Upravljanje pravilima za upite

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kao SharePoint Online administrator možete poboljšati rezultate pretrage kreiranjem i upravljanjem pravila za upite. Pravila za upite pomažu da pretrage odgovaraju namerama korisnika.

U pravilu za upit se navode uslovi i povezane radnje. Kada upit ispunjava uslove iz pravila za upit, sistem pretrage izvršava radnju navedenu u pravilu radi poboljšavanja relevantnosti rezultata pretrage. To se može uraditi sužavanjem rezultata ili promenom redosleda po kom se rezultati prikazuju. Na primer, uslov pravila za upit može biti da se termin u upitu podudara sa određenim terminom iz SharePoint skupa termina ili da se upit često izvršava u određenom izvoru rezultata u sistemu pretrage, kao što su video zapisi. Kada je uslov pravila za upite ispunjen, povezana radnja može biti prikazivanje određene stavke na vrhu rezultata pretrage. Recimo da imate intranet lokaciju gde se svi događaji preduzeća održavaju u biblioteci, a vi želite da promovišete seminar o prvoj pomoći. Da biste to uradili, kreiraćete pravilo za upit koje podiže seminar o prvoj pomoći na vrh rezultata pretrage kada neko traži reč „seminar“ ili „događaj“.

Pravila za upite možete konfigurisati za jedan ili više izvora rezultata i možete navesti vremenski period za koje je pravilo za upit aktivno.

Takođe pogledajte: Razumevanje pravila za upite

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kreiranje pravila za upit

Kreiranje i prikazivanje bloka rezultata

Promena rangiranih rezultata pretrage promenom upita

Deaktiviranje pravila za upit na lokaciji

Rangiranje pravila za upite za kolekciju lokacija

Kreiranje pravila za upit

Pravila za upite možete kreirati na različitim nivoima: za čitav zakup, za kolekciju lokacija ili za lokaciju. Kada kreirate pravila za upite na nivou zakupca, ona se mogu koristiti u svim kolekcijama lokacija. Kada kreirate pravila za upite na nivou kolekcije lokacija, pravila se mogu koristiti na svim lokacijama u kolekciji lokacija. Kada kreirate pravila za upite na nivou lokacije, ona se mogu koristiti samo na toj lokaciji.

 1. Idite do stranice Upravljanje pravilima za upite za zakupca, kolekciju lokacija ili lokaciju:

  • Za zakupca:

   1. Prijavite se u Office 365 centar administracije.

   2. Odaberite stavke Administrator > SharePoint. Sada ste u SharePoint Online centru administracije.

   3. Kliknite na dugme pretraga, a zatim na stranici za administraciju pretrage kliknite na dugme Upravljanje pravilima za upite.

  • Za kolekciju lokacija:

   • U kolekciji lokacija idite na Postavke, izaberite stavku Postavke lokacije, a zatim u okviru Administracija kolekcije lokacija kliknite na dugme Pravila za upite pretrage.

  • Za lokaciju:

   • Na lokaciji idete na Postavke, izaberite stavku Postavke lokacije, a zatim u okviru Pretraga izaberite stavku Pravila za upite.

 2. Na stranici Upravljanje pravilima za upite, na listi Izbor izvora rezultata izaberite izvor rezultata za novo pravilo za upit.

 3. Kliknite na dugme Novo pravilo za upit.

 4. Na stranici Dodaj pravilo za upit, u odeljku Opšte informacije u polje Ime pravila otkucajte ime za pravilo za upit.

 5. Kliknite da biste razvili odeljak Kontekst.

 6. U odeljku Kontekst izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste primenili pravilo za upit na sve izvore rezultata, izaberite stavku Svi izvori.

  • Da biste primenili pravilo za upit na jedan ili više određenih izvora rezultata, izaberite stavku Jedan od ovih izvora. Izvor rezultata koji je ranije naveden je podrazumevano izabran. Da biste izvor rezultata dodali u pravilo za upit, izaberite stavku Dodaj izvor, izaberite izvor rezultata u dijalogu i kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. Da biste ograničili pravilo za upit na kategorije – na primer, da se pravilo za upit pokrene samo ako je termin iz skupa termina kontrolisane navigacije uključen u upit, uradite sledeće:

  • Da biste ograničili pravilo za upit na kategoriju, izaberite stavku Dodaj kategoriju. U dijalogu Uvoz iz skladišta termina izaberite termin koji će, kada se uključi u upit, pokrenuti pravilo za upit, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  • Da biste pravilo za upit ograničili sa korisničkim segmentom, uradite sledeće:

   1. Izaberite stavku Dodavanje korisničkog segmenta.

   2. U dijalogu, u polju Naslov otkucajte ime za pravilo, a zatim kliknite na dugme Dodaj termin korisničkog segmenta.

   3. U dijalogu Uvoz iz skladišta termina izaberite termin koji predstavlja korisnički segment koji će uzrokovati pokretanje pravila za upit kada se pojavi u upitu.

   4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 8. U odeljku Uslovi upita uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite neki od uslova navedenih u sledećoj tabeli.

  • Izaberite stavku Ukloni uslov da biste konfigurisali da se pravilo za upit pokrene za svaki upit koji korisnik otkuca na nivou na kom kreirate pravilo, a zatim pređite na sledeći korak. Na primer, ako kreirate pravilo za kolekciju lokacija, izaberite stavku Ukloni uslov ako želite da se pravilo pokrene za svaki upit koji korisnik otkuca unutar svakog polja za pretragu u kolekciji lokacija.

Uslov upita

Opis

Konfiguracija

Primer

Upit se potpuno podudara sa ključnom reči

Pravilo za upit se pokreće kada se upit potpuno podudara sa navedenom reči ili frazom.

U okvir za tekst Upit se potpuno podudara sa nekom od ovih fraza otkucajte jednu ili više fraza razdvojene tačkom i zarezom.

Otkucajte „fotografija; fotka“ u okvir. Pravilo za upit se pokreće kada korisnik otkuca „fotografija“ ili „fotka“ u polje za pretragu. Pravilo se ne pokreće ako korisnik otkuca „fotografije“ ili „sunčana fotografija“.

Upit sadrži termin radnje

Pravilo za upit se pokreće kada upit sadrži termin za nešto što korisnik želi da uradi. Termin mora biti na početku ili kraju upita.

Unesite termin radnje koji uzrokuje pokretanje pravila tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 • Izaberite stavku Termin radnje je neka od ovih fraza i otkucajte jednu ili više fraza.

 • Izaberite stavku Termin radnje je stavka u ovom rečniku, a zatim izaberite stavku Uvoz iz skladišta termina. U dijalogu izaberite termin iz skupa termina, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Otkucajte reč „preuzimanje“ u okvir Termin radnje je neka od ovih fraza. Kada korisnik otkuca „preuzimanje Contoso Electronics lista sa podacima“ u polje za pretragu, postoji šansa da korisnik ne traži dokument koji sadrži reči „preuzimanje“, „Contoso“, „Electronics“, „lista“, „sa“ i „podacima“. Umesto toga korisnik najverovatnije želi da preuzme Contoso Electronics list sa podacima. Pokreće se pravilo za upit i samo reči „Contoso“, „Electronics“, „lista“, „sa“ i „podacima“ se šalju indeksu za pretragu.

Upit se potpuno podudara sa rečnikom

Pravilo za upit se pokreće kada se upit potpuno podudara sa stavkom rečnika.

Na listi Upit se potpuno podudara sa stavkom u ovom rečniku izaberite rečnik. Da biste naveli drugi rečnik, izaberite stavku Uvoz iz skladišta termina, izaberite termin postavljen u dijalogu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Reč koju korisnik otkuca u polje za pretragu savršeno odgovara stavci u unapred konfigurisanom rečniku Imena osoba.

Upit češći u izvoru

Pravilo za upit se pokreće ako su korisnici često slali ovaj upit iz drugog izvora koji ste već naveli.

Sa liste Upit će se verovatnije koristiti u ovom izvoru list izaberite izvor rezultata.

Izabrali ste stavku Lokalni rezultati za video zapise sa liste. Pravilo za upit se pokreće ako korisnik otkuca reč „obuka“ u polje za pretragu i ako je ta reč često otkucavana u polje za pretragu u vertikali video zapisa.

Često birani tip rezultata

Pravilo za upit se pokreće ako su drugi korisnici često birali određeni tip rezultata nakon kucanja istog upita.

Sa liste Često birani rezultati se podudaraju sa tipom rezultata izaberite tip rezultata.

Izabrali ste stavku SharePoint MicroBlog objava sa liste. Ako korisnici često biraju objavu mikrobloga u rezultatima pretrage, razmislite o konfiguraciji najnovije objave mikrobloga kao prvog unapređenog rezultata, a sledeće najnovije objave bloge kao drugog unapređenog rezultata (u odeljku Radnje).

Podudaranje teksta naprednog upita

Želite da koristite frazu ili stavku rečnika koja uzrokuje pokretanje pravila za upit, a zatim da definišete detaljnije uslove za pokretanje pravila za upit.

Unesite frazu ili termin koji uzrokuje pokretanje pravila tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

 • Izaberite stavku Upit sadrži neku od ovih fraza i otkucajte jednu ili više fraza.

 • Izaberite stavku Upit sadrži stavku iz ovog rečnika, a zatim izaberite stavku Uvoz iz skladišta termina. U dijalogu izaberite termin iz skupa termina, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Zatim dodajte još uslova izborom opcija sa listi.

Izabrali ste stavku Upit sadrži neku od ovih fraza, a zatim odabrali stavku Početak upita se podudara, ali ne i ceo upit. Pravilo za upit se pokreće samo ako je fraza na početku upita, ne ako je na kraju upita.

Da biste dodali još uslova, izaberite stavku Dodavanje alternativnog uslova.

Napomena: Pravilo se pokreće kada je bilo koji uslov tačan.

 1. U odeljku Radnje navedite radnju koja će se izvršiti kada se pokrene pravilo za upit. Navedite nešto od sledećeg:

  • Da biste unapredili pojedinačne rezultate tako da se pojavljuju bliže vrhu rezultata pretrage, Izaberite stavkuDodavanje unapređenog rezultata (u SharePoint 2010 proizvodima ovo se zvalo „Najbolji pokušaji“).

   1. U dijalogu, u polje Naslov otkucajte ime koje želite da date ovom unapređenom rezultatu.

   2. U polje URL otkucajte URL adresu rezultata koji bi trebalo unaprediti. Odaberite stavku Prikazuj URL kao reklamni natpis umesto kao hipervezu.

   3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

    Možete dodati nekoliko pojedinačnih unapređenih rezultata. Kada postoji više od jednog unapređenog rezultata, navedite relativno rangiranje.

  • Da biste unapredili grupe rezultata pretrage, kliknite na dugme Dodaj rezultata pretrage. Više informacija potražite u članku Kreiranje i prikazivanje bloka rezultata malo dalje.

  • Da biste promenili rangiranih rezultata pretrage, izaberite stavku Promena rangiranih rezultata promenom upita. Više informacija potražite u članku Promena rangiranih rezultata pretrage promenom upita malo dalje.

 2. Da biste načinili da pravilo za upit bude aktivno tokom određenog vremenskog perioda, izaberite stavku Objavljivanje i zatim navedite period.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Kreiranje i prikazivanje bloka rezultata

Blok rezultata čini nekoliko rezultata pretrage koji se prikazuju kao grupa. Kao što to radite da biste unapredili određeni rezultata, blok rezultata možete unaprediti kada važi navedeni uslov upita.

Kada konfigurišete uslov upita za blok rezultat, vi koristite promenljive upita. Promenljive upita su kao čuvari mesta za vrednosti koje još ne znate kada navodite upit. Međutim, kada se upit pokrene, te informacije su dostupne i sistem ih koristi da bi poslao upit indeksu. Na primer, {User Name} stoji za ime za prikaz korisnika koji je otkucao upit. Druga je {searchBoxQuery}, koja stoji za upit koji je korisnik otkucao u polje za pretragu. Kada koristite alat za izradu upita za konfigurisanje upita, prikazuje se lista promenljivih upita. (Pogledajte korak 3 u proceduri odmah ispod.)

 1. U koraku 9 procedure Kreiranje pravila za upit, na stranici Dodavanje pravila za upit , u odeljku Radnje izaberite stavku Dodavanje rezultata pretrage.

 2. U odeljku Naslov bloka, u polje Naslov otkucajte ime za blok rezultata.

 3. U odeljku Upit izaberite stavku Pokretanje izrade upita da biste naveli upit.

 4. U dijalogu izrada upita:

  • Na kartici OSNOVE izaberite opcije radi definisanja upita za blok rezultata:

Lista

Opcije

Izaberite upit

Izaberite izvor rezultata da biste naveli koji sadržaj bi trebalo pretraživati.

Filter za ključne reči

Koristite filtere ključnu reč da biste dodali promenljive upita u upit. Listu potražite u članku promenljive upita u sistemu SharePoint Server 2013 promenljivih dostupne upita.

Izaberite unapred definisane promenljive upita sa liste, a zatim ih dodajte u upit klikom na dugme Dodaj filter za ključne reči.

Filter svojstva

Koristite filtere svojstva radi izvršavanja upita za sadržaj upravljanih svojstava koja su podešena da se u njima pokreću upiti u šemi pretrage.

Izaberite upravljana svojstva sa liste Filter svojstva. Kliknite na dugme Dodaj filter svojstva da biste dodali filter u upit.

Napomena: Prilagođeni upravljanih svojstava nisu prikazani u listi filter svojstava . Da biste dodali prilagođeni upravljanog svojstva upita, u okviru za tekst upita unesite ime vaše prilagođene upravljano svojstvo praćeno uslov upita, na primer MyCustomColorProperty:Green

 • Na kartici SORTIRANJEnavedite način na koji će se sortirati rezultati pretrage unutar bloka rezultata.

  U odeljku Sortiranje rezultata, na listi Sortiraj po:

  • Da biste sortirali upravljana svojstva koja su podešena tako da se mogu sortirati u šemi pretrage, izaberite upravljano svojstvo sa liste, a zatim izaberite opciju Opadajući redosled ili Rastući redosled. Da biste dodali još nivoa sortiranja, kliknite na dugme Dodaj nivo sortiranja.

  • Da biste sortirali po stepenu važnosti, izaberite stavku Stepen i zatim:

   • Na listi Model rangiranja izaberite koji model rangiranja će se koristiti za sortiranje rezultata pretrage (ovaj izbor je opcionalan).

   • U odeljku Dinamičko određivanje redosleda, da biste dalje naveli rangiranje dodavanjem pravila koja menjaju redosled rezultat pretrage kada važe određeni uslovi, kliknite na dugme Dodaj pravilo za dinamičko određivanje rasporeda, a zatim navedite uslovna pravila.

 • Na kartici TEST možete pregledati upit koji se šalje.

Opcija

Opis

Tekst upita:

Prikazuje poslednji upit koji će pokrenuti veb segment za pretragu sadržaja. Zasnovano je na originalnom predlošku upita gde su dinamičke promenljive zamenjene sa trenutnim vrednostima. Možda završite izvršavajući druge promene na upitu kao deo pravila upita.

Prikaži više

Kliknite da biste prikazali više opcija.

Predložak upita

Prikazuje sadržaj predloška upita koji važi za upit.

Promenljive predloška upita

Prikazuje promenljive upita koje će se primeniti na upit i vrednosti promenljivih koje važe za trenutnu stranicu. Možete otkucati druge vrednosti da biste testirali efekat koji će imati na upit. Kliknite na dugme Testiraj upit da biste pregledali rezultate pretrage.

 1. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog izrada upita.

 2. U odeljku Upit, na listi Pretraži ovaj izvor izaberite izvor rezultata na koji želite da se blok rezultata primeni.

 3. Na padajućoj listi Stavke izaberite koliko rezultata će se prikazati u bloku rezultata.

 4. Kliknite da biste razvili odeljak Postavke.

Blok rezultata prikazuje samo broj rezultata pretrage koju ste naveli u prethodnom koraku. Međutim, možete da dodate vezu Prikaži više u dnu blok rezultata koji ćete Prikaži sve rezultate pretrage za blok rezultata. Da biste dodali vezu Prikaži više , izaberite stavku „Više” veza vodi do sledeće URL adrese, a zatim otkucajte URL adresu. Promenljive upita možete da koristite u ova URL adresa – na primer, http://www.<site>/search/results.aspx?k= {subjectTerms}.

 1. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Promena rangiranih rezultata pretrage promenom upita

Model rangiranja izračunava redosled rangiranja rezultata pretrage. To rangiranje možete promeniti unapređivanjem ili spuštanjem nivoa stavki unutar rezultata pretrage. Na primer, za upit koji sadrži „preuzimanje okvira sa alatkama“ možete kreirati pravilo za upit koje prepoznaje reč „preuzimanje“ kao termin radnje. Kad to uradite, možete promeniti rangirane rezultate pretrage i to će unaprediti URL određene lokacije za preuzimanje na intranetu. Redosled sortiranja rezultata pretrage možete i dinamički da promenite, na osnovu nekoliko promenljivih, kao što je oznaka tipa datoteke ili određene ključne reči. Kada promenite rangirane rezultate pretrage promenom upita, videćete da su rezultati bezbednosno provereni i da se mogu suziti. Pored toga, rezultati pretrage se neće pojaviti ako dokument više nije tu.

 1. U koraku 9 procedure Kreiranje pravila za upit, na stranici Dodavanje pravila za upit , u odeljku Radnje izaberite stavku Promena rangiranih rezultata promenom upita.

 2. U dijalogu izrada upita:

  • Na kartici OSNOVE izaberite opcije da biste promenili rangirane rezultate pretrage:

Lista

Opcije

Izaberite upit

Izaberite izvor rezultata da biste naveli koji sadržaj bi trebalo pretraživati.

Filter za ključne reči

Koristite filtere ključnu reč da biste dodali promenljive upita u upit. Listu potražite u članku promenljive upita u sistemu SharePoint Server 2013 promenljivih dostupne upita.

Izaberite unapred definisane promenljive upita sa liste, a zatim ih dodajte u upit klikom na dugme Dodaj filter za ključne reči.

Filter svojstva

Koristite filtere svojstva radi izvršavanja upita za sadržaj upravljanih svojstava koja su podešena da se u njima pokreću upiti u šemi pretrage.

Izaberite upravljana svojstva sa padajuće liste Filter svojstva. Kliknite na dugme Dodaj filter svojstva da biste dodali filter u upit.

 • Na kartici SORTIRANJE navedite način na koji želite da se rezultati pretrage sortiraju:
  na padajućoj listi Sortiraj po:

  • Da biste sortirali upravljana svojstva koja su podešena tako da se mogu sortirati u šemi pretrage, izaberite upravljano svojstvo sa liste, a zatim izaberite opciju Opadajući redosled ili Rastući redosled. Da biste dodali još nivoa sortiranja, kliknite na dugme Dodaj nivo sortiranja.

  • Da biste sortirali po stepenu važnosti, izaberite stavku Stepen i zatim:

   • Na listi Model rangiranja izaberite koji model rangiranja će se koristiti za sortiranje rezultata pretrage (ovaj izbor je opcionalan).

   • U odeljku Dinamičko određivanje redosleda, da biste naveli dodatno rangiranje dodavanjem pravila koja menjaju redosled rezultat pretrage kada važe određeni uslovi, kliknite na dugme Dodaj pravilo za dinamičko određivanje rasporeda, a zatim navedite uslovna pravila.

 • Na kartici TEST možete pregledati upit koji se šalje.

Opcija

Opis

Tekst upita:

Prikazuje poslednji upit koji će pokrenuti veb segment za pretragu sadržaja. Zasnovano je na originalnom predlošku upita gde su dinamičke promenljive zamenjene sa trenutnim vrednostima. Možda završite izvršavajući druge promene na upitu kao deo pravila upita.

Prikaži više

Kliknite da biste prikazali više informacija.

Predložak upita

Prikazuje sadržaj predloška upita koji važi za upit.

Promenljive predloška upita

Prikazuje promenljive upita koje će se primeniti na upit i vrednosti promenljivih koje važe za trenutnu stranicu. Možete otkucati druge vrednosti da biste testirali efekat koji će imati na upit. Kliknite na dugme Testiraj upit da biste pregledali rezultate pretrage.

 1. Kliknite na dugme u redu da biste zatvorili dijalog Izrada upita .

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Deaktiviranje pravila za upit na lokaciji

Kolekcije lokacija i lokacije nasleđuju pravila za upite koja su kreirana na nivou zakupca. Slično tome, lokacije u kolekciji lokacija nasleđuju pravila za upite koja su kreirana na nivou kolekcije lokacija. Ako ne želite da pravilo za upit važi za lokaciju koja ga nasleđuje, možete da podesite da pravilo za upit bude neaktivno za tu lokaciju.

 1. Na lokaciji, u meniju Postavke izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici Postavke lokacije, u odeljku Pretraga izaberite stavku Pravila za upite.

 3. Na stranici Upravljanje pravilima za upite, u meniju Izbor izvora rezultata izaberite izvor rezultata koji sadrži pravilo za upit koje želite da učinite neaktivnim.

 4. U koloni Ime postavite pokazivač na pravilo za upit koje želite da učinite neaktivnim, kliknite na strelicu koja se pojavi, a zatim izaberite stavku Učini neaktivnim.

Vrh stranice

Rangiranje pravila za upite za kolekciju lokacija

Kada je više pravila za upite aktivno za zakupca, kolekciju lokacija ili lokaciju, više od jednog pravila se može pokrenuti za upit koji se izvršava na tom nivou. Pravila se podrazumevano ne pokreću po datom redosledu. Međutim, ako želite da kontrolišete redosled po kojem se pravila pokreću, morate da dodate pravila za upite koja kreirate u grupe upita. Da biste to uradili, izabraćete pravila za dodavanje u grupu, a zatim ćete navesti redosled po kom će se pravila u grupi izvršavati ako se pokrenu. Možete i sprečiti da se najniže rangirana pravila za upite u grupi izvrše čak i ako se pokrenu.

 1. U kolekciji lokacija, na meniju Postavke izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici Postavke lokacije, u odeljku Administracija kolekcije lokacija izaberite stavku Pravila za upit pretrage.

 3. Na stranici Upravljanje pravilima za upite, u meniju Izbor izvora rezultata izaberite izvor rezultata koji sadrži pravila za upite koja želite da grupišete.

 4. Za svako pravilo za upit koje ste kreirali i želite da ga dodate u grupu, postavite pokazivač na pravilo i potvrdite izbor u polju za potvrdu.

  Napomena: Pravila za upite koja ste kreirali za ovu kolekciju lokacija su navedena u odeljku Definisano za ovu kolekciju lokacija.

 5. Izaberite stavku Rasporedi izabrana pravila.

 6. U dijalogu Redosled izabranih pravila uradite nešto od ovoga i kliknite na dugme U redu:

  • Izaberite stavku Premesti pravila u novu grupu sa ovim imenom, a zatim otkucajte ime za grupu.

  • Izaberite stavku Premesti pravila u postojeću grupu i izaberite grupu sa liste.

 7. Na stranci Upravljanje pravilima za upite:

  1. Da biste promenili redosled po kom će se pravilo u grupi izvršiti ako je pokrenuto, promenite redosled broja pravila.

  2. Da biste sprečili da se najniže rangirana pravila za upite u grupi izvrše, idite do reda za pravilo za upit grupe koje bi trebalo da se izvrši poslednje, a zatim u koloni Radnje, na listi Nastavi/Zaustavi izaberite stavku Zaustavi.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×