Uvod u lokaciju mog portala

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Moj portal je lična lokacija koja predstavlja centralnu lokaciju za upravljanje i čuvanje vaših dokumenata, sadržaja, veza i kontakata. Ta lokacija drugim korisnicima u vašoj organizaciji služi kao kontaktna tačka na kojoj mogu da pronađu informacije o vama, vašim veštinama i interesovanjima. Dobavljači sadržaja mogu lokaciju mog portala da iskoriste za prilagođavanje informacija koje žele da predstave korisnicima.

Ovaj članak sadrži:

Pregled

Na lokaciji

Načini rada sa mog portala

Pregled

Lokacija mog portala:

  • predstavlja centralnu lokaciju gde možete da pregledate i radite na svojim dokumentima, zadacima, vezama, kalendarima, kolegama i ostalim ličnim informacijama.

  • daje priliku ostalim korisnicima da saznaju nešto o vama i poljima gde ste stručni, vašim tekućim projektima i odnosima sa kolegama.

  • daje mesto dobavljačima sadržaja da usmere informacije za vas, na osnovu informacija koje ste vi i vaša organizacija ponudili u profilu, kao što su vaša titula, odeljenje i interesovanja.

  • predstavlja mesto za administratore da predstave personalizovane Web lokacije.

Kao posvećena lična lokacija, moj portal predstavlja jedinstvenu lokaciju za upravljanje svim dokumentima, sadržajima i zadacima koji postoje na ma kojoj lokaciji vaše organizacije. Možete i da predstavite sadržaje i dokumente drugima, kreirate sopstvene radne prostore, pružite informacije o sebi drugim ljudima i da saznate kakav je status vaših kolega.

Moj portal predstavlja listu članstava, kao što su distribucione liste, i pokazuje vam kako da te liste delite sa drugima. Moj portal prikazuje listu vaših kolega i dijagram organizacione hijerarhije koji prikazuje vaš položaj u neposrednom timu. Kada drugi posete vaš portal, mogu brzo da vide šta imaju zajedničko sa vama – kolege koje oboje poznajete, članstva koja su vam zajednička i prvog menadžera koji vam je zajednički.

Grupe privatnosti vam omogućavaju da odredite ko može da vidi neke informacije na vašoj javnoj stranici, kao što su liste sa kolegama, članstva u listi distribucije, veštine i interesovanja, i druge informacije koje možda želite da prikažete samo na svoju radnu grupu ili vaše Menadžer.

Vrh stranice

Lokacija

Podrazumevano će moj portal sadržati dva dela: ličnu lokaciju po imenu Moja matična stranica i stranicu javnog profila po imenu Moj profil.

Vi ste administrator svoje lične lokacije, koja započinje ličnom matičnom stranicom. Moj portal je slična stvar kao da imate ličnu Windows SharePoint Services 3.0 lokaciju – možete da pravite biblioteke dokumenata i biblioteke slika, kalendare, ankete, zadatke i druge SharePoint liste. Možete da kreirate druge stranice na svojoj ličnoj lokaciji i nudite veze ka tim stranicama pomoću svoje javne matične stranice. Svi dokumenti i liste koje kreirate na svojoj ličnoj lokaciji možete da delite sa drugima ili da ih pregledate samo vi.

Vaš administrator određuje kako izgleda stranicu profila, ali odlučite da li želite da dodate više detalja. Takođe možete da kontrolišete kako Neki sadržaj na stranici javni profil koji se dele sa različitim grupama osoba – slično kao filter.

Druge grupe u vašoj organizaciji mogu da kreiraju lokacije sa sadržajem koji je personalizovan za vas. Te lokacije se zovu personalizovane lokacije, i prikazuju se kao zasebna kartica na vašoj lokaciji da bi vam olakšale pristup informacijama. Kadrovska služba, na primer, može da kreira lokaciju koja sadrži istorijat plata, stanje u pogledu slobodnih dana i informacije o osiguranju.

Vrh stranice

Načini rada sa lokacijom mog portala

Ovde je dato nekoliko načina na koje možete koristiti svoju lokaciju:

Korišćenje i praćenje veze

Vodili evidenciju o sa kolegama

Podešavanje toka posla za dokument

Deljenje dokumenata i čuvanje na SharePoint lokacijama

Kreiranje lokacije radnog prostora za sastanke i radnog prostora dokumenta

Deljenje informacija na javnoj stranici mog portala

Dobijanje boljih rezultata pretrage kada delite informacije

Pristup prethodne verzije dokumenata

Upotreba i praćenje veza

Stranica Moje veze vam omogućava da pratite svoje omiljene lokacije i pristupate im sa bilo kog računara u mreži. Kada se prijavite, veza Moje veze se pojavljuje u gornjem desnom uglu svake lokacije. Koristeći meni Moje veze lako možete dodati nove veze, reorganizovati postojeće, pristupiti lokacijama gde ste član, i kliknuti na veze da biste ih sačuvali u svojoj listi Moje veze.

Personalizovane lokacije, koje obezbeđuju administratori ili dobavljači sadržaja, mogu se prikačiti na vašu lokaciju. To znači da se lokacija pojavljuje kao dodatna kartica pored vaše matične stranice i javne stranice. Ponekad možete da prikačite i otkačite personalizovane lokacije preko menija na kartici. To olakšava dodavanje i uklanjanje kartica na vašem portalu.

Praćenje vaših kolega

Web segment „Kolege“ vam pomaže da pratite događaje, kao što su prisustvo vaših kolega u kancelariji, na sastancima ili njihovi telefonski razgovori. Možete da budete obaveštavani i kada kolege promene odeljenje ili odgovornosti, dodaju dokumente SharePoint biblioteci ili im je neka godišnjica ili rođendan. Pored toga, možete da odaberete ko se pojavljuje na listi vaših kolega i da listu kolega razvrstate u grupe.

Veze ka više informacija o upotrebi Web segmenta „Kolege“ možete da nađete u odeljku Vidi takođe.

Vrh stranice

Uspostavljanje toka posla dokumenata

Možete podesiti tok posla u biblioteci "Deljeni dokumenti" za usmeravanje dokumenata na odobravanje. Ovo vam omogućava da zahtevanje odobrenja Prikupljanje povratnih informacija i potpisi, Podešavanje zadataka i prikaz istorije toka posla.

Veze ka više informacija o upotrebi tokova posla možete da nađete u odeljku Vidi takođe.

Deljenje dokumenata i njihovo čuvanje na SharePoint lokacijama

Web segmentu SharePoint lokacije na matičnoj stranici je korisno za prikaz liste sa svim dokumentima koje ste kreirali, sačuvali ili izmenjene u bilo kojoj lokaciji u vašoj organizaciji. Web segmenta za SharePoint lokacije automatski prikazuje dokumente za pet lokacije gde su navedeni u ime član SharePoint grupe lokacija. Web segmenta za SharePoint lokacije takođe navodi sve zadatke koje vam je dodeljena u bilo koje lokacije. Možete da dodate onoliko lokacija onako kako želite da Web segmenta za SharePoint lokacije.

Web segment „Dokumenti“ na vašoj javnoj stranici vam omogućava da dokumente delite sa drugima. Svi dokumenti koje ste sačuvali u bilo kojoj biblioteci vaše organizacije, izuzev u vašoj ličnoj biblioteci, automatski se pojavljuju na listi kojoj drugi mogu da pristupe. Možete da menjate dozvole stavkama listi i biblioteka da biste sprečili da se pojave u Web segmentu „Dokumenti“.

U Microsoft Office programima možete da upotrebite vezu ka mestima na mom portalu da biste datoteke sačuvali na svojoj lokaciji. Fascikla „Moj portal“ otvara biblioteke dokumenata, SharePoint lokacije i lokacije radnih prostora dokumenata koje ste kreirali na svojoj lokaciji. Podrazumevano je da imate četiri biblioteke dokumenata za čuvanje datoteka: „Moje stranice“, „Moje slike“, „Privatni dokumenti“ i „Deljeni dokumenti“.

Veze ka više informacija o upotrebi Web segmenta „SharePoint lokacije“ i Web segmenta „Dokumenti“ možete da nađete u odeljku Vidi takođe.

Vrh stranice

Kreiranje lokacija radnog prostora za sastanke i radnog prostora za dokumente

Lokaciju mog portala možete iskoristiti za kreiranje lokacije radnog prostora za projekat, timske lokacije, Wiki lokacije, novog bloga ili depoa zapisa. Dva uobičajena načina za korišćenje lokacije mog portala su za lokacije radnih prostora za sastanke i lokacije radnih prostora za dokumente.

Lokacije radnih prostora sastanaka    Upotrebite ovu Web lokaciju za sakupljanje svih informacija i materijala za jedan ili više sastanaka. Ako su vaši materijali za sastanak, kao što su dnevni redovi, povezani dokumenti, ciljevi i zadaci, često razbacani, lokacija radnog prostora za sastanke može vam pomoći da ih sve držite na jednom mestu.

Lokacija radnog prostora za sastanke obezbeđuje mesto gde učesnici vašeg sastanka mogu naći sveže ažurirane informacije o sastanku, saznati da li upravljate dugogodišnjim projektom za koji će se održavati više sastanaka ili planirate mali događaj.

Ovde je dato nekoliko načina na koje možete koristiti lokaciju za radni prostor sastanka:

  • Pre sastanka objavite dnevni red, listu učesnika i dokumente o kojima planirate da se diskutuje.

  • Tokom sastanka dodajte zadatke, zabeležite odluke i pregledajte povezane dokumente.

  • Posle sastanka objavite zapisnik, dodajte naknadne informacije i pratite status zadataka.

Lokacije radnog prostora dokumenta     Ovaj tip Web lokacije vam pomaže da sa drugima koordinišete razvoj jednog ili više povezanih dokumenata. Lokacija obezbeđuje alatke za deljenje i ažuriranje datoteka, kao i za informisanje ostalih o statusu tih datoteka.

Vi i vaše kolege možete da na sledeće načine radite zajedno na lokaciji radnog prostora dokumenta da biste kreirali dokument:

  • Direktno na kopiji smeštenoj na lokaciju radnog prostora dokumenta.

  • Na lokalnoj kopiji, uz redovno ažuriranje kopije na lokaciji radnog prostora dokumenta.

Možete i drugim članovima radnog prostora možete da koristite lokaciju radnog prostora dokumenta da biste objavili objave, dodeljivanje zadataka, deljenje relevantnih veza i primanje obaveštenja o promenama sadržaja lokacije. Možete da kreirate lokaciju radnog prostora dokumenta za kratkotrajni projekat i brisanje lokacije kada se projekat završi ili da je trajno zadržite.

Veze ka više informacija o kreiranju i upravljanju lokacijama radnog prostora za sastanak i radnog prostora za dokument možete da nađete u odeljku Vidi takođe.

Vrh stranice

Deljenje informacija na javnoj stranici lokacije mog portala

Javna stranica vašeg portala vam omogućava da prikažete detalje o sebi onima koji posećuju vaš portal. Ta informacija postaje deo vašeg korisničkog profila i može da sadrži vašu sliku, tekst koji vas opisuje, vaše projekte i interesovanja. Vaš administrator može da pruži dodatne detalje koji se pojavljuju na vašoj javnoj stranici i takođe su uključeni u vaš korisnički profil.

Neke od informacija koje ponudite mogu biti filtrirane, tako da ih mogu videti samo izvesne osobe. To postižete korišćenjem grupa u pogledu privatnosti. Možete, na primer, broj svog mobilnog telefona učiniti vidljivim samo za vašu radnu grupu.

Pretraga pomoću detalja profila     Bilo koji detalj u korisničkom profilu možete iskoristiti za traženje nekoga u vašoj organizaciji, makar mu i ne znali ime. Ako, na primer, želite da nađete nekoga ko se razume u ključne indikatore efikasnosti (KPI) ili u Microsoft Office Excel, možete da potražite te termine i nađete ljude koji te reči navode u poljima Interesovanja ili Veštine na stranici Detalji njihovog javnog profila.

Šta imate zajedničko sa drugima?     Kada neko poseti vašu javnu stranicu ili vi posetite nečiju, Web segment „Zajedničko sa vama“ pokazuje kolege koje i vi i ta osoba poznajete, distribucione liste i SharePoint lokacije kojima oboje pripadate, kao i prvog menadžera koji vam je zajednički.

Prikazivanje članstva     Web segment „Članstva“ automatski prikazuje distribucione liste aktivnog direktorijuma i SharePoint lokacije na koje ste učlanjeni. Kao i sa ostalim tipovima informacija na toj stranici, možete da odaberete ko može da vidi vaša članstva i da li se ona uopšte prikazuju.

Prikazivanje osoba sa kojima radite     Možete da prikažete listu ljudi sa kojima radite i da ih grupišete prema projektu, prema tome ko im je nadređeni ili na bilo koji način grupisanja koji za vas ima smisla. Informacije o zauzetosti u programu Microsoft Office Outlook pomažu vam da pratite ko se gde nalazi.

Vrh stranice

Postizanje boljih rezultata pretrage kada delite informacije

Neke od informacija na vašoj javnoj stranici može automatski da prikaže vaš administrator, koji se može poslužiti izvorima kao što su aktivni direktorijum ili druge LDAP-kompatibilne aplikacije. Verovatnije je da informacije potiču iz baza podataka, poput onih kojima se služi kadrovska služba, i pružaju detalje kao što su vaša titula, ime odeljenja i povezanost sa menadžerima.

Većina informacija na javnoj stranici je opcionalna. Ipak, što više informacija podelite o svojim projektima, odgovornostima, oblastima specijalizacije, veštinama i interesovanjima, bolja će biti saradnja unutar vaše organizacije. Možete da ograničite ko može da pregleda informacije koje delite, ali kada ih delite sa svima, time omogućavate ljudima da pronađu vas, vašu oblast specijalizacije i veze sa kolegama i projektima.

Vrh stranice

Pristupanje prethodnim verzijama dokumenata

Ako liste ili biblioteke na svom portalu podesite tako da prate verzije stavki ili datoteka, možete da pregledate istoriju verzija. Istorija verzija sadrži informacije o tome kada je stavka ili datoteka promenjena, i ko ju je promenio. U bibliotekama, istorija verzija može da sadrži i komentare koje su osobe zapisale o svojim izmenama.

Istorija verzija sadrži i izmene svojstava, koja se ponekad nazivaju metapodaci. Primeri za to su slučajevi kada neko promeni ime osobe kojoj je pripisana stavka liste ili kada datoteka treba da se dovrši u nekom roku. Biblioteke mogu da prate glavne verzije, kao što su one kada se novi odeljak doda dokumentu, i međuverzije, kao one u kojima je ispravljena slovna greška. Liste mogu da prate samo glavne verzije. Da biste pregledali istoriju verzija, morate da imate dozvolu za čitanje stavki liste ili biblioteke.

Veze ka više informacija o istoriji verzija stavki ili datoteka možete da nađete u odeljku Vidi takođe.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×