Uvod u tipove sadržaja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Tipovi sadržaja omogućavaju organizacijama da organizujete, upravljanje i rukuju sadržajem dosledno u kolekciji lokacija. Definisanjem tipova sadržaja za određene vrste dokumenata ili informacionih proizvoda, organizacija može obezbediti da svaka od tih grupa sadržaja upravlja na dosledan način.

Ovaj članak sadrži:

Šta je tip sadržaja?

Funkcionisanje tipova sadržaja na nivou lokacije

Funkcionisanje tipova sadržaja na listama i bibliotekama

Šta je tip sadržaja?

U toku jednog projekta, preduzeće može proizvesti nekoliko različitih tipova sadržaja, poput predloga, zakonskih ugovora, izjava o radu i specifikacija za dizajn proizvoda. Iako se ovi dokumenti mogu zajedno uskladištiti jer su vezani za jedan projekat, oni se na različite načine mogu kreirati, koristiti, deliti i zadržavati. Moguće je da će preduzeće zahtevati da prikupite i zadržite različite vrste metapodataka o svakoj vrsti podataka.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 omogućava organizacijama da definišu različite skupove dokumenata kao tipove sadržaja. Tip sadržaja predstavlja grupu postavki koje se mogu ponovo upotrebiti i koje opisuju ono što je zajedničko u ponašanju određenog tipa sadržaja. Tipovi sadržaja se mogu definisati za sve tipove stavki u sistemu Office SharePoint Server 2007, što obuhvata dokumente, stavke liste i fascikle. Svaki tip sadržaja može da odredi sledeće stavke:

  • Kolone (metapodatke) koje želite da dodelite stavkama datog tipa

  • Predložak dokumenta na osnovu kojega treba kreirati nove stavke ovog tipa (samo tipovi sadržaja dokumenata).

  • Prilagođeni obrasci „Novo“, „Uređivanje“ i „Prikaz“ za upotrebu sa ovim tipom sadržaja.

  • Tokovi posla dostupni za stavke ovog tipa sadržaja.

  • Prilagođena rešenja ili funkcije povezane sa stavkama datog tipa sadržaja

  • Smernice za upravljanje informacijama koje su povezane sa stavkama datog tipa sadržaja

  • Okno sa informacijama o dokumentu koja je dostupna u kompatibilnim Microsoft Office programima za stavke datog tipa sadržaja

  • Konverzije dokumenta koje su dostupne za stavke datog tipa sadržaja (samo za tipove sadržaja dokumenata)

Tipovi sadržaja pružaju organizacijama način da dosledno upravljaju sadržajem i organizuju ga u različitim listama i bibliotekama u kolekcija lokacija, a omogućavaju i da jedna lista ili biblioteka sadrži više tipova stavki ili tipova dokumenata.

Vrh stranice

Kako tipovi sadržaja funkcionišu na nivou lokacije

Tipovi sadržaja su organizovani u hijerarhiju koja omogućava da jedan tip sadržaja nasledi karakteristike od drugog tipa sadržaja. Na ovaj način, kategorije dokumenata mogu imati zajedničke atribute u celoj organizaciji, koje timovi mogu prilagoditi za određene lokacije ili liste.

Za lokaciju se tipovi sadržaja najpre definišu centralno, u galeriji tipova sadržaja lokacije. Tipovi sadržaja definisani na nivou lokacije nazivaju se tipovima sadržaja lokacija. Tip sadržaja lokacije dostupan je za korišćenje u svim podlokacijama lokacije za koju je bio definisan. Na primer, ako se određeni tip sadržaja lokacije definiše u galeriji tipova sadržaja lokacije za glavnu lokaciju kolekcije lokacija, on će biti dostupan za korišćenje u listama i bibliotekama svih lokacija te kolekcije lokacija. Listama i bibliotekama se tipovi sadržaja lokacija mogu dodavati pojedinačno i prilagođavati za upotrebu u tim listama ili bibliotekama. Kada se instanca tipa sadržaja lokacije pridruži listi ili biblioteci, naziva se tip sadržaja liste. Tipovi sadržaja liste su podređeni tipovima sadržaja lokacija od kojih su kreirani.

Kako nasleđivanje funkcioniše u tipovima sadržaja lokacije

Kada za lokaciju definišete novi prilagođeni tip sadržaja lokacije u galeriji tipova sadržaja lokacije, započećete tako što ćete za početnu tačku odabrati postojeći nadređeni tip sadržaja lokacije iz galerije tipova sadržaja lokacije. Novi tip sadržaja lokacije koji kreirate naslediće sve atribute njemu nadređenog tipa sadržaja lokacije, poput predloška dokumenta, postavke samo za čitanje, tokova posla i kolona. Nakon što kreirate ovaj novi tip sadržaja lokacije, možete izvršiti promene u bilo kom od tih atributa.

Svaki put kada unesete promene u tipove sadržaja lokacije, možete da navedete da li želite da se te promene primene na neki od podređenih tipova sadržaja lokacije ili tipova sadržaja liste koji su nasledili atribute tih tipova sadržaja lokacije. Mogu se ažurirati samo atributi koje tipovi sadržaja podređene lokacije ili tipovi sadržaja liste dele sa nadređenim tipom sadržaja. Ukoliko je tip sadržaja podređene lokacije prilagođen dodatnim atributima koje tip sadržaja glavne lokacije ne sadrži (na primer dodatne kolone), ta prilagođavanja se neće zameniti pri ažuriranju tipa sadržaja podređene lokacije. Promene koje izvršite na tipu sadržaja lokacije neće uticati na tip sadržaja nadređene lokacije od koje je kreiran tip sadržaja lokacije.

Kako tipovi sadržaja lokacije podržavaju upravljanje sadržajem?

Definisanjem tipova sadržaja lokacije možete obezbediti da se čitavim kategorijama dokumenata dosledno rukuje širom organizacije. Na primer, možda će svi dokumenti u organizaciji zahtevati određeni skup metapodataka, kao što su broj naloga, broj projekta i menadžer projekta. Možete se postarati da brojevi naloga i brojevi projekta budu povezani sa svim dokumentima za isporuku klijentima u organizaciji tako što ćete kreirati tip sadržaja lokacije za isporuku klijentima koji sadrži potrebne kolone za sve ove stavke metapodataka. Svi tipovi dokumenata za isporuku klijentima u kolekciji lokacija koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije zatim zahtevaju da korisnici navedu informacije za ove kolone. Ukoliko je potrebno da pratite dodatne metapodatke koji su povezani sa tim dokumentima za isporuku klijentima, možete dodati još jednu potrebnu kolonu u tip sadržaja lokacije za isporuku klijentima. Zatim možete ažurirati sve tipove sadržaja podređene liste koji nasleđuju od ovog tipa sadržaja lokacije, tako što ćete dodati novu kolonu svim dokumentima za isporuku klijentima.

Vrh stranice

Kako tipovi sadržaja funkcionišu u listama i bibliotekama

Ako je lista ili biblioteka podešena da dozvoljava više tipova sadržaja, toj listi ili biblioteci možete dodavati tipove sadržaja iz grupe tipova sadržaja lokacije koji su dostupni za vašu lokaciju.

Kada u listu ili biblioteku dodate tip sadržaja, omogućavate da ta lista ili biblioteka može sadržati stavke tog tipa. Komanda Novo u toj listi ili biblioteci omogućava korisnicima da kreiraju nove stavke tog tipa. Jedna od najvažnijih prednosti tipova sadržaja za liste i biblioteke jeste da oni omogućavaju da pojedinačna lista ili biblioteka sadrži više tipova stavki ili dokumenata, od kojih svaki može imati jedinstvene metapodatke, smernice ili ponašanja.

Kako nasleđivanje funkcioniše sa tipovima sadržaja liste

Kada se instanca tipa sadržaja lokacije doda listi ili biblioteci, ona je podređena tipu sadržaja lokacije sa koje je kreirana. Ovaj tip sadržaja liste nasleđuje sve atribute tipa sadržaja sebi nadređene lokacije, kao što su njen predložak dokumenta, postavke samo za čitanje, tokovi posla i kolone. Tip sadržaja liste može biti prilagođen određenoj listi ili biblioteci kojoj je dodat. Ova prilagođavanja se ne primenjuju na tip sadržaja nadređene lokacije. Ako je tip sadržaja nadređene lokacije liste ažuriran, tip sadržaja podređene liste može naslediti ove promene (ako osoba koja održava tip sadržaja lokacije odluči da ažuriranja primeni na sve podređene tipove sadržaja). Ako su bilo koji od atributa zajedničkih tipu sadržaja podređene liste i tipu sadržaja nadređene lokacije prilagođeni tipu sadržaja liste, ova prilagođavanja se mogu zameniti kada tip sadržaja liste nasledi promene tipa sadržaja nadređene lokacije. Ako je tip sadržaja liste prilagođen sa dodatnim atributima koje nadređeni tip sadržaja ne sadrži (na primer, dodatnim kolonama), ova prilagođavanja neće biti zamenjena kada tip sadržaja podređene liste nasledi promene tipa sadržaja nadređene lokacije.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×