Uvod u izraze

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da koristite izraze za velikog broja zadataka u Microsoft Office Access 2007, kao što su izvršavanje matematičke operacije, kombinovanje izdvajanje teksta ili provere valjanosti podataka. Ovaj članak pruža dodatne informacije o izrazima – kada da koristite ih, kako su poredi sa Microsoft Office Excel formula i koje su njihove komponente.

Ovaj članak sadrži:

Pregled izraza

Zašto treba koristiti izraze

Poređenje Access izraza i Excel formula

Komponente izraza

Primeri izraza

Pregled izraza

Izraz je kombinacija nekih ili svih stavki: ugrađenih ili korisnički definisanih funkcija, identifikatore, operatore i konstante koji daje jednu vrednost.

Savet : U programu Access 2010 "Izrada izraza" ima IntelliSense, tako da možete da vidite koje argumente izraz zahteva.

Komponente izraza

Na primer, sledeći izraz sadrži sva četiri elementa:

= Sum ( [nabavna cena]) * 0, 08

U ovom primeru, Sum () je ugrađene funkcije, [Kupovna cena] identifikatora, * je matematički operator i 0,08 je konstanta. Ovaj izraz može koristiti u okviru za tekst u podnožje obrasca ili izveštaja podnožje da biste izračunali porez na promet za grupu stavki.

Izrazi mogu da budu mnogo složeniji ili mnogo jednostavniji od ovog primera. Na primer, ovaj Bulov izraz sastoji se samo od operatora i konstante:

>0

Ovaj izraz vraća vrednost Tačno kada se uporedi sa brojem koji je veći od 0 i vraća vrednost Netačno kada se uporedi sa brojem koji je manji od 0. Ovaj izraz možete da koristite u svojstvu Pravilo za validaciju polja kontrole ili tabele da bi se osiguralo da su unete samo pozitivne vrednosti.

U programu Access izrazi se koriste na mnogim mestima za izračunavanje, upravljanje znakovima ili testiranje podataka. Tabele, upiti, obrasci, izveštaji i makroi imaju svojstva koja prihvataju izraz. Na primer, izraze možete da koristite u svojstvima za kontrolu Izvor kontrole i Podrazumevana vrednost. Takođe, možete ih koristiti u svojstvu Pravilo za validaciju za polje tabele. Pored toga, prilikom pisanja Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) koda za proceduru događaja ili za modul, često ćete koristiti izraze slične onima koje koristite u Access objektu, kao što su tabela ili upit.

Napomena : Više informacija o komponentama izraza potražite u odeljku Komponente izraza u nastavku ovog članka.

Vrh stranice

Zašto treba koristiti izraze

U programu Access, izraze koristite da biste izvršili neku od sledećih radnji:

 • Izračunavanje vrednosti koje ne postoji direktno u vašim podacima. Možete da izračunate vrednosti za polja upita i kontrole u obrascima i izveštajima.

 • Postavljanje podrazumevane vrednosti za polje tabele ili za kontrolu u obrascu ili izveštaju. Ove podrazumevane vrednosti pojavljuju se svaki put kada otvorite tabelu, obrazac ili izveštaj.

 • Kreiranja pravila za validaciju. Pravila za validaciju kontrolišu koje vrednosti korisnici mogu da unesu u polje ili kontrolu.

 • Navođenje kriterijuma za upit.

Je jedan od uobičajenih načina za korišćenje izraza u programu Access da biste izračunali vrednosti koje ne postoje direktno u vašim podacima. Na primer, možete da kreirate kolonu u upitu koja izračunava Ukupna vrednost stavke reda i zatim koristite tu vrednost u obrazac ili izveštaj. Kolona u upitu koja nastaje kao rezultat takvog izračunavanja naziva izračunato polje. Na primer, sledeći izraz u upitu izračunava ukupne vrednosti stavke sa primenjena popust:

Proširena cena : CCur ()[Detalji porudžbine]. [ Cena po jedinici] * [Količina] *(1-[Discount])/100) * 100

Ovaj izraz daje dobijenoj koloni, odnosno izračunatom polju, ime Proširena cena.

Nije moguće kreirati u polje tabele koja automatski izračunava sopstvenu vrednost. Ako je potrebno, možete da koristite u polje tabele za skladištenje rezultata izračunavanja koja je izvršiti na drugom mestu (na primer, u upit ili u obrascu). Međutim, ako nema određenih razlog da to učinite, je efikasniji za skladištenje samo vrednosti koje su vam potrebne da biste izvršili izračunavanja, a zatim izračunavanje rezultate kada su vam potrebne.

Na primer, pretpostavimo da morate da biste izračunali ukupnu cifru za jednu stavku reda u fakturu. Umesto skladištenje Ukupna vrednost u bazi podataka stavke reda, možete ga izračunavanje po potrebi iz dve stavke koje skladištite u bazi podataka – količina "i" cena. U kontrolu okvira za tekst na fakturi izveštaj, možete da koristite sledeći izraz za izračunavanje vrednosti:

= CCur ( [Quantity]*[Price])

Ovaj izraz množi količina po ceni, a zatim koristi Konvertuj u funkcija currency (CCur) da biste konvertovali rezultat tip podataka valute. Takođe možete da izračunate popust za svaku porudžbinu.

Kad god želite da izračunate ili izvršite operacije nad podacima u dva ili više polja tabele, možete da kreirate izračunato polje. Na primer, veliki broj tabela uskladištite imena i prezimena u zasebnim poljima. Ako želite da kombinujete te imena i prezimena, a zatim ih Prikažite u jednom polju, možete da kreirate izračunato polje u upitu. Kao što je ranije pomenuto, kreiranje taj tip izračunatog polja direktno u tabeli možda izgleda logičke, ali tabele ne podržavaju taj tip operacije. Ne nude polje ili svojstvo u koju želite da dodate neophodne izraz.

Izračunato polje koje kombinuje imena i prezimena će izgledati ovako: [ime] & "" & [prezime]. U ovom slučaju, kombinujte ampersand (&) vrednost u polje "ime" , znak razmaka (razmak pod znacima navoda) i vrednost u polju "Prezime" .

Takođe, možete da koristite izraze u programu Access da biste obezbedili podrazumevanu vrednost za polje u tabeli ili kontrolu. Na primer, da biste podesili podrazumevanu vrednost za polje za datum za trenutni datum, otkucajte datuma () u polje za svojstvo Podrazumevana vrednost za to polje.

Pored toga, možete koristiti izraz da biste podesili pravilo za validaciju. Na primer, možete da koristite pravila za validaciju u kontrolu ili polje tabele koja zahteva datuma koji je unet je veće od ili jednako sa trenutnim datumom. U tom slučaju, postavite na vrednost u polju za svojstvo Pravilo za validaciju za > = datuma ().

Na kraju, izraz možete koristiti da biste postavili kriterijume za upit. Na primer, pretpostavimo da želite da vidite prodaju proizvoda za porudžbine koje su isporučene u određenom vremenskom okviru. Unesite kriterijume za definisanje opsega datuma, a Access će vratiti samo redove koji se podudaraju sa kriterijumima. Na primer, izraz može izgledati ovako:

Between #1/1/2007 I #12/31/2007 #

Kada u upit dodate kriterijume, a zatim pokrenete upit, on će kao rezultat vratiti samo one vrednosti koje se podudaraju sa navedenim datumima.

Vrh stranice

Poređenje Access izraza i Excel formula

Access izrazi slični su Excel formulama po tome što oba koriste slične elemente za dobijanje rezultata. I Excel formule i Access izrazi sadrže nešto od ovoga:

 • Identifikatori    U programu Excel, identifikatori su imena pojedinačne ćelije ili opsega ćelija u radnoj svesci, kao što su A1, B3:C6ili List2! C32. U programu Access, identifikatori su imena polja tabele (kao što su [kontakti]! [Ime]), kontrole u obrascima ili izveštajima (kao što su Forms! [ Lista zadataka]! [Opis]), ili svojstva tih polja ili kontrola (kao što su Forms! [ Lista zadataka]! [Opis].ColumnWidth).

 • Operatori    U programima Access i Excel, operatori se koriste za poređenje vrednosti ili za izvršavanje jednostavnih izračunavanja sa podacima. Primeri uključuju + (plus) ili - (minus).

 • Funkcije i argumenti    U programima Access i Excel, funkcije i argumente koristite za izvršavanje zadataka koje ne možete obaviti samo pomoću operatora – na primer, možete pronaći prosek vrednosti u polju ili konvertovati rezultat izračunavanja u format valute. Primeri funkcija uključuju SUM i STDEV. Argumenti su vrednosti koje pružaju informacije funkcijama. Access i Excel imaju veliki izbor funkcija, ali imena sličnih funkcija u tim programima ponekad se razlikuju. Na primer, funkcija AVERAGE u programu Excel odgovara funkciji AVG u programu Access.

 • Konstante    U programima Access i Excel, konstante su vrednosti koje se ne menjaju – na primer, niske teksta ili brojeva koje se ne izračunavaju pomoću izraza.

Access izraze koristite operatore i konstante koje slični su onima koji se koriste u formulama u programu Excel, ali Access izraze koristite različite identifikatore i funkcije. Možete da koristite Excel formule na samo jednom mestu – ćelije na radnom listu. Međutim, možete da koristite izraz Access na mnogim mestima zbog velikog broja zadataka, uključujući sledeće:

 • Kreiranje izračunatih kolona u obrascima i izveštajima

 • Kreiranje izračunatih polja u upitima

 • Primenjivanje kao kriterijuma u upitima

 • Obavljanje validacije podataka unetih u polje ili u kontrolu u obrascu

 • Grupisanje podataka u izveštajima

Access izraz ili Excel formulu možete koristiti za izračunavanje numeričkih vrednosti ili vrednosti datuma/vremena pomoću matematičkih operatora. Na primer, da biste za klijenta izračunali cenu sa popustom, možete koristiti Excel formulu =C2*(1-D2) ili Access izraz = [Cena po jedinici]*(1-[Popust]).

Access izraz ili Excel formulu takođe možete koristiti za kombinovanje, razdvajanje ili drugačije manipulisanje niskama pomoću operatora niske. Na primer, da biste ime i prezime kombinovali u jednu nisku, možete koristiti Excel formulu =D3 & " " & D4 ili Access izraz = [Ime] & " " & [Prezime].

Vrh stranice

Komponente izraza

Izrazi se mogu sastojati od identifikatora, operatora, funkcija i argumenata, konstanti i vrednosti. Sledeći odeljci detaljnije opisuju ove komponente. Primeri u ovim odeljcima takođe obezbeđuju kratke opise sintakse koju izrazi koriste.

Identifikatori

Identifikator je ime polja, svojstva ili kontrole. Koristite identifikatora u izrazu za ukazivanje na vrednost koja je povezana sa polja, svojstva ili kontrole. Na primer, obratite pažnju na izraz = [ZahtevaniDatum]-[DatumIsporuke]. Ovaj izraz oduzima vrednost "DatumIsporuke" polja ili kontrole od vrednosti "ZahtevaniDatum " ili kontrole. U ovom izrazu "ZahtevaniDatum" i "DatumIsporuke" služe kao identifikatori.

Operatori

Access podržava različite operatore, uključujući uobičajene aritmetičke operatore kao što su +, -, * (množenje) i / (deljenje). Takođe možete koristiti operatore za poređenje kao što su < (manje od) ili > (veće od) za poređenje vrednosti, tekstualne operatore kao što su & i + za vezivanje (kombinovanje) teksta, logičke operatore kao što su Not i And za utvrđivanje tačnih ili netačnih vrednosti te druge operatore specifične za Access.

Funkcije i argumenti

Funkcije su ugrađene procedure koje se mogu koristiti u izrazima. One se koriste za veliki broj raznih operacija, kao što je izračunavanje vrednosti, upravljanje tekstom i datumima i rezimiranje podataka. Na primer, funkcija koja se često koristi je Date, koja kao rezultat vraća današnji datum. Funkciju Date možete koristiti na različite načine, na primer u izrazu koji postavlja podrazumevanu vrednost za polje u tabeli. U ovom primeru, kad god neko doda novi zapis, vrednost za polje podrazumevano se postavlja na trenutni datum.

Neke funkcije zahtevaju argumente. Argument je vrednost koja obezbeđuje unos za funkciju. Ako funkcija zahteva više od jednog argumenta, oni se odvajaju tačkom i zarezom. Na primer, obratite pažnju na funkciju Date u sledećem primeru izraza:

= Format ( Date(), " mmmm d, yyyy ")

Ovaj primer koristi dva argumenta. Prvi argument je na datuma () funkciju koja daje tekući datum. Drugi argument ("mmmm d, yyyy"), koja je iz prvog argumenta razdvojene zarezima, navodi tekstualnu nisku da uputite funkcija " Format " kako da biste oblikovali vrednost dobijena datuma. Imajte na umu da tekstualnu nisku mora biti pod navodnicima. Ovaj primer takođe ilustruje često možete da koristite vrednost jedne funkcije kao argument za drugu funkciju. U ovom slučaju, Datum () se ponaša kao argument.

Veze ka dodatnim informacijama o funkcijama i sintaksi izraza pronađite u odeljku Takođe pogledajte.

Konstante

Konstanta je stavka čija se vrednost ne menja kada je Access pokrenut. Konstante True, False i Null često se koriste u izrazima. Takođe, možete definisati svoje konstante u VBA kodu i koristiti ih u VBA procedurama. VBA je programski jezik koji koristi Access.

Napomena : VBA konstante ne možete koristiti u prilagođenim funkcijama koje koristite u izrazima. Na primer, VBA ima konstante za dane u sedmici: vbSunday predstavlja nedelju, vbMonday je ponedeljak i tako dalje. Svaka od ovih konstanti ima odgovarajuću numeričku vrednost. Na primer, numerička vrednost za vbSunday je 1, a za vbMonday je 2. Nije moguće koristiti ove konstante u prilagođenoj funkciji koja se poziva iz izraza. Umesto toga morate koristiti numeričke vrednosti.

Vrednosti

U izrazima možete koristiti doslovne vrednosti kao što je broj 1.254 ili niska „Unesite broj između 1 i 10“. Osim toga, možete koristiti numeričke vrednosti, na primer grupu cifara, uključujući znak i decimalnu tačku po potrebi. Kada nema znaka, Access pretpostavlja pozitivnu vrednost. Vrednost mora da sadrži znak minus (-) da bi bila negativna. Takođe, možete da koristite naučni sistem obeležavanja. Da biste koristili ovaj sistem, vrednost mora da sadrži slovo „E“ ili „e“ i znak za stepen (na primer, 1,0E-6).

Kada koristite tekstualne niske kao konstante, postavite ih među navodnike da biste obezbedili da ih Access ispravno tumači. U nekim okolnostima, Access obezbeđuje navodnike za vas. Na primer, kada upisujete tekst u izraz pravila za validaciju ili tekst kriterijuma upita, Access automatski stavlja tekst između znakova navoda.

Na primer, ako otkucate tekst Pariz, Access će u izrazu prikazati „Pariz“. Ako želite da izraz proizvede nisku koja je stvarno postavljena među navodnike, ugnežđenu nisku postavite među jednostruke (') navodnike ili među tri skupa dvostrukih (") navodnika. Na primer, sledeći izrazi su ekvivalentni:

Obrasci ! [ Kontakti]! [Grad]. Podrazumevana vrednost = '"Pariz" '

Obrasci ! [ Kontakti]! [Grad]. Podrazumevana vrednost = " " "Paris" " "

Da biste koristili vrednosti datum/vreme, stavite vrednosti u znakove za broj (#). Na primer, #3-7-07 # #7-Mar-07 # i #Mar-7-2007 # su sve vrednosti važeći datum/vreme. Kada Access naiđe na važeći datum/vreme vrednost koja se stavlja u # znakova, on automatski tretira vrednost kao datum/vreme tip.

Vrh stranice

Primeri izraza

Sledeća tabela navodi neke uzorke Access izraza i uobičajen način njihovog korišćenja:

Izraz

Svrha

=[ZahtevaniDatum]-[DatumIsporuke]

Izračunava razliku između vrednosti datuma u dve kontrole okvira za tekst (pod nazivom „ZahtevaniDatum“ i „DatumIsporuke“) u izveštaju.

Date()

Postavlja podrazumevanu vrednost za polje „Datum/vreme“ na današnji datum.

Proširena cena: CCur([Detalji porudžbine].Cena po jedinici*[Količina]*(1-[Popust])/100)*100

Kreira izračunato polje pod imenom „Proširena cena“ u upitu.

Between #1.1.2007.# And #31.12.2007.#

Navodi kriterijume za polje „Datum/vreme“ u upitu.

=[Podobrazac Porudžbine].Obrazac!PodzbirPorudžbine

Kao rezultat vraća vrednost kontrole „PodzbirPorudžbine“ u podobrascu „Porudžbine“ koji se nalazi u obrascu „Porudžbine“.

> 0

Podešava pravilo za validaciju za brojčano polje u tabeli – korisnici moraju da unesu vrednosti koje su veće od nule.

Neki izrazi počinju operatorom jednakosti (=), a ostali ne. Kada izračunavate vrednost za kontrolu u obrascu ili izveštaju, koristite operator = da biste započeli izraz. U drugim slučajevima, na primer kada kucate izraz u upitu ili u svojstvu DefaultValue odnosno ValidationRule polja ili kontrole, nemojte koristiti operator = osim ako ne dodajete izraz u polje „Tekst“ u tabeli. U nekim slučajevima, na primer kada dodajete izraze u upite, Access automatski uklanja operator =.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×