Upravljanje kontaktima u sistemu SharePoint Workspace 2010

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Kontakti su osobe kojim vršite interakciju. Možete da dodate kontakte na spisak lične na traci za pokretanje. Takođe možete da upravljate svoje kontakte.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje novih kontakata

Čuvanje kontakta kao datoteke

Slanje kontakta drugim osobama

Verifikacija identiteta kontakata

Rešavanje neusaglašenosti imena

Kreiranje pseudonima za kontakt

Brisanje kontakta

Sakrivanje kontakta

Prikaz dijagnostičkih informacija o kontaktu

Prikaz svojstava kontakta

Dodavanje novih kontakata

Da biste pretražili i dodali nove kontakte na spisak kontakata na traci za pokretanje, uradite sledeće:

 1. Izaberite karticu Početak.

 2. Kliknite na dugme Dodaj kontakt.

 3. U dijalogu Pronalaženje korisnika, u polje Pretraži unesite ime ili tekst koji želite da pronađete.

  Detalji

  Pretragu možete vršiti pomoću polja „Puno ime“, „Ime“, „Prezime“, „Poslovna e-adresa“ ili „Lična e-adresa“. Pretraga će dati sve kontakte u kojima je pronađeno podudaranje u nekom od važećih polja. Na primer, niska za pretragu „jovan“ bi dala kontakt „Andrej Jovanović“ zato što reč „jovan“ predstavlja prvih pet znakova u polju „Prezime“. Pravilo je da će rezultati pretrage biti određeniji i tačniji što je određenija niska za pretragu (što više znakova sadrži).

  Redosled kolona u dijalogu „Pronalaženje kontakta“ možete da prerasporedite tako što ćete ih prevući. Kolone možete i ukloniti (osim kolone „Puno ime“) tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na zaglavlje bilo koje kolone i opozvati izbor imena kolone koju treba ukloniti. Uklonjenu kolonu možete vratiti u prethodno stanje tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na zaglavlje bilo koje kolone i potvrditi izbor imena kolone koju treba vratiti u prethodno stanje. Sve promene koje izvršite u dijalogu „Pronalaženje korisnika“ primenjuju se na trenutnu sesiju pretrage. Sve podrazumevane postavke se vraćaju u prethodno stanje kada sledeći put otvorite dijalog „Pronalaženje korisnika“.

 4. Opcionalno: izaberite opciju Uključi javni direktorijum kontakata programa Workspace ako ovaj direktorijum želite da uključite u pretragu.

  Podrazumevano, SharePoint Workspace pretražuje mrežu preduzeća (Ako pripadate) kao i vaše Poznate kontakte.

 5. Kliknite na dugme Pronađi.

 6. Ako bude pronađeno podudaranje, izaberite ga sa liste.

  Ikona prisutnosti prikazuje se pored imena svakog kontakta na spisku da bi vam omogućila da vidite njihov status na mreži. Međutim, podudaranja kontakta pronađena pomoću javnog direktorijuma kontakata programa Workspace uvek se prvenstveno prikazuju sa statusom ikone „Nepoznat“ dok ih ne izaberete i dodate na spisak kontakata.

 7. Izaberite stavku Svojstva da biste videli više informacija o podudaranju izabranog kontakta.

  Na primer, možda ćete želeti da preduzmete korake da biste verifikovali identitet kontakta.

 8. Kliknite na dugme Dodaj da biste dodali kontakt na spisak kontakata.

Dodavanje člana radnog prostora na spisak kontakata

Kako nove osobe postaju članovi radnih prostora, možda ćete želeli da dodate njihove kontakte na lični spisak. Kliknite desnim tasterom miša na člana kojeg želite da dodate i izaberite opciju Dodaj u moje kontakte.

Člana radnog prostora možete dodati na spisak kontakata i tako što ćete ga prevući.

Vrh stranice

Čuvanje kontakta kao datoteke

Kontakt možete sačuvati kao datoteku i poslati datoteku kontakta kao prilog u e-poruci.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt i izaberite stavku Sačuvaj kontakt kao datoteku....

 2. U dijalogu Čuvanje informacija o kontaktu kao... izaberite lokaciju na kojoj ćete sačuvati datoteku kontakta i kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Slanje kontakta drugim osobama

Kontakt možete poslati drugim osobama kao datoteku priloga u e-poruci ili Groove poruci.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt.

 2. Izaberite stavku Pošalji putem e-pošte izabranim kontaktima....

 3. Unesite jednu ili više e-adresa u polje Za:.

 4. Uredite temu i tekst poruke ako želite.

  Imajte na umu da standardna tekstualna poruka uključuje uputstva za preuzimanje programa SharePoint Workspace, za slučaj da primalac još nema nalog.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Provera identiteta kontakata

Preporučujemo da proverite identitete kontakata kako biste umanjili rizik od deljenja osetljivih informacija sa osobama sa kojima ne želite da ih delite. U zavisnosti od instalacije naloga, administrator vaše organizacije je možda već proverio veliki broj identiteta kontakata. SharePoint Workspace ukazuje na status verifikacije osoba na spiskovima kontakata i članova pomoću sledećih boja:

 • Crna: nije provereno.

 • Zelena: Potvrđeno ste ga vi.

 • Teget: proverila je vaša organizacija.

 • Plava: proverila je vaša organizacija, ali izvan domena ili sa više certifikata.

 • Crveno: ime neusaglašenosti. Dva kontakti koje imaju slična imena se prikazuju crvene boje, bez obzira na njihov status verifikacije. Dodatne informacije potražite Rešavanje neusaglašenosti imena .

Smernice za komunikaciju primenjene na identitet utvrđuju mogućnost interakcije sa drugim korisnicima u zavisnosti od njihovog statusa verifikacije. Ove smernice mogu izvršiti neku od sledećih radnji:

 • Zabraniti vam da komunicirate sa korisnicima koje administrator vaše organizacije nije proverio.

 • Otvoriti dijalog Obaveštenje o verifikaciji kontakta (opisan ispod) da bi vas upozorile pre nego što vam dozvole da komunicirate sa korisnicima čiji identiteti nisu provereni.

 • Dozvoliti vam da komunicirate sa svim kontaktima bez ikakvog upozorenja ili ograničenja.

U vašoj organizaciji verifikaciju od drugih korisnika može da vam pruži dovoljno garancija za svoj identitet. U nekim slučajevima, posebno ako radite sa vrlo osetljive informacije, možda ćete takođe želeti da biste ručno verifikovali identitet korisnika.

Odgovor na dijalog „Obaveštenje o verifikaciji kontakta“

Dijalog Obaveštenje o verifikaciji kontakta prikazuje se ako pokušate da komunicirate sa korisnikom čiji identitet nije proveren, a smernice za komunikaciju identiteta vašeg naloga su postavljene da vas upozore o takvim korisnicima. Možete izvršiti neku od sledećih radnji:

 • Izabrati korisnika i kliknuti na dugme Proveri identitet. Sledite uputstva u sledećem odeljku da biste ručno proverili identitet kontakta.

 • Izabrati stavku Svojstva da biste prikazali svojstva kontakta za izabranog kontakta.

 • Kliknuti na dugme Nastavi da biste zanemarili obaveštenje o verifikaciji korisnika i nastavili sa aktivnošću.

 • Kliknuti na dugme Otkaži da biste otkazali aktivnost koju ste obavljali i koja je dovela do obaveštenja o verifikaciji korisnika.

Ručno proveravanje kontakta

SharePoint Workspace dodeljuje jedinstveni "digitalni otisak" za svaki identitet kontakta. Digitalni otisak se prikazuje kao dugačke niske slova i brojeva (sa interpunkcije zbog čitljivosti). Ove digitalne otiske se koriste za ručno Verifikacija stvarnog života identiteta kontakata možete videti u radnim prostorima i liste kontakata. Takođe možete da Prikaz digitalnog otiska dodeljene svoj identitet.

Da biste ručno proverili identitet kontakta, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt (ili člana radnog prostora) koji želite da proverite i izaberite stavku Proveri identitet....

  Dijalog Provera identiteta prikazuje informacije o vašim trenutnim relacijama sa izabranim kontaktom, na primer o radnim prostorima koje delite, broju poruka koje ste razmenili i vašem odnosu u organizaciji. Ako između vas i izabranog kontakta ne postoje nikakve relacije, dijalog Provera identiteta umesto toga obezbeđuje uputstva za proveru identiteta kontakta pomoću provere digitalnog otiska.

  Napomena : Ako SharePoint Workspace otkrije da dva ili više kontakata imaju isto ime, dijalog Provera identiteta objavljuje poruku upozorenja koja vam savetuje da dodelite pseudonim kada proverite taj kontakt.

 2. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako ste, na osnovu informacija koje vidite, dovoljno uvereni u identitet kontakta, kliknite na dugme Proveri.

   U dijalogu Proveri identitet kao unesite alternativno ime kontakta ako smatrate da je to potrebno, i kliknite na dugme U redu.

  • Ako niste dovoljno uvereni u identitet kontakta i želite da preduzmete još koraka da biste proverili identitet, kliknite na dugme I dalje niste sigurni? – Proverite otisak.

   Sledite korake u dijalogu Provera identiteta za proveru digitalnog otiska kontakta i kliknite na dugme Proveri.

   U dijalogu Proveri identitet kao unesite alternativno ime kontakta ako smatrate da je to potrebno, i kliknite na dugme U redu.

Opoziv verifikacije identiteta kontakta

Povremeno možda imate razloga da promenite status verifikacije kontakata koje ste ručno proverili tako da se oni prikazuju kao da nisu provereni.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt (ili člana radnog prostora) za koji želite da opozovete verifikaciju i izaberite stavku Proveri identitet....

 2. Kliknite na dugme Opozovi verifikaciju.

Vrh stranice

Otklanjanje neusaglašenosti imena kontakata

Kada dva ili više kontakata imaju identična imena za prikaz, njihova imena se prikazuju crveno na spiskovima kontakata, spiskovima članova radnog prostora i na njihovim karticama sa kontakt informacijama. Imena za prikaz se smatraju identičnim ako se u potpunosti podudaraju kada se ukloni razmak na početku, razmak na kraju i više ugrađenih razmaka i tekst imena se konvertuje u mala slova.

Na primer, „Ana  Bajić“ i „Ana Bajić“ dovešće do neusaglašenosti imena. Međutim, „Ana Bajić“ i „AnaBajić“ neće dovesti do neusaglašenosti imena.

Imena kontakata je važno razlikovati da ne biste slučajno započeli aktivnost sa pogrešnim kontaktom. Za bilo koje od neusaglašenih imena kontakata možete kreirati pseudonim.

Pored toga, u nekim retkim slučajevima, neusaglašenost imena može dovesti do toga da u nalogu imate uskladišten zastareo kontakt. Na primer, recimo da je kontakt aktivirao novi nalog, odustao od svih aktivnosti u prethodnom nalogu, ali za oba naloga koristi isto ime za prikaz. U ovom slučaju možete da sakrijete zastareli nalog, kao što je opisano ispod, tako da se on više ne prikazuje ni na jednom spisku kontakata.

Da biste otklonili neusaglašenost imena, uradite sledeće:

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ime koje prikazuje neusaglašenost i izaberite stavku Otkloni neusaglašenost imena.

 2. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Kliknite na dugme Prikaži vCard... da biste videli detalje o izabranom kontaktu. Ovo može da vam pomogne u razlikovanju kontakata sa istim imenom.

  • Kliknite na dugme Pseudonim kontakta... da biste otvorili dijalog „Pseudonim“ u kojem možete da unesete jedinstveno ime za prikaz kontakta.

  • Kliknite na dugme Proveri identitet... da biste prošli kroz korake verifikacije identiteta kontakta.

 3. Kliknite na dugme Gotovo.

Vrh stranice

Kreiranje pseudonima za kontakt

Svaki kontakt (osim svog) možete prikazati pod pseudonimom. Ovo je korisno ako imate problema pri razlikovanju kontakata sa istim imenom.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na kontakt i izaberite stavku Pseudonim kontakta.

 2. Otkucajte pseudonim i kliknite na dugme U redu.

  Pseudonim ime prikazuje umesto sa originalnim imenom. Da biste videli originalno ime kontakta, možete da Otvorite informacije o kontaktuili tačaka na pseudonim ime da biste prikazali iskačući prozor koji prikazuje sa originalnim imenom.

Vrh stranice

Brisanje kontakta

Da biste izbrisali kontakt sa spiska kontakata na traci za pokretanje:

 1. Izaberite kontakt koji želite da izbrišete.

 2. Pritisnite taster DELETE i kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.

Kontakti koje izbrišete sa spiska kontakata na traci za pokretanje i dalje mogu da se pojavljuju na drugim spiskovima kontakata, na primer na padajućim listama „Za:“ u dijalozima „Slanje poruke“ ili „Slanje poziva“. Do ovoga dolazi zato što SharePoint Workspace kontakt informacije za sve kontakte sa kojima obavljate interakciju skladišti na zbirnoj listi pod imenom „Poznati kontakti“. Ovo uključuje kontakte koje ste dodali na spisak kontakata na traci za pokretanje, kao i članove vaših radnih prostora. Imajte na umu da možda imate članove radnog prostora koji se ne nalaze i na spisku kontakata.

Nije moguće izbrisati kontakte koji se pojavljuju u spiska poznatih kontakata. Međutim, možete da barem skrivanje ove kontakte.

Vrh stranice

Skrivanje kontakta

Kontakti ponekad mogu da postanu zastareli iz više razloga. Ako imate zastarele kontakte, možete ih sakriti tako da se više ne navode u padajućim menijima koji prikazuju kontakte.

 1. Otvorite Menadžer za kontakte.

 2. Izaberite kontakte koji želite da sakrijete.

 3. Kliknite na dugme Sakrij da biste postavili izabrane kontakte na listu Skriveni kontakti.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Napomena : Sakrivanje kontakta će automatski rešili neusaglašenost ime povezane. Ako kontakt koji želite da sakrijete se pojavljuje kao neusaglašenost imena, pogledajte članak Rešavanje neusaglašenosti imena informacija.

Vrh stranice

Prikaz informacija o dijagnostici za kontakt

Za izabrane kontakte možete prikazati informacije o dijagnostici. Možda će povremeno biti potrebno da pogledate ove informacije radi tehničke podrške. Ako bude potrebno da pošaljete informacije o dijagnostici serviseru koji pruža podršku, informacije iz dijaloga „Dijagnostika“ možete kopirati i nalepiti u e-poruku.

 1. Otvorite Menadžer za kontakte.

 2. Izaberite željeni kontakt.

 3. Kliknite na dugme Dijagnostika.

  Da biste kopirali informacije iz okna Kontakti, kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Izaberi sve, a zatim kliknite desnim tasterom miša i izaberite stavku Kopiraj.

  Da biste kopirali informacije iz okna Informacije ili Dijagnostika mreže, izaberite stavku Kopiraj u ostavu.

 4. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Prikaz svojstava kontakta

Da biste prikazali „svojstva“ nekog kontakta, kliknite desnim tasterom miša na kontakt i izaberite stavku Svojstva. Iz svojstava kontakta možete:

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, može da sadrži greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×