neke nisu dostupne u obrascima za pregledače.

  Napomena: Ukoliko vam tako više odgovara, postavke vašeg predloška obrasca možete da prilagodite tako da se predložak uvek otvara u pregledaču, čak i u slučaju da je na računaru korisnika instaliran InfoPath. Ovo može biti od koristi kada želite da proces popunjavanja obrasca bude isti za sve, odnosno kada ne želite da se obrazac otvara u programu InfoPath zato što želite da odvratite korisnike od otvaranja i izmena osnovnog predloška obrasca u režimu za dizajniranje.

U slučaju da će korisnici obrasce popunjavati na mobilnom uređaju, kao što je PDA ili napredni mobilni telefon, vaš predložak obrasca omogućen za pregledač možete da dizajnirate tako da može da se otvara i popunjava korišćenjem pregledača za mobilne uređaje. Kada korisnici upotrebljavaju mobilni uređaj za pristupanje obrascu, on se na njihovom ekranu prikazuje u pojednostavljenom obliku.

Unapređivanje poslovnih procesa zasnovanih na obrascima

Obrasci se nalaze u središtu velikog broja poslovnih procesa. Hostovanjem predložaka obrazaca omogućenih za pregledač na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services, podatke obrasca možete da integrišete sa postojećim poslovnim procesima i aplikacijama. Na primer, na raspolaganju su vam sledeće mogućnosti:

 • Prosleđivanje podataka postojećim poslovnim sistemima    Prilikom dizajniranja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, možete da kreirate podatke za povezivanje Veb usluge ili drugim spoljnim izvorima podataka. Ovo vam omogućava da prosledite podatke postojećih poslovnih sistema, poslovne aplikacije ili bazama podataka preduzeća. Na primer, odeljenju prodaje možete da dizajnirate obrazac koji možete proslediti prodaje kontakte i informacije o klijentima na postojeći sistem kupca vezu za upravljanje (CRM).

 • Izvršavanje upita nad podacima postojećih poslovnih sistema    Moguće je i izvršavanje upita nad podacima postojećih poslovnih sistema, korporacijskih aplikacija i baza podataka preduzeća. Na primer, možda ćete želeti da se, kada korisnici otvore obrazac zasnovan na vašem predlošku obrasca, u poljima za ime i adresu u obrascu pojave podaci iz spoljnog izvora podataka. To vam omogućava da iskoristite postojeće podatke organizacije i pojednostavljuje postupak popunjavanja obrasca.

 • Dodavanje tokova posla obrascima    Predlošku obrasca uskladištenom u biblioteci možete da dodate tok posla. To vam omogućava da dosledno upravljate uobičajenim poslovnim procesima. Na primer, kao rukovodilac možete da iskoristite tok posla za odobravanje da biste obrazac izveštaja o troškovima dostavljali redom osobama sa spiska ovlašćenih za odobravanje. One mogu da odobre ili da odbiju obrazac izveštaja o troškovima, ponovo dodele zadatak odobravanja ili da zahtevaju izmene obrasca. U programu InfoPath, korisnici biraju komande iz menija Datoteka da bi učestvovali u toku posla. Na serveru, korisnici mogu da postave pokazivač miša iznad imena obrasca u biblioteci, kliknu na strelicu koja će se pojaviti, a da zatim izaberu stavku Tokovi posla da bi učestvovali u toku posla.

  Komande tokova posla u priručnom meniju

Vrh stranice

Upravljanje obrascima i predlošcima obrazaca na centralizovanoj lokaciji

Vaše predloške obrazaca i njima pridružene obrasce možete da uskladištite u centralizovanom spremištu na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. To olakšava pronalaženje, deljenje i upravljanje obrascima i predlošcima obrazaca.

Među ključnim prednostima su i sledeće mogućnosti:

 • Skladištenje obrazaca i predložaka obrazaca na centralizovanoj lokaciji    Predložak obrasca možete da pridružite biblioteci, koja predstavlja mesto na SharePoint lokaciji na kome možete, zajedno sa drugim osobama u vašoj organizaciji, da kreirate, prikupljate i ažurirate datoteke i da upravljate njima. Kada korisnici popunjavaju obrasce zasnovane na predlošku iz te biblioteke, u biblioteci se popunjeni obrasci pojavljuju zajedno sa ključnim informacijama iz njih. U zavisnosti od toga kako je dizajnirana SharePoint biblioteka, korisnici mogu da popunjavaju obrasce zasnovane na vašem predlošku obrasca, da izvoze podatke iz popunjenih obrazaca u Microsoft Office Excel ili da objedinjuju podatke iz nekoliko obrazaca u jedan obrazac. U sledećem primeru prikazan je izveštaj o troškovima uskladišten u biblioteci.

  Izveštaji o troškovima uskladišteni u biblioteci

 • Korišćenje tipova sadržaja za upravljanje predlošcima obrazaca    Možete da upotrebite InfoPath čarobnjak za objavljivanje da biste predložak obrasca objavili kao tip sadržaja lokacije. Tip sadržaja definiše predložak obrasca, skup kolona i postavke za upravljanje dokumentima na serveru, kao što su postavke tokova posla ili smernica.

  Kreiranjem tipova sadržaja, predloške obrazaca i postavke možete ponovo da koristite u celoj kolekcija lokacija. Ranije, ako ste predložak obrasca želeli da koristite u više SharePoint biblioteka, morali ste da objavite dve posebne kopije predloška, po jednu za svaku biblioteku. Ukoliko ste želeli da ažurirate predložak obrasca, morali ste da ga izmenite na oba mesta. Sada, međutim, predložak obrasca možete da objavite kao tip sadržaja lokacije. Kada ažurirate tip sadržaja, vaše izmene automatski se primenjuju svude gde se tip sadržaja koristi.

  Jedan tip sadržaja možete da dodelite većem broju biblioteka u kolekciji lokacija; takođe, jednoj biblioteci možete da dodelite više tipova sadržaja. Na primer, tip sadržaja za obrasce izveštaja o statusu možete da dodelite svim bibliotekama koje koristi prodajno odeljenje vašeg preduzeća, tako da svaki prodajni tim prikuplja isti tip informacija, koje zatim koristi u izveštajima rukovodstvu. Nasuprot tome, pretpostavimo da vaše odeljenje koristi različite predloške obrazaca za zahteve za putovanja, izveštaje o putovanjima i izveštaje o troškovima. Ova tri predloška obrazaca možete da objavite kao tipove sadržaja lokacije i da ih dodate u jednu biblioteku koja se koristi za skladištenje informacija u vezi sa putovanjima vašeg tima. Prilikom kreiranja novog obrasca iz biblioteke moguće je izabrati koji će se predložak obrazaca koristiti.

 • Upravljanje obrascima i predlošcima obrazaca    Administratori farme servera mogu da kontrolišu kako će korisnici pristupati predlošcima obrazaca i kako će se predlošci primenjivati u celoj organizaciji. Na primer, administratori mogu da kontrolišu ko ima dozvolu za objavljivanje obrazaca na celoj lokaciji i da odlučuju kako će se predlošci obrazaca ažurirati uz što manju potrebu za intervencijama korisnika obrazaca.

 • Upravljanje podacima za povezivanje u centralnu lokaciju    Ako više predložaka obrazaca koristi iste podatke za povezivanje, možete da uskladištite postavke za podatke za povezivanje u na datoteka za povezivanje sa podacima u biblioteka za povezivanje sa podacima. Kada korisnik otvori obrazac koji se povezuje sa datotekom sa podacima za povezivanje, InfoPath koristi postavke u tu datoteku za povezivanje sa spoljnim izvorom podataka. Na ovaj način, više predložaka obrasca možete da koristite istu datoteku sa podacima za povezivanje, tako da nema potrebe da ručno kreirate iste podatke za povezivanje za svaki predložak obrasca. Pored toga, ako je lokacija ili postavke veze za spoljni izvor podataka, ne morate da biste ažurirali svaki predložak obrasca koji koristi podatke za povezivanje. Umesto toga, jednostavno kada ažurirate datoteku sa podacima za povezivanje i svi predlošci obrazaca i dalje funkcioniše na očekivani.

Napomena: Iz programa InfoPath možete da objavite predložak obrasca na serveru na kome nije pokrenuta usluga InfoPath Forms Services. Na primer, predložak obrasca možete da objavite na serveru na kome je pokrenut sistem Windows SharePoint Services. U tom slučaju možete da iskoristite neke od funkcija spomenutih u prethodnoj listi, kao što je mogućnost objavljivanja predloška obrasca u biblioteci. Međutim, ukoliko želite da kreirate predložak obrasca omogućen za pregledač ili da koristite funkcije kao što su datoteke sa podacima za povezivanje, predložak obrasca morate da objavite na serveru na kome je pokrenuta usluga InfoPath Forms Services.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×