Upravljanje redosledom prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja

Kada za opseg ćelija kreirate više od jednog pravila uslovnog oblikovanja, važno je da razumete kako se ta pravila procenjuju, šta se događa ako su neka pravila neusaglašena, na koji način kopiranje i lepljenje može uticati na procenu pravila, kako se menja prvenstvo procene i kada treba zaustaviti procenu pravila.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodatne informacije o redosledu prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja

Šta se događa ako se više pravila uslovnog oblikovanja procene kao tačna

Način na koji lepljenje, popunjavanje i četkica za oblikovanje utiču na pravila uslovnog oblikovanja

Šta se događa kada je uslovno oblikovanje neusaglašeno sa ručnim oblikovanjem

Kontrola zaustavljanja procene pravila pomoću polja za potvrdu „Zaustavi ako je tačno“

Uređivanje redosleda prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja

Dodatne informacije o redosledu prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja

Pomoću dijaloga Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja kreirate, uređujete, brišete i prikazujete sva pravila uslovnog oblikovanja u radnoj svesci. (Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored stavke Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljanje pravilima.). Kada se na opseg ćelija primenjuju dva ili više pravila uslovnog oblikovanja, ta pravila se procenjuju po redosledu prvenstva (od vrha ka dnu) kojim su navedena u ovom dijalogu.

Uslovno oblikovani podaci

U ovom primeru ćelije sa ID brojevima zaposlenih koji imaju datume certifikacije sa istekom u roku od 60 dana oblikovane su žutom bojom, a ID brojevi zaposlenih sa isteklim datumom certifikacije oblikovani su crvenom bojom. Pravila su prikazana na sledećoj slici.

Pravila uslovnog oblikovanja

Prvo pravilo (koje, ako ima vrednost „tačno“, postavlja boju pozadine ćelije na crvenu) testira vrednost datuma u koloni B u odnosu na trenutni datum (dobijen pomoću funkcije TODAY u formuli). Formula mora biti dodeljena prvoj vrednosti podataka u koloni B, a to je B2. Formula za ovo pravilo je =B2<TODAY. Ova formula se koristi za testiranje ćelija u koloni B (ćelije B2:B15). Ako formula za bilo koju ćeliju u koloni B daje vrednost „tačno“, odgovarajuća ćelija u koloni A (na primer, A5 odgovara ćeliji B5, A11 odgovara ćeliji B11) oblikuje se crvenom bojom pozadine. Kada se sve ćelije navedene u okviru Primenjuje se na procene sa ovim prvim pravilom, testira se drugo pravilo. Ova formula proverava da li su vrednosti u B koloni manje od 60 dana od trenutnog datuma (na primer, recimo da je današnji datum 11.08.2010). Ćelija u B4, 04.10.2010, manje je od 60 dana od današnjeg dana pa daje vrednost „tačno“ i oblikuje se žutom bojom pozadine. Formula za ovo pravilo je =B2<TODAY()+60. Svaka ćelija koja je na osnovu najvišeg pravila prvo oblikovana crvenom bojom na listi ostavlja se takva kakva je.

Pravilo koje se nalazi bliže vrhu liste ima veći prioritet od onog koje se nalazi niže na listi. Nova pravila se podrazumevano uvek dodaju na vrh liste i zbog toga imaju veći prioritet, ali redosled prioriteta možete promeniti pomoću strelica Premesti nagore i Premesti nadole u dijalogu.

Strelice „Premesti nagore“ i „Premesti nadole“

Šta se događa ako se više pravila uslovnog oblikovanja procene kao tačna

Za opseg ćelija možete imati više pravila uslovnog oblikovanja koja se procenjuju kao tačna. Pravila su neusaglašena ili ne:

Kada pravila nisu neusaglašena     Na primer, ako jedno pravilo oblikuje ćeliju podebljanim fontom, a drugo oblikuje istu ćeliju crvenom bojom, ćelija je oblikovana i podebljanim fontom i crvenom bojom. Oba pravila se primenjuju zato što među oblikovanjima ne postoji neusaglašenost.

Kada su pravila neusaglašena     Na primer, jedno pravilo podešava boju fonta u ćeliji na crvenu, a drugo na zelenu. Pošto su ova dva pravila neusaglašena, može da se primeni samo jedno od njih. Primenjuje se pravilo koje ima veći prioritet (koje je na višem mestu na listi u dijalogu).

Način na koji lepljenje, popunjavanje i četkica za oblikovanje utiču na pravila uslovnog oblikovanja

Prilikom uređivanja radnog lista, možete kopirati i lepiti vrednosti ćelija sa uslovnim oblikovanjem, popuniti opseg ćelija uslovnim oblikovanjima ili koristiti četkicu za oblikovanje. Ove operacije mogu uticati na redosled prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja na sledeći način: za odredišne ćelije kreira se novo pravilo uslovnog oblikovanja zasnovano na izvornim ćelijama.

Ako vrednosti ćelija sa uslovnim oblikovanjem kopirate i nalepite u radni list otvoren u drugoj instanci programa Excel (neki drugi Excel.exe proces je istovremeno pokrenut na računaru), u drugoj instanci se ne kreira pravilo uslovnog oblikovanja i oblikovanje se ne kopira u tu instancu.

Šta se događa kada je uslovno oblikovanje neusaglašeno sa ručnim oblikovanjem

Ako je pravilo oblikovanja koje je primenjeno na neki opseg ćelija tačno, ono ima prioritet u odnosu na ručno oblikovanje. Ručno oblikovanje primenjujete na kartici Početak, u grupi Ćelije, pomoću komande Oblikuj. Ako izbrišete pravilo uslovnog oblikovanja, ručno oblikovanje za taj opseg ćelija ostaje.

Napomena : Ručno oblikovanje nije navedeno u dijalogu Menadžer za pravila uslovnog oblikovanja niti se koristi za utvrđivanje prioriteta.

Kontrola zaustavljanja procene pravila pomoću polja za potvrdu „Zaustavi ako je tačno“

Radi provere kompatibilnosti sa starijim verzijama, u dijalogu Upravljanje pravilima možete potvrditi izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno da biste simulirali mogući izgled uslovnog oblikovanja u starijim verzijama programa Excel koje ne podržavaju više od tri pravila uslovnog oblikovanja ili više pravila primenjenih na isti opseg.

Na primer, ako je na neki opseg ćelija primenjeno više od tri pravila uslovnog oblikovanja i radite sa verzijom programa Excel starijom od verzije Excel 2007, ta verzija programa Excel:

 • Procenjuje samo prva tri pravila.

 • Primenjuje prvo pravilo u redosledu prioriteta koje je tačno.

 • Zanemaruje pravila sa manjim prioritetom ako su tačna.

Sledeća tabela rezimira sve moguće uslove za prva tri pravila:

Ako pravilo

Jeste

I ako pravilo

Jeste

I ako pravilo

Jeste

Onda

Jedan

Tačno

Dva

Tačno/netačno

Tri

Tačno/netačno

Pravilo jedan se primenjuje, a pravila dva i tri se zanemaruju.

Jedan

Netačno

Dva

Tačno

Tri

Tačno/netačno

Pravilo dva se primenjuje, a pravilo tri se zanemaruje.

Jedan

Netačno

Dva

Netačno

Tri

Tačno

Pravilo tri se primenjuje.

Jedan

Netačno

Dva

Netačno

Tri

Netačno

Nijedno pravilo se ne primenjuje.

Možete potvrditi ili opozvati izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno da biste promenili podrazumevano ponašanje:

 • Da biste procenili samo prvo pravilo, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno za to pravilo.

 • Da biste procenili samo prvo i drugo pravilo, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno za drugo pravilo.

 • Da biste procenili samo prvo, drugo i treće pravilo, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno za treće pravilo.

Napomena : Nije moguće potvrditi ili opozvati izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno ukoliko pravilo vrši oblikovanje pomoću trake podataka, skale boja ili skupa ikona.

Vrh stranice

Uređivanje redosleda prioriteta za pravila uslovnog oblikovanja

 1. Na kartici Početak, u grupi Stilovi kliknite na strelicu pored dugmeta Uslovno oblikovanje, a zatim izaberite stavku Upravljaj pravilima.

  Grupa „Stil“ na kartici „Početak“

  Lista pravila uslovnog oblikovanja prikazuje se za trenutni izbor, uključujući tip pravila, oblikovanje, opseg ćelija na koje se pravilo primenjuje i postavku Zaustavi ako je tačno.

  Ako u okviru sa listom Prikaži pravila oblikovanja za ne vidite željeno pravilo, uverite se da je izabran odgovarajući opseg ćelija, radni list, tabela ili izveštaj izvedene tabele.

 2. Izaberite pravilo. Moguće je izabrati samo jedno pravilo odjednom.

 3. Da biste izabrano pravilo premestili nagore u redosledu prioriteta, kliknite na strelicu Premesti nagore. Da biste izabrano pravilo premestili nadole u redosledu prioriteta, kliknite na strelicu Premesti nadole.

  Strelice „Premesti nagore“ i „Premesti nadole“

 4. Opcionalno, da biste zaustavili procenu određenog pravila, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zaustavi ako je tačno.

Vrh stranice

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×