Uređivanje obrazaca liste pomoću programa InfoPath 2010 u okviru programa SharePoint Designer

Svaka SharePoint lista sadrži skup obrazaca liste koje koristite za prikaz, uređivanje ili dodavanje stavki na listu. Svaki obrazac liste prikazuje kolone sa te liste u vidu polja na stranici na kojoj korisnici mogu prikazati, dodati ili urediti informacije.

Pomoću programa Microsoft SharePoint Designer 2010 ove obrasce možete prilagoditi tako da se lakše koriste i budu bolje usmereni na poslovno rešenje. Pored toga, Microsoft InfoPath 2010 možete koristiti za kreiranje i prilagođavanje ovih polja.

Ovaj članak opisuje Microsoft InfoPath 2010, neke od prednosti korišćenja programa InfoPath 2010 i način prilagođavanja liste pomoću programa InfoPath 2010 u okviru programa Microsoft SharePoint Designer 2010.

U ovom članku

Osnovni podaci o programu Microsoft InfoPath 2010

Rad programa InfoPath 2010 sa SharePoint listama

Pregled obrasca liste pre prilagođavanja u programu InfoPath

Prilagođavanje obrasca liste pomoću programa InfoPath 2010

Drugi načini prilagođavanja obrasca liste

Sledeći koraci

Osnovni podaci o programu Microsoft InfoPath 2010

InfoPath 2010 je moćan program za kreiranje obrazaca i prikupljanje informacija uključen u izdanje sistema Microsoft Office 2010. Pomoću programa InfoPath 2010 možete kreirati izuzetno prilagođene, složene obrasce bez pisanja koda. Možete prevući i otpustiti polja u obrazac, dodati trenutnu proveru valjanosti obrasca pomoću skupa pravila i primeniti teme ili brendiranje na obrazac.

Prilagođavanje obrasca liste u programu InfoPath Designer 2010 slično je utisku pri prilagođavanju obrasca liste u programu Microsoft SharePoint Designer 2010. Obično dodajete i uklanjate polja, dodajete tekst, grafiku i kontrole servera i menjate raspored, kao i izgled i doživljaj obrasca.

InfoPath obrasci lista za SharePoint

Međutim, u programu InfoPath 2010 mnogo je lakše izvršiti ove zadatke pomoću bogatog skupa predložaka, rasporeda, tema i moćnih funkcija za upravljanje pravilima. Takođe je potrebno samo da uredite jednu datoteku, InfoPath predložak obrasca ili XSN i ovo se primenjuje na sva tri obrasca liste. (U programu SharePoint Designer 2010, ako želite da se iste promene primene na sva tri obrasca liste, morate nezavisno da prilagodite obrazac za prikaz, uređivanje i novi obrazac.)

Vrh stranice

Rad programa InfoPath 2010 sa SharePoint listama

Kada otvorite listu u programu Microsoft SharePoint Designer 2010 i pogledate dostupne obrasce za tu listu, vidite tri obrasca: DispForm.aspx, EditForm.aspx i NewForm.aspx

InfoPath obrasci liste za SharePoint

 • DispForm.aspx se koristi za prikaz svojstava stavke na listi.

 • EditForm.aspx se koristi za uređivanje stavke na listi.

 • NewForm.aspx se koristi za kreiranje novih stavki na listi.

Da biste prilagodili ove obrasce u programu Microsoft SharePoint Designer 2010, otvorite ih pojedinačno i izvršite promene ili kreirajte nove obrasce koji će ih zameniti.

Druga mogućnost je da u programu Microsoft SharePoint Designer 2010 odaberete opciju za prilagođavanje tih obrazaca u programu InfoPath 2010. Kada to uradite, kreirate i objavljujete InfoPath predložak obrasca ili XSN datoteku koji se koriste sa novim skupom obrazaca liste: displayifs.aspx, editifs.aspx i newifs.aspx. Predlošci obrazaca i novi obrasci zamenjuju podrazumevane ASPX obrasce od kojih ste počeli.

Sledeći put kada otvorite lokaciju u programu Microsoft SharePoint Designer 2010, na stranici rezimea za listu primetićete dodatak u vidu novih obrazaca.

InfoPath obrasci liste za SharePoint

NAPOMENE

 • Iako je moguće otvoriti nove obrasce u programu Microsoft SharePoint Designer 2010, nije moguće prilagoditi sadržaj obrazaca zato što se oni nalaze u veb segmentu InfoPath obrasca. Za ažuriranje ovih datoteka koristite predložak InfoPath obrasca.

 • Predložak InfoPath obrasca, ili XSN datoteka, ne pojavljuje se na stranici rezimea u programu Microsoft SharePoint Designer 2010. Da biste videli ovaj predložak, pronađite obrasce liste u hijerarhiji lokacije (pomoću veze Sve datoteke u oknu za navigaciju).

Vrh stranice

Pregled obrasca liste pre prilagođavanja u programu InfoPath

Pre nego što odaberete da prilagodite obrazac liste u programu InfoPath 2010, može biti korisno da znate koliko će drugačije obrazac izgledati kada ga prilagodite u programu InfoPath.

Podrazumevani obrazac za uređivanje (EditForm.aspx) pojavljuje se u pregledaču na sledeći način.

InfoPath obrasci lista za SharePoint

Kada prilagodite obrazac u programu InfoPath 2010, novi obrazac za uređivanje (editifs.aspx sa povezanim InfoPath predloškom) pojavljuje se u pregledaču na sledeći način.

InfoPath obrasci lista za SharePoint

Novi obrazac koristi drugu šemu boja i fontove i predstavlja polje „Prilozi“ neposredno umesto u zaglavlju obrasca. Još jednom, ovo su samo podrazumevane postavke upotrebljene u novom obrascu. Kada završite sa prilagođavanjem obrasca, možete u potpunosti promeniti izgled i ponašanje obrasca.

Vrh stranice

Prilagođavanje obrasca liste pomoću programa InfoPath 2010

U programu Microsoft SharePoint Designer 2010 imate opciju prilagođavanja obrazaca liste pomoću programa InfoPath 2010. Kada odaberete ovu opciju, otvara se InfoPath 2010 Designer sa novim predloškom InfoPath obrasca (XSN) koji koristite za prilagođavanje obrazaca liste. Kada završite, objavićete obrazac na SharePoint listi, a zatim ga po potrebi vratiti u Microsoft SharePoint Designer 2010.

 1. Otvorite lokaciju u programu Microsoft SharePoint Designer 2010.

 2. U oknu za navigaciju izaberite stavku Liste i biblioteke.

 3. Otvorite listu koju želite da prilagodite.

 4. Na kartici Postavke liste, u grupi Radnje kliknite na dugme Dizajniraj obrasce u programu InfoPath, a zatim odaberite tip sadržaja koji želite da koristite za obrasce liste.
  InfoPath obrasci liste za SharePoint
  NAPOMENA: svaka SharePoint lista može se konfigurisati tako da dozvoli više tipova sadržaja koji će se pojaviti u ovom meniju. Za svaki tip sadržaja možete kreirati prilagođenu listu. Ako, na primer, vaša lista ima tipove sadržaja „Obaveštenja za štampu“ i „Vesti iz oblasti privrede“, za svaki od njih možete kreirati prilagođenu listu. Imajte na umu da ćete obrazac videti samo ako je tip sadržaja koji ste odabrali podrazumevan za listu.

 5. InfoPath 2010 se otvara sa novim predloškom InfoPath obrasca.
  InfoPath obrasci liste za SharePoint

 6. Koristite alatke za uređivanje obrazaca u programu InfoPath 2010 da biste prilagodili izgled i doživljaj obrasca i dodali neophodnu logiku zasnovanu na pravilima u obrazac. Saznajte više o korišćenju programa InfoPath 2010 u odeljku Takođe pogledajte.

 7. Kada završite sa prilagođavanjem, objavite predložak na SharePoint listi. Ovo možete uraditi na dva načina:

  1. Ako ste završili sa radom na obrascu, jednostavno zatvorite obrazac i odaberite stavku Sačuvaj i objavi kada vam bude zatraženo.

  2. Da biste objavili obrazac i nastavili sa radom u programu InfoPath, izaberite karticu Datoteka, odaberite stavku Informacije, a zatim kliknite na dugme Brzo objavljivanje.
   InfoPath obrasci liste za SharePoint

 8. Kliknite na dugme U redu da biste objavili poruku o potvrdi.

 9. Zatvorite InfoPath 2010 i vratite se u Microsoft SharePoint Designer 2010 ukoliko je potrebno.

Da biste dodatno prilagodili obrasce liste, ponovite gorenavedene korake.

Vrh stranice

Drugi načini prilagođavanja obrasca liste

Pored prilagođavanja obrazaca liste pomoću programa InfoPath 2010 u okviru programa Microsoft SharePoint Designer 2010, možete koristiti i neki od sledećih metoda za prilagođavanje ovih obrazaca liste.

Korišćenje pregledača za prilagođavanje obrasca liste u programu InfoPath 2010

Da biste prilagodili obrazac liste u pregledaču, jednostavno pronađite obrazac, a zatim na kartici Lista, u grupi Prilagođavanje liste odaberite stavku Prilagodi obrazac kao što je prikazano ovde.

InfoPath obrasci lista za SharePoint

Korišćenje programa InfoPath 2010 za kreiranje novog obrasca liste ili prilagođavanje postojećeg

Da biste kreirali novi obrazac liste u programu InfoPath 2010, izaberite karticu Datoteka, odaberite stavku Novo, a zatim kliknite na dugme SharePoint lista. Navedite gde se nalazi lokacija i izaberite postojeću listu ili kreirajte novu.

InfoPath obrasci liste za SharePoint

Da biste prilagodili obrazac koji ste već kreirali, izaberite karticu Datoteka, odaberite stavku Nedavno, a zatim izaberite predložak obrasca sa liste Nedavni predlošci obrasca.

Vrh stranice

Sledeći koraci

Kako provodite vreme u prilagođavanju SharePoint obrazaca liste u programu InfoPath 2010, možete odabrati da unapredite sve obrasce u InfoPath 2010 ili samo one koji zahtevaju visok nivo prilagođavanja za korisnike ili lokaciju poslovnog rešenja.

Pored obrazaca liste možete koristiti i Microsoft InfoPath 2010 za kreiranje moćnih obrazaca pokretanja toka posla, obrasce za biblioteke obrazaca, obrasce zasnovane na pregledaču, vanmrežne obrasce sa SharePoint radnim prostorima i još mnogo toga.

Saznajte više o različitim upotrebama programa InfoPath 2010 u odeljku Takođe pogledajte.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×