Uvod u izradu SharePoint aplikacija

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

U ovom članku

Uvod

Alatke i tehnologije koristi

Arhitektura i razvoj metode aplikacije

Sprovođenje obrazaca uobičajena dizajna

Pravljenje predložaka

Rezime

Resursi

Uvod

Windows SharePoint Services 3.0 je tehnologija Windows servera koja nudi integrisane portfolija saradnju i komunikaciju usluga. Takođe se platforme za razvoj zasnovane na Vebu poslovnih aplikacija. Iskoristi ovu mogućnost, Microsoft je razvio 40 aplikacije predložaka za Windows SharePoint Services 3.0 da pružite se dobijaju rešenja za rešavanje potreba određenih poslovnih procesa kao što su koordinisanje za tehničke ili praćenje marketinške kampanje, kao što je prikazano u primeru u slika 1.

Matična stranica prikaz integrisane marketinške kampanje aplikacije za praćenje
Slika 1: prikaz matične stranice integrisano marketinške kampanje aplikacije za praćenje

Microsoft razvila ove predloške slobodno koji se mogu preuzeti aplikaciju kako biste biti upotrebljive odmah nakon primene. Međutim, klijentima i partnerima obrasce možete da koristite ove aplikacije kao polaznu tačku za više prilagođena rešenja ili mogu da ih koriste kao predavanja primeri kao oni prave sopstvene sofisticirane Windows SharePoint Services 3.0 aplikacije koje koriste Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Svrha ovog članka jeste opisuju kako Microsoft razvila predložaka aplikacija identifikovanje najbolje prakse za kako da radite sa osnovnih mogućnosti unutar Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007, sa ciljem da omogućavajući klijentima i partnerima da biste kreirali sopstvenu aplikacije. U članku ne predstavlja zamenu za Windows SharePoint Services 3.0 SDKniti je primarno projektovanje resursa. Projektanti bi trebalo da koristite SDK za razumevanje obično kako se razvija Windows SharePoint Services 3.0.

Ovaj članak je trebalo da bude resurs za novu vrstu dizajneri lokacije. Zato što Windows SharePoint Services i Office SharePoint Designer 2007 omogućavaju da napravite toliko aplikacije funkcionalnost putem korisničkog Interfejsa, napredne razvoja veštine nisu neophodni da napravite bogate aplikacije. Da biste bili sigurni ovaj članak opisuje neke primene prilagođenog koda za posebno nezgodno dizajnu obrazaca, ali kompletna metode bi trebalo da imaju pristup nije projektanti i dobija publici na umu. Projektanti možda ćete želeti da brzo čitanje rano odeljke u alatki i metode i posvete više pažnje opis dizajn obrazaca i određene primere kako da primenite te obrazaca dizajna.

U članku strukturu, prvi odeljak Alatke i tehnologije koristi, pruža pregled mogućnosti unutar Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007 koje se koriste za izgradnju aplikacija. Opšte, u odeljku aplikacije arhitektura i razvoj metode, opisuje metode koje koriste Microsoft preko svih predlošci aplikacije. Na metode je razumno pristup koji dovodi do pravi pregled svrhu rešenje kako će biti korišćene, i ko i koje delove tehnologije se dalje bez potrebe da biste napisali prilagođeni kôd. Se završava sa proces za identifikovanje oblasti gde prilagođeni kôd ili drugih prilagođenih posao će biti potrebno.

Na sledeći odeljak ovog članka, Implementing obrazaca uobičajena dizajnaje usredsređena na kako da koristite prednosti Windows SharePoint Services i Office SharePoint Designer 2007 da rešite uobičajene zahtevi dizajn aplikacije, kao što je kako da kreirate prilagođene radnje na listi. Ovo je jezgro ovog članka i opisuje pristupa za dizajn obrazaca koje se ponavljaju preko aplikacije predložaka (i, naravno, sve aplikacije koje mogu da se javiti sa). Ovaj odeljak obezbeđuje primere za svaki od pet obrazaca dizajna, uključujući prescriptive uputstva za rad sa Windows SharePoint Services korisničkog Interfejsa ili sa Office SharePoint Designer 2007 i prilagođeni kôd.

U poslednjem odeljku ovog članka, Pravljenje predložaka, opisuje kako da zapravo kreirate pomoću Office SharePoint Designer 2007datoteku predloška. Takođe prekriva druge probleme, kao što su lokalizacija.

Kada završite ovaj članak, trebalo bi da imate dobro razumevanje kako da dizajnirate i arhitekta aplikaciju, kako da počnete tako što ćete sastavnih lokacije direktno u Windows SharePoint Services 3.0, uključujući građenje povezane liste prilagođene kolone, biblioteke, tokovi posla i tako dalje, kako da zatim otvorite lokaciju u Office SharePoint Designer 2007 da povećate dodatna prilagođavanja, da biste kreirali prilagođene obrasce, dodate prilagođeni kôd da biste promenili određene ponašanja , kreirati prilagođene tokove posla, i tako dalje, a, na kraju, kako da kreirate predložak zahteva samu i primenjujete je za upotrebu.

Vrh stranice

Alatke i tehnologije koristi

Postoji veliki broj tehnologije i alatke koje se nastavljaju da omogućavaju da lakše nego ikada kreiranje aplikacija. Na strani tehnologije nove mogućnosti kao što je podrška za tok posla znači da je dizajner lokacije ne bi pisanje koda za prenos toka posla u aplikaciju. Alatke za strane, Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005 i druge alatke za pravljenje je moguće koristiti manje kôd (često bez koda) radi stvari koje koristi biti veoma teško za obavljanje.

Opšte, Microsoft vodi strategiju kroz sve ove alatke i tehnologije koje premešta veći broj teško instalacijama napor u infrastrukturu same, što će biti više dizajner i manje Razvojni programer. Drugim rečima, Microsoft već dosta učinila napornog rada jednom, tako da jednostavno, možete da koristite te mogućnosti u aplikacija intuitivni način putem korisničkog Interfejsa.

U cilju priprema da biste razumeli kako razne tehnologije i alatke se nastavljaju u procesu kreiranja aplikacije, Sledeći odeljci govore o Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007i ostale tehnologije posebno kada je u pitanju relevantne nove funkcije i sposobnosti. Za više detalja diskusije, pregledajte resurse na kraju ovog članka.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 sadrži neke moćne nove mogućnosti. Sledeće nove mogućnosti i funkcije su naročito važne za izradu prilagođenih aplikacija i videćete mnogi od njih pomenuti ponovo kasnije odeljcima:

 • Biblioteke i liste   Windows SharePoint Services 3.0 predstavlja veliki broj novu biblioteku i tipovi lista koji možete koristiti kao osnovu za aplikacije. Novi tipovi biblioteka uključuju biblioteku slajdova u biblioteci posebno dizajnirani da uskladištite i upravljate ponovo koristiti Microsoft Office PowerPoint 2007 slajdove, biblioteke podataka za povezivanje i drugim osobama. 

 • Tipovi sadržaja     Tipovi sadržaja se koriste u celoj Windows SharePoint Services 3.0core koncept. Tipovi sadržaja su dizajnirani da pomognu korisnicima organizovanje sadržaja na SharePoint lokacijama na smislenije način. Tip sadržaja je ponovo koristiti skup postavki koje se mogu primeniti na određene kategorije sadržaja. Tipovi sadržaja vam omogućavaju da centralno upravljanje i ponovno korišćenje metapodataka i ponašanja tipa dokumenta ili stavke. Na primer, možete da povežete tokove posla i događaja za tip sadržaja, umesto da da biste dodali tokovi posla i događaji više dokumenata ili biblioteka.

 • Kolone lokacije    Kolone lokacije pružaju model centralnoj, ponovo koristiti za definicija kolone. Kada kreirate kolone lokacije, svaka lista koja koristi ovu kolonu ima istu definiciju, a ne morate ponovo da izazovete kolona na svakoj listi. Kolone lokacije pruža način za krajnje korisnike da biste izabrali iz skupa unapred definisane kolona koje bi možda bilo korisno sa svog spiska. Pa ne može da se koristi za definisanje kolone centralno za predloške poznati liste samo su korisnicima pruži putanju za korišćenje specijalnih kolona koji mogu da imaju prilagođena značenja.

 • Tok posla     U Windows SharePoint Services 3.0, tok posla vam omogućava da priložite poslovnih procesa u stavkama liste i biblioteke. Ovaj proces može da kontroliše skoro bilo kom aspektu stavke, uključujući životnog ciklusa te stavke. Na primer, da kreirate jednostavne tok posla usmerava dokument u grupu korisnika na odobravanje. Obično dizajner lokacija ili projektovanje će kreirati određene tokove posla. Dizajneri lokacije možete da koristite Office SharePoint Designer 2007 da biste kreirali tokove posla pomoću toka posla dizajnera čarobnjaka okruženje i projektantima možete da koristite Visual Studio 2005 da biste kreirali više moćna i složene tokova posla.

 • Funkcija okvira   Windows SharePoint Services 3.0 sadrži novu strukturu koja se zove "funkcija". Funkcija pakete Windows SharePoint Services elemente koji vam pomažu korisnik postignete određeni cilj ili zadatak. Funkcija sadrži neke elemente. Element je atomsku Windows SharePoint Services koncept. funkcije Windows SharePoint Services 3.0 pružaju ceo radni okvir koji možete da ostvarite kao projektanta za pružanje prilagođene funkcionalnost za Windows SharePoint Services rešenja. Funkcije takođe pružaju administratori sa jednostavan način da dodate ili uklonite spakovan delove funkcionalnosti. 

 • Poboljšanje događaja    Događaji spadaju u dve glavne kategorije:

  • Liste događaja    Osnovne događaja, uključujući promene, dodavanja i uklanjanja stavke liste i listu kolona (šema promena)

  • Jednostavnoj lokaciji događaji    Brisanje lokacija i kolekcija lokacija

   Događaji su asinhrono ili sinhrono "pre" događaja, koji označava format imena "XYZing", "posle" događaje, koji označava format imena "ABCed".

 • Pristup sa mobilnih uređaja   Windows SharePoint Services 3.0 pruža nove mogućnosti koje omogućavaju listama da se prikazuju na odgovarajući način na mobilnim uređajima. Kada korisnik pristupi Windows SharePoint Services 3.0 lokacije pomoću mobilnog uređaja, njihove Veb pregledač će biti preusmereni specifične za mobilni verziju na lokaciju koja prikazuje sadržaj lokacije i liste u formatu koji najviše odgovara na uređaj. 

Office SharePoint Designer 2007: premier alatku za izradu SharePoint aplikacija

Office SharePoint Designer 2007 je dizajniran da vam pomoći da kreirate i prilagođavanje Veb lokacije i tokova posla izgrađene pomoću SharePoint proizvoda i tehnologija (Windows SharePoint Services 3.0 i Microsoft Office SharePoint Server 2007). Obezbeđuje alatke za tu IT stručnjacima i rešenje kreatora treba da razvije aplikacijama zasnovanim na sistemu SharePoint i rešenja toka posla koji poboljšavaju organizacione spretnosti i poslovni proces za automatizaciju. Koristite Office SharePoint Designer 2007, ne morate da koristite sa tradicionalnim proceduralnim kodiranjem jezike ili tehnike postupite na sledeći način:

 • Kreiranje prikaza podataka i obrazaca bez kodova na različitim izvorima podataka – kao što su XML datoteke, SQL baze podataka kao što je Microsoft SQL Server 2005 i Veb usluge.

 • Kreiranje prefinjenog, dinamičke, bez kodova tokova posla.

 • Izvršavanje raspored na stranici i dizajn.

 • Kreiranje master stranice.

 • Uređivanje i primenite kaskadne liste stilova (CSS).

 • Gradite stranice sa Web segmentima i povezujete Veb segmente da biste kreirali složene poslovne aplikacije.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 može da se koristi za dodavanje prilagođenog koda za aplikacije ili za kreiranje prilagođene tokove posla. Možete da koristite za Visual Studio 2005 dizajnera za Windows Workflow Foundation za kreiranje predložaka toka posla i prilagođene radnje toka posla. Kôd možete da uključite u vaš tok posla, kao i dizajn obrazaca će se koristiti u tok posla da komunicirate sa korisnicima na tok posla tokom povezivanja i runtime.

Visual Studio 2005 oznake tipa datoteke Windows SharePoint Services 3.0 je besplatan preuzimanje tu pakete zajednički skup alatki za razvijanje prilagođenih aplikacija SharePoint pomoću Visual Studio 2005. Poklon uključuje predloške projekata Visual Studio za Veb segmente, definicijama lokacije, definicija liste i samostalnu uslužnog programa, SharePoint rešenje Generator, koji proizvodi definiciju lokacije projekta na postojećoj SharePoint lokaciji. Program omogućava projektantima da koristite pregledač i Office SharePoint Designer 2007 da biste prilagodili sadržaj njihova lokacija pre kreiranja kôd pomoću Visual Studio 2005.

Visual Studio 2005 oznake za Windows SharePoint Services 3.0 imaju su povlačenje, ali i dalje mogu da pristupe Visual Studio 2008 oznake tipa datoteke za Windows SharePoint Services 3.0, v1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 vam omogućava da kreirate aplikacije za praćenje, nudi obogaćenog korisničko iskustvo za unos, upravljanje i izveštavanje o podataka za ciljano scenarijima. Više informacija o tome kako da dizajnirate, kreiranje i deljenje Access predložaka, pogledajte knjige U razumno Vodič za Microsoft Office Access 2007 predloške.

Opšte tehnika i pristupa

U kontekstu razvoja metode što je opisano u sledećem odeljku, osnovni opšte korake za kreiranje aplikacije su:

 1. Odlučite da li treba definiciji lokacije ili predložak lokacije.

 2. Kreiranje osnovne lokacije u Windows SharePoint Services 3.0 ili Office SharePoint Server 2007.

 3. Koristite Office SharePoint Designer 2007 da biste otvorili lokaciju, napravite izmene, itd.

 4. Koristite Visual Studio 2005, ako je potrebno, da biste kreirali dodatne prilagođenog koda, prilagođene tokove posla, itd.

Vrh stranice

Arhitektura i razvoj metode aplikacije

Kao sa bilo kog razvoja projekta, arhitekturu i izradu Windows SharePoint Services aplikacija će imati veće šanse za uspeh ako pratite provereno metode. Ovaj odeljak opisuje metode Microsoft koristi u dizajniranju Svi predlošci koji se mogu preuzeti aplikaciju. Će biti ništa iznenađenje u pristupu, naročito za iskusne projektantima, ali ga uzeti u obzir neke detalje SharePoint okruženja i ona odražavaju naučene lekcije korporacija Microsoft, tako da će biti vrednosti u ovom kontekstu. Ponovo, ovaj odeljak će biti veoma korisna za koje nije-projektante koji znaju kako da koristite Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007.

Ukratko, na metode počinje pažnje obično o tome šta je aplikacija mora da uradi, ko treba da ga koristite i tako dalje. Zatim ga posmatra detaljnije opisati kako podaci u aplikaciji treba da tok i tamo gde treba da budu skladišteni relacije tu spadaju različite delove podataka. Uz dobro razumevanje model podataka i korišćenje scenarijima, na metode poziva za u i počinje da izgradite grube verzije aplikacije u Windows SharePoint Services 3.0, izradu liste, biblioteke, tokovi posla i tako dalje, iterativno način, do mesta koja počinje da izgled i ponašanje obično onako kako vam odgovara. Na kraju, na metode poziva za identifikovanje i pisanja primenite podešavanja i prilagođavanja potrebne da bi aplikacija zaista ne zadovoljava vaše potrebe poslovni proces.

Definisanje funkcionalne zahteve za aplikaciju

Iako nije neophodno da imate izuzetno detaljnije tehničke specifikacije dokument pre nego što Izrada Windows SharePoint Services rešenja, potrebno je da imate dobar uvid u način aplikacija mora da funkcioniše. Prethodne tačke možda očigledno, ali mnogi programere prošli bol nepodudaranja zainteresovanima da žele u aplikaciji i šta su zapravo potrebno za poslovni proces za uspeh (Naravno, zainteresovanih obično shvatate ovaj kada vide pri kraju aplikacije!).

Sve ovo je jednostavno da kažete da na početku znači prikupiti funkcionalne zahteve i misle o tome šta je aplikacija treba da izvršite. Na primer, ako je potrebno za praćenje projekta rešenje, će biti potrebno da biste identifikovali, minimum, na sledeći način:

 • Koji su glumci/uloga u poslovnom procesu?    U ovom slučaju, vlasnik projekta kreira projekat i zadržava informacije o zadatke, probleme i tako dalje, a zadatak vlasnici imaju probleme i zadatke dodeljene i treba da biste ostvarili interakciju da biste dovršili svoj posao. Menadžeri treba sabiranje informacije o ukupnom status projekta.

 • Koji su korisnički Interfejs su potrebni za različite glumce?    U ovom slučaju, vlasnik projekta, zadatak vlasnici i Menadžer treba različite prikaze važno njihove aktivnosti. Zadatak vlasnici trebalo bi da mogu da vide sve sporne stavke dodeljene ih, na primer, dok je vlasnik projekta trebalo bi da mogu da vide sve prošle krajnji probleme.

 • Šta poslovnih procesa izgleda?    U ovom slučaju, vlasnik projekta kreira projekta, ključnim tačkama, zadatke i stavke budžeta, a zatim prati tok tokom vremena. Vlasnik projekta ima česti pristup preko svi delovi informacija, dok vlasnici zadatku treba da deluju na podatke kada nešto što im je dodeljena.

 • Gde se nalaze podaci?    Samo će koristite podatke u Windows SharePoint Services, ili vam treba pristupa sa spoljnim podacima (iz baze podataka, pomoću Veb usluge kataloga poslovnih podataka i tako dalje), i biće potrebno za skladištenje podataka izvan Windows SharePoint Services?

 • Koji su relacije između podatke?    U ovom slučaju, treba da se pojavi na stavku projekta, jubilarni stavke i zadatke i sporne stavke, a oni imaju logička hijerarhija. Korisnici su tačaka podataka, kao i stvari kao što su budžet, broj dana i slično.

Odličan način da pronađete odgovore na najčešće od ovih pitanja je doslovno crtanje slike na Beloj tabli, iterating putem poslovnog procesa nekoliko puta i sa nekoliko varijante (Kreiranje nekoliko projekata, dodeljivanje zadataka za dve ili tri osobe preko projekata i tako dalje). Konceptualno praćenje aplikacije projekta je jednostavan dizajn i zahtevi prilično opozovite izbor u ovom trenutku.

Provera valjanosti modela podataka

Dok je u model podataka ima već diskutuje, je toliko važan i zahtevaju dublju analizu. Razumem modela podataka će verovatno zahtevati da zanimljivija, sistemske menja kasnije tako da je važno da bude kako treba.

Važno je da razumete da postoji nekoliko srodnih delova informacija, kao broj dela meta informacija koje opisuju i definisali u poslovnom procesu dati deo informacije nalazi. U programu project praćenja slova, moramo znati više od toga je projekta "," napredak, "i" Zadaci "i" probleme. Treba da znam da je projekat stavka najvišeg nivoa i da mogu da imaju više ključnih tačaka. Projekti takođe mogu imati više zadataka i probleme.

Određivanje komponente i njihovih relacija

U ovom trenutku, imamo dobar funkcionalni opis aplikacije. Sledeći korak je planiranje arhitektura i odlučite kako da koristite različite tehnologije i mogućnosti Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007. Svaka aplikacija će uključivati kombinacija funkcije i mogućnosti opisane u odeljku starije Alatke i tehnologije koristiti, uključujući:

 • Liste i pronalaženja

 • Prilagođena lista prikaza (grupisanje, sortiranje, filtriranje, itd., kroz Windows SharePoint Services korisničkog Interfejsa)

 • Tok posla

 • Prilagođene stranice i prilagođene prikaze podataka u Office SharePoint Designer 2007

Liste i pronalaženja zaista primenite model podataka. Tako da u kontekstu praćenje aplikacije projekta, možete da koristite jednu listu za projekte, drugoj listi (pomoću polja za pronalaženje sa liste projekata) za ključne tačke drugu listu pomoću polja za pronalaženje za projekat liste postoje problemi i tako dalje. Za prilagođenu stranicu prikaze, jednostavno možete poželeti da biste podesili podrazumevani prikaz grupa na status i sortiranje po ispravnosti.

Kompletna, drugi bele table vežba je redosledom, gde kreirate jednostavno predљtampa aplikacije, identifikovanje tehnologije se koristi za svaki deo.

Počnete da gradite komponente aplikacije

Ponovo, nije neophodno da imaju veoma precizno tehnička specifikacija dokumenta u ovom trenutku. Važnija, pod uslovom da imate dobar regulator na protok osnovne podatke i zahteve za korisnički Interfejs, da jednostavno počnite sastavnog je.

Doslovno, to znači da kreirate novu lokaciju koristeći jedan od predložaka koji se dobijaju u Windows SharePoint Services 3.0, ili kreiranje sopstvenog predloška lokacije unapred i izradu nove instance lokacije na osnovu toga. Za mnoge aplikacije koje ćete verovatno samo koristiti predložak lokacije tima ili prazna lokacija kao svoju bazu.

U programu project aplikacije za praćenje, prva stvar koju treba da uradite je da kreirate četiri liste (projekata liste zadataka projekta, sporne stavke projekta i ključne tačke projekta). Zatim, kreirajte prilagođene kolone za svaku od te liste. Windows SharePoint Services 3.0 vam dopušta da napravite na mnogo različitih kolona tipova, uključujući Izbor, broj, osobe ili grupei za pronalaženje (informacije koje su već na ovoj lokaciji). Lista projekata liste u programu Microsoft project aplikacije predložak za praćenje koristi mnoge od ovih, kao što je prikazano na slici 2.

Prilagođene kolone na listi
Slika 2: Prilagođene kolone na listi

Kolona za zdravlje je zasnovana na tip kolone izbora , koloni budžeta je broj kolone (pomoću valute) i tako dalje.

U listi ključne tačke projekta, kolona za pronalaženje koristi tako da na jubilarni možete povezane u relaciji podređeni nadređeni sa projekta. Kreiranje kolone za pronalaženje je pitanje je lista u kojoj želite da potražite za izdvajanje, a zatim izabrati kolonu sa te liste (Windows SharePoint Services popunjava padajućeg menija automatski), kao što je prikazano na slici 3.

Definisanje kolona za pronalaženje da biste preuzeli informacije iz druge liste
Slika 3: Definisanje kolona za pronalaženje da biste preuzeli informacije iz druge liste

U ovom trenutku da radite u logiku neke aplikacije, izradu jednostavne tok posla da obavestite članove kada se kreiraju nove projekte. Takođe može da počnete da kreirate prilagođene prikaze u okviru lista tako što ćete koristiti na Windows SharePoint Services korisničkog Interfejsa za sortiranje i filtriranje na svoju željenu opciju.

Određivanje prilagođavanja potrebno u aplikaciji

Funkcionalno, veći deo projekta za praćenje aplikacije primenjena sa samo na Windows SharePoint Services korisničkog Interfejsa. U ovom trenutku, već vidimo radi ali nije dovoljno dobro, koje se ne može izvršiti kroz Windows SharePoint Services korisničkog Interfejsa i tako dalje. Nekim oblastima gde želimo da biste iskoristili prednosti Office SharePoint Designer 2007 su:

 • Aplikacija logika u toku posla    Tokovi posla možete da koristite za ovo u Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Server 2007 morate navesti ili korisnik ili grupa kojima da dodelite zadatak. Za praćenje aplikacije naše projekta, treba način za dinamičko određivanje primaoca za tok posla radnju, na osnovu vlasnik svojstvo u problema ili zadatka. Možemo da koristite Office SharePoint Designer 2007 da biste kreirali dinamičku toka posla bez koda za ovo rešenje.

 • Kontrolna tabla i Menadžer prikaza    Treba način da biste prikazali kombinovani prikaz svih projekata, sve budžeta i tako dalje. Lako možete da napravim bez kodova prikaza podataka da biste prikazali pridružili i kombinuju informacije za kontrolne table.

 • Nadređeni - podređeni    Postoji nekoliko lakšeg korišćenja probleme prilikom kreiranja zadataka. Možda možemo želeli da imate zadatak podrazumevani određeni projekat, u zavisnosti od toga šta stranice na. Treba Office SharePoint Designer 2007 da dodate logiku da automatizujete povezivanja za jednu stavku u drugi.

Microsoft koristi isti iterativno pristup dok građenje predlošci 40 aplikacije i skup dosledne pristupa sa dosledne najbolja praksa, odlučivanja i tako dalje, razvijene da optimizujete za šta bi trebalo da se obave izvorno u Windows SharePoint Services 3.0 i šta treba da se izvrše pomoću Office SharePoint Designer 2007 i druge alatke. Na sledeći odeljak ovog članka govori o ovih pristupa, identifikacioni pet "dizajniranje obrazaca" i načine na koje treba da se sprovede, navodeći primera od mnogo predložaka aplikacija na putu. Kao takve, ostatak ovaj dokument je detaljnije i dublji tehnički od diskusije o metode.

Vrh stranice

Sprovođenje obrazaca uobičajena dizajna

U ovom odeljku, možemo će opisuju na pet osnovnih obrazaca dizajna u kontekstu kako Microsoft zapravo koristi ih. Na taj način će upućuju na nekoliko različitih primeri predložaka, uključujući uzorke kodova i uputstvo korak po korak, kada je to moguće. Projektantima će pronaći preostale odeljcima o tome kako da gradi predložak zahteva najkorisnijih i u ovom odeljku, ali je napisano da bude dostupan koji nisu-projektantima kao i.

Da biste započeli, obrazaca dizajna su:

 • Prilagođena obrazaca    Kreiranje prilagođenih izgled i doživljaj koji pruža uputstva za radnju na određene tačke u poslovnom procesu (oni obuhvataju samo izlaganje odgovarajući svojstva koja je dozvoljeno da izmenite ili su važne u datom trenutku).

 • Protoka radnje    Kreiranje oblikovani radnje koje vas odvesti na pravo mesto za na inteligencija (za to treba dobro za navigaciju kontrola koje su osetljive na akcija i glumac vrši radnju).

 • Nadređeni - podređeni    Kreiranje relacije između dve ili više SharePoint lista za pronalaženje i reference.

 • Tokovi posla    Koristite Office SharePoint Designer 2007 da biste kreirali zasnovan na operativnom sistemu Windows Workflow Foundation poslovnih procesa.

 • Kontrolne table    Korišćenje Veb segmenata da biste kreirali objedinjene prikaz je to informacija u celoj lokaciji na jednom mestu.

Korišćenje prilagođene obrasce

Prilagođeni obrasci igraju važnu ulogu u prilagođavanju podataka unosa korisničkog interfejsa u Windows SharePoint Services. Isto kao prikazi prilagođene liste se koriste za predstavljanje podataka liste na različite načine, prilagođene obrasce se koriste za predstavljanje različite metode hvatanje korisničkog unosa. Treba da kreirate tako prilagođene obrasce može da se jave iz raznih razloga, u zavisnosti od poslovne potrebe.

Prilagođavanje zasnovanim na zadatku

Poslovne procese zahtevali od korisnika da izvrši određene radnje koje utiču na poslovne podatke na različite tačke u procesu. Dobar poslovnog rešenja proces olakšava korisnicima da rade svoj posao tako što ćete otkrijete ispravne informacije u svakoj fazi procesa.

Windows SharePoint Services podrazumevano uključuje u obrazac za uređivanje uz svaku listu. Međutim, ovaj obrazac možda neće prikazivati najbolje skup polja za određeni fazu poslovnih procesa i on će ne rasporedite tih polja na način koji vam potrebne radnje opozovite izbor. Kako biste bili sigurni da korisnici će moći da lako uredite ispravne informacije kada obavljanje radnje, možete da kreirate prilagođene obrasce za svaku radnju.

Praćenje grešaka rešenje koristi Uredi prilagođene obrasce tako da na svakom nivou virus procesa praćenja, odmah jasno je informacije koje bi trebalo unositi za stavku grešaka. Svaku radnju u greške procesa praćenja ima sopstveni oblik. Na primer, kada korisnik izabere da otklonite grešku na, oni su usmerene na stranici rezoluciju (Resolve.aspx). Ova stranica će im omogućiti da unesete baza rezoluciju i ime osobe koja je rešen greške. Korisnik klikne na dugme reši da biste prosledili njihove izmene. Ovo pruža na Radnje toka koji je lak za korišćenje i pomaže da eliminišete grešaka ili informacija koje nedostaju.

Kreiranje prilagođenih Uredi obrazac je lako da uradite tako što ćete koristiti Office SharePoint Designer 2007:

 1. Napravite kopiju podrazumevanog EditForm.aspx i preimenujte je.

  Važno : To je važno da kreirate kopiju podrazumevanog EditForm.aspx i preimenujte je u kao prvi korak u tom procesu. Ako izvršavate korak 2 na stranici originalne EditForm.aspx, će nepovratni prekinete na listi.

 2. Brisanje Veb segmenta obrasca lista u novi obrazac za uređivanje.

 3. Umetanje prikaza podataka koji sadrži podatke koje želite da ponudi (u meniju Umetanje izaberite stavku SharePoint kontrole, a zatim izaberite stavku Prilagođena lista obrasca).

 4. Koristite metod umetnuli , Office SharePoint Designer 2007 automatski kreira dugme Sačuvaj za obrazac. Kôd ispod prikazuje primer prilagođenom HTML na dugme Sačuvaj .

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Navigacija

Kad kreirate stranica koja odgovara na uloge, morate da omogućavaju korisnicima da brzo pristupe relevantne kontrolne table. U slučaju planiranja rešenja, smo ovo uradili pomoću predloška XSL da biste kreirali vezu ka ispravne kontrolne table za trenutnog korisnika na osnovu njihove uloge.

Jedno ograničenje ovu tehniku je da ako dodate još uloge rešenje, koja obezbeđuje prilagođenih kontrolnih tabli ulogama zahtevati kreiranje dodatnih .aspx stranica.

Važno je da Imajte na umu da ovaj tehnika ne dodaje nikakvu dodatnu kontrolu nad ko ima pristup informacijama na lokaciji. Bilo koji korisnik teoretski i dalje možete da prikažete sve informacije u rešenje.

Dodeljivanje uloga korisnicima

Postoji na različite načine za kreiranje uloge i dodelite ih korisnicima. Najbolje rešenje za ovaj izazov će se razlikuju prema zahtevima za određenu aplikaciju ili organizacije. Windows SharePoint Services ne pruža način da pripreme dodeljivanja uloga iz polje. U nekim slučajevima, možda će biti dovoljni za pružanje uloge nakon primenjen na lokaciji ili da biste dozvolili korisnicima da dodelite uloge same kao potrebne.

U slučaju planiranja rešenja, korisnici mogu da se upišete za ulogu koju najbolje odnosi se na njih. Ovo možete uraditi kroz prilagođeni Veb segment na naslovnoj strani radnog prostora planiranju događaja.

Druge primere ovaj uzorak dizajna

Drugi server administrator primer korišćenja prilagođene obrasce, potražite predložak pozajmljivanje biblioteke aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Primer administrator lokacije, pogledajte članak proizvodnji upravljanje procesima predložak aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Kontrolisanje radnji toka

Pravi svet Web aplikaciju koja je po uzoru poslovnih procesa retko sadržana u jednu Veb stranicu ili Veb segment. Umesto toga, on obuhvata nekoliko takve komponente, svaka odgovoran za različite korak u poslovnom procesu. Stoga, navigaciji glatko i lako između komponente aplikacije postaje ključnom aspektu dizajniranja aplikacije. Jedan obrazac ključnih dizajn, onda je da biste kontrolisali tok radnje povez radnje poslovnih procesa za navigaciju, tako da određene radnje vodi korisnik do odgovarajuće sledeća stranica ili sledeću radnju.

Jedan metod kontrolisanje radnji tok jeste da koristite prilagođene radnje mogućnost u Windows SharePoint Services 3.0, što vam omogućava da dodate sopstvene radnje na dugme Ugrađeni kontekst za stavke u biblioteci. Jedno ograničenje od ova mogućnost je da radnje moraju da budu fiksno kodiranim ne parameterized tako što ćete ime stavke ili nekoj drugoj dinamičke vrednosti.

Drugi metod, što vam omogućava da ugradite dinamičke radnje u vaš poslovni proces, jeste da kreirate prilagođene SharePoint liste i koristite "izračunatom polja". Predložak za praćenje grešaka aplikacije koristi prilagođene liste greškama za praćenje grešaka statusa i informacija. Koristite izračunatom polja, Microsoft je uspeo da ugradite prilagođene veze u prikazu liste, tako da korisnik može da preduzmete greškama, kao što su "Aktiviraj" ili "Otklanjanje", i jedno od ovih radnji ima navigaciju koji unosi korisnik u normalna prilagođene obrasce (Pogledajte prethodni dizajn šare) za šta je potrebno da biste aktivirali ili otklanjanje greške.

Izračunati polja su funkcija Windows SharePoint Services 3.0 koji vam omogućava da primenite prilagođeni prikazivanja šaru kao kolone u SharePoint listu. Stoga, radnju poslovnih procesa (aktiviranje virus) su prikazani kao dugmeta u koloni u kojoj vodi korisniku da ispravan prilagođeni oblik da biste izvršili radnju na taj posao.

Izračunatom polju podržava uslovno logike da odaberete da li se prikazuje radnju. Na primer, ako greške je već aktiviran, možemo prikazati dugme Aktiviraj . Izračunatom polju se dodaje u SharePoint listu tako što ćete dodati polje elementa datoteke XML šeme koje definiše na listi. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Ovaj kôd prikazuje XML-a za izračunatom polju Aktiviraj. Ovo polje prikazuje može da se klikne narandžaste statusa veze ako greške nije aktiviran. Korisnik može da klikne na vezu da biste otišli na Aktiviraj obrazac ovu grešku.

FieldRefs element uključuje referenca na polje u polje statusa na listi baza. Ova referenca omogućava da uradimo prilagođene prikazivanja izračunatom polja na osnovu se statusa.

Polje DisplayPattern izračunatom kolone sadrži operacija i prikazivanja šarom za kolonu. U ovom primeru, koristimo if-then-else izjava da biste utvrdili da li je status greške aktivan. Ako greške je aktivan, možemo ništa prikazati u polju Aktiviraj. Ako greške nije aktivna, HTML Else element se prikazuje. Ova HTML kôd je slika i veze koje korisnik može da klikne da biste aktivirali greške.

Druge primere ovaj uzorak dizajna

Drugi server administrator primer kontrolisanje radnji tok, potražite predložak biblioteke aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Primer administrator lokacije, pogledajte članak lokacija za aktivnosti zaposlenih aplikacije predložak za Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Korišćenje veza nadređeni-podređeni

Poslovna rešenja često zahtevaju podataka se pregledaju i koristi u kontekstu relacije sa drugim podacima. Na primer, kako bismo videli sa projektom aplikacije za praćenje, projekte, zadatke, probleme i ključnih tačaka uskladišteni u svoje SharePoint liste. Svaki zadatak problem i jubilarni je povezan sa stavke na listi projekta. Održavanje veze između liste i "podređeno" informacije koje se nalaze u druge liste mogu da predstavljaju izazov.

Kreiranje podrazumevanih veze između nove stavke liste i postojeće liste

Jedan uobičajeni izazov je naišao na kada korisnik želi da biste kreirali listu stavki koje se odnose na stavke na listi nadređeni. U praćenje rešenje više projekta, to se dešava kada korisnik pokuša da biste kreirali zadatak koji je povezan sa postojeći projekat. Iz polje ne postoji mehanizam u Windows SharePoint Services 3.0 automatsko kreiranje relacije između stavke liste koja je kreirana i koja postoji.

Sa projektom detalje stranice (DispForm.aspx) u više praćenje aplikacije predložak projekta, korisnik može da kreira nove zadatke u okviru taj projekat. Novi zadatak kreiranja stranice (NewForm.aspx) sadrži padajući meni koju korisnik može da izabere Nadređeni projekat za ovaj zadatak. Da biste ovaj padajuće liste podrazumevani Nadređeni projekat prikazan na stranici korisnik kreću kroz nju iz, možemo prosledite ID nadređene projekta NewForm.aspx u niski upita. Zatim koristite JavaScript, možemo analizira projekat ID vrednost se i u okviru padajuće liste izaberite relevantnog projekta. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Ovaj kôd pokazuje vezu sa DispForm.aspx. Imajte u vidu da ProjectID je uključen u niski upita.

Prilikom učitavanja NewForm.aspx, JavaScript raščlanjuje projekat ID iz niske upita i promeni projekta padajuću listu tako da je izabran odgovarajući projekta.

Na JavaScript se nalazi u Veb segment uređivača sadržaja na NewForm.aspx. Veb segment podešen da bi bez chrome, tako da se ne pojavljuje na stranici osim ako se stranica nalazi u režimu uređivanja. Na JavaScript nalazi unutar oblasti uređivač sadržaja. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

KomandaspBodyOnLoadFunctionNames.push_dodaje fillDefaultValues funkcija na listi pokretanje trenutku opterećenje skripti.

Funkcija fillDefaultValues hvata projekta ID ili jubilarni ID iz niske upita i prosleđuje ga u setSelectedOptions. Zatim setSelectedOptions postavlja vrednost u padajućem meniju ID nadređene projekta.

Druge primere ovaj uzorak dizajna

Drugi server administrator primer korišćenja nadređeno-podređeno prikaze, u članku Praćenje zaliha predložak aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Primer administrator lokacije, pogledajte članak Otvaranje nove prodavnice predložak aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Korišćenje toka posla

Windows SharePoint Services 3.0 hostuje Windows Workflow Foundation da biste omogućili Dodavanje logike toka posla u aplikaciju. Office SharePoint Designer 2007 ima moćne dizajn na osnovu pravila alatke za prilagođavanje i dodajete uslovno logiku oko tokova posla koji se u polju. Takođe možete da kreirate složenije i prilagođene tokove posla sa kôd pomoću Visual Studio 2005 sa na Visual Studio 2005 oznake tipa datoteke za Windows Workflow Foundation. U svakom slučaju, postoje neke stvari koje za kada i kako da koristite tok posla, na sledeći način.

Razmatranja upotreba toka posla

Tok posla je dobro rešenje za asinhrono operacije. U biblioteku rešenje, tok posla se koristi kada korisnik predlaže novu biblioteku resursa. Jedna od razloga taj tok posla je dobar izbor je proces između predlaћem i davalac odobrenja nije sinhronizovano.

Tok posla takođe funkcioniše dobro za zakazanim događajima. U biblioteku rešenja, tok posla se koristi za odjavljivanje i krajnji datum, podsetnike za sredstva. Kada stavku odjavi, tok posla automatski šalje na krajnji datum podsetnik kada stavke postane krajnji.

Tok posla može koristiti kao način da biste pojednostavili na drugi način komplikovanu programerski zadatak na serveru. Upravljanje vremenskom karticom predložak aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0 je primer. Ova aplikacija prati trajanje zaposlenog rada na određeni zadatak izračunavanjem vremenska razlika između bušenje u i prestati vremenske oznake. Obično, vođenje evidencije o na vremenske oznake zahtevaju vođenje evidencije u ove dve aktivnosti sa serverom (verovatno baze podataka) – značajna razvoja napor. Umesto toga, ova aplikacija zasniva se na korak jednostavne toka posla. Kada korisnik od svih, tok posla kreira stavku na listi vreme evidencije i postavlja vreme početka vrednost trenutnu vremensku oznaku. Slično tome, kada korisnik od svih, tok posla ažurira povezane red u istoj listi i postavlja vrednost vremena završetka. Trajanje rada korisnika je jednostavno razlika između vremena završetka i vreme početka vrednosti, koji je vidljiv u izračunatu kolonu sa oznakama časova.

Tokovi posla za izvršavanje asinhrono. Ako kreirate rešenje gde rezultate radnje mora da se završi odmah ispred navigacija na sledeću stranicu, tok posla možda neće biti najbolje rešenje. Na primer, u greške praćenja rešenje, tok posla ne koristi rukovanja aktivaciju greške i rešenja. Jedan od razloga za dizajn izbor je da promene u baza statusa treba da se odraziti u korisničkom interfejsu odmah nakon što korisnik vodi radnju na grešku na.

Koristite Office SharePoint Designer 2007 da biste napravili prilagođeni tok posla

Kreiranje toka posla pomoću Office SharePoint Designer 2007 je oslobađanja šifre iskustva. Sa lokacije otvorena, jednostavno kliknite na meni datoteka , stavku novo, kliknite na tok poslai zatim koristite dizajneru toka posla. Dizajneru toka posla vam dopušta da napravite složene pravila i radnje i integrisan sa SharePoint liste i biblioteke tako da možete da koristite polja i vrednosti direktno iz stavke liste i biblioteke za disk logike vaš tok posla.

Na primer, pretpostavimo da želite da kreirate radnje toka posla koje šalje e-poštu na vlasnik zadatka svaki put kada se kreira novi zadatak ili problem. U predlošku za praćenje projekta vlasnika je prilagođene kolone u SharePoint listu, tako da je tok posla možete da koristite vrednost iz kolone i zatim dinamičko određivanje stvarni e-adresu u izvršavanju.

Da biste saznali više o tokovima posla u Office SharePoint Designer 2007, pogledajte članak Uvod u Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Druge primere ovaj uzorak dizajna

Drugi server administrator primer korišćenja tokova posla, u članku upravljanje procesom zapošljavanja i intervjuu upravljanje predložak aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Primer administrator lokacije, pogledajte članak kliničkog ispitivanja probnu verziju i upravljanje predložak aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Korišćenje kontrolnih tabli

Među mnoge prednosti Veb segmenta za infrastrukturu u Windows SharePoint Services 3.0 je mogućnost da biste prikazali informacije rasuta u celoj SharePoint lokacije ili spoljno u jednu stranica "Rezime", koja se zove kontrolne table. Jedan uobičajene poslovne potrebe u deljenoj okruženja je na osnovu uloga kontrolne table, koji mogu da pruže prikaza relevantne informacije o ulozi ili osobe. Takav kontrolnih tabli možete da iskoristite moćne ugrađene mogućnosti, kao što je Veb segment za filtriranje i ciljanja korisnika da biste prikazali informacije na osnovu koji je prikaz stranice.

Takođe možete prevazilaze ove mogućnosti i kreirate zasebne stranice za odvojenim uloge, tako da možete da prilagodite zaista ne samo informacije predstavljene, ali takođe raspored i druge aspekte stranice. Takav prilagođene stranice na osnovu uloga koriste Meri kroz predlošci aplikacije i da, naravno, uključite filtriranje i ciljanja korisnika kao i.

Biblioteka za pozajmljivanje aplikaciju, na primer, izvršili upotreba kontrolne table na osnovu uloga da predstavite informacije koje su najbitniji korisnika na osnovu uloge korisnika. Na glavnoj stranici lokacije ima dve stranice dostupne: jedan usmereno ka biblioteci korisnika (podrazumevana stranica) i jedna za je.

Slično tome, tehničke aplikacije ima tri kontrolne table prikaze dostupne na glavnoj stranici: usluga predstavnik početak znanja Menadžer početak i usluge predstavnik Menadžer početak. Korisnik izabere hipervezu najbitniji njihove uloge. Veb segment za prikaz prikazan na kontrolnoj tabli filtrira sadržaj za prikazivanje relevantne za korisnika. Ovo se radi primenom filtera u prikaz. Sledeći koraci ilustruju kako takav filter se primenjuje postojeći prikaz liste.

 1. Idite na stranicu za prikaz liste u pregledaču.

 2. Pronađite kontrolu padajuće liste na traci sa alatkama liste i izaberite prikaz koji želite da izmenite, ukoliko je prikaz već nije izabrana.

 3. Opet odete na istom kontrola padajućeg menija i izaberite stavku Izmeni ovaj prikaz.

 4. Na stranici Uređivanje prikaza, pomerite se nadole do odeljka Filter. Podesite filter za vrednost na sledeći način:

  Prikazivanje stavki kada je kolona kreirao jednako je [ja], odnosno ako kolona Korisnička jednako je [ja].

 5. Kliknite na dugme U redu.

Matičnu stranicu usluge predstavnik Menadžer tehničke programa, što je prikazano na slici 4, funkcija dve kontrolne table Web segmenata koji rezimiranje zahteve za uslugom po statusu i prioritet u obliku trakasti grafikon.

Stranice kontrolne table
Slika 4: Stranice kontrolne table

Ovo su prikaz Veb segmenata podataka koje odražavaju podatke koji se nalaze na listi koja se zove zahtevima za uslugom, koja je takođe deo rešenje tehničke pomoći lokacije. Da biste bolje razumeli kako ovi Veb segmenti su kreirane, otvorite lokaciju u Office SharePoint Designer 2007 i učitavanje stranice HelpDeskManager.aspx koja sadrži ovi Veb segmenti. Prikaz stranice u razdeljeni prikaz i videćete da je kôd za Veb segmente više jezika naznake XLST, HTML i CSS-a.

Da razmotrimo kako su kreirane trakasti grafikon trake na Veb segment. Kompletna usluga zahteva prioritet Veb segment vas kao primer. U Office SharePoint Designer 2007, u meniju Umetanje izaberite stavku SharePoint kontrole, a zatim izaberite stavku Prikaz podataka da biste otvorili okno zadatka biblioteci izvora podataka. Ovo okno zadataka omogućava da nam pretražite različitim izvorima podataka trenutno nije dostupan na lokaciji, uključujući liste već na lokaciji. U našem slučaju Razvijte odeljak sa oznakom SharePoint liste i kliknite na ime liste, Zahteve za uslugom, koji ukazuju na to da ova lista će biti izvor naše podataka. U kontekstualnom meniju koji se pojavljuje, možemo kliknite na Prikaži podatke. To otvara novu tablu u oknu zadataka koji se zove detalja izvora podataka koji otkriva sva polja i probne podatke uskladištene u listi usluge zahtev. Sa ovom table, možemo izaberite željeno polje imena želimo da prikažete u Veb segmentu – u našem slučaju, polje prioritet – i odaberite stavku Umetni polje za izabran kao jedan prikaz stavke (pogledajte slici 5).

Imajte na umu da našeg cilja da biste prikazali rezimirane broj svih zadataka grupisanih po prioritetu. To znači da treba da biste naveli opcije koje su dostupne u polju prioritet samo jednom, a zatim Prikaži broj svake prioritet vrednosti na listi pored. Stoga smo odlučiti da biste prikazali prioritet vrednosti kao Jedan prikaz stavke kao početnu tačku naše prilagođavanja. Izbor Više stavki prikaz umesto toga otkriti sve redove na listi.

Kreiranje stranice kontrolne table u programu SharePoint Designer
Slika 5: Kreiranje stranice kontrolne table u Office SharePoint Designer 2007

Umeće ovo Veb segment za prikaz podataka na stranici sa kursorom tačke. Međutim, Veb segment prikazuje samo jedan red sa podacima, a ne trakasti grafikon sa rezimeom zahteve za uslugom po prioritetu. Na sreću, jer Veb segment prikazuje pomoću HTML-a i XSL koda, mi smo slobodni da prilagodite kôd naše potrebama. U sledećem odeljku ističe neke od ključnih oblasti Ova prilagođavanja da biste konvertovali ovaj Veb segment u trakasti grafikon.

Znamo naše izvora podataka liste ima tri moguća prioritet vrednosti: najviša (1), (2) normalno i niske (3). Stoga, da deklarišete promenljivu XLST za svaku vrednost na sledeći način: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Imajte na umu da XSL parametar @Priority se odnosi na ime polja u izvoru podataka. Pošto koda za svaku od tri prioriteta vrednosti grafik je slična, možemo fokusiraju se na pravljenju šeme samo prva vrednost prioritet. Da biste dobili procentualne vrednosti, možemo definišu na novi promenljive, percetHigh, za izračunavanje procenta vrednosti visokog prioriteta zahteva za: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Kôd koji kreira stvarni traka je XSL predložak, kao što je prikazano ispod: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Imajte na umu da na traci je samu tabelu sa dve ćelije. Širina na prvu ćeliju koja predstavlja širine trake u grafikon, određuju promenljive PercentValue predstavljen u kodu kao: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Ta ćelija ima i CSS stila razredu, ms izabrana, primenjena na njega. Ovaj stil razred je definisan u datoteci opisa stila core.css na sledeći način: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Slika u pozadini, filedialogselected.gif, je šta čini ćeliju (odnosno traka) se pojavljuju žute.

Druge primere ovaj uzorak dizajna

Drugi server administrator primer korišćenja kontrolne table, potražite predložak aplikacija poziv centra za Windows SharePoint Services 3.0.

Primer administrator lokacije, pogledajte članak Business izveštavanje o performansama predložak aplikacije za Windows SharePoint Services 3.0.

Vrh stranice

Pravljenje predložaka

Predlošci aplikacije u Windows SharePoint Services dolaze u dva tipa: lokaciju definicije i predložaka lokacije. Predlošci 40 aplikacije su mešavinu od ova dva. Obe vrste predložaka dostupnih korisniku da odaberete na stranici " Nova SharePoint lokacija " i oba vrlo slično funkcionišu za krajnjeg korisnika. Međutim, način kreiranja ove predloške i čineći ih dostupnim za upotrebu u obrazac za kreiranje lokacija razlikuje.

Definicijama lokacije

U smislu najosnovnije definiciji lokacije je kolekcija XML datoteke, skupovi i .aspx stranice koje određuju kako ga na osnovu lokacije biće strukturirane i šta će uradite osnovne aplikacije na lokaciji. Pošto base XML i .aspx datoteke su dostupne u sistemu datoteka, mogu biti klonirao i izmene lako da biste ponovo kreirali novi definicijama lokacije, što izuzetno prilagodljive definicijama lokacije.

Kada na lokaciji nije obezbeđen (kreirana) iz definiciji lokacije, promene izvršene u datoteke definicije lokacije u sistemu datoteka možete i dalje se prenese obezbeđenu lokaciju. Međutim, promena datoteke definicije lokacije nakon lokacije su dodeli ne podržava Microsoft. Ako bilo kojoj stranici na lokaciji obezbeđenu izmene koristeći spoljne uređivača kao što je Office SharePoint Designer 2007, stranice gubi vezu sa definiciji lokacije u sistemu datoteka. Umesto toga, stranica se čuva u sistemu Windows SharePoint Services baze podataka i se naziva "Prilagođeni" ili "neduplirane" stranice.

Ako treba da prilagodite postojeću definiciju lokacije, pristup bi da biste započeli preimenovane kopiju definiciji lokacije, umesto izmena postojećeg. Da biste primenili promene na postojeću definiciju lokacije nakon lokacije su već obezbeđenu obrasca, morate da kreirate i primenite paket nadogradnje rešenje definiciji lokacije. Detalje o tome kako da to uradite potražite u člancima odgovarajućih u Operativnom sistemu Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

Predlošci lokacije

Predložak lokacije je na SharePoint lokaciji spakovani u jednoj datoteci koja može da bude raspakovane da biste kreirali nove lokacije sa sličnim strukturi i sadržaju. To znači da biste mogli da kreirate predložak lokacije, treba da postojeće SharePoint lokacije kao početnu tačku. Prilagođavanje bilo koje lokacije – rasporeda na stranici, opise stilova, slike, master stranice, dokumente, liste, lista sadržaj – mogu biti snimljene u predlošku.

Proces hvatanje postojeću lokaciju u predložak se može dogoditi direktno iz administrativne zadatke (u okviru Postavke lokacije) na lokaciji ili iz Office SharePoint Designer 2007. Kada kreirate predložak lokacije je uskladištena u galeriji predložaka lokacije u trenutnoj kolekciji lokacija. Datoteka ima oznaku tipa datoteke .stp. Ove datoteke se mogu preuzeti iz galerije predložaka lokacije i migrira u drugoj kolekciji lokacija ili drugi server okruženju. Drugi deo u ovom odeljku delves u detalje o kreiranju i korišćenju predloška lokacije.

Korišćenje definicijama lokacije u odnosu na predložaka lokacije

Kao samo, predlošci lokacije su zapravo izvedene iz definicijama lokacije. Kada se odlučujete između kreiranja nove definiciji lokacije ili predložak lokacije, razmotrite sledeće:

 • Složenost aplikacije    Ako su vaše potrebe uglavnom kozmetičke, kao što su promene rasporeda i promena slika da biste postojeću lokaciju, predlošci lokacije su do kraja. Sa druge strane, ako želite da dodate nove Veb segment definicije, ili želite da koristite prilagođeni kôd ili izračunati polja, trebalo bi da kreirate prilagođene lokacije definiciju.

 • Vaš nivo pristupa na serveru    Da li imate pristup na celu Veb server? Ili samo za određene kolekcije lokacije? Kreiranje i primena definiciji lokacije zahteva pristup sistemu datoteka na serveru. Ako nemate pristup, spremni ste ograničena za kreiranje predloška lokacije na nivou kolekcije lokacija koje imate pristup. Na umu da ovaj zahtev za pristup se ne odnosi na Administratori lokacija – kada je primenjen, bilo ko sa prava za kreiranje nove lokacije će imati pristup bilo koji tip aplikacije predložak.

 • Učestalost budućih ažuriranja/promena    Promena predloška lokacije ne utiče lokacija već kreirane iz nje – samo noviji lokacije kreirane nakon promene se ovo odnosi. Primena nadogradnje rešenja paket definiciju lokacije utiče na sve lokacije već kreiran iz njega.

Vodič za kreiranje predložaka lokacije i definicijama lokacije

Kreiranje predložaka lokacije i definicijama lokacije uključuju različitim količinama složenosti. Osnovnih tehnika opisani su u sledećim odeljcima.

Kreiranje predloška lokacije

Kao ranije pomenutih, predložak lokacije je zapravo SharePoint lokaciju koja pakovanju za ponovnu upotrebu. Ova spakovan datoteka postoji u galeriji predložaka lokacije na nivou kolekcije lokacija. Predlošci lokacije u galeriji dostupni su za kreiranje nove lokacije sve podređene lokacije nivoa u kolekciji lokacija. Sledeći koraci vode vas u kreiranje novog predloška lokacije iz postojeće lokacije:

 1. Otvorite postojeću lokaciju u Office SharePoint Designer 2007 i obezbeđivanje raspored i sadržaj na lokaciji onako kako želite.

 2. U meniju datoteka postavite da izvezetei zatim kliknite na Predložak lokacije SharePoint. To će vas odvesti na lokaciju postavke Veb stranicu.

 3. Unesite ime datoteke, naslov i opis za predložak.

 4. Opcionalno, izaberite opciju Uključi sadržaj ako želite podatke u listama i bibliotekama dokumenata uključene u predlošku. Takođe bi trebalo da izaberite ovu opciju ako želite da uključite tokova posla jer tokovi posla su zapravo sadržaj uskladišten u biblioteci dokumenata.

 5. Kliknite na dugme u redu. Ovo kreira datoteku predloška iz lokacije sa oznakom tipa datoteke .stp i postavlja datoteku u galeriji predložaka lokacije na nadređenoj lokaciji.

Iz galerije predložaka na lokaciji, možete da kliknete na ime predloška da biste preuzeli .stp datoteku na disk. Odatle možete da otpremite datoteku na drugoj Galerija predložaka lokacije.

Kreiranje definiciji lokacije

Za razliku od predložaka lokacije, definicijama lokacije su uskladišteni u sistemu datoteka. Svaku definiciju lokacije se nalazi u svojoj fascikli na serveru na:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Fasciklu sa predlošcima lokacije su smešteni raznih elemenata lokacije kao što su .aspx i .html datoteke, kao i povezane resurse kao što su slike i JavaScript datoteka. ONET. XML je datoteke definicije osnovne lokacije koja navodi razne konfiguracije i module za definiciji lokacije. ONET. XML je uskladištena u poddirektorijum pod imenom "XML".

Definicijama lokacije su registrovani sa Windows SharePoint Services i postale dostupne putem WEBTEMP XML datoteke. Sve WEBTEMP XML datoteke se nalaze na

% CommonProgramFiles % \ \Microsoft Shared\Web servera extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Gde je < LCID > ID lokacije kao što su 1033. Stvarno ime XML datoteke je prefixed sa "WEBTEMP" (na primer, WEBTEMPBT. XML).

U osnovi, kreirate novu definiciju lokacije se sastoji od dva glavna koraka: (1) podešavate fasciklu u definiciji lokacije i (2) kreiranje WEBTEMP XML datoteku koja će registruje definiciji lokacije sa Windows SharePoint Services. Prvi korak mogu izvršiti kloniranje postojeću fasciklu definiciju lokacije i promeniti njen sadržaj u skladu sa poslovnim zahtevima. ONET. XML datoteka sadrži elemente koji navedete kako različite delove stranice lokacije se dodele privilegije, kao što su trake za navigaciju, predlošci dokumenata i predložaka liste. Konfiguracija element navodi liste i moduli koji podrazumevano se kreiraju kada je njihove instance definiciji lokacije. Sledeće odlomak iz na ONET je. XML definiciji lokacije za praćenje grešaka i prikazuje deo konfiguracije element: <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Imajte na umu da ovaj prema definiciji lokacije koristi brojne funkcije kao što su liste greškama liste kategorije grešaka, mobilnost preusmeravanje, itd. Funkcije su navedene u okviru SiteFeatures i WebFeatures elemenata sa funkcijom GUID. GUID se nalaze u funkciju element unutar odgovarajuću Feature.XML datoteku koja se nalazi u ovoj fascikli:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Pogledajte Windows SharePoint Services 3.0 SDK više detalja o prilagođavanju ONET. XML.

Drugi korak za kreiranje prilagođenih lokacija definicija je da kreirate datoteku WEBTEMP *. XML datoteku u ovoj fascikli:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Predlošci element ove datoteke navodi konfiguracije koje se mogu koristiti kreirati instancu lokacije kreirane iz definicije lokacije. Sledeće odlomak ilustruje format WEBTEMPbt.XML datoteke koja se koristi definiciji lokacije grešaka za praćenje datoteka za konfiguraciju: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Imajte na umu da atribut ime predloška čvor iznad mora da se podudara sa "*" u imenu datoteke, WEBTEMP *. XML., imajte u vidu da atribut DisplayCategoryKonfiguracija elementa određuje koje karticu konfiguraciju će se pojaviti na u odeljku izbor predloška stranice kreiranje Veb lokacije. Možete da kreirate sopstveni tabulatore postavljanjem sopstvene vrednosti u taj atribut.

Kada datoteke definicije lokacija kreirali i postavlja u odgovarajuće fascikle u sistemu datoteka, ponovo pokrenite uslugu IIS. Nove definicije lokacije će biti dostupan za selekciju u odeljku Izbor predloška na stranici " Nova SharePoint lokacija " u Windows SharePoint Services. Datoteka definicije lokacije možete takođe spakovani kao datoteku rešenje za lako migraciju u druge SharePoint okruženja ili preraspodela u istom okruženju. Rešenje datoteka je arhiva sa u. WSP proširenje (za paket Veb rešenja). Ona sadrži funkcije, Veb segmenti sklopove klase resursi itd koristi definiciji lokacije. Možete da koristite alatku za makecab.exe kreirajte je. WSP datoteke. Pogledajte Windows SharePoint Services 3.0 SDK o tome kako da kreirate rešenje datoteku.

Localizing definiciji lokacije

Lokalizacija na definiciji lokacije je olakšano korišćenjem datoteke resursa i otkrivanje kultura. Dok je tipične ASP.NET 2.0 aplikacije lokalizacija završi sa radom za Kompajliranje vreme, SharePoint lokacije lokalizacija vrši se tokom obezbeđujete lokacije. Između aplikacija predloške, sve predloške definiciju 20 lokacije imaju su lokalizovane na 10 jezika. Definicijama lokacije same se kreiraju u stilu nezavisno od jezika dok literali niske su uskladišteni u datoteke resursa (.resx). Ako biste želeli da dodate lokalizaciju definicije lokacije ili dodavanje podrška za novi jezik u postojeću definiciju lokacije, to da uradite tako što ćete kreirati novu datoteku resursa. Datoteku ide u direktorijumu resurse koji se nalaze na:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Ova datoteka je u osnovi XML datoteku, moguće uređivati u bilo kog uređivača teksta. Sledeći koraci prikazuju kako možete da kreirate novu datoteku lokalizacija za upotrebu u definiciji lokacije:

 1. Pronađite resurse direktorijuma gorenavedenih i pronađite postojeću .resx datoteku koju želite da localize novi jezik.

 2. Kloniraj datoteke i dajte isto ime, osim za jezik kulture ime (primer tsa-en-us.resx da tsa es es.resx).

 3. Otvorite klonirane datoteku u uređivaču teksta.

 4. Podešavanje lcid kôd na drugi red datoteke predstavlja jezik. Na primer, sledeći kôd postavlja jezik španski:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Pomerite se do deo gde vidite podataka elemente iza kojeg sledi vrednost elemenata u par. Ovo je gde ste uparivanje ime resursa sa vrednošću lokalizovanom niske. Izmenite vrednosti niske u vrednost elementa za vaš lokalni standard. Sledeći primer koda prikazuje nisku resursa za Kreiranje novog korisničkog radnju na španskom jeziku:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Sačuvajte datoteku u fasciklu "Resursi" sa imenom kao myCustomResource.es-es.resx (stvarno ime zavisi od jezika kulture ime za koje nije predviđeno datoteku resursa). Ova datoteka je sada spremni da se ukaže tako što ćete datoteke definicije lokacije u aplikaciji.

U cilju definiciji lokalizovana lokacije da se pojavi kao predložak koji je dostupan na stranici " Nova SharePoint lokacija " za taj jezik, dodavanje WEBTEMP datoteke odgovarajuće direktorijuma < LCID >. Pogledajte prethodni odeljak "Kreiranje na definiciju lokacije," o tome kako da dodate novu datoteku WEBTEMP.

Lokalizovana resursa reference rade drugačije u .aspx datoteke ne rade u XML datoteke. Na primer, reference u .aspx datoteke procenjuju u toku rada, dok XML datoteke reference se procenjuju kada je njihove instance Veb lokacije. Da biste pristupili XML elemente u datoteku resursa u datoteci definicije lokacije, koristi se sledeću sintaksu: $Resources: myCustomResource, DataName. Na primer, za korišćenje resursa niska iz .aspx datoteke, naznake može da izgleda otprilike ovako: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Vrh stranice

Rezime

Zajedno, Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007 obezbeđuju moćne alatke za kreiranje i prilagođavanje interaktivne, aplikacije koje rade sa toka posla. Da li Prilagođavanje jedan od 40 predložaka koji se mogu preuzeti aplikaciju ili sopstveni izgradnja, ovaj članak opisuje provereno metode i najbolje prakse koje čak i koji nisu programeri mogu koristiti za uspeti.

Ako to već niste uradili, na sledeći korak je da biste preuzeli aplikacije predložaka i počnite da ih koristite i ih otvoriti u Office SharePoint Designer 2007. Zatim koristite resurse u sledećem odeljku "Resursi" da bi vam pomogla kako budete gradili svoje aplikacije.

Vrh stranice

Resursi

Za više informacija o Windows SharePoint Services 3.0 i Office SharePoint Designer 2007, pogledajte sledeće resurse:

Za više resursa usmerene na projektovanje, pogledajte sledeće:

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×