Uvod u Access programiranje

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Kada kreirate novu bazu podataka, obično počnite tako što ćete kreirati nekoliko objekata baze podataka kao što je tabela, obrazaca i izveštaja. Na kraju, stignete na tačku gde ćete morati da dodate neke programiranje za automatizaciju određenih procesa i povezuje objekte baze podataka. Ovaj članak vam pomaže da ste postavili na programerski alatke u programu Access 2010.

Napomena : Možete da dodate programa Visual Basic for Applications (VBA) kôd Veb baze podataka; Međutim, nije moguće pokrenuti taj kôd dok baze podataka je pokrenut u Veb pregledaču. Ako Veb baza podataka sadrži VBA kôd, prvo morate da otvorite Veb bazu podataka pomoću programa Access pre nego što možete pokrenuti kôd. Da biste izvršili programiranje zadaci u Veb bazi podataka, umesto toga koristite Access makroe.

Više informacija o veb bazama podataka potražite u članku Izgradnja baze podataka za deljenje na vebu.

Ovaj članak sadrži:

Šta je program?

Treba da koristim makroe ili treba koristiti VBA kôd?

Koristite čarobnjak za komandno dugme da izvršite uobičajene zadatke programiranje

Razumevanje makroa

Razumevanje VBA kôd

Konvertovanje makroi VBA koda

Saznajte kako da koristite sistem pomoći

Šta je program?

U programu Access, programiranje je proces dodavanja funkcionalnost u bazu podataka pomoću Access makroe ili Visual Basic for Applications (VBA) kôd. Na primer, pretpostavimo da ste kreirali obrasca i izveštaja i želite da obrascu dodate komandno dugme da, kada se klikne na otvara izveštaj. U ovom slučaju, programiranje je proces kreiranja makroa ili VBA postupka i postaviti komandno dugme OnClicksvojstvo za događaj tako što ćete kliknuti na komandno dugme pokreće makro ili proceduru. Za jednostavne operacije, kao što su otvaranje izveštaja, možete da koristite čarobnjak za komandno dugme da da sve radi, ili možete da uključite isključeno čarobnjaka i uradite program sami.

Napomena : Mnogo programa Microsoft Office koristi termin "makro" se odnosi VBA kôd. Ovo može biti zbunjujuće za korisnike programa Access jer u programu Access, termin "makro" upućuje na imenovani skup radnji makroa koje možete da prikupite tako što ćete koristiti alatku "Izrada makroa". Pristup radnji makroa predstavljaju samo podskup komande koje su dostupne u VBA MODULU. "Izrada makroa" daje vam više strukturirane interfejs od programa Visual Basic Editor, omogućavajući vam da biste dodali programiranje kontrolama i objektima bez potrebe da biste saznali VBA kôd. Trebalo bi da ne zaboravite da u člancima pomoći programa Access, Access makroi se nazivaju makroe. Nasuprot tome, VBA kôd se nazivaju VBA, kôd, funkcija ili proceduru. VBA kôd se nalazi u moduli klasa (koji su deo pojedinačne obrasce ili izveštaje i obično sadrži kôd za te objekte) i u modula (koji nisu povezani sa određene objekte i obično sadrže "globalni" kôd koji se mogu koristiti u celoj baze podataka).

Objekte (kao što su obrasci i izveštaji) i kontrola (kao što je komandna dugmad i okviri za tekst) imaju različite svojstva događaja u koji možete da priložite makroe ili procedure. Svaki svojstvo za događaj je povezan sa određenim događaj, kao što su klika mišem, otvorite obrazac ili izmenite podatke u okvir za tekst. Događaji se takođe mogu aktivirati tako što ćete faktora izvan programa Access, kao što su sistemski događaji ili makroe ili procedure koje su povezane sa drugim događajima. Baze podataka može da se složene ako dodate mnogo makroe ili procedure nekoliko svojstava događaj veliki broj objekata, ali u većini slučajeva, možete da postignete rezultate koje želite tako što ćete koristiti vrlo malo programiranje.

Vrh stranice

Treba da koristim makroe ili treba koristiti VBA kôd?

Odluka da koristite makroe, VBA ili oba prvenstveno zavisi od kako planirate da primenite ili distribuirate bazu podataka. Na primer, ako je baza podataka uskladištena na vašem računaru i ako ste jedini korisnik i ako ste upoznati sa korišćenjem VBA kôd, možete odlučiti da koristite VBA da izvršite većinu programiranje zadataka. Međutim, ako nameravate da bazu podataka delite sa drugim osobama pronalaženjem na serveru datoteka, možda ćete želeti da koristite VBA za bezbednosne mere. Ako nameravate da objavite bazu podataka kao Access Veb aplikaciju, morate da koristite makroe umesto VBA da biste izvršili programerski zadatke, jer VBA nije kompatibilan sa Web funkciju za objavljivanje.

Access Web aplikacije    Access Veb aplikacija su nove funkcije programa Access 2010 sa kojima možete da objavite aplikaciju Microsoft SharePoint Server kojem su pokrenute usluge pristupa. Ovo omogućava druge osobe da koriste vašu bazu podataka putem standardne Internet pregledača, umesto da imaju pristup instaliranu na računaru. Međutim, zbog toga što VBA kôd nekompatibilna sa Veb funkcije objavljivanja, ako planirate da objavite u aplikaciji kao Access Veb aplikaciju, morate da koristite samo makroe da biste izvršili programerski zadatke.

Prilikom dizajniranja novog Access Web aplikacije, trebalo bi da počnite tako što ćete kliknuti Praznu Veb bazu podataka prilikom prvog pokretanja programa Access. Funkcije koje možete da koristite za kreiranje baze podataka, pomaže da proverite da li Veb aplikacija ćete objaviti uspešno ograničava.

Klijentske aplikacije    Ako ne planirate da objavite u aplikaciji za server sa Access Services, trebalo bi da zasnujete odluku da koristite makroe ili VBA kôd na dva zabrinutosti: bezbednost i funkcionalnosti koje želite. Bezbednost zato problema VBA može da se koristi za kreiranje kôd koji kompromituje bezbednost podataka ili da povrede datoteka na računaru. Kada koristite bazu podataka koja je kreirana od strane nekoga osim sebi, treba da omogućim VBA kôd samo ako znate da je baza podataka potiče iz pouzdanog izvora. Kada kreirate bazu podataka koja će se koristiti u drugim osobama, trebalo bi da probate da biste izbegli uključujući programiranje alatke koje zahtevaju da korisnik posebno dodelite status pouzdanosti u bazi podataka. Opšte tehnika za izbegavanje potrebe za korisnike da verujete bazi podataka dolaze kasnije u ovom odeljku.

Da biste se osigurali bezbednost baze podataka, trebalo bi da probate da koristite makroe kada možete i da koristite VBA programiranje samo za operacije koje nije moguće izvršiti pomoću radnji makroa. Pored toga, trebalo bi da pokušate da koristite samo radnji makroa koje ne zahtevaju dodeli status pouzdanih bazu podataka da biste pokrenuli. Ograničavanje upotrebu radnji makroa na ovaj način omogućava korisnicima da budete sigurni da je baza podataka ima bez programiranje koji bi štete podatke ili druge datoteke na računarima.

Razmatranja makroa

Access 2010 sadrži mnoge nove radnje makroa koje vam omogućavaju da napravite moćnije makroi ne možete da napravite pomoću starije verzije programa Access. Na primer, sada možete da kreirate i koristite globalni privremene promenljive pomoću radnji makroa i možete više elegantno rešili greške tako što ćete koristiti nove radnje makroa za obradu greške. U starijim verzijama programa Access, ove vrste funkcije su dostupne samo ako koristite VBA. Pored toga, možete da ugradite makro direktno u svojstvo događaja objekta ili kontrolu. Ugrađeni makro postaje deo objekta ili kontrole i ostaje sa objekta ili kontrole ako je premeštene ili kopirane.

Makroi obezbeđuju jednostavan način rukovanja mnoge programerski zadatke, kao što su otvaranje i zatvaranje obrazaca i pokretanje izveštaja. Možete da brzo i jednostavno povezuje objekata baze podataka (obrasci, izveštaji i tako dalje) koji ste kreirali zato što postoji mala sintaksu koju morate zapamtiti. Argumenti za svaku radnju se prikazuju alatku "Izrada makroa".

Pored povećana bezbednost i jednostavne upotrebe koje obezbeđuju makroe, morate da koristite makroa da biste izvršili sledeće zadatke:

 • Radnja ili skup radnji dodeliti šifru. To zahteva kreiranje grupe makroa koji se zove AutoKeys.

 • Izvršavanje radnje ili niza radnji kada prvi put otvori baze podataka. Ovo je potrebno da kreirate makro Autoexec.

  Napomena : Makro AutoExec pokreće pre nego što makroe ili VBA kôd, čak i ako imate dizajniranim početni obrazac u dijalogu Opcije programa Access i makro ili VBA kôd povezan sa tom obrascu OnOpen ili OnLoad događaja.

Više informacija o tome kako da napravite makroa potražite u odeljku Razumevanje makroe.

VBA razmatranja

Treba da koristite VBA programiranje umesto makroa ako želite da uradite nešto od sledećeg:

 • Koristite ugrađene funkcije, ili kreirajte sopstvenu funkcije    Access sadrži veliki broj ugrađene funkcije, kao što su funkcije IPmt , koja izračunava jedan kamate. Možete da koristite ove ugrađene funkcije da biste izvršili izračunavanja bez potrebe da kreirate komplikovanu izraze. Korišćenjem VBA kôd, možete da kreirate sopstveni funkcije da biste izvršili izračunavanja koje premašuju mogućnosti izraz ili da biste zamenili složenim izrazima. Pored toga, možete da koristite funkcije koje ste kreirali u izrazima da biste primenili uobičajenih operacija na više od jednog objekta.

 • Kreiraj ili manipulisanje objekti    U većini slučajeva, možete pronaći će da je najlakše da kreirate i menjate objekat u prikazu dizajna taj objekat. U nekim slučajevima, međutim, možda želite da manipulisati definiciju objekat u kodu. Pomoću programskog jezika VBA, možete da upravljate sve objekte u bazi podataka, pored baze podataka samu.

 • Izvršavanje radnje na nivou sistema    Možete izvršiti RunApp radnju u makrou da biste pokrenuli drugi program (kao što je Microsoft Excel) iz programa Access, ali ne možete da koristite makroa puno još izvan programa Access. Pomoću programskog jezika VBA, možete da proverite da biste videli da li postoji datoteka na računaru, koristite automatizaciju ili Dynamic Data Exchange (DDE) da biste komunicirali sa drugim Microsoft operativnim sistemom Windows programima, kao što je Excel, a pozivaju funkcije u operativnom sistemu Windows biblioteka dinamičkih veza (DLL).

 • Manipuliљeљ sa zapisa jedan po jedan    Možete da koristite VBA da biste se kretali kroz skup zapisa, jedan zapis po jedno, i izvršavanje operacije za svaki zapis. Međutim, makroi rad sa celu skupa zapisa u isto vreme.

Vrh stranice

Koristite čarobnjak za komandno dugme da izvršite uobičajene zadatke programiranje

Ako želite da dodate komandno dugme u obrazac, čarobnjak za komandno dugme mogu vam pomoći da počnete sa programiranje. Čarobnjak vam pomaže da kreirate komandno dugme koje vrši određenog zadatka. U programu Access 2010 (.accdb) datoteci, čarobnjak će kreirati makro koji je ugrađena u svojstvo " OnClick " komandnog dugmeta. U datoteci .mdb ili .adp čarobnjak će kreirati VBA kôd, jer Ugrađeni makroi nisu dostupne u tim formatima datoteka. U svakom slučaju, onda možete da izmenite ili poboljšali makro ili VBA kôd da bolje odgovara vašim potrebama.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac u koji želite da dodate komandno dugme, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici " Dizajn ", kliknite na strelicu nadole da prikažete galeriju kontrole , a zatim proverite da li je izabrana Koristi čarobnjake za kontrolu .

 3. Na kartici " Dizajn " u galeriji kontrole , kliknite na dugme.

 4. U koordinatnoj mreži za dizajn obrasca kliknite na mesto na koje želite da komandno dugme bude smešten.

  Pokrenuće se čarobnjak za komandno dugme.

 5. Na prvoj stranici čarobnjaka, kliknite na dugme svake kategorije na listi kategorije da biste videli koje radnje čarobnjaka možete programa komandno dugme da biste izvršili. Na listi Radnje izaberite radnju koju želite i zatim kliknite na dugme dalje.

 6. Izaberite opciju tekst ili sliku opcija, u zavisnosti od toga da li želite da tekst ili sliku da budu prikazani na komandno dugme.

  • Ako želite da se prikazuje tekst, možete da uredite tekst u polju pored opcija " tekst ".

  • Ako želite sliku za prikazivanje, čarobnjak predlaže sliku na listi. Ako želite da izaberete drugu sliku, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži sve slike da biste prikazali listu svih slika dugme komande koje obezbeđuje Access ili kliknite na dugme Pregledaj da biste izabrali sliku koja je uskladištena na drugom mestu.

   Kliknite na dugme Dalje.

 7. Unesite smisleno ime za komandno dugme. Ovo je opcionalan korak, a to ime se ne prikazuje na komandno dugme. Međutim, to je dobra ideja da biste uneli smisleno ime tako da kada treba da se odnosi na komandno dugme kasnije (na primer, ako postavljate redosleda kartica za kontrole u obrascu), on će biti mnogo lakše da razlikujete komandnu dugmad. Ako komandno dugme zatvara obrazac, na primer, možda ćete god cmdClose ili CommandClose.

 8. Kliknite na dugme Završi.

  Access će postaviti komandno dugme u obrazac.

 9. Ako želite da vidite čarobnjak "programirana" za vas, uradite sledeće opcionalne:

  1. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

  2. Izaberite karticu događaj u listu sa svojstvima.

  3. U polje za svojstvo Na kliknite na dugme izaberite stavku Pravljenje dugme Slika dugmeta .

   Access pokreće dijalog "Izrada makroa" i prikazuje makro koji je kreirao čarobnjak. Ako želite (za više informacija o tome kako da uredite makro, pogledajte odeljak Razumevanje makroi), možete da uredite makro. Kada završite, na kartici Dizajn , u grupi Zatvaranje kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili alatku "Izrada makroa". Ako vas Access upita da biste sačuvali promene i ažurirali svojstvo, kliknite na dugme da da biste sačuvali promene ili bez da odbacite promene.

 10. Na kartici Dizajn , u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz obrasca. Kliknite na dugme Novo komandno dugme da biste potvrdili da radi onako kako ste očekivali.

Vrh stranice

Razumevanje makroa

Makro je alatku koja vam omogućava da automatizujete zadatke i dodavanje funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola. Na primer, ako dodate komandno dugme u obrazac, povezati svojstvo događaja OnClick dugmeta za makro koji sadrži komande koje želite da dugme izvršava svaki put kada se klikne na nju.

Korisno je da razmislite o Access makroa kao pojednostavljeni programski jezik u kojem možete kreirati kôd tako što ćete napraviti listu radnji da biste izvršili. Kada kreirate makro, sa padajuće liste izaberite svaku radnju, a zatim popunite potrebne informacije za svaku radnju. Makroi omogućavaju vam da biste dodali funkcionalnost obrazaca, izveštaja i kontrola bez pisanja koda u VBA modulu. Makroi obezbeđuju podskup komandi koje su dostupne u VBA MODULU, a većina osoba lakše da izrade makro nego da napišu VBA kôd.

Makro možete kreirati pomoću okna „Izrada makroa“ koji je prikazan na sledećoj slici.

Alatka „Izrada makroa“ u programu Access 2010

Da biste prikazali dijalog "Izrada makroa":

 • Na kartici Kreiranje , u grupi makroi i kôd kliknite na dugme makro.

Vrh stranice

Razumevanje VBA kôd

Kao što su makroe, VBA vam omogućava da dodate Automatizacija i druge funkcionalnosti u Access aplikaciji. Možete da proširite VBA koristeći kontrole nezavisnog proizvođača, a možete pisati sopstvene funkcije i procedure za sopstvene specifičnim potrebama.

Napomena : Možete da dodate programa Visual Basic for Applications (VBA) kôd Veb baze podataka; Međutim, nije moguće pokrenuti taj kôd dok baze podataka je pokrenut u Veb pregledaču. Ako Veb baza podataka sadrži VBA kôd, prvo morate da otvorite Veb bazu podataka pomoću programa Access pre nego što možete pokrenuti kôd. Da biste izvršili programiranje zadaci u Veb bazi podataka, umesto toga koristite Access makroe.

Više informacija o veb bazama podataka potražite u članku Izgradnja baze podataka za deljenje na vebu.

A brz način da biste počeli sa VBA programiranje jeste da prvo kreirate Access makroa, a zatim konvertuje u VBA kôd. Uputstva za taj uključeni su u odeljku Konvertovanje makroa u VBA kôd. Ova opcija kreira novu VBA modulu koji izvršava operacije u ekvivalentnu u makro. Visual Basic Editor i otvara tako da možete da počnete sa izmenom proceduru. Kada radite u programu Visual Basic Editor, možete da kliknete ključne reči i pritisnite taster F1 da biste pokrenuli pomoći za projektante programa Access i Saznajte više o svaku ključnu reč. Zatim, možete da istražite pomoći za projektante programa Access i otkrijte nove komande će vam pomoći da izvršite programiranje zadatka koji želite.

Vrh stranice

Konvertovanje makroi VBA koda

Možete da koristite Access 2010 da biste automatski konvertovali makroi VBA module ili moduli klasa. Možete da konvertujete makroe koje su priložene u obrazac ili izveštaj, da li postoje kao odvojena objekta ili kao ugrađeni makroi. Možete i da konvertujete globalni makroe koje su nije povezan sa određenim obrascem ili izveštajem.

Napomena : Možete da dodate programa Visual Basic for Applications (VBA) kôd Veb baze podataka; Međutim, nije moguće pokrenuti taj kôd dok baze podataka je pokrenut u Veb pregledaču. Ako Veb baza podataka sadrži VBA kôd, prvo morate da otvorite Veb bazu podataka pomoću programa Access pre nego što možete pokrenuti kôd. Da biste izvršili programiranje zadaci u Veb bazi podataka, umesto toga koristite Access makroe.

Više informacija o veb bazama podataka potražite u članku Izgradnja baze podataka za deljenje na vebu.

Konvertovanje makroa koje su priložene u obrazac ili izveštaj

Ovaj proces se konvertuje u VBA makroe koje su uputio (ili ugrađen) obrasca ili izveštaja (ili neki od njegovih kontrola) i dodaje VBA kôd obrasca ili izveštaja modul klase. Modul klase postaje deo obrazac ili izveštaj i premešta sa obrazac ili izveštaj, ako je premeštene ili kopirane.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke izaberite stavku Konvertovanje obrazac makroe za Visual Basic ili Konvertovanje izveštaja makroe za Visual Basic.

 3. U dijalogu Konvertovanje obrazac makroe ili Konvertovanje izveštaja makroa izaberite da li želite da dodate greške kôd na funkcije generiše za rukovanje Access. Takođe, ako imate komentare u makroima, izaberite da li želite da budu uključene kao komentare u funkcijama. Kliknite na dugme Konvertuj da biste nastavili.

  Ako nema modul klase postoji za obrazac ili izveštaj, Access će kreirati jedan i dodaje proceduru u modul za svaki makro koji je povezan sa obrazac ili izveštaj. Access takođe menja svojstva događaja u obrazac ili izveštaj tako da se pokrenu nove VBA procedure umesto makroi.

 4. Za prikazivanje i uređivanje VBA kôd:

  1. Dok je obrazac ili izveštaj je još uvek otvoren u prikazu dizajna, ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

  2. Na kartici događaj lista sa svojstvima, kliknite na bilo koji okvir za svojstvo koje prikazuje [Event Procedure], a zatim kliknite na dugme "napravi" Slika dugmeta . Da biste prikazali svojstva događaja za određenu kontrolu, kliknite na kontrolu da biste je izabrali. Da biste prikazali svojstva događaja za ceo obrazac ili izveštaj, izaberite obrazac ili izveštaj sa padajuće liste na vrhu lista sa svojstvima.

   Access otvara Visual Basic Editor i prikazuje proceduru događaja u njegov modul klase. Možete da se pomerate nagore ili do prikaza koje se nalaze u istoj procedure za razred modul.

Konvertovanje globalni makroa

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na makro koji želite da konvertujete, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn , u grupi Alatke kliknite na dugme Konvertuj makroe za Visual Basic.

 3. U dijalogu Konvertovanje makro , izaberite željene opcije i zatim izaberite stavku Konvertuj.

  Access konvertuje makro i otvara Visual Basic Editor.

 4. Za prikazivanje i uređivanje VBA kôd:

  1. U programu Visual Basic Editor, ako okno "Istraživač projekta" nije prikazano, u meniju Prikaz izaberite stavku Istraživač projekta.

  2. Razvijte stabla u okviru ime baze podataka u kojoj radite.

  3. U okviru modula, kliknite dvaput na modul konvertuju makroa – ime makroa.

   Visual Basic Editor otvara modul.

Prilaganje VBA funkcije za svojstvo za događaj

Kada konvertujete globalna makro VBA, VBA kôd se smešta u standardni modul. Za razliku od modul klase, standardni modul nije deo obrasca ili izveštaja. Koje će najverovatnije želite da dodelite funkcije za svojstvo za događaj u obrascu, izveštaju ili kontrolisali kako bi kôd pokrenut tačno kada i gde želite. Da biste to uradili, možete da kopirate VBA kôd u modul klase i zatim je povežete sa svojstvo za događaj ili možete da napravite poseban poziv iz svojstvo događaja u standardni modul ako pomoću sledeće procedure.

 1. U programu Visual Basic Editor, zabeležite ime funkcije. Na primer, ako ste konvertovali makroa koji se zove moj makro, ime funkcije će biti MyMacro().

 2. Zatvorite Visual Basic Editor.

 3. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac ili izveštaj sa kojim želite da povežete funkcije, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 4. Kliknite na kontrolu ili odeljak sa kojim želite da povežete funkciju.

 5. Ako list sa svojstvima nije prikazan, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 6. Na kartici događaj lista sa svojstvima, kliknite na polje za svojstvo događaj sa kojim želite da povežete funkciju.

 7. U polje za svojstvo, otkucajte znak jednakosti (=) praćeno imenom funkcije – na primer, =moj makro(). Ne zaboravite da uključite u zagrade.

 8. Sačuvajte obrazac ili izveštaj tako što ćete kliknuti na dugme Sačuvaj na priručnoj traci.

 9. U oknu za navigaciju kliknite dvaput na obrazac ili izveštaj, a testiranje da biste videli da kôd pokrenut kako treba.

Sada znate osnovne korake za dodavanje VBA kôd u bazu podataka. Ovaj članak opisuje samo osnove o tome kako da počnete; Postoji veliki broj sjajnih knjiga reference i resursi na mreži mogu vam pomoći da napravite u programiranju veštine.

Vrh stranice

Saznajte kako da koristite sistem pomoći

Access 2010 obezbeđuje veliki broj načina da biste dobili pomoć u vezi sa isprobavanja. Možete da dobijete pomoć u bilo kom trenutku tako što ćete kliknuti na dugme " pomoć " u gornjem desnom uglu prozora programa Access.

Dugme „Pomoć“

Access prikazuje prozora za pomoć.

Takođe, kada kreirate makro ili VBA postupka, možete da kliknite na radnju makroa, ključnu reč ili ime ugrađene funkcije i pritisnite taster F1. U većini slučajeva, Access prikazuje teme pomoći za stavku koju ste kliknuli.

Nakon pomoć prozor otvoren, koristite dugmad za navigaciju na traci sa alatkama za premeštanje između stranica.

Trake sa alatkama prikazivača za pomoć

Na primer, kliknite na karticu Početak da biste prikazali sadržaj, a zatim kliknite na dugme na nazad, unapred, Zaustaviili dugme Osveži da biste premestili između teme ili da biste ponovo učitali teme. U sistemu pomoći za određene informacije možete da pretražujete i tako što ćete uneti termina za pretragu u polje ispod trake sa alatkama i zatim pritisnite taster ENTER ili kliknuti na dugme Pretraži.

Kada tražite informacije o programu, obično korisno je da istražite pomoći programa Access projektovanje pored pomoći programa Access.

Prebacivanje sa programa Access pomoći za projektante

 1. Kliknite na strelicu padajućeg menija pored dugmeta za pretragu .

  Dugme „Pretraži“ u pomoći

  Prozor za pomoć prikazuje listu dostupnih temama pomoći koje možete da pregledate.

  Lista za pretragu pomoći

 2. Ako ste povezani sa Internetom, u okviru sadržaj sa lokacije Office.com, kliknite na dugme Reference za projektante. Preporučujemo da koristite ovaj metod, jer je uvek najnovije sadržaj sa lokacije Office.com. Ako niste povezani sa Internetom ili ako vaš administrator sistema je onemogućio u prozoru za pomoć da biste otišli na mreži, možete i dalje da prikažete Access projektant pomoć tako što ćete izabrati stavku Reference za projektante u okviru sadržaj sa ovog računara.

 3. Možete da pregledate pomoć tako što ćete koristiti veze u tabeli sadržaj ili tako što ćete uneti termina za pretragu u polju odmah ispod trake sa alatkama, a zatim pritisnuti taster ENTER.

 4. Da biste se vratili u pomoći programa Access, kliknite na strelicu padajućeg menija pored dugmeta za pretragu i izaberite stavku Pomoć za pristup u okviru sadržaj sa lokacije Office.com ili sadržaj sa ovog računara.

Za više informacija o korišćenju van mreže ili pomoć na mreži, kliknite na meni statusa veze u donjem desnom uglu prozora za pomoć, a zatim kliknite na dugme objasni ove opcije.

Poruka o statusu veze u prikazivaču za pomoć

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×