Uvod u izveštaje

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kada koristite bazu podataka, obično koristite izveštaje da biste prikazali, formatu, i rezimiranje podataka. Na primer, možete da kreirate tip liste izveštaja da biste prikazali brojeve telefona za sve kontakte ili izveštaja sa rezimeom ukupna se prodaje za vaše preduzeće preko različite regione i vreme perioda.

Ovaj članak pruža pregled izveštaja u programu Microsoft Access 2010 i predstavlja nove ili promenjene izveštaj funkcije. Ovaj članak takođe sadrži objašnjenja o tome kako da kreirate izveštaj, kako da sortiranja, grupisanja i rezimiranje podataka i kako da pregledate i štampanje izveštaja.

Pronaći ćete mnogo je jednostavnije za kreiranje izveštaja smisla ako baza podataka ima strukturu dobro dizajnirano tabele i relacije. Uvod u planiranje i dizajniranje baze podataka, potražite u članku Osnove dizajniranja baze podataka.

U ovom članku

Pregled

Šta je novo

Kreiranje novog izveštaja

Dodavanje grupisanja, sortiranja ili zbirova

Isticanje vrednosti pomoću uslovnog oblikovanja

Dobijanje profesionalni izgled pomoću tema

Dodavanje slika

Pregled i štampanje izveštaja

Pregled

Izveštaj je objekat baze podataka koju koristite da biste prikazali i rezimiranje podataka. Izveštaji obezbeđuju način da distribuirate ili arhiviranje snimaka podataka, tako što se odštampaju konvertovane u PDF ili XPS datoteke ili izvesti u drugim formatima datoteka.

Izveštaj o zaposlenima u pregledu pre štampanja

Izveštaji mogu da pruže detalja o pojedinačnim zapisima, rezimei preko mnogo zapisa ili oba. Access izveštaja možete da koristite i za kreiranje nalepnica za pošiljke ili druge svrhe.

Nije moguće kreirati „nepovezana” izveštaje koji ne prikazuje podatke, ali u cilju ovaj članak se podrazumeva da je izveštaj povezane sa izvorom podataka kao što su tabele ili upita.

Izveštaji klijenta protiv Veb izveštaja

Access 2010 pruža novu funkciju koja vam omogućava da kreirate „Veb baze podataka” tako što ćete objaviti Access baze podataka na SharePoint serveru na kojem su pokrenute usluge pristupa. Kada kreirate Veb baze podataka, Access izveštaja prikazuju u pregledaču pomoću SQL Server Reporting Services. Ova konverzija postavlja neka ograničenja na funkcije možete da koristite u izveštajima koji želite za prikazivanje u pregledaču. Međutim, ako niste zabrinuti prikaz izveštaja u pregledaču, možete da koristite potpun skup funkcija koja pruža pristup dizajner izveštaja.

Delovi izveštaja

U programu Access, dizajn izveštaja podeljen u odeljke. U klijentskoj bazi podataka, možete prikazati izveštaj u prikazu dizajna da biste videli odeljke. U prikazu rasporeda prikaz, u odeljcima nisu kao, ali su i dalje postoje, a može biti izabran pomoću padajuće liste u grupi " Izbor " na kartici " Oblikovanje ". Da biste kreirali korisne izveštaje, morate da biste razumeli kako funkcioniše svaki odeljak. Na primer, u odeljku u koju ste odabrali za postavljanje izračunate kontrole određuje kako Access izračunava rezultate. Sledeća lista je rezime tipova odeljaka i njihove upotrebe:

 • Zaglavlje izveštaja    Ovaj odeljak je odštampati samo jednom na početku izveštaja. Koristite zaglavlje izveštaja za informacije koje se obično pojavljuju na naslovnoj stranici, kao što je logotip, naslov ili datum. Kada postavite izračunatu kontrolu koja koristi agregatnu funkciju Sum u zaglavlje izveštaja, izračunat zbir je za ceo izveštaj. Zaglavlje izveštaja se štampa pre zaglavlja stranice.

 • Zaglavlje stranice    Ovaj odeljak je odštampan na vrhu svake stranice. Na primer, koristite zaglavlje stranice da biste ponovili naslov izveštaja na svakoj stranici.

 • Zaglavlje grupe    Ovaj odeljak je odštampan na početku svake nove grupe zapisa. Koristite zaglavlje grupe da biste odštampali ime grupe. Na primer, u izveštaju koji se grupišu po proizvodu, koristite zaglavlje grupe da biste odštampali ime proizvoda. Kada postavite izračunatu kontrolu koja koristi agregatnu funkciju Sum u zaglavlju grupe, zbir je trenutni grupe. Možete da imate više odeljaka zaglavlja grupe u izveštaju, u zavisnosti od toga koliko nivoa grupisanja koje ste dodali. Za više informacija o kreiranju grupe zaglavlja i podnožja stranica, pogledajte odeljak Dodavanje grupisanja, sortiranja ili zbirova.

 • Detalj    Ovaj odeljak je odštampan jednom za svaki red u izvoru zapisa. Ovo je mesto na koje postavljate kontrole koje čine glavno telo izveštaja.

 • Podnožje grupe    Ovaj odeljak je odštampan na kraju svake grupe zapisa. Podnožje grupe koristite da biste odštampali rezime informacija za grupu. Možete da imate više odeljaka podnožje grupe u izveštaju, u zavisnosti od toga koliko nivoa grupisanja koje ste dodali.

 • Podnožje stranice    Ovaj odeljak je odštampan na kraju svake stranice. Koristite podnožje stranice za štampanje brojeva stranica ili informacija po stranici.

 • Podnožje izveštaja    Ovaj odeljak je odštampati samo jednom, na kraju izveštaja. Koristite podnožje izveštaja za štampanje zbirova izveštaja ili drugih sažetih informacija za ceo izveštaj.

Napomena: U prikazu dizajna, podnožje izveštaja se pojavljuje ispod podnožja stranice. Međutim, u svim ostalim prikazima (Prikaz rasporeda, na primer, ili kada izveštaj odštampa ili pregleda), podnožje izveštaja se pojavljuje iznad podnožja stranice, neposredno nakon na poslednju grupu podnožja ili reda sa detaljima na poslednjoj stranici.

Vrh dokumenta

Šta je novo

Kreiranje izveštaja u programu Access 2010 je veoma slično proces za kreiranje izveštaja u programu Access 2007. Međutim, u programu Access 2010 ima nekoliko novih funkcija koje se odnose na izveštaje:

 • Deljeni Galerija slika    U programu Access 2010, možete odmah da priložite sliku sa bazom podataka i sliku koristite preko više objekata. Ažuriranje jednu sliku ažurira polje gde god da se koristi na celu bazu podataka.

 • Office teme    U programu Access 2010, sada možete da koristite standardne Microsoft Office tema da biste primenili profesionalno dizajniranih skupova fontova i boja na sve Access obrazaca i izveštaja u isto vreme.

 • Moćnije uslovno oblikovanje    Access 2010 uključuje moćnije alatke za označavanje podataka u izveštaju. Možete da dodate do 50 pravila uslovnog oblikovanja za svaku kontrolu ili grupu kontrola, a u klijentskim izveštaja, možete da dodate trake podataka da biste uporedili podatke zapisima.

 • Fleksibilnije rasporedi    U programu Access 2010, podrazumevani dizajn metod za izveštaje jeste da postavite kontrole u rasporedima. Pomoć ove koordinatne mreže za poravnavanje i veličine kontrole lako i su potrebni za sve izveštaje koji želite da se prikažu u pregledaču. Iako Rasporedi služe su nove u programu Access 2010, postoje neke promene načina kojim ih koristite za premeštanje i poravnavanje promena veličine kontrola. Više informacija potražite u članku video Uvod u rasporede obrazaca i izveštaja.

Vrh dokumenta

Kreiranje novog izveštaja

1. korak: izbor izvora zapisa

Izvor zapisa izveštaja može biti tabela, imenovani upit ili ugrađeni upit. Izvor zapisa mora da sadrži sve redove i kolone podataka koje želite da prikažete u izveštaju.

Za više informacija o kreiranju tabela ili upita, pogledajte članke Uvod u tabele ili Uvod u upite.

Više informacija o kreiranju i izabrati izvore zapisa potražite u članku podešavanje izvora zapisa za izveštaj.

2. korak: izbor alatke za izveštaj

Alatke za izveštaje nalaze se na kartici " Kreiranje " na traci, u grupi Izveštaji . Sledeća tabela ukratko opisuje svrha svakoj alatki:

Veb-koji je kompatibilan sa izveštajima

Izveštajima kreiranim pomoću ove alatke su kompatibilni sa objavi u Access Services funkcija, a će prikazivanje u pregledaču. Imajte u vidu da su Veb kompatibilne objekte označeno globusa ikonu objekta.

Slika dugmeta

Alatka

Opis

Slika dugmeta

Izveštaj

Kreira jednostavan izveštaj u obliku tabele koji sadrži sva polja izvora zapisa koji ste izabrali u oknu za navigaciju.

Slika dugmeta

Prazan izveštaj

Otvara prazan izveštaj u prikazu rasporeda i prikazivanje okna zadatka "Lista polja". Access kreira izvor zapisa upit dok prevlačite polja iz liste polja u izveštaj.

Više informacija o objavi u Access uslugama funkcija potražite u članku Kreiranje Access baze podataka za deljenje na Vebu.

Klijent izveštaja

Izveštajima kreiranim pomoću ove alatke su kompatibilni sa objavi u Access uslugama funkcija. Dodavanje klijenta izveštaja u Veb bazi podataka neće sprečiti bazu podataka za objavljivanje, ali klijenta izveštaji neće biti dostupne u pregledaču. Međutim, možete da koristite klijenta izveštaja kada je baza podataka otvori u programu Access.

Slika dugmeta

Alatka

Opis

Slika dugmeta

Izveštaj

Kreira jednostavan izveštaj u obliku tabele koji sadrži sva polja izvora zapisa koji ste izabrali u oknu za navigaciju.

Slika dugmeta

Dizajn izveštaja

Otvara prazan izveštaj u prikazu dizajna, u koji možete dodati polja i kontrole koje želite.

Slika dugmeta

Prazan izveštaj

Otvara prazan izveštaj u prikazu rasporeda i prikazuje okno zadatka „Lista polja“. Dok prevlačite polja iz okna „Lista polja“ u izveštaj, Access kreira ugrađeni upit i skladišti ga u svojstvu izveštaja „Izvor zapisa“.

Slika dugmeta

Čarobnjak za izveštaje

Prikazuje čarobnjak sa više koraka koji vam omogućava da navedete polja, nivoe grupisanja/sortiranja i opcije rasporeda. Čarobnjak kreira izveštaj na osnovu vaših izbora.

Slika dugmeta

Oznake

Prikazuje čarobnjak koji vam omogućava da izaberete standardne ili prilagođene veličine oznaka, kao i koja polja želite da prikažete i način njihovog sortiranja. Čarobnjak kreira izveštaj o oznakama na osnovu vaših izbora.


Korak 3: Kreiranje izveštaja

 1. Kliknite na dugme za alatku za koji želite da koristite. Ako se pojavi čarobnjaka, pratite korake u čarobnjaku i kliknite na dugme Završi na poslednju stranicu.

  Access će prikazati izveštaj u prikazu rasporeda.

 2. Oblikovanje izveštaja dok ne bude izgledala onako kako želite:

  • Promenite veličinu polja i nalepnica tako što ćete ih izabrati, a zatim prevlačiti ivice dok ne postignete željenu veličinu.

  • Premestite polje tako što ćete ga izabrati (i njegovu nalepnicu, ukoliko je prisutna), a zatim ga prevući na novu lokaciju.

  • Kliknite desnim tasterom miša na polje i koristite komande u priručnom meniju da biste objedinili ili razdelili ćelije, izbrisali ili izabrali polja i izvršili druge zadatke oblikovanja.

   Pored toga, možete koristiti funkcije opisane u sledećim odeljcima kako bi izveštaj bio privlačniji i pregledniji.

Vrh dokumenta

Dodavanje grupisanja, sortiranja ili zbirova

Najbrži način za Dodavanje grupisanja, sortiranja ili zbirova u izveštaj je kliknite desnim tasterom miša na polje koje želite da primenite grupa, sortiranje ili ukupne vrednosti, a zatim izaberite željenu komandu u priručnom meniju.

Grupisanje, sortiranje ili zbirove možete dodati i pomoću okna „Grupa, sortiranje i ukupno“ dok je izveštaj otvoren u prikazu rasporeda ili prikazu dizajna:

 1. Ako okno „Grupa, sortiranje i ukupno“ nije otvoreno, na kartici Dizajn, u grupi Grupisanje i zbirovi kliknite na dugme Grupiši i sortiraj.

 2. Izaberite stavku Dodaj grupu ili Dodaj sortiranje i izaberite polje po kojem želite da grupišete ili sortirate.

 3. Kliknite na dugme Još u redu grupisanja ili sortiranja da biste podesili još opcija i dodali zbirove.

Detaljnije informacije o grupisanju, sortiranju i zbirovima potražite u članku Kreiranje grupisanog ili rezime izveštaja.

Vrh dokumenta

Isticanje vrednosti pomoću uslovnog oblikovanja

Access 2010 uključuje moćnije alatke za označavanje podataka u izveštaju. Možete da dodate do 50 pravila uslovnog oblikovanja za svaku kontrolu ili grupu kontrola, a u klijentskim izveštaja, možete da dodate trake podataka da biste uporedili podatke zapisima.

Da biste dodali uslovno oblikovanje :

 1. Otvorite izveštaj u prikazu rasporeda tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na izveštaj u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku Prikaz rasporeda.

 2. Izaberite sve kontrole u koji želite da primenite uslovno oblikovanje. Da biste izabrali više kontrola, držite pritisnut taster SHIFT ili CTRL i kliknite na kontrole koje želite.

 3. Na kartici Oblikovanje , u grupi Oblikovanje kontrole kliknite na dugme Uslovno oblikovanje.

  Access otvara se dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja .

 4. U dijalogu Upravljač pravilima za uslovno oblikovanje kliknite na dugme Novo pravilo.

 5. U dijalogu Novo pravilo za oblikovanje izaberite vrednost u okviru Izaberite tip pravila:

  • Da biste kreirali pravilo koje se procenjuje pojedinačno za svaki zapis, izaberite stavku Proveri vrednosti u trenutnom zapisu ili koristi izraz.

  • Da biste kreirali pravilo koje poredi zapise jedne sa drugima pomoću traka podataka, izaberite stavku Uporedi sa drugim zapisima.

Napomena: Opcija Uporedi sa drugim zapisima nije dostupan u Veb bazama podataka.


 1. U okviru Uredite opis pravila, navedite pravilo koje će odrediti kada oblikovanje treba da se primeni, kao i oblikovanje koje želite da koristite kada se ispune kriterijumi pravila.

 2. Kliknite na dugme U redu da biste se vratili na dijalog Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja.

 3. Da biste kreirali dodatno pravilo za ovu kontrolu ili skup kontrola, ponovite ovu proceduru od 4. koraka. U suprotnom kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog.

Za više informacija o dodavanju uslovnog oblikovanja u izveštaju, pogledajte članak video Korišćenje uslovnog oblikovanja u izveštajima.

Vrh dokumenta

Dobijanje profesionalni izgled pomoću tema

Sada možete da primenite Office 2010 teme u Access bazu podataka, što vam omogućava da napravite stil dosledne preko svoje Office dokumente.

Važno: Ako odaberete da Office tema, fonta ili boja, ona se primenjuje na sve obrazaca i izveštaja u bazi podataka (ne samo onaj koji rade na).

 1. Otvorite izveštaj u prikazu rasporeda tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša u oknu za navigaciju, a zatim izabrati stavku raspored Vrikaži.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi teme izaberite temu, boja ili font koji želite:

  Slika glavne trake programa Word

  • Koristite galeriju teme da biste istovremeno podesili boja i fontova na unapred dizajnirane šeme.

  • Galerije Boje ili Fontovi koristite za nezavisno podešavanje boja ili fontova.


Za više informacija o korišćenju Office teme, pogledajte video zapis biste Access obrazaca i izveštaja više dosledne i biografije pomoću Office tema.

Vrh dokumenta

Dodavanje slika

Tradicionalno u programu Access, slika vezana za pojedinačne slike kontrole u obrascima ili izveštajima. Da biste promenili sliku često koriste koji je korišćen preko više obrazaca i izveštaja, svaka slika kontrola morali može uređivati ručno. U programu Access 2010, međutim, možete odmah priložite sliku sa bazom podataka jednom i zatim koristite sliku preko više objekata. Ažuriranje jednu sliku ažurira polje gde god da se koristi na celu bazu podataka. Ovo je veoma koristan i za koje preduzeće logotipa ili slike u pozadini koji se koriste u celoj baze podataka.

Dodavanje slike

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u koji želite da dodate sliku, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 2. Kliknite na izveštaj u kojoj želite da dodate sliku.

 3. Na kartici Dizajn , u grupi kontrole kliknite na dugme Umetni sliku.

 4. Uradite sledeće:

  • Koristite postojeću sliku    Ako već je slika koje želite u galeriji, kliknite na nju da biste je dodali u izveštaju.

  • Otpremite novu sliku    Na dnu galerije, kliknite na dugme Potraži. U dijalogu Umetni sliku Pronađite sliku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

   Access dodaje na izabranu sliku u izveštaju.

Dodavanje slike u pozadini

Napomena: Nije moguće dodati slike u pozadini u Web kompatibilan izveštaje.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na izveštaj u koji želite da dodate sliku pozadine, a zatim izaberite stavku Prikaz rasporeda.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Pozadina kliknite na dugme Slika u pozadini.

 3. Uradite sledeće:

  • Koristite postojeću sliku    Ako već je slika koje želite u galeriji, kliknite na nju da biste je dodali u izveštaju.

  • Otpremite novu sliku    Na dnu galerije, kliknite na dugme Potraži. U dijalogu Umetni sliku Pronađite sliku koju želite da koristite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

   Access dodaje na izabranu sliku u izveštaju.

Vrh dokumenta

Pregled i štampanje izveštaja

Pregled izveštaja

 1. Otvorite izveštaj koji želite da pregledate ili izaberite je u oknu za navigaciju.

 2. Na kartici datoteka kliknite na dugme Odštampaj, a zatim izaberite stavku Pregled pre štampanja.

  Access otvara izveštaj u pregledu pre štampanja. Možete da koristite komande na kartici Pregled pre štampanja da biste uradili nešto od sledećeg:

  • Štampanje izveštaja.

  • Podešavanje veličine stranice i raspored;

  • Uvećanje ili umanjenje odnosno prikaz više stranica istovremeno;

  • Osvežavanje podataka u izveštaju;

  • Izvoz izveštaja u drugi format datoteke.

 3. Da biste se vratili u radnom prostoru baze podataka, na kartici Pregled pre štampanja , u grupi Zatvori pregled kliknite na dugme Zatvori pregled pre štampanja.

Štampanje izveštaja

Pored štampanje iz pregleda pre štampanja, možete i da odštampate izveštaj bez pregleda:

 1. Otvorite izveštaj koji želite da pregledate ili izaberite je u oknu za navigaciju.

 2. Na kartici Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

  • Da biste poslali izveštaj direktno na podrazumevani štampač bez podešavanja opcije štampača, kliknite na dugme Brzo štampanje.

  • Kliknite na dugme Odštampaj da biste otvorili dijalog u kojem možete izabrati štampač, navesti broj kopija i tako dalje.

Vrh dokumenta

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×