Uvod u upite

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kada želite da pregledate, dodate, promenite ili izbrišete podatke iz baze podataka, razmislite o korišćenju upita.

Pomoću upita možete da odgovorite na veoma određena pitanja o podacima na koja biste teško odgovorili direktnim gledanjem podataka tabele. Upite možete koristiti za filtriranje podataka, za izračunavanja i za rezimiranje podataka. Upite takođe možete koristiti i za automatizaciju mnogih zadataka upravljanja podacima i za pregled promena u podacima pre nego što izvršite te promene.

Korišćenje upita olakšava mnoge zadatke baze podataka

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Pogled na podskup podataka u tabeli

Pregled podataka iz više tabela istovremeno

Pitajte varijacije pitanje pomoću parametara pomoću upita

Izračunavanja na osnovu podataka

Pregledanje rezimiranih ili agregatnih podataka

Kreiranje nove tabele tako što ćete koristiti podatke iz druge tabele

Dodavanje podataka u tabelu pomoću podataka iz druge tabele

Promena podataka u automatizovane mode

Brisanje podataka u automatizovane mode

Pregled

Upit je zahtev za rezultatima podataka, za radnju sa podacima ili oboje. Upit možete koristiti da odgovorite na jednostavno pitanje, da izvršite izračunavanja, da kombinujete podatke iz različitih tabela ili čak da dodajete, menjate ili brišete podatke tabele. Upiti koje koristite za preuzimanje podataka iz tabele ili za izračunavanja nazivaju se upiti za izbor. Upiti kojima dodajete, menjate ili brišete podatke nazivaju se radni upiti.

Ovaj članak pruža osnovne informacije o upitima i obezbeđuje primere različitih tipova upita. Za više informacija o svakom tipu upita pretražite pomoć ili kliknite na veze u odeljku Takođe pogledajte u ovom članku.

Upit možete koristiti i da biste pribavili podatke za obrazac ili izveštaj. U dobro dizajniranoj bazi podataka, podaci koje želite da predstavite koristeći obrazac ili izveštaj često se nalaze u nekoliko različitih tabela. Pomoću upita možete da sastavite podatke koje želite da koristite pre nego što dizajnirate obrazac ili izveštaj.

Za više informacija o korišćenju upita radi pribavljanja podataka za obrasce i izveštaje pogledajte veze u odeljku „Takođe pogledajte“ ili pretražite pomoć.

Napomena : Primeri u ovom članku koriste bazu podataka koja je kreirana pomoću predloška baze podataka Northwind 2007.

Prikaži mi kako da podesite "Northwind 2007"

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Novo.

 2. U levom oknu, u okviru Kategorije predložaka, izaberite stavku Lokalni predlošci.

 3. U okviru Lokalni predlošci, kliknite na dugme "Northwind 2007", a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

 4. Sledite pravce na stranici Northwind Traders (na kartici objekta Polazni ekran) da biste otvorili bazu podataka, a zatim zatvorite prozor „Dijalog za prijavljivanje“.

Vrh stranice

Pregled podskupa podataka u tabeli

Ponekad ćete možda želeti da pregledate sve podatke iz tabele, ali ponekad, možda ćete želeti da pregledate samo podatke iz određenih polja ili možda ćete želeti da pregledate podatke samo ako je određena polja zadovoljavaju određene kriterijume. Da biste pregledali podatke koristeći kriterijume, možete da koristite upit za izdvajanje.

Pretpostavimo da želite da pregledate listu proizvoda i njihove cene. Možete kreirati upit koji vraća informacije o proizvodima i cenama korišćenjem sledeće procedure:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 3. U dijalogu Prikazivanje tabele, na kartici Tabele kliknite dvaput na stavku Proizvodi.

 4. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 5. U tabeli "Proizvodi", kliknite dvaput na Ime proizvoda i cena iz cenovnika da dodate ova polja upita koordinatna mreža dizajna.

 6. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Upit se pokreće i prikazuje listu proizvoda i cena.

Vrh stranice

Pregled podataka u više tabela istovremeno

Tabela u bazi podataka dobro dizajnirano snosite logičke relacije. Postoje na osnovu polja koja tabele imaju zajedničke ove relacije. Kada želite da pregledate podataka iz povezanih tabela, koristite upit za izdvajanje.

Pretpostavimo da želite da pregledate porudžbine za kupce koji žive u određeni grad. Podatke o porudžbinama i podatke o klijentima su uskladišteni u dve tabele u istoj bazi podataka. Svaka tabela sadrži polje ID kupca, koja je osnova od na odnos jedan-prema-više između dve tabele. Možete da kreirate upit koji daje porudžbine za kupce u određeni grad, na primer, Leskovac, pomoću sledeće procedure:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 3. U dijalogu Prikazivanje tabele, na kartici Tabele kliknite dvaput na stavke Kupci i Porudžbine.

 4. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

  Obratite pažnju na liniju, koji se zove spoj, koji se povezuje polje "ID" u tabeli "Klijenti" polje "ID kupca" u tabeli "porudžbine". Ovaj red prikazuje odnos između dve tabele.

 5. U tabeli „Kupci“ kliknite dvaput na polja Preduzeće i Grad da biste ih dodali koordinatnoj mreži za dizajn upita.

 6. U koordinatnoj mreži za dizajn upita, u koloni Grad opozovite izbor u polju za potvrdu u redu Prikaži.

 7. U redu kriterijumi kolone " grad ", otkucajte ' Leskovac ' (uključite jednostruke navodnike).

  Ako opozovete izbor u polju za potvrdu Prikaži sprečava prikazivanje grad u rezultate upita i kucate "Leskovac" u redu " kriterijumi " navodi da li želite da vidite samo zapise gde je vrednost iz polja grad Leskovac. U ovom slučaju, upit vraća samo klijente koji se nalaze u Leskovac – preduzeća L i kompanija AA.

  Imajte na umu da ne morate da prikazujete polje da biste ga koristili sa kriterijumom.

 8. U tabeli „Porudžbine“ kliknite dvaput na polja ID porudžbine i Datum porudžbine da biste ih dodali u sledeće dve kolone koordinatne mreže za dizajn upita.

 9. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje listu porudžbina za kupce u Leskovcu.

 10. Pritisnite tastere CTRL+S da biste sačuvali upit.

  Pojavljuje se dijalog Sačuvaj kao.

 11. U polju Ime upita otkucajte porudžbine po gradu, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Postavljanje varijacija pitanja pomoću parametara uz upit

Ponekad ćete možda hteti da pokrenete upit koji se neznatno razlikuje od postojećeg upita. Originalni upit možete promeniti kako bi koristio nove kriterijume, ali ako često želite da pokrećete varijacije određenog upita, razmislite o korišćenju parametarskog upita. Kada pokrenete parametarski upit, upit vam traži vrednosti polja, a zatim koristi vrednosti koje mu dajete da bi kreirao kriterijum za vaš upit.

U prethodnom primeru, ste kreirali upit koji daje porudžbine za kupce koji se nalaze u Leskovac. Možete da izmenite upit od vas traži da navedete grad svaki put kada pokrenete upit pomoću sledeće procedure:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Kliknite na dugme Preklopna traka da biste prikazali okno za navigaciju.

  Napomena : Ovaj korak nije obavezan ako je okno za navigaciju prikazano.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na upit koji se zove Porudžbine po gradu (koji ste kreirali u prethodnom odeljku), a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. U koordinatnoj mreži dizajna upita, u redu kriterijumi kolone "grad" izbrišite "Leskovac", a zatim otkucajte [za koji city?].

  Niska [za koji city?] je odziv parametra. Uglastih zagrada ukazuju na to da želite da zatraži parametar i teksta koji se upit (u ovom slučaju, za koji grad?) je pitanja koja se prikazuje na odziv.

  Napomena : Ni tačka (.) ni uzvičnik (!) ne mogu se koristiti kao tekst u odzivu za parametar.

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu reda Prikaži kolone „Grad“, tako da će rezultati upita prikazati grad.

 6. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Upit traži da unesete vrednost za grad.

 7. Otkucajte Novi Sadi pritisnite taster ENTER.

  Upit se pokreće, a zatim prikazuje porudžbine za kupce u Novom Sadu.

  Međutim, šta ako ne znate koje vrednosti možete da navedete? Da bi parametar bio fleksibilniji, možete koristiti džoker znakove kao deo odziva:

 8. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 9. U koordinatnoj mreži dizajna upita, u redu kriterijumi kolone " grad " otkucajte kao [za koji city?] & "*".

  U ovom odzivu za parametar, ključna reč Like, ampersand (&) i zvezdica (*) pod znacima navoda omogućavaju korisniku da otkuca kombinaciju znakova, uključujući džoker znakove, da bi upit vratio različite rezultate. Na primer, ako korisnik otkuca *, upit vraća sve gradove; ako korisnik otkuca L, upit vraća sve gradove čije ime počinje slovom „L“; i ako korisnik otkuca *s*, upit vraća sve gradove koji sadrže slovo „s“.

 10. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Upit, na liniji otkucajte novoi zatim pritisnite taster ENTER.

 11. Upit se pokreće, a zatim prikazuje porudžbine za kupce u Novom Sadu.

Navođenje tipova podataka parametara

Takođe možete navesti tip podataka koji parametar treba da prihvata. Tip podataka možete podesiti za bilo koji parametar, ali ga je posebno važno podesiti za tipove numeričkih podataka, podataka o valutama ili o datumu/vremenu. Kada navedete tip podataka koji parametar treba da prihvata, korisnicima se prikazuju korisnije poruke o greškama ukoliko unesu pogrešan tip podataka, na primer, ako unesu tekst, a očekuje se valuta.

Napomena : Ako je parametar podešen da prihvata tekstualne podatke, svaki unos se tumači kao tekst i ne prikazuje se poruka o grešci.

Da biste naveli tip podataka za parametre u upitu, koristite sledeću proceduru:

 1. Kada je upit otvoren u prikazu dizajna, na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Parametri.

 2. U dijalogu Parametri upita, u koloni Parametar otkucajte odziv za svaki parametar za koji želite da navedete tip podataka. Uverite se da se svaki parametar podudara sa odzivom koji koristite u redu Kriterijumi koordinatne mreže za dizajn upita.

 3. U koloni Tip podataka izaberite tip podataka za svaki parametar.

Vrh stranice

Izračunavanja na osnovu podataka

U većini slučajeva, ne koristite tabele za skladištenje izračunatih vrednosti koje su zasnovane na podacima u istoj bazi podataka. Na primer, tabela „Detalji porudžbine“ u bazi podataka „Northwind 2007“ ne skladišti podzbirove proizvoda, zato što se podzbir za svaki dati proizvod izračunava pomoću podataka koji se skladište u poljima „Količina“, „Cena po jedinici“ i „Popust“ u tabeli „Detalji porudžbine“.

U nekim slučajevima, izračunate vrednosti mogu postati zastarele, zato što se menjaju vrednosti na kojima su zasnovane. Na primer, nećete želeti da skladištite u tabeli nečiji uzrast, zato što biste svake godine morali da ažurirate vrednost; umesto toga, skladištite datum rođenja osobe, zatim koristite izraz u upitu da izračunava uzrast te osobe.

Koristite sledeću proceduru da biste kreirali upit koji izračunava podzbirove proizvoda na osnovu podataka iz tabele „Detalji porudžbine“.

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 3. U dijalogu Prikazivanje tabele, na kartici Tabele kliknite dvaput na stavku Detalji porudžbine.

 4. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 5. U tabeli „Detalji porudžbine“ kliknite dvaput na polje ID proizvoda da biste ga dodali u prvu kolonu koordinatne mreže za dizajn upita.

 6. U drugoj koloni koordinatne mreže, kliknite desnim tasterom miša na red Polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Zumiranje.

 7. U polju Zumiranje otkucajte ili nalepite sledeće:

  Podzbir: ([Količina] * [Cena po jedinici])-([Količina] * [Jedinična Price]*[Discount])

  Kliknite na dugme U redu.

  Ovo je izračunato polje. Izračunato polje množi količinu svakog proizvoda sa cenom po jedinici za taj proizvod, množi količinu svakog proizvoda sa cenom po jedinici i popustom za taj proizvod, a zatim oduzima ukupan popust iz ukupne cene po jedinici.

 8. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Upit se pokreće i prikazuje listu proizvoda i podzbirova, po porudžbini.

 9. Pritisnite tastere CTRL+S da biste sačuvali upit, a zatim dajte ime upitu Podzbirovi proizvoda.

Vrh stranice

Pregled rezimiranih ili agregatnih podataka

Kada koristite tabele da biste zabeležili transakcije ili uskladištili numeričke podatke koji se redovno pojavljuju, korisno je da imate mogućnost da pregledate te podatke u agregatnoj vrednosti, na primer zbirovima ili prosečnim vrednostima.

Microsoft Office Access 2007 pruža nove funkcije, na red sa ukupnim vrednostima, što vam omogućava da pregledate jednostavne agregatnih podataka u bilo kom list sa podacima. Dodavanje reda zbirovi podzbirovi proizvoda upit koji ste kreirali u prethodnom primeru pomoću sledeće procedure:

 1. Pokrenite upit „Podzbirovi proizvoda“ i ostavite otvorene rezultate u prikaz lista sa podacima.

 2. Na kartici Početak, u grupi Zapisi kliknite na dugme Ukupne vrednosti.

  Na dnu lista sa podacima pojavljuje se novi red, sa rečju Ukupno u prvoj koloni.

 3. Kliknite na ćeliju u poslednjem redu lista sa podacima po imenu Ukupno.

  Obratite pažnju da se u ćeliji pojavljuje strelica.

 4. Kliknite na strelicu da biste videli dostupne agregatne funkcije.

  Pošto kolona sadrži tekstualne podatke, postoje samo dva izbora: Nijedna i Brojanje.

 5. Izaberite opciju Brojanje.

  Sadržaj ćelije menja se iz Ukupna vrednost u brojanje vrednosti kolone.

 6. Kliknite na susednu ćeliju (druga kolona).

  Obratite pažnju da se u ćeliji pojavljuje strelica.

 7. Kliknite na strelicu, a zatim kliknite na dugme Zbir.

  Polje prikazuje zbir vrednosti kolone.

 8. Ostavite otvoren upit u prikazu lista sa podacima.

Kreiranje upita zbirova za složenije rezimee

Red ukupno u listu sa podacima je veoma korisna, ali za složenije pitanja, koristite upit za ukupne vrednosti. Upit za sabiranje predstavlja upit za izdvajanje koji vam omogućava da grupišete i rezimiranje podataka. Na primer, pretpostavimo da želite da vidite Ukupna prodaja po proizvodu. U upitu za sabiranje, Sum, u funkcija zbira, možete da koristite da biste videli Ukupna prodaja po proizvodu.

Koristite sledeću proceduru da biste izmenili upit „Podzbirovi proizvoda“ kako bi rezimirao podzbirove proizvoda po proizvodu.

 1. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

  Upit „Podzbirovi proizvoda“ se otvara u prikazu dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikazivanje/skrivanje kliknite na dugme Ukupne vrednosti.

  Prikazaće se red Ukupne vrednosti u koordinatnoj mreži za dizajn upita.

  Napomena : Iako imaju slična imena, red Ukupne vrednosti u koordinatnoj mreži za dizajn i red Ukupno u listu sa podacima nisu isto:

  • Pomoću reda Ukupne vrednosti u koordinatnoj mreži dizajna možete da grupišete po vrednostima polja.

  • Red Ukupno lista sa podacima možete da dodate rezultatima upita zbirova.

  • Kada koristite red Ukupne vrednosti u koordinatnoj mreži dizajna, morate odabrati agregatnu funkciju za svako polje. Ako ne želite da vršite izračunavanje u polju, možete da izvršite grupisanje po polju.

 3. U drugoj koloni koordinatne mreže dizajna, u redu Ukupno sa padajuće liste izaberite stavku Zbir.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Upit se pokreće i prikazuje listu proizvoda sa podzbirovima.

 5. Pritisnite tastere CTRL+S da biste sačuvali upit. Ostavite upit otvoren.

Kreiranje unakrsnog upita u cilju dodavanja drugog nivoa grupisanja

Pretpostavimo da želite da pregledate podzbirove proizvoda, ali isto tako želite da grupišete po mesecu tako da svaki red prikazuje podzbirove za proizvod i svaka kolona prikazuje podzbirove proizvoda za mesec. Da biste prikazali podzbirove za proizvod i podzbirove proizvoda za mesec, koristite unakrsni upit.

Upit „Podzbirovi proizvoda“ možete da izmenite ponovo tako da upit vraća redove podzbirova proizvoda i kolone mesečnih podzbirova.

 1. Na kartici Početak, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. U grupi Podešavanje upita kliknite na dugme Prikaži tabelu.

 3. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na dugme Porudžbine, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita izaberite opciju Unakrsno.

  U koordinatnoj mreži dizajna red Prikaži je skriven, a red Unakrsni upit je prikazan.

 5. U trećoj koloni koordinatne mreže dizajna, kliknite desnim tasterom miša na red Polje, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Zumiranje. Otvara se polje Zumiranje.

 6. U polju Zumiranje otkucajte ili nalepite sledeće:

  Mesec: "Mesec" & DatePart ("m", [Datum porudžbine])

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. U redu Unakrsni upit sa padajuće liste izaberite sledeće vrednosti: Naslov reda za prvu kolonu, Vrednost za drugu kolonu i Naslov kolone za treću kolonu.

 9. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Upit se pokreće i prikazuje listu podzbirova proizvoda, grupisanu po mesecima.

 10. Pritisnite tastere CTRL+S da biste sačuvali upit.

Vrh stranice

Kreiranje nove tabele pomoću podataka iz drugih tabela

Upit za pravljenje tabele možete da koristite za kreiranje nove tabele iz podataka koji su uskladišteni u drugim tabelama.

Na primer, pretpostavimo da želite da pošaljete podatke za Vranje porudžbine Chicago poslovnog partnera koji koristi Access da biste pripremili izveštaja. Umesto da pošaljete sve podatke o porudžbinama, želite da ograničite podatke koje pošaljete podatke specifične za porudžbine iz Čačka.

Možete da napravite upit za izbor koji sadrži podatke o Čačak porudžbini, a zatim da koristite upit za izbor da biste kreirali novu tabelu pomoću sledeće procedure:

 1. Otvorite Northwind 2007.

 2. Da biste pokrenuli upit za pravljenje tabele, možda ćete morati da omogućite sadržaj baze podataka tako što ćete koristiti na traci sa porukama koja se pojavljuje ispod trake (deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent) ako je baza podataka pouzdana kada ga otvorite.

  Prikaži mi kako da omogućite bazu podataka

  1. Na traci sa porukama kliknite na dugme Opcije.

   Pojaviće se dijalog Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office.

  2. Izaberite opciju Omogući ovaj sadržaj, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena : Ako je baza podataka na pouzdanoj lokaciji, traka sa porukama se ne pojavljuje i omogućavanje sadržaja nije potrebno.

 3. Zatvorite obrazac „Dijalog za prijavljivanje“.

 4. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 5. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na dugme Detalji porudžbine i na dugme Porudžbine.

 6. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 7. U tabeli Porudžbine kliknite dvaput na polja ID kupca i Grad otpreme da biste ih dodali u koordinatnu mrežu dizajna.

 8. U tabeli Detalji porudžbine kliknite dvaput na polja ID porudžbine, ID proizvoda, Količina, Cena po jedinici i Popust da biste ih dodali u koordinatnu mrežu dizajna.

 9. U koloni Grad otpreme koordinatne mreže za dizajn, opozovite izbor u redu Prikaži . U polju kriterijumi otkucajte 'Čačak' (uključite jednostruke navodnike).

  Proverite rezultate upita pre nego što ih upotrebite za kreiranje tabele.

 10. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

 11. Pritisnite tastere CTRL+S da biste sačuvali upit.

  Pojavljuje se dijalog Sačuvaj kao.

 12. U polju Ime upita otkucajte Upit za porudžbine iz Čačkai zatim kliknite na dugme u redu.

 13. Na kartici Početak, u grupi Prikazi izaberite stavku Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 14. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita izaberite stavku Napravi tabelu.

  Otvara se dijalog Pravljenje tabele.

 15. U dijalogu Pravljenje tabele , u polju Ime tabele otkucajte Porudžbine iz Čačka, a zatim kliknite na dugme u redu.

 16. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

 17. U dijalogu za potvrdu kliknite na dugme Da da biste potvrdili.

  Nova tabela je kreirana i pojavljuje se u oknu za navigaciju.

  Napomena : Ako već postoji tabela sa imenom koje ste naveli, ta tabela se briše pre pokretanja upita.

 18. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Pošto tabela „Čačak porudžbine“ postoji, pojavljuje se dijalog sa upozorenjem.

 19. Kliknite na dugme Ne da biste otkazali radnju i odbacili dijalog.

Vrh stranice

Dodavanje podataka u tabelu pomoću podataka iz drugih tabela

Upit za dodavanje možete koristiti za preuzimanje podataka iz nekih tabela i za dodavanje tih podataka u drugu tabelu.

Pretpostavimo da ste kreirali tabelu za deljenje sa poslovnim saradnikom u Čačku, ali shvatate da saradnik takođe radi sa klijentima u oblasti Gornjeg Milanovca. Želite da u tabelu dodate redove koji sadrže podatke oblasti Gornjeg Milanovca pre deljenja tabele sa vašim saradnikom.

Gornji Milanovac oblast podataka možete dodati u tabelu "porudžbine iz Čačka" koji ste kreirali u prethodnom primeru pomoću sledeće procedure:

 1. Otvorite upit koji se zove „Upit za porudžbine iz Čačka“ u prikazu dizajna.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Tip upita kliknite na dugme Dodaj. Otvara se dijalog Dodavanje .

 3. U dijalogu Dodavanje kliknite na strelicu u polju Ime tabele, a zatim sa padajuće liste izaberite stavku Čačak porudžbine.

 4. Kliknite na dugme U redu.

  Dijalog Dodavanje se zatvara. U koordinatnoj mreži dizajna, red Prikaži nestaje, a red Dodaj u se pojavljuje.

 5. U koordinatnoj mreži dizajna, u redu kriterijumi kolone "Grad otpreme" izbrišite 'Čačak' i otkucajte 'Gornji Milanovac'.

 6. U redu Dodaj u izaberite odgovarajuće polje za svaku kolonu.

  U ovom primeru, vrednosti reda Dodaj u treba da se podudaraju sa vrednostima reda Polje, ali to nije neophodno za rad upita za dodavanje.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Vrh stranice

Promena podataka na automatizovan način

Upit za ažuriranje možete koristiti da biste promenili podatke u tabelama, kao i da biste uneli kriterijume koji navode koji redovi bi trebalo da budu ažurirani. Upit za ažuriranje pruža mogućnost da pregledate ažurirane podatke pre nego što izvršite ažuriranje.

Važno : Radni upit se ne može opozvati. Trebalo bi da razmislite o pravljenju rezervne kopije svih tabela koje ćete ažurirati pomoću upita za ažuriranje.

U prethodnom primeru, koje dodaju redove u tabelu porudžbine iz Čačka. U tabeli "porudžbine iz Čačka", polje "ID proizvoda" prikazuje numerički ID proizvoda. Da biste podatke korisnijim za izveštaje, možda ćete želeti da biste zamenili ID-ova proizvoda sa imenima proizvoda. Da biste zamenili ID-ova proizvoda, mora prvo promenite tip podataka polja "ID proizvoda" u tabeli porudžbine iz Čačka od broja u tekst, tako da polje "ID proizvoda" može da prihvati imena proizvoda.

Vrednosti u tabeli „Čačak porudžbine“ možete da ažurirate koristeći sledeću proceduru:

 1. Otvorite tabelu „Čačak porudžbine“ u prikazu dizajna.

 2. U redu „ID proizvoda“ promenite tip podataka iz opcije Broj u opciju Tekst.

 3. Sačuvajte i zatvorite tabelu „Čačak porudžbine“.

 4. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 5. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na dugme Čačak porudžbine i na dugme Proizvodi.

 6. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Ažuriranje.

  U koordinatnoj mreži dizajna, redovi Sortiraj i Prikaži nestaju, a pojavljuje se red Ažuriraj u.

 8. U tabeli Čačak porudžbine kliknite dvaput na polje ID proizvoda da biste ga dodali u koordinatnu mrežu dizajna.

 9. U koordinatnoj mreži dizajna, u redu Ažuriraj u kolone ID proizvoda otkucajte ili nalepite sledeće:

  [Proizvodi]. [Ime proizvoda]

  Savet : Upit za ažuriranje možete koristiti da biste izbrisali vrednosti polja pomoću prazne niske ("") ili vrednosti NULL u redu Ažuriraj u.

 10. U polju Kriterijumi otkucajte ili nalepite sledeće:

  [ID proizvoda] Kao što su ([Proizvodi]. [ ID])

  Ključna reč Like je neophodna zato što polja koja upoređujete sadrže različite tipove podataka (ID proizvoda je tekstualni podatak, ID je numerički podatak).

 11. Prikazivanjem upita u prikazu lista sa podacima možete da pregledate koje vrednosti će biti promenjene pomoću upita za ažuriranje.

  Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz lista sa podacima.

  Upit vraća listu ID-ova proizvoda koji će biti ažurirani.

 12. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

  Kada otvorite tabelu „Čačak porudžbine“, videćete da su numeričke vrednosti u polju „ID proizvoda“ zamenjene imenima proizvoda iz tabele „Proizvodi“.

Vrh stranice

Brisanje podataka na automatizovan način

Upit za brisanje možete koristiti da biste izbrisali podatke iz tabela, kao i da biste uneli kriterijume koji navode koji redovi bi trebalo da budu izbrisani. Upit za brisanje pruža mogućnost da pregledate redove koji će biti izbrisani pre nego što izvršite brisanje.

Pretpostavimo da pripremate za slanje u tabeli porudžbine iz Čačka (ažurirana u prethodnom primeru) sa preduzećem Chicago povežete i primetite da neki Redovi sadrže broj prazna polja. Želite da uklonite ove redove koji sadrže prazna polja pre nego što pošaljete tabele. Možete da otvorite tabelu i ručno izbrišete redove, ali možda će vam biti korisno da koristite upit za brisanje ako postoji više od nekoliko redova koje želite da izbrišete i imate Obriši kriterijume za koje treba izbrisati redove.

Pomoću sledeće procedure možete koristiti upit da biste izbrisali redove u tabeli „Čačak porudžbine“ koji nemaju vrednost za polje „ID porudžbine“:

 1. Na kartici Kreiranje, u grupi Ostalo kliknite na dugme Dizajn upita.

 2. U dijalogu Prikazivanje tabele kliknite dvaput na dugme Čačak porudžbine.

 3. Zatvorite dijalog Prikazivanje tabele.

 4. Na kartici Dizajn, u grupi Tip upita kliknite na dugme Izbriši.

  U koordinatnoj mreži dizajna, redovi Sortiraj i Prikaži nestaju, a pojavljuje se red Izbriši.

 5. U tabeli Čačak porudžbine kliknite dvaput na polje ID porudžbine da biste ga dodali u koordinatnu mrežu.

 6. U koordinatnoj mreži dizajna, u redu kriterijumi kolone "ID porudžbine" otkucajte Is Null.

 7. Na kartici Dizajn, u grupi Rezultati kliknite na dugme Pokreni.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×