Uvod u dizajniranje okna sa informacijama o dokumentu pomoću programa InfoPath

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Ovaj članak sadrži:

Uvod u okna sa informacijama o dokumentu

Korišćenje okna sa informacijama o dokumentu

Bezbednosni pregled

Uvod u okna sa informacijama o dokumentu

Okno sa informacijama o dokumentu koje se prikazuje u Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 i Microsoft Office Excel 2007 dokumentima omogućava korisnicima da prikažu i promene svojstva pojedinačne datoteke ili tipa sadržaja koji je sačuvan na serveru za upravljanje dokumentima kao što je lokacija „Radni prostor dokumenata“ ili biblioteka zasnovana na tehnologiji Windows SharePoint Services 3.0. Ova svojstva, takođe poznata i kao metapodatak, predstavljaju detalje o datoteci koji je opisuju ili identifikuju. Korisnici mogu da koriste ta svojstva da bi organizovali, identifikovali i pronalazili dokumente.

Sa informacijama o dokumentu je Microsoft Office InfoPath 2007 obrasca koji se nalazi i prikazuje u okviru dokumenta. Ne morate InfoPath instaliran na vašem računaru da biste videli informacijama o dokumentu u Microsoft Office 2007 dokumentu, ali morate Office InfoPath 2007 dizajna ili prilagodite sa informacijama o dokumentu. Na primer, ako želite da prilagodite informacijama o dokumentu za prikaz podataka iz spoljnih resursa kao što su Veb usluge, morate da koristite Office InfoPath 2007 da biste dizajnirali tu sa informacijama o dokumentu.

Korišćenjem okna sa informacijama o dokumentu sa Office 2007 izdanje dokumentima, korisnici mogu da prate i uređuju metapodatke za dokument čak i kada nastave da rade u dokumentu. Pored toga, okno sa informacijama o dokumentu može se prilagoditi da koristi podatke iz spoljnog izvor podataka, na primer Web usluge, čime omogućava zaposlenima da usaglašeno koriste metapodatke u različitim tipovima Office 2007 izdanje dokumenata u organizaciji.

Tako što ćete prilagoditi sa informacijama o dokumentu, takođe možete da dodate poslovnu logiku, kao što je Validacija podataka, ili dodavanje prilagođenih svojstava koje su važne za vašu organizaciju. Pored toga, tako što ćete kreirati predloška koji sadrži uobičajena polja, možete da organizujete efikasnog ponovne upotrebe sa informacijama o dokumentu u različitim Office 2007 izdanje tipovi dokumenata vašoj organizaciji.  Predloška je deo predloška obrasca koji se mogu sačuvati za ponovnu upotrebu u više predložaka obrasca.

Pored praćenja i uređivanja metapodataka pomoću okna sa informacijama o dokumentu u programima Office Word 2007, Office Excel 2007 i Office PowerPoint 2007, korisnici Office Word 2007 dokumenata mogu da izvršavaju dodatne zadatke. U programu Office Word 2007 korisnici mogu da dodaju svojstva iz okna sa informacijama o dokumentu kao kontrole svojstava u samom dokumentu. Kontrole svojstava u programu Office Word 2007 prikazuju svojstva dokumenta kao sadržaj u samom dokumentu. Ove kontrole svojstava biće ažurirane kada se promene informacije u oknu sa informacijama o dokumentu. Pored toga, podaci u oknu sa informacijama o dokumentu ažuriraju se kada se promene odgovarajuće kontrole svojstava u dokumentu.

Više informacija o dodavanju svojstava u Word dokument pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Tipovi svojstava

Okna sa informacijama o dokumentu koriste se za praćenje jedne od sledećih stavki:

  • Standardna svojstva dokumenta u pojedinačnim dokumentima.

  • Svojstva servera za SharePoint tipove sadržaja koji su zasnovani na tipu sadržaja „Dokument“ ili na tipu sadržaja „Dublin Core kolone“ koji je dostupan na serverima koji rade pod sistemom Microsoft Office SharePoint Server 2007.

  • Prilagođena svojstva koja dodajete u okno sa informacijama o dokumentu.

Svojstva koja korisnici mogu da prikazuju ili uređuju korišćenjem okna sa informacijama o dokumentu mogu se grupisati u tri opšte kategorije: svojstva zasnovana na dokumentu, svojstva zasnovana na serveru i prilagođena svojstva. U zavisnosti od dizajna okna sa informacijama o dokumentu i njegove lokacije, u njemu mogu biti prikazana neka ili sva sledeća svojstva:

Svojstva zasnovana na dokumentu    Ona obuhvataju svojstva kao što su naslov, ime autora, tema i ključne reči koje identifikuju temu ili sadržaj dokumenta.

Svojstva zasnovana na serveru    U slučaju dokumenata koji su sačuvani na SharePoint lokaciji i koji koriste prilagođena okna sa informacijama o dokumentu, ova svojstva mogu da obuhvataju podatke o biblioteci dokumenata, kolonama na lokaciji, tipovima sadržaja lokacije ili podatke iz drugih prilagođenih polja.

Prilagođena svojstva    Prilagođena svojstva za Office dokument možete da definišete tako što ćete prilagoditi okno sa informacijama o dokumentu korišćenjem programa InfoPath. Prilagođena svojstva mogu da obuhvataju metapodatke koji su specifični za organizaciju ili projekat kao što su šifra projekta ili središnja vrednost troškova.

Napomena : Prilagođena svojstva dokumenta možete da definišete i tako što ćete u programu Office Word 2007, Office Excel 2007 ili Office PowerPoint 2007 u oknu sa informacijama o dokumentu u meniju Svojstva dokumenta izabrati stavku Više svojstava dokumenta. Međutim, ova dodatna svojstva nisu vidljiva u samom oknu sa informacijama o dokumentu. Da biste prilagodili svojstva koja su vidljiva u oknu sa informacijama o dokumentu, morate koristiti InfoPath ili, u slučaju dokumenata uskladištenih na serveru za upravljanje dokumentima, morate izmeniti šemu tipa sadržaja tako što ćete dodati ili ukloniti kolone iz tipa sadržaja.

Vrh stranice

Korišćenje okna sa informacijama o dokumentu

Kada kreirate dokument u programu Office Word 2007, Office Excel 2007 ili Office PowerPoint 2007, okno sa informacijama o dokumentu kreira se automatski. Ovo podrazumevano okno sa informacijama o dokumentu obuhvata standardna svojstva kao što su „Autor“, „Naslov“ i „Tema“. Osim toga, možete da dodate prilagođena svojstva tako što ćete dizajnirati okno sa informacijama o dokumentu od početka, a zatim ga povezati sa dokumentom ili tako što ćete prilagoditi postojeće okno sa informacijama o dokumentu.

Prilikom dizajniranja prilagođene okno sa informacijama o dokumentu, možete da ga koristite sa više dokumenata iz Office Word 2007, Office Excel 2007i Office PowerPoint 2007, ili možete da dizajnirate više sa informacijama o dokumentu. Na primer, ako su određene dokumente povezane sa određenim projekta, možda ćete želeti da koristite jedinstvena polja za sa informacijama o dokumentu koje se koriste u samo te dokumente.

Čak i ako vaša organizacija koristi nekoliko sa informacijama o dokumentu, svaka može da sadrži nekoliko uobičajenih svojstava. Da biste lako ponovo zajedničkih svojstava prilikom dizajniranja informacijama o dokumentu, razmislite o korišćenju predloška. Kreiranje i korišćenjem predloška, možete da obezbedite taj ključni metapodataka za organizaciju je dosledni u ton, strukturu i ponašanje. Na primer, vaše organizacije možete da zahtevate svaki sa informacijama o dokumentu da biste uključili polje pod imenom radno mesto pored autor. Dizajniranjem predloška koji koristi te uobičajena polja, možete lako ponovo koristiti predloška u više sa informacijama o dokumentu.

Napomena : Da biste prilagodili šemu tipa SharePoint sadržaja, možete da prilagodite samo okno sa informacijama o dokumentu tako što ćete dodati polja koja su deo šeme. Da biste dodali ili uklonili polja iz sadržaja okna sa informacijama o dokumentu dodajući nova polja u šemu tipa sadržaja, morate dodati ili ukloniti kolone iz tipa sadržaja.

Nakon što kreirate prilagođenu okno sa informacijama o dokumentu, morate ga povezati sa dokumenta pre nego što možete da ga koristite. Da biste to uradili, prvo morate aktivirati karticu " Projektovanje " na traci u programima mesto na koje želite da koristite sa informacijama o dokumentu. Zatim možete da navedete lokaciju sa informacijama o dokumentu pomoću URL, UNC ili URN putanju datoteke. Pored toga, možete odabrati da biste prikazali sa informacijama o dokumentu podrazumevano kada se dokument otvori. Takođe možete odabrati da li su prilagođena svojstva koje ste kreirali podrazumevano vidljivo kada se dokument otvori.

Pored prikaz ili promena svojstava u informacijama o dokumentu u dokumentima za Office Word 2007, Office Excel 2007i Office PowerPoint 2007, u Office Word 2007 korisnici mogu da dodaju svojstva sa informacijama o dokumentu kao svojstva kontrole u dokumentu. Na primer, više instanci adrese preduzeća mogu biti dodati kao svojstva kontrole u dokumentu. Ove kontrole svojstava će se ažurirati promenjen informacije u oknu sa informacijama o dokumentu.

Više informacija o kreiranju prilagođenog okna sa informacijama o dokumentu i dodavanju svojstava Office Word 2007 dokumentu pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Bezbednosni pregled

Okno sa informacijama o dokumentu podleže istim bezbednosnim uputstvima i ograničenjima kao i InfoPath obrazac. Bezbednosne funkcije u programu InfoPath dizajnirane su da bi se obrasci i računari korisnika zaštitili od operacija koje nisu bezbedne kao što su pristup podacima iz nepouzdanog izvora ili slanje podataka nepouzdanom izvoru. Na primer, InfoPath predlošci obrazaca pokreću se u jednom od tri nivoa bezbednosti, u zavisnosti od njihove lokacije, načina na koji su instalirani i toga da li imaju digitalni potpis. Ta tri nivoa su sledeći: „Ograničeni“, „Domen“ i „Puno poverenje“. Oknu sa informacijama o dokumentu dodeljuje se isti nivo bezbednosti kao InfoPath predlošku obrasca. Pre dizajniranja i korišćenja okna sa informacijama o dokumentu, trebalo bi da se upoznate sa bezbednosnim merama za korišćenje povezivanja podataka i za primenu.

Bezbednosne mere za korišćenje povezivanja podataka

Okno sa informacijama o dokumentu ne može da pristupi izvoru podataka sa drugog domena ako okno sa informacijama o dokumentu nije postavljeno na opciju „Puno poverenje“. Da biste omogućili opciju „Puno poverenje“, morate digitalno potpisati predložak obrasca za okno sa informacijama o dokumentu pomoću pouzdanog osnovnog certifikata ili kreirati datoteku za njega koja se može instalirati.

Napomena : Ako osoba koja koristi dokument nema dozvolu da pristupi izvoru podataka, ona će videti poruku o grešci čak i ako je nivo dozvole za okno sa informacijama o dokumentu dovoljan za pristup izvoru podataka.

Dodatne informacije o nivoima bezbednosti InfoPath predložaka obrazaca pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Bezbednosne mere za primenu

Preporučuje se da okno sa informacijama o dokumentu primenite na istom domenu na kome se nalaze i sami dokumenti. Na primer, ako Office Word 2007 dokument na serveru http://example koristi prilagođeno okno sa informacijama o dokumentu koje dizajnirate, preporučuje se da okno sa informacijama o dokumentu za taj dokument takođe uskladištite na lokaciji http://example. Ako odlučite da okno sa informacijama o dokumentu primenite na drugom domenu ili ako korisnik otvori lokalno sačuvanu verziju dokumenta – ili verziju poslatu kao prilog u e-poruci – nivo bezbednosti okna sa informacijama o dokumentu biće spušten na niži nivo. Ovo je bezbednosna mera predostrožnosti koja štiti korisnike od bezbednosnih rizika u vezi sa pristupom okna sa informacijama o dokumentu podacima koji se nalaze na drugom domenu.

Napomene : 

  • Kada prilagodite okno sa informacijama o dokumentu za SharePoint tip sadržaja, okno sa informacijama o dokumentu automatski se primenjuje na SharePoint lokaciju nakon objavljivanja.

  • Ako želite da korisnik pokreće lokalno instaliranu verziju okna sa informacijama o dokumentu sa svog računara, morate da kreirate datoteku koja se može instalirati pomoću čarobnjaka za objavljivanje i okruženja Visual Studio. Ako predložak obrasca (.xsn datoteku) za okno sa informacijama o dokumentu objavite na čvrstom disku, okno sa informacijama o dokumentu neće se otvoriti kada korisnik otvori povezani dokument.

Dodatne informacije o kreiranju datoteke koja se može instalirati pomoću čarobnjaka za objavljivanje i okruženja Visual Studio pronaći ćete u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×