Uputstvo: Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 2. deo

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Apstraktni:    Na kraju prethodnom uputstvu Kreiranje neverovatne Power View izveštaja - deo 1, Excel radne sveske ima tri Power View izveštaje i mnogo vizuelizacije, uključujući interaktivnu mapu, kružni, trakastih i stubičastih grafikona. U ovom uputstvu ćete naučiti kako da kreirate dodatne interaktivne izveštaje prikaza Power View.

Takođe, obratite pažnju na to da su, kada objavite te izveštaje i učinite ih dostupnim na sistemu SharePoint, te vizuelizacije interaktivne koliko i u ovom uputstvu – za sve one koji ih gledaju.

Odeljci u ovom uputstvu su sledeći:

Kreiranje višestrukih grafikona

Izrada interaktivnih izveštaja uz kartice i pločice

Kreiranje XY grafikona i grafikona sa mehurićima uz vizuelizacije reprodukcije zasnovane na vremenu

Kontrolna tačka i test

Na kraju uputstva nalazi se test koji možete da uradite da biste proverili svoje znanje. Možete i da vidite listu video zapisa koji pokazuju mnoge koncepte i mogućnosti alatke Power View u akciji.

Ova grupa koristi podatke koji opisuju olimpijske medalje, zemlje-domaćine i razne olimpijske sportske događaje. Uputstva u ovoj grupi su sledeća:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i kreiranje modela podataka

 2. Proširivanje relacija modela podataka uz Excel 2013, Power Pivot i DAX

 3. Kreiranje Power View izveštaja zasnovanih na mapi

 4. Unos internet podataka i postavljanje podrazumevanih vrednosti Power View izveštaja

 5. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 1. deo

 6. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 2. deo

Preporučujemo da ih radite redom.

Ova uputstva koriste Excel 2013 sa omogućenim dodatkom Power Pivot. Više informacija o programu Excel 2013 potražite u dokumentu Vodič za brzi početak za Excel 2013. Uputstva za omogućavanje dodatka Power Pivot potražite u članku Programski dodatak Power Pivot.

Kreiranje višestrukih grafikona

U ovom odeljku nastavljate da kreirate interaktivne vizuelizacije uz Power View. Ovaj odeljak opisuje kreiranje nekoliko različitih višestrukih grafikona. Višestruki grafikoni ponekad se nazivaju i „rešetkasti grafikoni“.

Kreiranje interaktivnog Vertikalni Višestrukih grafikona

Da biste kreirali višestruke grafikone, počećete sa drugim grafikonom, na primer kružnim ili linijskim grafikonom.

 1. U programu Excel izaberite radni list Bar and Column. Sa trake izaberite stavke POWER VIEW > Umetanje > Power View da biste kreirali novi Power View izveštaj. Kreira se prazan list Power View izveštaja. Promenite ime izveštaja u Multiples tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na karticu blizu dna i izabrati stavku Preimenuj sa menija koji se pojavi. Možete i dvaput da kliknete na karticu da biste joj promenili ime.

 2. Proširite tabelu Medals u okviru Power View polja i izaberite stavku „Gender“, a zatim polja „Event“. Iz oblasti „POLJA“ kliknite na dugme strelice pored stavke „Event“ i izaberite stavku Brojanje (ne prazno). Tabela koju Power View kreira izgleda kao na sledećem ekranu.

  vizuelizacija Power View tabele

 3. Na traci izaberite stavke DIZAJN > Prebacivanje vizuelizacije > Drugi grafikon > Kružni grafikon. Izveštaj sada izgleda kao na sledećem ekranu.

  Power View kružni grafikon

 4. Mislite da bi bilo zanimljivo videti broj događaja po polu i vremenu. Jedan način za prikazivanje tih informacija jeste koristiti višestruke grafikone. Iz tabele Medal prevucite stavku „Year“ u polje VERTIKALNI VIŠESTRUKI GRAFIKONI. Kako biste videli više višestrukih grafikona, uklonite legendu iz izveštaja izborom stavki RASPORED > Legenda > Bez legende na traci.

 5. Promenite raspored kako bi koordinatna mreža višestrukog grafikona prikazala širinu od šest grafikona i visinu od šest grafikona. Dok je grafikon izabran, izaberite stavke RASPORED > Visina koordinatne mreže > 6, a zatim RASPORED > Širina koordinatne mreže > 6. Vaš ekran izgleda kao na sledećoj slici.

  Višestruki kružni grafikon u alatki Power View

 6. Višestruki tip grafikona je takođe interaktivan. Zadržite pokazivač na nekom kružnom grafikonu i prikazaće se informacije o tom isečku. Kliknite na neki kružni isečak u koordinatnoj mreži i taj izbor će se markirati za svaki grafikon na višestrukom grafikonu. Na ekranu ispod izabran je žuti isečak (žene) za 1952. i svi drugi žuti isečci su markirani. Kad je dostupno više grafikona nego što Power View može da prikaže na jednom ekranu, prikazuje se vertikalna traka za pomeranje uz desnu ivicu vizuelizacije.

  interakcija sa Power View višestrukim grafikonima

Kreiranje interaktivnih horizontalnih višestrukih grafikona

Horizontalni grafikoni ponašaju se slično kao i vertikalni višestruki grafikoni.

 1. Vi želite da promenite vertikalne višestruke grafikone u horizontalne. Da biste to uradili, prevucite polje „Year“ iz oblasti VERTIKALNI VIŠESTRUKI GRAFIKONI u oblast HORIZONTALNI VIŠESTRUKI GRAFIKONI, kao što je opisano na sledećem ekranu.


  promena Power View vizuelizacije iz oblasti „Power View polja“

 2. Power View vizuelizacija izveštaja menja se u horizontalni višestruki grafikon. Obratite pažnju na traku za pomeranje uz dno vizuelizacije, koja je prikazana na sledećem ekranu.

  horizontalni višestruki grafikoni u alatki Power View

Kreiranje višestrukih linijskih grafikona

Kreiranje linijskih grafikona kao višestrukih je takođe jednostavno. Sledeći koraci pokazuju vam kako da kreirate višestruke linijske grafikone na osnovu broja medalja za svaku godinu.

 1. Kreirajte novi Power View list i dajte mu ime Line Multiples. U oblasti Power View polja izaberite stavku „Year“ i „Medal Count“ u tabeli Medals. Promenite vizuelizaciju u linijski grafikon izborom stavki DIZAJN > Drugi grafikon > Linijski. Sad prevucite stavku „Year“ u oblast OSA. Izveštaj sada izgleda kao na sledećem ekranu.
  Power View linijski grafikon

 2. Usredsredićemo se na zimske medalje. U oknu Filteri izaberite stavku GRAFIKON, zatim prevucite stavku „Season“ iz tabele Medals u okno „Filteri“. Izaberite stavku „Winter“, kao što je prikazano na sledećem ekranu.

  filtriranje grafikona u alatki Power View

 3. Da biste kreirali višestruke linijske grafikone, prevucite polje „NOC_CountryRegion“ iz tabele Medals u oblast VERTIKALNI VIŠESTRUKI GRAFIKON. Vaš izveštaj sada izgleda kao na sledećem ekranu.
  višestruki linijski grafikon u alatki Power View

 4. Možete odabrati da rasporedite višestruke grafikone na osnovu različitih polja, kao i po rastućem ili opadajućem redosledu klikom na izbore u gornjem levom uglu vizuelizacije.

Izrada interaktivnih izveštaja uz kartice i pločice

Pločice i kartice konvertuju tabele u grupu snimaka koji vizuelno predstavljaju podatke raspoređene u obliku kartice, slično kao kartice za indeksiranje. U sledećim koracima koristićete kartice kako biste vizuelno predstavili broj dodeljenih medalja u raznim sportovima, a zatim sužavate obim te vizuelizacije slaganjem rezultata na osnovu stavke „Edition“.

Kreiranje vizuelizacija kartica

 1. Kreirajte novi Power View izveštaj i dajte mu ime Cards. Iz oblasti Power View polja, iz tabele Disciplines izaberite stavku „Discipline“. Iz tabele Medals izaberite polja „Distinct Count of Edition“, „Medal Count“ i „NOC_CountryRegion“. U oblasti POLJA, u okviru Power View polja kliknite na strelicu pored stavke „NOC_CountryRegion“ i izaberite stavku „Brojanje (posebnog)“.

 2. Na traci izaberite stavke DIZAJN > Prebacivanje vizuelizacije > Tabela > Kartica. Vaša tabela izgleda kao na sledećem ekranu.
  vizuelizacija kartice u alatki Power View

 3. Dok je izabrana vizuelizacija kartice, izaberite stavku „DiscImage“ iz tabele DiscImage. Možda dobijete bezbednosno obaveštenje koje će zatražiti da kliknete na dugme za omogućavanje sadržaja kako bi se prikazale slike, kao što je prikazano na sledećem ekranu.

  upozorenje „Spoljni podaci za povezivanje“ u programu Excel

 4. U oblasti POLJA rasporedite polja po sledećem redosledu: „DiscImage“, „Discipline“, „Medal Count“, „Count of NOC_CountryRegion“ i na kraju „Distinct Count of Edition“. Vaše kartice sada izgledaju slično kao na sledećem ekranu.
  Vizuelizacija kartice sa preraspoređenim poljima

Korišćenje pločica sa Vizuelizacijama kartica

 1. Pregledanje tih kartica na osnovu godine dodele medalja je jednostavno. U oblasti Power View polja, iz tabele Medals prevucite polje the „Year“ u oblast REDOSLED PLOČICA. Vaša vizuelizacija sada izgleda kao na sledećem ekranu.
  korišćenje funkcije REDOSLED PLOČICA u alatki Power View

 2. Sada su kartice naslagane po stavci „Year“, ali dogodilo se još nešto. Polje REDOSLED PLOČICA postalo je kontejner, koji u ovom trenutku sadrži samo kartice koje ste kreirali u prethodnim koracima. Međutim, u taj kontejner možemo da dodajemo i da vidimo kako upotreba funkcije REDOSLED PLOČICA može da kreira interaktivne izveštaje koji koordinišu prikaz podataka.

 3. Kliknite u oblast pored vizuelizacije kartice, ali i dalje u okviru kontejnera REDOSLED PLOČICA. Okno Power View polja menja se kako bi se prikazalo da ste i dalje u kontejneru REDOSLED PLOČICA, ali niste u vizuelizaciji kartica. Sledeći ekran vam pokazuje kako to izgleda u oknu „Power View polja“.
  kontejner REDOSLED PLOČICA u Power View izveštaju

 4. U okviru Power View polja izaberite stavku SVE da biste videli sve dostupne tabele. Iz tabele Hosts izaberite polja „City“, „Season“, „NOC_CountryRegion“ i „FlagURL“. Potom na traci izaberite stavke DIZAJN > Prebacivanje vizuelizacije > Tabela > Kartica. Želite da tabela koju ste upravo kreirali popuni više prostora dostupnog na izveštaju, pa odlučujete da promenite tip vizuelizacije kartice. Izaberite stavke DIZAJN > Opcije > Stil kartice > Oblačić. To je bolje. Vaš izveštaj sad izgleda kao na sledećem ekranu.
  dodavanje druge vizuelizacije u kontejner REDOSLED PLOČICA u alatki Power View

 5. Obratite pažnju kako se kartica oblačića koju ste upravo kreirali, kad izaberete drugu stavku „Year“ iz oblasti „Pločice“ na vrhu kontejnera REDOSLED PLOČICA, takođe sinhronizuje sa izborom. To je zbog toga što se obe vizuelizacije kartica nalaze u kontejneru REDOSLED PLOČICA koji ste kreirali. Kad se pomerite do izbora REDOSLED PLOČICA i izaberete stavku „2002“, na primer, vaš izveštaj izgleda kao na sledećem ekranu.

  interakcija sa stavkom PLOČICE u alatki Power View

 6. Možete i da promenite način na koji Power View raspoređuje informacije. Sa trake izaberite stavke DIZAJN > Pločice > Tip pločica > Tok pločica. Vizuelizacije pločica se menjaju, a Power View premešta pločice na dno kontejnera pločica, kao što je prikazano na sledećem ekranu.
  korišćenje funkcije TOK PLOČICA u alatki Power View

Kao što je ranije pomenuto, kad te izveštaje objavite i načinite ih dostupnim na sistemu SharePoint, vizuelizacije su u istoj meri interaktivne za svakoga ko ih gleda.

Kreiranje XY grafikona i grafikona sa mehurićima uz vizuelizacije reprodukcije zasnovane na vremenu

Možete da kreirate i interaktivne grafikone koji prikazuju promene tokom vremena. U ovom odeljku kreirate XY grafikone i grafikone sa mehurićima i vizuelno predstavljate podatke o olimpijskim igrama na načine koji svakome ko prikazuje vaše Power View dopuštaju da stupi u interakciju sa njima na zanimljive i neverovatne načine.

Kreiranje XY grafikona i grafikona sa mehurićima

 1. Da biste kreirali novi Power View izveštaj, sa trake izaberite stavke POWER VIEW > Umetanje > Power View. Promenite ime izveštaja u Bubbles. Iz tabele Medals izaberite polja „Medal Count“ i „NOC CountryRegion“. U oblasti POLJA kliknite na strelicu pored stavke „NOC_CountryRegion“ i izaberite stavku „Brojanje (posebnog)“ kako bi se dobio broj kodova zemalja ili regiona – a ne sami kodovi. Zatim iz tabele Events izaberite stavku „Sport“.

 2. Izaberite stavke DIZAJN > Prebacivanje vizuelizacije > Drugi grafikon > XY da biste vizuelizaciju promenili u XY grafikon. Vaš izveštaj izgleda kao na sledećem ekranu.

  XY grafikon u alatki Power View

 3. Zatim prevucite stavku „Event“ iz tabele Events u oblast VELIČINA oblasti Power View polja. Izveštaj postaje zanimljiviji i sada izgleda kao na sledećem ekranu.

  korišćenje funkcije VELIČINA u Power View grafikonu sa mehurićima

 4. XY grafikon sada je grafikon sa mehurićima, a veličina mehurića zasnovana je na broju medalja dodeljenih u svakom sportu.

 5. Grafikon sa mehurićima je takođe interaktivan. Kad pokazivač zadržite na mehuriću „Rowing“, Power View vam pruža dodatne podatke o tom sportu, kao što je prikazano na sledećoj slici.

  zadržite pokazivač na Power View grafikonima sa mehurićima radi više informacija

Kreiranje vizuelizacija reprodukcije zasnovanih na vremenu

Mnoge vizuelizacije koje kreirate zasnovane su na događajima koji su se dogodili tokom nekog perioda. U skupu podataka o olimpijskim igrama, zanimljivo je videti kako su medalje dodeljivane po godinama. Sledeći koraci vam pokazuju vam kako da kreirate vizuelizacije koje se reprodukuju, ili animiraju, na osnovu podataka zasnovanih na vremenu.

 1. U XY grafikonu koji ste kreirali u prethodnim koracima obratite pažnju na oblast OSA REPRODUKCIJE u oblasti „Power View polja“, kao što je prikazano na sledećem ekranu.

  Power View osa REPRODUKCIJA

 2. Iz tabele Medals prevucite stavku „Year“ u oblast OSA REPRODUKCIJE. Sad ide zanimljivi deo. Osa se kreira uz dno vizuelizacije XY grafikona i pojavljuje se ikona REPRODUKCIJA pored nje, kao što je prikazano na sledećem ekranu. Pritisnite dugme za reprodukciju.

  dugme „Reprodukuj“ u Power View izveštaju

 3. Posmatrajte kako se mehurići pomeraju, rastu i skupljaju kako godine napreduju na osi „Reprodukcija“. Možete i da markirate određeni mehurić, što je u ovom slučaju određeni sport, i jasno vidite kako se on menja kako osa „Reprodukcija“ ide napred. Linija prati njen kurs, vizuelno ističući i prateći tačke podataka kako osa ide napred.

 4. Izaberite stavku „Aquatics“, a zatim kliknite na dugme „Reprodukuj“. Stavka „Aquatics“ je markirana, a vodeni žig u gornjem desnom uglu izveštaja prikazuje stavku „Year“ (osa REPRODUKCIJA) kako osa REPRODUKCIJA ide napred. Na kraju, putanja kojom je sport „Aquatics“ išla markirana je u vizuelizaciji, a drugi sportovi su nedostupni. Sledeći ekran pokazuje izveštaj kad se osa „Reprodukcija“ dovrši.

  vizuelizacije sa mehurićima zasnovane na vremenu u alatki Power View

 5. Možete da obeležite više od jednog sporta držanjem tastera CTRL i biranjem više stavki. Probajte sami. Na sledećem ekranu izabrana su tri sporta: „Wrestling“, „Athletics“ i „Aquatics“.

  više markiranih mehurića u Power View izveštajima REPRODUKCIJA

 6. Na kraju, XY grafikone možete da filtrirate kao i sve druge vizuelizacije. Postoji mnogo boja jer ima mnogo sportova u skupu podataka. Iz tabele Medals prevucite polje „Season“ u oblast BOJA okna Power View polja. Sada se koriste samo dve boje, jedna za svako godišnje doba (leto ili zima). Sledeći ekran to pokazuje, ali, da biste videli koliko dobro to izgleda, pogledajte video na kraju ovog uputstva.

  korišćenje modula za sečenje u Power View izveštajima REPRODUKCIJA

Postoje razne vrste neverovatnih, privlačnih izveštaja koje možete da kreirate uz Power View. Svaka vizuelizacija pruža određen i jedinstven prikaz podataka. Da biste obezbedili još privlačnije izveštaje, možete da kombinujete različite vizuelizacije na jednoj stranici izveštaja i tako oživite vaše podatke.

Kontrolna tačka i test

Pregled onoga što ste naučili

U ovom uputstvu saznali ste kako da kreirate višestruke grafikone, linijske grafikone, grafikone sa mehurićima i XY grafikone. Saznali ste i kako da složite izveštaj i kako da kreirate kontejner u koji se mogu uključiti mnogi izveštaji.

Ovo uputstvo upotpunjuje ovu grupu o kreiranju Power View izveštaja.

Video zapisi iz skupa podataka o olimpijskim igrama

Ponekad je lepo videti ove zadatke u akciji. U ovom odeljku možete da pronađete veze ka video zapisima koji su kreirani pomoću skupa podataka o olimpijskim igrama. Ovi video zapisi slični su ovim uputstvima, ali neke od radnih svezaka, Power Pivot slika ili Power View listova mogu biti malo drugačiji.

Power Pivot video zapisi:

 • Postavljanje podrazumevanih polja

 • Skrivanje kolona i tabela

 • Dodavanje opisa kolonama i tabelama

 • Relacije

 • Rezimiranje po

Power View video zapisi:

 • Prvi koraci uz Power View u programu Excel 2013

 • Grafikoni sa mehurićima i XY grafikoni

 • Kartice

 • Dubinsko pretraživanje u ad-hoc hijerarhiji

 • Dubinsko pretraživanje sa hijerarhijom u modelu

 • Filteri

 • Hijerarhije

 • Markiranje

 • Mape

 • Mape: Ispravljanje dvosmislenih podataka mape

 • Matrica

 • Višestruki grafikoni

 • Kružni grafikoni

 • Osvežavanje podataka u modelu podataka

 • Moduli „Slicer“

 • Sortiraj

 • Pločice

Hvala! Nadam se da ste uživali u ovoj grupi uputstava i da vam je ona koristila za razumevanje načina na koje možete da kreirate sopstvene Power View izveštaje. Možete da kreirate neverovatne, sveobuhvatne i interaktivne izveštaje uz Power View i da ih delite pomoću portala za poslovno obaveštavanje na sistemu SharePoint.

Uputstva u ovoj grupi

Sledeća lista pruža vam veze za sva uputstva iz ove grupe:

 1. Uvoz podataka u Excel 2013 i kreiranje modela podataka

 2. Proširivanje relacija modela podataka uz Excel 2013, Power Pivot i DAX

 3. Kreiranje Power View izveštaja zasnovanih na mapi

 4. Unos internet podataka i postavljanje podrazumevanih vrednosti Power View izveštaja

 5. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 1. deo

 6. Kreiranje neverovatnih Power View izveštaja – 2. deo

TEST

Želite da proverite koliko ste dobro zapamtili ono što ste pročitali? Ovo je prilika za to. Sledeći test ističe funkcije, mogućnosti ili zahteve koje ste proučavali u ovom uputstvu. Odgovore ćete pronaći na dnu stranice. Srećno!

1. pitanje: Kako se drugačije zove višestruki tip grafikona?

A: Pomerajući grafikoni.

B: Kombinovani grafikoni.

C: Rešetkasti grafikoni.

D: Grafikoni stranica

2. pitanje: Koja vam oblast u oknu Power View polja dozvoljava da kreirate kontejner u koji možete da smestite više vizuelizacija?

A: Oblast KOLONE.

B: Oblast REZIMIRANJE.

C: Oblast REDOSLED PLOČICA.

D: Oblast KONTEJNER.

3. pitanje: Da biste kreirali animiranu vizuelizaciju na osnovu polja, na primer polja za datum, koju oblast Power View polja bi trebalo da koristite?

A: Oblast OSA REPRODUKCIJE.

B: Oblast HORIZONTALNI VIŠESTRUKI GRAFIKON.

C: Oblast ANIMACIJA.

D: Nije moguće kreirati vizuelizacije koje su tako kul, zar ne?

4. pitanje: Šta se dešava na višestrukim grafikonima ako ima više kružnih grafikona nego što može da stane na jedan ekran?

A: Power View automatski počinje da se pomera kroz kružne grafikone.

B: Power View obezbeđuje traku za pomeranje, koja vam omogućava da se pomerate kroz druge kružne grafikone.

C: Power View kreira izveštaj samo za onoliko kružnih grafikona koliko može odjednom da se vidi na ekranu.

D: Power View automatski postavlja sve kružne grafikone na jedan ekran, bez obzira na to koliko kružnih grafikona je potrebno.

Rešenja testa

 1. Tačan odgovor: C

 2. Tačan odgovor: C

 3. Tačan odgovor: A

 4. Tačan odgovor: B

Napomene : Podaci i slike iz ove grupe uputstava zasnovani su na sledećim izvorima:

 • Skup podataka o olimpijskim igrama preduzeća Guardian News & Media Ltd.

 • Slike zastava iz izvora CIA Factbook (cia.gov)

 • Podaci o populaciji od Svetske banke (worldbank.org)

 • Piktogrami olimpijskih sportova autora Thadius856 i Parutakupiu

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Članak bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×