Uputstvo: Unos internet podataka i postavljanje podrazumevanih vrednosti Power View izveštaja

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Sažetak:    Na kraju prethodnog uputstva, Kreiranje Power View izveštaja zasnovanih na mapi, Excel radna sveska uključivala je podatke iz raznih izvora, model podataka zasnovan na relacijama uspostavljenim pomoću programskog dodatka Power Pivot i Power View izveštaj sa nekim osnovnim informacijama o olimpijadi. U ovom uputstvu razvijamo i optimizujemo radnu svesku sa više podataka, interesantnih grafika i pripremamo je za lako kreiranje neverovatnih Power View izveštaja.

Napomena: Ovaj članak opisuje modele podataka u programu Excel 2013. Međutim, isto modeliranje podataka i Power Pivot funkcije predstavljeni u programu Excel 2013 važe i za Excel 2016.

Ovo uputstvo sadrži sledeće odeljke:

Uvoz veza do slika zasnovanih na internetu u model podataka

Korišćenje internet podataka za dovršavanje modela podataka

Sakrivanje tabela i polja radi lakšeg kreiranja izveštaja

Kontrolna tačka i test

Na kraju uputstva nalazi se test koji možete da uradite da biste proverili svoje znanje.

Ova grupa koristi podatke koji opisuju olimpijske medalje, zemlje-domaćine i razne olimpijske sportske događaje. Uputstva u ovoj grupi su sledeća:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i kreiranje modela podataka

 2. Proširivanje relacija modela podataka uz Excel 2013, Power Pivot i DAX

 3. Kreiranje Power View izveštaja zasnovanih na mapi

 4. Unos internet podataka i postavljanje podrazumevanih vrednosti Power View izveštaja

 5. Pomoć za Power Pivot

 6. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 2. deo

Preporučujemo da ih radite redom.

Ova uputstva za korišćenje programa Excel 2013 sa Power Pivot omogućena. Za više informacija o programu Excel 2013, kliknite ovde. Za uputstva o omogućavanju Power Pivot, kliknite ovde.

Uvoz veza do slika zasnovanih na internetu u model podataka

Količina podataka konstantno raste, kao i očekivanje mogućnosti njihovog vizuelizovanja. Uz dodatne podatke dolaze i različite perspektive i mogućnosti za pregledanje i razmatranje toga kako podaci vrše interakciju na mnogo različitih načina. Power Pivot i Power View vam okupljaju podatke – kao i spoljne podatke – i vizuelizuju ih na zabavne i interesantne načine.

U ovom odeljku razvijate model podataka tako da uključi slike zastava regiona ili zemalja koje učestvuju na olimpijadi, a zatim dodajte slike kako biste predstavili takmičarske discipline na olimpijskim igrama.

Dodavanje slika zastava modelu podataka

Slike obogaćuju vizuelni utisak Power View izveštaja. U sledećim koracima dodajete dve kategorije slika – sliku za svaku disciplinu i sliku zastave koja predstavlja svaki region ili zemlju.

Imate dve tabele koje su dobri kandidati za uključivanje ovih informacija: tabelu Disciplina za slike disciplina i tabelu Domaćini za zastave. Kako biste ovo učinili interesantnijim, koristite slike pronađene na internetu i koristite vezu do svake slike tako da može da se prikaže svakome ko čita izveštaj, bez obzira na to gde se nalazi.

 1. Posle pretraživanja oko sa Internetom, pronaći dobar izvor za slikama zastava za svaku zemlju ili region: CIA.gov sveta izvora Factbook lokacije. Na primer, kada kliknete na sledeću vezu, pronađite sliku zastave za Francusku.

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif

  Kada istražujemo dalje i pronašli druge zastavicu URL adrese slika na lokaciji, ustanovite URL adrese imaju dosledan format i da je jedina promenljiva kôd zemlje ili regiona dva slova. Tako da znate da svaki dva slova zemlje ili regiona kôd, možete može samo Umetanje kod dva slova u svakom URL i pronađite veze ka svakom zastavicu. To je plus, a kada se bolje pogleda podataka, shvatite da tabele Hosts sadrži dva slova zemlje ili regiona kodovi. Veliki.

 2. Treba da biste kreirali novo polje u tabela " Hosts " da biste uskladištili zastavicu URL adrese. U starijim uputstvu ste koristili DAX za povezivanje dva polja i radimo isto za zastavicu URL adrese. U Power Pivot, izaberite praznu kolonu koja sadrži naslov Dodaj kolonu u tabeli " domaćini ". U polju za formulu, otkucajte sledeću formulu DAX (ili možete da kopirate i nalepite ga u koloni formule). To izgleda dugo, ali uglavnom je URL želimo da koristite iz izvora na CIA Factbook.

  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))

  U funkciji DAX ste uradili nekoliko stvari u jedan red. Prvo, DAX funkcija REPLACE zamenjuje tekst u datom tekstualne niske, tako da pomoću te funkcije vam zamenjena deo URL adrese na koju upućuje u Francuskoj zastavice (SR) sa odgovarajuće dva slova kôd za svaku zemlju ili region. Broj 82 govori funkcije zameni da biste započeli 82 znakove u nisku. 2 koji sledi govori ZAMENITE koliko znakova da zamenite. Dalje, ste primetili da URL adresa je velika i mala slova (testirali ste to prvo, naravno) i kodovi naše dva slova su velika slova, pa smo morali da pretvorite u mala slova kao smo ih umetnuta u URL adresu koristeći funkciju DAX donji.

 3. Preimenujte kolonu sa zastavicu URL adresa da biste FlagURL. Power Pivot ekran sada izgleda kao na sledećem ekranu.

  Power Pivot i DAX za kreiranje URL polja

 4. Vratite se u Excel i izaberite izvedenu tabelu na Listu1. U Polja izvedene tabele, izaberite stavku sve. Vidite FlagURL polje koje je dodato je dostupno, kao što je prikazano na sledećem ekranu.
  Polje „FlagURL“ je dodato tabeli „Domaćini“

  Napomene: U nekim slučajevima se kôd Alpha-2 koji koristi lokacija CIA.gov World Factbook ne poklapa sa zvaničnim ISO 3166-1 Alpha-2 kodom datim u tabeli Domaćini, što znači da se neke zastave neće ispravno prikazati. To možete da popravite i da nabavite ispravne URL adrese zastava tako što ćete napraviti sledeće zamene direktno u tabeli Domaćini u programu Excel za svaki unos na koji to utiče. Dobra vest je da Power Pivot automatski otkriva promene koje napravite u programu Excel i ponovo izračunava DAX formulu:

  • zameni AT sa AU

Dodavanje piktograma sportova u model podataka

Power View izveštaji su interesantniji kada su slike povezane sa olimpijskim događajima. U ovom odeljku dodajete slike u tabelu Discipline.

 1. Posle pretrage sa Internetom, će vam da Veb lokaciji Wikimedia Commons ima odlično sportova za svaku olimpijski disciplina prosledili Parutakupiu. Sledeća veza pokazuje mnoge slike iz Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Ali kad pogledamo svaku od pojedinačnih slika, uobičajeni strukturu URL adrese ne samu pozajmljujete pomoću DAX automatsko kreiranje veze do slika. Želite da saznate koliko discipline postoje u Model podataka, da procenite da li treba da unesete veze ručno. U Power Pivot izaberite tabele i pogled na dnu prozora Power Pivot . Tamo, vidite broj zapisa 69, kao što je prikazano na sledećem ekranu.
  Power Pivot prikazuje broj zapisa

  Odlučite da li je 69 zapisa previše da kopirate i nalepite ručno, pogotovo kada ćete biti tako privlačne prilikom kreiranja izveštaja.

 3. Da biste dodali URL adrese piktograma, treba vam nova kolona u tabeli Discipline. To predstavlja zanimljiv izazov: tabela Discipline dodata je u model podataka uvozom Access baze podataka, tako da se tabela Discipline pojavljuje samo u programskom dodatku Power Pivot, a ne u programu Excel. Ali u programskom dodatku Power Pivot ne možete direktno da unosite podatke u pojedinačne zapise, koji se nazivaju i redovi. Da bismo to rešili, možemo da kreiramo novu tabelu zasnovanu na informacijama iz tabele Discipline, dodamo je u model podataka i kreiramo relaciju.

 4. U Power Pivot, kopirajte tri kolone u tabeli " discipline ". Možete ih izaberite tako što ćete postaviti pokazivač iznad koloni Discipline prevući preko SportID kolone, kao što je prikazano na sledećem ekranu, a zatim kliknite na dugme Početak > ostava > Kopiraj.

  kopiranje polja u programskom dodatku Power Pivot

 5. U programu Excel kreirajte novi radni list i nalepite kopirane podatke. Oblikujte nalepljene podatke u vidu tabele navodeći gornji red kao naslove kao što ste radili u prethodnim uputstvima iz ove grupe, a zatim tabeli dajte ime DiscImage. Listu isto dajte ime „DiscImage“.

Napomena: Radna sveska sa svih ručni unos dovršeno, koji se zove DiscImage_table.xlsx, je jedna od datoteka u prvom uputstvo u ovoj grupi. Radi lakšeg, možete da ga preuzmete tako što ćete kliknuti ovde. Pročitajte sledeći koraci koje možete primeniti na sličan situacijama na svojim podacima.

 1. U koloni pored SportID, otkucajte DiscImage u prvom redu. Excel automatski proširuje tabelu da biste uključili red. Na radnom listu DiscImage izgleda kao na sledećem ekranu.

  razvijanje tabele u programu Excel

 2. Unesite URL adrese za svaku disciplinu na osnovu piktograma iz izvora Wikimedia Commons. Ako se preuzeli radnu svesku u koju su već unete, možete ih kopirati i nalepiti u tu kolonu.

 3. Još uvek u programu Excel odaberite stavke Power Pivot > Tabele > Dodaj u model podataka da biste tabelu koju ste kreirali dodali u model podataka.

 4. U programskom dodatku Power Pivot, u okviru Dijagramski prikaz kreirajte relaciju prevlačenjem polja „DisciplineID“ iz tabele Discipline u polje „DisciplineID“ u tabeli DiscImage.

Podešavanje kategorije podataka za ispravno prikazivanje slika

Kako bi izveštaji u programskom dodatku Power View ispravno prikazivali slike, morate ispravno postaviti kategoriju podataka na vrednost „URL adresa slike“. Power Pivot pokušava da odredi tip podataka koje imate u modelu podataka, u kom slučaju dodaje termin (Predloženo) nakon automatski izabrane kategorije, ali dobro je biti siguran. Hajde da to potvrdimo.

 1. U programskom dodatku Power Pivot izaberite tabelu DiscImage, a zatim odaberite kolonu „DiscImage“.

 2. Na traci, izaberite stavku Napredno > svojstva izveštavanja > kategorija podataka i izaberite URL adresa slike, kao što je prikazano na sledećem ekranu. Excel pokušava da pronađe kategorije podataka, a kada se to desi, označava izabrane kategorije podataka kao što je (predloženo).

  Podešavanje kategorije podataka u programskom dodatku Power Pivot

Model podataka sad uključuje URL adrese za piktograme koje se mogu povezati sa svakom disciplinom, a kategorija podataka je ispravno podešena na vrednost URL adresa slike.

Korišćenje internet podataka za dovršavanje modela podataka

Mnoge lokacije na internetu nude podatke koji se mogu koristiti u izveštajima ako su vam pouzdani i korisni. U ovom odeljku podatke o populaciji dodajete u model podataka.

Dodavanje podataka o populaciji u model podataka

Da biste kreirali izveštaje koji uključuju informacije o populaciji, treba da pronađete podatke o populaciji, a zatim da ih uključite u model podataka. Sjajan izvor takvih informacija je banka podataka Worldbank.org. Nakon posećivanja lokacije, naći ćete sledeću stranicu koja vam omogućava da izaberete i preuzmete sve vrste podataka o zemljama ili regionima.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=World-Development-Indicators

Postoji mnogo opcija za preuzimanje podataka iz izvora Worldbank.org, kao i raznih zanimljivih izveštaja koje možete kreirati kao rezultat toga. Za sada vas zanima populacija zemalja i regiona iz vašeg modela podataka. U sledećim koracima preuzimate tabelu podataka o populaciji i dodajete je u model podataka.

Napomena: Veb lokacija ponekad se menjaju, tako da raspored u Worldbank.org mogu da budu malo drugačiji nego što je opisano ispod. Alternativno, možete da preuzmete Excel radne sveske koja se zove Population.xlsx koja već sadrži Worldbank.org podatke, kreirane pomoću sledećih koraka, tako što ćete kliknuti ovde.

 1. Pomerite se do lokacije worldbank.org od gorenavedene veze.

 2. U srednjem odeljku stranice, u okviru zemlje, kliknite na dugme da biste izabrali sve.

 3. U okviru grupe, pronađite i izaberite populacije, ukupno. Sledeći ekran prikazuje sliku pretrage, sa strelicom da biste polje za pretragu.

  izbor skupova podataka na lokaciji worldbank.org

 4. U okviru VREME izaberite 2008 (to je staro nekoliko godina, ali se podudara sa podacima o olimpijadi koji se koriste u ovim uputstvima)

 5. Kada se ti izbori naprave, kliknite na dugme PREUZMI, a zatim odaberite „Excel“ za tip datoteke. Ime radne sveske nije naročito čitljivo, onako kako je preuzeta. Promenite ime radne sveske u Population.xls, zatim je sačuvajte na lokaciji gde joj možete pristupiti u narednoj grupi koraka.

Sada ste spremni da uvezete podatke u model podataka.

 1. U Excel radnu svesku koja sadrži podatke o olimpijadi umetnite novi radni listi i dajte mu ime Populacija.

 2. Potražite preuzetu radnu svesku Population.xls, otvorite je i kopirajte podatke. Zapamtite da za svaku izabranu ćeliju u skupu podataka možete da pritisnete kombinaciju tastera Ctrl + A kako biste izabrali sve susedne podatke. Nalepite podatke u ćeliju A1 u radnom listu Populacija, u radnoj svesci „Olimpijada“.

 3. U radnoj svesci Olimpijskih igara, želite da oblikujete podatke samo lepi kao tabelu i imenujte tabelu populacije. Uz bilo koju ćeliju u skupu podataka izabran, kao što su ćelije A1, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + A da biste izabrali sve susedne podataka, a zatim Ctrl + T da biste oblikovali podatke u vidu tabele. Pošto podaci imaju zaglavlja, potvrdite izbor Moja tabela ima zaglavlja u prozoru Kreiranje tabele koja se pojavljuje, kao što je prikazano ovde.

  prozor „Kreiranje tabele“

  Oblikovanje podataka kao tabela ima mnogo prednosti. Možete da dodelite ime u tabelu, što olakšava njenu identifikaciju. Takođe možete da uspostavite relacije između tabela, što omogućava istraživanje i analizu u izvedenim tabelama, Power Pivoti Power View.

 4. Na kartici " Alatke za tabele > dizajna " Pronađite polje Ime tabele i otkucajte populacije da date ime tabele. Podaci o stanovništvu nalazi u koloni pod nazivom 2008. Da biste zadržali stvari pravim, preimenujte 2008 kolone u tabeli populacije u populacije. Radne sveske sada izgleda kao na sledećem ekranu.

  Podaci o populaciji uneti u Excel

  Napomene: U nekim slučajevima, Pozivni broj za zemlju koristi Worldbank.org lokacija se ne podudaraju sa zvanično ISO 3166-1 Alfa 3 kôd navedene u tabeli " medalje ", što znači da neki zemljeregione neće prikazati podaci o stanovništvu. To možete ispraviti tako što ćete izvršiti sledeće zamene direktno u populaciji tabele u programu Excel za svaku ugrožene stavku. Dobro je da Power Pivot automatski otkriva promene koje napravite u programu Excel:

  • promenite NLD NED

  • DA biste SUI

 5. U programu Excel, dodajte tabele u model podataka tako što ćete izabrati Power Pivot > tabela > Dodaj u Model podataka, kao što je prikazano na sledećem ekranu.

  Dodavanje novih podataka u model podataka

 6. Hajde da zatim kreiramo relaciju. Primetili smo da je kôd zemlje ili regiona u tabeli Populacija isti trocifreni kôd koji se nalazi u polju „NOC_CountryRegion“ tabele Medalje. Sjajno, lako možemo da kreiramo relaciju između tih tabela. U programskom dodatku Power Pivot, u prikazu dijagrama prevucite tabelu Populacija tako da se nalazi pored tabele Medalje. Prevucite polje „NOC_CountryRegion“ iz tabele Medalje na polje „Kôd zemlje ili regiona“ u tabeli Populacija. Uspostavlja se relacija, kao što je prikazano na sledećem ekranu.

  kreiranje relacije između tabela

To nije bilo tako teško. Model podataka sada uključuje veze do zastava, veze do slika disciplina (ranije smo ih zvali piktogrami) i nove tabele koje pružaju informacije o populaciji. Dostupne su nam sve vrste podataka i skoro smo spremni da kreiramo neke privlačne vizuelizacije za uključivanje u izveštaje.

Ali hajde da prvo malo olakšamo kreiranje izveštaja tako što ćemo sakriti neke tabele i polja koja naši izveštaji neće koristiti.

Sakrivanje tabela i polja radi lakšeg kreiranja izveštaja

Možda ste primetili koliko polja ima u tabeli Medalje. Mnogo njih, uključujući ona koje nećete koristiti za kreiranje izveštaja. U ovom odeljku saznaćete kako da sakrijete neka od tih polja, tako da možete da unapredite proces kreiranja izveštaja u prikazu Power View.

Izaberite list Power View u programu Excel da biste to videli. Sledeći ekran prikazuje listu tabela u Power View poljima. To je duga lista tabela sa koje možete birati, a u mnogim tabelama ima polja koje vaš izveštaj neće nikada koristiti.

previše dostupnih tabela u Excel radnoj svesci

Osnovni podaci su i dalje važni, ali lista tabela i polja je predugačka i možda pomalo obeshrabrujuća. Tabele i polja možete da sakrijete od klijentskih alatki, kao što su izvedene tabele i Power View, bez uklanjanja osnovnih podataka iz modela podataka.

U sledećim koracima sakrivate nekoliko tabela i polja pomoću programskog dodatka Power Pivot. Ako vam za generisanje izveštaja trebaju tabele ili polja koja ste sakrili, uvek se možete vratiti u Power Pivot i otkriti ih.

Napomena: Kada sakrijete kolonu ili polje, nećete moći da kreirate izveštaje ili filtere zasnovane na tim sakrivenim tabelama ili poljima.

Sakrivanje tabela pomoću Power Pivot

 1. U programskom dodatku Power Pivot izaberite stavke Početak > Prikaz > Prikaz podataka da biste potvrdili da je izabran prikaz podataka, a ne dijagramski prikaz.

 2. Hajde da sakrijemo sledeće tabele za koje ne verujete da će vam trebati da biste kreirali izveštaje: S_Teams i W_Teams. Primećujete nekoliko tabela iz kojih je korisno samo jedno polje; kasnije u ovom uputstvu pronaći ćete rešenje i za njih.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na kartici W_Teams i nalazi se na dnu prozora izaberite stavku Sakrij od alatki klijenta. Sledeći ekran prikazuje u meniju koji se pojavljuje kada kliknete desnim tasterom miša na kartici skrivenih tabela u Power Pivot.

  kako se sakrivaju tabele od Excel klijentskih alatki

 4. Skrivanje druge tabele, S_Teams, kao i. Imajte u vidu da kartice za skrivenih tabela su zasenčene, kao što je prikazano na sledećem ekranu.

  kartice skrivenih tabela su zasenčene u programskom dodatku Power Pivot

Sakrivanje polja pomoću Power Pivot

Postoje i neka polja koja nisu korisna za kreiranje izveštaja. Osnovni podaci mogu biti važni, ali skrivanjem polja od klijentskih alatki kao što su izvedene tabele i Power View, pomeranje i izbor polja za uključivanje u izveštaje postaje preglednije.

Sledeći koraci sakrivaju kolekciju polja iz raznih tabela koja vam neće trebati u izveštajima.

 1. U Power Pivot, kliknite na karticu medalje kliknite desnim tasterom miša Edition koloni, zatim izaberite stavku Sakrij od alatki klijenta, kao što je prikazano na sledećem ekranu.

  kliknite desnim tasterom miša da biste sakrili polja tabele od Excel klijentskih alatki

  Imajte u vidu kolone uključuje sivo, slično kako kartice skrivenih tabela su sivi.

 2. Na kartici Medalje sakrijte sledeća polja od klijentskih alatki: Event_gender, MedalKey.

 3. Na kartici Događaji sakrijte sledeća polja od klijentskih alatki: EventID, SportID.

 4. Na kartici Sportovi sakrijte polje „SportID“.

Sada kada pogledamo Power View list i Power View polja, vidimo sledeći ekran. To je mnogo podesnije za rukovanje.

manje tabela u klijentskim alatkama olakšava kreiranje izveštaja

Sakrivanje tabela i kolona od klijentskih alatki doprinosi tome da se proces kreiranja glatko odvija. Možete da sakrijete koliko god malo ili mnogo tabela ili kolona je potrebno, a ako je neophodno, kasnije ih možete otkriti.

Pomoću dovršenog modela podataka možete eksperimentisati sa podacima. U sledećem uputstvu kreirate sve vrste interesantnih i privlačnih vizuelizacija pomoću podataka o olimpijadi i modela podataka koji ste kreirali.

Kontrolna tačka i test

Pregled onoga što ste naučili

U ovom uputstvu saznali ste kako da uvezete podatke zasnovane na internetu u model podataka. Mnogo podataka je dostupno na internetu i znanje kako da ih pronađete i uključite u izveštaje je sjajna alatka u skupu znanja o izveštavanju.

Saznali ste i kako da uključite slike u model podataka i kako da kreirate DAX formule da biste ubrzali proces preuzimanja URL adresa u kombinaciju podataka, tako da ih možete koristiti u izveštajima. Saznali ste kako da sakrijete tabele i polja, što je korisno kada treba da kreirate izveštaje i imate manje opterećenje tabelama i poljima koja verovatno nećete koristiti. Sakrivanje tabela i polja je naročito korisno kada druge osobe kreiraju izveštaje od podataka koje ste vi pružili.

U sledećem uputstvu iz grupe počinjete da kreirate neverovatne Power View izveštaje. Oni su zabavni, interaktivni i ograničeni samo vašom kreativnošću i maštom. Broj i različiti tipovi izveštaja koje možete da kreirate je skoro neograničen, čak i u okviru skupa podataka o olimpijadi.

Zvuči zanimljivo? Evo veze da sledećeg uputstva, tako da sami možete da pokušate da kreirate te izveštaje:

5. uputstvo: Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 1. deo

TEST

Želite da proverite koliko ste dobro zapamtili ono što ste pročitali? Ovo je prilika za to. Sledeći test ističe funkcije, mogućnosti ili zahteve koje ste proučavali u ovom uputstvu. Odgovore ćete pronaći na dnu stranice. Srećno!

1. pitanje: Koji od sledećih metoda je ispravan način za uključivanje internet podataka u model podataka?

A: Kopiranje i lepljenje informacija u vidu osnovnog teksta u Excel i uključuje se automatski.

B: Kopiranje i lepljenje informacija u Excel, oblik je u vidu tabele, a zatim se biraju stavke Power Pivot > Tabele > Dodaj u model podataka.

C: Kreiranje DAX formule u programskom dodatku Power Pivot koja naseljava novu kolonu URL adresama koje vode do resursa internet podataka.

D: I B i C.

2. pitanje: Koja od sledećih izjava o oblikovanju podataka u vidu tabele u programu Excel je tačna?

A: Tabeli možete da dodelite ime, što olakšava njenu identifikaciju.

B: Modelu podataka možete dodati tabelu.

C: Možete da uspostavite relacije između tabela i tako istraživati i analizirati podatke u izvedenim tabelama, programskom dodatku Power Pivot i prikazu Power View.

D: Sve od navedenog.

3. pitanje: Koja od sledećih izjava o skrivenim tabelama u programskom dodatku Power Pivot je tačna?

A: Sakrivanje tabele u programskom dodatku Power Pivot briše podatke iz modela podataka.

B: Sakrivanje tabele u programskom dodatku Power Pivot sprečava da tabela bude vidljiva u klijentskim alatkama i time vas sprečava da kreirate izveštaje koji koriste polja te tabele za filtriranje.

C: Sakrivanje tabele u programskom dodatku Power Pivot ne utiče na klijentske alatke.

D: Ne možete da sakrijete tabele u programskom dodatku Power Pivot, možete da sakrijete samo polja.

4. pitanje: Tačno ili netačno: Kada jednom sakrijete polje u programskom dodatku Power Pivot, više ne možete da ga prikažete niti da mu pristupite, čak ni iz samog programskog dodatka Power Pivot.

A: TAČNO

B: NETAČNO

Rešenja testa

 1. Tačan odgovor: D

 2. Tačan odgovor: D

 3. Tačan odgovor: B

 4. Tačan odgovor: B

Napomene: Podaci i slike iz ove grupe uputstava zasnovani su na sledećim izvorima:

 • Skup podataka o olimpijskim igrama preduzeća Guardian News & Media Ltd.

 • Slike zastava iz izvora CIA Factbook (cia.gov)

 • Podaci o populaciji od Svetske banke (worldbank.org)

 • Piktogrami olimpijskih sportova autora Thadius856 i Parutakupiu

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×