Uvod u programski dodatak Outlook Social Connector

Outlook Social Connector povezuje Microsoft Outlook 2010 sa vašim poslovnim i ličnim društvenim mrežama. Pomoću programa Outlook možete da budete u toku sa statusom i aktivnostima kontakata, bez obzira na to da li su oni sa mreže vaše organizacije ili lokacija za društveno umrežavanje na internetu.

Na primer, vaš kolega Luka Alvirović pripada dvema lokacijama društvenih mreža koje i vi koristite. Pomoću programskog dodatka Outlook Social Connector možete da vidite njegova ažuriranja statusa, komentare, poruke i obaveštenja sa lokacija društvenih mreža, i sve to na jednoj lokaciji u programu Outlook. Takođe možete videti listu svih Outlook stavka koje delite sa Lukom, kao što su e-poruke koje ste razmenili, prilozi i sastanci. Outlook Social Connector ažurira i informacije o Luki u vašoj fascikli „Kontakti“ svaki put kada on promeni profile na društvenim mrežama. Ovo vam pomaže da budete u toku i dobro informisani kada sledeći put stupite u kontakt sa Lukom, bilo profesionalno ili privatno.

U ovom članku

Početak korišćenja programskog dodatka Outlook Social Connector

Pronalaženje ažurnih informacija u oknu sa osobama

Skrivanje programskog dodatka Outlook Social Connector

Početak korišćenja programskog dodatka Outlook Social Connector

Outlook Social Connector je podrazumevano umanjen i pojavljuje se u programu Outlook 2010 kao linija na dnu Okno za čitanje. Da biste koristili Outlook Social Connector, kliknite na strelicu za razvijanje ili prevlačite vrh umanjenog okna nagore do željene veličine. Na ovaj način ćete otvoriti okno sa osobama, novu oblast u programu Outlook u kojoj možete da prikažete informacije sa društvenih mreža koje Outlook Social Connector prikazuje, kao i da im pristupite.

Ako ste u organizaciji koja koristi Outlook 2010 i Microsoft Office SharePoint Server 2010, Outlook Social Connector može automatski da se poveže sa SharePoint lokacijama organizacije da bi prikazao dostupne stavke aktivnosti kolega.

Važno    Programski dodatak Outlook Social Connector morate da preuzmete i instalirate za sve internet društvene mreže koje želite da koristite. Ove programske dodatke ne obezbeđuje Microsoft – posetite lokacije društvenih mreža koje koristite da biste saznali da li podržavaju Outlook Social Connector.

Outlook Social Connector automatski ažurira informacije o vašim kontaktima sa profesionalnih i društvenih mreža kada je Outlook pokrenut.

Da biste povezali Outlook Social Connector sa dodatnim društvenim mrežama, na kartici Prikaz, u grupi Okno sa osobama kliknite na dugme Okno sa osobama, a zatim izaberite stavku Postavke naloga.

Vrh stranice

Pronalaženje ažurnih informacija u oknu sa osobama

Kada kliknete na neku Outlook stavku, okno sa osobama prikazuje kontakt informacije za osobu povezanu sa tom stavkom i poslednju aktivnost te osobe. Ovo obuhvata poslednja ažuriranja statusa, objavljivanja komentara ili poruke sa društvenih mreža, pored Outlook stavki kao što su e-poruke, kalendarske stavke i prilozi.

Ne vidim okno sa osobama

Postoji nekoliko razloga iz kojih se okno sa osobama programskog dodatka Outlook Social Connector možda neće pojaviti.

  • Okno za čitanje je isključeno     Na kartici Prikaz, u grupi Raspored kliknite na dugme Okno za čitanje, a zatim izaberite stavke Desno ili Dno.

  • Okno sa osobama je isključeno     Na kartici Prikaz, u grupi Okno sa osobama kliknite na dugme Okno sa osobama, a zatim izaberite stavku Dno.

  • Vaša organizacija možda ne podržava vezu sa spoljnim veb lokacijama     Neke organizacije ne podržavaju pristup lokacijama za društveno umrežavanje koje se nalaze izvan njihove mreže. Obratite se administratoru mreže za više informacija.

Zajedno sa Okno za čitanje, okno sa osobama se takođe pojavljuje na dnu otvorenih Outlook stavki, na primer e-poruka, zakazanih obaveza ili sastanaka i kontakata.

Kada izaberete Outlook stavku, informacije o pošiljaocu stavke pojavljuju se u oknu sa osobama. Kada izaberete Outlook stavku koja uključuje više osoba, na naslovnoj traci na vrhu okna sa osobama pojavljuju se i male slike svih osoba. Kliknite na sliku neke osobe da biste u oknu sa osobama prikazali informacije o njoj.

Da biste videli veće slike svih osoba uključenih u stavku, na naslovnoj traci kliknite na dugme Sve osobe. Kliknite na sliku neke osobe da biste u oknu sa osobama prikazali informacije o njoj.

Da biste u oknu sa osobama videli različite informacije o određenoj osobi, izaberite neku od kartica sa leve strane prozora liste. Postoji šest podrazumevanih kartica:

  • Sve stavke     Ovo uključuje sve aktivnosti i poruke izabrane osobe.

  • Aktivnosti     Ovo prikazuje aktivnosti objavljene na lokacijama društvene mreže izabrane osobe, na primer obaveštenja, komentare ili poruke.

  • Pošta     Pojavljuje se lista nedavnih e-poruka koje ste razmenili sa izabranom osobom.

  • Prilozi     Pojavljuju se prilozi koje ste poslali izabranoj osobi ili primili od nje.

  • Kalendar     Pojavljuju se prošli i budući sastanci ili zakazane obaveze koje uključuju vas i izabranu osobu.

  • Ažuriranja statusa Ova kartica prikazuje najnovija ažuriranja statusa koje je izabrana osoba objavila.

Da biste otvorili neku stavku sa liste kartice, kliknite na tu stavku.

Vrh stranice

Skrivanje programskog dodatka Outlook Social Connector

Da biste Outlook Social Connector sakrili iz svih prikaza programa Outlook, uradite sledeće:

  • Na kartici Prikaz, u grupi Okno sa osobama kliknite na dugme Okno sa osobama, a zatim na dugme Isključi.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Outlook 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik