Uputstvo: Proširivanje relacija modela podataka uz Excel, Power Pivot i DAX

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Apstraktni:    Ovo je drugi uputstvo u grupi. U prvom uputstvu Uvoz podataka u i kreiranje modela podataka, Excel radne sveske je kreirana pomoću uvoza podataka iz više izvora.

Napomena : Ovaj članak opisuje modela podataka u programu Excel 2013. Međutim, istu modeliranje podataka i Power Pivot funkcije uvedene u programu Excel 2013 takođe primeniti na Excel 2016.

U ovom uputstvu koristite Power Pivot za proširivanje modela podataka, kreiranje hijerarhija i izradu izračunatih polja od postojećih podataka radi kreiranja novih relacija između tabela.

Odeljci u ovom uputstvu su sledeći:

Dodavanje relacije pomoću dijagramskog prikaza u programskom dodatku Power Pivot

Proširivanje modela podataka pomoću izračunatih kolona

Kreiranje hijerarhije

Korišćenje hijerarhija u izvedenim tabelama

Kontrolna tačka i test

Na kraju uputstva nalazi se test koji možete da uradite da biste proverili svoje znanje.

Ova grupa koristi podatke koji opisuju olimpijske medalje, zemlje-domaćine i razne olimpijske sportske događaje. Uputstva u ovoj grupi su sledeća:

 1. Uvoz podataka u programu Excel i kreiranje modela podataka

 2. Proširivanje relacija modela podataka pomoću programa Excel, Power Pivot, i DAX

 3. Kreiranje Power View izveštaja zasnovanih na mapi

 4. Unos internet podataka i postavljanje podrazumevanih vrednosti Power View izveštaja

 5. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 1. deo

 6. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 2. deo

Preporučujemo da ih radite redom.

Ova uputstva za korišćenje programa Excel 2013 sa Power Pivot omogućena. Za više informacija o programu Excel 2013, kliknite ovde. Za uputstva o omogućavanju Power Pivot, kliknite ovde.


Dodavanje relacije pomoću dijagramskog prikaza u programskom dodatku Power Pivot

U ovom odeljku koristite Microsoft Office programski dodatak Power Pivot u programu Excel 2013 za proširivanje modela. Upotreba dijagramskog prikaza u programskom dodatku Microsoft SQL Server PowerPivot za Excel olakšava kreiranje relacija. Prvo morate da proverite da li je programski dodatak Power Pivot omogućen.

Napomena: Programski dodatak Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013 je deo sistema Office Professional Plus. Pogledajte članak Pokretanje programskog dodatka Power Pivot in Microsoft Excel 2013 za više informacija.

Dodavanje Power Pivot na Excel traku omogućavanjem Power Pivot programski dodatak

Kad je Power Pivot omogućen, vidite karticu trake u programu Excel 2013 koja se naziva POWER PIVOT. Da biste omogućili Power Pivot, pratite ove korake.

 1. Izaberite stavke DATOTEKA > Opcije > Programski dodaci.

 2. Pri dnu, u polju Upravljanje izaberite stavku COM programski dodaci> Idi.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Microsoft Office Power Pivot u programu Microsoft Excel 2013, a zatim kliknite na dugme U REDU.

Excel traka sada ima karticu POWER PIVOT.

Power Pivot kartica na traci

Dodavanje relacije pomoću Dijagramskog prikaza u Power Pivot

Excel radna sveska obuhvata tabelu koja se zove Hosts. Tabelu Hosts smo uvezli kopiranjem i nalepljivanjem u Excel, a zatim smo podatke oblikovali kao tabelu. Da bismo tabelu Hosts dodali u model podataka, potrebno je da uspostavimo relaciju. Koristićemo Power Pivot kako bismo vizuelno predstavili relacije u modelu podataka, a zatim ćemo kreirati relaciju.

 1. U programu Excel kliknite na karticu Hosts da biste je načinili aktivnim listom.

 2. Na traci izaberite stavke POWER PIVOT > Tabele > Dodaj u model podataka. Ovaj korak dodaje tabelu Hosts u model podataka. On takođe otvara programski dodatak Power Pivot, koji koristite za izvršavanje preostalih koraka u ovom zadatku.

 3. Imajte u vidu da Power Pivot prozor prikazuje sve tabele u modelu, uključujući Hosts. Prođite kroz nekoliko tabela. Power Pivot možete prikazati sve podatke koje sadrži modela, čak i ako su nisu prikazani u sve radne listove u programu Excel, kao što su discipline, događajai medalje podatke ispod, kao i S_Teams,W_Teams, i Sports.

  Sve tabele su prikazane u programskom dodatku Power Pivot

 4. U prozoru Power Pivot, u odeljku Prikaz kliknite na dugme Dijagramski prikaz.

 5. Koristite traku slajda da biste promenili veličinu dijagrama tako da možete da vidite sve objekte u dijagramu. Promena rasporeda tabele tako što ćete prevući njihove naslovne trake tako da su vidljivi i pozicioniranje jedan pored drugog. Imajte u vidu da su četiri tabele nepovezanih za ostale tabele: Hosts, događaje, W_Teamsi S_Teams.

  Power Pivot tabele u dijagramskom prikazu

 6. Primećujete da tabela Medals i tabela Events imaju polje koje se zove „DisciplineEvent“. Daljom analizom možete da utvrdite da se polje DisciplineEvent u tabeli Events sastoji od jedinstvenih vrednosti koje se ne ponavljaju.

Napomena : Polje DisciplineEvent predstavlja jedinstvenu kombinaciju svake stavke „Discipline“ i „Event“. Međutim, u tabeli Medals polje DisciplineEvent ponavlja se mnogo puta. To ima smisla, jer svaka kombinacija „Discipline+Event“ daje tri osvojene medalje (zlato, srebro, bronza), koje se uručuju za svako izdanje Olimpijskih igara tokom koga se događaj odvija. Zato je relacija između tih tabela jedan-naspram-više (jedna jedinstvena stavka „Discipline+Event“ u tabeli „Disciplines“ prema više stavki za svaku vrednost „Discipline+Event“).

 1. Kreirajte relaciju između tabele Medals i tabele Events. Dok se nalazite u dijagramskom prikazu, prevucite polje DisciplineEvent iz tabele Events u polje DisciplineEvent u tabeli Medals. Pojavljuje se linija između njih, što pokazuje da je relacija uspostavljena.

 2. Kliknite na liniju koja povezuje tabele Events i Medals. Markirana polja definišu relaciju, kao što je to prikazano na sledećem ekranu.

  Relacije prikazane na dijagramskom prikazu

 3. Da bismo sa modelom podataka povezali tabelu Hosts, potrebno nam je polje sa vrednostima koje jedinstveno identifikuju svaki red u tabeli Hosts. Zatim možemo da pretražimo model podataka kako bismo videli da li u drugoj tabeli postoje isti podaci. To ne možemo da vidimo u dijagramskom prikazu. Izabraćemo tabelu Hosts i vratiti se na prikaz podataka.

 4. Kada smo pregledali kolone, shvatili smo da tabela Hosts nema kolonu jedinstvenih vrednosti. Moraćemo da je kreiramo pomoću izračunate kolone i izraza za analizu podataka (DAX).

Pogodno je kad podaci u modelu podataka imaju sva polja neophodna za kreiranje relacija, kao i podatke kombinovanja za vizuelizaciju u alatki Power View ili u izvedenim tabelama. Međutim, tabele nisu uvek tako dobro organizovane, pa sledeći odeljak opisuje kako da koristeći DAX kreirate novu kolonu koja može da se koristi za kreiranje relacije između tabela.

Proširivanje modela podataka pomoću izračunatih kolona

Da biste uspostavili relaciju između tabele Hosts i modela podataka i time proširili model podataka tako da obuhvata tabelu Hosts, tabela Hosts mora da ima polje koje jedinstveno identifikuje svaki red. Pored toga, to polje mora da odgovara polju u modelu podataka. Upravo ta podudarna polja, po jedno u svakoj tabeli, omogućavaju povezivanje podataka iz tabela.

Pošto tabela Hosts nema takvo polje, potrebno je da ga kreirate. Da biste očuvali integritet modela podataka, ne možete da koristite Power Pivot za uređivanje ili brisanje postojećih podataka. Međutim, možete da kreirate nove kolone pomoću izračunatih polja na osnovu postojećih podataka.

Ako pogledamo tabelu Hosts, a zatim druge tabele modela podataka, pronaći ćemo dobrog kandidata za jedinstveno polje koje bismo mogli da kreiramo u tabeli Hosts i povežemo sa tabelom u modelu podataka. Obe tabele zahtevaju novu, izračunatu kolonu kako bi se ispunili zahtevi potrebni za uspostavljanje relacije.

U tabeli Hosts možemo da kreiramo jedinstvenu izračunatu kolonu kombinovanjem polja „Edition“ (godina održavanja Olimpijskih igara) i polja „Season“ („Summer“ ili „Winter“). U tabeli Medals takođe postoji polje „Edition“ i polje „Season“, pa ako kreiramo izračunatu kolonu u svakoj od tih tabela koja kombinuje polja „Edition“ i „Season“, možemo da uspostavimo relaciju između tabela Hosts i Medals. Na sledećem ekranu prikazana je tabela Hosts sa izabranim poljima „Edition“ i „Season“


Tabela „Hosts“ sa izabranim poljima „Edition“ i „Season“

Kreiranje izračunatih kolona pomoću jezika DAX

Počnimo sa tabelom Hosts. Cilj je da u tabeli Hosts, a zatim i u tabeli Medals, kreiramo izračunatu kolonu koja može da se koristi za uspostavljanje relacije između njih.

U programskom dodatku Power Pivot možete da koristite izraze za analizu podataka (DAX) da biste kreirali izračunavanja. DAX je jezik formula za Power Pivot i izvedene tabele, dizajniran za relacione podatke i kontekstualnu analizu dostupnu u programskom dodatku Power Pivot. DAX formule možete da kreirate u novoj Power Pivot koloni, kao i u oblasti izračunavanja u programskom dodatku Power Pivot.

 1. U programskom dodatku Power Pivot izaberite stavke POČETAK > Prikaz > Prikaz podataka da biste potvrdili da je izabran prikaz podataka, a ne dijagramski prikaz.

 2. Izaberite tabelu Hosts u programskom dodatku Power Pivot. Pored postojećih kolona se nalazi prazna kolona pod nazivom Dodaj kolonu. Power Pivot nudi tu kolonu jer je ona čuvar mesta. Postoji mnogo načina za dodavanje nove kolone u tabelu u programskom dodatku Power Pivot, a jedan od njih jeste da jednostavno izaberete praznu kolonu koja ima naslov Dodaj kolonu.


  Korišćenje kolone „Dodaj kolonu“ za kreiranje izračunatog polja pomoću jezika DAX

 3. U polju za formulu, otkucajte sledeću formulu DAX. Funkcija CONCATENATE kombinuje dva ili više polja u jednu. Dok kucate, automatsko dovršavanje vam omogućava da otkucate u potpunosti kvalifikovanih imena kolona i tabela i navodi funkcije koje su dostupne. Koristite karticu da biste izabrali predloge automatskog dovršavanja. Kolone možete da kliknete i samo dok kucate formulu, a Power Pivot umeće ime kolone u formulu.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Kad završite izradu formule, pritisnite taster Enter da biste je prihvatili.

 5. Vrednosti će biti unete za sve redove u izračunatoj koloni. Ako se u tabeli pomerate nadole, videćete da je svaki red jedinstven, što znači da smo uspešno kreirali polje koje jedinstveno identifikuje svaki red u tabeli Hosts. Takva polja se nazivaju primarni ključ.

 6. Promenićemo ime izračunate kolone u „EditionID“. Svaku kolonu možete da preimenujete tako što ćete dvaput kliknuti na nju ili tako što ćete na nju kliknuti desnim tasterom miša i odabrati opciju Preimenuj kolonu. Kad završite, tabela Hosts u programskom dodatku Power Pivot izgleda kao na sledećem ekranu.

  Tabela „Hosts“ sa izračunatim poljem kreiranim u jeziku DAX

Tabela Hosts je spremna. Zatim ćemo kreirati izračunatu kolonu u tabeli Medals koja se podudara sa oblikom kolone „EditionID“ koju smo kreirali u tabeli Hosts, kako bismo mogli da kreiramo relaciju između njih.

 1. Za početak kreirajte novu kolonu u tabeli Medals, kao što smo to uradili za tabelu Hosts. U programskom dodatku Power Pivot izaberite tabelu Medals i izaberite stavke Dizajn > Kolone > Dodaj. Primetićete da je kolona Dodaj kolonu izabrana. To ima isti efekat kao i da ste samo izabrali kolonu Dodaj kolonu.

 2. Kolona „Edition“ u tabeli Medals ima drugačiji oblik od kolone „Edition“ u tabeli Hosts. Pre kombinovanja ili spajanja kolone „Edition“ sa kolonom „Season“ radi kreiranja kolone „EditionID“, potrebno je da kreiramo posredno polje koje na odgovarajući način oblikuje kolonu „Edition“. U polju za formulu iznad tabele otkucajte sledeću DAX formulu.

  = YEAR([Edition])
 3. Kad završite izradu formule, pritisnite taster Enter. Vrednosti će biti unete za sve redove u izračunatoj koloni na osnovu formule koju ste uneli. Ako ovu kolonu uporedite sa kolonom „Edition“ u tabeli Hosts, videćete da te kolone imaju isti oblik.

 4. Da biste preimenovali kolonu, kliknite desnim tasterom miša na kolonu „CalculatedColumn1“ i izaberite stavku Preimenuj kolonu. Otkucajte ime „Year“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Kada ste kreirali novu kolonu, Power Pivot dodaje još jednu kolonu čuvara mesta koji se zove Dodaj kolonu. Dalje želimo da biste kreirali izračunatu kolonu "editionid", pa izaberite Dodaj kolonu. U polju za formulu, otkucajte sledeću DAX formulu i pritisnite taster Enter.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. Preimenujte kolonu tako što ćete dvaput kliknuti na kolonu CalculatedColumn1 i otkucati ime „EditionID“.

 7. Sortirajte kolonu po rastućem redosledu. Tabela Medals u programskom dodatku Power Pivot sada izgleda kao na sledećem ekranu.

  Tabela „Medals“ sa izračunatim poljem kreiranim u jeziku DAX

Primetićete da se mnoge vrednosti ponavljaju u polju EditionID u tabeli Medals. To je u redu i očekivano je jer je na svim izdanjima Olimpijskih igara (koja su sada predstavljena stavkom „EditionID“) dodeljeno mnogo medalja. Ono što je jedinstveno u tabeli Medals jeste svaka dodeljena medalja. Jedinstveni identifikator za svaki zapis u tabeli Medals i njegov određeni primarni ključ jeste polje „MedalKey“.

Sledeći korak je kreiranje relacije između tabela Hosts i Medals.

Kreiranje relacije pomoću izračunatih kolona

Sada ćemo da koristimo izračunate kolone koje smo kreirali da bismo uspostavili relaciju između tabela Hosts i Medals.

 1. U Power Pivot prozoru izaberite stavke Početak > Prikaz > Dijagramski prikaz na traci. Između prikaza koordinatne mreže i dijagramskog prikaza možete da se prebacujete i pomoću dugmadi u dnu Power View prozora, kako je to prikazano na sledećem ekranu.

  Dugme „Dijagramski prikaz“ u programskom dodatku Power Pivot

 2. Proširite tabelu Hosts kako biste videli sva njena polja. Kreirali smo kolonu EditionID kako bi služila kao primarni ključ (jedinstveno polje koje se ne ponavlja) tabele Hosts, kao i kolonu EditionID u tabeli Medals da bismo omogućili uspostavljanje relacije između njih. Potrebno je da pronađemo obe kolone i kreiramo relaciju. Power Pivot na traci nudi funkciju Pronađi kako biste mogli da tražite odgovarajuća polja u modelu podataka. Sledeći ekran prikazuje prozor Pronalaženje metapodataka, na kome je termin „EditionID“ unesen u polje Pronađi sledeće.
  Korišćenje funkcije „Pronađi“ u Power Pivot dijagramskom prikazu

 3. Postavite tabelu Hosts tako da bude pored tabele Medals.

 4. Prevucite kolonu EditionID iz tabele Medals u kolonu EditionID u tabeli Hosts. Power Pivot kreira relaciju između tabela na osnovu kolone EditionID i iscrtava liniju između dve kolone, što ukazuje na relaciju.

  Dijagramski prikaz koji prikazuje relaciju tabele

U ovom odeljku ste naučili novu tehniku za dodavanje novih kolona, kreirali izračunatu kolonu pomoću jezika DAX i koristili tu kolonu za uspostavljanje nove relacije između tabela. Tabela Hosts je sada integrisana u model podataka, a njeni podaci su dostupni izvedenoj tabeli na listu List1. Povezane podatke možete da koristite i za kreiranje dodatnih izvedenih tabela, izvedenih grafikona, Power View izveštaja i još mnogo toga.

Kreiranje hijerarhije

Većina modela podataka obuhvata podatke koji su sami po sebi hijerarhijski. Uobičajeni primeri obuhvataju podatke o kalendaru, geografske podatke i kategorije proizvoda. Kreiranje hijerarhija u okviru programskog dodatka Power Pivot je korisno jer možete da prevučete jednu stavku u izveštaj – hijerarhiju – umesto da uvek iznova sastavljate i raspoređujete ista polja.

Podaci o Olimpijskim igrama su takođe hijerarhijski. Korisno je razumeti olimpijsku hijerarhiju po kategorijama sportova, disciplina i događaja. Za svaki sport postoji jedna ili više povezanih disciplina (ponekad postoji mnoštvo). Pored toga, za svaku disciplinu postoji jedan ili više događaja (i ovde ponekad postoji puno događaja u svakoj disciplini). Sledeća slika ilustruje hijerarhiju.

Logička hijerarhija u podacima o olimpijskim medaljama

U ovom odeljku kreirate dve hijerarhije u okviru podataka o Olimpijskim igrama koje koristite u ovom uputstvu. Te hijerarhije zatim koristite da biste videli kako hijerarhije olakšavaju organizaciju podataka u izvedenim tabelama, ali i u alatki Power View, što ćemo videti u drugom uputstvu.

Kreiranje hijerarhije „Sport“

 1. U programskom dodatku Power Pivot prebacite se na dijagramski prikaz. Razvijte tabelu Events kako biste lakše videli sva njena polja.

 2. Pritisnite i držite taster Ctrl i kliknite na polja „Sport“, „Discipline“ i „Event“. Dok su ta tri polja izabrana, kliknite desnim tasterom miša i izaberite opciju Kreiraj hijerarhiju. Na dnu tabele biće kreiran nadređeni čvor hijerarhije, Hijerarhija 1, a izabrane kolone se kopiraju u okviru hijerarhije kao podređeni čvorovi. Proverite da li se stavka „Sport“ pojavljuje prva u hijerarhiji, zatim stavka „Discipline“, pa „Event“.

 3. Dvaput kliknite na naslov, Hijerarhija1, i otkucajte termin SDE da biste preimenovali novu hijerarhiju. Sada imate hijerarhiju koja uključuje kolone „Sport“, „Discipline“ i „Event“. Tabela „Events“ sada izgleda kao na sledećem ekranu.

  Hijerarhija prikazana u Power Pivot dijagramskom prikazu

Kreiranje hijerarhije „Lokacija“

 1. Dok ste u dijagramskom prikazu u programskom dodatku Power Pivot, izaberite tabelu Hosts i kliknite na dugme „Kreiraj hijerarhiju“ u zaglavlju tabele, kao što je to prikazano na sledećem ekranu.
  Dugme „Kreiraj hijerarhiju“

  U dnu tabele će se pojaviti prazan nadređeni čvor hijerarhije.

 2. Unesite termin Lokacije kao ime za novu hijerarhiju.

 3. Postoji mnogo načina na koje možete da dodate kolone u hijerarhiju. Prevlačite polja „Season“, „City“ i „NOC_CountryRegion“ na ime hijerarhije (u ovom slučaju – Lokacije) dok se ne markira ime hijerarhije, a zatim ih otpustite da biste ih dodali.

 4. Kliknite desnim tasterom miša na stavku EditionID i izaberite stavku Dodaj u hijerarhiju. Odaberite stavku Lokacije.

 5. Proverite da li je redosled podređenih čvorova hijerarhije dobar. Odozgo nadole, redosled bi trebalo da bude sledeći: Season, NOC, City, EditionID. Ako redosled podređenih čvorova nije dobar, jednostavno ih prevucite u odgovarajući redosled u hijerarhiji. Tabela bi trebalo da izgleda kao na sledećem ekranu.
  Tabela „Hosts“ sa hijerarhijom

Model podataka sada ima hijerarhije koje mogu biti od koristi u izveštajima. U sledećem odeljku saznaćete kako ove hijerarhije mogu da ubrzaju kreiranje izveštaja i poboljšaju njihovu doslednost.

Korišćenje hijerarhija u izvedenim tabelama

Pošto sada imamo hijerarhiju sportova i lokacija, možemo da ih dodamo u izvedene tabele ili u alatku Power View i brzo dobijemo rezultate koji obuhvataju korisna grupisanja podataka. Pre kreiranja hijerarhija, morali ste da dodate pojedinačna polja u izvedenu tabelu i rasporedite ta polja onako kako želite da se prikažu.

U ovom odeljku koristite hijerarhije kreirane u prethodnom odeljku da biste brzo suzili obim izvedene tabele. Zatim kreirate isti prikaz izvedene tabele koristeći pojedinačna polja u hijerarhiji, kako biste mogli uporedite upotrebu hijerarhija sa upotrebom pojedinačnih polja.

 1. Vratite se u Excel.

 2. Na listu List1 uklonite polja iz oblasti REDOVI u okviru Polja izvedene tabele, a zatim uklonite sva polja iz oblasti KOLONE. Proverite da li je izabrana izvedena tabela (ona je sada veoma mala, pa možete da odaberete ćeliju A1 kako biste potvrdili da je izvedena tabela izabrana). Jedina preostala polja u poljima izvedene tabele su polja „Medal“ u oblasti FILTERI i „Count of Medal“ u oblasti VREDNOSTI. Trebalo bi da vaša skoro prazna tabela izgleda kao na sledećem ekranu.

  skoro prazna izvedena tabela

 3. Iz oblasti „Polja izvedene tabele“ prevucite stavku „SDE“ iz tabele Events u oblast REDOVI. Zatim prevucite stavku „Lokacije“ iz tabele Hosts u oblast KOLONE. Jednostavnim prevlačenjem te dve hijerarhije izvedena tabela se popunjava velikom količinom podataka, koji su svi raspoređeni u hijerarhiji definisanoj u prethodnim koracima. Trebalo bi da vaš ekran izgleda kao ekran u nastavku.
  Izvedena tabela sa dodatom hijerarhijom

 4. Malo ćemo da filtriramo te podatke da bismo videli samo prvih deset redova događaja. U izvedenoj tabeli kliknite na strelicu u okviru Oznake reda, izaberite stavku (Izaberi sve) da biste uklonili sve izbore, a zatim kliknite na polja pored prvih deset sportova. Izvedena tabela izgleda kao na sledećem ekranu.
  filtrirana izvedena tabela

 5. Možete da proširite bilo koji od tih sportova u izvedenoj tabeli, što je najviši nivo SDE hijerarhije, i vidite informacije u sledećem nivou nadole u hijerarhiji (disciplina). Ako u hijerarhiji postoji niži nivo za tu disciplinu, disciplinu možete da proširite da biste videli njene događaje. Isto možete da uradite i za hijerarhiju lokacije, čiji najviši nivo predstavlja stavka „Season“, koja se pojavljuje kao „Summer“ i „Winter“ u izvedenoj tabeli. Kad proširimo sport „Aquatics“, vidimo sve njegove podređene elemente discipline i njihove podatke. Kad proširimo disciplinu „Diving“ u okviru „Aquatics“, vidimo i njene podređene događaje, kao što je to prikazano na sledećem ekranu. Isto možemo da uradimo i za stavku „Water Polo“ i videćemo da ima samo jedan događaj.
  istraživanje hijerarhije u izvedenoj tabeli

Prevlačenjem dveju hijerarhija brzo ste kreirali izvedenu tabelu sa interesantnim i strukturiranim podacima koje možete dubinski da analizirate, filtrirate i rasporedite.

Sada ćemo kreirati istu izvedenu tabelu, bez korišćenja pogodnosti hijerarhija.

 1. U oblasti „Polja izvedene tabele“ uklonite stavku „Lokacije“ iz oblasti KOLONE. Zatim uklonite stavku „SDE“ iz oblasti REDOVI. Vratili ste se na osnovnu izvedenu tabelu.

 2. Iz tabele Hosts prevucite polja „Season“, „City“, „NOC_CountryRegion“ i „EditionID“ u oblast KOLONE i postavite ih po tom redosledu, odozgo nadole.

 3. Iz tabele Events prevucite polja „Sport“, „Discipline“ i „Event“ u oblast REDOVI i rasporedite ih po tom redosledu, odozgo nadole.

 4. U izvedenoj tabeli filtrirajte stavku „Oznake redova“ na prvih deset sportova.

 5. Skupite sve redove i kolone, zatim proširite stavku „Aquatics“, a zatim „Diving“ i „Water Polo“. Radna sveska izgleda kao na sledećem ekranu.
  Izvedena tabela kreirana bez hijerarhije

Ekran izgleda slično, osim što ste, umesto da jednostavno prevučete dve hijerarhije, prevukli sedam pojedinačnih polja u oblasti Polja izvedene tabele. Ako ste vi jedina osoba koja kreira izvedene tabele ili Power View izveštaje na osnovu ovih podataka, kreiranje hijerarhija možda samo izgleda praktično. Ali, kad izveštaje kreira mnogo osoba koje moraju da pronađu odgovarajući redosled polja radi dobijanja ispravnih prikaza, hijerarhije postaju potrebne da bi se poboljšala produktivnost i postigla doslednost.

U drugom uputstvu saznaćete kako da koristite hijerarhije i druga polja u vizuelno privlačnim izveštajima kreiranim uz Power View.

Kontrolna tačka i test

Pregled onoga što ste naučili

Excel radna sveska sada ima model podataka koji obuhvata podatke iz više izvora, povezanih pomoću postojećih polja i izračunatih kolona. Imate i hijerarhije koje odražavaju strukturu podataka u okviru tabela, što ubrzava i pojednostavljuje kreiranje zanimljivih i doslednih izveštaja.

Saznali ste da vam kreiranje hijerarhija omogućava da navedete inherentnu strukturu unutar podataka i brzo koristite hijerarhijske podatke u izveštajima.

U sledećem uputstvu iz ove serije kreiraćete vizuelno privlačne izveštaje o olimpijskim medaljama koristeći Power View. Pored toga, obavićete više proračuna, optimizovati podatke za brzo kreiranje izveštaja i uvesti dodatne podatke da biste izveštaje učinili još zanimljivijim. Evo veze:

Uputstvo 3: Kreiranje zasnovanih na mapi Power View izveštaja

TEST

Želite da proverite koliko ste dobro zapamtili ono što ste pročitali? Ovo je prilika za to. Sledeći test ističe funkcije, mogućnosti ili zahteve koje ste proučavali u ovom uputstvu. Odgovore ćete pronaći na dnu stranice. Srećno!

1. pitanje: Koji od sledećih prikaza vam omogućava da kreirate relacije između dve tabele?

A: Relacije između tabela kreirate u alatki Power View.

B: Relacije između tabela kreirate pomoću dijagramskog prikaza u programskom dodatku Power Pivot.

C: Relacije između tabela kreirate pomoću prikaza koordinatne mreže u programskom dodatku Power Pivot.

D: Sve od navedenog

2. pitanje: TAČNO ili NETAČNO: Relacije između tabela možete da uspostavite na osnovu jedinstvenog identifikatora koji se kreira pomoću DAX formula.

A: TAČNO

B: NETAČNO

3. pitanje: Gde možete da kreirate DAX formulu?

A: U oblasti izračunavanja u programskom dodatku Power Pivot.

B: U novoj koloni u programskom dodatku Power Pivot.

C: U bilo kojoj ćeliji u programu Excel 2013.

D: I A i B.

4. pitanje: Koja sledeća izjava o hijerarhijama je tačna?

A: Kad kreirate hijerarhiju, uključena polja više nisu pojedinačno dostupna.

B: Kad kreirate hijerarhiju, uključena polja, kao i njihove hijerarhije, mogu se koristiti u klijentskim alatkama jednostavnim prevlačenjem hijerarhije u oblast alatke Power View ili izvedene tabele.

C: Kad kreirate hijerarhiju, osnovni podaci u modelu podataka kombinuju se u jedno polje.

D: Ne možete da kreirate hijerarhije u programskom dodatku Power Pivot.

Rešenja testa

 1. Tačan odgovor: D

 2. Tačan odgovor: A

 3. Tačan odgovor: D

 4. Tačan odgovor: B

Napomene : Podaci i slike iz ove grupe uputstava zasnovani su na sledećim izvorima:

 • Skup podataka o olimpijskim igrama preduzeća Guardian News & Media Ltd.

 • Slike zastava iz izvora CIA Factbook (cia.gov)

 • Podaci o populaciji od Svetske banke (worldbank.org)

 • Piktogrami olimpijskih sportova autora Thadius856 i Parutakupiu

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×