Uvlačenje pasusa

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Uvlačenje pasusa određuje udaljenost pasusa od leve ili desne margine. Unutar margina možete da povećate ili smanjite uvlačenje pasusa ili grupe pasusa. Možete takođe da napravite negativno uvlačenje pasusa (poznato i pod imenom „izvlačenje“), koje povlači pasus prema levoj margini. Možete da napravite izvučeno uvlačenje pasusa u kojem nije uvučen prvi red pasusa, već potonji redovi.

Uvlačenja pasusa i margine stranice

1. Margine stranica

2. Uvlačenje pasusa

Više informacija o pravljenju stilova sa oblikovanjem koje želite ponovo da koristite potražite u članku Pravljenje novog brzog izbora stila.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti.

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

Povećavanje ili smanjivanje levog uvlačenja za ceo pasus

Povećavanje ili smanjivanje desnog uvlačenja za ceo pasus

Podešavanje uvlačenja pomoću tastera TAB

Uvlačenje svih redova pasusa osim prvog

Kreiranje negativnog izvlačenja

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

Tekst sa uvučenim prvim redom

 1. Kliknite ispred reda koji želite da uvučete.

 2. Na kartici Raspored stranice izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Uvlačenja i razmaci.

  Pokretač dijaloga „Pasus“

 3. U odeljku Uvlačenje pasusa, u listi Specijalno izaberite stavku Prvi red, a zatim u polju Za podesite željenu veličinu uvlačenja prvog reda.

  Napomena : Prvi red tog pasusa i svakog narednog pasusa koji otkucate biće uvučen. Međutim, svi pasusi koji prethode izabranom pasusu moraju se ručno uvući ponavljanjem iste procedure.

Vrh stranice

Povećavanje ili smanjivanje levog uvlačenja za ceo pasus

 1. Izaberite pasus koji želite da promenite.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Pasus kliknite na strelice pored polja Levo uvlačenje kako biste povećali ili smanjili levo uvlačenje pasusa.

Vrh stranice

Povećavanje ili smanjivanje desnog uvlačenja za ceo pasus

 1. Izaberite pasus koji želite da promenite.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Pasus kliknite na strelice pored polja Desno uvlačenje kako biste povećali ili smanjili desno uvlačenje pasusa.

Vrh stranice

Podešavanje uvlačenja pomoću tastera TAB

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim na dugme Word opcije.

 2. Izaberite stavku Jezičke kontrole.

 3. U okviru Postavke automatskog ispravljanja izaberite stavku Opcije automatskog ispravljanja, a zatim izaberite karticu Automatsko oblikovanje tokom kucanja.

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Podesi levo uvlačenje i uvlačenje prvog reda tasterima tab i backspace.

 5. Da biste uvukli prvi red pasusa, kliknite ispred reda.

  Da biste uvukli ceo pasus, kliknite ispred bilo kog reda osim prvog.

 6. Pritisnite taster TAB.

Napomena : Da biste uklonili uvlačenje, pritisnite taster BACKSPACE pre nego što premestite tačku umetanja. Ili, kliknite na dugme Opozovi radnju na priručnoj traci.

Vrh stranice

Uvlačenje svih redova pasusa osim prvog

Tekst sa prvim redom bez uvlačenja

 1. Izaberite pasus u kome želite da uvučete sve redove osim prvog, koji se još naziva i izvučeni red.

 2. Na horizontalnom lenjiru prevucite označivač za Izvučeni red do mesta na kojem želite da izvučeni red počne.

  Označivač za izvučeni red

  Kliknite na dugme Prikaži lenjir na vrhu vertikalne trake za pomeranje ako ne vidite horizontalni lenjir koji se nalazi sa gornje strane dokumenta.

Upotreba preciznih mera za podešavanje izvučenog reda

Na kartici Uvlačenja i razmaci možete da izaberete opcije da biste preciznije odredili koliko će red biti izvučen.

 1. Na kartici Raspored stranice izaberite pokretač dijaloga Pasus, a zatim izaberite karticu Uvlačenja i razmaci.

  Pokretač dijaloga „Pasus“

 2. U odeljku Uvlačenje pasusa, u listi Specijalno, izaberite stavku Izvlačenje, a zatim u polju Za podesite koliko želite da red bude izvučen.

Vrh stranice

Pravljenje negativnog uvlačenja

Tekst sa negativnim uvlačenjem

 1. Izaberite tekst ili pasus koji želite da proširite preko leve margine.

 2. Na kartici Raspored na stranici, u grupi Pasus, u polju Levo uvlačenje kliknite na strelicu nadole.

  Pritiskajte strelicu nadole sve dok se izabrani tekst ne nađe na željenom mestu na levoj margini.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, može da sadrži greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×