Uvod u biblioteke

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Biblioteka je mesto na lokaciji gde možete da otpremate, kreirate i ažurirate datoteke, kao i da sarađujete na njima sa članovima tima. Svaka biblioteka prikazuje listu datoteka i najvažnije informacije o datotekama, na primer informaciju ko je poslednji izmenio datoteku. Većina lokacija uključuje biblioteku kada kreirate lokaciju. Na primer, lokacija tima sadrži biblioteku dokumenata gde možete da organizujete i delite dokumente.

Biblioteka dokumenata

Koliko vam je potrebno više biblioteka, možete da odaberete nekoliko aplikacije spremne za korišćenje biblioteka i dodali na lokaciju. Takođe možete prilagoditi biblioteke na nekoliko načina. Na primer, možete da kontrolišete kako dokumenti su prikazane upravlja i kreirali. ili praćenje verzija datoteka, uključujući broj i tip verzije. Možete da kreirate prilagođene prikaze, obrazaca i tokova posla za upravljanje projektima i poslovnim procesima.

Marketinški tim u firmi Contoso kreira lokaciju tima na kojoj planira da upravlja projektima i dokumentima. Biraju vlasnika lokacije, koji će upravljati lokacijom. Vlasnik lokacije dobija dozvolu „Puna kontrola“ kada bude dodan u grupu vlasnika lokacije. Vlasnik deli lokaciju i svima daje dozvolu da daju doprinos. Tim odlučuje da koristi biblioteku dokumenata za upravljanje obaveštenjima za štampu, datotekama budžeta, ugovorima, ponudama i drugim dokumentima koji se tiču tima.

Vlasnik lokacije otprema važne dokumente da bi usmerio tip na upotrebu biblioteke kao centralne lokacije. Zatim vlasnik lokacije uključuje kreiranje verzija, tako da tim poseduje istoriju razvoja datoteka i može da vrati prethodnu verziju ako je to neophodno. Vlasnik lokacije takođe dodaje standardne predloške biblioteci za marketinške izveštaje, ugovore o prodaji, planove kampanja i radne listove budžeta. Svaki predložak sadrži logotip preduzeća i format oko kojih su se svi usaglasili. Kada članovi kreiraju novu datoteku iz biblioteke dokumenata, oni lako mogu izabrati predložak koji žele da koriste.

Kako članovi tima vremenom dodaju datoteke i sarađuju na dokumentima, oni organizuju biblioteku dodavanjem kolona i kreiranjem prikaza koji će im pomoći da brzo nađu dokumente. Na primer, vlasnik lokacije dodaje kolonu „Ime projekta“ da bi članovi mogli vršiti filtriranje ili sortiranje po toj koloni. Drugi članovi tima dodaju javne prikaze koji vrše grupisanje po fiskalnom kvartalu i filtriranje za ugovore koji ističu u roku od šest meseci. Svaki član kreira i lične prikaze da bi brže pronašao informacije i dovršio posao.

Posle dugog razgovora na sastanku zaposlenih, tim odlučuje da postavi obaveštenja na nivou biblioteke radi sedmičnog izveštavanja o ispravkama. Svaki član po potrebi može odlučiti na koji način će podesiti dodatna obaveštenja ili RSS feedove za određene datoteke.

Kartica "Biblioteka" sa obaveštenjem RSS istaknuta

Tim se takođe pridržava važne najbolje prakse u ovoj novoj oblasti saradnje. Kada članovi žele da podele dokument, oni odolevaju iskušenju da ga prilože u e-poruku i umesto toga šalju vezu u e-poruci. Slanje veze e-poštom se jednostavno može izvršiti iz biblioteke i usmerava ljude na najnoviju verziju na lokaciji tima.

Najvažnija odgovornost ovog marketinškog tima je predlaganje marketinških kampanja da bi se povećala prodaja i prihodi. Kada članovi tima razviju novi plan kampanje, oni zajedno kreiraju dokumente i prate međuverzije datoteka. Koautorstvo omogućava ljudima da uređuju dokument istovremeno, bez brige o potrebi za usklađivanjem izmena. Ako načine grešku u jednoj verziji dokumenta, mogu da vrate prethodnu verziju. Kada završe plan kampanje, kreiraju glavnu verziju koju šalju pravnom odeljenju i menadžeru na odobrenje. Kada je datoteka odobrena, druge osobe zaposlene u preduzeću mogu prikazati datoteku.

Vlasnik lokacije istražuje dokumentaciju i obuku na mreži i uči kako da podesi tok posla, poveže ga sa bibliotekom i automatizuje proces prikupljanja povratnih informacija, potpisivanja i objavljivanja završnog dokumenta.

Nakon tri meseca upotrebe, biblioteka dokumenata i lokacija postale su važna komponenta marketinškog tima i doprinele su znatnom poboljšavanju njihove produktivnosti i uočljivosti u preduzeću. Oni ne mogu da zamisle rad bez nje i istražuju druge načine upotrebe SharePoint tehnologija kako bi unapredili saradnju.

Evo nekih načina na koje možete raditi sa bibliotekama i učiniti ih korisnijim za svoju grupu (labavo organizovani od osnovnih do napednijih):

Korišćenje i kreiranje prikaza    prikaz možete koristiti da biste u biblioteci videli datoteke koje su vam najvažnije ili koje najviše odgovaraju svrsi. Sadržaj same biblioteke se ne menja, ali se datoteke organizuju ili filtriraju tako da ih možete lakše pronaći i pregledati na smislen način. Više informacija o prikazima potražite u članku Kreiranje, menjanje ili brisanje prikaza sa liste ili iz biblioteke.

Traka prikaza biblioteke slika sa izmeni prikaz izabran

Praćenje verzija     Ako morate da zadržite prethodne verzije datoteka, biblioteke mogu pomoći da pratite, skladištenje i vraćanje u prethodno stanje datoteke. Možete odabrati da pratite sve verzije na isti način. Ili možete da odaberete da imenujete nekim verzijama glavnih, kao što je Dodavanje novog poglavlja ručnog i verziju, kao što su rešavanje pravopisnu grešku. Pomoć pri upravljanju prostora za skladištenje, opcionalno možete da odaberete broj koji želite da uskladištite druge verzije.

Savet:  Ako vaš tim planira da koristi koautorstvo, preporučuje se da uključite makar kreiranje glavnih verzija biblioteke, u slučaju da neko pogreši i otpremi dokument istog imena u biblioteci gde svi imaju koautorstvo. Na taj način, ako izgubite promene, možete vratiti stariju verziju dokumenta u prethodno stanje.

Više informacija potražite u članku Omogućavanje i konfigurisanje kreiranja verzija za listu ili biblioteku.

Koautorstvo i odjavljivanje datoteka     Kada uređujete u programu Microsoft Word ili PowerPoint dokument iz biblioteke bez provere ga, druge osobe da ga uredite u isto vreme (koji je koautorstvo). Kada ste odjava datoteke, obezbedite da samo jedna osoba datoteku možete urediti dok se da je potvrđen izbor. Možete da zahtevate dokumente da biste se odjavili sa bibliotekama koje sadrže osetljive dokumente ili kada želite da pažljivo pratili napredak dokumenata. Ali imajte na umu da zahteva odjavljivanje će onemogućavaju osobe da biste dokumente u saradnji. Koristite odjavljivanja, ljudi će biti zatraženo da ostavite komentar o tome šta se promenilo u dokumentu, ali odjavljivanja će takođe usporiti uređivanje i redigovanje procesa. Više informacija potražite u članku saradnja na dokumentima i koautorstvo ili Odjavljivanje, prijavljivanje, ili odbacivanje promena u datotekama u biblioteci.

Uređivanje datoteka iz programa za računare    Kada uskladištite dokumente na SharePoint lokaciji, možete da kreirate, uređujete i zajedno radite na dokumentima direktno iz kompatibilnih programa za računare, kao što su Microsoft Word ili PowerPoint, a da čak ni ne odete na lokaciju. Na primer, možete da uređujete PowerPoint prezentaciju istovremeno kad i druge osobe (poznato i kao koautorstvo). Takođe možete da upravljate prijavljivanjem i odjavljivanjem direktno iz programa PowerPoint. Pored toga, možete koristiti uslugu OneDrive for Business ili program Outlook da biste preuzeli sadržaje biblioteka van mreže, radili na njima sa udaljene lokacije, a zatim nesmetano sinhronizovali promene kada ponovo budete na mreži.

Informisanost o promenama    Da biste bili u toku sa promenama u dokumentima u biblioteci, podesite obaveštenja, pretplatite se na RSS feedove ili pratite dokumente. Osnovna razlika između obaveštenja, RSS feedova i praćenja je u tome gde ćete primati obaveštenja. Obaveštenja i RSS feedovi pružaju informacije o ispravkama i omogućavaju vam da prilagodite količinu informacija koje primate. Da biste znali ako dođe do vršenja izmena u biblioteci, možete podesiti obaveštenje ili RSS feedove. Ako vas interesuje određeni dokument, podesite obaveštenje ili pratite taj dokument. Obaveštenja mogu da stižu u obliku e-poruka ili tekstualnih poruka. RSS obaveštenja stižu u obliku objedinjenog feeda koji možete da pročitate u programu Outlook ili u drugom čitaču feedova. Ako pratite dokument, primićete obaveštenje u svom feedu za vesti (ako vaša organizacija koristi feed za vesti). Više informacija o obaveštenjima potražite u članku Kreiranje obaveštenja ili pretplaćivanje na RSS feed.

Zahtevanje odobrenja dokumenata     Možete navesti da je odobrenje dokumenta obavezno pre nego što bilo ko može da ga vidi. Dokumenti ostaju u stanju čekanja sve dok ih ne odobri ili odbaci osoba koja za to ima dozvolu. Možete da kontrolišete koje grupe korisnika mogu da prikažu dokument pre nego što bude odobren. Ova funkcija može biti korisna ako biblioteka sadrži važna uputstva ili procedure koje moraju biti završene pre nego što ih druge osobe vide.

Postavljanje dozvola    SharePoint grupe i nivoi dozvola pomoći da efikasnije Upravljanje pristupom sadržaju. Podrazumevano, dozvole za biblioteke, fascikle unutar biblioteka i dokumenti se nasleđuju sa lokacije. Dodeljivanje jedinstvene dozvole za određene biblioteke ili dokumenta mogu pomoći da zaštitite osetljive sadržaj, kao što je ugovor ili budžet informacije, bez ograničavanje pristupa ostale lokacije. Više informacija o dozvolama potražite u članku Razumevanje nivoa dozvola u sistemu SharePoint.

Kreiranje tokova posla     Tip biblioteke ili sadržaj dokumenta možete da koristite tokove posla koje je vaša organizacija ima definisano za poslovne procese, kao što su upravljanje odobravanja dokumenata ili da pregledate. Vaša grupa možete da primenite poslovnih procesa njene dokumente, poznat kao tokovi posla, koju navedete radnje koje treba preduzeti u nizu, kao što su odobravanje dokumenata. SharePoint tok posla je automatizovan način na koji premeštanja dokumenata ili stavki putem niza radnji ili zadataka. Tri toka posla su dostupne u biblioteke podrazumevano: odobravanja, koja usmerava dokument grupi osoba na odobrenje; Prikupljanje povratnih informacija, koja usmerava dokument u grupu osoba za povratne informacije i daje dokument osobi koja je pokrenula tok posla kao Kompajliranje; i prikupljanje potpisa koji usmerava dokument grupi osoba u cilju prikupljanja njihovih digitalnih potpisa.

Napomena: U sistemu SharePoint Foundation dostupan je samo tok posla u tri faze.

Više informacija o tokovima posla potražite u članku Osnovni podaci o tokovima posla u programu SharePoint.

Definisanje tipova sadržaja     Ako vaša grupa radi sa nekoliko tipova datoteka, kao što su radni listovi, prezentacije i dokumente, možete da proširite funkcionalnost vaše biblioteke tako što ćete omogućiti i definisati više tipova sadržaja. Tipovi sadržaja dodaju fleksibilnost i doslednost većem broju biblioteka. Svaki tip sadržaja možete navesti predložak i čak i tok posla procesa. Predlošci se ponašaju kao početnu tačku za oblikovanje i standardni tekst i za svojstva koja se primenjuju na dokumente istog tipa, kao što su ime sektora ili ugovora broj.

Praćenje nadzora    Ako imate grupu osetljive datoteka, a bi bilo korisno je znati kako se koriste dokumente, možete da definišete smernice koje vam dozvoljava da omogućite praćenje nadzora događaja, kao što su promene datoteke, kopija ili brisanje.

Postavljanje smernica    Postavke smernica predstavljaju postavke koje omogućavaju istek dokumenta, automatsko brisanje ili povremeno redigovanje (putem toka posla) dokumenata koji su dostigli određenu starost. Kako se biblioteke razvijaju, korišćenje postavki za odlaganje može uštedeti vreme i napor pri pokušaju da se ručno očisti prostor na čvrstom disku koji je pun i izbegne dostizanje ograničenja kvote.

Napomena:  Postavke smernica nisu dostupne u sistemu SharePoint Foundation.

Korišćenje lokacije centra za dokumente    Lokaciju centra za dokumente možete da koristite kada želite da kreirate, upravljate i uskladištite veliki broj dokumenata. Lokacija centra dizajnirana je da se koristi kao centralizovano spremište za upravljanje velikim brojem dokumenata. Funkcije, kao što su navigacija pomoću metapodataka i prikaza stabla, tipovi sadržaja i veb segmenti, pomažu vam u organizovanju i preuzimanju velikog broja dokumenata. „Kontrolori sadržaja“ mogu brzo konfigurisati navigaciju zasnovanu na metapodacima za dobro funkcionisanje u većini biblioteka bez izričitog kreiranja indeksa. Kontrolori sadržaja mogu da kreiranju dodatne indekse radi poboljšanja performansi za širi opseg filtera i prikaza. Lokaciju centra za dokumente možete koristiti kao okruženje za kreiranje (gde korisnici prijavljuju i odjavljuju datoteke i kreiraju strukturu fascikli za te datoteke) ili kao arhivu sadržaja (gde korisnici samo prikazuju ili otpremaju dokumente).

Napomena: Centar za dokumente nije dostupan u SharePoint Foundation.

Način na koji organizujete datoteke u biblioteci zavisi od potreba vaše grupe i od toga kako želite da uskladištite i pretražujete informacije. Malo planiranja može vam pomoći da podesite strukturu koja će biti optimalna za vašu grupu. Biblioteke imaju nekoliko funkcija koje vam pomažu u radu sa više datoteka u jednoj biblioteci. Međutim, veći broj biblioteka možda više odgovara vašoj grupi.

Možda ćete želeti da jedna biblioteka služi većem broju potreba. Na primer, možda imate nekoliko projekata u okviru iste grupe ili više grupa koje rade na istom projektu. Razmotrite upotrebu jedne biblioteke u sledećim slučajevima:

  • Vaša grupa treba da vidi rezime informacija o istom skupu datoteka ili različite prikaze tog skupa. Na primer, menadžer možda želi da vidi sve datoteke grupisane po odeljenju ili po krajnjem roku.

  • Korisnici žele da sve datoteke traže na jednom mestu na lokaciji.

  • Želite da primenite iste postavke na datoteke, na primer praćenje verzija datoteka ili zahtevanje odobrenja.

  • Grupe koje rade sa bibliotekom imaju slične karakteristike, na primer iste nivoe dozvole.

  • Želite da analizirate informacije o datotekama u unakrsnoj tabeli ili da primate objedinjene ispravke o datotekama.

Da biste efikasno radili sa dokumentima u jednoj biblioteci, datoteke u njoj možete organizovati dodavanjem kolona, definisanjem prikaza ili kreiranjem fascikli.

Možda ćete želeti da kreirate više biblioteka ukoliko postoje jasne razlike između skupova datoteka koje želite da uskladištite i kojima želite da upravljate ili između grupa osoba koje rade sa datotekama. Više biblioteka koristite u sledećim slučajevima:

  • Tipovi datoteka koje želite da uskladištite i kojima želite da upravljate su različiti, a ne očekujete da korisnici često pregledaju rezimee datoteka ili da datoteke pretražuju zajedno.

  • Grupe osoba koje koriste datoteke su različite i imaju jasno različite nivoe dozvola.

  • Na različite skupove datoteka treba da primenite različite postavke, na primer kreiranje verzija ili odobrenje.

  • Nije potrebno da datoteke analizirate zajedno ili primate objedinjene ispravke o datotekama.

  • Želite da obezbedite različite skupove opcija za kreiranje novih datoteka ili želite da se opcije u meniju „Novo“ u biblioteci pojavljuju različitim redosledom.

Slede neki načini na koje efikasno možete raditi sa više biblioteka.

Podešavanje predložaka i kolona lokacije    Ako vaša organizacija želi da uspostavi trajna podešavanja u bibliotekama, to možete podesiti predložaka lokacije i kolona lokacije. Možete da delite postavke više biblioteka, tako da ne morate da ponovo kreirate postavke svaki put.

Slanje datoteka na drugu lokaciju    Ako želite da datoteka bude dostupna u više biblioteka, možete je uskladištiti u jednoj biblioteci, a zatim njenu kopiju poslati u ostale biblioteke. Možete odabrati da vas sistem podseća da ažurirate kopije dokumenta kada promenite original.

Kreiranje predložaka biblioteke    Ako želite da uspostavite iste postavke za biblioteke ili da ponovo koristite iste karakteristike u više biblioteka, biblioteku možete sačuvati u vidu predloška.

Datoteke u biblioteci možete organizovati na nekoliko načina. Možete dodati kolone, definisati prikaze i kreirati fascikle. Svaki pristup ima svoje prednosti, a vi ih možete kombinovati da biste odgovorili na jedinstvene potrebe biblioteke i tima.

Biblioteke podrazumevano prate ime datoteke, kao i informacije o statusu datoteke, na primer da li je ona prijavljena. Međutim, možete navesti dodatne kolone koje grupi pomažu da kategoriše i prati datoteke, na primer ime kampanje ili broj projekta odnosno druge informacije koje su važne za vaš tim. Postoji nekoliko opcija za tip kolone koju kreirate, uključujući tekst u jednom redu, padajuću listu opcija, broj koji se izračunava na osnovu drugih kolona ili čak ime i sliku osobe sa vaše lokacije.

Kolone sadrže zaglavlja što korisnicima olakšava sortiranje i filtriranje dokumenata. Kada prikažete datoteke u biblioteci, privremeno ih možete sortirati ili filtrirati tako što ćete postaviti pokazivač na ime kolone, a zatim kliknuti na strelicu nadole pored imena. Ovo je korisno ako datoteke treba da pregledate na određeni način, ali te korake morate da ponovite pri sledećem prikazivanju biblioteke.

Više informacija potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje kolone na listi ili u biblioteci.

Će korisnici često želite da vidite: svi dokumenti koji su povezani sa određenim projekta, sve dokumente koje pripadaju određenog odeljenja, ili grupe dokumente po mesecu su krajnji? Ako mislite da biste prikazali datoteke na određeni način često, možete da definišete prikaza. Možete da koristite ovaj prikaz svaki put kada radite sa bibliotekom. Kada kreirate prikaz, on se dodaje na listu trenutnog prikaza padajućeg menija koja se nalazi na traci biblioteka.

Prikaz biblioteke predstavlja izbor kolona na stranici koji prikazuje stavke u biblioteci i često definiše određeni redosled sortiranja, filtriranje, grupisanje i prilagođeni raspored. Biblioteke mogu da sadrže lične i javne prikaze. Sve osobe koje su dodeljene grupi članova na lokaciji (koja ima nivo dozvole „Doprinos“) mogu kreirati lični prikaz da bi pregledale datoteke na određeni način ili filtrirale samo one datoteke koje žele da pregledaju. Ako imate dozvolu za dizajniranje biblioteke, možete kreirati javni prikaz koji sve osobe mogu koristiti pri prikazivanju biblioteke. Bilo koji javni prikaz možete takođe učiniti podrazumevanim tako da korisnici automatski vide taj prikaz biblioteke.

Ako članovi vaše grupe prikazuju biblioteke na mobilnim uređajima, možete čak kreirati mobilne prikaze koji sadrže ograničenja, na primer broj stavki u prikazu, koja su optimalna za propusni opseg, kao i za ograničenja uređaja.

Više informacija o prikazima potražite u članku Kreiranje, promena ili brisanje prikaza na listi ili u biblioteci.

Fascikle su kontejneri u kojima možete grupisati sadržaj u biblioteci ili na listi, kao i upravljati njim. Ako su fascikle omogućene za biblioteke, možete ih dodati u većinu tipova biblioteka. Ukoliko biblioteka sadrži veliki broj stavki, fascikle takođe poboljšavaju efikasnost pristupa tim stavkama. Kada kreirate fasciklu, u pozadini kreirate unutrašnji indeks. Ovaj unutrašnji indeks se takođe kreira za osnovnu fasciklu ili fasciklu najvišeg nivoa biblioteke ili liste. Kada pristupate stavkama u fascikli, ovaj unutrašnji indeks efikasno koristite za pristup podacima.

Ako biblioteka sadrži veliki broj stavki koje je moguće grupisati na određeni način, fascikle možete koristiti za organizaciju sadržaja u okviru biblioteke. Dobar primer grupa uključuju projekti, timovi, odeljenja, kategorije proizvoda, starosni opsezi, abecedne liste i abecedne podgrupe (A-C, Č-D, itd). Fascikle korisnicima mogu da pomognu u pregledanju velikog broja datoteka, kao i u upravljanju njima na poznat način.

Fascikle u biblioteci

Biblioteke sa fasciklama omogućen podrazumevano prikazuje fascikle u podrazumevani prikaz biblioteke bez filtera. Ovo je korisno zato što korisnici mogu da biraju odgovarajuću fasciklu kada umetnu nove dokumente. Prikazivanje svih fascikli i olakšava manje verovatno koje stavke će biti neispravno dodat izvan fascikle u biblioteci. Možete lako da reorganizovanje dokumenta u drugu biblioteku fascikle pomoću komande " Otvori pomoću programa Explorer " dostupne na traci biblioteke.

Napomena:  Prikaz biblioteke je moguće podesiti kao sortiranje samo po određenim kriterijumima, i u tom slučaju se fascikle ne pojavljuju prve, pre stavki u prikazu. Možda ovu opciju sortiranja prikaza nećete želeti da koristite ako želite da korisnici lako pronalaze odgovarajuću fasciklu.

Iako se fascikle biblioteke ne prikazuju u navigaciji lokacije, vlasnik lokacije ili korisnik sa dozvolom za dizajniranje lokacije može da omogući opciju Prikaz stabla koja u navigaciji lokacije prikazuje odeljak Sadržaj lokacije i omogućava vam da razvijete, skupite i lako se krećete kroz fascikle biblioteka.

Prikaz stabla na lokaciji

Više informacija o fasciklama potražite u članku Kreiranje fascikle u biblioteci dokumenata ili Brisanje fascikle u biblioteci.

Sva tri pristupa mogu funkcionisati zajedno. Iste kolone koje koristite za praćenje projekata u podrazumevanom prikazu biblioteke mogu da se koriste za kreiranje prikaza sa nekoliko kriterijuma filtriranja. Prikaz je takođe moguće sortirati i filtrirati dinamički klikom na zaglavlja kolona da bi se trenutno dalje izolovao i identifikovao potrebni sadržaj. Ako je u biblioteci definisana struktura fascikli, prikaz biblioteke možete „poravnati“ tako što ćete u odeljku Fascikle izabrati opciju Prikaži sve stavke bez fascikli pri kreiranju ili izmeni prikaza. Svaki pristup može dopuniti drugi pristup da biste u pravom trenutku dobili odgovarajući sadržaj na način koji vam odgovara.

Neke biblioteke se kreiraju za vas kada kreirate novu lokaciju, na primer biblioteka dokumenata na lokaciji tima. Ove biblioteke možete prilagoditi u skladu sa namenama ili možete kreirati vlastite dodatne biblioteke. Svaki tip biblioteke ima određenu namenu, a neki tipovi imaju različiti skup ponašanja i funkcija.

Važno:  Možete imati manje ili više dostupnih biblioteka na lokaciji, u zavisnosti od verzije programa SharePoint na kojoj je lokacija zasnovana, plana programa Office 365 na koji je vaša organizacija pretplaćena ili od toga da li su određene funkcije omogućene na lokaciji.

Biblioteka resursa     Koristite biblioteku resursa da biste delili digitalne medijske resurse kao što su datoteke slike, audio i video datoteke, kao i da biste upravljali njima. Biblioteka resursa olakšava korisnicima otkrivanje i ponovnu upotrebu datoteka digitalnih medija koje su druge osobe već kreirale, na primer logotipe i korporativne slike. Biblioteka resursa obezbeđuje i tipove sadržaja sa svojstvima i prikazima za pregledanje medijskih resursa i upravljanje njima, na primer sličice i ključne reči metapodataka. Na primer, možda želite da uskladištite brendirane slike i fragmente sadržaja iz aplikacija koji mogu ponovo da se koriste, kao i da upravljate njima da bi bili dostupni u celom preduzeću i da bi se dosledno koristili.

Biblioteka „Kontrolne table“    Sadrži stranice sa veb segmentima, stranice sa veb segmentima i listama statusa, kao i primenjene PerformancePoint kontrolne table.

Biblioteka podataka za povezivanje     Da biste pojednostavili održavanje podataka za povezivanje i upravljanje njima, koristite biblioteku podataka za povezivanje. Biblioteka podataka za povezivanje predstavlja centralizovano mesto skladištenja Office datoteka sa podacima za povezivanje (ODC). Svaka od ovih datoteka (.odc) sadrži informacije o tome kako da pronađete i pristupite izvoru spoljnih podataka, kao i kako da se na njega prijavite ili njim upravljate. Centralizovanje ODC datoteka u biblioteci podataka za povezivanje takođe omogućava deljenje i pretraživanje datoteka sa podacima za povezivanje, kao i upravljanje njima sa SharePoint lokacije i pomaže u tome da poslovni podaci i izveštaji, posebno unakrsne tabele, održavaju dosledan skup vrednosti i rezultata formula u vidu „jedne verzije istine“.

Napomena: Da biste pojednostavili održavanje i upravljanje datotekama sa podacima za povezivanje za PerformancePoint, koristite biblioteku podataka za povezivanje za PerformancePoint. U ovoj biblioteci možete da uskladištite ODC i datoteku sa univerzalnim podacima za povezivanje (UDC).

Biblioteka dokumenata     Koristite biblioteku dokumenata za mnoge tipove datoteka, uključujući dokumente i unakrsne tabele. U biblioteci dokumenata možete uskladištiti druge vrste datoteka, iako su neki tipovi datoteka blokirani iz bezbednosnih razloga. Kada radite sa programima koji nisu blokirani, te datoteke možete kreirati iz biblioteke. Na primer, marketinški tim može imati vlastitu biblioteku dokumenata za planiranje materijala, obaveštenja za štampu i publikacija.

Biblioteka obrazaca    Koristite biblioteku obrazaca ako treba da upravljate grupom poslovnih obrazaca zasnovanih na XML-u. Na primer, vaša organizacija možda želi da koristi biblioteku obrazaca za izveštaje o troškovima. Podešavanje biblioteke obrazaca zahteva XML uređivač ili program za dizajn XML obrazaca, na primer Microsoft InfoPath. Obrazac koji druge osobe popune je samo .xml datoteka koja sadrži podatke (i samo podatke) unete u obrazac, na primer datum i iznos troška. Sve ostalo što sačinjava izveštaj o troškovima obezbeđuje predložak obrasca. Kada druge osobe popune obrasce, podatke iz obrazaca možete da objedinite ili izvezete radi analize.

Biblioteka slika    Koristite biblioteku slika da biste delili kolekciju digitalnih slika ili grafike. Iako slike mogu da se uskladište u drugim tipovima SharePoint biblioteka, biblioteke slika imaju nekoliko prednosti. Na primer, iz biblioteke slika slike možete prikazati u vidu projekcije slajdova, preuzeti ih na računar i urediti pomoću kompatibilnih programa za grafike, na primer Microsoft Bojanka. Razmotrite biblioteku slika ako želite da uskladištite slike događaja tima ili puštanje proizvoda u promet. Slike iz biblioteke takođe možete povezati sa drugog mesta na lokaciji, na primer Wiki stranica i blogova.

Biblioteka zapisa     Koristite biblioteku zapisa da biste održavali centralno spremište za skladištenje zapisa organizacije ili važnih poslovnih dokumenata i za upravljanje njima. Na primer, vaša organizacija možda mora da poštuje odredbe o usaglašenosti koje zahtevaju organizovani proces za upravljanje odgovarajućim dokumentima. Lokacija „Centar za čuvanje zapisa“ može da sadrži niz biblioteka zapisa za skladištenje raznih tipova zapisa. Za svaku biblioteku možete podesiti smernice koje određuju koji zapisi se skladište, kako se dokumenti usmeravaju i kako se njima upravlja, kao i koliko dugo ovi zapisi mogu da se zadrže.

Biblioteka izveštaja     Da biste pojednostavili kreiranje, isporuku veb stranica, dokumenata i indikatora ključnih performansi za metriku i ciljeve, kao i upravljanje njima, koristite biblioteku izveštaja. Biblioteka izveštaja predstavlja centralno mesto na kome možete kreirati i sačuvati izveštaje, na primer Excel radne sveske, kao i stranice sa kontrolnom tablom. Kada objavite Excel radnu svesku u biblioteci izveštaja, jednim klikom je možete otvoriti u prikazu pregledača što predstavlja praktičan način za pregled radne sveske bez njenog dodavanja na stranicu sa veb segmentima.

Biblioteka dijagrama procesa (metričke i američke jedinice)    Koristite biblioteku dijagrama procesa da biste uskladištili i delili dokumente dijagrama procesa, kao što su oni kreirani pomoću programa Microsoft Visio. Biblioteke metričkih i SAD jedinica prilagođene su odgovarajućim merama.

Biblioteka Wiki stranica     Koristite biblioteku wiki stranica da biste kreirali kolekciju povezanih wiki stranica. Wiki omogućava većem broju osoba da prikupljaju informacije u formatu koji se lako kreira i menja. U biblioteku takođe možete dodati wiki stranice koje sadrže slike, tabele, hiperveze i interne veze. Na primer, ako vaš tim kreira wiki lokaciju za projekat, ona može da skladišti savete i trikove na nizu stranica koje su povezane jedna sa drugom.

Napomena: U zavisnosti od lokacije i konfiguracije, dodatne sistemske biblioteke, kao što su biblioteka stilova, biblioteka resursa lokacije i biblioteka stranica lokacije automatski se kreiraju za vas. Međutim, te određene biblioteke ne možete kreirati putem korisničkog interfejsa.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×