Usmeravanje pomoću usluge ExpressRoute za Office 365

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Da biste ispravno shvatili usmeravanje saobraćaja ka usluzi Office 365 pomoću usluge Azure ExpressRoute, potrebno je da dobro razumete suštinske zahteve za ExpressRoute usmeravanje, kao i ExpressRoute kola i domene za usmeravanje. Ovi članci sadrže osnovne informacije o korišćenju usluge ExpressRoute na koje će se Office 365 klijenti oslanjati.

Ovo su neke od ključnih stvari iz navedenih članaka koje ćete morati da razumete:

 • ExpressRoute kola se ne mapiraju na određenu fizičku infrastrukturu, nego predstavljaju logičku vezu koju na jednoj lokaciji za razmenu u vaše ime prave Microsoft i dobavljač razmene.

 • Između ExpressRoute kola i s-šifre klijenta postoji mapiranje 1:1.

 • Svako kolo može da podrži najviše tri nezavisna odnosa razmene (Azure javnu razmenu, Azure privatnu razmenu i Microsoft razmenu); za Office 365 potrebna je Microsoft razmena.

 • Svako kolo ima fiksni propusni opseg koji se deli između svih odnosa razmene.

 • Za sve javne IPv4 adrese i javne AS brojeve koji će se koristiti za ExpressRoute kolo mora se proveriti da li su u vašem vlasništvu ili da li ih je vlasnik opsega adresa dodelio samo vama.

 • Sama ExpressRoute kola globalno su redundantna i slediće standardne BGP prakse usmeravanja.

Na stranici sa najčešćim pitanjima potražite više informacija o podržanim uslugama, troškovima i detaljima o konfiguraciji. Pogledajte članak o ExpressRoute lokacijama da biste saznali informacije o spisku dobavljača povezivanja koji nude podršku za Microsoft razmenu. Uz to, snimili smo desetodelnu obuku za Azure ExpressRoute za Office 365 na sajtu Channel 9 da bismo vam podrobnije objasnili ove koncepte.

Napomena : Azure ExpressRoute za Office 365 još ne funkcioniše uz IPv6. Moraćete da isključite IPv6 da ga veza ne bi podrazumevano koristila umesto ExpressRoute veze.

Infrastruktura koja prihvata saobraćaj klijenta za Office 365 aplikacije dostupna je i na internetu i u usluzi ExpressRoute, odnosno u više ExpressRoute kola. Mrežni saobraćaj iz usluge Office 365 do mreže klijenta preći će ExpressRoute kada su dostupni i internet i ExpressRoute. Zbog toga usmeravanje može da postane asimetrično ako se saobraćaj sa mreže klijenta više usmerava na internet. Asimetrična usmeravanja predstavljaju problem zato što uređaji za pregled paketa koji uzimaju u obzir stanje mogu da blokiraju povratni saobraćaj koji prati drugačiju putanju od one koju su pratili izlazni paketi.

Kada računar klijenta uspostavi vezu ka usluzi Office 365 preko interneta, krajnje tačke klijenta koje su povezane s tim zahtevom moraju imati mogućnost javnog usmeravanja. Isto važi i za veze koje klijent uspostavi preko usluge ExpressRoute. Budući da mnogi klijenti obavljaju razmenu direktno sa korporacijom Microsoft, nije izvodljivo da postoje privatne adrese zbog mogućnosti dupliranja adresa između klijenata.

Slede scenariji u kojima će biti započeta komunikacija od usluge Office 365 do vaše lokalne mreže:

Da bi Microsoft za ove dvosmerne saobraćajne tokove izvršavao povratno usmeravanje na vašu mrežu, BGP usmeravanja na vaše lokalne uređaje moraju se deliti sa korporacijom Microsoft.

Da biste se povezali sa uslugom Office 365 preko ExpressRoute kola, morate da konfigurišete odnos razmene koristeći domen za usmeravanje Microsoft razmene. Azure javna i privatna razmena nisu neophodne za Office 365. Međutim, postoje usluge povezane sa uslugom Office 365 koje zahtevaju Azure javni domen za usmeravanje. Na primer, Azure RemoteApp i Office 365 paket za upravljanje napravljeni su preko platforme Microsoft Azure; pošto je reč o aplikaciji napravljenoj u usluzi Azure, pojedine krajnje tačke su dostupne preko Azure javne razmene.

Druge aplikacije, kao što je Office 365 Video, jesu Office 365 aplikacije; međutim, Office 365 Video se sastoji od tri komponente: portala, usluge protoka i mreže za isporuku sadržaja. Portal se nalazi unutar aplikacije SharePoint Online, usluga protoka unutar platforme Azure Media Services, a mreža za isporuku sadržaja unutar sistema Azure CDN. Sledeća tabela daje prikaz ovih komponenata.

Komponenta

Osnovna aplikacija

Domen za usmeravanje

Upotreba

Office 365 Video portal

SharePoint Online

Microsoft razmena

Konfigurisanje, otpremanje

Usluga protoka za Office 365 Video

Azure Media Services

Azure javna razmena

Usluga protoka, koristi se u slučaju da je video nedostupan iz sistema CDN

Mreža za isporuku sadržaja za Office 365 Video

Azure CDN

Nijedan

Primarni izvor preuzimanja/protoka video zapisa. Saznajte više o umrežavanju za Office 365 Video.

Iako su Azure RemoteApp, Office 365 paket upravljanja i Office 365 Video jedine aplikacije koje umnogome zavise od Azure javnog domena za usmeravanje, on ubuduće može biti neophodan za još neke aplikacije. Da biste razumeli koje su Office 365 funkcije i aplikacije dostupne, pogledajte članak o krajnjim tačkama usluge Office 365. Za svaku navedenu aplikaciju postoji kolona koja pokazuje da li je određena funkcija dostupna prilikom korišćenja Microsoft razmene.

Svaka od Office 365 funkcije koje su dostupne pomoću Microsoft viri su navedene u članku krajnje tačke usluge Office 365 po tipu aplikacije i FQDN. Razlog za korišćenje FQDN u tabelama je da dozvolite klijenti za upravljanje saobraćaj pomoću PAC datoteke ili druge konfiguracije proxy server, pogledajte naš Vodič za Upravljanje Office 365 krajnje tačke na primer PAC datoteke. IP adrese se da svaka od aplikacija zahteva su raskinuli na nivou aplikacije i ne funkcija nivou. Za svaku aplikaciju koja je dostupna preko ExpressRoute, opsezi IP adresa se pominju u odvojene tabele i IP opsege koje su dostupne samo sa Interneta i internet i ExpressRoute su detaljno.

Ove IP adrese su grupisane u BGP oznake zajednice radi jednostavnijeg upravljanja usmeravanjem. Koriste se sledeće oznake zajednice:

Oznaka niske zajednice

Obuhvaćene aplikacije

Exchange

Exchange Online

Exchange Online Protection

Skype za posao

Skype za posao online

SharePoint

SharePoint Online

Druge Office 365 usluge

Portal i deljene stavke

Potvrda identiteta i identitet

Office Online

Većina certifikata navedene u vidu koji se rasporedu ExpressRoute i internet su svi uključujući te brojeve. U nekim slučajevima mi smo koristili džoker znak u FQDN u situacijama gde jedan ili više certifikata sub rasporedu drugačije nego na viši nivo džoker FQDN. Obično to se dešava kada džoker znak predstavlja lista servera koji su svi rasporedu ExpressRoute i sa Internetom i postoji mala podređeni skup serveri ili CNAMEs koji su samo objavljeno na internet ili obrnuto. Pogledajte sledeće tabele da biste razumeli gde su razlike.

Ova tabela prikazuje FQDN imena koja sadrže džoker i koja se oglašavaju i na internetu i u usluzi Azure ExpressRoute, kao i podređena FQDN imena koja se oglašavaju samo na internetu.

FQDN ime koje sadrži džoker i koje se oglašava u usluzi ExpressRoute i na internetu

Podređeno FQDN ime koje se oglašava samo na internetu

*.microsoftonline.com

click.email.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

*.officeapps.live.com

NexusRules.officeapps.live.com

Nexus.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.live.com

ocsredir.officeapps.live.com

ocws.officeapps.live.com

ocsa.officeapps.live.com

Obično su namenjeni PAC datoteka da biste poslali mreže zahteve ExpressRoute rasporedu krajnje tačke direktno na krug i svih drugih mreža zahteva za vaše proxy servera. Ako ste konfigurisanje PAC datoteka kao što je ovaj, napišite PAC datoteke u sledećem redosledu:

 1. Uključite podređena FQDN imena iz druge kolone u gornjoj tabeli na vrh PAC datoteke i tako šaljite saobraćaj ka svom proxy serveru. U članku o upravljanju krajnjim tačkama usluge Office 365 za vas smo napravili jednostavnu PAC datoteku koju možete da koristite.

 2. Navedite sva FQDN imena koja su označena kao da se oglašavaju u usluzi ExpressRoute u ovom članku ispod prvog odeljka i tako šaljite saobraćaj direktno u ExpressRoute kolo.

 3. Ispod ova dva unosa navedite druge krajnje tačke mreža ili pravila i tako šaljite saobraćaj ka svom proxy serveru.

Ova tabela prikazuje džoker certifikata koji su rasporedu internet samo uz sub certifikata koji su reklamiranu Azure ExpressRoute i sa Internetom. Za PAC datoteku iznad certifikata u dve kolone u polju ispod tabele su navedene u vidu koji se rasporedu da ExpressRoute u polju veza referenca, što znači da bi se uključiti u drugu grupu stavki u datoteci.

FQDN ime koje sadrži džoker i koje se oglašava samo na internetu

Podređeno FQDN ime koje se oglašava u usluzi ExpressRoute i na internetu

*.office.com

*.outlook.office.com

home.Office.com

portal.Office.com

www.office.com

*.office.net

agent.office.net

*.office365.com

outlook.office365.com

smtp.office365.com

*.outlook.com

*.protection.outlook.com

*.mail.protection.outlook.com

*.windows.net

login.windows.net

Za usmeravanje ka izabranoj Office 365 aplikaciji moraćete da utvrdite više ključnih faktora.

 1. Koliki propusni opseg aplikacija će zahtevati. Uzorkovanje postojeće upotrebe je jedini pouzdan metod za određivanje ovo u vašoj organizaciji. Koristite naše kalkulatori samo da biste proverili valjanost testiranja.

 2. Iz koje izlazne lokacije (ili lokacija) želite da mrežni saobraćaj napusti vašu mrežu. Trebalo bi da planirate umanjivanje mrežnog vremena kašnjenja za povezivanje sa uslugom Office 365 jer će to uticati na performanse. Pošto Skype za posao koristi glas i video u realnom vremenu, posebno je osetljiv na slabo mrežno vreme kašnjenja.

 3. Želite li da ExpressRoute iskoriste sve vaše mrežne lokacije ili samo njihov podskup.

 4. Sa kojih lokacija vaš izabrani mrežni dobavljač nudi ExpressRoute.

Kad utvrdite odgovori na ova pitanja, možete da snabdevanje na ExpressRoute krug koji odgovara potrebama za propusni opseg i lokaciju. Za više mreža planiranje pomoć, pogledajte Office 365 mrež Podešavanje vodič i studije slučaja na kako Microsoft regulatore mrežnim performanse planiranje.

Primer 1: jedna geografska lokacija

Ovaj primer je scenario za fiktivno preduzeće Trey Research koje ima jednu geografsku lokaciju.

Zaposlenima u preduzeću Trey Research dozvoljeno je da se povežu samo sa uslugama i veb lokacijama na internetu koje sektor za bezbednost izričito dozvoljava na paru odlaznih proxy servera koji se nalaze između korporativne mreže i ISP-a.

Istraživanja Taso namerava da koristi Azure ExpressRoute za Office 365 i prepoznaje neke saobraćaj kao što su saobraćaj predstoje isporuku sadržaja mreža neće moći da biste usmerili preko ExpressRoute za Office 365 vezu. Pošto sve saobraжaj već usmerava na proxy server uređaje podrazumevano, ove zahteve će nastaviti da funkcioniše kao ranije. Nakon istraživanja Taso određuje da ispune zahtevi za usmeravanje Azure ExpressRoute, nastavili su da biste kreirali krug, konfigurisanje usmeravanje i povezivanje novi krug ExpressRoute za virtuelne mreže. Kada je osnovna konfiguracija Azure ExpressRoute na mestu, istraživanja Taso dodaje Office 365 krajnje tačke podržava ExpressRoute za Office 365datoteka automatsku proxy servera konfiguracija (PAC) ili URL ADRESE za usmeravanje saobraćaja sa određene podatke klijenta preko direktne ExpressRoute za Office 365 veze.

Kao što se vidi na sledećem dijagramu, preduzeće Trey Research može da zadovolji potrebu za usmeravanjem Office 365 saobraćaja preko interneta i podskupa saobraćaja preko usluge ExpressRoute pomoću kombinacije promena u usmeravanju i konfiguraciji izlaznog proxy servera.

 1. Da biste usmerili saobraćaj kroz odvojene internet izlazne tačke za Azure ExpressRoute za Office 365se koristi u datoteku za konfigurisanje (PAC) automatske proxy servera ili URL.

 2. Klijenti se konfigurišu pomoću podrazumevanog usmeravanja prema proxy serverima preduzeća Trey Research.

U ovom scenariju Trey Research koristi odlazni proxy uređaj. Slično tome, klijenti koji ne koriste Azure ExpressRoute za Office 365 možda će morati da koriste ovu tehniku da bi usmerili saobraćaj na osnovu troška za ispitivanje saobraćaja namenjenog poznatim krajnjim tačkama velike zauzetosti.

Ovo su FQDN imena najveće zauzetosti za Exchange Online, SharePoint Online i Skype za posao Online:

ExpressRoute ivična mreža klijenta
 • outlook.office365.com

 • outlook.office.com

 • <ime-zakupca>.sharepoint.com

 • <ime-zakupca>-my.sharepoint.com

 • <ime-zakupca>-<app>.sharepoint.com

 • *.Lync.com

Saznajte više o Raspoređivanje i upravljanje proxy postavke u operativnom sistemu Windows 8 i obezbeđivanje Office 365 nije udavila tako što ćete na proxy server.

Sa jednim ExpressRoute kolom nema visoke dostupnosti za preduzeće Trey Research. U slučaju da otkaže redundantni par ivičnih uređaja preduzeća Trey koji pružaju uslugu ExpressRoute povezivanja, ne postoji dodatno ExpressRoute kolo da preuzme posao instance koja padne. Time je preduzeće Trey Research ostavljeno u nepovoljnom položaju jer je neophodna ručna ponovna konfiguracija da internet preuzme posao u slučaju pada, a u pojedinim slučajevima potrebne su i nove IP adrese. Ako preduzeće Trey želi da doda visoku dostupnost, najjednostavnije rešenje su dodatna ExpressRoute kola.

Poslednji scenario, usmeravanje Office 365 saobraćaja putem usluge ExpressRoute, predstavlja osnovu za još složeniju arhitekturu usmeravanja. Bez obzira na broj lokacija, broj kontinenata na kojima postoje te lokacije, broj ExpressRoute kola i tako dalje, biće neophodno da postoji mogućnost usmeravanja dela saobraćaja na internet i dela saobraćaja preko usluge ExpressRoute.

U dodatna pitanja na koja se mora pružiti odgovor klijentima sa više lokacija u više udaljenih filijala ubrajaju se i sledeća:

 1. Da li im je neophodno ExpressRoute kolo na svakoj lokaciji? Ako klijent koristi Skype za posao ili ga brine osetljivost kašnjenja za SharePoint Online ili Exchange Online, preporučuje se ExpressRoute kolo na svakom kontinentu u kom klijent ima kancelarije. Da biste saznali više detalja, pogledajte vodič za kvalitet medija i mrežno povezivanje za uslugu Skype za posao.

 2. Ako u određenom regionu nije dostupno ExpressRoute kolo, kako bi trebalo usmeravati saobraćaj predviđen za Office 365?

 3. Koji je poželjan metod za konsolidovanje saobraćaja u slučaju mreža sa mnogo malih lokacija?

Svaka od njih predstavlja jedinstveni izazov za koji je neophodno da procenite svoju mrežu, kao i dostupne opcije korporacije Microsoft.

Razmatranje

Mrežne komponente koje treba proceniti

Kola na više lokacija

Potrebno je uporediti troškove, kašnjenje i propusni opseg.

Koristite troškove BGP usmeravanja, PAC datoteke i NAT da biste upravljali usmeravanjem sa više kola.

Usmeravanje sa lokacija bez ExpressRoute kola

DNS prosleđivanje se može koristiti da omogući udaljenim kancelarijama da otkriju odgovarajuću krajnju tačku.

Klijentima u udaljenoj kancelariji mora biti dostupno usmeravanje koje omogućava pristup ExpressRoute kolu.

Konsolidovanje malog preduzeća

Trebalo bi pažljivo uporediti upotrebu dostupnog propusnog opsega i podataka.

Napomena : Microsoft se radije opredeljuje za ExpressRoute nego za internet ako je usmeravanje dostupno, bez obzira na fizičku lokaciju.

Svako od ovih razmatranja mora se uzeti u obzir za svaku jedinstvenu mrežu. U nastavku je naveden primer.

Primer 2: više geografskih lokacija

Ovaj primer je scenario za fiktivno preduzeće Humongous Insurance koje ima više geografskih lokacija.

Humongous Insurance je geografski rasuto preduzeće, sa kancelarijama po celom svetu, a planira da implementira Azure ExpressRoute za Office 365 kako bi očuvalo svoj Office 365 saobraćaj na direktnim mrežnim vezama. Humongous Insurance ima kancelarije na još dva kontinenta. Zaposleni u udaljenoj kancelariji u kojoj usluga ExpressRoute nije moguća moraće da vrše usmeravanje nazad u jedan od dva primarna objekta kako bi koristili ExpressRoute vezu.

Vodeći princip je postići da saobraćaj koji je predviđen za Office 365 dospe što pre u Microsoft centar podataka. U ovom primeru Humongous Insurance mora odlučiti da li će udaljene kancelarije preduzeća vršiti usmeravanje preko interneta da bi saobraćaj dospeo u Microsoft centar podataka preko bilo kakve veze za najkraće vreme, ili bi udaljene kancelarije trebalo da vrše usmeravanje preko interne mreže da bi saobraćaj dospeo u Microsoft centar podataka putem ExpressRoute veze za najkraće vreme.

Microsoft centri podataka, mreže i arhitektura aplikacije dizajnirani su tako da pruže uslugu za globalno drugačije komunikacije na najefikasniji način. Zahtevi predviđeni za Office 365 koji ostanu na mreži klijenta duže nego što je neophodno, neće moći da iskoriste prednost ove arhitekture.

Preduzeće Humongous Insurance bi trebalo da nastavi u zavisnosti od aplikacija koje namerava da koristi preko usluge ExpressRoute. Na primer, ako je preduzeće klijent usluge Skype za posao Online ili planira da iskoristi ExpressRoute mogućnost povezivanja kad se povezuje sa spoljnim sastancima u usluzi Skype za posao Online, u vodiču za kvalitet medija i mrežno povezivanje za uslugu Skype za posao Online preporučuje se snabdevanje dodatnim ExpressRoute kolom za treću lokaciju. Iz perspektive umrežavanja to može da bude skuplja opcija; međutim, zahtevi za usmeravanjem s jednog kontinenta na drugi pre isporučivanja u Microsoft centar podataka, mogu da dovedu do toga da iskustvo u korišćenju usluge Skype za posao Online za sastanke i komunikaciju bude loše ili neupotrebljivo.

Ako Humongous Insurance ni na koji način ne koristi ili ne namerava da iskoristi Skype za posao Online, moglo bi da bude izvodljivo usmeravanje mrežnog saobraćaja predviđenog za Office 365 nazad na kontinent pomoću ExpressRoute veze. U oba slučaja preporučuje se da se saobraćaj predviđen da se obavlja na internetu usmerava ka internetu na lokalnom sajtu da bi se iskoristila prednost mreža za isporuku sadržaja na koje se Office 365 oslanja.

ExpressRoute i više geografskih lokacija

Kad Humongous Insurance planira strategiju za više geografskih lokacija, brojni su faktori koje treba razmotriti a koji se odnose na veličinu kola (što je opisano ovde), broj kola, preuzimanje posla instance koja padne i tako dalje.

Korišćenjem usluge ExpressRoute na jednoj lokaciji sa više regiona koji pokušavaju da koriste kolo, Humongous Insurance želi da se uveri da se veze udaljene kancelarije ka usluzi Office 365 i iz nje šalju u Office 365 centar podataka najbliži sedištu i da će ih lokacija sedišta preduzeća primiti. Da bi to uradio, Humongous Insurance primenjuje DNS prosleđivanje kako bi smanjilo broj povratnih odziva i DNS pronalaženja potrebnih za uspostavljanje odgovarajuće veze sa Office 365 okruženjem najbližim internet izlaznoj tački sedišta. Možete saznati i kako da dodelite uslovni otpravnik za ime domena.

U ovom scenariju saobraćaj iz udaljene kancelarije rešio bi Office 365 izloženu infrastrukturu u Severnoj Americi i iskoristio Office 365 za povezivanje sa potpornim serverima u skladu sa arhitekturom Office 365 aplikacije. Na primer, Exchange Online bi obustavio vezu u Severnoj Americi, a oni izloženi serveri bi se povezali sa potpornim serverom poštanskog sandučeta gde god zakupac obitava. U članku o mogućnosti povezivanja klijenta saznajte više informacija o tome kako je svaka aplikacija razvijena u pogledu upravljanja tom mogućnošću.

Ako je najveći broj kancelarija preduzeća Humongous rasut na više kontinenata, preporučuje se najmanje jedno kolo po kontinentu radi smanjivanja kašnjenja za osetljive aplikacije kao što je Skype za posao. Ako su sve kancelarije na jednom kontinentu ili ne koriste saradnju u realnom vremenu, onda je posedovanje konsolidovane ili distribuirane izlazne tačke specifična odluka klijenta koja će zavisiti od broja osoba po lokaciji, upotrebe aplikacija na svakoj lokaciji, zahteva za visokom dostupnošću i tako dalje. Kad je dostupno više kola, BGP usmeravanje omogućiće preuzimanje posla instance koja padne u slučaju da bilo koje kolo bude nedostupno.

Saznajte više o probnim konfiguracijama usmeravanja i pročitajte članak https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/expressroute-config-samples-nat/.

Selektivno usmeravanje pomoću usluge ExpressRoute može biti potrebno iz više razloga, kao što je testiranje, čime je omogućena usluga ExpressRoute podskupu korisnika. Postoje razne alatke koje klijenti mogu da koriste radi selektivnog usmeravanja Office 365 mrežnog saobraćaja preko usluge ExpressRoute:

 1. Filtriranje/segregacija usmeravanja – omogućava podskupu podmreža ili rutera BGP usmeravanja ka usluzi Office 365 putem usluge ExpressRoute. Ova alatka selektivno usmerava prema segmentu mreže klijenta ili fizičke lokacije kancelarije. Ovo je uobičajeno za nestabilnu primenu usluge ExpressRoute za Office 365.

 2. PAC datoteke/URL adrese – usmeravanje mrežnog saobraćaja predviđenog za Office 365 za specifična FQDN imena na određenu putanju. Ova alatka selektivno usmerava prema računaru klijenta onako kako ga identifikuje primena PAC datoteke.

 3. BGP zajednice – filtriranje na osnovu oznaka BGP zajednice omogućava klijentu da odredi koje će Office 365 aplikacije preći ExpressRoute, a koje će preći internet.

Evo kratke veze koju možete koristiti da biste se vratili: https://aka.ms/erorouting

Srodne teme

Mrežnog povezivanja u sistemu Office 365
Azure ExpressRoute za Office 365
Upravljanje ExpressRoute za Office 365 povezivanja
Planiranje mreže sa ExpressRoute za Office 365
Sprovođenje ExpressRoute za Office 365
medija kvaliteta i performansi mreže povezivanja u programu Skype za posao Online
optimizuje mreže za Skype za posao Online
ExpressRoute i QoS u programu Skype za posao Online
poziva toka pomoću ExpressRoute
pomoću BGP zajednica u ExpressRoute za Office 365 slučajeve
Podešavanje Office 365 performansi pomoću osnovne podatke i performansi istorija
plana za rešavanje problema saperformansi za Office 365
Office 365 URL adrese i opsezi IP adresa
Office 365 mreže i podešavanje performansi

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×