Uvod u prosleđivanje podataka obrasca

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Prosleđivanje podataka obrasca u Access bazu podataka ili SQL Server bazu podataka

Prosleđivanje podataka obrasca Web usluzi

Prosleđivanje podataka obrasca na server na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services

Prosleđivanje podataka obrasca u vidu e-poruke

Prosleđivanje podataka obrasca aplikaciji na Web serveru

Prosleđivanje podataka obrasca pomoću datoteke sa podacima za povezivanje

Prosleđivanje podataka obrasca pomoću koda

Pregled

Kada koristite Microsoft Office InfoPath obrasce za prikupljanje podataka kao dela većeg poslovnog procesa, ti podaci obično neće ostati u obrascima koje korisnici popune. Umesto toga, podaci obrasca će se premestiti iz obrasca u sledeću fazu u poslovnom procesu, obično u neki spoljni izvor podataka poput baze podataka, Web usluge ili aplikacije na Web serveru. Na primer, zaposleni će možda koristiti InfoPath kako bi popunio obrazac izveštaja o troškovima, a zatim proslediti taj obrazac Web usluzi gde ga je moguće obraditi.

Prosleđivanje InfoPath obrasca u spoljni izvor podataka

Za razliku od čuvanja obrasca, gde korisnici biraju lokaciju na kojoj će uskladištiti obrazac koji popune, prosleđivanje obrasca će podatke iz obrasca poslati na određenu lokaciju koja je utvrđena pri dizajniranju predloška obrasca sa kojim je obrazac povezan. Kada dizajnirate predložak obrasca i omogućite prosleđivanje obrazaca, za prosleđivanje podataka koje korisnici unesu u vaš obrazac možete odabrati neku od sledećih lokacija:

 • Microsoft Office Access baza podataka ili Microsoft SQL Server baza podataka

 • Web usluga

 • Server na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services

 • E-poruka

 • Aplikacija na Web serveru

 • Prilagođena aplikacija koja hostuje InfoPath

Određivanje mesta za prosleđivanje podataka iz obrazaca može da poveća preciznost i efikasnost vaših poslovnih procesa zato što vam omogućava veću kontrolu nad tim procesima. Pre nego što korisnici proslede svoje podatke, InfoPath će proveriti da li su podaci u obrascima važeći i omogućiti korisnicima da isprave sve nevažeće podatke. Ova opcija obezbeđuje da samo važeći podaci budu poslati u spoljni izvor podataka.

Osim što možete da dizajnirate predložak obrasca tako da omogućite korisnicima da prosleđuju svoje podatke na jedinstvenu lokaciju, predložak obrasca možete da dizajnirate i tako da korisnici mogu da prosleđuju podatke iz svog obrasca na više lokacija istovremeno. Na primer, možete dizajnirati predložak obrasca izveštaja o troškovima tako da, kada korisnici proslede svoje popunjene obrasce, podaci iz obrazaca budu poslati u bazu podataka i kopija svakog popunjenog obrasca takođe bude poslata njihovom menadžeru u e-poruci.

Uvek kada dizajnirate predložak obrasca koji se može proslediti u spoljni izvor podataka, InfoPath će po podrazumevanoj vrednosti uključiti komandu Prosledi u meniju Datoteka, kao i dugme Prosledi na traci sa alatkama Standardno. U zavisnosti od vaših potreba, možete da odaberete da promenite ime komande Prosledi. Osim toga, dugme na koje korisnici mogu da kliknu da bi prosledili svoje podatke obrasca nakon što završe popunjavanje obrasca možete umetnuti i direktno u predložak obrasca.

Predložak obrasca možete podesiti i tako da nakon prosleđivanja obrasca rezultat bude nešto od sledećeg:

 • Postojeći obrazac će se zatvoriti.

 • Postojeći obrazac će se zatvoriti i otvoriće se novi, prazan obrazac.

 • Postojeći obrazac će ostati otvoren.

Pored toga, možete napisati i poruku koja će se pojaviti nakon što korisnici proslede svoje obrasce kojom se obaveštava da li je obrazac uspešno prosleđen.

Vrh stranice

Prosleđivanje podataka obrasca u Access bazu podataka ili SQL Server bazu podataka

InfoPath obrasci se često prosleđuju u baze podataka, bilo da bi se ažurirala jedna tabela sa zapisima o klijentu ili za složenije radnje, poput menjanja više tabela koje su povezane u predlošku obrasca izveštaja o troškovima. U programu InfoPath možete dizajnirati predložak obrasca tako da je taj predložak obrasca moguće proslediti direktno u Access bazu podataka ili SQL Server bazu podataka bez korišćenja koda za pisanje skripti ili prilagođenog koda. Podatke obrasca možete proslediti i u druge tipove baza podataka pomoću prilagođenog koda ili prosleđivanjem obrasca Web usluzi koja je povezana sa tom bazom podataka.

Da biste prosledili obrazac u Access bazu podataka ili SQL Server bazu podataka, neophodno je da dizajnirate predložak obrasca koji se zasniva na toj bazi podataka. Ovim se obezbeđuje da se izvor podataka predloška obrasca podudara sa strukturom te baze podataka. Ukoliko u postojeći obrazac dodate vezu ka bazi podataka, korisnici neće biti u mogućnosti da proslede popunjene obrasce u bazu podataka zbog toga što se izvor podataka obrasca ne podudara sa strukturom baze podataka. InfoPath nije u mogućnosti da ažurira odgovarajuća polja u bazi podataka kada se podaci proslede ukoliko se predložak obrasca ne podudara sa strukturom date baze podataka.

Pri dizajniranju InfoPath predloška obrasca koji se zasniva na bazi podataka, imajte na umu sledeće:

 • Neophodno je da tabele budu povezane ključnim poljima kada povezujete predložak obrasca sa više tabela u bazi podataka.

 • Dugački tipovi podataka, poput fotografija, slika, OLE objekata, priloga datoteke i Access Memo tipova podataka ili SQL tipova podataka, ne bi trebalo da budu sadržani u datoteci sa podacima za povezivanje. InfoPath ne podržava podatke za povezivanje sa tim dugačkim tipovima podataka. Da biste isključili određena polja iz baze podataka, koristite čarobnjak za povezivanje sa podacima za podešavanje podataka za povezivanje.

Ukoliko pročitate informacije u okviru Rezime na poslednjoj stranici čarobnjaka za povezivanje sa podacima, možete da utvrdite da li važi bilo koji od navedenih slučajeva. U okviru Rezime navodi se da li je omogućeno prosleđivanje obrazaca, a ukoliko je onemogućeno, u okviru Rezime će biti objašnjeno zbog čega je onemogućeno.

Nakon što podesite podatke za povezivanje predloška obrasca i baze podataka, možete prilagoditi sve ostale željene opcije prosleđivanja. Na primer, možete promeniti tekst koji se u predlošku obrasca pojavljuje na dugmetu Prosledi. Možete promeniti i poruke koje se prikazuju korisnicima koje im ukazuju na to da li je predložak uspešno prosleđen i odrediti da li želite da obrazac ostane otvoren nakon prosleđivanja.

Vrh stranice

Prosleđivanje podataka obrasca Web usluzi

Bilo da koristite Web uslugu za uspostavljanje toka posla za poslovni proces ili kao aplikaciju srednjeg sloja nad vašom bazom podataka, InfoPath olakšava kreiranje predložaka obrazaca koji ulaze u interakciju sa Web uslugom. InfoPath sadrži čarobnjak za povezivanje sa podacima koji vas vodi kroz proces povezivanja predložaka obrazaca sa Web uslugom.

Postoje dva uobičajena metoda dizajniranja predloška obrasca koji prosleđuje obrasce Web usluzi:

 • Povezivanje postojećeg predloška obrasca sa Web uslugom

 • Dizajniranje novog predloška obrasca koji je zasnovan na Web usluzi

InfoPath će kreirati izvor podataka koji se zasniva na šemi Web usluge pomoću oba navedena metoda. Ovim se omogućava da obrasci koji su zasnovani na predlošku obrasca prosleđuju podatke Web usluzi.

Tehnički detalji

Kada korisnici proslede obrasca Web usluzi, obrazac se šalje kao Extensible Markup Language (XML) podatke u SOAP košuljici. SOAP košuljici funkcioniše kao ulazni parametar za navedenu operaciju Web usluge. Možete da uporedite ovo za prosleđivanje obrasca pomoću HTTP, što dovodi do XML dokument u zahtevu metoda HTTP POST.

Pre nego što povežete InfoPath predložak obrasca sa Web uslugom, razmotrite sledeće:

 • InfoPath ne može da se poveže sa Web uslugom koja koristi šifrovani stil poziv udaljene procedure (RPC). Podržano je samo „Document Literal“ šifrovanje.

 • Kada predložak obrasca konfigurišete tako da njegovi obrasci mogu prosleđivati podatke Web usluzi, možete da odredite da se samo podaci u određenim poljima ili grupama mogu proslediti ili možete proslediti sve podatke iz obrasca.

Nakon što podesite podatke za povezivanje sa Web uslugom, možete dodati dugme Prosledi u predložak obrasca i prilagoditi sve ostale željene opcije prosleđivanja.

Vrh stranice

Prosleđivanje podataka obrasca na server na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services

Možete dizajnirati predložak obrasca koji će da prosleđuje podatke na server na kojem je pokrenut sistem Microsoft Windows SharePoint Services. Kada to uradite, sve korisničke obrasce možete skladištiti i organizovati u biblioteci dokumenata. Osim toga, korisnici obrasce koji su zasnovani na predlošku obrasca mogu popuniti direktno iz biblioteke dokumenata. Oni takođe mogu da izvezu podatke obrasca u Microsoft Office Excel ili da objedine podatke iz nekoliko obrazaca u jedan obrazac. Osim toga, kada omogućite prosleđivanje obrazaca direktno u biblioteku dokumenata, možete unapred definisati imena datoteka za te obrasce, koristeći statične vrednosti, vrednosti koje su zasnovane na podacima iz obrasca ili koristeći formula.

Nakon što predložak obrasca konfigurišete tako da se omogući prosleđivanje obrazaca u SharePoint biblioteku dokumenata, u obrazac možete dodati dugme Prosledi i prilagoditi ostale opcije prosleđivanja, poput teksta na dugmetu Prosledi i poruka koje će biti prikazane korisniku da bi ukazale na to da li je predložak uspešno prosleđen i da li želite da obrazac ostane otvoren nakon prosleđivanja.

Vrh stranice

Prosleđivanje podataka obrasca u vidu e-poruke

Jedan od najlakših i najčešćih načina postavljanja toka posla za poslovni proces jeste pomoću programa za e-poštu. Možete dizajnirati InfoPath predložak obrasca koji omogućava korisnicima da kliknu na dugme Prosledi na traci sa alatkama Standardno ili u meniju Datoteka kako bi poslali popunjeni obrazac kao prilog ili kao sadržaj e-poruke. Kada dizajnirate obrazac, možete unapred definisati e-adrese, temu i ime priložene datoteke – koristeći statične vrednosti, vrednosti koje su zasnovane na stavkama iz obrasca ili pomoću formule. Na primer, predložak obrasca možete dizajnirati tako da se popunjeni obrasci automatski šalju u e-poruci sa unapred definisanim redom za temu na e-adresu zasnovanu na stavci u obrascu. Pored toga, možete definisati dinamička imena datoteka za taj obrazac na osnovu podataka koje korisnici unesu u obrazac.

Neophodno je da korisnici na računarima imaju instaliran Microsoft Office Outlook 2003 ili Microsoft Office Outlook 2007 da bi mogli prosleđivati svoje obrasce u vidu e-poruka. Korisnicima koji popune obrasce u Web pregledaču nije potreban Outlook da bi prosledili svoje obrasce u vidu e-poruke.

Nakon što konfigurišete predložak obrasca tako da se omogući prosleđivanje obrazaca u e-poruci, u predlošku obrasca možete dodati dugme Prosledi na traku sa alatkama Standardno, a u meni Datoteka možete dodati komandu Prosledi i prilagoditi ostale opcije prosleđivanja, poput teksta koji se pojavljuje na dugmetu Prosledi i poruka koje će biti prikazane korisniku da bi ukazale na to da li je predložak uspešno prosleđen i da li želite da obrazac ostane otvoren nakon prosleđivanja.

Vrh stranice

Prosleđivanje podataka obrasca aplikaciji na Web serveru

Ako imate postojeće stranice stranica aktivnog servera (ASP) ili neki drugi kod na Veb serveru koji može da obradi XML podatke, možete da dizajnirate predložak obrasca tako da korisnici mogu da prosleđuju popunjene obrasce na taj Web server pomoću metoda HTTP POST. Kada konfigurišete predložak obrasca da biste dozvolili korisnicima da prosleđuju na ovaj način, InfoPath će kreirati poruku koja sadrži podatke obrasca, a zatim pošalje poruku u Veb server. Prilikom dizajniranja predloška obrasca za prosleđivanje podataka na Veb serveru, možete da dodate na dugme Prosledi u predložak obrasca, navedite tekst koji se pojavljuje na dugme Prosledi , prilagođavanje poruke koje se prikazuju korisnicima da ukazuju na to da je obrazac uspešno prosleđen i navedite da li da biste zadržali obrazac otvoren nakon prosleđivanja.

Vrh stranice

Prosleđivanje podataka obrasca pomoću datoteke sa podacima za povezivanje

U programu Microsoft Office InfoPath 2007 takođe imate mogućnost da kreirate XML datoteku koja se naziva datoteka sa podacima za povezivanje i koja sadrži sve postavke potrebne za podatke za povezivanje. Tu datoteku možete uskladištiti u biblioteci podataka za povezivanje na Microsoft Office SharePoint Server 2007 lokaciji, a zatim dizajnirati nekoliko predložaka obrazaca koji koriste istu XML datoteku za konfigurisanje podataka za povezivanje. Korišćenje datoteke sa podacima za povezivanje znači da, ukoliko se bilo šta u vezi sa podacima za povezivanje promeni – na primer, ukoliko se promeni lokacija spoljnog izvora podataka – možete jedanput ažurirati datoteku sa podacima za povezivanje, umesto da te podatke za povezivanje ažurirate u svakom pojedinačnom predlošku obrasca. Svi predlošci obrazaca koji koriste tu datoteku sa podacima za povezivanje će automatski biti ažurirani novim postavkama.

Datoteka sa podacima za povezivanje sadrži postavke koje određuju način na koji će korisnici prosleđivati svoje podatke obrasca. Možete dizajnirati predložak obrasca koji će koristiti postavke datoteke sa podacima za povezivanje. Nakon što konfigurišete predložak obrasca tako da se omogući prosleđivanje obrazaca, možete dodati komandu Prosledi u meni Datoteka i dugme Prosledi na traku sa alatkama Standardno u obrascu koji je zasnovan na predlošku obrasca, a zatim prilagoditi ostale opcije prosleđivanja, poput teksta na dugmetu i komandi Prosledi i poruka koje će biti prikazane korisniku da bi ukazale na to da li je predložak uspešno prosleđen i da li želite da obrazac ostane otvoren nakon prosleđivanja.

Vrh stranice

Prosleđivanje podataka obrasca pomoću koda

Upravljani kôd možete napisati koristeći programske jezike Microsoft Visual Basic .NET i Microsoft Visual C# .NET ili skripte i tako kreirati napredne funkcije predloška obrasca za prosleđivanje podataka obrasca. Na primer, u predložak obrasca možete dodati funkciju koja omogućava prosleđivanje obrasca na više lokacija istovremeno ili u spoljni izvor podataka koji InfoPath obično ne podržava.

Savet : Ukoliko niste u mogućnosti da konfigurišete predložak obrasca tako da se korisnicima omogući da prosleđuju svoje obrasce na spoljni izvor podataka pomoću opcija za podatke za povezivanje u programu InfoPath, možete koristiti ovu opciju da biste napisali sopstvenu implementaciju podataka za povezivanje sa tim spoljnim izvorom podataka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×