Upravljanje postavkama za uključivanje u konferenciju biranjem za moje organizacije

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možda je lakše da vidite sve postavke na uključivanje u konferenciju biranjem na jednom mestu.

Dodelite licencu za uključivanje u konferenciju biranjem

Napomena : Nije moguće dodeliti licenci pomoću Skype za posao centar administracije, morate da koristite Office 365 centru administracije.

Da biste dodelili licence za korisnika
 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. U navigaciji sa leve strane Office 365 centra administracije, izaberite stavke Korisnici > aktivni korisnici > a zatim izaberite jedan ili više korisnika sa liste dostupne korisnicima.

  Napomena : Ako dodeljujete licence do 20 korisnicima u isto vreme, možete da koristite izaberite prikaz padajućeg menija a zatim odaberite jednu od opcija ili kreiranje sopstvenog prikaza. Zatim kliknite na dugme Uredi, sledeći dvaput a zatim izaberite licence i kliknite na dugme Prosledi. Možete da dodelite licence većem broju korisnika tako što ćete pomoću programa Windows Powershell. Uputstva i primeri PowerShell skripti u članku Dodeljivanje Skype za posao licence.

 3. U oknu "Radnje" u okviru dodeljene licence, kliknite na dugme Uredi.

 4. Na stranici Dodeljivanje licenci potvrdite izbor Skype za posao PSTN konferencije i zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Za više informacija o licenciranju, pogledajte članak Skype za posao Online licenciranja pregled.

Napomena : Kada korisniku dodelite licencu, Microsoft možda neće pojaviti u početku u padajućoj listi kao dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem. Ako se to desi, odjavite se iz programa Office 365 centru administracije ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F5 da osvežite prozor pregledača.

Pogledajte članak Dodeljivanje Skype za posao licence.

Dodeljivanje na ID konferencije za korisnika

Na ID konferencije se automatski dodeljuju korisniku kada su podešen za uključivanje u konferenciju biranjem pomoću Microsoft kao dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem. Konferenciji ID dodeljeni može da bude statičke ili dinamičke i poslali poziv za sastanak kada je zakazan sastanak.

Statične ID-ovi se koriste kada osobe u vašoj organizaciji kao što je kada su ne želite da se seti nasumični broj, možete da izaberete određeni broj ili imaju jedan koji se lako pamti. Kada se dinamički konferencije ID-ovi se koriste, svaki sastanak koji korisnik rasporede će se dodeljuje jedinstvene konferencije ID. Ako želite da dodelite dinamičke i ne statične konferencije ID-ova, Idite ovde.

Skype for Business centra administracije nije moguće koristiti da biste dodelili konferencije ID korisnika, ali možete da koristite Windows PowerShell cmdlet da biste to uradili.

Da biste podesili ID konferencije za korisnika, pokrenite:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Važno : Na ID konferencije mora da sadrži 7 cifre i ne možete da ga promenite u programu Skype za Business centra administracije ili pomoću programa Windows PowerShell.

Pogledajte članak Podešavanje CsOnlineDialInConferencingUser da biste saznali više o cmdlet.

Važno : Kada se kreira novi ID konferencije, stari ID konferencije nije moguće koristiti tako što ćete pozivaoce. Trebalo bi da obavestite korisnike da prerasporedite njihove postojeći sastanak pozivnice da biste se uverili konferencija novi ID se dodaje poziva. Korisnike možete da koristite Skype za posao alatke za migraciju sastanka da biste ažurirali svoje postojećih sastanaka. Da biste videli kako da preuzmete, instalirate i pokrenete Lync Meeting Update Tool, pogledajte:

Pročitajte članak Dodeljivanje na ID konferencije za korisnika.

Promenite dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem korporacije Microsoft da nezavisnog dobavljača

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke Uključivanje u konferenciju biranjem > Korisnici uključivanja biranja i tada i izaberite korisnika koje želite da promenite dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem za.

 4. U oknu za radnje izaberite stavku Uredi.

 5. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke uključivanje u konferenciju biranjem > dobavljač ime padajućeg menija, a zatim izaberite stavku uključivanja u konferenciju dobavljač za korisnika.

  Napomena : Uključivanje u konferenciju biranjem dobavljač ili Nijedno možete izabrati samo Microsoft ako izaberete više korisnika.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Pogledajte članak Promena dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem za korisnike.

Omogućavanje ili onemogućavanje e-poruka sa šalje na broj za pozivanje korisnika

Skype for Business centra administracije ili Windows PowerShell možete da koristite da biste omogućili ili onemogućili e-poštu iz koji se šalje korisnicima.

Koristi Skype for Business centra administracije
 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane kliknite na Uključivanje u konferenciju biranjem

 3. Na stranici postavke za Microsoft most , potvrdite ili opozovite izbor automatski Pošalji e-poštu korisnika ako je neka od pozovite konfiguracija promene

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Takođe možete poslati e-porukama korisniku sa postavkama za uključivanje u konferenciju biranjem tako što ćete otići na korisnika Svojstva > Uključivanje u konferenciju biranjem > Slanje konferencije informacije putem e-pošte. Konferencije ID-a i podrazumevani uključivanje u konferenciju biranjem broj telefona je uključena u poziv za sastanak, ali ne PIN-a.

  Pogledajte članak Slanje e-poruka za korisnika sa svoje informacije za uključivanje u konferenciju biranjem.

Korišćenje programa Windows PowerShell
 • Takođe možete da koristite Windows PowerShell i pokretanje:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Podešavanje CsOnlineDialInConferencingTenantSettings možete da koristite da biste upravljali druge postavke za vašu organizaciju, uključujući e-pošte.

Promenite informacije o kontaktu pošiljaoca e-poruka poslata korisnicima

E-pošte koji se automatski šalje korisnicima uključujući stvarni e-adresu i ime za prikaz pošiljaoca kontakt informacije možete da menjate. Podrazumevano će biti Pošiljalac e-poruke iz usluge Office 365, ali možete da promenite e-adresu i ime za prikaz pomoću Windows PowerShell i cmdlet Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings . Da biste promenili e-adresu koja šalje e-poštu korisnika, morate:

 • Unesite e-adresu u SendEmailFromAddress parametra.

 • Unesite ime za prikaz e-pošte u SendEmailFromDisplayName parametra.

 • Postavite parametar SendEmailOverrideTrue.

Možete da menjate e-poštu poslatu na korisnike, kao što su e-poštu poslatu iz e-adresu ili ime za prikaz za e-poštu tako što ćete pokrenuti:

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

Ako želite da promenite informacije o adresi e-pošte, morate da biste se uverili da dozvoli dolazne e-pošte smernice organizacije, e-poruke koje se nalazi u prilagođenu e-adresu.

Podešavanje CsOnlineDialInConferencingTenantSettings možete da koristite da biste upravljali druge postavke za vašu organizaciju, uključujući e-pošte.

Pogledajte e-poruke koje se automatski šalju korisnicima kada promenite postavke.

Poništavanje sastanak ID konferencije

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije > Uključivanje u konferenciju biranjem, na stranici "Radnje" u okviru ID konferencije izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti.

 4. U polju Poništavanje ID konferencije? prozoru, kliknite na dugme da. Na ID konferencije automatski će se kreirati i e-poruke poslate korisniku uz novi ID konferencije ako je omogućeno slanje e-pošte korisnika. Podrazumevano je omogućena.

  Važno : Kada se kreira novi ID konferencije, stari ID konferencije nije moguće koristiti tako što ćete pozivaoce. Trebalo bi da obavestite korisnike da prerasporedite njihove postojeći sastanak pozivnice da biste se uverili konferencija novi ID se dodaje poziva. Korisnike možete da koristite Skype za posao alatke za migraciju sastanka da biste ažurirali svoje postojećih sastanaka. Da biste videli kako da preuzmete, instalirate i pokrenete Lync Meeting Update Tool, pogledajte:

Pročitajte članak Poništavanje na ID konferencije za korisnika.

Poništavanje PIN KODA organizator konferencije

Statične ID-ovi se koriste kada osobe u vašoj organizaciji kao što je kada su ne želite da se seti nasumični broj, možete da izaberete određeni broj ili imaju jedan koji se lako pamti. Kada se dinamički konferencije ID-ovi se koriste, svaki sastanak koji korisnik rasporede će se dodeljuje jedinstvene konferencije ID. Ako želite da dodelite dinamičke i ne statične konferencije ID-ova, Idite ovde.

Iako statične konferencije ID će biti automatski kreiran i dodeljen korisniku, biće trenutaka kada korisnik ne želite da koristite ovaj i želite da postavite na određeni broj ili ako korisnici ne mogu da zapamtite ili izgubio njihove ID konferencije, možete da koristite Windows PowerShell i Skype for Business centra administracije da biste prikazali , promena i poništavanje njihove ID konferencije.

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane kliknite na Uključivanje u konferenciju biranjem

 3. Kliknite na Korisnici uključivanja biranja, izaberite korisnika kojeg želite da poništite PIN KÔD za.

 4. U oknu za radnje izaberite stavku Uspostavi početne vrednosti PIN-a.

  Korisnici će primiti e-pošte sa njihove PIN kada su omogućene za uključivanje u konferenciju biranjem ili kada je poništite PIN KÔD. Ali ako ste onemogućili automatsko slanje e-porukama, zatim na e-pošte za poništavanje PIN-a neće biti poslate korisniku i moraćete da ručno slanje PIN korisniku. PIN samo prikazaće se jednom kada ga ponovo postavljena. Kada se prikazuje odmah nakon podešava, PIN neće biti prikazani više svojstava korisničkog i umesto toga *** će biti prikazana.

Pročitajte članak Poništavanje za uključivanje u konferenciju biranjem PIN-a za korisnika.

Slanje e-pošte sa uključivanje u konferenciju biranjem informacije o korisniku

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane kliknite na Uključivanje u konferenciju biranjem

 3. Kliknite na Korisnici uključivanja biranja, izaberite korisnika kojeg želite da poništite PIN KÔD za.

 4. U oknu za radnje izaberite stavku Pošalji konferencije informacije putem e-pošte.

  Napomena : Kada to uradite, za uključivanje u konferenciju biranjem PIN neće biti poslata korisniku.

Pogledajte članak Slanje e-poruka za korisnika sa svoje informacije za uključivanje u konferenciju biranjem.

Postavljanje podrazumevani broj telefona za uključivanje u konferenciju biranjem za organizatore sastanka

Da biste podesili podrazumevani broj telefona za uključivanje u konferenciju biranjem za organizatorima sastanka kada omogućavate korisnika za uključivanje u konferenciju biranjem
 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U navigaciji sa leve strane izaberite stavku Uključivanje u konferenciju biranjem > Korisnici uključivanja biranja. Izaberite korisnika kojeg želite da omogućite za uključivanje u konferenciju biranjem.

 4. U oknu za radnje u svojstvima korisnika kliknite na dugme Uredi.

 5. Na stranici " Svojstva " u okviru ime dobavljača koristite padajuće liste da biste izabrali dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem.

  • Ako izaberete Microsoft dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem, možete odabrati podrazumevani broj telefona za uključivanje u konferenciju biranjem sa liste.

  • Ako izaberete nezavisnih proizvođača ACP dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem, moraćete da ručno unesite broj i po potrebi, besplatan telefonski broj. Brojevi telefona će biti podrazumevani broj telefona.

   Uključivanje u konferenciju biranjem podrazumevani broj telefona korisnika je broj koji se prikazuje na poziv za sastanak kada su planiranje sastanka.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Pogledajte članak Podešavanje broj telefona na koji će se koristiti kada korisnik poziva u sastanak.

Da biste podesili podrazumevani broj telefona uključivanje u konferenciju biranjem za organizatore sastanka nakon što ste omogućili korisnika za uključivanje u konferenciju biranjem
 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke Uključivanje u konferenciju biranjem > Korisnici uključivanja biranja, izaberite korisnika koje želite i na stranici radnju, kliknite na dugme Uredi.

 4. Na stranici " Svojstva " u okviru ime dobavljača pomoću padajuće liste izaberite dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem

  • Ako korisnik koristi Microsoft kao dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem, možete odabrati podrazumevani broj telefona za uključivanje u konferenciju biranjem sa liste.

  • Ako korisnik koristi nezavisnih proizvođača ACP kao dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem, moraćete da ručno unesite broj i po potrebi, besplatan telefonski broj.

   Uključivanje u konferenciju biranjem podrazumevani broj telefona korisnika je broj koji se prikazuje na poziv za sastanak kada su planiranje sastanka.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Pogledajte članak Podešavanje broj telefona na koji će se koristiti kada korisnik poziva u sastanak.

Podešavanje uključivanja u konferenciju biranjem postavke mosta

Podešavanje sastanka iskustvo kada pozivaoci Pridruživanje sastanku
 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke Uključivanje u konferenciju biranjem > postavke za Microsoft most.

 4. U okviru pridruži se sastanku iskustvo izaberite sledeće radnje:

  • Omogućavanje stavka sastanka i izlaz iz obaveštenja biti uključena Ovo je podrazumevano potvrđen. Međutim ako ne potvrdite je, korisnici koji su se već pridružili sastanku podrazumevano nećete dobijati obaveštenja kada neko unosi ili napusti sastanak.

   To se može postaviti na osnovu sastanak tako što ćete sastanak kada se korisnik priključi sastanku pomoću Skype za posao klijent, a oni izmenili postavku opcija obavesti kada se osobe prijave ili odjave u meniju opcije sastanka Skype sastanka.

  • Pitaj pozivaoce da snimite svoje ime pre nego što se pridružite sastanku Ovo je podrazumevano potvrđen. Međutim, ako ne potvrdite je, pozivaoce neće biti zatraženo da snime svoje ime pre nego što su se pridružili sastanku.

 5. Kada izvršite promene, kliknite na dugme Sačuvaj.

Pogledajte članak Podešavanje postavki za na Microsoft uključivanja u konferenciju most.

Postavite dužinu PIN-a za sastanke
 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke Uključivanje u konferenciju biranjem > postavke za Microsoft most.

 4. U okviru Bezbednost > PIN dužine > unesite broj cifara za PIN, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  PIN može biti samo od 4 do 12 cifara. Podrazumevana vrednost je 5.

Pogledajte članak Podešavanje postavki za na Microsoft uključivanja u konferenciju most.

Omogućavanje ili onemogućavanje e-poštu sa šalje na broj za pozivanje korisnika
 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao i u navigaciji sa leve strane kliknite na Uključivanje u konferenciju biranjem.

 3. Na stranici postavke za Microsoft most , potvrdite ili opozovite izbor automatski Pošalji e-poštu korisnika ako je neka od pozovite konfiguracija promene.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Možete takođe možete poslati e-poštu korisnika sa postavkama za uključivanje u konferenciju biranjem tako što ćete otići na korisnika Svojstva > Uključivanje u konferenciju biranjem > Slanje konferencije informacije putem e-pošte.

  Ako to uradite, će biti poslata e-poruku koja uključuje samo ID konferencije i broj telefona za konferencije, ali PIN neće biti uključeni.

  Pogledajte članak Slanje e-poruka za korisnika sa svoje informacije za uključivanje u konferenciju biranjem.

Pogledajte i podešavanje primarnih i sekundarnih jezike za uključivanje u konferenciju biranjem most

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke Uključivanje u konferenciju biranjem i izaberite stavku Microsoft most.

 4. U oknu za radnje sa liste izaberite broj telefona, kliknite na dugme Postavi jezike i na stranici Postavljanje jezika , izaberite padajućeg menija u okviru glavni jezik da biste videli kompletnu listu podržanim jezicima.

  Takođe možete da postavite primarnih i sekundarnih jezike koje podržava kada kliknete na dugme Microsoft kao dobavljača za uključivanje u konferenciju biranjem. Redosled koji izaberete u polju padajuće će biti redosleda za jezike koje će biti predstavljen za pozivaoce.

Pogledajte članak Prikazivanje i izbor primarnih i sekundarnih jezike za uključivanje u konferenciju biranjem broj za pozivanje broja.

Pogledajte članak uključivanje u konferenciju biranjem brojeve za biranje

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke Uključivanje u konferenciju biranjem> Microsoft most, a zatim u okviru Microsoft mosta:

  • Možete da prikažete brojeve telefona koje je postavio Office 365 će se koristiti za uključivanje u konferenciju biranjem.

  • Takođe možete da prikažete na lokaciju i primarnih i sekundarnih jezike koje će se koristiti za uključivanje u konferenciju automatski telefonskog sistema.

  • Možete izabrati uključivanje u konferenciju biranjem podrazumevani broj telefona koji će biti dat korisnicima kad su omogućene za uključivanje u konferenciju biranjem. Međutim, ako podrazumevani broj telefona za uključivanje u konferenciju biranjem most promeni, podrazumevani broj telefona za postojeće korisnike neće promeniti.

Možete da odete na Uključivanje u konferenciju biranjem > Korisnici uključivanja biranja i izaberite stavku svojstva korisnika da biste promenili podrazumevani broj za korisnika tako što ćete odabrati novog broja sa liste brojeva koje su dostupne u vašoj organizaciji.

Pogledajte članak Prikaz liste uključivanje u konferenciju biranjem brojeve za biranje.

Pogledajte listu korisnika koji su omogućeni

 1. Prijavite se u Office 365 pomoću poslovnog ili školskog naloga.

 2. Idite na Office 365 centar administracije > Skype za posao.

 3. U Skype za posao centar administracije, u navigaciji sa leve strane izaberite stavke Uključivanje u konferenciju biranjem> i zatim Pozovite korisnike.

Pogledajte da biste videli listu korisnika koji su omogućeni za biranje--u konferenciju.

Želite li da saznate kako da upravljate sa Windows PowerShell?

 • Postoji nekoliko postavke koje možete da upravljate postavkama na nivou organizacije pomoću programa Windows PowerShell. Ovo olakšava ove postavke i da ih primeni na sve korisnike. Ovo su postavke nivoa organizacije:

  Da biste dobili dodatnu pomoć na svakom cmdlet, pogledajte članak Skype za posao Online cmdlet.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Podrazumevana vrednost je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Podrazumevana vrednost je 5.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Podrazumevana vrednost je $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Podrazumevana vrednost je $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Podrazumevana vrednost je $null.

 • Windows PowerShell je sve o upravljanju korisnicima i koje korisnici su dozvoljene ili ne smete da uradite. Uz Windows PowerShell, možete da upravljate Office 365 korišćenjem jedne tačke administracije pojednostavljuje dnevni rad kada imate više zadataka da biste uradili. Da biste počeli da koristite program Windows PowerShell, pogledajte ove teme:

 • Windows PowerShell ima mnogo prednosti u odnosu na brzinu, jednostavnost i produktivnost na samo pomoću Office 365 centar administracije kao što su kada pravite izmene postavki za većeg broja korisnika u isto vreme. Saznajte više o ove prednosti u sledećim temama:

  Windows PowerShell modul za Skype za posao online vam omogućava da kreirate daljinsku sesiju Windows PowerShell koja se povezuje sa Skype za posao online. Ovaj modul koji je podržan samo na 64-bitne računare, možete preuzeti sa lokacije Microsoft Download Center na Windows PowerShell modul za Skype za posao Online.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Takođe pogledajte

Podešavanje uključivanja u ili PSTN konferencije za Skype za posao

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×