Uvod u Prilagođavanje stranica upotrebom web segmenata

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ovaj članak namenjen je administratorima i vlasnicima Web stranica. On sadrži pregled Web segmenata i stranica sa Web segmentima i objašnjava kako možete da prilagodite stranicu preko dodavanja, menjanja i brisanja Web segmenata.

Napomena: Ovaj članak se odnosi na SharePoint Server 2007 i Windows SharePoint Services 3.0. Ako koristite SharePoint Online, pogledajte članak Korišćenje Veb segmenata na moderni stranicama.

U ovom članku

Pregled veb segmenata i stranica sa veb segmentima

Tipovi veb segmenata

Načini na koje se koriste veb segmenti i stranice sa veb segmentima

Podrška za stranice sa veb segmentima u veb pregledačima

Pregled veb segmenata i stranica sa veb segmentima

Veb segment je modularna jedinica informacija koja čini osnovni gradivni blok stranice sa veb segmentima. Veb segmente možete da dodate u zone veb segmenata na stranici sa veb segmentima, a zatim prilagodite pojedinačne veb segmente tako da kreirate jedinstvenu stranicu za korisnike svoje stranice.

Sledeći primer koristi veb segment slike kako bi opisao osnovne funkcije veb segmenta.

Uzorak Web segmenta slike

1. Naslovna traka Web segmenta sadrži naslov Web segmenta.

2. Meni Web segmenta sadrži funkcije koje vam omogućavaju da umanjite ili zatvorite Web segment, uredite ga ili da dobijete pomoć za određeni Web segment. Kada je stranica u režimu uređivanja, ovaj meni takođe možete da upotrebite da biste izbrisali Web segment ili da ga povežete sa drugim Web segmentima, zavisno od tipa Web segmenta koji koristite.

3. U telu Web segmenta nalazi se sadržaj koji ste naveli za korišćeni tip Web segmenta. U ovom primeru, Web segment je Web segment slike, koji prikazuje sliku.

Stranica sa Web segmentima je poseban tip Web stranice na kojoj možete da koristite Web segmente da biste objedinili podatke, kao što su liste i grafikoni, i Web sadržaj, na primer tekst i slike, u portal sa dinamičkim informacijama koji se zasniva na nekom zajedničkom zadatku ili posebnom interesovanju.

Matična stranica vaše lokacije predstavlja primer stranice sa Web segmentima. Kada kreirate novu lokaciju ili lokaciju radnog prostora, kreirate stranicu sa Web segmentima. Stranicu sa Web segmentima takođe možete da kreirate tako što ćete izabrati jedan od dostupnih predložaka lokacije ili korišćenjem programa za Web dizajn kompatibilnog sa sistemom Microsoft Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, da biste kreirali stranicu sa Web segmentima od početka.

Stranice sa Web segmentima možete da upotrebite za prikazivanje raznovrsnih strukturiranih i nestrukturiranih informacija na organizovan, svrsishodan i pogodan način. Stranice sa Web segmentima često sadrže nekoliko povezanih Web segmenata, tako da možete dinamički da prikazujete podatke i sadržaj i vidite rezultate koje želite.

Na primer, možete da kreirate stranicu sa Web segmentima pod imenom „Porudžbine kupaca“ koju često koristite za prikazivanje važnih informacija. Recimo, dobili ste poziv od kupca koji ima pitanje u vezi sa porudžbinom, ne seća se ID broja porudžbine, ali se seća njenog datuma. Web segment možete da upotrebite da biste uradili sledeće.

Stranica sa Web segmentima „Porudžbine kupaca“ sa nekoliko Web segmenata

1. Pronalaženje porudžbine po njenom ID broju ili, u ovom slučaju, po datumu porudžbine.

2. Prikaz svih porudžbina po datumu.

3. Biranje tražene porudžbine na osnovu imena kupca i pronalaženje njenih detalja, kao i detalja klijenta.

4. Biranje stavke porudžbine (u ovom slučaju, lampe) i prikaz slike proizvoda radi potvrde pitanja kupca.

5. Traženje najnovijih poslovnih vesti značajnih za kupčevu porudžbinu.

Svojstva Web segmenata

Svaki Web segment sadrži skup zajedničkih svojstava (takođe se nazivaju i „osnovna svojstva klase“) koja su organizovani u odeljke u oknu sa alatkama i koja kontrolišu izgled Web segmenta (na primer, naslov, visinu i širinu), njegov raspored (kao je redosled Web segmenata u zoni i smer sadržaja), kao i napredne osobine Web segmenta (kao što su ikona i opis slike).

Mnogi Web segmenti takođe imaju prilagođena svojstva karakteristična za određeni Web segment. Ona se najčešće prikazuju iznad ili ispod zajedničkih svojstava u oknu sa alatkama. Na primer, Web segment slike ima dodatna prilagođena svojstva, između ostalih i vezu sa slikom, njeno horizontalno i vertikalno poravnavanje i boju pozadine.

Napomena: U zavisnosti od načina kreiranja Web segmenta, prilagođena svojstva može da bude prikazano u podrazumevanom odeljku „Razno“, ispod zajedničkih svojstava u oknu sa alatkama.

Prikazi Web segmenata

Web segment možete da prilagođavate u jednom od dva prikaza:

 • Deljeni prikaz    Web segment možete da dodate stranici sa Web segmentima, koju ćete zatim urediti u deljenom prikazu. Deljeni Web segmenti dostupni su svim korisnicima stranice sa Web segmentima koji imaju odgovarajuću dozvolu.

 • Lični prikaz    Deljeni Web segment možete da dodate vašem ličnom prikazu, nakon čega ćete urediti prikaz Web segmenta. Promene Web segmenta koje načinite dok ste u ličnom prikazu dostupne su samo vama. Ostali korisnici, koji u ličnom prikazu nisu menjali Web segment, i dalje će videti deljeni prikaz Web segmenta.

Prikaz u kome radite sa Web segmentom važan je iz sledećih razloga:

 • Moguće je da imate dozvolu za uređivanje samo nekih Web segmenata na određenim stranicama sa Web segmentima, dok za ostale stranice nemate dozvolu.

 • Moguće je da možete da se povežete sa određenim Web segmentima na stranici sa Web segmentima, ali ne i sa ostalim Web segmentima na istoj stranici.

Web segmenti i veze Web segmenata

Dodatna funkcija Web segmenata jeste mogućnost da se povezuju, i to preko međusobnog razmenjivanja podataka i sinhronizovanog ponašanja. Povezivanjem Web segmenata možete da upravljate podacima na dinamičan i zanimljiv način. U mnogim proizvodima i tehnologijama, povezivanje skupova podataka iz različitih izvora nije lako i često zahteva znanje programiranja. Sa Web segmentima, međutim, povezivanje podataka je veoma jednostavno – dovoljno je da upotrebite nekoliko komandi iz menija. Povezivanjem Web segmenata možete, na primer, da organizujete podatke iz dva Web segmenta u različite prikaze, obavljate srodna izračunavanja između dva Web segmenta i da filtrirate jedan Web segment koristeći vrednosti iz drugog Web segmenta – sve to na jednoj stranici sa Web segmentima.

Zone Web segmenata i njihova svojstva

Zone Web segmenata su kontejneri Web segmenata; koriste se za njihovo grupisanje i organizovanje na stranici sa Web segmentima. Zone Web segmenata takođe imaju i skup svojstava koja imaju dve namene. Jedan podskup svojstava možete da upotrebite da biste organizovali raspored i oblik Web segmenata na stranici sa Web segmentima. Drugi podskup svojstava možete da upotrebite da biste Web segmentima unutar zone pružili dodatni stepen zaštite od izmena („zaključavanje“).

Svako svojstvo zone Web segmenata ima podrazumevane postavke ili ponašanje. Neke od vrednosti ovih svojstava automatski se postavljaju prilikom dodavanja Web segmenta stranici sa Web segmentima. Vrednosti ovih svojstava nisu predviđene za uređivanje u pregledaču, ali možete da ih uredite korišćenjem programa za Web dizajn kompatibilnog sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Office SharePoint Designer 2007.

Dodatne informacije o svojstvima zone veb segmenata potražite u sistemu Windows SharePoint Services 3.0 SDK koji je dostupan na lokaciji Opšti razvoj sistema SharePoint.

Vrh stranice

Tipovi veb segmenata

Windows SharePoint Services obezbeđuje nekoliko veb segmenata koji su spremni za korišćenje sa lokacijom. Te ugrađene veb segmente možete da koristite, prilagodite ih svojim potrebama ili kreirate nove veb segmente i otpremite ih za korišćenje na čitavoj lokaciji.

Podrazumevani veb segmenti

Sledeći veb segmenti su podrazumevano uključeni na svim lokacijama i mogu se prilagoditi potrebama vašeg tima. Veliki broj ovih veb segmenata može i međusobno da se poveže radi kreiranja različitih jedinstvenih rešenja:

 • Veb segment uređivača sadržaja     Veb segment uređivača sadržaja možete koristiti da biste dodavali oblikovani tekst, tabele, hiperveze i slike na stranicu sa veb segmentima.

 • Veb segment obrasca     Veb segment obrasca možete da koristite za povezivanje i filtriranje kolone podataka u drugom veb segmentu. Oba veb segmenta moraju biti pokrenuta na istom serveru.

 • Veb segment za sliku     Veb segment za sliku možete da koristite da biste dodali sliku ili grafiku na stranicu sa veb segmentima. Da biste sliku lakše koordinisali sa drugim veb segmentima na stranici, možete da kontrolišete vertikalno poravnavanje, horizontalno poravnavanje i boju pozadine slike unutar veb segmenta za sliku tako što ćete urediti njegova prilagođena svojstva u deljenom prikazu.

 • Veb segment prikaza liste    Veb segment prikaza liste možete koristiti za prikazivanje i uređivanje podataka liste ili biblioteke na lokaciji i za povezivanje sa drugim veb segmentima, uključujući druge veb segmente prikaza liste. Liste predstavljaju informacije koje delite sa članovima tima i koje često prikazujete u obliku tabele. Prikazi liste prikazuju te informacije na različite načine i za različite namene, kao što su filtriranje, sortiranje ili izbor određenih kolona.

  Napomena: Ne postoji veb segment koji se naziva „Prikaz liste“. Kada kreirate listu na lokaciji, veb segment prikaza liste automatski se kreira i imenuje po listi. Na primer, ako kreirate listu pod imenom „Brodovi“, veb segment koji se zove „Brodovi“ biće dostupan u galeriji „Ime lokacije“. Veb segment automatski prikazuje podatke sa liste koju ste kreirali.

 • Veb segment za prikaz stranica     Veb segment za prikaz stranica možete da koristite da biste prikazali veb stranicu, datoteku ili fasciklu na stranici sa veb segmentima. Hipervezu, putanju datoteke ili ime fascikle unosite da biste povezali sadržaj.

 • Veb segment za korisnike lokacije    Veb segment za korisnike lokacije možete da koristite da biste prikazali listu korisnika i grupa koji imaju dozvolu za korišćenje lokacije. Veb segment za korisnike lokacije automatski se pojavljuje na matičnoj stranici lokacije „Radni prostor dokumenata“. Veb segment za korisnike lokacije možete dodati i na bilo koju stranicu sa veb segmentima.

  Napomena: Na lokacijama koje koriste Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 i starije verzije, veb segment za korisnike lokacije zvao se „Veb segment članova“.

 • XML veb segment     XML veb segment možete da koristite da biste prikazali proširivi jezik za označavanje (XML) i primenili transformacije proširivog jezika za opis stilova (XSLT) na XML pre prikazivanja sadržaja. Na primer, možete da imate XML datoteku koja sadrži listu brodova, cena i veza do slika brodova. XSLT možete koristiti za transformisanje podataka da biste prikazali listu brodova i cena i napravili hipervezu od imena broda za prikazivanje slike u zasebnom prozoru.

Unapred konfigurisani veb segmenti prikaza liste

Sledeći veb segmenti su ugrađeni u predložak Windows SharePoint Services lokacije tima i automatski su konfigurisani i spremni za korišćenje na stranici sa veb segmentima kada kreirate novu lokaciju tima. Različite kombinacije tih veb segmenata su uključene kada kreirate lokacije tima ili lokacije radnog prostora, u zavisnosti od predloška lokacije koji izaberete.

Napomena: Ti veb segmenti izvedeni su iz veb segmenata prikaza liste i koristite unapred konfigurisane predloške veb segmenata za kreiranje jedinstvenog rasporeda i dizajna. Da biste na te liste dodali podatake, na traci za brzo pokretanje izaberite stavku Prikaži sav sadržaj lokacije, a zatim izaberite stavku Liste. Na stranici „Sav sadržaj lokacije“ kliknite na ime liste za koju želite da dodate podatke.

 • Objave     Koristite veb segment za objave da biste objavili novosti, status i druge kratke informacije koje želite da delite sa članovima tima.

 • Kalendar     Koristite veb segment za kalendar da biste prikazivali predstojeće događaje ili rasporede tima.

 • Veze     Koristite veb segment za veze da biste objavljivali hiperveze do veb stranica koje zanimaju tim.

 • Deljeni Dokumenti     Koristite veb segment za deljene dokumente da biste delili datoteke iz podrazumevane biblioteke dokumenata sa korisnicima lokacije.

 • Zadaci     Koristite veb segment za zadatke za dodeljivanje zadatka članu tima, navođenje njegovog krajnjeg roka i prioriteta i prikazivanje statusa i toka.

 • Timska diskusija     Koristite veb segment za timsku diskusiju da biste obezbedili forum za razgovore o temama koje zanimaju tim.

Prilagođeni veb segmenti

Pomoću okruženja za programiranje koje je kompatibilno sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Visual Studio, projektanti mogu da iskoriste ceo skup funkcija modela Microsoft ASP.NET za pravljenje prilagođenih veb segmenata. Stranica sa veb segmentima je ASP.NET datoteka (.aspx), a veb segmenti su izvedeni iz kontrola za veb obrasce. Projektanti mogu da naprave sopstvene veb segmente koji obezbeđuju novu funkcionalnost da bi dodatno poboljšali stranice sa veb segmentima. Projektanti mogu i da dodaju prilagođena svojstva u veb segmente, dodaju prilagođene alatke za izradu u okno sa alatkama za specijalizovani korisnički interfejs i povezuju se sa drugim veb segmentima pomoću veza veb segmenata. Dodatne informacije o pravljenju i primeni veb segmenata potražite u temi Windows SharePoint Services 3.0 SDK, koja je dostupna na lokaciji Opšti razvoj sistema SharePoint.

Možete koristiti i veb segmente koje su kreirale druge osobe ili preduzeća. Morate imati odgovarajuće dozvole za dodavanje veb segmenata nezavisnih proizvođača na stranicu sa veb segmentima ili lokaciju. Neki veb segmenti možda treba da se primene direktno na serveru. Ako ne možete da dodate veb segment nezavisnog proizvođača na stranicu sa veb segmentima ili lokaciju, obratite se administratoru za pomoć.

Vrh stranice

Načini korišćenja Web segmenata i stranica sa Web segmentima

Stranice sa Web segmentima možete da koristite na sledeće načine:

 • Objedinjavanje podataka iz različitih izvora podataka.

 • Izveštavanje i rezimiranje važnih podataka.

 • Analiza i grupisanje podataka (na primer, zbirovi, ukupne vrednosti i prebrojavanja).

 • Rezimiranje ključnih informacija koje želite da vidite na početku svakog dana.

 • Uređivanje po prioritetu i isticanje projekata ili podataka o klijentima da biste efikasnije donosili odluke.

 • Prikaz ažurnog plana rada i informacija o sastancima da biste brzo isplanirali dan.

 • Brzi pristup poslovnim vestima, lokalnim meteorološkim informacijama i vašim omiljenim Web lokacijama da biste efikasnije pregledali Web.

Načini kreiranja i prilagođavanja stranice sa Web segmentima

Postoji nekoliko načina kreiranja i prilagođavanja stranice sa Web segmentima:

 • Obrazac nova stranica sa veb segmentima    Najčešći način za kreiranje stranice sa veb segmentima jeste preko obrasca Nova stranica sa veb segmentima. Na meniju Radnje na lokaciji Slika dugmeta izaberite stavku Kreiraj, a zatim izaberite stavku Stranica sa veb segmentima da biste otvorili obrazac Nova stranica sa veb segmentima. Kad upotrebite ovaj obrazac za kreiranje stranice, možete odmah početi da dizajnirate stranicu u pregledaču. Kad želite da pregledate stranicu, zatvorite okno sa alatkama.

 • Program za Web dizajn    Korišćenjem programa za Web dizajn kompatibilnog sa sistemom Windows SharePoint Services, kao što je Microsoft Office SharePoint Designer 2007, možete da izvedete napredna prilagođavanja stranice sa Web segmentima, među kojima su i sledeća:

  • Prilagođavanje teme stranice sa Web segmentima, koja podrazumevano koristi temu lokacije.

  • Uredite predložak stranice sa Web segmentima ili kreirajte novi.

  • Prilagođavanje rasporeda na stranici.

  • Uređivanje svojstava zone.

  • Dodavanje HTML koda ili Web kontrola.

  • Promena poretka Web segmenata unutar zone.

  • Dodavanje Web segmenta izvan zone, ili dodavanje Web segmenta na Web stranicu koja nije stranica sa Web segmentima.

  • Kreiranje veza između Web segmenata na različitim stranicama.

  • Objavljivanje stranice sa Web segmentima na Web lokaciji na kojoj je pokrenut Windows SharePoint Services.

  • Prilagođavanje Web segmenta za obrasce i korišćenje Web segmenta za prikaz podataka.

Vrh stranice

Podrška za stranice sa Web segmentima u Web pregledaču

U Web pregledačima postoje dva nivoa podrške za stranice sa Web segmentima:

 • Nivo 1 je najviši nivo vizuelne i funkcionalne podrške. Među pregledačima koji pružaju podršku nivoa 1 su i skorašnje verzije pregledača Microsoft Internet Explorer for Microsoft Windows.

 • Ako podrška spada u nivo 2, u nekim pregledačima neće biti nekoliko vizuelnih i funkcionalnih mogućnosti, dok će neke druge mogućnosti biti narušene i njihovo ponašanje biće drugačije od onog u pregledačima nivoa 1. Međutim, korisnicima će i dalje će biti dostupna većina mogućnosti. Među pregledačima koji pružaju podršku nivoa 2 su Firefox 1.5 i noviji za Windows, kao i Netscape Navigator 8.0 i noviji za Windows. Centralna administracija sistema Windows SharePoint Services 3.0 ne podržava pregledače nivoa 2.

Napomena: Pregledači nivoa 2 ne podržavaju kreiranje veza između Web segmenata.

U sledećoj tabeli prikazani su nivoi podrške koje pružaju neki uobičajeni pregledači.

Minimalna verzija pregledača

Operativni sistem

Nivo 1

Nivo 2

Internet Explorer 6.x

Windows

Da

Da

Internet Explorer 6.x 64-bitna verzija

Windows

Da

Da

Internet Explorer 7

Windows

Da

Da

Firefox 1.5

Windows

Ne

Da

Netscape 8.0

Windows

Ne

Da

Firefox 1.5

Unix

Ne

Da

Netscape 7.2

Unix

Ne

Da

Mozilla 1.7.12

Unix

Ne

Da

Safari 2.0.2

Macintosh

Ne

Da

Firefox 1.5

Macintosh

Ne

Da

Ostalo

Ostalo

Ne

Ne

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×