Uvod u spoljne podatke

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Pomoću usluga poslovnog povezivanja možete povezivanje spoljnih podataka na SharePoint lokaciju i koristite ga kao ako je izvorna na lokaciju. Ovo je skup informacija o tome šta spoljni podaci, gde to i kako da ga koristite.

Pregled spoljnih podataka

Više informacija potražite u članku Pronalaženje sadržaja o spoljnim podacima.

U ovom članku

Opšti uvid

Zašto koristiti spoljne podatke?

Tri osnovna scenarija

Zadovoljstvo u pripremanju

Kakav šešir nosite?

Priprema terena

Upoznavanje sa SharePoint okruženjem

Nabavka odgovarajućeg softvera

Pravilno Podešavanje softvera

Mudro biranje spoljnih podataka

Razmislite o performansama

Bezbednost na prvom

Postavljanje temelja: spoljni tipovi sadržaja

Pojavljivanje spoljnih podataka u SharePoint proizvodima

Čitanje i pisanje podataka u spoljnim listama

Dodavanje kolona sa spoljnim podacima listama i bibliotekama

Kreiranje rešenja pomoću Veb segmenata poslovnih podataka

Korišćenje spoljnih podataka na stranici profila, radnje ili pretrage

Korišćenje spoljnih podataka u tokovima posla

Pojavljivanje spoljnih podataka u Office proizvodima

Analiza spoljnih podataka u programu Excel

Dodavanje spoljnih podataka u Word dokumente

Sinhronizovanje spoljnih podataka u programu Outlook

Poboljšavanje pristupa spoljnim podacima pomoću InfoPath obrazaca

Dodavanje spoljnih podataka objavljenim Visio dijagramima

Uvoz i Osvežavanje spoljnih podataka u programu Access

Opšti uvid

Mnogo je razloga zbog kojih bi trebalo da koristite spoljne podatke. I mali tim može da napravi velike stvari kada zajednički radi na kreiranju poslovnog rešenja koje se zasniva na spoljnim podacima. Evo kako se to često radi i kakvu korist može da donese.

Zašto koristiti spoljne podatke?

Kada koristite SharePoint proizvode kako bi vam pomogli da pojednostavite poslovne aktivnosti, možda ćete morati da ugradite spoljne podatke, kao što su baze podataka, poslovne aplikacije i veb usluge. Ali ti spoljni podaci su često poput zabačenog ostrva kojem mogu da pristupe samo povlašćeni pojedinci ili je do njega jednostavno teško doći. Postoji li način da se ti spoljni podaci lako uvedu u SharePoint proizvode, kao i u Office proizvode, kako biste mogli da iskoristite poznat interfejs i dodatno poboljšate poslovanje?

Za to služe usluge poslovnog povezivanja. One omogućavaju bezbedan i efikasan pristup za čitanje i pisanje raznim vrstama spoljnih podataka. To se postiže kroz sveobuhvatan radni okvir koji pruža standardni korisnički interfejs i interfejs za programiranje. Štaviše, možete da kreirate širok opseg poslovnih rešenja: rešenja bez koda, SharePoint Composite rešenja za jednostavne ili umereno komplikovane radnje i rešenja za napredne potrebe zasnovana na kodu. Na primer, možete da:

 • Kreirate SharePoint spoljnu listu podataka o zaposlenom osoblju koji se čuvaju u potpornoj bazi podataka a koju će korisnici moći da čitaju i da u nju upisuju, slično izvornoj SharePoint listi.

 • Povežete ažurirane podatke o kupcima sa sistemom za planiranje resursa (ERP) organizacije kao skup Outlook kontakata, pa čak i da omogućite pristupanje van mreže.

 • Kreirate rešenje za planiranje događaja koje se povezuje sa kontrolisanom poslovnom aplikacijom, ali koristi SharePoint kalendar koji svi mogu da vide.

 • Kreirate Microsoft Silverlight aplikaciju sa privlačnim korisničkim interfejsom koja radi sa spoljnim podacima sa veba.

Ukratko, usluge poslovnog povezivanja omogućavaju da se povežete sa spoljnim podacima, radite sa njima i maksimalno iskoristite njihovu vrednost.

Vrh stranice

Tri osnovna scenarija

Želite da saznate više? Evo tri primera suštinskih rešenja zasnovanih na uslugama poslovnog povezivanja.

Tehnička podrška    Veliko preduzeće ima tehnička podrška, koja obezbeđuje interni tehničkoj podršci. Zahteve za podršku i bazi znanja tehničku podršku su uskladišteni u spoljnoj bazi podataka, ali su u potpunosti integrisana na SharePoint lokaciji pomoću spoljnim listama i Veb segmenata poslovnih podataka. Informacioni radnici takođe možete pregledati njihove trenutne zahteve Microsoft Outlook 2013 na mreži. Tehnički podrška specijalista možete da prikažete dodeljene da ih u Outlook 2013 na mreži i van mreže zahteve za pristup. Tokovi posla automatski upravljali problema sa podrškom preko svake faze: otvorena, dodeljene, Escalated, rešeni i zatvoreno. Menadžeri na tehničke podrške tima, uz odgovarajuću dozvolu, možete da prikažete kontrolne table koje se prikazuju pomoć stoni izveštaje koji označava broj podrške sporne stavke dodeljene svaki podrške specijalista, trenutni ili kritične probleme i broj podrške incidentima koji se obrađuju po jedno podržava specijalista u datom vremenskom periodu. Menadžeri možete da izvezete podatke u Microsoft Excel 2013 za dodatno detaljnu analizu pomoću uslovnog oblikovanja i grafikone.

Praćenje umetnika    Talente agencija integriše u bazi podataka umetnika u njegov internim SharePoint lokacije tima, koja uključuje kompletnu listu umetnika svoje kontakt informacije i performansi rasporede. Snimanje ugovora u obliku Word predlošci dokumenta su generisane i automatski popunjava najnovije informacije o umetnika. Tok posla vodiči za svaki ugovor kroz njegove različite faze. Agenata možete dodati nove umetnika spoljne liste pomoću programa InfoPath obrasca. Pomoću ovog rešenja talente agenata uvek imate informacije koje su im potrebne u blizini, a mogu da obavljaju mnoge ključnih zadataka pomoću poznatog Office proizvoda.

Kontrolna tabla prodaje    Kontrolna tabla prodaje aplikacije pomaže saradnicima u prodaji brzo pronašli ulazne porudžbine i informacije o kupcu upravlja u sistemu klijent odnosa Management (CRM). U zavisnosti od njihove uloge i odgovarajuće dozvole, članovi tima možete prikazati informacije o prodaji analize, članova tima pojedinačne podatke o prodaji performansama, potencijalne klijente, i kontakt informacijama klijenta i porudžbine. Prodavaca možete da pregledate svoje dnevni kalendara, prikazati zadatak tako što ćete im menadžeri, sarađuju sa članovima tima i pročitajte industrijske vesti. Visio dijagram prodaje teritorija mape prodaje tako što ćete svakog meseca i sadrži podataka uživo iz pozadinsku bazu podataka koja se lako Osveži. Korišćenjem Word dokument, menadžeri možete brzo autor mesečne izveštaje o statusu koji automatski uključuje podataka iz spoljnih sistema.

Vrh stranice

Zadovoljstvo u pripremanju

Usluge poslovnog povezivanja su kao veliki kišobran koji pokriva mnoge funkcije sistema SharePoint i Office. Ali one ne mogu da rade odmah nakon instaliranja jer je svaki spoljni izvor podataka jedinstven i svaka organizacija ima specifične potrebe. Kada pripremite temelje, na licu mesta ili u oblaku, možete da uvedete spoljne podatke u SharePoint i Office proizvode. Kad radite sa spoljnim podacima najčešće prolazite kroz tri faze:

Faza pripremanja terena    U toku ove faze planiranje, priprema i podesite kako se pristupa spoljnim podacima. Ovo obično znači rada blisko sa administrator i ponekad Razvojni programer da razume šta treba da se desi. Važni ciljevi identifikuje preduzeća i tehničke uslove, pripremanje spoljnog izvora podataka, obezbeđivanje bezbedan pristup podacima tako što ćete koristiti uslugu bezbednog skladištenja i određivanje opsega kompletna rešenja. Najbitniji cilj je da kreirate spoljni tip sadržaja, što je detaljne paket za povezivanje, metapodataka i druge informacije koje se koriste za preuzimanje spoljnih podataka.

Faza rada u sistemu SharePoint    Kada postavio temelje, sada možete da površinski spoljnih podataka u SharePoint proizvodima na različite načine, uključujući spoljne liste, kolona sa spoljnim podacima, Veb segmenata poslovnih podataka, tokova posla, rezultati pretrage, stranice profila, radnje, aplikacije za SharePoint, i na osnovu kôd komponente SharePoint ili rešenja.

Faza rada u sistemu Office    Kad kreirate pristup spoljnim podacima u SharePoint proizvodima, sada možete da prikaže podatke u raznim Office proizvodima (uključujući Excel, Word, Outlook, Visio, Access i InfoPath), aplikacije za Office i na osnovu kôd komponenti Office programski dodaci, ili rešenja.

Tri faze razvoja

Kasnije u ovom članku pronaći ćete više detalja o svakoj od ovih funkcija.

Vrh stranice

Kakav šešir nosite?

Razvoj rešenja zasnovanog na spoljnim podacima najčešće je timski poduhvat i način na koji radite zavisi od vaše uloge. Sledeći grafikon je prikaz visokog nivoa uloga i rešenja koja su uključena u celokupan životni ciklus razvoja.

Uloge i zadaci u životnom ciklusu razvoja

Korisnici    Korisnici prikupite jednostavnih rešenja pomoću osnovnih mogućnosti programa SharePoint proizvoda i Office proizvodima. Primeri uključuju:

 • Kreiranje spoljne liste, različitih prikaza liste i dodavanje različitih filtera i sortiranja.

 • Izvoz spoljne liste u Excel 2013 radi dalje analize podataka.

 • Povezivanje spoljne liste sa programom Outlook 2013 za rad sa spoljnim podacima ne mreži i van mreže.

Iskusni korisnici    Iskusni korisnici Kreirajte jednostavne srednji, bez kodova poslovna rešenja i često zahtevaju poslovni analitičar veštine da biste razumeli sistema bazama podataka i ukupnog poslovnih procesa u organizaciji. Su da komunicirate i zahteve za administratore i projektantima, kao i poslovne menadžeri i možda lokacije dizajnera. Primeri uključuju:

 • Kreiranje spoljnog tipa sadržaja korišćenjem programa Microsoft SharePoint Designer 2013.

 • Kreiranje kolona sa spoljnim podacima u bibliotekama i povezivanje kolona sa kontrolama za sadržaj u prilagođenom Word predlošku, kao što je ugovor ili faktura.

 • Prilagođavanje InfoPath obrazaca kako bi zamenili podrazumevane obrasce SharePoint liste.

 • Dizajniranje veb stranice koja povezuje veb segmente poslovnih podataka na koristan način kako bi se kreirao radni prostor za informacije.

 • Kreiranje rešenja zasnovanog na programu Outlook koje pruža prilagođene obrasce, prikaze, komande na traci, radnje i okna zadataka.

 • Kreiranje toka posla koji koristi podatke spoljne liste.

Administratori    Administratori mogu da upravljaju korisničkim dozvolama i bezbednosti za nekoliko različitih SharePoint komponenti uključujući spoljnog tipa sadržaja i spoljne baze podataka. Kritičnih aktivnost obuhvata Podešavanje ciljne aplikacije usluge bezbednog skladištenja, mapiranje akreditiva, kao i određivanje najbolje metode potvrde identiteta. Druge primere operacije uključuju:

 • Podešavanje pristupa, dozvola i upita za spoljne podatke i upravljanje njima.

 • Uvoz spoljnih tipova sadržaja iz skladišta metapodataka usluge povezivanja poslovnih podataka i izvoženje iz njega.

 • Podešavanje prilagođenih stranica profila, radnji i rezultata pretrage.

Programeri    Projektanti kreirali različite prilagođena rešenja koje su u opsegu od ciljano, ponovo koristiti komponente napredne kôd rešenja zasnovana na obrascima. Primeri uključuju:

 • Napredni spoljni tipovi sadržaja razvijeni u programu Microsoft Visual Studio, kao što su prilagođeni tipovi polja koji koriste složene hijerarhijske podatke.

 • Podaci prikupljeni iz više usluga predstavljeni kao jedan BDC model.

 • Komponente koje mogu ponovo da se koriste, prilagođeni veb segmenti, prilagođene radnje toka posla i InfoPath obrasci sa kodom.

 • Prilagođeni segmenti spoljnih podataka za Outlook rešenja.

 • Microsoft Silverlight aplikacije i programski dodaci za Office.

 • Prilagođena upozorenje korišćenjem radnog okvira za događaje.

 • Prilagođene veze ili rešenja korišćenjem kontrolisanog koda.

Vrh stranice

Priprema terena

Koje god rešenje za spoljne podatke odlučite da kreirate, morate da postavite jake temelje, a pod tim se podrazumeva: nabavljanje i podešavanje odgovarajućeg softvera, izbor i pripremanje spoljnog izvora podataka, uključivanje SharePoint usluga i naloga, te kreiranje spoljnog tipa sadržaja.

Upoznavanje sa SharePoint okruženjem

Kada koristite ili kreirate rešenje za spoljne podatke, postoje razlike u funkcijama i funkcionalnosti o kojima treba da vodite računa u zavisnosti od vašeg SharePoint okruženja:

 • Na lokaciji    Ako kreirate rešenje u kojem su korisnici i rešenje u potpunosti na lokaciji (iza zaštitnog zida), onda su podržane sve funkcije usluge poslovnog povezivanja.

 • Oblak    Ako koristite SharePoint Online (Plan 2, E3 i E4) u sistemu Office 365, podskup funkcije su dostupne. Na primer, spoljne liste, Veb segmenata poslovnih podataka i radnog okvira događaja su podržane, ali nisu stranica profila, radnje i radni okvir konektora. Pored toga, možete samo da povežete sa ovih izvora podataka: OData Veb usluga WCF i SQL Server Azure.

 • Hibrid    Vaša organizacija možda već imate značajne investicije u izvora podataka na lokaciji, kao što su linije poslovnih aplikacija i ERP sistemi. Da, ali vaša organizacija možda u hibridnog SharePoint okruženja, u kojem neke zaposleni su na lokaciji, a neke su u oblaku. U hibridnom okruženju, možete da kreirate rešenje hibridne spoljnih podataka tako da korisnici u oblaku možete da pristupite sa izvorom podataka na lokaciji. Na primer, korisnik može da dovršite izveštaja o troškovima dok ste na poslovnom putovanju pomoću SharePoint Online i troškova može da bude odmah sravne sa sistemima SAP na lokaciji. Možete da povežete sa bilo kog podržani na lokaciji izvor podataka, ali morate da koristite usluge OData i obimna razvoja i konfiguracije možda će biti potrebno.

Nabavka odgovarajućeg softvera

Funkcije usluga poslovnog povezivanja (BCS) distribuirane su širom različitih izdanja sistema SharePoint. Koristite sledeću tabelu koja će vam pomoći da donesete dobru odluku.

Funkcije usluga poslovnog povezivanja

SharePoint Foundation 2013

SharePoint Server 2013 (Standardno)

SharePoint Server 2013 (Veliko preduzeće)

SharePoint Online (SPO)
Plan 2
(E3, E4)

Komentari

Spoljna lista

Kolona sa spoljnim podacima

Usluge povezivanja sa poslovnim podacima

SPO podržava samo WCF i SQL Server Azure konektore

Usluga bezbednog skladištenja

SPO podržava samo grupne akreditive

Pretraga spoljnih podataka

Stranice profila

Radnje

Veb segmenti poslovnih podataka

Podrška za Office proizvode

Proširenja bogatog klijenta *

Usluge poslovnog povezivanje obuhvaćene aplikacijom

Radni okvir konektora

Radni okvir događaja

OData konektor

OM API-ji usluga poslovnog povezivanja

Hibridno (SPO do lokalnog)

Samo uz korišćenje OData konektora

* Obuhvata kontrole obrasca za prikazivanje spoljnih podataka i rasporede za prikaz podataka u Outlook oknu zadataka i regione obrasca. Dostupno samo u sistemu Microsoft Office Professional Plus 2013.

Vrh stranice

Pravilno podešavanje softvera

Kada ste instalirali odgovarajući softver, uverite se da ste ga pravilno podesili. Posebno obratite pažnju na sledeće:

Priprema spoljnog izvora podataka    Administrator treba da napravite nalog i obezbedite dozvole za izvor podataka da biste se uverili da prave osobe imaju pristup podacima i da podaci se ne završava sa pogrešne ruke. U spoljnoj bazi podataka, administrator možda ćete takođe želeti da kreirate određene tabele, prikaza, upite, i tako dalje da biste ograničili rezultate na upravo ono što je potrebno i kako bi se poboljšale performanse.

Konfigurisanje SharePoint usluga    Administrator mora aktivirati usluge povezivanja poslovnih podataka, usluga bezbednog skladištenja i Visio usluge.

Konfigurisanje usluge bezbednog skladištenja    Administrator mora da odredi najbolji režim pristupa za spoljni izvor podataka, kreira ciljnu aplikaciju i postavi akreditive za ciljnu aplikaciju.

Konfigurisanje usluge povezivanja poslovnih podataka    Administrator mora uverite se da je korisnik koji kreira spoljnom tipu sadržaja ima dozvolu za skladište metapodataka povezivanja poslovnih podataka (BDC) i da odgovarajući korisnici imaju pristup spoljnog tipa sadržaja na kom se zasniva na spoljnoj listi.

Uverite se da su Office proizvodi spremni za korišćenje    Da biste sinhronizovali spoljnim podacima pomoću Office proizvoda, morate imati Windows 7 ili noviji i sledećih besplatnih softverskih proizvoda, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 i WCF Data Services 5.0 za OData V3 na svakom klijentskom računaru (ako je potrebno, možete se automatski od vas zatraži da preuzmete ovaj softver). Takođe, uverite se da opcija instalacije sistema Office, Usluge poslovnog povezivanja je omogućena (to je podrazumevana opcija). Ova opcija instalira Business rada klijenta usluga povezivanja koji radi na sledeći način: kešira sinhronizuje sa spoljnim podacima, mape poslovnih podataka u spoljne tipove sadržaja, prikazuje izboru spoljnih stavki u Office proizvodima i pokreće prilagođene rešenja unutar Office proizvoda.

Vrh stranice

Mudro biranje spoljnih podataka

Možete da radite sa raznim spoljnim izvorima podataka, uključujući baze podataka, sisteme za planiranje korporacijskih resursa (ERP), OData i napredne konektore.

Baza podataka    Organizacija i preduzeća svih oblika i veličina zavise od baza podataka za svoje svakodnevne operacije. Baza podataka sadržati razne tipove podataka uključujući teksta, brojeva, slike i dokumente, a imate mnogo svrhe, uključujući finansijske, proizvodnje, osiguranja i zasnovanih na podacima preduzeća Veb lokacije. Uobičajeni podržani baze podataka obuhvataju: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2 i bilo koju bazu podataka koja ispunjava standarde interfejs ODBC ili OLE DB.

ERP sistemi    ERP sistemi integrišu linije za poslovne podatke i procese u celoj organizaciji i obavljaju mnoge radnje od suštinskog značaja za svako poslovanje među kojima:

Poslovna funkcija

Poslovni proces

Finansije i računovodstvo

Glavna knjiga, dugovanja i potraživanja, upravljanje gotovim novcem, osnovna sredstva i izradu budžeta.

Ljudski resursi

Platni spisak, obuka, pogodnosti, penzionisanje, regrutovanje i upravljanje različitostima.

Upravljanje odnosima sa klijentima (CRM)

Prodaja i marketing, provizije, usluge, kontakt sa kupcima i podrška centru za pozive.

Proizvodnja

Inženjering, sastavnice, porudžbine poslova, rasporedi, upravljanje tokom posla, kontrola kvaliteta i upravljanje životnim ciklusom proizvoda.

Lanac isporuke

Zalihe, unos narudžbine, nabavka, planiranje, inspekcija i obrada zahteva.

Upravljanje projektom

Obračun troškova, naplata, vreme i troškovi, jedinice performansi i upravljanje aktivnostima.

Uobičajeni podržani ERP sistemi uključuju SAP, Duet, Microsoft Dynamics, Siebel i JD Edwards.

OData    Otvaranje podataka protokola (OData) obezbeđuje zasnovane na ostale standard za kreiranje (Post), čitanje (preuzimanje), ažurirajte (stavi) i Delete (Izbriši) operacija koje pristup Veb uslugama. Smatraj OData zasnovane na Vebu ekvivalentnom ODBC i OLE DB. Podaci se vraćaju u formatu XML ili način zapisivanja JavaScript objekta (JSON). Uobičajeni izvora OData uključuju poznate Veb lokacije (kao što su Amazon,-Beja Azure Data Market i Netflix), baza podataka i čak druge SharePoint lokacije.

Napredni konektori    Za druge izvore podataka Razvojni programer može da pruži napredni pristup spoljnim podacima tako što ćete:

 • Upotrebi ADO.NET, što omogućava pristup bilo kom izvoru podataka sa ADO.NET dobavljačem.

 • Upotrebi WCF i veb usluge, što omogućava pristup veb uslugama i sistemu Windows Communication Foundation (WCF).

 • Upotrebi .NET sklopove za povezivanje, što omogućava pristup izvorima podataka kad ADO.NET dobavljač ili veb usluga nisu dostupni.

 • Pretvori vlasničke tipove podataka koji nisu podržani u podržane .NET tipove podataka.

 • Kreira prilagođena rešenja za veće izvore podataka sa strukturama podataka koje se često menjaju i zahtevaju prilagođene podatke za povezivanje, metode prenosa i instalacije konektora.

Vrh stranice

Posvećivanje pažnje performansama

Svako poslovno rešenje mora da vodi računa o performansama pa spoljni podaci nisu izuzetak. Na sreću, usluge poslovnog povezivanja su projektovane tako da izbegavaju mnoga uska grla i problematična mesta za performanse. Uzimanje podataka, straničenje, filtriranje i sortiranje se obično prebacuje na spoljni izvor podataka kako bi se smanjila količina memorije i procesorskih resursa potrebnih SharePoint proizvodima.

Takođe, usluge poslovnog povezivanja imaju ugrađen keš i na serveru (keš usluga poslovnog povezivanja) i na klijentskim računarima (keš rada klijenta usluga poslovnog povezivanja) i možda neće odmah prikazivati najnovije vrednosti iz spoljnog sistema podataka. Međutim, možete da podesite intervale osvežavanja na osnovu potreba korisnika i rešenja koje kreirate. Ne moraju svi korisnici odmah da vide ažurirane podatke, ali ako moraju, mogu da, na primer osveže spoljnu listu ili fasciklu sa Outlook kontaktima.

Mogućnost rada van mreže na klijentskom računaru takođe znači da korisnici mogu duže da rade sa prekinutom vezom do spoljnih podataka i da će, kada veza bude ponovo uspostavljena, podaci biti pravilno ažurirani i usaglašeni.

Ove funkcije za poboljšanje performansi ukupno pomažu da se ubrza prikaz, osvežavanje i rad sa spoljnim podacima na SharePoint veb stranici i u Office proizvodima.

Vrh stranice

Bezbednost na prvom mestu

Posebno je važno da rešenje za spoljne podatke bude bezbedno jer su ti podaci često veoma bitni za poslovanje i ne smeju da ih vide i menjaju pogrešne osobe. Postoje mnogi načini da obezbedite podatke, a želite da rešenje bude jednostavno ali i bezbedno. Srećom, ima načina da se minimizuje složenost, uglavnom korišćenjem usluge bezbednog skladištenja.

U suštini, za obezbeđivanje spoljnih podataka neophodno je da imate odgovor na dva jednostavna pitanja:

Ko ste vi?    Taj proces se naziva i potvrda identiteta i njime se utvrđuje vaš identitet dobijanjem vaših akreditiva (korisničkog imena i lozinke).

Šta vam je dozvoljeno da radite?    Taj proces se naziva autorizacija i njime se utvrđuje koje zadatke smete da obavljate i na kojim stavkama podataka pribavljanjem liste dozvola koje su vam date.

Prvo, administrator pomaže da se utvrdi najbolji način pristupa za spoljni izvor podataka. Vrlo je često da poslovno rešenje potvrđuje identitet prilikom pristupanja spoljnim podacima za koje trenutni korisnik ima drugi nalog. Ali prijavljivanje sa drugačijim akreditivima može da bude komplikovano i naporno. U pomoć dolazi usluga bezbednog skladištenja koja obezbeđuje skladištenje i mapiranje akreditiva. To omogućava jednostavnije korišćenje spoljnog izvora podataka jer se korisnik prijavljuje samo jednom.

Na primer, ako ste prijavljeni na SharePoint lokaciju sa jednim skupom akreditiva, ali želite da pristupite spoljnoj listi zasnovanoj na Siebel programu koji koristi drugi skup akreditiva, administrator može da podesi uslugu bezbednog skladištenja koja će automatski mapirati dva skupa akreditiva kako ne biste morali još jednom da se prijavljujete.

Usluga bezbednog skladištenja takođe pomaže da se reši ozloglašeni problem „dvostrukog koraka“, kada svaka provera identiteta zahteva „korak“ između dva računara, a taj postupak može da bude ugrožen ako se ne preduzmu radnje kako bi se to sprečilo.

Kako je rešen problem dvostrukog koraka

Dalje, administrator kreira nekoliko bezbednosnih slojeva na osnovu dozvola, poput više linija odbrane utvrđenja, kako bi se obezbedili odgovarajuća autorizacija i pristup do:

 • Podataka u spoljnoj bazi podataka ili sistemu.

 • Spoljnog tipa sadržaja u skladištu metapodataka povezivanja poslovnih podataka.

 • Spoljne liste ili kolone sa spoljnim podacima.

Na kraju, administrator kroz šifrovanje može da doda poseban sloj zaštite. Ako rešenje za spoljne podatke takođe koristi Office programe, administrator može da zaštiti keš rada klijenta usluga poslovnog povezivanja korišćenjem šifrovanog sistema datoteka u sistemu Windows. Neki spoljni izvori podataka takođe pružaju načine za šifrovanje podataka.

Vrh stranice

Postavljanje temelja: spoljni tipovi sadržaja

Spoljni tipovi sadržaja su u središtu svakog rešenja za spoljne podatke. Oni su kao posrednik između vas i spoljnog izvora podataka. Tipičan spoljni tip sadržaja je organizovan paket informacija koji sadrži sledeće:

 • Informacije o povezivanju sa izvorima podataka, kao što su lokacija, ime i načini potvrde identiteta.

 • Definiciju tabele, polja, primarnih i sporednih ključeva, validacija i tipova podataka (nazivaju se i metapodaci).

 • Operacije koje možete da izvršavate nad podacima, kao što su kreiranje, čitanje, ažuriranje, brisanje i upiti (nazivaju se i CRUDQ).

 • Druge informacije i ponašanja, kao što su mapirani Office tipovi podataka ili omogućavanje sinhronizacije van mreže.

 • Različiti filteri, koji zadaju upite u podatke i pomažu da se izoluju rezultati, i ograničenja za poboljšavanje performansi.

 • Identifikaciono polje i kolone za prikaz za birač spoljnog sadržaja koji se koristi za preuzimanje spoljnih podataka kroz korisnički interfejs.

 • Vezu zasnovanu na primarnim i sporednim ključevima između dve srodne tabele, kao što su „Porudžbine“ i „Kupci“.

Jedan hrabar korisnik definiše spoljni tip sadržaja i tako štiti druge korisnike od inherentne složenosti rada sa spoljnim podacima. Nadalje, sve te informacije čuvaju se u posebnoj BDCM datoteci (.bdcm), u XML formatu, i skladište u skladištu metapodataka povezivanja poslovnih podataka. Ovaj pristup olakšava održavanje, ažuriranje, obezbeđivanje i ponovno korišćenje spoljnih tipova sadržaja na različitim lokacijama. Na primer, možete lako da izvezete i uvezete tu datoteku kako biste je primenili iz razvojnog okruženja na okruženje za proizvodnju ili da biste je podelili sa drugim kolekcijama lokacija.

Osim toga, hrabri korisnik ne mora da bude stručnjak za XML. Da biste lakše napravili spoljni tip sadržaja na raspolaganju su vam dve alatke između kojih možete da birate:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Možete da definišete i ažurirate spoljni tip sadržaja na deklarativan način i zatim ga objavite u skladište metapodataka povezivanja poslovnih podataka.

 • Microsoft Visual Studio 2012.    Ako spoljnih podataka složen ili ne podržava SharePoint Designer 2013, možete da koristite XML uređivač u programu Visual Studio (koji vam obezbeđuje Intellisense) da biste kreirali XML modela ili koristite Visual Studio spoljnog sadržaja tip dizajnera da biste kreirali skup povezivanja za .NET koje pruža prilagođene pozadinsku integracija logike kroz .NET Framework.

Vrh stranice

Pojavljivanje spoljnih podataka u SharePoint proizvodima

Kada ste kreirali čvrste i bezbedne temelje za spoljne podatke, evo šta možete da uradite sa njima u SharePoint proizvodima.

Čitanje podataka iz spoljnih lista i pisanje u njih

Spoljna lista je ključni sastavni blok za SharePoint rešenja zasnovana na spoljnim podacima. Spoljne podatke možete da čitate i pišete kao da radite sa SharePoint listama sa kojima već imate iskustva. Spoljna lista izgleda i ponaša se umnogome kao osnovna lista, ali uz neke razlike u ponašanju. Na primer, možete da kreirate prikaze i koristite izračunate vrednosti sa formulama, ali ne možete da prilažete datoteke ili da pratite verzije.

Spoljnu listu možete kreirati i korišćenjem programa SharePoint Designer 2013.

Vrh stranice

Dodavanje kolona sa spoljnim podacima listama i bibliotekama

Možete da kombinujete kolone sa spoljnim podacima sa drugim kolonama u osnovnoj listi ili biblioteci. Sve srodne funkcije liste ili biblioteke, uključujući kreiranje verzija, odobrenja, prijavljivanje i odjavljivanje i prilozi datoteka funkcionišu zato što je kolona sa spoljnim podacima dodata na osnovnu listu ili u biblioteku.

Recimo da ste kreirali biblioteku slika koja sadrži slike proizvoda koje vaša organizacija prodaje. Sada možete da dodate kolonu sa spoljnim podacima koja pristupa imenu proizvoda, šifri proizvoda i trenutnoj ceni iz spoljne baze podataka. Pošto pravila i procesi u vašem preduzeću zahtevaju da se svaka promena informacija o proizvodu obavlja samo kroz sistem baze podataka, navodite da su spoljni podaci samo za čitanje kada kreirate spoljni tip sadržaja. Međutim, sada će više osoba u vašem preduzeću u samo jednom prikazu biblioteke moći da vidi sve uobičajene informacije o proizvodu.

Vrh stranice

Kreiranje rešenja pomoću veb segmenata poslovnih podataka

Veb segmenti poslovnih podataka namenjeni su za rad sa podacima sa spoljne liste. Te veb segmente možete da kombinujete na više korisnih načina kako biste kreirali radni prostor lokacije ili kontrolnu tablu. Na primer, možete da povežete veb segmente za prikaz liste i za prikaz stavke, pa kad izaberete stavku obrasca izveštaja o troškovima u veb segmentu za prikaz liste, kao što su troškovi od četvrtka, pojedinosti te stavke, kao što su troškovi hotelskog smeštaja, prevoza i hrane, prikazuju se u veb segmentu za prikaz stavke.

U sledećoj tabeli dat je kratak rezime za svaki veb segment za poslovne podatke.

Veb segment

Opis

Lista poslovnih podataka

Prikazuje listu stavki iz spoljne liste.

Stavka poslovnih podataka

Prikazuje jednu ili više stavki iz spoljne liste.

Radnje vezane za poslovne podatke

Prikazuje radnju iz spoljne liste.

Filter za povezane poslovne podatke

Filtrira sadržaj povezanog veb segmenta za poslovne podatke tako što koristi listu vrednosti iz spoljne liste.

Graditelj stavki poslovnih podataka

Pravi stavku poslovnih podataka prema parametrima u URL niski upita i pruža je drugim veb segmentima za poslovne podatke.

Lista povezanih poslovnih podataka

Prikazuje listu podređenih stavki koje su povezane sa nadređenom stavkom iz spoljne liste.

Vrh stranice

Korišćenje spoljnih podataka na stranici profila, u radnji ili pretrazi

Stranice profila, radnje i pretrage blisko su povezane funkcije.

Stranice profila

Usluge poslovnog povezivanja podrazumevano automatski prave stranicu profila na osnovu spoljnog tipa sadržaja. Stranica profila je veb stranica koja prikazuje informacije iz jednog reda spoljnih podataka na osnovu identifikacionog polja, kao što su sva pojedinačna polja o određenom kupcu.

Podrazumevana stranica profila zapravo je veb stranica koja sadrži graditelj stavki poslovnih podataka povezan sa veb segmentima stavki poslovnih podataka. Graditelj stavki poslovnih podataka analizira parametar iz URL niske upita stranice profila, na primer, http://contoso/Kupac.aspx?IDKupca=345, i prosleđuje vrednost IDKupca veb segmentu stavke podataka koji zatim prikazuje sva odgovarajuća polja kupca.

Možete kreirati vlastitu stranicu profila za prikaz prilagođenih informacija ili administrator može da prilagodi stranicu profila umesto vas.

Radnje

Na osnovu stranice profila možete čak da izvršite radnju koja će da uradi nešto korisno. Na primer, možete da kreirate radnju koja kombinuje informacije o adresi kupca sa Bing mapama da biste videli gde se kupac nalazi ili da biste dobili uputstva kako da dođete do tog mesta. Radnju možete da kreirate na osnovu parametra URL niske upita stranice profila ili kroz prilagođeni kôd. Ili, razvojni programer može da napiše prilagođeni kôd koji omogućava da ažurirate informacije o zaposlenom u potpornoj bazi podataka.

Radnju podrazumevano koristite kada kliknete na komandu radnje „Pregledaj profil“ u radnjama poslovnih podataka ili veb segmentu liste poslovnih podataka. Kada koristite kolonu sa spoljnim podacima, radnju možete da pokrenete i preko komande menija.

Pretraga

Na kraju, ako želite, administrator može da omogući pretraživanje spoljnih podataka. Spoljni podaci mogu da se popisuju i indeksiraju baš kao i interni SharePoint podaci, ali uz podešavanje bezbednosti kako bi se postiglo da samo odgovarajući korisnici mogu da kliknu i vide rezultate pretraživanja prikazane korišćenjem stranice profila.

Integrisanjem SharePoint pretrage u sisteme spoljnih podataka korisnici mogu da pronađu podatke koje inače ne bi mogli da lociraju. Na primer, ako znate za koje preduzeće kupac radi, ali ste zaboravili njegovo ime, možete da pretražujete po imenu preduzeća kako biste lakše pronašli stranicu profila tog kupca.

Vrh stranice

Korišćenje spoljnih podataka u tokovima posla

Tokovi posla pružaju moćnu alatku za modeliranje i automatizovanje poslovnih procesa zasnovanu na SharePoint listi, biblioteci ili lokaciji. Ti poslovni procesi mogu da budu jednostavni kao proces odobravanja dokumenta u kojem samo jedna osoba treba da ga odobri ili složeni kao i ma koji strukturisani poslovni proces. Iako ne možete direktno da pridružite tok posla spoljnoj listi, možete da napravite sledeće:

Tokovi posla osnovne liste    Tok posla povezan sa izvorne liste koja čita ili ažurira podataka iz spoljne liste pomoću radnje kreiranje stavke liste, ažuriranje stavke liste i brisanje stavki liste. Na primer, možete da ažurirate spoljnu listu stavke svaki put kada se menja osnovne stavke liste ili biblioteke. Možete da koristite druge radnje sa spoljnim listama, kao što je Podešavanje toka posla promenljive da biste izmenili spoljne liste. Spoljne liste stavke možete da koristite kao odredište za proces zadatka, ali na vezu da biste zadatak ne prikazuje naslov za stavku spoljne liste.

Tokovi posla lokacije    Tokovi posla lokacije ne zahtevaju okidača događaj da biste započeli i možete ručno da se pokreće. Da biste sprečili neovlašćeni pristup, tokove posla koje pristup spoljnim listama uvek da pokrenete u nalogu usluge, čak ni uz na režim potvrde identiteta koji koristi imitiranja.

Događaji    Razvojni programer može da kreira događajima koji su pokrenuti u spoljnom izvoru podataka i korisnici mogu da kreiraju obaveštenja koja odgovara ovih događaja. Na primer, možete da koristite SharePoint tok posla da biste poslali e-poruku zaposlenog kada naloga klijenta je dodeljen tog zaposlenog u spoljnom izvoru podataka.

Zbog performansi se preporučuje da čitate samo mali broj kolona iz spoljne liste ili da kreirate, ažurirate ili brišete mali broj stavki u spoljnoj listi.

Vrh stranice

Pojavljivanje spoljnih podataka u Office proizvodima

Nakon što ste podatke uveli u SharePoint proizvode, evo šta sa njima možete da uradite u raznim Office proizvodima.

Analiza spoljnih podataka u programu Excel

Podatke iz spoljne liste možete da izvezete u Excel 2013 i održavate ih sinhronizovanim. Na primer, možda ćete hteti da vodite zalihe proizvoda u spoljnoj listi da bi se lako delile i ažurirale, ali i da ih povremeno analizirate u programu Excel 2013. Koji su spoljni podaci izvezeni u Excel 2013 određeno je trenutnim prikazom spoljne liste, filterima definisanim u spoljnom tipu sadržaja i spoljnoj listi i jezičkim postavkama za SharePoint lokaciju.

Kada izvezete spoljnu listu, kreira se Excel tabela sa podacima za povezivanje sa spoljnom listom zasnovanim na datoteci veb upita. Da biste u Excel tabeli videli dalje promene urađene u SharePoint listi, možete da osvežite podatke. Obratite pažnju na to da ne možete unositi promene u izvor spoljnih podataka i da će operacija osvežavanja u programu Excel zameniti sve promene koje ste napravili u Excel tabeli.

Vrh stranice

Dodavanje spoljnih podataka u Word dokumente

Dodavanjem kolona sa spoljnim podacima i Word predloška sa kontrolama za sadržaj u biblioteku dokumenata, možete olakšati unošenje tačnih, ažurnih podataka u Microsoft Word 2013 strukturisani dokument i učiniti taj proces efikasnijim.

Recimo da imate biblioteku dokumenata koja sadrži ugovore sa kupcima. Međutim, svi podaci o kupcima vode se u poslovnoj aplikaciji, kao što je SAP. Ugovore kupaca možete da pratite u biblioteci dokumenata, ali obezbedite da povezane informacije o kupcu budu ažurirane i da nema nepotrebnog ponavljanja. Evo kako:

 • Prvo dodajte kolone sa spoljnim podacima u biblioteku kako biste odgovarajuće ime kupca, ime preduzeća i broj telefona povezali sa svakim ugovorom iz biblioteke ugovora.

 • Nakon toga napravite Word predložak koji sadrži standardni tekst ugovora sa kupcem i kontrole za sadržaj za unos imena kupca, imena preduzeća i broja telefona. Word 2013 će upotrebiti birač spoljne stavke kako bi vam pomogao da unesete ili ažurirate tačne informacije tako što će automatski da prikazuje i preuzima tačne informacije o kupcu.

 • Konačno, svaki put kada napravite ugovor, unesete podatke o kupcu i sačuvate ugovor nazad u biblioteku, vrednosti podataka o kupcu će biti dodeljene odgovarajućim kolonama sa spoljnim podacima.

Vrh stranice

Sinhronizovanje spoljnih podataka u programu Outlook

Ako spoljna lista sadrži kupce, zadatke, zakazane obaveze ili objavljene poruke, možete da je povežete sa programom Outlook 2013. Kada je to urađeno možete da pregledate, uređujete i štampate podatke koristeći poznati korisnički interfejs programa Outlook. Ukoliko su podaci kontakt informacije, recimo kupci, možete čak i da ih pozivate, šaljete im e-poruke i pravite pozive za sastanak.

Sinhronizacija podataka je dvosmerna. Promene napravljene u programu Outlook 2013 automatski se sinhronizuju sa spoljnim izvorom podataka. Promene unete u spoljnom izvoru podataka sinhronizuju se sa stavkama u programu Outlook 2013, iako će možda biti potrebno osvežavanje.

Podaci se podrazumevano automatski osvežavaju svakih šest sati, ali ta vrednost može da se promeni. Kako biste bili sigurni da radite sa ažurnim podacima iz spoljnog izvora podataka, kliknite na fasciklu desnim tasterom miša i izaberite opciju Sinhronizuj promene sa bazom podataka.

Kada pravite spoljni tip sadržaja, radite sledeće:

 • Ako želite pristup van mreže, omogućujete opciju podrške Sinhronizacija van mreže.

 • Polje Tip Office stavke postavljate na jednu od sledećih vrednosti: „Kontakt“, „Zakazana obaveza“, „Zadatak“ ili „Objavljena poruka“.

 • Mapirajte pojedinačna polja u spoljnom tipu sadržaja, kao što su „Ime kupca“, „Prezime kupca“, „Adresa kupca“ i „Broj telefona kupca“ sa odgovarajućim poljima tipa stavke u programu Outlook kao što su „Ime“, „Prezime“, „AdresaPreduzeća“ i „TelefonUPreduzeću“.

Pored toga, ako razvojni programer napiše odgovarajući kôd, možete da napravite Outlook rešenje koje radi sledeće:

 • Prikazuje osnovne ili prilagođene delove podataka u prilagođenim oknima zadataka za prikazivanje spoljnih podataka korisnicima.

 • Dodaje na traku prilagođene komande za izvršavanje prilagođenih radnji.

 • Pravi prilagođenu definiciju prikaza za prikazivanje određenih kolona spoljnih podataka.

 • Dizajnira prilagođene regione obrasca za prikazivanje spoljnih podataka.

Vrh stranice

Poboljšavanje pristupa spoljnim podacima pomoću InfoPath obrazaca

Postoji nekoliko razloga zašto je dobro koristiti program Microsoft InfoPath 2013 sa spoljnim podacima:

Rad sa složenim tipovima podataka    Ako je polje sa spoljnim podacima hijerarhijski, kao što je polje za adresu koja sadrži ulice, grada i poštanske kôd kao subfields, a zatim možete da radite sa ovog polja u obrascu SharePoint za spoljne liste i zapravo nisu ni kreiranja. Međutim, možete da konvertujete SharePoint obrasca u InfoPath obrazac za kreiranje i ažuriranje polja tako što ćete koristiti InfoPath 2013.

Ugrađivanje kontrole birača spoljne stavke    Možete da prevučete i otpustite kontrole birača spoljne na InfoPath obrasca, povezivanje sa spoljne liste po pomoćni izvor podataka, i omogućava korisniku da biste izabrali stavke na osnovu jedinstvena polja, kao što su korisnička imena ili ID-a proizvoda.

Dalje, ako podesite vezu za spoljne tipove sadržaja, kao što su kupci i narudžbine, a InfoPath obrazac za spoljnu listu sadrži sporedni ključ, kao što je ID kupca, kontrola birača spoljne stavke se čak automatski dodaje na obrazac. To omogućava korisnicima da jednostavno pronađu kupca kojeg žele kada rade sa narudžbinama.

Izrada više prikaza obrasca    Ponekad, možda ćete želeti obrascima da imate više prikaza spoljne podatke, naročito ako postoji mnogo polja i spoljne liste ili obrasca SharePoint nije efektno. Više prikaza takođe su korisne za pisanje-jednom scenariji gde sa spoljnim sistemom vam ne dozvoljava Ažuriranje polja nakon kreiranja. U tim slučajevima, možete da kreirate dva prikaza, jednu za kreiranje operaciju i drugu za operaciju ažuriranja.

Dodavanje pravila ili pozadinskog koda obrascima    Možete da dodate deklarativnih pravila ili obrasci sa kodom za izvršavanje dodatne poslovnu logiku, kao što su provera valjanosti i izračunavanja. Na primer, možete da omogućite zemlju/region je važeći korišćenjem pravila ili sad Poštanski broj je važeći pomoću Veb usluge.

Vrh stranice

Dodavanje spoljnih podataka objavljenim Visio dijagramima

Korišćenjem programa Microsoft Visio 2013 podatke iz spoljne liste možete da povežete sa dijagramom i njegovim oblicima. Taj dijagram možete da objavite u SharePoint biblioteci dokumenta kao interaktivni veb crtež tako da korisnici mogu da prikazuju dijagram i pregledaju pridružene spoljne podatke. Postoje tri načina za povezivanje redova sa podacima sa oblicima na crtežu. Možete da povežete redove sa postojećim oblicima, jedan po jedan, možete automatski da povežete redove sa oblicima ili možete da napravite oblike na osnovu podataka.

Vrh stranice

Uvoz i osvežavanje spoljnih podataka u programu Access

Microsoft Access 2013 je prihvatna platforma za sve tipove podataka pa spoljni podaci nisu izuzetak. Možete da uvezete spoljnu listu u Access bazu podataka na klijentskom računaru i periodično osvežavate podatke. Ti podaci su samo za čitanje.

Treba slediti ove osnovne korake:

 1. Izvezite spoljni tip sadržaja iz programa SharePoint Designer 2013 ili direktno iz skladišta metapodataka povezivanja poslovnih podataka kao BDCM datoteku.

 2. U programu Access 2013 napravite podatke za povezivanje veb usluge koristeći BDCM datoteku.

 3. U programu Access 2013 napravite povezanu tabelu zasnovanu na podacima za povezivanje veb usluge.

Obratite pažnju da se u ovom slučaju keš rada klijenta usluga poslovnog povezivanja ne koristi za sinhronizovanje sa spoljnom listom kada osvežavate podatke.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×