Uvod u prikaz „Razgovori“

E-poruke u prijemnom poštanskom sandučetu programa Microsoft Outlook 2010 podrazumevano su organizovane po datumu i raspoređene po prikazu „Razgovori“ koji poruke sa isto temom grupiše u razgovore koji mogu biti prikazani kao razvijeni ili skupljeni. To vam pomaže da brže pregledate e-poruke i radite na porukama ili razgovorima pomoću manje klikova mišem.

Razgovori su na lista poruka označeni ikonom koja prikazuje više stavki. Poruke u okviru svakog razgovora sortirane su tako da je najnovija poruka na vrhu. Kada primite novu poruku, ceo razgovor se premešta na vrh liste poruka. Kada kliknete na zaglavlje razgovora na listi poruka, razgovor se prikazuje u Okno za čitanje, sa najnovijom porukom na vrhu.

Svi razgovori koji uključuju nepročitane poruke imaju podebljanu temu, a broj nepročitanih poruka pojavljuje se pored teme. Kada proširite razgovor, sve nepročitane poruke će imati podebljan naslov. Razvijeni razgovori obezbeđuju vizuelan odnos između poruka, uključujući sve odgovore i srodne poruke iz ostalih fascikli.

Razgovor može da se razdeli na više srodnih, ali zasebnih razgovora kada poruka dobije dva ili više odgovora. Kada kliknete na razgovor, prikazuje se poslednja poruka u svakom razdeljenom razgovoru. Kliknite na neki od razdeljenih razgovora da biste prikazali njegove poruke u oknu za čitanje, sa poslednjom porukom na vrhu.

Prikazivanje poruka u okviru razgovora

Lista sa porukama prikazuje jednu poruku i razgovor.

Gornji naslov ovde označava jednu poruku. Donji naslov označava razgovor sa dva razdeljivanja. Kliknite na strelicu u naslovu poruke da biste videli sve poruke u razgovoru.

 • Da biste proširili ili otvorili razgovor, kliknite na strelicu u naslovu poruke. Kada kliknete na poruku u razvijenom razgovoru, ona postaje poruka na vrhu u oknu za čitanje.

  Napomena   Razgovori uključuju poruke iz više fascikli. Na primer, poruke koje šaljete podrazumevano se čuvaju u fascikli Poslate stavke, ali se pojavljuju u okviru razgovora sa porukama koje ste dobili kada razvijete razgovor.

Razvijeni razgovor uključuje vizuelne niti koje povezuju svaku poruku sa onom koja joj prethodi u razgovoru. Na ovaj način možete da pratite razgovore koji imaju razdeljene razgovore.

Vrh stranice

Preduzimanje radnje u vezi sa razgovorom

Na isti način kao i sa pojedinačnim porukama možete da preduzmete radnju u vezi sa razgovorom ili porukom u okviru razgovora. Kliknite na naslov razgovora ili kliknite na poruku koju želite iz razgovora, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:

 • „Odgovori“ ili „Odgovori svima“      Odgovaranjem na poruku u razgovoru šalje se odgovor poruci na vrhu koja se prikazuje u oknu za čitanje. Ako je razgovor razdeljen, kliknite na deo razgovora na koji želite da odgovorite i odgovor se šalje na poslednju poruku u tom razdeljenom razgovoru. Možete odgovoriti na bilo koju poruku u razgovoru.

 • Prosledi      Kada kliknete na dugme „Prosledi“, kreira se nova poruka u kojoj će telo poruke biti razgovor, onako kako se pojavljuje u oknu za čitanje.

 • Kategorizuj      Možete da kategorizujete razgovor ili pojedinačne poruke u okviru razgovora. Ako kategorizujete nekoliko pojedinačnih poruka, boje kategorija se pokazuju u zaglavlju ako je razgovor komprimovan ili zatvoren.

  Ako zaglavlje razgovora označite kategorijom, postavlja se aktuelna radnja koja će kategorizovati sve nove poruke tog razgovora.

 • Zanemari      Razgovore koji vam nisu važni možete da čuvate izvan prijemnog poštanskog sandučeta. Na kartici Početak, u grupi Brisanje kliknite na dugme Zanemari. Sve prethodne i buduće e-poruke izabranog razgovora biće premeštene direktno u fasciklu Izbrisane stavke.

 • Čišćenje      Veličinu razgovora možete da smanjite pomoću funkcije Čišćenje. Na kartici Početak, u grupi Brisanje kliknite na dugme Čišćenje i izaberite stavku Očisti razgovor. Sve suvišne poruke, odnosno poruke koje su pročitane, nisu označene zastavicom, nisu kategorizovane ili najnovije poruke u grani razgovora, biće premeštene u fasciklu Izbrisane stavke.

Vrh stranice

Uključivanje ili isključivanje prikaza „Razgovori“

Da biste isključili prikaz „Razgovori“ i poštanske fascikle sortirali drugačije – na primer, po datumu – uradite sledeće:

 • Na kartici Prikaz, u grupi Raspored kliknite na dugme Razgovori, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži poruke u prikazu „Razgovori“.

Da biste uključili prikaz „Razgovori“, uradite sledeće:

 • Na kartici Prikaz, u grupi Raspored kliknite na dugme Razgovori, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži poruke u prikazu „Razgovori“.

Da biste izbor postavke primenili na ostale poštanske fascikle, uradite sledeće:

 1. Na kartici Prikaz, u grupi Trenutni prikaz kliknite na dugme Promeni prikaz i izaberite stavku Primeni trenutni prikaz na druge poštanske fascikle.

 2. U dijalogu „Primena prikaza“ potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored fascikli na koje želite da primenite prikaz. Možda ćete morati da kliknete na strelice nadole pored imena fascikli da biste prikazali potfascikle.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Outlook 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik